Nieuwe app bedreigt privacy Cubanen

Een nieuwe gratis app, ontwikkeld door de Faculteit Informatica van de Universiteit van Havana (UCI), bedreigt de privacy van veel Cubanen en vergroot de controle van de Cubaanse overheid over privé-informatie. Dat zegt de bekende journalist Yoani Sánchez. De app, toDus genaamd en vergelijkbaar met WhatsApp, zou de overheid in staat stellen foto’s, video’s en multimediale bestanden in te zien. Het is een zoveelste poging van de autoriteiten de concurrentie aan te gaan met populaire apps uit het buitenland, zoals Facebook, Twitter, WordPress en Wikipedia. De surrogaat-apps van Cubaanse makelei blijken tot nu toe geen succes.

internet-app-todusIn het verleden bleek de Cubaanse overheid privé-comunicatie van dissidenten te controleren om oppositionele activiteiten te voorkomen. Sánchez: ‘Populaire apps als WhatsApp of Telegram zijn in handen van particulieren, maar toDus is ontwikkeld door de Faculteit Informatica UCI, een instelling van de staat’. Yadier Perdomo, directeur van UCI, ontkent dit feit en zegt dat de informatie in toDus versleuteld is en de informatie niet op servers wordt vastgelegd of ingezien. Sánchez: ‘Ik raad iedereen aan om heel voorzichtig te zijn met de nieuwe app toDus. Deze kan worden ingezet om individuen direct te bespioneren. In de gebruiksvoorwaarden wordt opgemerkt dat de gebruiker van de app ‘geen beledigende commentaren of informatie in strijd met de moraal mag verspreiden, evenals reacties die kwetsend zijn of de regering of het beleid van de regering aanvallen.’ Het staatsbedrijf voor communicatie ETECSA verhinderde eerder sms-berichten met termen als ‘dictatuur’ of ‘democratie’. Ook heeft het regime herhaaldelijk persoonlijke briewisseling tussen dissidenten gebruikt als wapen om hen te veroordelen. ‘Om toDus volledig te kunnen benutten, moet de klant accepteren dat het hulpprogramma toegang heeft tot de foto’s, video’s, multimedia-inhoud en bestanden in het algemeen. Als de klant instemt, geeft hij groen licht en toestemming aan staatsinstellingen tot op elke plek in de mobiele telefoon,’ waarschuwt Sánchez op de cdr2website 14ymedio.

Wijkcomité
‘Het grote nadeel van de Cubaanse overheidsapp toDus is dat het een wereldwijde app wil vervangen door een officiële, maar dat werkt niet omdat mensen in contact willen komen met mensen die buiten Cuba wonen’, besluit Sánchez.

In een land als Cuba met hoge migratiecijfers zijn chats, fora en sociale media met een internationaal karakter van levensbelang voor contacten met familie, maar ook om een visum aan te vragen of een overboeking in dollars te doen vanuit het buitenland. Tussen 2012 tot 2017 nam Facebook al 87,17% van het webverkeer voor zijn rekening, gevolgd door Twitter met 8% en Pinterest met 3%, aldus de website StatCounter Global Stats . ‘Net als technologische giganten als Facebook en Google kritisch ondervraagd zijn over het gebruik van de persoonlijke gegevens van hun gebruikers, is toDus kwetsbaar door hetzelfde fenomeen. In de Cubaanse situatie zou de informatie naar de autoriteiten gaan in plaats van naar bedrijven die proberen er geld aan te verdienen,’ zegt Yoani Sánchez. Onder kritische internetgebruikers heeft de nieuwe app al een bijnaam, namelijk el chat cederista, de app van het wijkcomité CDR, Comité voor de Verdediging van de Revolutie, de controle-instellingen van het regime op wijkniveau. Maar ondanks de twijfel en achterdocht werd de nieuwe app – de Cubaanse WatsApp, aldus de staatsmedia – sinds 20 juni 200.00 maal gedownload. Dat is een hoge score, maar ook relatief. De studenten en werknemers van de Universidad de Ciencias Informáticas (UCI) en de officiële Jongeren Computerclubs hebben ‘de opdracht’ gekregen het aantal gebruikers van toDus te verhogen.

