Aantal arbitraire arrestaties steeg in juli

Het aantal arbitraire arrestaties steeg in de maand juli drastisch. Dat zegt de Comisión Cubana de Derechos Humanos y Reconciliación Nacional (CCDHRN) in haar rapport over de maand juli. De mensenrechtengroep telde 575 van dergelijke arrestaties; 200 meer dan in de maand daarvoor.

De Cubaanse Commissie voor Mensenrechten en Nationale Verzoening CCDHRN constateert dat dit het hoogste aantal arrestaties is sinds 9 maanden. De commissie telde ook 13 gevallen van fysieke agressie, 32 gevallen van bedreigingen en intimidatie en ‘een acto de repudio** uitgevoerd en opgezet door de geheime politie.’  Volgens de CCDHRN waren de slachtoffers van deze aanvallen in alle gevallen politieke activisten, die deel uitmaken van de autonome civil society op het eiland.

vliegveld-josemarti-terminal3

Politieke opposanten worden steeds vaker geconfronteerd met reisverboden. Tot op het vliegveld worden zij dan alsnog naar huis teruggestuurd.

Reisverbod
‘De regering draagt er op systematische wijze aan bij dat het recht om reizen te maken naar het buitenland door opposanten en om daar deel te nemen aan conferenties over de rol van de civil society, wordt geschonden.’ De commissie meldt 12 gevallen waarbij dissidenten nog op het vliegveld werden verhinderd een reis naar het buitenland te maken. Andere bronnen in de oppositie melden dat de autoriteiten de afgelopen maand 21 personen verhinderden het land te verlaten vanwege een bijeenkomst van de Mesa de Unidad de Acción Democrática / Tafel van de Eenheid van Democratische Actie.

Daling arrestaties
Voor dit lopende jaar documenteerde de CCDHRN 3.195 gevallen van politieke arrestaties; dat is een daling vergeleken met dezelfde periode van het vorig jaar toen nog 7.418 arrestaties uit politieke motieven werden gemeld.

Bron
* Website 14ymedio, 3 augustus 2017
Noot
** Een Acto de Repudio is een door de Cubaanse autoriteiten georganiseerde gewelddadige acties tegen leden van de oppositie of hun familieleden, vaak in de directe omgeving van hun huis. De knokpartijen worden door de overheid/partijorganisaties georganiseerd, maar gepresenteerd als uitingen van ‘spontane woede-uitbarstingen’ door het volk. Een voormalige voorzitter van de officiële Cubaanse schrijversbond noemde deze actos de repudio ooit ‘verbale lynchpartijen.’

Vijftig vrouwen van de Damas de Blanco gearresteerd

Afgelopen weekend werden in Havana, Matanzas, Santiago de Cuba, Villa Clara en Guantánamo meer dan 50 leden van de mensenrechtengroep Damas de Blanco gearresteerd. Zij wilden deelnemen aan een stille tocht. Met deze campagne #TodosMarchamos/Wij trekken samen op wordt de vrijlating geëist van alle politieke gevangenen in Cuba.

damas-de-blanco-actie-politie-02042017

Actie van politie en geheime dienst bij het kantoor van de Damas de Blanco in Havana

In Havana werden 18 vrouwen opgepakt die het plan hadden naar het kantoor van de vrouwengroep te gaan, voorafgaand aan de kerkdienst die zij elke zondag bezoeken. Twee van de vrouwen, Danaisi Muñoz en Eralidis Frómeta werden achtergelaten op een plek 50 kilometer verderop. Ook de leider van de Damas de Blanco, Berta Soler en Yolanda Santana, werden samen met de journalist Ángel Moya, bij het verlaten van het kantoor van de Damas de Blanco gearresteerd en afgevoerd. Berta viel daarbij op de grond en werd door politieagenten meegesleept. Het arrestatieteam bestaande uit 20 leden van de geheime dienst en 30 geüniformeerde agenten, probeerde het maken van foto’s op het moment van de arrestatie te voorkomen. Net als bij eerdere gelegenheden werd de plek aan het oog onttrokken door een groot rood doek. Een groep van ongeveer 40 personen vormde het publiek dat de gewelddadige actie luid toejuichte. Tijdens deze acto de repudio* * werden leuzen geroepen als ‘weg met het uitschot’, ‘weg met deze huurlingen’ en ‘verdwijn uit het land’. Volgens de Damas de Blanco werden 11 vrouwen in Palma Soriano, 2 in Santa Clara en 1 vrouw in Guantánamo gearresteerd, die de viering van de mis wilden bijwonen. In Matanzas werden 14 vrouwen gearresteerd die hetzelfde wensten te doen.

