‘Het is aan de Cubanen om over hun toekomst te beslissen’

Op de laatste dag van haar verblijf in Cuba, had de Amerikaanse delegatieleider  Roberta Jacobson een ontmoeting met de redactie van 14ymedio in Havana. De digitale krant is het enige dagelijks verschijnende digitale medium dat in Cuba verschijnt en o.a. opgericht door de bekende blogger Yoani Sánchez en haar echtgenoot en collega Reinaldo Escobar. Bij de ontmoeting waren ook Eliécer Ávila*  en Dagoberto Valdés aanwezig. Ávila is leider van de oppositiegroep Somos Más / Wij zijn Meer en de dissident Dagoberto Valdés, afkomstig uit het lekenpastoraat. Yoani Sánchez maakte bijgaande tekst over het gesprek met Jacobson.

Roberta Jacobson op bezoek bij 14ymedio

Roberta Jacobson (rechts) op bezoek bij 14ymedio

In oktober 2013 had ik een gesprek met Roberta Jacobson, via een hangout  (videodebat) op Google, over democratie, technologie en de rol van de vrouw in het activisme. Bij die gelegenheid waren we via een scherm met elkaar in gesprek in gezelschap van de in dat gesprek geïinteresseerde internetsurfers. Nu hebben we op weinig centimeters van elkaar gesproken in een bezoek van de onderminister van Buitenlandse Zaken voor het Westelijk Halfrond aan de redactie van ons onafhankelijk dagblad 14ymedio in Havana. Haar nabijheid heeft bevestigd wat ik al ons eerdere gesprek had gevoeld: deze welbespraakte, attente vrouw is zeer goed op de hoogte van de  Cubaanse realiteit. Zij heeft niet voor niets de eerste gespreksronde geleid tussen Cuba en de VS na de aankondiging op 17 december van het herstel van de betrekkingen tussen beide landen. Ik maakte de volgende samenvatting van de ontmoeting met Jacobson op de 14e verdieping van het naar Joegaslavisch model opgezette gebouw waarin ons hoofdkantoor gevestigd is.

Yoani Sánchez: Moeten  we ons zorgen maken dat het pragmatisme en en de politiek van toenadering al het overige zal overheersen en dat het thema van de mensenrechten en de burgerlijke vrijheden op de achtergrond zal blijven?

Antwoord: De doelen van onze politiek zijn exact dezelfde als voorheen. Zij zijn erop gericht een vrij land te verkrijgen waar de Cubanen het recht hebben over over hun toekomst te beslissen. Het belangrijkste is hoe we dit kunnen bereiken en we zijn er ons van bewust dat we geen succes hebben gehad met de eerdere strategie. We proberen dus een nieuwe politiek uit om diplomatieke betrekkingen op te zetten, want we vinden het belangrijk – vooral president Obama en minister van Buitenlandse Zaken Kerry – direct contact met de regering te hebben.
Het belangrijkste is hoe we het Cubaanse volk op een efficiëntere manier weerbaar kunnen maken en meer gelegenheden voor telecommunicatie  kunnen bieden om hun informatiesysteem te verbeteren, toegang te hebben tot internet en deel uit te maken van de onderling verbonden “global village” . Het is een complex proces, dat veel tijd zal vergen, maar we gaan het thema van de mensenrechten en democratie niet terzijde schuiven, want zij staan ook in het centrum van deze nieuwe politiek.

Reinaldo Escobar:  De Cubaanse Regering heeft tot nu toe alleen onderhandeld over het ontslag uit de gevangenis van 53 personen, en ik benadruk ontslag want het zijn geen invrijheidsstelingen, want de meerderheid heeft slechts toestemming verkregen buiten de gevangenis te verblijven. Kunnen we nog meer ontslagen uit de gevangenis verwachten naar aanleiding van deze gesprekken?

Antwoord: Dat was een deel van de gesprekken, waarin wij onze belangstelling aan de dag legden voor een aantal personen in Cuba. Wat in dat proces werd overeengekomen was de uitwisseling van geheim agenten, één die naar de VS is gereisd en drie die naar Cuba zijn teruggekeerd. De rest van de gesprekken was politiek van beide kanten, gebaren, eigenbelang. We gaan verder met het implementeren  van politiek in overeenstemming met die belangen waarmee wij het Cubaanse  volk denken te helpen.

Reinaldo Escobar: We hebben vernomen dat er in de Cubaanse gevangenissen  een hongerstaking is opgezet van enkele gevangenen die op de lijst staan van politieke gevangenen die toch niet uit de gevangenis zijn geplaatst. Kunnen zij nog enige hoop koesteren?

Antwoord: Ik wil hier nog iets aan toevoegen: in de discussies van de afgelopen dagen zijn we overeengekomen dialogen van allerlei aard te onderhouden. Van samenwerking, zoals antinarcotica, milieu, etc. , inclusief het thema van de mensenrechten dat verleden jaar in Cuba werd voorgesteld en nu door ons is aangenomen. Over die dialoog hebben we verschillende opvattingen en het zullen de experts op die thema’s zijn die aan het gesprek deelnemen, maar wat we verschillende malen hebben gezegd is dat we nooit denken dat dit probleem na de vijftig jaar die het al bestaat, van de en op de andere dag zal worden opgelost.  We weten dat er meer mensen in de gevangenis zitten en anderen die elders voor hun rechten strijden.