Bron
* Website 14ymedio, 4 juli 2018

Centraal Comité: Veel praten zonder iets te zeggen

‘Er is veel journalistieke behendigheid nodig om een bepaald thema aan de orde te stellen maar er toch geen informatie over te geven. Ik moest daar vandaag aan denken, toen ik in de nationale media de ‘berichtgeving’ las en zag over de Voltallige Zitting van het VIIe Centraal Comité en het voorontwerp voor een grondwetswijziging. Aldus de conclusie van Fernando Ravsberg op zijn website Cartas desde Cuba.

pcc-VII-Pleno-comite-central-juli2018

Beeld van de zitting van het Centraal Comité, geleid door Raúl Castro.

‘Over de toekomst van de natie wordt ons meegedeeld dat we al over een voorontwerp beschikken, dat we socialisten zullen blijven en … verder niets. Geen woord over de voorgestelde wijzigingen, laat staan over de thema’s die in de Commissie voor een grondwetswijziging aan de orde zijn gesteld. Het is de oude strategie van de makers van het communicatiebeleid in Cuba om alle ruimte te geven aan speculatie, geruchten, tegen de regering gerichte campagnes en onzekerheid onder de Cubanen, die hopen op veranderingen die oplossingen zullen bieden.

Campagne
In juni werd bekend dat Fernando Ravsberg zijn accreditatie als buitenlands journalist werkzaam in Cuba, dreigt te verliezen. Ravsberg is geboren in Uruguay en al bijna 30 jaar werkzaam in Havana. Hij is ook hoofdredacteur van de website Cartas desde Cuba, waarin hij de traagheid van de veranderingen, de bureaucratie, perscensuur en corruptie bekritiseert. Recent eiste hij een onafhankelijk onderzoek naar de vliegramp bij Havana die aan 112 personen het leven kostte. Ravsberg sympathiseert met de Cubaanse revolutie. In een reactie op zijn website Cartas desde Cuba, laat bezoeker Carlos weten dat Ravsberg met dit laatste commentaar (‘dat waar is’) de ‘Verdedigers van het Geloof’ een argument in handen geeft om ‘het bevel het land te verlaten te ondertekenen, wat ik zelf niet zou willen.’

Bron
* Fernando Ravsberg, website Cartas desde Cuba, 4 juli 2018

Link
* Cubadebate (Spaanstalig) met 10 vragen en antwoorden over de grondwetswijzging.

Cubaanse staatsmedia verliezen monopolie

Direct nadat in mei jl. een vliegtuig bij Havana neerstortte waarbij 113 mensen om het leven kwamen, zonden Cubaanse staatsmedia updates uit van de ramp, leverden via mobiele telefoons reportages vanaf de rampplek en zonden een interview ter plaatse uit met de nieuwe president Miguel Diaz-Canel. Toen later in mei, Cuba werd getroffen door de tropische storm Alberto, resulterend in een dozijn sterfgevallen, zond de staatstelevisie ongewoon lange beelden uit van vergaderingen waar ministers de reddingsacties bespraken. Andrea Rodriguez van Associated Press meldt uit Havana dat Cuba een Nieuw Communicatiebeleid voorbereidt om de concurrentie met andere media voor te zijn. De staatsmedia in Cuba hebben er nog niets over gemeld.

granma-bicitaxista

Bicitaxista leest Granma, de officiële krant van het Centraal Comité van de Cubaanse Communistische Partij

Cuba verbiedt onafhankelijke media en berichten in de staatspers bestonden geruime tijd voornamelijk uit transcripties van officiële verklaringen van de Communistische Partij, triomfrapporten over industriële productie of uitbundige lofprijzingen aan het adres van de leiders van het land. Die gezwollen stijl lijkt geleidelijk te veranderen in het kielzog van Diaz-Canel’s presidentschap sinds april. Cubaanse journalisten zeiden tegen persbureau Associated Press dat het Politburo van de Cubaanse Communistische Partij, een van de machtigste organen van het land, onlangs een document heeft goedgekeurd dat bekend staat als Nieuw Communicatiebeleid en dat erop gericht is de staatsmedia meer mogelijkheden te geven om nieuws te verspreiden, zoals collega’s in andere landen doen. Het nieuwe beleid werd ergens in de eerste drie maanden van dit jaar goedgekeurd, toen Díaz-Canel vicepresident was en verantwoordelijk voor het media- en communicatiebeleid van het land. Het trad in werking rond de tijd dat Díaz-Canel op 19 april de macht van Raúl Castro overnam, die 10 jaar had geregeerd zonder veel informatie te verstrekken over zijn verrichtingen aan het Cubaanse publiek of de internationale media.

