Over Informatie Cuba

Deze blog bevat dagelijks actueel nieuws uit en over Cuba en wordt verzorgd door de Stichting Glasnost in Cuba. De Stichting is opgericht in 1989 en steunt de vreedzame mensenrechtenbeweging in Cuba. Het e-mail-magazine 'CubaTips' verschijnt wekelijks en is een aanvulling op deze Cuba-weblog. Nadere contactgegevens: Stichting Glasnost in Cuba, Sint Willibrordusstraat 52, 1073 VC Amsterdam, tel. 06 10 80 83 33 of 020 679 02 89; Banknummer: NL45 INGB 0006 1317 44 van Stichting Glasnost in Cuba; E-mail: glasnostincuba@upcmail.nl , Weblog: http://informatiecuba.wordpress.com

Maximaal cholera-alert in Santa Clara en Ranchuelo

Volgens de website Cubanet is de regio van Santa Clara en Ranchuelo uitgeroepen tot een regio met een maximaal alert voor cholera. Gezondheidsfunctionaris Lorenzo Somarriba, eerder werkzaam als hoofd van de cholerabestrijding van het Cubaanse team in Haïti, heeft dit bij een bezoek ter plekke gemeld. De onafhankelijk journalist Guillermo Del Sol meldt verder dat de landelijke media het aantal besmettingen en het aantal dodelijke slachtoffers verzwijgt.

mapa-ranchuelo-santa claraDe gemeenten Santa Clara en Ranchuelo zijn door het Cubaanse Ministerie van Gezondheid uitgeroepen tot ‘epidemiezone’. Dat zegt een functionarissen van de Ministeriele Inspectie in plaatselijke kranten. Directeur Somarriba van de Ministeriële Inspectie van het Ministerie van Gezondheid / Inspeción del Ministerio Nacional de Salud Pública, zegt dat er sprake is van een maximaal alert als reactie op de snelle stijging van cholera en aan diarree verwante ziekten. Hij zei verder dat de hoge temperaturen de snelle verspreiding van de besmetting bevorderen.

Handen wassen tegen verspreding cholera-infecties

Handen wassen tegen verspreiding cholera-infecties

Voorkomen
Somarriba erkent dat er onrust en zorg bestaan over de verspreiding van cholera maar dat er ook sprake is van een virus in het water dat leidt tot diarree. Die zijn even gevaarlijk als cholera maar door een behandeling met natriumhypochloriet, een effectief middel voor reiniging en desinfectie, kan besmetting worden voorkomen. Men moet voorzichtig zijn, zegt Somarriba en ook niet vergeten dat slecht geprepareerd voedsel een oorzaak kan zijn of het niet wassen van de handen. In een recente onderzoek stelde hij vast dat slechts in 35% van de woningen het water wordt beschermd en afgedekt. Ook constateerde hij dat de noordkust van de provincie Villa Clara onveilig wordt gemaakt door dengue.

Haïti
Somarriba leidde het contingent van Cubaanse artsen, die tussen 2011 en 2013 in Haïti de cholera bestreden. De nationale autoriteiten zwijgen verder over het aantal besmette Cubanen en het aantal dat door de epidemie is overleden. In de afgelopen periode is, aldus Del Sol, het aantal begrafenissen met volledig verzegelde doodskisten en het ter aarde bestellen op grote diepten, toegenomen.

Bron
* Guillermo Del Sol op de website van Cubanet, 28 juli 2014

Nationale feestdag: routine en geschiedenis

‘Zaterdag jl. zagen velen van ons met tegenzin een nieuwe viering van de 26e Juli.’ Dat schrijft Yoani Sánchez in de dissidente digitale nieuwskrant 14ymedio. Hierna volgt de tekst van het volledige bericht over de teloorgang van de 26e Juliviering. Hoe kan dat ook anders met een spreker als Ramiro Valdés!

logo26juli2014De strikte voorschriften maakten dat de herdenking van de 61ste verjaardag van de aanvallen op de kazernes van Moncada in Santiago de Cuba en de Carlos Manuel de Céspedeskazerne in Bayamo, dit jaar wat bescheidener herdacht zouden worden. De nationale manifestaties vinden in kroonjaren plaats in grote steden als Santiago de Cuba en Havana. De keus voor de pas gevormde provincie Artemisa als huidige locatie voor deze herdenking, komt tegemoet aan deze liturgie. Bovendien speelt zich op het grondgebied van deze provincie het experiment van het megaproject Mariel af, dat gepaard gaat met het stroomlijnen van de bestuurlijke functies en praktijken in de provincie.

