Raúl’s mogelijke opvolger wil meer censuur en minder kleine ondernemers

De mogelijke opvolger van Raúl Castro, eerste vicepresident Miguel Díaz-Canel, is ervan overtuigd dat de VS, ondanks de politieke dooi, voortgaan ‘de revolutie te vernietigen.’ Canel, tevens partijsecretaris, zegt dit in een video die in februari jl. werd getoond voor kaderleden van de Cubaanse Communistische Partij tijdens een speciale conferentie. Sociale media in Cuba verspreidden maandag jongstleden fragmenten van deze video. De vicepresident verdedigde ook de censuur en pleitte voor minder kleine ondernemers.

diaz-canel-raul-castro

Raúl Castro (links) en Díaz-Canel

Hij stelde een aantal maatregelen voor om te strijden tegen ‘het Noord-Amerikaanse plan (…) dat ruimte tot beïnvloeding zoekt, probeert te infiltreren in onze communicatie- middelen, de culturele en symbolische strijd probeert te beïnvloeden en de niet-statelijke sector van de economie wil financieren en versterken en leiders in deze sector wil scholen’. Diaz-Canel ageerde ook tegen media als het Cubaans-Amerikaanse tijdschrift/On Cuba, een kritisch medium dat positief staat tegenover de revolutie maar kritische kanttekeningen plaats bij bepaalde ontwikkelingen. ‘We zullen zulke platforms sluiten en wie daar een schandaal van maakt, moet dat vooral doen. Ze zullen zeggen dat wij censuur uitoefenen maar heel de wereld censureert’. On Cuba wordt geleid door Hugo Cancio, heeft een kantoor in de VS en correspondenten in Cuba. Volgens de opvolger van Raúl Castro staat On Cuba ‘zeer agressief tegenover de Revolutie.’ Volgens Canel verbergen de onafhankelijke en internationale media ‘hun ware bedoelingen’ achter het masker van ‘een kritische houding en de vrijheid van meningsuiting.’ (…) ‘Deze media betalen onze journalisten meer dan wij hen kunnen betalen en er is een groep jonge journalisten de voor deze verleiding valt.’

Kritiek en censuur
De Cubaanse grondwet (1976) staat enkel communicatiemedia toe die in handen van de staat zijn en functioneren op basis van de socialistische staat. In de afgelopen jaren zijn daar diverse onafhankelijke nieuwe media bijgekomen, vaak gemaakt door medewerkers die hun opleiding genoten in de scholen van de Cubaanse staat, maar met een kritische blik kijken naar het proces in de Cubaanse samenleving. De overheid beschouwt deze ontwikkeling als een bedreiging en dergelijke medewerkers worden geconfronteerd met censuur.

Ambassades
Díaz-Canel onderstreepte ook dat Cuba met de VS ‘ niets te onderhandelen’ heeft. ‘In ruil voor niets moeten zij de asymmetrie (tussen beide landen) oplossen als ze relaties willen en deze willen normaliseren. Wij hoeven in ruil daarvoor niets terug te doen.’ Vervolgens beschuldigde hij enkele Europese ambassades van ‘omvangrijke gezagsondermijnende activiteiten tegen Cuba’ en hij noemde met name Duitsland, Noorwegen, Spanje, het Verenigd Koninkrijk en de VS. ‘Er is een golf van plannen met gezagsondermijnende inhoud, die elke dag wordt geanalyseerd. Daar is de zaak van het Pakker/ Paquete (semi-illegaal videopakket dat in heel Cuba wekelijks tienduizenden gebruikers heeft, redactie), de illegale wifi-netwerken, de kleine ondernemingen die de jaren vijftig aanprijzen….’, aldus Díaz-Canel, die verwees naar een bedrijf dat ‘de periode van Batista verheerlijkt’ met de marketing van foto’s en affiches uit de periode van Havana ten tijde van de Republiek.’ **