Bron
* Diario de Cuba, 2 april 2017

Noot
**Actos de Repudio zijn door de Cubaanse autoriteiten georganiseerde gewelddadige acties tegen leden van de oppositie of hun familieleden, vaak in de directe omgeving van hun huis. De knokpartijen worden door de overheid/partijorganisaties georganiseerd, maar gepresenteerd als uitingen van ‘spontane woede-uitbarstingen’ door het volk. Een voormalige voorzitter van de officiële Cubaanse schrijversbond noemde deze actos de repudio ooit ‘verbale lynchpartijen.

CCDHRN: Meer dan 700 politieke arrestaties in mei

In het maandrapport over mei, meldt de Cubaanse Commissie voor Mensenrechten en Nationale Verzoening (CCDHRN) 724 gevallen van aanhoudingen door politie of leden van geheime dienst om politieke redenen. Tot nu toe werden in 2016 6075 van dergelijke arbitraire aanhoudingen gemeld; in heel 2015 vonden 8616 willekeurige arrestaties plaats.

repressie-damas-de-blanco-05062016

Beelden van Angel Moya van de politie-acties tegen de Damas  de Blanco zondag 5 juni jl.

In het maandrapport van de Comisión Cubana de Derechos Humanos y Reconciliación Nacional (CCDHRN) wordt geconstateerd dat dit cijfer lager is dan een maand geleden. Volgens mensenrechtenactivist Elizardo Sánchez hangt deze daling samen met een wijziging van de strategie van de oppositie. Volgens het mei-rapport vonden verder ‘minstens 37 gewelddaden plaats, 228 maal was er sprake van intimidatie en werden drie vernielingen genoteerd, uitgevoerd en op instigatie van geheime diensten en para-politionele elementen’. CCDHR: ‘Deze repressieve organen organiseren elke zondag (in Havana en in andere steden) georganiseerde gewelddadige acties (acciónes de repudio)* tegen de mensenrechtenbeweging Damas de Blanco en maken daarbij gebruik van fysiek en verbaal geweld, dat uitloopt op willekeurige aanhoudingen en tot opsluiting onder onmenselijke omstandigheden.’

Tactiek gewijzigd
De CCDHRN schrijft de relatieve daling van het aantal arrestaties in de voorbije maand toe aan een mogelijke wijziging van tactiek van bepaalde groepen die de voorkeur geven aan activiteiten binnen buurten en woongemeenschappen boven het organiseren van manifestaties van de oppositie, die ongewijzigd leiden tot politieke repressie,’aldus de analyse van de CCDHRN. Sánchez wijst in dit verband ook op de onvermijdelijke slijtageslag onder de oppositie als gevolg van ‘de jarenlang durende systematische onderdrukking.’

Invallen
‘In de maand mei viel de politieke politie viermaal een woning van politieke opposanten binnen en nam daarbij een half dozijn computers, mobiele telefoons, documenten en ander apparatuur in beslag, bedoeld om het werk vaan groepen van politieke tegenstanders te schaden en te bemoeilijken.’ De vier invallen vonden plaats in het hoofdkwartier van de oppositiebeweging UNPACU in Havana (de vierde inval binnen zeven maanden) en in drie woningen van de UNPACU in Santiago de Cuba.’

Link
* Rapport maand mei 2016 CCDHRN

Noot
* Actos de Repudio zijn door de Cubaanse autoriteiten georganiseerde gewelddadige acties tegen leden van de oppositie of hun familieleden, vaak in de directe omgeving van hun huis. De knokpartijen worden door de overheid/partijorganisaties georganiseerd, maar gepresenteerd als uitingen van ‘spontane woede-uitbarstingen’ van het volk. Een voormalige voorzitter van de officiële Cubaanse schrijversbond noemde deze actos de repudio ooit ‘verbale lynchpartijen.’