Flatgebouw in de provincie Artemisa in  de kleuren van de 26e Julibeweging

Flatgebouw in de provincie Artemisa in de kleuren van de 26e Julibeweging

In de periode dat Fidel Castro in staat was vier tot zes uur voor de microfoon te staan, werden deze manifestaties vooral gezien als het moment waarop resultaten werden gemeld en er nieuws werd gebracht. In 1989 waarschuwde hij in een van zijn lange toespraken voor de val van de Sovjet-Unie. De laatste grote verrassing die tijdens een viering van de 26ste Juli werd gepresenteerd was die in 1993 toen de Comandante en Jefe de dolarisatie van de Cubaanse economie aankondigde. Van toen af aan, en in het bijzonder na 2007 toen Raúl Castro hem opvolgde, deed deze nog maar weinig beloften en delegeerde al enkele malen het uitspreken van de belangrijke redes aan de tweede secretaris van de partij, Jose Ramón Machado Ventura (83).

Enthousiasme
Deze keer was het de beurt aan Ramiro Valdés, die behalve afkomstig uit Artemisa, lid is van het Politburo, vicevoorzitter van de Staatsraad en de Raad van Ministers, Held van de Republiek Cuba en de enige nog levende deelnemer aan de de expeditie van de Granma en de landing in 1956. Valdés deelt belangrijke taken en activiteiten in de partij en de regering samen met Raúl Castro. Alleen al de naam van de belangrijkste spreker maakt dat ‘el 26’ nauwelijks sporen achterliet. In de hoofdstad Havana ontbraken de volksfeesten, herdenkingen in wijken en zelfs de typische caldosa* ontbrak. De routine en voorspelbaarheid hebben elk enthousiasme rond het feest van de 26ste Juli vervaagd.

Ramiro Valdés waarschuwde voor het gebruik van nieuwe technologieën als materiaal om de interne subversie op het eiland’ te versterken. Hij riep op ‘de eenheid’ van het land te handhaven want de strijd om de revolutie ‘is niet geëindigd’

Ramiro Valdés waarschuwde voor het gebruik van nieuwe technologieën als materiaal om ‘de interne subversie op het eiland’ te versterken. Hij riep op ‘de eenheid’ van het land te handhaven want de strijd om de revolutie ‘is niet geëindigd’

Verleden
Ramiro Valdés (82) sprak de rede uit –  een zwak verhaal – gebaseerd op het verleden. Hij herhaalde de uitspraken over de problemen uit het verleden, die  nooit meer terugkeren en benadrukte dat ‘in zijn woordenboek het woord nederlaag is geschrapt.’ Het ontbrak in de speech van Valdés aan verrassende aspecten en charmante elementen, het was een aaneenrijging van leuzen zonder enige nieuws, onthulling of kritiek. De man die ooit opriep ‘het wilde veulen van de nieuwe technologieën’ te willen temmen, hield nu een nieuwe tirade en benadrukte dat ‘zij nieuwe technologieën gebruiken als een element van subversie.’

logo26juli2014Geen vrije dag
Aan het slot van de plechtigheid toen de presentator van het nationale televisiekanaal aankondigde dat de camera’s en microfoons zouden terugkeren naar de studio’s in de hoofdstad, gingen de meeste aanwezigen onmiddellijk terug naar hun provincies terwijl de rest van de burgers, televisiekijkers of niet, zich beklaagden over het feit van de viering van de dag van de nationale rebellie op zaterdag viel en men er dus geen vrije dag aan overhield.

Bron
* 14ymedio: de eerste digitale en onafhankelijke krant van Cuba
* De volledige tekst die Ramiro Valdés zaterdag uitsprak: Trabajadores, 27 juli 2014 (Spaanstalig)  Nederlandse teksten zijn helaas niet beschikbaar; zelfs de meest Castro-vriendelijke website Cubanismo in Vlaanderen laat het afweten als het gaat om deze belangrijke nationale feestdag van de Revolutie en heeft tot nu toe niets te melden.

Noten
* Ramiro Valdés beweerde in februari 2007 dat ‘het wilde veulen (potro salvaje)’ van de nieuwe technologieën getemd moest worden en de ‘communicatie in dienst moet staan van de vrede en ontwikkeling’ waarna een scherpe aanval volgde op ‘de hegemonistische bedoelingen van de VS op dit nieuwe slagveld.’
caldosa-celebraciones-cdr* Caldosa (ook wel ajiaco Cubano genoemd) is een soort maaltijdsoep bestaande uit groente en vlees die ter gelegenheid van buurtfeesten door de wijkcomité’s CDR worden bereid. Zie verder:  Youtube met een loflied op de caldosa, een opname uit 1979 van het lied La caldosa de Quique y Marina, uitgevoerd door El jiguero de Cienfuegos. En Spaanstalige informatie over Caldosa in een provinciale krant in Cienfuegos

Yoani Sánchez: in Cuba geen protest op straat

Een vriend stuurde mij foto’s over een demonstratie in Wenen ter ondersteuning van de Palestijnen. Ik kreeg uit veel plekken ter wereld foto’s met bewijzen van solidariteit of protest tegen de ene of de andere betrokken partij in het conflict in Gaza. Velen kiezen partij en uiten dit openlijk, via een tweet, hun kleding, een schreeuw of een publiek protest. In Cuba echter mogen enkele de officiële kranten en media in het openbaar standpunten en verklaringen afleggen. In de laatste twee weken van de bloedige confrontaties tussen Israel en Hamas, heeft er in ons land op openbare plekken nergens een spontane demonstratie plaatsgevonden.

