Cuba stelt groeicijfer bij: van 2,2 naar 1,4%

Cuba heeft de verwachte groeicijfers voor 2014 bijgesteld naar 1,4%. Begin dit jaar was nog sprake van een mogelijke groei van 2,2%. De Cubaanse Minister van Economische Zaken, Adel Yzquierdo, zei in de partijkrant Granma dat deze daling te maken heeft met teruglopende inkomsten uit de export, klimaatomstandigheden en ‘interne onvolkomenheden waarmee onze economie voortdurende wordt geconfronteerd.’

De ministerraad onder leiding van Raúl Castro kwam zaterdag bijeen

De ministerraad onder leiding van Raúl Castro kwam zaterdag bijeen

President Raúl Castro bevestigde tijdens een zitting van de ministerraad zaterdag jl. dat het aangepaste percentage aangeeft dat de Cubaanse economie niet met de gewenste snelheid groeit. Minister Izquierdo zei dat de verwachte groei voor het eerste half jaar volgens deskundigen 0,6% bedraagt en dat in het tweede semester een grotere dynamiek nodig is.’ Vorig jaar groeide het bruto intern product in Cuba met 2,7%. President Castro herinnerde er aan dat de Cubaanse economie zich in 2010 in een kritische situatie bevond en dat toen een pakket van economische hervormingen werd ingevoerd. Die betroffen o.a. de decentralisatie van staatsbedrijven, het vrijgeven van de onroerend goedmarkt en de autohandel en het vergroten van de mogelijkheden voor Cubanen om eigen zaken te beginnen. Vicepresident Marino Murillo, tevens voorzitter van de Invoeringscommissie van het economisch hervormingsplan, zei dat 467.000 mensen nu staan geregistreerd als eigenaar van kleine bedrijven of als werknemer ervan. Bijna 500 niet-agrarische coöperaties hebben een vergunning gekregen.

Marino Murillo

Marino Murillo

Boeren krijgen schuld
Marino Murillo had eerder de schuld voor het uitblijven van de groei van het Bruto Intern Product bij de Cubaanse landbewerkers gelegd. In een interview met de officiële vakbondskrant Trabajadores zei hij ‘dat in deze sector weliswaar 20% van alle Cubaanse arbeiders werken’, maar dat ‘hun bijdrage een van de laagste van het land is.’ Volgens Murillo is Cuba daardoor gedwongen jaarlijks voor 2 miljard dollar aan voedsel in te voeren. ‘Dat drukt op dit moment het zwaarst in het land. Als we 1 miljard dollar zouden kunnen vervangen door eigen voedselproductie, stijgt het BIP al met 8 procent,’ aldus Murillo. Op de website Diairo de Cuba reageerden veel bezoekers verontwaardigd en herinneren Murillo eraan dat zijn eigen dochter vorig jaar naar Miami uitweek. ‘Papi, als jij op het land zou moeten werken voor 200 CUP (10 dollar) per maand, zou jij dan harder werken?’(..) ‘Dikkertje, in plaats van je dochter naar Miami te sturen, zou je haar een perceel land kunnen aanbieden en zo zou ze bijdragen aan de stijging van het BIP.’

Bron
* Associated Press, 23 juni 2014

Linken
* De berichtgeving in Granma, 22 juni 2014
* De berichtgeving in Granma, Engelstalig, 23 juni 2014
* Marino Murillo in de krant Trabajadores, 20 juni 2014

Geef een reactie

Gelieve met een van deze methodes in te loggen om je reactie te plaatsen:

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s