CubaTips: Eigen baas, nieuwe kerk, Spaans leren, David Virelles en Cuba Libre

We maken na de vakantie weer een nieuwe start met de CubaTips. Met deze keer kerkelijk nieuws, informatie over eigen bazen, vakantieherinneringen en Spaans Leren.

Bovendien komt het David Virelles Trio in september een concert verzorgen in Amsterdam. Let ook op de uitgebreide uitgaansagenda, genoemd onder 9. 
Veel plezier met deze CubaTips.

cubatips logoIN DEZE NIEUWSBRIEF
1. 471.085 Cubanen zijn eigen baas
2. Eerste nieuwe kerk sinds 1959
3. Vakantieherinneringen aan Oud-Havana
4. Leuk Spaans Leren
5. Proosten op de vrijheid van Cuba
6. Festival Havana de Feria Latinoamérica
7.Concert David Virelles Trio in Amsterdam
8. Culturele Cuba Agenda
9. Het laatste nieuws

Nieuwe nummers vanaf nu
Wilt u alle nieuwe nummers vanaf nu in uw mailbox ontvangen? Geef u hier op voor een gratis abonnement! Ruim 800 geïnteresseerden gingen u al voor!

Honkballer Diosdany Castillo Vergel ontsnapt

De honkbalwerper Diosdany Castillo Vergel is er in geslaagd Cuba te ontvluchten. Hij is nu als trainer in Mexico werkzaam, maar wil naar de VS om uiteindelijk in de Major League te kunnen spelen.

diosdany-castillo-vergel-honkballerCastillo (27) verliet Cuba half augustus via zee. Bij een eerdere poging was hij gevangen genomen en definitief gescheiden van zijn ploeg in Villa Clara en de nationale selectie. Als reden noemden de autoriteiten toen een ‘ernstig gebrek aan discipline.’
‘Diosdany is de zoveelste die de druk en de pressie waar de revolutie hen aan blootstelt, ontsnapt. Hij was opgejaagd door een periode met kritiek en aanklachten zonder weerga,’ zegt Orlando Chinea, honkbaltrainer, die in Mexico is en de honkballer bijstaat. Diosdany maakte deel uit van het nationale team van Cuba dat deelnam aan de derde honkbal wereldklassieker en was in februari met zijn ploeg uit Villa Clara nog in Venezuela voor de 56ste Serie van Cariben.

Bron
* Website Café Fuerte
Link
* Zie ook deze weblog van 26 juni 2014:  Zes honkballers gestraft vanwege poging tot ‘illegaal vertrek’.

‘Tastbare vooruitgang’ bij overleg Cuba en EU

De Europese Unie en Havana hebben ‘tastbare vooruitgang’ geboekt op het terrein van de politieke dialoog en de samenwerking tijdens de tweede ronde van gesprekken woensdag en donderdag j.l. in  Brussel. De samenwerking tussen de EU en Cuba was een van de drie hoofdthema’s van gesprek – naast politieke zaken en handel – die uiteindelijk moeten leiden tot een bilateraal akkoord tussen Cuba en de Europese Unie dat voor 2015 is voorzien.

De Campagne voor een Ander Cuba en de organisatie Civil Rights Defenders in Stockholm zijn van mening dat een samenwerkingsakkoord pas ‘legitiem’ is wanneer de regering van Raúl Castro besluit de twee internationale VN-verdragen – door Cuba in 2008 ondertekend – te ratificeren. De mensenrechtenorganisaties noemen een handelsakkoord met Cuba vóór ondertekening van deze verdragen een ‘buitensporige concessie’ aan Cuba.

cubaanse-jongens-op-straatBeide mensenrechtenorganisaties zeggen in een verklaring: ‘De bilaterale relatie tussen de EU en Cuba is steeds gekenmerkt geweest door de bevordering van de mensenrechten en de democratie, zoals uitdrukkelijk vermeld in de zogeheten Common Position* (…) deze waarden moeten de fundamentele pilaren vormen van de huidige onderhandelingen’, op zoek naar ‘politieke dialoog en samenwerking.’ De verdragen die ondertekend moeten worden zijn het VN-Verdrag voor Burger en Politieke Rechten* en het VN-Verdrag van Economische, Sociale en Culturele Rechten*. Een handelsakkoord sluiten met Havana, voordat de Cubaanse regering deze verdragen heeft ondertekend zou een ‘buitensporige concessie’ zijn, waarschuwen de groepen.