Donkere grot
‘Cuba is in termen van connectiviteit en toegang tot informatie de afgelopen tijd veranderd,’ zegt David Vasquez, de voormalige directeur van Cachivache, een online tijdschrift voor Cubaanse millenials. ‘Misschien beschikken mensen nog niet over de toegankelijkheid tot nieuwe media die we graag zouden willen, maar er is voortdurend nieuwsconsumptie en het is gewoon niet waar dat het land een donkere grot is, zonder licht.’ De Cubaanse regering heeft nog niets in het openbaar gezegd over haar nieuwe communicatiebeleid. Maar journalisten in dienst van de staatsmedia zeggen dat het de bedoeling is de concurrentie aan te gaan met alternatieve online bronnen. Cuba heeft een van de laagste internetaansluitingen ter wereld, maar de toegangelijkheid groeit snel. Cubanen on-line hebben toegang tot een bijna onbeperkt aantal media, van onafhankelijke Cubaanse online tijdschriften tot anti-Castro uitgaven gefinancierd door de Amerikaanse overheid. Veel van deze sites worden geblokkeerd, maar de inhoud ervan is toegankelijk via Facebook en andere sociale media. Het land heeft nu bijna 2.500 wifi-plekken, maar de kosten van $1, ruwweg een gemiddeld dagloon, maken het online gaan voor veel Cubanen onbetaalbaar.

Toegankelijkheid internet
Onafhankelijke Cubaanse online media opereren in een grijs gebied, noch expliciet legaal noch illegaal, en over het algemeen getolereerd als ze controversiële onderwerpen te vermijden. ’Dit beleid is een reactie op klachten van staatsmedia en de samenleving en de behoefte aan meer informatie, die door overheid en de partij wordt erkend en die vanzelfsprekender wordt naarmate de internettoegang in het land is gegroeid,’ zegt José Raúl Gallego, een schrijver voor de onafhankelijke website El Toque.

internet-jongeman-mobiel-meisjeProeffase
Op basis van de Cubaanse Grondwet vaardigt de Cubaanse Communistische Partij algemene richtlijnen uit aan de Cubaanse regering, die vervolgens wetten en verordeningen opstelt om die richtlijnen ten uitvoer te brengen. Maar veel elementen van het nieuwe mediabeleid lijken nog lang niet te zijn gerealiseerd. Anderen worden gecommuniceerd aan een selecte groep journalisten die als testgroep lijkt te fungeren. Velen verwachten een bredere verspreiding van het nieuwe beleid en zelfs de goedkeuring ervan in de loop van de zomer. Dit nieuwe beleid geeft directeuren van kranten, televisie- en radiostations de mogelijkheid in geval van belangrijke gebeurtenissen zoals fatale rampen, uitzendingen te verzorgen zonder de eerder verplichte toestemming van het Departement van Ideologie (DOR) van de Cubaanse Communistische Partij. Die verandering werd zichtbaar tijdens de verslaggeving over het vliegtuigongeluk van vorige maand.

Reclame
Het nieuwe beleid staat ook reclame toe, ook van de kleine particuliere sector in Cuba. Ook wordt een nieuwe regelgevende instantie voor de media in het leven geroepen die onafhankelijk is van de partij en komen er afdelingen voorlichting in ministeries en gemeenten, die nu systematisch ontbreken binnen het eenpartijstelsel van Cuba.

internet-opladen-hier

Hier opladen!

Monopolie
‘Het monopolie op informatie in Cuba staat ter discussie,’ zegt Elaine Diaz, oprichter van de onafhankelijke nieuwssite Periodismo de Barrio. Veel voorstanders van meer transparantie op Cuba twijfelen er echter aan of het nieuwe beleid veel zal helpen. Terwijl de internationale media in de roerige en dubieuze geschiedenis doken van de Mexicaanse chartermaatschappij die de Boeing 737 verhuurde die neerstortte, zwegen de Cubaanse media in alle talen over elementen als de noodzaak van verder onderzoek en de verantwoordelijkheden voor de ramp. ‘De dwingende noodzaak is een van de problemen in de Cubaanse journalistiek,’ zegt Gallega. ‘En soms heb je dwingende verslaggeving die dubieus is en daardoor geen kwaliteitsjournalistiek.’

internet-enter-Carlos-Melian-2_Obstáculos-al-AccesoBron
* Andrea Rodriguez, Associated Press, 21 juni 2018

Link

* Website Cachivache met een uitvoerig Spaanstalig artikel Desconectados en Cuba: sí, pero cuánto? Met een overzicht van de stand van zaken over de connectiviteit in Cuba.