Manifestantie Palestina propalestinos-Viena-Luz-Escobar_CYMIMA20140721_0007_13Vrijheid kan men simuleren, vervangen door valse cijfers over welvaart en rechtvaardigheid, maar altijd is er wel iemand die om een bewijs vraagt. Het feit dat er op ons grondgebied geen publieke protesten plaatsvinden over nationale en internationale thema’s is een bewijs dat wij lijden aan een tekort aan rechten en sociale autonomie. Het gaat om muilkorven waardoor de officiële homobeweging bijvoorbeeld niet protesteerde bij het bezoek van Vladimir Putin aan het eiland. Putin kan worden beschouwd als een van de meest homofobe presidenten die er op de planeet bestaan. Het is een even slecht teken dat bij de aankomst van de Chinese president Xi Jinping, er niemand bij het vliegveld werd gesignaleerd die de vrijlating van Chinese dissidenten eiste of een grotere aandacht voor het natuurlijk milieu in dit land.

Vas a desfilar? Was gisteren een veelgestelde vraag onder Cubaanse burgers. ‘Demonstreer je mee?’. Maar in Cuba loop je op 26 juli niet mee om te protesteren of kritiek te uiten. Op 26 juli worden de Cubanen opgetrommeld om de lof op de revolutie te zingen. Deze keer gebeurt dit in aanwezigheid van president Raúl Castro in Artemisa. De kritische blogger Yoani Sánchez vroeg zich in de column hiernaast af waarom Cuba een land is zonder straatprotesten.

‘Vas a desfilar?’ was gisteren een veelgestelde vraag onder Cubanen. ‘Demonstreer je mee?’. Maar in Cuba loop je op 26 juli niet mee om te protesteren of kritiek te uiten. Op 26 juli worden de Cubanen opgetrommeld om de lof op de revolutie te zingen. Deze keer gebeurde dit in aanwezigheid van president Raúl Castro in Artemisa. De kritische blogger Yoani Sánchez vraagt zich in de column hiernaast af waarom Cuba een land is zonder straatprotesten.

Eigen initiatief
Ik herhaal dat vrijheid kan worden gesimuleerd maar binnen één minuut wordt het enorme gebrek er aan, voelbaar. En daarom kunnen enkelen van mijn vrienden – een heeft er zijn keffiyeh (traditioneel hoofddeksel c.q. Arafatshawl, redactie) klaar liggen terwijl de ander de Ster van David als tattoo heeft laten aanbrengen – geen van beiden de straat op gaan om te demonstreren en andere Cubanen hun voor- of afkeur laten blijken of hun verontwaardiging tonen. Niemand kan op eigen initiatief in het openbaar de doden, het bloed en het verdriet betreuren. Daarom zien we geen foto’s van overvolle straten in Havana met verontwaardigde mensen door de gebeurtenissen in Gaza.

Link
* De column van Yoani Sánchez leidde op de digitale nieuwskrant 14ymedio tot tientallen reacties 

Nieuwe spoorlijn Havana – Mariel alleen voor arbeiders

Volgens de Cubaanse televisie is de nieuwe spoorlijn tussen Havana en Mariel – enkele weken later dan gepland – in gebruik genomen. Het digitale dagblad 14ymedio meldt dat de lijn nu echter nog niet functioneert. De enige passagiers voor de trein die vier maal per dag zal rijden, zijn werknemers van het prestigieuze containercomplex en vrijhaven Mariel.

Treinstation Noviembre 19

Treinstation Noviembre 19 in Havana

De trein vertrekt van het station 19 de Noviembre in de wijk Nuevo Vedado en de komst van de trein wekte veel verwachtingen bij de buurtbewoners. Begin jaren negentig verdween de spoorlijn tussen Havana en omringende steden als Guanajay, Mariel en Artemisa en oudere Cubanen denken met weemoed terug aan het uitgebreide pre-revolutionaire spoorwegnet in Cuba. Maar de nieuwe trein is strikt gereserveerd voor reizigers die kunnen aantonen dat ze werkzaam zijn in het megaproject van Mariel.

trein-Cuba-inaugura-linea-ferroviaria-La-Habana-–-MarielCapaciteitsproblemen
Een medewerker van het Ministerie van Vervoer, die niet met naam genoemd wilde worden, liet de reactie van 14ymedio weten dat ‘in de nabije toekomst de trein ook toegankelijk zal zijn voor burgers die dat wensen, maar nu kampt men nog met capaciteitstekorten.’ De digitale krant constateert dat deze informatie nogal afwijkt van de enthousiaste verhalen die de officiële pers begin juli presenteerde. De mensen die nu bij het loket naar de trein naar Mariel informeren, horen de verkoopster steeds herhalen dat deze trein ‘alleen voor arbeiders is.’