click-yoanisanchez

Yoani Sánchez

Loyale oppositie
Volgens Canel, ook lid van het Politburo, zijn er twee soorten oppositiebewegingen in Cuba, namelijk: ‘de contrarevolutie van de confrontatie waaronder hij de journaliste Yoani Sánchez, directeur van de website 14ymedio schaart, opposant Antonio G. Rodiles en de Damas de Blanco. Verder is er de loyale oppositie die projecten ontwikkelt om de groeiende politieke, wetgevende en economische problemen van het land op te lossen. Deze ‘loyale oppositie’ karakteriseerde hij als ‘personen die een betoog hebben en een sociaal –democratisch taalgebruik dat goed gestructureerd is en die ‘niet direct de confrontatie zoeken met de Cubaanse revolutie.’ Hij verwees o.a. naar de websites Cuba Posible en Cuba Emprende waarvan hij zei dat ‘de mensen deze ook niet beschouwen als een project tegen de revolutie’.

cuentapropista-gesloten-wegens-verbouwing

Voorlopig worden geen vergunningen meer voor kleine zelfstandige bedrijven verstrekt. ‘Gesloten vanwege werkzaamheden’

Kleine ondernemers
Vervolgens bekritiseerde de gedoodverfde opvolger van Raúl Castro ook de particuliere ondernemerssector waar de internationale media ‘zoveel ophef over maken’. (….) ’Vandaag houdt iedereen je voor dat de kleine ondernemer of cuentapropista (…) de succesvolle man in Cuba is,’ aldus een klagende Díaz Canel. ‘Het is de bedoeling het succes te bevorderen van de kleine en middelgrote ondernemers want zij willen de niet-statelijke sector veranderen in een sector van oppositie tegen de revolutie,’ merkte hij op. Deze maand kondigde de regering nieuwe regelingen voor de particuliere sector waarbij de uitgave van vergunningen voor particuliere restaurants en de verhuur van woningen aan toeristen tijdelijk werd opgeschort. De particuliere sector reageerde geërgerd op deze maatregel; de sector telt nu een half miljoen arbeiders.

chucho-del-chucho

Chucho del Chucho

Bron
* Diario de Cuba, Mario J. Pentón, 22 augustus 2017
Linken
* Kort Spaanstalig fragment van Diaz-Canel 1 minuut
*Diaz Canel moet maar directeur van de UCI worden’, (opleiding van computer- en internetdeskundigen in Havana waar o.a. de sociale media worden gedetecteerd). Collage (Spaanstalig) van Chucho del Chucho, 6 minuten.
* Opposant Antonio Rodiles reageert (Spaanstalig) op het ‘neo-castrisme’ van Diaz-Canel inclusief veel meer citaten van Canel. Een product van de oppositiebeweging Estado del Sats, 14 minuten.
** Op 21 juli 2017 publiceerde deze Cubaweblog een artikel getiteld ‘Havana, de hoofdstad van de nostalgie’. In deze tekst meldt de onafhankelijke journaliste Miriam Celaya de verkoop uit nostalgische motieven van oude ansichtkaarten van Cuba, zonder overigens maar eenmaal de naam van Batista te noemen.

Groeiende verdeeldheid onder Damas de Blanco

De tegenstellingen onder de leden van de mensenrechtengroep Damas de Blanco lopen sterk op. De huidige leider Berta Soler zou alles doen om verkiezingen voor een nieuw leiderschap te verhinderen. Leden van de Damas de Blanco in het buitenland die hiervoor pleiten, beet zij toe zich niet te bemoeien met ‘de zaken van het collectief op het eiland.’ Laura María Labrada Pollán, dochter van een van de oprichters van de Damas de Blanco, geeft toe dat Berta Soler die de beweging sinds 2011 leidt, fouten heeft gemaakt. Zij wil ook een verkiezing om ‘de eenheid, de integriteit en het prestige van de Damas de Blanco’ te beschermen. In 2005 ontvingen de Damas de Sacharov Prijs van het Europees Parlement.