Bijlage
* De website Periodismo de Barrio publiceerde in mei een special over internet in Cuba met 13 reportages en 12 overzichtsartikelen met thema’s als de geschiedenis van internet in Cuba, een profiel van het staatsbedrijf ETECSA, anecdotes, de wifi en Nauta-plaatsen en de jongerencomputerclub Joven Club de Computación y Electrónica in Santiago de Cuba. Verder gesprekken met ondezoekers zoals Juan Antonio García Borrero en Yohana Lezcano, met voorstellen om internet te gebruiken als stimulans voor deelname van burgers aan de maatschappij.
Ook informatie over de platforms Facebook en YouTube, de verspreiding van Airbnb op het eiland, de veranderingen in de relaties tussen echtparen door gebruik van technologie en het grootste undergroundnetwerk SNET in Cuba.

Technologische achterstand vanwege angst verlies politieke controle

Geconfronteerd met een berg medische dossiers, zoekt de verpleegkundige naarstig naar het dossier van de patiënt maar dit duikt niet op. ‘Het moet opnieuw gedaan  worden,’ vertelt ze de ontevreden heer die die ochtend in de officiële pers nog heeft gelezen over de ‘vooruitgang in de informatisering’ in het Cubaanse gezondheidsysteem.

internet-jongens-mobieltjeHet VI Latijns-Amerikaanse Telecommunicatiecongres, dat afgelopen week in Varadero werd gehouden, is aanleiding voor triomfantelijke koppen in de officiële pers. Degenen die alleen de rapporten lezen die voortkomen uit dit technologiecongres, kunnen geloven dat in Cuba veel diensten met één druk op de knop toegankelijk zijn, maar de werkelijkheid is heel anders. Een land waar de overgrote meerderheid van de mensen nog nooit een online financiële transactie deed, nooit in staat was om een product te kopen bij een internetwinkel en niets weet over het enorme potentieel van cursussen-op-afstand om van huis uit te leren, kan geen gecomputeriseerde natie worden genoemd. Daarbij komen nog de hongerloontjes die veel beroepsbeoefenaars ervan weerhouden zich aan te melden op het wereldwijde web om op de hoogte te blijven van de laatste trends in hun vakgebied. Het salaris van een dag neerleggen om 1 uur op een publieke wifi-plek te surfen is geen bewijs van een connected samenleving, maar geeft eerder aan hoe Cubaanse internetgebruikers economisch worden gestraft.

la-tendedera

Het Cubaanse Facebook

Politisering
Enerzijds schilderde de viceminister van Onderwijs, Rolando Forneiro Rodríguez,  de congresgangers waaronder een groot aantal docenten Informatica, een optimistisch scenario. (zie Spaanstalig verslag in Granma van 13 juni 2018) Aan de andere kant ontbreekt het op talloze scholen in het land aan leraren en is er een infrastructuur die voortdurend slechter wordt. Kinderen jonger dan tien jaar leren meer over technologie door videoclips uit te wisselen via mobiele apps als Zapya dan wanneer ze saaie computerlessen bijwonen waar ideologie verweven is met de HTML-code en de officiële computerprogramma’s meer te maken hebben met politiek dan met plezier. Al meer dan twintig jaar lijdt het onderwijs in informatie- en communicatietechnologieën (ICT) onder de pogingen van de regering om een soort afgesloten ruimte te ontwikkelen met een gefilterde inhoud. Zo ontstond de website Ecured, een slechte imitatie van Wikipedia; de impopulaire Mochila / Rugzak bedoeld om te concurreren met het wekelijks verschijnende audiovisuele Paquete en de mislukte Tendedera die bedoeld was om de strijd met Facebook aan te gaan. In een tijd waarin internet zijn rol als stimulator van activisme en debat over hot items als de spanningen in de democratie, racisme of gendergeweld versterkt, proberen de Cubaanse autoriteiten nog steeds het netwerk te beheersen en de gebruikers op het eiland in een bewaakte en omheinde ruimte op te sluiten.