Partijcongres: meer van hetzelfde of verrassingen?

Ruperto, de grappige hoofdpersoon uit de televisieserie Vivir del cuento, wordt na 28 jaar wakker uit een coma en begrijpt niks van de dubbele munteenheid in Cuba, noch van het einde van het communisme in de wereld. Wanneer het gaat om het komende  7e partijcongres van de Partido Comunista de Cuba (PCC) zijn er veel Rupertos die geloven dat alles bij het oude zal blijven. Voor hen is er de laatste 10 jaar in Cuba niets gebeurd nadat Fidel Castro in 2006 zijn functie neerlegde en de macht overdroeg aan zijn broer. Kritisch journalist Reinaldo Escobar schrijft op de website 14ymedio: ‘Dit partijcongres zal niet hetzelfde zijn’. Toch verwacht hij geen spraakmakende veranderingen.

pcc-congres

Het zesde partijcongres vond in april 2011 plaats in het Palacio de las Convenciónes

Als er werkelijk niets zou zijn veranderd, zou het heilig treffen van de Cubaanse communisten een remake kunnen zijn van voorafgaande congressen. Zij die sinds 2006 niet in coma verkeerden, hebben kunnen zien dat de Cubaanse politiek niet meer langs dezelfde lijnen verloopt. De vlucht naar achteren van het paternalisme, het overwicht van economische aspecten boven ideologische zaken, de breuk van het monopolie in de media en de culturele consumptie en een lange lijst van hervormingen, door enkelen omschreven als schuchter en door anderen als doortrapt, bieden een geheel ander panorama. Daar moet een wijziging in de internationale arena en een groeiende onvrede in het land, die steeds manifester wordt, aan worden toegevoegd.

1959: verleden tijd
Het grootste deel van de afgevaardigden op dit congres heeft geen enkele herinnering meer aan de eerste januari 1959 (de dag dat Fidel Castro aan de macht kwam, redactie.) toen de ‘ochtend schitterend aanbrak’, zoals de dichter Indio Naborí die historische dag beschreef. Voor de eerste keer zullen de meeste leden die in het nieuwe Centraal Comité en in het bijzonder het Politburo, worden verkozen, geen verantwoordelijkheid meer dragen voor de fusillades die in de eerste jaren van de revolutie plaatsvonden en zij hebben de ook de leus ‘¡Paredón! ¡Paredón!* niet meer uitgeschreeuwd. Zij hebben geen bezittingen genaast. Zij die na 1960 zijn geboren, waren zelfs niet in staat in 1976 over de eerste socialistische grondwet te stemmen.

fidel-castr-voor-het-paleis-januari 1959

Fidel Castro spreekt de bevolking toe. Achter hem het Nationale Paleis (januari 1950)

Redes Fidel
Deze afgevaardigden zijn ook niet het type homofobe atheïsten die trots zijn op hun machogedrag en op het feit dat ze de hoogste klas niet afmaakten want ze waren immers van eenvoudige komaf. Zij zijn politiek gevormd en er zich van bewust dat het systeem niet onkwetsbaar is  en dat de theorie ter discussie kan staan. Zij kennen internet, studeren marketingtechnieken en – het kan wat frivool lijken – zij hebben tien jaar geleefd zonder naar toespraken van Fidel Castro te luisteren en schonken in plaats daarvan aandacht aan de woorden van Barack Obama in het Grote Theater van Havana.

maceo-antonio

Antonio Maceo Granjales

Politiek correcten
Dit betekent niet dat Maceo aan tafel zal zitten om een gesprek te voeren met Martínez Campos** , noch dat men de toevoeging ‘communistisch’ uit de naam van de Partij zal halen. De haviken zullen hun autoriteit willen laten gelden en de ongehoorzamen willen intimideren en koopjes bieden aan de opportunisten. Zeker zal een groot deel van de afgevaardigden hebben deelgenomen aan actos de repudio *** en is het heel waarschijnlijk dat velen een collega op het werk of een buurman of buurvrouw hebben verraden. En allen zullen hebben deelgenomen aan vergaderingen waarbij gedisciplineerd de handen werden opgestoken als dat naar het oordeel van de nomenclatura politiek correct was.