Cubaanse grondwet
Ratificatie van de beide verdragen betekent dat de belangrijkste elementen ervan worden opgenomen in de Cubaanse grondwet en nationale wetgeving. ‘Op deze wijze worden fundamentele mensenrechten als het recht op vereniging, het recht vakbonden op te richten, het recht op eigendom, recht op vrije meningsuiting, persvrijheid en bewegingsvrijheid een legaal en effectief kader waaraan volledige garanties kunnen worden verbonden.’ De Europese Unie wordt ook opgeroepen te bevorderen dat de civil society in Cuba en de politieke oppositie ’de gelegenheid krijgen een open dialoog te voeren met de EU, tijdens de onderhandelingen en de totstandkoming van het akkoord.’

De leider van de onderhandelaarsdeleagaite, de Zweed Christian Leffler

De leider van de EU-onderhandelaarsdelegatie, de Zweed Christian Leffler

Lof voor Cuba
De leider van de EU-delegatie, Christian Leffler, prees tijdens een persconferentie in Brussel de houding van de Cubaanse delegatie. ‘Wij hebben overlegd met een goed voorbereid Cubaans team dat naar Brussel kwam in een constructieve geest tot compromis, waardoor we in staat waren tastbare vooruitgang te boeken en posities nader bijkwamen om tot een gemeenschappelijk beeld te komen over het hoofdstuk van de samenwerking’, aldus Leffler. Hij ontkende dat de keus om het thema ‘samenwerking en facilitering van investeringen’ voor de tweede bijeenkomst was geagendeerd om te voorkomen dat nu al delicate politieke kwesties besproken zouden moeten worden. ‘De samenwerking betreft diverse gebieden waarop we actief zijn en waarop we actief zouden kunnen worden. Ons voorstel tot samenwerking betreft een waaier van onderwerpen zoals die op het gebied van mensenrechten, fundamentele rechten, good governance en openbare administratie,’ aldus Leffler die er op wees dat het akkoord de samenwerking moet mogelijk maken tussen alle spelers in Cuba en de EU, inclusief de civil society.

Linken

De campagne begon in Cuba getiteld Por otra Cuba / Voor een ander Cuba.

De campagne begon in Cuba onder de titel Por otra Cuba / Voor een ander Cuba.

* Por otra Cuba / Voor een ander Cuba (Spaanstalige tekst) eist van de Cubaanse regering ratificatie en uitvoering van het VN-Verdrag  voor Burger en Politieke Rechten en het VN-Verdrag  van Economische, Sociale en Culturele Rechten. Cuba ondertekende beide convenanten op 28 februari 2008 in New York, maar ratificatie bleef tot nu toe uit.

* De Civil Rights Defenders: Platform  for  Discussion  on  the  Current  EU Cuba  Negotiation 
* Civil Rights Defenders over Cuba (voormalig Zweeds Helsinki Comité)

Noten
vlajka, EU* Common Position 1996

De Common Position dateert van 1996 en was een initiatief van de toenmalige Spaanse regering geleid door José María Aznar. Dit EU beleid voorzag in de versterking van de relaties tussen EU-landen en Cuba onder voorwaarde dat vooruitgang zou worden geboekt in het democratiseringsproces en de situatie van de mensenrechten. Ook werden directe contacten tussen EU-regeringen en dissidenten aangemoedigd. Havana veroordeelde dit beleid en beschouwde het als inmenging in interne aangelegenheden. Tekst Common Position in het Nederlands: CommonPositionNL02121996
* Spaanstalig chronologisch overzicht (Radiointer) van de relaties tussen Cuba en de EU

VN-Verdragen
* Wikipedia over het VN-Verdrag inzake economische, sociale en culturele rechten plus een link naar de verdragtekst in het Nederlands.
* Wikipedia over het VN-Verdrag inzake burgerrechten en politieke rechten plus een verwijzing naar de verdragtekst in het Engels.