Bron
* 14ymedio, 25 juli 2014
Link
Digitale krant 14ymedio op 30 juni 2014 over De spookterrein van Mariel ( Spaanstalig)

Politieke politie verbiedt herdenking Payá en Cepero

Dinsdag jl. was het 2 jaar geleden dat de bekende Cubaanse mensenrechtenactivisten Oswaldo Payá en Haroldo Cepero onder verdachte omstandigheden bij een verkeersongeluk bij de stad Bayamo, om het leven kwamen. De Cubaanse autoriteiten weigeren tot nu toe een internationaal en onafhankelijk onderzoek toe te staan naar de omstandigheden waaronder de twee het leven verloren.

Osvaldo Payá (rechts) en Haroldo Cepero (links)

Oswaldo Payá (rechts) en Haroldo Cepero (links)

In Santiago de Cuba zijn leden van Payá’s Christelijke Beweging van Bevrijding (MCL) door leden van de geheime dienst aangehouden. Zij werden met gevangenschap bedreigd als ze het plan om een herdenkingsbijeenkomst voor Oswaldo Paya Sardinas en Haroldo Cepero Escalante te houden, zouden doorzetten. Tijdens verhoren werd hen erop gewezen dat boeren in deze omgeving bewapend zijn met kapmessen en dat de activisten bij voorbaat waren gewaarschuwd voor een mogelijke gewelddadige botsing.

Bron
* Facebook Rosa Maria Payá – Acevedo
De eerste onafhankelijke digitale krant van Cuba 14ymedio schonk aandacht aan de nalatenschap van Oswaldo Payá en laat collega-dissidenten aan het woord. (Spaanstalig)

Chinese president zegt Cuba nieuwe kredieten toe

Aan het slot van zijn meerdaagse reis door Latijns-Amerika heeft de Chinese president Xi Jinping ook aan Cuba nieuwe kredieten toegezegd. Xi Jinping ontmoette naast Raúl Castro ook de oude leider Fidel Castro en gaf deze een koperen beeld met een gewicht van 175 kilo cadeau, voorstellend Fidel zelf.

Xi Jinping en Raúl Castro

Xi Jinping en Raúl Castro

Een kredietlijn van een niet nader genoemd bedrag moet onder andere dienen voor de bouw van een nieuwe haven in Santiago de Cuba, in het oosten van het eiland, zo meldden staatsmedia dinsdagavond. De voorbije dagen was Peking ook al kredieten met de regeringen van Venezuela en Argentinië overeengekomen. Cuba en China ondertekenden in hoofdstad Havanna samen 29 verdragen, onder meer over hernieuwbare energie en infrastructuur. Daarnaast zal Chinees geld naar de uitbouw van het digitaal televisienet op het eiland vloeien. Daarmee zet China zijn positie als belangrijkste handelspartner van Cuba, na Venezuela, kracht bij, schrijven Cubaanse media.

Fidel met zijn eigen bronzen beeld van 175 kilo

Fidel met bronzen beeld van zichzelf en een gewicht van 175 kilo

Fidel Castro in brons
Met de reis van Xi bouwt Peking zijn invloed in de regio uit. In het grondstofrijke Venezuela verzekerde China zich met een miljardenkrediet toegang tot de oliereserves, terwijl het in Argentinië investeert in energie- en verkeersprojecten. De Chinese president had dinsdag een officieel gesprek met zijn collega Raúl Castro. In de marge van het bezoek was Xi ook te gast in het huis van de voormalige leider Fidel Castro.

Santiago: 1 miljard
Woensdag bezocht het Chinese staatshoofd Santiago de Cuba. De stad liep in oktober 2012 grote schade op door de doortocht van orkaan Sandy. Xi beloofde voor 1 miljard dollar te investeren in de bouw van een nieuwe haventerminal; o.a. bestaan er plannen voor de aanleg van een nieuwe kade van 200 meter en de nieuwbouw van pakhuizen. Vanuit Santiago reisde Xi ‘s avonds terug naar China.

Bron
* Persbureau Belga

Klachtenregen over nieuwe maatregelen Cubaanse douane

Zowel de geschreven als de digitale media in Cuba zijn de afgelopen weken overspoeld met klachten van Cubaanse burgers over de nieuwe beperkingen die de douane reizigers oplegt. De maatregel gaat 1 september in en beperkt de mogelijkheid voor bezoekers aan Cuba artikelen in te voeren of als vrachtpost te verzenden. Zelfs in de partijkrant Granma, noemen bezoekers van de website de maatregel ‘onbegrijpelijk’ en ‘onrechtvaardig’ en wordt gewaarschuwd voor ‘nog meer corruptie.’

De drie belangrijkste kranten van de Cubaanse staat vertonen een grote voorspelbaarheid. De reacties op de websites van de kranten zijn opmerkelijk kritisch maar worden ook vaak verwijderd.

