Interne tegenstellingen belemmeren hervorming Raúl Castro (1)

Volgens de econoom en Cuba-expert Carmelo Mesa-Lago is generaal Raúl Castro ‘volledig toegewijd’ aan zijn aanpassingsplannen, maar ‘heeft hij onvoldoende tijd vanwege zijn eigen leeftijd en de urgentie van de situatie, om deze te realiseren.’ De belangrijkste barrière bij de invoering van nieuw beleid is de apathie, veroorzaakt door het gebrek aan eenheid tussen de leden van de regering, aldus Mesa-Lago, emeritus-hoogleraar aan de Universiteit van Pittsburgh. Hij sprak met de Argentijnse website Infolatam.com

Carmelo Mesa Lago voert het woord tijdens een bijeenkomst van de Internationale Arbeidsorganisatie in Genève

‘Ondanks de uitspraken van Raúl Castro over de eenheid onder de leiders, wijst alles erop dat er in de top van de Cubaanse machthebbers onenigheid bestaat, net als bij het middenkader. Enkelen steunen de hervormingen om de economische en sociale ontwikkelingen een kans te geven en daardoor de revolutie te redden, anderen verwerpen die veranderingen uit angst krachten op te wekken die niet meer gecontroleerd worden door het regime,’ aldus Mesa–Lago. ‘Als deze onenigheid tussen de leiders niet wordt opgelost, zullen de economische en sociale problemen van Cuba niet kunnen worden opgelost.’

Tegenstrijdigheden
De econoom zegt dat ‘de efficientie van de hervormingen’ wordt belemmerd onder meer door objectieve tegenstrijdigheden. ‘Men wil bijvoorbeeld de productie vergroten zodat de importen kunnen worden teruggebracht en de exporten vergroot, maar tegelijkertijd legt men de nadruk op centrale planning, de controle door de staat en de hoge belastingen voor de particuliere sector die deze ontwikkeling in de weg staan,’ aldus Mesa-Lago, die recent een nieuw boek publiceerde met de titel Cuba en la era de Raúl Castro. Reformas económico-sociales y sus efectos (Editorial Colibrí). Hij is van mening dat de structurele, de niet-structurele en administratieve aanpassingen van Raúl Castro ‘de meest vergaande en uitgebreide hervorming is, die tijdens deze revolutie werd ingevoerd’.

Eethuisje of paladar in Cienfuegos

Drie veranderingen ontbreken
Maar ‘hoe dan ook, drie veranderingen zijn niet ingevoerd namelijk de beëindiging van het duale monetaire systeem, de rantsoenering en de verhoging van het reële salaris om de basisbehoeften te bevredigen.’ Over de veranderingen die tot nu toe door de regering zijn ingevoerd, zegt Mesa-Lago dat de ‘administratieve en de niet-structurele, die ook het minst complex en belangrijk zijn, positieve gevolgen hebben gehad.’ (…) Mesa-Lago: ‘Neem de fusie van verschillende ministeries of de voortgang in de bestrijding van de corruptie en de aanhouding en gevangenname van honderden functionarissen, evenals de grotere mogelijkheid om kritiek te uiten binnen de socialistische kaders, zijn een vorm van glasnost. Omdat er geen informatie over beschikbaar is, kunnen de resultaten van de strijd tegen ongedisciplineerd gedrag op de werkvloer alsmede de vier maatregelen om het salaris te verbeteren, niet worden geëvalueerd, ’ zegt hij.

Ontslagen
Wat betreft de structurele hervormingen die het ‘meest complex en beslissend zijn’, onderstreept Mesa-Lago dat het effect beperkt is, vanwege de beperkingen, het ontbreken van stimulansen en beleidsfouten’. (…) ‘De actualisering van het economisch model, binnen een systeem dat 52 jaar is gekenmerkt door centrale planning en staatsbedrijven, leidt ook tot fouten en misgrepen over een totaal van 52 jaar.’ (…)  ‘Ondanks het in bruikleen geven van stukken grond en andere hervormingen van de landbouw, daalde de productie in 2010 en steeg deze in 2011 alleen maar in de sector, die niet tot de staat behoorde. Maar het is onbekend of dit komt door de verstrekking van grond of door het werk van boeren die niet behoorden tot de coöperaties.’
‘De doelstelling van het ontslaan van werknemers in de overheidssector werd in 2011 niet gerealiseerd, maar het aantal arbeidsplaatsen in de particuliere sector of bij coöperaties was ook niet voldoende om de  werknemers die wel werden ontslagen, aan nieuw werk te helpen.’

Geef een reactie

Gelieve met een van deze methodes in te loggen om je reactie te plaatsen:

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s