Medische wereld
In ziekenhuizen en poliklinieken is het beeld vergelijkbaar. De logge bureaucratie van het gezondheidstelsel werkt nog steeds met papier. Het verlies van een enkel vel papier kan maanden vertraging opleveren en leiden tot het opschuiven van medische afspraken tot ongemak van de zieken en hun verwanten. In de klaslokalen van de faculteiten geneeskunde hebben het schoolbord, de krijtjes en de plastic modellen van het menselijk lichaam geen plaatsgemaakt voor nieuwe technologieën die de artsen van het eiland tot moderne professionals zouden maken. Het redden van mensenlevens kan vandaag de dag ook gebeuren door inzet van apparatuur zoals mobiele telefoons of de mogelijkheid om informatie te zoeken op het wereldwijde internet.

internet-van-usb-naar-usbControle
De angst voor de maatschappelijke gevolgen van grotere connectiviteit en het verlies van politieke controle die de toegang tot andere nieuwskanalen met zich meebrengen, is de reden dat de Cubanen niet de kans krijgen de 21ste eeuw binnen te treden, een tijdperk dat juist wordt gekenmerkt door sociale netwerken, de consumptie van digitale inhoud en connectiviteit. Deze angst van de heersende partij heeft niet alleen gevolgen voor de nationale economische ontwikkeling, maar ook voor de kwaliteit van het leven en het onderwijs. We hoeven niet te wachten om het resultaat van die vertraging te zien, omdat het al zichtbaar is in elk klaslokaal en tijdens elk consult.

Bron
* Yoani Sánchez , website 14ymedio, Havana, 13 juni 2018

Journalist Ravsberg dreigt werkvergunning te verliezen

Fernando Ravsberg dreigt zijn accreditatie als buitenlands journalist werkzaam in Cuba, te verliezen. Ravsberg is geboren in Uruguay en al ruim 30 jaar werkzaam in Havana o.a. voor BBC Mundo, Telemundo in de VS, de Zweedse radio, TV Azteca in Mexico en op dit moment voor het Spaanse blad Publico. Ook is hij hoofdredacteur van de website Cartas desde Cuba, waarin hij de traagheid van de veranderingen, de bureaucratie, perscensuur en corruptie bekritiseert. In een recente bijdrage eiste hij een onafhankelijk onderzoek naar de recente vliegramp bij Havana die aan 112 personen het leven kostte. Ravsberg sympathiseert met de revolutie. De populaire zanger Silvio Rodriguez heeft zich gekeerd tegen de maatregel van de autoriteiten tegen Ravsberg evenals de dichter Fernández Retamar, ook directeur van de uitgeverij Casa de las Americas.

ravsberg-fernando

Fernando Ravsberg

Volgens Ravsberg hebben de problemen met de verlenging van zijn werkvergunning als journalist meer te maken met zijn werkzaamheden voor  zijn blog Cartas desde Cuba dan met zijn werk voor buitenlandse media als Público. De autoriteiten van het Ministerie van Buitenlandse Zaken hebben dat tegenover Ravsberg bevestigd. ‘Niemand kritiseert mijn werk als correspondent, maar men ontvangt wel steeds kritische boodschappen over wat ik publiceer op Cartas desde Cuba’. Hij kan niet zeggen hoelang de procedure van de verlenging nog gaat duren en of zijn verzoek tot verlenging zal worden gehonoreerd. Verlies van accreditatie kan ook leiden tot verlies van zijn verblijfsvergunning hoewel hij getrouwd is met een Cubaanse en enkele kinderen heeft.

cartas-desde-cuba-ipadZes maanden
Ravsberg herinnert zich het jaar 2014 toen hij zijn werk als correspondent voor de BBC als correspondent in Havana verloor en accreditatie aanvroeg voor Público; toen duurde het 6 maanden voor de autoriteiten hun jawoord gaven en kon hij ondertussen doorwerken. ‘Wat is er in deze 4 jaar veranderd?’ vraagt Ravsberg zich af.