De drie belangrijkste kranten van de Cubaanse staat (Granma, Juventud Rebelde en Trabajadores) vertonen een grote voorspelbaarheid. De reacties op de websites van de kranten zijn opmerkelijk kritisch, maar worden ook vaak snel verwijderd. Collage van Yusnaby Pérez.

Een lezer met de naam Manuel Frómeta Lores schrijft dat we ‘met deze maatregel een stap achteruitzetten in relatie met de opening en de afgekondigde actualisering van het economisch model. Het is zeker revolutionair als er redelijke belastingen worden geheven (niet extreem hoog) en gebaseerd op de hoeveelheid goederen die worden ingevoerd. De huidige maatregel ademt meer de sfeer uit van verbieden dan van te reguleren en te helpen.’
En Manuel voegt er aan toe: ‘De goederen die worden geïmporteerd, vullen de gaten die ontstaan door tekorten, vervullen specifieke noden en komen tegemoet aan bepaalde wensen en voorkeuren van delen van de bevolking. Op dit terrein heeft het Ministerie van Buitenlandse Handel en Investeringen MINCEX totaal gefaald door steeds het fenomeen van het embargo van de VS op te voeren.’

De 'mulas'hebben hun paketten ingeladen voor vervoer van de luchthaven naar de stad Havana of elders

De ‘mulas’hebben hun paketten ingeladen voor vervoer van de luchthaven naar de stad Havana of elders

Auto-embargo
Volgens Manuel is hier sprake van een auto-embargo (zelf opgelegd embargo) ‘waaronder ons volk al jarenlang leeft.’ (…) Teru schrijft in Granma: ‘Kijk naar andere mogelijkheden. Iedereen hier weet dat hogere instanties de wet kunnen intrekken als zij dat willen. Het is kinderlijk de douane als zondebok aan te wijzen. Zij voeren slechts uit. Dat er onvoldoende invoer van goederen is, dat de salarissen niet toereikend zijn en de prijzen de pan uit vliegen, is niet de schuld van de douane.’ Een andere lezer die zich FG noemt, signaleert dat de maatregel ook gevolgen heeft voor de reizigers maar ook voor hen die enkel spullen meenemen voor hun familie. ‘Ik neem alleen mijn 30 kilo mee en wat medicijnen. Als ik een televisie (32 cm) wil invoeren voor mijn moeder kost me dat nu geen 150 CUC maar 250 en het verschil van 100 CUC is veel geld. Toen ik 150 CUC betaalde, was dat al bijna het dubbele van de prijs en nu deze tv 250 CUC kost wordt het me onmogelijk gemaakt want de salarissen in het buitenland zijn niet zo hoog en er heerst een economisch crisis. Met 150 CUC is de douane goed betaald en het is extreem om dat bedrag te verhogen.’

Miliatire leiders op De dag van de Strijdkrachten

Miliatire leiders op De dag van de Strijdkrachten

Monopolie militairen
Evaristo schrijft dat ‘al deze maatregelen bedoeld zijn om het monopolie te beschermen van de TRD’s*, de staatswinkels die producten verkopen van slechte kwaliteit en tegen exorbitante prijzen. Dat is al eens eerder aan de orde gesteld en zou nu ook openhartig genoemd moeten worden. Neem die oorzaak weg zodat men kan zien dat bezoekers dollars binnen brengen, zoals dat overal ter wereld gebeurd. De enige die reizen als muilezels, zijn de Cubanen. Geef vergunningen aan anderen om goederen in te voeren, hef daar belasting over en het probleem is opgelost. En verder: behandel ons niet als dwazen want deze maatregelen worden afgekondigd door dezelfde die het monopolie willen handhaven. De douane heeft deze maatregelen niet zelf bedacht. De overtredingen zullen doorgaan en de protesten gaan het ene oor in en het andere oor uit. Wanneer komt er een einde aan deze arrogantie?’ Een Cubaanse met de naam Moncada zegt dat zij ‘heeft besloten niet terug te keren zolang ze ‘als een tweede-klas-burger wordt behandeld in het land waar ik werd geboren en dat ik zonder ophouden liefheb, maar ik kan de onrechtvaardigheid en het wangedrag door ‘mijn mensen’ niet meer verdragen.’ Manuel Barrueta, ook een lezer van Granma, spreekt over ‘weer een ommezwaai van de douane van de Republiek. Iedere keer zijn er nieuwe maatregelen. Het is duidelijk dat er geen land in waar zo met importen wordt omgegaan. Het is vanzelfsprekend dat men koopt en verkoopt op bestaande markten in het land, maar het is ook een feit dat men geen rekening houdt met de tegenvallende kwaliteit en de enorm hoge prijzen, soms het viervoudige, van de producten die worden aangeboden. Het hoofdprincipe van het revolutionair proces in Cuba zou het welzijn van de bevolking moeten zijn. Ik geloof niet dat deze maatregelen daartoe bijdragen.’ ​En Víctor schrijft: ‘Dank aan Granma voor de aandacht en de informatie die het aan de lezers en het hele volk verstrekt. De maatregelen zijn afgekondigd en niemand gaat ze veranderen. Wat pijnlijk dat onze instituten opnieuw aan geloofwaardigheid verliezen. Nogmaals dank.’

logo granmaReacties verwijderd
Of de dank aan het adres van de partijkrant gerechtvaardigd is, trekt Humberto in een reactie op de site van Granma in twijfel. Hij schrijft; ‘Waar zijn de honderden reacties gebleven die gisteren hier werden geplaatst?’