Partijkrant Granma kritiseert tekort aan schoonmaakmiddelen

De tekorten aan schoonmaakmiddelen in deviezenwinkels en op markten is een terugkerend probleem, ondanks de goede bedoelingen om in deze sector de doelstellingen te realiseren en ondanks de inspanningen van de winkelketens door met nieuwe aanvoer de gaten op te vullen. Dat schrijft partijkrant Granma in een reportage na diverse winkels in de hoofdstad Havana te hebben bezocht. Ook producten voor de persoonlijke hygiëne en die in huis, ontbreken, aldus de partijkrant. Een samenvatting volgt hierna.

winkels-zonder-voorraad-desabastecimiento-de-ciertos-productosIn het begin van dit jaar waren zaken als deodorant en toiletpapier bijna nergens te vinden. Dat is weer ‘gestabiliseerd’, maar nu overkomt het andere producten. In het winkelcentrum Carlos III, in het centrum van Havana en onderdeel van de keten van Cimex, waren op het moment van ons bezoek scheermesjes, talkpoeder, scheerapparaten ‘niet geleverd’, aldus de verkoopster. Hetzelfde overkwam ons in La Época, een winkel in dezelfde buurt en eigendom van staatsbedrijf TRD Caribe. ‘De parfum is uitverkocht behalve het merk van de winkel en de voorraad aan talkpoeder is binnen enkele minuten ook weg,’ aldus de medewerkers.

Geen deodorant
In de dichtbijgelegen winkel Trasval, ook onderdeel van de TRD Caribeketen, wijzen de weinige flesjes parfum en het gebrek aan deodorant ook op problemen in de bevoorrading. Ook de winkel van La Puntilla van Cimex in de wijk Playa heeft tekorten. In de wijk Cerro bij de MAI La Popular valt het tekort op aan reinigingsmiddelen om te ontvetten, te ontkalken, zoutzuur en chloor. Volgens de manager Raúl Santiesteban is er al drie maanden geen voorraad meer voor deze producten. Maar zeep en zeeppoeder en vloeibare wasmiddelen zijn er weer voldoende. Bij de Bazar Inglés en Flogar constateren we weer dezelfde soort tekorten.

Bron
* Granma, 27 augustus 2014, Yudi Castro Morales plus een honderdtal reacties van lezers.

Dilma Rousseff : ‘Als Brazilië het niet doet, doet Nederland het wel’

De Braziliaanse president Dilma Rousseff heeft zich dinsdag tijdens een televisieverkiezingsdebat verdedigd voor de omvangrijke infrastructurele steun die Brazilië biedt aan bijvoorbeeld de uitbreiding van de haven van Mariel in Cuba:  ‘Als Brazilië het niet doet, doen ander landen zoals Nederland het wel.’ In oktober worden in Brazilië presidentsverkiezingen gehouden en Rousseff hoopt te worden herverkozen.

Raul Castro en Rousseff bij de ingebruikneming van een deel van het Marieeprject op 27 janurai 2014

Raúl Castro en Dilma Rousseff bij de ingebruikneming van een deel van het Marielproject op 27 januari 2014

De president verdedigde de financiering door Brazilië van projecten in veel Latijns-Amerikaanse landen en stelde vast dat steeds als voorwaarde wordt gesteld dat Braziliaanse bedrijven er in participeren en dat de levering van materialen voordeel moet opleveren in de vorm van inkomen en werk voor Brazilië. ‘Het beleid van Brazilië is erop gericht dat Latijns-Amerika wordt gesteund, maar ook ons land en onze bedrijven,’ aldus Rousseff op het televisiekanaal Bandeirantes. Zij wees op de verantwoordelijkheid van ‘de sterkste regionale macht van Latijns-Amerika.’ Rousseff zei dat Brazilië zich vroeger richtte op de ontwikkelde landen en ‘nu kijken we naar heel Latijns Amerika en heel Afrika en we hebben een relaties met de BRICS-landen (het blok landen met als deelnemers Rusland, India, China en Zuid-Afrika), waardoor we de mogelijkheid hadden de BRICS-bank op ter richten die ook projecten gaat financieren in landen in ontwikkeling.’ “Wij vormen een variant op het IMF (Internationaal Monetair Fonds), een akkoord om landen te beschermen tegen de internationale vluchtigheid’

Mensenrechten in Cuba
Rousseff beantwoordde ook een vraag van de sociaalchristelijke presidentskandidaat en evangelisch dominee Everaldo Pereira, die vraagtekens zette bij de financiering waardoor de ‘de Cubaanse dictatuur wordt ondersteund’ via het havenproject van Mariel. Van de 957 miljoen dollar die voor dit project nodig zijn, draagt Brazilië 682 miljoen dollar bij, afkomstig van de staatsbank Banco Nacional de Desarrollo Económico y Social (BNDES) en bedoeld om een containerpark te bouwen. Bij haar bezoek aan Cuba in januari bood Rousseff president Castro nog eens 290 miljoen dollar aan voor de ontwikkeling van een industriële zon in de regio van Mariel. Rousseff: ‘Onze relaties met Cuba zijn dan ook zeer positief, we financieren Braziliaanse bedrijven om een haven in Cuba aan te leggen, die weer financieel voordeel oplevert voor Braziliaanse bedrijven’ en ze rechtvaardigde de enorme investering met de opmerking dat als Brazilië het niet zou doen ‘andere Europese landen, als Nederland’, het zouden doen.