Voorspoed en vrijheid

Eliecer Avila

Eliecer Avila

Eliécer Ávila: Sommige media hebben beklemtoond dat de formule in deze gesprekken mensenrechten versus economie is. Ik zie de politiek echter als het mechanisme voor een vrijer en goed leven voor de mensen, dus ik zie geen enkel conflict tussen beide thema’s.  Deelt u die visie?

Antwoord: Wij zijn het er helemaal mee eens dat  dat ze niet alleen complementair zijn, maar wezenlijk met elkaar verbonden. We hebben gesproken en we hebben de president, minister Kerry en vicepresident Biden horen spreken over het bereiken van een democratisch, vrij, veilig en welvarend halfrond. Dat zijn zaken die met elkaar verbonden zijn. Hoe zouden we van een halfrond kunnen spreken dat voorspoed maar geen vrijheid kent? Of dat vrijheid kent maar niets te eten heeft? Of waar genoeg te eten en vrijheid is, maar waar men niet over straat kan gaan vanwege de onveiligheid en andere gevaren? Dat zijn zaken met elkaar verbonden, maar enkele vallen onder de verantwoordelijkheid van de overheden om de burgers te beschermen en hun fundamentele rechten te beschermen, andere moeten de burgers zelf voor elkaar krijgen, maar in een beschaafde maatschappij moeten we over al deze zaken spreken.

Vraag Eliécer Ávila: Vandaar ook het belang van de toegang tot de telecommunicatie en de informatie…..

Antwoord: Ja, de burgers moeten toegang tot de informatie hebben, niet alleen in van vrijheid en rechten, maar ze hebben ook toegang nodig voor informatie voor hun economisch bestaan. Dit is erg belangrijk en een manier om meer welvaart te krijgen. We zijn het er dus volledig over eens dat economie en mensenrechten nauw met elkaar verbonden zijn. Er is geen enkele contradictie tussen.

Bezoek Benedictus XV in 2012 aan Cuba

Bezoek Benedictus XV in 2012 aan Cuba

Dagoberto Valdés: Van 21 tot 25 januari 1998 vond het historisch bezoek van paus Johannes Paulus II aan Cuba plaats. Voor de Cubanen was dat een bezoek van hoopvolle verwachting en dat van u nu ook. Hoe ziet u de rol van de katholieke kerk als bemiddelaar, niet alleen in de dialoog tussen de regeringen van Cuba en de VS, maar ook in de belangrijke dialoog tussen de inwoners en de Regering van Cuba?

Antwoord: Op de eerste plaats wil ik zeggen dat paus Franciscus en het Vaticaan een sleutelrol vervulden  in ons proces met de regering van Cuba. We weten dat het Vaticaan altijd belangrijk is  in een proces als dit, maar ik wil eraan toevoegen dat deze paus  bijzonder is voor deze regio… ‘wij zijn nu allemaal Argentijnen…’ Wij zijn dankbaar voor de rol van de kerk. Voor de toekomst denk ik dat de rol van de kerk van Rome en ook die van Cuba erg belangrijk zal zijn. Ik heb een gesprek met de kardinaal gehad en er zijn  verschillende initiatieven van de kant van de kerk in Cuba op allerlei gebied, toegespitst op economische, educatieve en andere veranderingen. In de kerk, zoals op het platteland en in de communicatiemiddelen, past het de Cubanen te beslissen, en niet de Amerikanen uit de VS.

Yoani Sánchez: Dank voor uw bezoek aan onze redactie. Wij geven u een geprinte versie van 14ymedio met de weekselectie die wij maken om de censuur te ontlopen. Wij koesteren de hoop dat eens ons dagblad in heel het land in de winkeltjes zal liggen.

Bron
* 14ymedio van 25 januari 2015
Noot
* Eliécer Ávila stond in 2008 midden in de belangstelling vanwege zijn in het openbaar gestelde kritische vragen aan de voorzitter van het Cubaans Parlement, Ricardo Alarcón. Eliécer was student aan het Instituut voor Informatica (UCI) in Havana, waar Alarcón op 19 januari bezoek kwam. Alarcón werd door die vragen pijnlijk in verlegenheid gebracht. Dat werd rechtstreeks op het televisiekanaal van UCI uitgezonden en zou later via dvd’s veel Cubanen bereiken. Eliécer, actief in de communistische jeugdorganisatie en de studentenbond aan het UCI, stelde vragen die in Cuba meestal door ‘vijanden van de revolutie’ werden gesteld. Hij sprak over het reisverbod van Cubanen, over de beperkingen van internet en het toenemende verschijnsel dat Cubanen hun dagelijkse producten steeds vaker in CUC’s moesten betalen terwijl zij hun salarissen in nationale peso’s kregen uitbetaald.

Advertenties

Geef een reactie

Gelieve met een van deze methodes in te loggen om je reactie te plaatsen:

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google+ photo

Je reageert onder je Google+ account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

w

Verbinden met %s