Reactie douane
De onderdirecteuren van de Cubaanse douane Idalmis Rosales Milanés Miguel Núñez, zeggen in een interview met de krant dat het hun opdracht is het overtreden van de regels over de invoer van producten te controleren en dat deze publieke instelling niet de taak heeft om ‘allerlei activiteiten van niet-statelijke bedrijven als de cuentapropistas mogelijk te maken en hen van voorraden te voorzien. Daarvoor zou men moeten denken aan een vorm of een norm die de import mogelijk maakt van commercieel karakter.’ Het persbureau AFP wijst erop dat de maatregel van de douane erop is gericht ‘de groei van een florerende informele sector af te remmen die bloeit door de tekorten en de hoge prijzen in de staatswinkels, waar de prijzen drie tot vier keer hoger liggen dan in andere landen. De staatswinkels zijn de enigen die toestemming hebben om goederen in te voeren voor commerciële doeleinden,’ aldus dit Amerikaanse persbureau.

Bron
* Martínoticias, AFP, Cubanet en Granma

Noot
* TRD Caribe S.A of Tiendas de Recuparación de Divisas, een winkelketen waarvan de Cubaanse strijdkrachten eigenaar zijn en waar de klanten in CUC’s of deviezen betalen.
* De lijst met maatregelen en tariefverhogingen (Spaanstalig)

* Reacties in de partijkrant Granma
* Reacties op de website van Juventud Rebelde, het blad van de communistische jeugdbeweging.

Parlementsvoorzitter Lazo: ‘Dit land is geen bodemloze put’

Parlementsvoorzitter Esteban Lazo klaagde het afgelopen weekend over ‘de sociale lasten’ voor het regime en wees erop dat het land ‘geen bodemloze put’ is. Zoals andere functionarissen de afgelopen weken ook steeds deden, benadrukte hij dat de monetaire eenwording* de situatie in het land niet zal verbeteren.

Rechts Esteban Lazo hier met eerste premier Castro

Rechts Esteban Lazo hier met eerste premier Castro

Esteban Lazo, voorzitter van de Asamblea Nacional del Poder Popular, zei in Sancti Spíritus, dat ‘deze monetaire eenwording een groot probleem zal oplossen maar dat dit alleen niet zal leiden tot meer maatschappelijke ontwikkeling; wat leidt tot meer ontwikkeling is de verhoging van de productie, de efficiëntie en het sparen.’ Hij voegde er aan toe dat ‘het land geen zak zonder bodem is’ en wees daarbij op de uitgaven voor de sociale lasten die ‘gecontroleerd’ moeten worden. Hoewel de regering van Raúl Castro subsidies heeft teruggedraaid, wordt nog 67% van de overheidsbegroting, aldus Lazo, ‘uitgegeven aan onderwijs- en gezondheidsprogramma’s, sociale zekerheid, cultuur en sport.‘ De meeste Cubanen werken nog in dienst van de staat en hebben een gemiddeld maandsalaris van 20 dollar. De overheid neemt het grootste deel van de rijkdom die wordt geproduceerd maar deze factor wordt nooit genoemd wanneer de overheid spreekt over ‘subsidies’. Lazo kwam bijeen in Sancti Spíritus met kader uit de politiek en de administratie en riep hen op ‘alle plannen uit te voeren, effectief de verspilling en de ongedisciplineerdheid te bestrijden om zo met de arbeid vooruit te komen’ (…) ‘en de werkzaamheden van supervisie te vergroten,’ aldus de partijkrant Granma. ‘We moeten rennen anders overkomen ons problemen’, sprak Lazo op bestraffende toon.

Bron
* Diario de Cuba, 21 juli 2014
Noot
* Al enkele maanden wordt in Cuba gezinspeeld op een eenwordingsproces van de beide munten die nu nog circuleren. Op die dag, door autoriteiten omschreven als Dag Zero, verdwijnt de convertibele CUC ten gunste van de nationale peso.
Link
* De partijkrant Granma (20 juli) doet verslag van de uitspraken van Lazo.