Geheimzinnigheid
In de Braziliaanse media wordt kritisch gereageerd op het miljardencontract met landen als Cuba en Angola. Jorge Casado, columnist van de krant O Globo, schreef eerder over de grote geheimzinnigheid rond deze operaties. Verdragteksten, protocollen, technische verslagen en correspondentie worden als ‘geheim’ geclassificeerd en blijven dat tot 2027. Casado schreef dat Brazilië sinds het militaire regime, niet zo’n groot gebrek aan transparantie heeft gekend. En de hoofdstedelijke krant Correio Braziliense schreef dat van de 218 miljoen dollar bestemd om Braziliaanse havens te verbeteren, vorig jaar slechts 15 miljoen (7%) was gebruikt.

Bron
* Persbureau EFE
Link
* De correspondent van het NOS-Journaal, Marc Bessems beoordeelde het verkiezingsdebat in Brazilië op zijn weblog.   

Ambassadeur Vaticaan doet harde uitspraken over situatie in Cuba

De vertegenwoordiger van het Vaticaan in Cuba, monseigneur Bruno Musaró, heeft tijdens een preek die hij hield in de Italiaanse plaats Vignacastrisi, harde uitspraken gedaan over de situatie in Cuba en over de alomtegenwoordige controle van de Cubaanse staat. De uitspraken van Musaró staan in schril contrast met de verzoenende woorden die kardinaal Ortega van Havana tegenover het regime bezigt.

Bruno Masuró

Bruno Musaró

‘De economische situatie in Cuba is heel moeilijk,’ zei Musaró, volgens het Italiaanse blad Lecce News. Na de mis zou Musaró in gesprekken dieper zijn ingegaan op ‘de extreme armoede en verpaupering’ op het eiland. ‘Italianen die klagen over veel zaken, moeten weten dat een arts in Cuba 25 euro per maand verdient en om rond te komen moet hij soms ’s nachts als ober werken,’ zei de ambassadeur. En hij voegde er aan toe dat in Cuba ‘alles gecontroleerd wordt door de staat, tot en met de melk en het vlees.’ (…) ’Het vlees van een koe eten is een luxe en iemand die een koe slacht voor consumptie wordt gearresteerd en naar de cel gestuurd.‘ (…)

Een delegatie van Cubaanse bisschoppen zal donderdag in de tuinen van het Vaticaan aanwezig zijn wanneer daar een replica van het beeld van Maria, Barmhartige Maagd van Cobre zal worden geplaatst. De groep van 7 bisschoppen wordt geleid door de aartsbisschop van Santiago de Cuba, Dionisio García Ibañez. Deze wordt wel genoemd als de mogelijke opvolger van kardinaal Ortega, aartsbisschop van Havana. Ortega zelf is niet in Rome en ook is onbekend of ambassadeur Musaró bij de plechtigheid aanwezig is. Aanwezig is wel kardinaal Bertone, de toenmalige tweede man van het Vaticaan die in 2008 Cuba bezocht en daar besprekingen voerde met de Cubaanse machthebbers. Bertone is vervangen toen de huidige paus Franciscus aantrad.

Een delegatie van Cubaanse bisschoppen zal donderdag in de tuinen van het Vaticaan aanwezig zijn wanneer daar een replica van het beeld van Maria, Barmhartige Maagd van Cobre zal worden geplaatst. Het originele, wonderbaarlijke beeld werd in 1612 door drie vissers ontdekt. In 1916 werd Onze-Lieve-Vrouw van Barmhartigheid van El Cobre uitgeroepen tot nationale patrones van Cuba. In 1998 werd het Mariabeeld gekroond tijdens het historische bezoek van Johannes Paulus II aan Cuba. De groep van 7 bezoekende bisschoppen wordt geleid door de aartsbisschop van Santiago de Cuba, Dionisio García Ibañez. Deze wordt wel genoemd als de mogelijke opvolger van kardinaal Ortega, aartsbisschop van Havana. Ortega zelf is niet in Rome en ook is onbekend of ambassadeur Musaró bij de plechtigheid aanwezig is. Aanwezig is wel kardinaal Bertone, de toenmalige tweede man van het Vaticaan die in 2008 Cuba bezocht en daar besprekingen voerde met de Cubaanse machthebbers. Bertone is vervangen toen de huidige paus Franciscus aantrad.