Geen dialoog
Er zullen geen verrassingen zijn zoals het openen van de deur naar een meerpartijensysteem of een programma waarbij privatiseringen worden gepresenteerd. Niemand zal tijdens deze gebeurtenis spreken over verzoening tussen Cubanen, noch over een dialoog met de oppositie. Ook zal geen amnestie worden afgekondigd voor politieke gevangenen, noch zal de legitimiteit van de civil society worden afgekondigd of de vrijheid van meningsuiting voor de onafhankelijke pers. Maar zij die in Cuba aan de macht zijn weten dat er iets veranderen moet of dat zij minstens de schijn moeten ophouden tot veranderingen bereid te zijn. Zij houden hun kaarten verborgen, maar moeten die uiteindelijk op tafel leggen. De geheimzinnigdoenerij waarmee met de congresdocumenten wordt omgegaan, kan er enkele op wijzen dat men zich voorbereidt op een koerswijziging en men zal moeten wachten tot aan de slottoespraak op dit congres om te weten in welke richting.

fidel_asambleaRaul07082010_09-580x385

Fidel en Raúl

Eén of twee personen
De PCC is altijd gekenmerkt door het ontbreken van een eigen basistheorie en vooral door het niet respecteren van de genomen besluiten. Altijd prevaleerden de besluiten, die op een hoogste persoonlijke wijze werden genomen door een of twee personen. Juist dat zou de onvoorziene essentie van een aanpassing kunnen zijn. En het marxisme-leninisme nog slechts te raadplegen als een tweede bron waarmee rekening moet worden gehouden? Het zijn de verborgen wensen in de hoofden van deze mannen en vrouwen die de sleutel vormen voor de verwachtingen die we van het 7e partijcongres.

Bron
* Reinaldo Escobar, website 14ymedio, 12 april 2016

Noten
* Paredón! ¡Paredón  Zet ze tegen de muur! Zet ze tegen de Muur!
De kreet waarmee de mensenmenigte  op het plein voor het Nationale Paleis in 1959 reageerde op de vraag van Fidel Castro of oorlogsmisdadigers moesten worden doodgeschoten. Een luid ‘Ja’ was de reactie van het duizendkoppige publiek. Fidel Castro introduceerde daarmee zijn bijzondere vorm van directe democratie.
** Maceo Granjales was een Cubaanse generaal in de onafhankelijkheidsoorlog en Martinez Campos was een van zijn Spaanse tegenstanders.
*** Actos de Repudio zijn door de Cubaanse autoriteiten georganiseerde gewelddadige acties tegen leden van de oppositie of hun familieleden, vaak in de directe omgeving van hun huis. De knokpartijen worden door de overheid/partijorganisaties georganiseerd, maar gepresenteerd als uitingen van ‘spontane woede-uitbarstingen’ van het volk. Een voormalige voorzitter van de officiële Cubaanse schrijversbond noemde deze actos de repudio ooit ‘verbale lynchpartijen.’

Mensenrechtengroep meldt 1.414 arrestaties in januari

De Cubaanse Commissie voor Mensenrechten en Nationale Verzoening meldde donderdag dat de repressie in Cuba blijft groeien. De  Comisión Cubana de Derechos Humanos y Reconciliación Nacional (CCDHRN) telde in de maand januari 1.414 arrestaties. Slechts in november vorig jaar was er sprake van een hoger aantal politiek gemotiveerde aanhoudingen, namelijk 1.447.

repressieDe commissie die wordt geleid door Elizardo Sánchez, zegt dat er daarnaast 56 vreedzame opposanten slachtoffer werden van fysiek geweld vanwege een zogeheten acto de repudio.* Er deden zich 68 gevallen van bedreiging en 2 van vandalisme voor. Volgens de Commissie worden deze activiteiten georganiseerd door de staatsveiligheidsdienst en andere ‘repressieve organen en parapolitieke elementen’ in Cuba waar de regering ‘al 58 jaar op autoritaire wijze macht uitoefent.’ De autoriteiten maken, aldus de CCDHRN, steeds vaker gebruik van verlenging van arresten en tijdelijke internering zonder vorm van proces. Die methoden kunnen maanden lang duren en zijn bedoeld als ‘middel  om leden van de oppositie’ te verzwakken.