Cubaanse televisie verliest strijd met ‘Paquete’

Eind juni presenteerde de Cubaanse televisie een zomerprogramma dat vooral bestaat uit populaire series en films van buitenlandse televisiekanalen, allemaal piratenproducties. Op die wijze gaat het officiële Cubaanse televisiebestel de strijd aan met El Paquete, een televisie-aanbod dat via de informele markt via usb-sticks aan de Cubaanse consument wordt aangeboden. Het particuliere initiatief is een reactie op het slaapverwekkende en gepolitiseerde aanbod van de vijf officiele Cubaanse televisiekanalen. Volgens de journalist Ravsberg zou er jaarlijks tien miljoen dollar omgaan met deze Cubaanse Youtube.

PaqueteEl Paquete bevat een selectie van films, sport, soaps en andere afgetapte producties via de in Cuba verboden schotelantenne. De leiding van de Cubaanse televisie (ICRT) zet daar voor de komende weken 600 films tegenover, nieuwe en herhalingen, 20 series uit het voorbije seizoen en 19 musicals alsmede een speciale programmering voor kinderen. Het grootste deel van de films en series die de ICRT uitzendt is illegaal omdat er geen rechten voor worden betaald; het is gestolen waar van buitenlandse televisieproducenten en op de plaats waar de naam van de producent staat, ziet de kijker dan ook een zwart balkje. Maar de strijd met El Paquete lijkt bij voorbaat verloren. De veelgehoorde kritiek op de ICRT-programma’s luidt dat deze slaapverwekkend zijn, veel herhalingen bevatten, en buitengewoon veel politieke ideologie en bovendien beschikt de ICRT niet over voldoende geld om eigen producties te maken. ‘Het meeste dat de Cubaanse televisie aanbiedt, heb ik al gezien,’ zegt Anabel Puig, een jonge vrouw die naar het illegale Paquete kijkt. De Cubanen zijn goed en up-to-date geïnformeerd over buitenlandse films en zijn niet langer ‘gedwee kijkerspubliek’ van de officiële televisie.  Via de schotelantenne beschikt de kijker over een groter aanbod en hoewel bezit van een schotelantenne strafbaar is, is het gebruik vooral in de hoofdstad Havana sterk gegroeid. Vooral in de wijken Centro Habana, Cerro, Habana Vieja en Diez de Octubre lijkt de bevolking ‘verslaafd aan de kabel’. Elk gezin kan zich voor 10 CUC (dollarpeso) abonneren op een programmapakket dat vooral uit Florida afkomstig is. Voor een kwart dollar krijgt de klant 1 gigabyte aan inhoud.

‘Vuilnis’
Het aanbod van El Paquete roept de woede op van een deel van de partijgetrouwe intellectuelen. De voormalige minister van Cultuur, Abel Prieto, omschreef het aanbod als ‘vuilnis’ en beklemtoont dat ‘de Yankees op schaamteloze wijze een invasie uitvoeren’. Hij bepleitte op een recent congres van de officiële kunstenaarsbond dat ‘we de strijd met El Paquete moeten aangaan en dit moeten afbreken. We moeten El Paquete ontmantelen in het aangezicht van het volk omdat het volk begrijpt dat ze wordt bedrogen.’ Prieto, die nog wordt beschouwd als een vertrouweling van Fidel Castro, sprak echter niet over een verbod.

Aanwinst

: Een jonge Cubaan pakt usb-stick om het laatste aanbod van Paquete e kunnen zien. Discretie tussen distribudterus en gebruikers is bij deze activiteit van groot belang

Een jonge Cubaan pakt een usb-stick om het laatste aanbod van El Paquete kunnen zien. Discretie tussen distributeurs en gebruikers is bij deze activiteit van groot belang.

El Paquete heeft een netwerk van verkooppunten meestal in particuliere woningen. De prijs varieert van 1 tot 5 dollar, afhankelijk van het volume; sticks in Havana hebben een klein vermogen. Alfredo, een 45-jarige Cubaan woonachtig in de wijk La Vibora: ‘Ik betaal 2 convertibele peso’s (2 dollar) en elke donderdag wordt het bij me thuis afgeleverd.’ José is distributeur en heeft 12 klanten in Havana. Hij zegt dat het Paquete niets slechts bevat, geen pornografie en geen politieke zaken, noch andere zaken die door de Cubaanse autoriteiten worden vervolgd. En María Teresa, een 48-jarige huismoeder bezoekt elke week de woning van een verkoper in Holguín, 730 kilometer ten oosten van Havana, waar ze voor 5 Cubaanse peso’s (20 dollarcents) voor 4 gigabytes soaps, series en muziek krijgt. Daniel, een 22-jarige rechtenstudent in Holguín, heeft precieze wensen: ‘Behalve films, series en musicals, zoek ik ook nieuwe software voor mijn anti-virusprogramma om de computer te beschermen.’ En Graciela, een verpleegster uit Las Tunas, 660 kilometer van Havana: ‘Ik kijk weinig televisie, de Cubaanse soaps zijn slecht en de Braziliaanse (Avenida Brasil) zijn zo traag en vervelen me. Dus koop ik voor vijf peso’s mijn Paquete en word ik vermaakt.’ (…) ‘Ik hoop dat men het niet gaat verbieden of dat iemand er kwaad mee wil. Het is een rustige manier van vermaak in je eigen huis en je doet er niemand kwaad mee, ‘zegt Marcos, een 50-jarige schilder in Havana.

