Is Cuba klaar voor het MKB? (deel 2)

Wie in Cuba actief wil worden in de wereld van het MKB heeft ook met tegenwind te maken. Vivian Hernández Torres, advocaat en secretaris van de Cubaanse Vereniging van Constitutioneel- en Bestuursrecht, merkt op dat het MKB te maken heeft met scherpe concurrentie en daarom in de rest van de wereld een zekere steun (financiering, advies….) ontvangt van de overheid. Dit maakt het mogelijk de nadelen van de midden- en kleine bedrijven ten opzichte van de grote industrie te compenseren. ‘In Brazilië is er de Braziliaanse Rijksdienst die de particuliere ondernemers adviseert o.a. met het aanbieden van cursussen, workshops, faciliteiten om de ondernemers te leren de markt te bestuderen, de haalbaarheid van hun handel te overzien en andere elementaire kwesties. Hier bestaat dat niet, of als het al bestaat dan op zeer beperkte wijze.’

cuentapropista-Niuris Higueras, propietaria del restaurante Atelier de La Habana, en marzo de 2016

Niuris Higueras, eigenaresse van het restaurant Atelier in Havana

Verder is het ondernemers niet toegestaan te im- of exporteren, en ze kunnen niet op een groothandelsmarkt rekenen. Deze combinatie leidt er toe dat leveranties een onzeker en kritiek punt zijn. Evenmin is de macro-economische omgeving een steun in de rug voor de middenstand in opkomst door de oude bureaucratische problemen, de tweemunten- en wisselstelsel, prijsvorming….. ‘De beperkingen wat betreft groei en snelheid zijn erg groot’, verzekert Alfredo Rosales Diaz, artistiek leider van Havana Workshop Estampa. Ook het geldende kredietbeleid en de aard van sommige belastingen (zoals boetes opleggen bij het aannemen van meer werknemers) werken niet mee.

Werknemersrechten
‘Alles moet nog geregeld worden, absoluut alles’, zegt de advocate Vivian Hernández Torres. ‘We worden geconfronteerd met een  situatie de facto en een probleem de jure: de feiten tonen aan dat het MKB in Cuba bestaat, maar de wet heeft er zich tot nu toe doof voor gehouden.’ Hernandez Torres merkt op dat de categorie privébezit jaren geleden uit de wetgeving verdween en nu weer zal moeten terugkeren. ‘Dat vereist op de eerste plaats een op handen zijnde grondwettelijke hervorming. En aangezien het om fundamentele veranderingen gaat zullen die aan een volksreferendum moeten worden voorgelegd.’ Een van de meest terugkerende zorgen betreft de werknemers – niet de eigenaren- , die vaak geen bescherming genieten wat betreft hun rechten en arbeidszekerheid. Op zeker moment werd vermeld dat de niet- gouvernementele sector 40 % van de werkgelegenheid in het land kon bereiken, benadrukt Humberto Blanco, directeur van het Centro de Estudios de la Economia Cubana / Centrum voor Studies Cubaanse Economie. ‘Bedenk eens wat dat betekent als 4 op de 10 personen niet langer voor de staat werken. Daar zit een enorme transformatie achter.’ Het totaalbeeld wordt (nog) complexer als we de beroepsmigratie naar de private sector in ogenschouw nemen, waar de werknemers, ondanks het feit dat hun activiteiten zich kenmerken door hun lage toegevoegde waarde, meer stimulansen krijgen.

sindicatosdeCarpinteerodecember2009

Onafhankelijke vakbonden worden in Cuba door de staat niet erkend. Hier leden van een onafhankelijke bond van timmerlieden.

Taak overheid
‘Opdat de middelgrote en kleine ondernemingen in Cuba een rol van betekenis zullen spelen is het noodzakelijk dat de overheid aan de verbinding met de rest van de grote industrie, speciaal de staatsindustrie, bijdraagt’, adviseert Everleny Pérez Villanueva**. Het veronderstelt ook het scheppen van een autonome identiteit, gericht op de ontwikkeling van kleine en middelgrote ondernemingen, evenals financiële instellingen voor microkrediet die op dit marktsegment gespecialiseerd zijn. Ondertussen zal de analyse groeien en zich vermenigvuldigen. ‘In processen zoals dat waar wij in zitten is consensus hoogst belangrijk,’ vat Blanco samen, ‘vooral wat betreft onderwerpen die we nog nooit hebben besproken. We zullen, bijvoorbeeld, moeten spreken over wat we verstaan onder concentratie van de rijkdom; met zijn allen, want we hebben het over ons land, onze toekomst.’

Bron
* Progreso Semanal: ¿Llegan las PYMES a Cuba?  Eileen Sosin Martínez, 27 augustus 2016

Noot
** Omar Everleny Pérez, vooraanstaand econoom en pleitbezorger van economische veranderingen in Cuba, werd begin april ontslagen bij het Centro de Estudios de la Economía Cubana van de Universiteit van Havana. Ómar Everleny (56) zou zonder toestemming gesprekken hebben gevoerd met collega’s uit de VS. Hij maakt ook deel uit van de adviesraad van de Nederlandse non-profitorganisatie Credit4Cuba.

Advertenties

Geef een reactie

Gelieve met een van deze methodes in te loggen om je reactie te plaatsen:

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google+ photo

Je reageert onder je Google+ account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

w

Verbinden met %s