Gevangenisbevolking
‘Het aantal gevangenen in Cuba blijft zonder ophouden groeien en binnen dit enorme gevangenisapparaat heersen onmenselijke en vernederende omstandigheden waarin de gevangenen verkeren’. De commissie constateert tegelijkertijd dat ‘de regering de samenwerking weigert met het Internationale Rode Kruis en andere internationale ngo’s,’ aldus de CCDHRN. De Cubaanse autoriteiten beschouwen dissidenten als ‘contrarevolutionairen’ en ‘huurlingen’.

Noot
* Actos de Repudio zijn door de Cubaanse autoriteiten georganiseerde gewelddadige acties tegen leden van de oppositie of hun familieleden, vaak in de directe omgeving van hun huis. De knokpartijen worden door de overheid/partijorganisaties georganiseerd, maar gepresenteerd als uitingen van ‘spontane woede-uitbarstingen’ van het volk. Een voormalige voorzitter van de officiële Cubaanse schrijversbond noemde deze actos de repudio ooit ‘verbale lynchpartijen.’

Bijna 800 aanhoudingen in maand augustus

Ondanks de toenadering tussen de VS en Cuba blijft de situatie van de mensenrechten in Cuba onverminderd slecht. De Cubaanse Comisión Cubana de Derechos Humanos y Reconciliación Nacional (CCDHRN) meldt dat in de maand augustus 768 politieke tegenstanders van het regime kortstondig werden aangehouden.

unpacu-Fernando Vazquez Guerra werd op 26 augustus jongstleden op straat angehouden

Fernando Vazquez Guerra werd op 26 augustus jongstleden op straat aangehouden en kreeg een slag op zijn hoofd met het pistool van een agent.

De Cubaanse Commissie voor Mensenrechten en Nationale Verzoening (CCDHRN) constateert dat met dit aantal het grootste aantal aanhoudingen in dit jaar werd bereikt. Tijdens deze aanhoudingen was in 21 gevallen sprake van fysiek geweld. In acht gevallen was er sprake van een zogeheten acto de repudio* waarvan opposanten en hun gezin slachtoffer werden. Er werd minstens één geval van vandalisme gemeld ‘uitgevoerd door de Cubaanse geheime politie en parapolitieagenten’. De CCDHRN, geleid door Elizardo Sanchez, constateert ‘een verslechtering van de situatie van burger en politieke rechten in Cuba’ en kritiseert de regering van Raúl Castro omdat deze ‘geen enkele betekenisvolle stap’ zette om de uitoefening van zulke basisrechten te ‘decriminaliseren.’

Groei geweld door politie
De commissie benadrukt de ‘algemeen bekende‘ groei van het geweld door de politiek tegen dissidenten, die onderworpen worden aan ‘allerlei soorten fysieke mishandeling, hoon en dreigementen.’ Zo wordt in het maandrapport de zaak genoemd van de ‘brute fysieke aanval’ op 26 augustus jongstleden op de activist Fernando Vazquez Guerra, een vertegenwoordiger van de Patriottische Unie van Cuba UNPACU uit de oostelijke-provincie Camagüey. Volgens het verslag ‘gaf een lid van de nationale politie genaamd Molina, Vazquez Guerra een klap met zijn pistool ’nadat hij deze op hem gericht had en drie maal de trekker overhaalde, maar het pistool bleek geen kogels te bezitten. Vasquez werd op de grond geslagen en midden op straat geschopt.’ (…) ‘De hoofdoorzaak van de aanvallen en de arrestaties ligt in de repressieve geest van de regering,’ aldus Elizardo Sánchez die de acties tegen grotendeels ‘vreedzame’ activisten, ‘niet noodzakelijk’ noemt. De Cubaanse overheid noemt dissidenten ‘contrarevolutionairen’ en ‘huurlingen’.