logo14ymedioPolitisering
Maar de dissidente blogger Yoani Sánchez die recent haar digitale oppositiekrant 14ymedio lanceerde, suggereerde kortgeleden dat deze publicatie ook onderdeel van El Paquete zou kunnen uitmaken. Haar krant wordt nu al verspreid via mobiele telefoons en usb-sticks, dvd’s en cd’s. Het antwoord van het officiële Cuba liet niet lang op zich wachten. De blogger Yohandry, die opvattingen van het regime verspreidt, schreef dat hij zijn vrienden in de buurt die gebruik malen van El Paquete dit liet weten en zij vrezen dat het dan gedaan zou zijn met dit fenomeen want ‘alles wat Yoani Sánchez aanraakt, maakt ze kapot, dat verzeker ik je.’

Bronnen
* 14ymedio: Rosa López El Paquete Web, 27 juni 2014
* AFP, Carlos Batista, 21 april 2014
Links
* Fernando Ravsberg: The Cuban Youtube
* Yohandry’s blog

Villa Clara: risicogebied dengue en cholera

In de Cubaanse provincie Villa Clara neemt de onrust toe over de groei van dengue (knokkelkoorts) en cholera. De oorzaak voor de snelle verspreiding wordt vooral gezocht in de extreem hoge zomertemperatuur in deze regio en menselijke nalatigheid. Vooral de woonwijken aan de randen van de stad zoals Capiro, Santa Catalina, Bengochea, Camacho, Macuca, Reparto Pedagógico, Base Aérea, worden tot de risicowijken gerekend. Aan het Universitair Hospitaal zijn kamers vrijgemaakt om de slachtoffers van deze ziekten op te vangen.

Vuilnis in een buitenwijk van Santa Clara

Vuilnis in een buitenwijk van Santa Clara

Volgens bronnen bij de provinciale gezondheidsautoriteiten zal het dorpje Cascajal in de gemeente Santo Domingo in quarantaine worden gebracht als het aantal gevallen van diarree en andere symptomen van deze ziekten blijven stijgen. De sanitaire autoriteiten hebben controleposten in gebruik genomen op plaatsen waar het risico van de epidemie het grootst lijkt. Begin juli meldde de directeur voor Gezondheid en Epidemiologie in Villa Clara, Orlando Lázaro Díaz Gómez, dat ‘in 55,2% van de gezondheidsregio gevallen van cholera waren gemeld.’

Slechte watertoevoer
De verspreiding van de Aedes aegypti-mug wordt versterkt door de slechte staat van de riolering en de opslag van water door de bevolking zelf. Daarnaast hopen de vuilnisbergen zich in buitenwijken op en zelfs het centrum van Santa Clara is er niet vrij van. Als eenmaal in een hoek van de straat vuilnis ligt, groeit deze snel uit tot een vuilnishoop. Ook de preventie en de controle laten te wensen over. Het leger is ingezet maar de manschappen zijn onervaren en vaak onbetrouwbaar. Medewerkers aan deze anti-infectiecampagne veranderen cijfers omdat ze anders niet kloppen met de taken die hen zijn opgedragen. Eén van hen zegt: ‘Wij gaan soms meerdere malen naar woningen en andere keren laten we het bij een formulier dat snel ondertekend wordt,’ aldus een gezondheidsinspecteur die anoniem wil blijven.’(…) ‘Soms willen de bewoners van het huis niet dat er binnen gespoten wordt, dan doen we dan ook niet en daar blijft het bij.’

Vuilnisdienst schiet tekort
In 2009 werden 4.000 mensen in de stad Santa Clara gemobiliseerd om puin en vuilnis te verzamelen aan de randen van de rivieren Bélico en Cubanicay om zo de verdere verspreiding van Aedes aegypti te voorkomen maar deze zomer zijn zelfs de hopen vuil in de centraal gelegen delen van de stad Santa Clara niet schoongemaakt. Wijken als Vigía Sur, Escambray, Capiro, Reparto Centro en de universiteitsbuurt liggen vol vuil maar de vuilnisautoriteiten van de provincie negeren dit.

Bron
*  Hector Reyes op de website Cubanet, 17 juli 2014

provincie-las villas- santa-claraNoot
*  Een bezoeker van de website voegt er in een reactie nog aan toe dat ook in Havana risicowijken voor dengue en cholera bestaan, maar dat de autoriteiten erover zwijgen. Buurten als Cerro, Santos Suarez, Vedado, Habana Vieja en Centro Habana, Luyano, San Miguel del Padron, San Agustin en Guanabacoa worden met name genoemd.