Steun
De dichter en essayist Roberto Fernández Retamar (88), directeur van Casa de las Américas, nam het op voor Ravsberg die ‘zo helder en moedig onze Revolutie verdedigt’. Retamar liet dit weten op de weblog La Segunda Cita van de zanger en tekstdichter Silvio Rodríguez. ‘Het is ongelofelijk wat men heeft gedaan. Men moet zich wenden tot wie dan ook om deze monsterlijke maatregel ongedaan te maken’. Silvio Rodríguez: ‘Als zijn werkvergunning in Cuba wordt ingetrokken en men Ravsberg dwingt na 30 jaar met zijn Cubaans gezin te verhuizen, kan dit een waterscheiding veroorzaken binnen deze Revolutie die wij zo hebben liefgehad, verdedigd en hebben helpen opbouwen,’ schrijft de zanger die er aan toevoegt niet altijd in te stemmen met wat Ravsberg schrijft, maar ‘over het algemeen bedrijft hij journalistiek die wij nodig hebben; intelligent, uitdagend en revolutionair’. bandera-cuba-tortuga-schildpadRavsberg was al vaker doelwit van kritiek uit de meest orthodoxe sectoren van het officiële Cuba. Hij werd van manipulatie beschuldigd nadat hij een tekst had gepubliceerd over de economie in Cuba, geïllustreerd met een karikatuur van een schildpad die een spoor achterlaat in de kleuren van de Cubaanse vlag. Maar de journalist wordt ook gewantrouwd door sommige dissidenten. De columniste en blogger Miriam Celaya zegt over hem: ’Ravsberg is in wezen geen journalist, maar een propagandist van het Cubaanse regime’. Volgens Celaya is hij ‘een extreme tegenstander van de dissidentie’. Dit diepe wantrouwen komt ook tot uiting bij een artikel op de website 14ymedio met zeer kritische observaties over zowel Rodríguez als Ravsberg. Zie de ruim 30 reacties.

Bronnen
* Diario de Cuba, 14ymedio, Marti Noticias, 13 juni 2018

Linken
* Fernando Ravsberg, Cartas desde Cuba, 13 juni 2018 over een gerechtelijk onderzoek naar het vliegtuigongeluk.
* ‘Horror. Wij raken Ravsberg kwijt’ La segunda cita , weblog van Silvio Rodríguez, met tientallen steunbetuigingen voor Ravsberg.

Cubaanse pers: meer kleur, minder zwart-wit?

De Cubaanse media melden vol trots dat de overheid meer gaat investeren in de landelijke staatsmedia zoals Granma, Trabajadores en Juventud Rebelde. Ze verschijnen binnenkort in kleur. Fernando Ravsberg van de website Cartas desde Cuba vraagt zich af of er nu ook een einde komt aan de zwart-wit beelden waarmee deze kranten de werkelijkheid in Cuba beschrijven. Hier volgt zijn reactie.

kranten-juventud-granmaCubaanse kranten zouden liever de ‘nuances’ van die werkelijkheid in de samenleving en daarbuiten moeten weerspiegelen, dan nu in kleur te verschijnen. Het kan dan ook nuttig zijn om te investeren in de verbetering van de kwaliteit van de inhoud, die deze kranten publiceren. Wat heeft het voor zin om in kleur te verschijnen als de voorpagina’s van de drie landelijke dagbladen er alle drie exact hetzelfde blijven uitzien? Wat wordt er opgelost met kleur als censuur de inhoud blijft beheersen? Zullen de kleuren de salarissen van de collega’s verbeteren?

Gewone Cubanen
De uitdaging voor de officiële media is een veel getrouwer beeld te schetsen van de nationale werkelijkheid. Beelden die ook de tekortkomingen tonen en het leven van de gewone Cubanen weerspiegelen. Als dat lukt, maakt het niet uit of dat in zwart-wit of in kleur gebeurt.

Bron
* Fernando Ravsberg, website Cartas desde Cuba, 8 juni 2018

Link
De website Cubadebate publiceerde op 7 juni 2018 een reportage over de veranderingen bij de drie officiele kranten.

Nieuwe app Aurora Suite omzeilt censuur

Aurora Suite is een applicatie bedoeld voor het Androidbesturingssysteem, dat in Cuba het meest wordt gebruikt in mobiele telefoons. De app maakt gebruik van de Nauta-e-mailservice om gebruikers met internet te verbinden. De app vergemakkelijkt het gebruik van internet en omzeilt de censuur van de nationale (staat)server. De ontwikkelaars zeggen zelf er trots op te zijn ‘toepassingen te hebben geproduceerd die de diensten van de Cubaanse Nauta-e-mailservice aanvullen.’

internet-Jovenes-tablet

Cubanen maken verbinding met het internet via wifi-netwerken

Gebruikers zijn lovend over de ontworpen app. ‘Het eenvoudige ontwerp verandert via enkele stappen uw mobiele telefoon zonder toegang tot het netwerk, in een terminal van waaruit u toegang hebt tot elk webadres, zelfs die geblokkeerd worden door de regering van het eiland.’ Zodra de applicatie is geïnstalleerd, die kan worden gedownload in een 6.1.0-versie van de ontwikkelaar Auroraml, de Google Playshop of via een vriend die het heeft op zijn mobiele telefoon, begint een gratis proefperiode van twee dagen om de voordelen en nadelen te verkennen.