Bron
* Persbureau EFE,   2 september 2015
Link
* CCDHRN_AUG.2015, rapport over augustus 2015

Noot
* Actos de Repudio zijn door de Cubaanse autoriteiten georganiseerde gewelddadige acties tegen leden van de oppositie of hun familieleden, vaak in de directe omgeving van hun huis. De knokpartijen worden door de overheid/partijorganisaties georganiseerd, maar gepresenteerd als uitingen van ‘spontane woede-uitbarstingen’ van het volk. Een voormalige voorzitter van de officiële Cubaanse schrijversbond noemde deze actos de repudio ooit ‘verbale lynchpartijen.’ 

Meer dan 50 mensenrechtenactivisten aangehouden

In Havana zijn zondagochtend 40 leden van de mensenrechtengroep Damas de Blanco opgepakt nadat ze de mis hadden bijgewoond in de nabijgelegen Santa Ritakerk en daarna hun wekelijkse stille tocht wilden houden. Ook 15 andere activisten werden gearresteerd. In Colón, provincie Matanzas, werd de wekelijkse stille tocht voor vrijlating van de politieke gevangenen door een grote politiemacht in de gaten gehouden.

De pas vrijgelaten schrijver Ángel Santiesteban samen met leden van de Damas de Blanco in het Parque Gandhi bij de uitgang van de Santa Ritakerk in Miramar waar elke zondag een stille tocht wordt georganiseerd

De pas vrijgelaten schrijver Ángel Santiesteban samen met leden van de Damas de Blanco in het Parque Gandhi bij de uitgang van de Santa Ritakerk in Miramar waar elke zondag een stille tocht wordt georganiseerd

De aanhoudingen vonden plaats kort nadat sympathisanten van het Castro-regime de demonstranten hadden belaagd in een zogeheten acto de repudio*. Onder de gearresteerden bevonden zich de blogger Lía Villares, de regimecriticus Raúl Borges en de onafhankelijke journalist Juan González Febles. Volgens de Damas de Blanco neemt het geweld tegen de vreedzame activiteiten op zondagochtend elke week toe. Lia Villares voert in Cuba actie voor de vrijlating van de graffitikunstenaar El Sexto.

Opgesloten in eigen woning
Lázaro Yuri Valle Roca zei dat ‘het geweld tegen de oppositie zo toeneemt, dat er ooit een dode zal vallen’. Roca werd zondag verhinderd het protest bij te wonen omdat hij werd opgesloten in zijn eigen woning. Militairen blokkeerden met een houten balk zijn voordeur en verhinderden dat hij zijn woning verliet; tien politieagenten verspreid in het appartement, moesten voorkomen dat hij iets ondernam. Al eerder werd hij op zondag aangehouden, met een politieauto naar ver buiten de stad gereden vervoerd en vervolgens uit de auto gezet, om te voorkomen dat hij verslag zou doen van de activiteit van de Damas de Blanco. Yuri Valle is de laatste weken herhaaldelijk lastiggevallen, ook bij zijn verslaggeving van zaken die niets met de oppositie te maken hebben. ‘Ik ging de instorting van een appartement verslaan en we werden door militanten van de communistische partij in elkaar geslagen.’

Bronnen
* 14ymedio en Diario de Cuba

Noot
* Actos de Repudio zijn door de Cubaanse autoriteiten georganiseerde gewelddadige acties tegen leden van de oppositie of hun familieleden, vaak in de directe omgeving van hun huis. De knokpartijen worden door de overheid/partijorganisaties georganiseerd, maar gepresenteerd als uitingen van ‘spontane woede-uitbarstingen’ van het volk. Een voormalige voorzitter van de officiële Cubaanse schrijversbond noemde deze actos de repudio ooit ‘verbale lynchpartijen.’
 