Berta Soler (links) en Alejandrina García de la Riva staan tegenover elkaar in het kantoor van de Damas de Blanco, 16 december 2014

Berta Soler (links) en Alejandrina García de la Riva staan tegenover elkaar in het kantoor van de Damas de Blanco, 16 december 2014

Labrada Pollán, dochter van de overleden Laura Pollán, benadrukte dat ‘als haar moeder nog zou leven en mee zou maken wat er zich nu afspeelde rondom de organisatie, zij de eerste zou zijn om verkiezingen mogelijk te maken’. Labrada verzet zich tegen pogingen de kritische Damas in het buitenland uit te sluiten. Zij is er vast van overtuigd dat Berta Soler zich tot het uiterste zal verzetten tegen de verkiezing van nieuwe leiders van de beweging. De verklaring van Labrada Pollán is een reactie op een interview (18 februari 2015) van het Spaanse persbureau EFE met Berta Soler waarin deze de suggestie van 16 leden van de Damas de Blanco in ballingschap verwierp om af te treden en nieuwe verkiezingen uit te schrijven. In het kantoor van de Damas de Blanco in Havana klonk dezelfde eis wat leidde tot aanvaringen onder de vrouwen. Soler zegt in het interview dat ze zich gesteund voelt door de activisten binnen Cuba en dat zij niet zal aftreden omdat leden van de groepering in ballingschap daarom vragen, want zij ‘hebben niet het recht zich te bemoeien met de zaken van het collectief op het eiland.’

Laura Ollan overleed in oktober 2011

Laura Pollán overleed in oktober 2011

Spanningen groeien
De spanningen onder de Damas de Blanco werden in december duidelijk zichtbaar. Op 16 december 2014 vond in de woning van de inmiddels overleden oprichter van de Damas de Blanco, Laura Pollán, een actie plaats, gericht  tegen een mede-oprichter van de Damas de Blanco, Alejandrina García de la Riva. De la Riva was het oneens met de leiding door Berta Soler en de laatste noemde Riva ‘een verrader’. Enkele leden van de groep van de Damas de Blanco bedreigden de vrouw. De video werd pas later via sociale media verspreid. De beelden doen denken aan de zogeheten ‘actos de repudio’, uitgevoerd door Cubaanse regime-aanhangers in samenwerking met leden van de geheime dienst, waar de Damas de Blanco zelf sinds 2003 slachtoffer van zijn. De kritische Damas de Blanco sluiten niet uit dat de geheime dienst een poging heeft gedaan de organisatie te verdelen, ‘want de geheime dienst zit er altijd en overal achter, maar Berta Soler mag niet op deze manier optreden,’ aldus een van de vrouwen. Soler zelf noemde deze actie later ‘helaas misschien niet de meest correcte.’ Zij benadrukt in het interview met EFE en later met de Cubaanse internetkrant 14ymedio, de aanval op haar reputatie en spreekt over ‘een goed voorbereide actie’ van de kant van de Cubaanse veiligheidsdienst.

Damas de Blanco verzamelen zich in een kerk in Matanzas

Damas de Blanco verzamelen zich in een kerk in Matanzas

Sinds de Zwarte Lente
De mensenrechtengroep Damas de Blanco werd in 2003 opgericht door de vrouwen, dochters en vrienden van de 75 dissidenten die tijdens de Zwarte Lente tot zware gevangenisstraffen waren veroordeeld. Soler is getrouwd met Ángel Moya, een van de politieke gevangenen uit die groep, die de naam kreeg Groep van 75. De Damas de Blanco besloten toen tot wekelijkse stille tochten om de vrijlating van hun gevangenen te eisen. Vaak vonden die stille tochten plaats na afloop van kerkdiensten op zondag.

Video’s
* Oppositieleider Luis Enrique Ferrer (UNPACU) over de verdeeldheid onder de Damas de Blanco en beelden van het verbale geweld tegen een dissidente Dama de Blanco, 6 minuten
* Gesprek met de belaagde Alejandrina García, 4 minuten
* Damas de Blanco Berta Soler  en Leticia Ramos uit Matanzas in gesprek met Antonio Rodiles van de beweging Estado de Sats. Het interview duurt 31 minuten en is een steunbetuiging aan de koers van Berta Soler.