48 uur gratis
De applicatie bevat de Mozilla Firefox-browser, waarin de gewenste URL getypt moet worden en op de achtergrond verstuurt Aurora Suite het verzoek om de pagina door de mailbox van Nauta te laden. Het is die op e-mailgebaseerde functionaliteit die maakt dat Aurora Suite ongevoelig is voor censuur van portals die de autoriteiten niet goedgezind zijn. Na 48 uur gratis gebruik ontvangt de klant een bericht waarin hij wordt geadviseerd om over te schakelen naar de betaalde dienst om de functionaliteit te blijven gebruiken. Voor een prijs van 5 CUC per maand, ontvangt u ongeveer 100 megabyte aan inhoud. Het gebruik van mobiel betalen als virtuele valuta of cashvrij betalen is een extra interessant element van deze tool.

internet-Aurora-Suite-internet-electronico-Nauta

Een Cubaan gebruikt de Aurora Suite app om te surfen op het internet vanaf zijn of haar Nauta e-mailadres

Nadelen
Aurora Suite heeft echter ook een kwetsbare kant omdat het functioneert via de Nauta-email, beheerd door de Cubaanse Telecommunicatiemaatschappij (ETECSA). Dit netwerk is traag, er zijn regelmatig storingen en andere technologische tegenslagen. Bovendien is het 3G-netwerksignaal nog niet wijdverspreid in Cuba. In zones met 2G- en 3G-netwerken geldt een nog grotere kwetsbaarheid.

Ongewenste mail
Sommige gebruikers van de Aurora Suite melden dat ze na plaatsing van de app ongewenste mail in hun mailbox kregen, die automatisch lijkt te worden gegenereerd. In de meeste gevallen bevatten deze berichten, zowel officieel als onafhankelijk nieuws uit de Cubaanse pers. Ondanks deze zwakke kanten is Aurora Suite een alternatief voor degenen die niet langer willen wachten op de vervulling van de beloften van ETECSA om voor het einde van dit jaar internetten via de mobiele telefoon mogelijk te maken.

Bron
* Website 14ymedio, 8 juni 2018

Fotograaf en activist Claudio Fuentes gearresteerd

Donderdag jongstleden is de fotograaf en activist Claudio Fuentes, lid van Foro por los Derechos y Libertades / Forum voor Rechten en Vrijheden, in Havana gearresteerd. Zijn verblijfplaats is onbekend, aldus een reactie van de oud-politieke gevangene Ángel Moya.

fotograaf-Claudio-Fuentes-Maria-Matienzo

Claudia Fuentes

Moya zegt tegen de redactie van de website 14ymedio dat men sinds donderdag contact met hem zoekt maar tevergeefs. ‘Naarmate de dag vorderde, begrepen we dat hij in hechtenis was genomen, maar tot nu toe kennen we de reden van zijn arrestatie niet,’ voegt hij eraan toe. Moya spreekt van een verdwijning. Een officier van dienst bij het politiebureau van San Miguel del Padrón vertelde de familie telefonisch dat de activist daar werd vastgehouden, maar ‘toen ze daar aankwamen zeiden ze dat hij er niet was.’ De fotograaf en documentairemaker is herhaaldelijk het slachtoffer geweest van willekeurige arrestaties en andere repressieve acties, zoals de inbeslagname van zijn apparatuur en materialen. Tot zijn bekendste werken behoort Patria o Muerte / Het Vaderland en de Dood (2016) met verschillende interviews met Cubaanse activisten, geregisseerd door filmmaker Olatz López Garmendia en in première gegaan bij het Amerikaanse productiebedrijf HBO.

film-patria-o-muerteDissidenten
In een interview bekritiseerde Fuentes de kunstenaars op het eiland die opscheppen over hun eigen producties, ‘meestal ver weg van de werkelijkheid die op springen staat.’ Hij zegt schaamte te voelen voor zijn vakbroeders en dat dwong hem ‘een andere weg in te slaan.’ Fuentes werkte ook mee aan het debatprogramma Razones Ciudadanas waarin dissidenten spraken over gevoelige thema’s als de pers, de toegang tot internet en racisme. Moya hekelde ook de arrestatie van Zaqueo Baez, een lid van de Cubaanse Patriottische Unie, die naar Holguín reisde om de familie van een politieke gevangene te bezoeken en ‘gearresteerd en geslagen werd door de politie’.