Arrestaties Cubaanse dissidenten verdubbeld

De Cubaanse Comissie voor Mensenrechten en Nationale Verzoening / Comisión Cubana de Derechos Humanos y Reconciliación Nacional (CCDHRN) meldt in haar maandelijkse rapport dat in de afgelopen maand mei minstens 641 personen om politieke redenen zijn gearresteerd. Dat is bijna het dubbele van het aantal arrestaties in april van dit jaar. Het is het hoogste aantal arrestaties in de afgelopen 10 maanden. De CCDHRN, geleid door de dissident Elizardo Sánchez, is de enige groep op het eiland die dergelijke feiten registreert en verspreidt. De Cubaanse autoriteit beschouwen dissidenten als ‘contrarevolutionairen’ en ‘handlangers’ in dienst van de VS.’

De Cubaanse kunstenares Tania Bruguera was een van de Cubanen die de afgelopen maand werd aagenhouden doo werd afgelopen maand ars

De Cubaanse kunstenares Tania Bruguera was een van de Cubanen die de afgelopen maand werd aagenhouden.

Citaat: ‘De huidige toename van de politieke repressie zonder onderscheid en het vaak voorkomende geweld tegen vrouwen en mannen die op een volledig vreedzame wijze, enkel hun fundamentele burger- en politieke rechten uitoefenen, is alarmerend’, aldus het maandrapport van de CCDHRN. In mei werden 88 vreedzame opposanten slachtoffer van fysieke agressie, vandalisme, bedreigingen en actos de repudio*, die aldus de CCDHRN toegeschreven kunnen worden aan de politieke politie en de Cubaanse staatsveiligheidsdienst. De Commissie concludeert: ‘Wij voorspellen op korte termijn geen onmiddellijke verbeteringen, tenzij er zich een wonder voordoet in ons land op het terrein van de rechtspraak en de politiek.’

Miguel Ángel Rioseco, lid van de Cubaanse politieke politie

Miguel Ángel Rioseco, lid van de Cubaanse politieke politie

Moord door agent
De organisatie wijst ook naar het aprilrapport waarin de ‘buitengerechtelijke executie’ van de 30-jarige Yunieski Martínez in de provincie Matanzas werd gemeld. Hij werd op 9 april door een lid van de politieke politie Miguel Ángel Rioseco in de rug geschoten. Het slachtoffer was zelf ongewapend. De agent ontvreemde persoonlijke zaken van het slachtoffer en liet het lichaam achter op het land waar familieleden het enkele dagen later vonden. Gisteren werd bekend dat de agent is veroordeeld tot 13 jaar gevangenisstraf. Tegen deze uitspraak kan de familie van het slachtoffer nog in beroep gaan. De mensenrechtenorganisatie merkt op dat de autoriteiten over de achtergronden van deze moord, voor noch tijdens het proces enige informatie hebben vertrekt.

Bijlage
* OVERVIEW MAYO 2015 Rapport CCDHRN mei 2015

Noot

* Actos de Repudio zijn door de Cubaanse autoriteiten georganiseerde gewelddadige acties tegen leden van de oppositie of hun familieleden, vaak in de directe omgeving van hun woningen. De knokpartijen worden door de overheid/partijorganisaties/massa-organisaties georganiseerd, maar gepresenteerd als uitingen van ‘spontane woede-uitbarstingen’ van het volk. Een voormalige voorzitter van de officiële Cubaanse schrijversbond noemde deze actos de repudio ooit ‘verbale lynchpartijen.’

October: agressie en geweld tegen dissidenten

Volgens de Cubaanse Commissie voor Mensenrechten en Verzoening CDHRN vonden in de maand oktober 413 arbitraire aanhoudingen om politieke redenen plaats. Dat aantal is vergelijkbaar met het aantal Cubanen dat in de maand september werd aangehouden.

repressie-geweld-op-straatIn oktober werden ook 13 gevallen vastgelegd van vreedzame opposanten die slachtoffer werden van fysieke agressie; 65 personen werden op uiteenlopende manieren door de politie lastig gevallen en belaagd, 13 werden slachtoffer van zogeheten actos de repudio en 8 werden slachtoffer van geweld en vandalisme gericht tegen hun woningen. De Comisión Cubana de Derechos Humanos y Reconciliación Nacional, CCDHRN, meldt de vrijlating van twee politieke gevangenen namelijk van Marcelino Abreu Bonora en Niorvis Rivera Guerra, die hun gevangenisstraffen van 4 jaar uit zaten.