Linken
* Alejandro Armengol, een Cubaanse-Amerikaan schreef op zijn weblog Cuadernos de Cuba een commentaar, getiteld Het einde van de Damas de Blanco
* Interview van 14ymedio met Berta Soler die zegt zich gesteund te voelen door de vrouwen in Cuba.

Wereldwijde campagne voor vrijlating Antonio Rodiles

De Cubaanse Commissie voor Mensenrechten en Nationale Verzoening / Comisión Cubana de Derechos Humanos y Reconciliación Nacional (CCDHRN) heeft de activist Antonio G. Rodiles uitgeroepen tot ‘politieke gevangene’ en roept de internationale gemeenschap op zijn onmiddellijke vrijlating zonder voorwaarden bij de Cubaanse autoriteiten te eisen. Wereldwijd is een petitie-actie gestart en een Twitteradres geopend om de vrijlating van deze vreedzame Cubaanse activist te eisen.

Antonio Rodiles is de promotor van de Campagne Por un otra Cuba / Voor een ander Cuba

Het Openbaar Ministerie heeft de voorlopige hechtenis tegen Rodiles, die sinds 7 november gevangen zit, verlengd. Hij zal binnenkort worden voorgeleid. Dat heeft de familie van Rodilies gehoord. Zij mogen een advocaat inschakelen, maar enkel een advocaat die werkzaam is bij een zogeheten Bufete, advocatenhulp afkomstig van de staat. ‘Rodiles is nu niet langer een arrestant, maar is hij een politiek gevangene geworden,’ aldus de voorman van de CCDHRN, Elizardo Sánchez Santacruz. Rodiles, directeur van het onafhankelijke project Estado de Sats en een van de belangrijkste promotoren van het project Voor een Ander Cuba / Por un otra Cuba, zal worden veroordeeld wegens vermeend ’verzet’ tegen de politie. ‘De CCDHRN heeft gedeeltelijk de omstandigheden onderzocht waaronder Rodiles en andere vreedzame dissidenten werden aangevallen en aangehouden door een grote groep leden van de Cubaanse staatsveiligheid, vlak tegenover een van hun velen kantoren, en zonder dat zij zich noch tijdens de gewelddadige actie, noch daarna identificeerden,’ aldus de voorman van de mensenrechtencommissie.

Twitteren voor vrijlating Rodiles via #FreeRodiles
of #LibertadAhora of #OlaRepresiva
De petitie kan worden ondertekend op deze website

Actie via twitter en internet
De gewelddadige arrestaties vonden woensdag j.l. plaats toen diverse dissidenten voor het bureau van Sección 21 van de Staatsveiligheid in Marianao, Havana, verschenen om te protesteren tegen de arrestatie van de onafhankelijke advocate Yaremis Flores. De groepering, Observatorio Cubano de Derechos Humanos, met zetel in Madrid, is een handtekeningactie op internet begonnen om de vrijheid van Rodiles te bewerkstelligen. ‘Het is noodzakelijk om actie op internationaal niveau te ontplooien omdat deze Cubaanse burger niets anders deed dan gebruik te maken van zijn mensenrechten.’ Activisten op het eiland hebben een Twitteradres met de naam #FreeRodiles geopend. De initiatiefnemers van de Campagne Voor een ander Cuba / Demanda para  Otra Cuba en van het foruminitiatief Estado de Sats hebben gezegd hun activiteiten voort te zetten. Dat heeft Ailer González, echtgenote van  Rodiles en lid van beide projecten gezegd. Zij wijst op een nieuwe aflevering van de videoserie Estado de Sats waaraan zij deelneemt, samen met de onafhankelijke advocaat Viezant Boloy en de schrijvers Ángel Santiesteban en Orlando Luis Pardo, die spreken over de laatste gevallen van onderdrukking.

Linken
* Programma van 7 november (52 minuten) de Estado del Sats zónder Rodiles
* Rodiles (Youtube, 31 oktober 2012) presenteert de campagne Por un otra Cuba
Engelstalige tekst Por un otra Cuba