Bron
* 14ymedio, 8 juni 2018

Link
* Miami Herald, 9 november 2016: Patria oMuerte is a documentary portrait of a bleak and longing Cuba.’

 

Ontslag journaliste wegens verboden film op laptop

Vivian Suárez García, programmaleider van het officiële radiostation CMHW in de provincie Villa Clara, is op staande voet ontslagen. Op haar laptop is een kopie aangetroffen van de film Quiero hacer una película (Ik wil een film maken) van Yimit Ramírez’s, die op een recent filmfestival in Havana ondermeer door toedoen van de officiële filmorganisatie ICAIC, werd verboden.

radiostation-cmhw-villa-clara

Het radiostation CMHW IN Villa Clara

De film van Yimit Ramírez werd door de cultuurcommissarissen van het regime ‘als respectloos ten opzichte van José Martí’ omschreven waarna de staatsmedia een campagne tegen de makers ervan begonnen.  De journalist Maykel González Vivero, die in 2016 ontslagen werd bij een ander radiostation in Villa Clara, laat weten dat de leiding van CMHW Suárez Garcia een functie als bewaker of receptioniste heeft aangeboden.

Extreem
Maykel González: ‘Ze komen bij elkaar om naar films te kijken en dat ergert de autoriteiten en maakt hen verdacht’. Hij vindt de maatregel tegen Suárez ‘extreem’ omdat het in haar geval niet ‘om een persoon gaat die andere opvattingen koestert of afwijkt van de lijn van de regering’, maar ‘volledig in de pas van het regime loopt’.

film-affiche-quiero-hacer-una-pelicula2

Affiche van de omstreden film

Precair
Maykel González Vivero merkt op dat situatie van mediamedewerkers op Cuba de laatste tijd precair is geworden en herinnert aan de situatie bij de krant Vanguardia, de officiële spreekbuis van de partij in Villa Clara – de geboorteplaats van de pasbenoemde Cubaanse president Díaz-Canel – die in een brief vroegen om meer vrijheid in de uitoefening van hun beroep. ’Zij moesten de krant verlaten, en zij mogen geen reizen meer maken naar het buitenland. Het is ware onderdrukking,’ zegt hij.

Link
* Diario de Cuba, 30 april 2018

Videojournalist Cabrera bedreigd maar vrij

De onafhankelijk journalist Rudy Cabrera – medewerker van de website Cubanet – die zondag in Havana gevangen werd genomen, is gistermiddag om 15 uur vrijgelaten na betaling van een boete. In zijn woning in de wijk Cerro vond zondag een huiszoeking plaats.

journalist-rudy-cabrera

Rudy Cabrera

De moeder van Cabrera zegt dat de politie ’s ochtends om 9 uur bij hun woning aankwam waarna een minutieuze huiszoeking volgde, die duurde tot 1 uur ’s middags. Twee harde schijven, een laptop, printer en een computer werden in beslag genomen. Een vertegenwoordiger van de Staatsveiligheidsdienst die de huiszoeking en aanhouding leidde, gaf als reden voor het optreden ‘de plaatsing van videoreportages op internet.’ Tijdens zijn ondervraging werd Cabrera gewaarschuwd niet de ‘rode lijn’ te overschrijden en werd zijn aanhouding omschreven als ‘de eerste kus van de tijger’.

Videojournalisten
De berichten over arrestaties van onafhankelijke (video) journalisten en de confiscatie van de apparatuur waarmee zij werken, nemen het laatste jaar toe. Vooral hun medewerking aan buitenlandse media in de vorm van de leveranties van videoreportages – o.a.voor Youtube – leidt vaak tot repressief optreden door de veiligheidsdiensten. Enkele dagen geleden kwam Boris González Arenas (medewerker van de website Diario de Cuba) vrij. Hij was gearresteerd omdat hij de uitspraak van een rechtszaak in Pinar del Río wilde bijwonen. Ook medewerkers van Palenque Visión, een persagentschap in Oost-Cuba, worden met regelmaat gehinderd bij hun journalistieke werkzaamheden.

Bron
* Website CiberCuba
Link
* YouTubekanaal van Palenque Visión