Trots en honger

‘Al een halve eeuw spreekt men over revolutie, men is er trots op, maar de mensen hebben geen werk en weten niet hoe ze hun kinderen te eten moeten geven.’ Een woordvoerder van de ambassade van het Vaticaan in Cuba liet de redactie van de website Diario de Cuba weten de uitspraken niet te kennen en zei dat Musaró, die juist drie jaar in Havana werkzaam is, zijn werk op het eiland zal voortzetten.

Link
* Het oorspronkelijke interview in het Italiaans in Lecce News

Silvio Rodríguez klaagt over bureaucraten in de cultuurpolitiek

De Cubaanse zanger Silvio Rodríguez beklaagt zich over het beleid van de bureaucraten op het Ministerie van Cultuur en zegt op zijn blog Segunda Cita terug te verlangen naar Fidel Castro. De autoriteiten hadden namelijk de elektriciteit afgesloten in zijn geluidstudio Estudios Abdala, een van de modernste platenstudio’s van Latijns-Amerika waar Rodríguez samen met het staatsbedrijf CIMEX, de eigenaar van is en dat sinds 1988 bestaat.

Cartoonist Guama maakte een collage over het vertrek van Sylvio uit Cuba, gebaseerd op een lied van de zanger De gitaar van de oude soldaat.

Cartoonist Guama maakte een collage over ‘het vertrek op een vlot’ van Silvio uit Cuba, gebaseerd op een lied van de zanger De gitaar van de oude soldaat.

Rodríguez schrijft op zijn blog dat het ‘op een plan van de vijand lijkt, maar het is niet de CIA.’ Hij beschuldigt functionarissen van de overheid en zegt dat zij nooit zijn bestaan hebben willen vergeven. De elektriciteit werd voor de tweede maal in enkele maanden afgesloten vanwege wanbetaling. ‘Abdala kan niet betalen omdat we al 8 maanden in een proces verwikkeld zijn van overheveling naar het Ministerie van Cultuur en dat is om onbekende redenen nog niet geheel voltooid,’ schrijft de musicus. De studio’s functioneerden, maar moesten hun activiteiten stoppen. ‘Vanaf volgende week zijn er contracten die ons land duizenden kunnen opleveren. Maar gezien de ontstane situatie kunnen we niet werken. We kunnen ook onze schulden niet betalen want als deze toestand voortduurt, verslechtert onze situatie alleen maar,’ legt Rodríguez uit. Hij benadrukt dat een viceminister van Cultuur, van wie de naam niet wordt genoemd, Abdala heeft meegedeeld dat ‘het Ministerie de elektriciteit niet kan betalen want bedrijven moeten hun eigen schulden betalen.’ Rodriguez schrijft dat deze situatie lijkt op ‘een plan van de vijand, maar het is de CIA.’

Silvio Rrodriguez en Fidel Castro

Silvio Rodriguez en Fidel Castro

Fidel’s supervisie
De verongelijkte zanger verwijst ook naar de autoriteit van Fidel Castro omdat Abdala ‘een project was goedgekeurd en gesuperviseerd door el Comandante en Jefe’ maar ‘er is nu sprake van een doodsstrijd waar veel functionarissen medeplichtig aan zijn want zij kennen de situatie en doen niets.’(…) ‘Sommige van deze functionarissen hebben het bestaan van Abdala nooit kunnen accepteren. In plaats dat zij deze studio’s zagen als een bijdrage aan de cultuur, denken zij dat de oprichting ervan bedoeld was om hun incompetentie aan het licht te brengen.’ Hij voegt er aan toe dat het veel vraagt om ‘steeds op deuren te kloppen die niet opengaan en tegen oren aan te praten die niet luisteren’ en besluit met de hartenkreet ‘dat men niet moet denken dat ik me niet schaam voor deze publieke bekentenis. Maar nog meer schaamte voel ik als ik de studio’s zie veranderen in ruïnes’.

Linken
* De website van de Abdala Studio’s
* De weblog van Silvio Rodríguez