Arrestaties
In de maand oktober werden minstens 9 leden van de oppositie veroordeeld tot straffen van 2 tot 7 jaar: Angel Remón Arzuaga, Alexander Otero, Jaquelin García, Johannes Arce, Yoelkis Rosabal, Ricardo Pelier, Ernesto Dufos, Carlos Manuel Figueroa en Santiago Montes de Oca. Een twaalftal opposanten zijn in afwachting van een gerechtelijke uitspraak over een mogelijke straf door de rechter; de Cubaanse geheime politie speelt bij de uitslag van deze gerechtelijke uitspraken een belangrijke rol.

Internationaal
De CCDHRN merkt op dat volgende maand het derde gesprek plaatsvindt tussen de Europese Unie (EU) en de Cubaanse regering en dat in april volgend jaar de Top van de Amerika’s plaatsvindt waarbij zowel Cubaanse en Amerikaanse vertegenwoordigers aanwezig zullen zijn. Ondanks de voortgang die in beide processen wordt geboekt, blijft het betreurenswaardig, aldus de CCDHRN, dat de Cubaanse regering geen enkele stap zet in de richting van acceptatie en respect voor internationale standaarden (inclusief de inter-Amerikaanse) op het gebied van burgerrechten, arbeidsrecht, politieke rechten en andere fundamentele mensenrechten.

Bijlage
Rapport october 2014 van de CCDHRN

Noot
* ‘Actos de Repudio’ zijn door de Cubaanse autoriteiten georganiseerde gewelddadige acties tegen leden van de oppositie of hun familieleden, vaak in de directe omgeving van hun huis. De knokpartijen worden door de overheid/partijorganisaties georganiseerd, maar gepresenteerd als uitingen van ‘spontane woede-uitbarstingen’ van het volk. Een voormalige voorzitter van de officiële Cubaanse schrijversbond noemde deze actos de repudio ooit ‘verbale lynchpartijen.’ 

Hongerstakende vakbondsleider voorwaardelijk vrij

Na bijna 100 dagen hongerstaking is vakbondsman Vladimir Morera Bacallao voorwaardelijk vrijgelaten. Dat meldt Iván Hernández Carrillo, voorman van de onafhankelijke Confederación de Trabajadores Independientes de Cuba, vanuit Santa Clara.

Vladimir-Morera-hongerstakingBacallao is op dit moment in het ziekenhuis van Santa Clara vanwege de gevolgen van deze lange hongerstaking. Het was zijn tweede hongerstaking, de eerste beëindigde hij in maart nadat de autoriteiten hem toezegden zijn zaak te herzien. Toch verwierp de rechtbank uiteindelijk deze mogelijkheid omdat er onvoldoende nieuwe elementen, aanwezig zouden zijn. Morera Bacallao werd in november 2013 veroordeeld tot 8 jaar gevangenisstraf vanwege het ‘veroorzaken van publiek verzet, een aanval, beledigingen en schade’. Tegelijkertijd werd Jorge Ramírez Calderón, ook vakbondsman, veroordeeld tot 4 jaar gevangenschap. De feiten zouden zich op 14 februari 2013 hebben voorgedaan toen er een zogeheten acto de repudio* plaats vond voor het huis van Ramírez Calderón. Beide vakbondsmannen werden geslagen en gearresteerd. De vrouw van Ramírez Calderón, Nélida Lima Conde, werd ook hardhandig aangevallen en verwond en vervolgens tot drie jaar voorwaardelijke vrijheidsbeneming veroordeeld.

Bronnen:
* Website CID en Diario de Cuba

Noot
* Actos de Repudio zijn door de Cubaanse autoriteiten georganiseerde gewelddadige acties tegen leden van de oppositie of hun familieleden, vaak in de directe omgeving van hun huis. De knokpartijen worden door de overheid/partijorganisaties georganiseerd, maar gepresenteerd als uitingen van ‘spontane woede-uitbarstingen’ van het volk. Een voormalige voorzitter van de officiële Cubaanse schrijversbond noemde deze actos de repudio ooit ‘verbale lynchpartijen.’