Cubaaanse activist Rodiles 50 maal gearresteerd

Twee dagen voor hij de Amerikaanse president zou ontmoeten, werd Antonio Rodiles door de Cubaanse politie gearresteerd. Het was de vijftigste maal sinds het begin van dit jaar. Naomi Larson van The Guardian sprak met Rodiles in zijn huis in Havana, kort na het historische bezoek van president Obama aan Cuba. Uiteindelijk kwam hij vrij en kon Obama toch nog spreken. Rodiles: ‘Meer Cubanen spreken over verandering, uiten op straat hun frustraties en zijn meer geïnteresseerd in de toekomst dan anders. Mensen klagen openlijk en dit is nooit eerder geweest.’

antonio-rodiles-damas-de-blanco

Antonio Rodiles voert het woord bij een protest van de Damas de Blanco. ‘De oppositie moet tonen dat je niet bang moet zijn. Dit is ons hoofddoel.’

Rodiles is geboren in Cuba. Twaalf jaar woonde hij in de VS, maar keerde in 2012 terug als praktiserend fysicus. Hij is sinds zijn terugkeer, uitgegroeid tot een van de belangrijke dissidentenvoormannen van het eiland, die zich druk maken over het gebrek aan burgerlijke vrijheden in hun land. Rodiles eist daarvoor publieke ruimte en intellectuele vrijheid. Vorig jaar startte hij de campagne #TodosMarchamos / Wij trekken samen op, een initiatief om het recht op vrije meningsuiting op te eisen en de straten terug te veroveren op de machthebbers, in een land waar wordt gezegd: ‘esta calle es de Fidel’ / ‘deze straat is van Fidel’. Op kleinere schaal organiseert Rodiles op donderdagmiddag bijeenkomsten thuis van de organisatie Estado de SATS, een open ruimte om exposities te organiseren, open debatten en films te vertonen. ‘In Cuba bestaat zoiets niet. Het is heel belangrijk dit soort bijeenkomsten te houden en vrijuit te kunnen spreken. Men kan zeggen dat men Fidel haat of zelfs, alhoewel we dat nog niet hebben meegemaakt, van de Castro’s houden,’ zegt Rodiles lachend. De bijeenkomsten maken indruk. Oud-politieke gevangenen krijgen een microfoon om hun ideeën te spuiten over de toekomst van Cuba en openlijk hun ervaringen in gevangenschap te kunnen bespreken. Het lijkt een uitwijkplaats voor Cubanen die anders denken dan de Cubaanse communistische ideologie voorschrijft. En het is nu meer dan ooit van belang deze gesprekken voort te zetten. De uitnodiging om Obama te ontmoeten was een erkenning van zijn werk.

Repressie
Dit alles gebeurt tegen de achtergrond van toenemende onderdrukking. ‘In het algemeen is de onderdrukking toegenomen,’ zegt Rodiles. ‘Het regime is gewelddadiger, het voelt zich meer op zijn gemak. Mensen kijken meer naar de economie dan naar de bevordering van de mensenrechten.’ Volgens de Cubaanse Commissie voor Mensenrechten en Nationale Verzoening CCDHRN telde het jaar 2015 8.500 gevallen van arbitraire detentie en alleen al in januari en februari van dit jaar waren dat er 2.500.

rodiles-gewond-neus-05072-15

Antonio Rodiles, nadat hij in juli 2015 door de Cubaanse staatsveiligheidsdienst op weg naar een protest, in elkaar was geslagen. Elke zondag bezoekt hij het protest van de Damas de Blanco. Zie ook het YouTube-gesprek met hem hieronder.

Politiek
In politieke zin is er geen verandering. ‘Het regime is legitiemer geworden door de verandering in de relaties met de VS,’ zegt hij. In zijn visie heeft de toenemende toenadering die in december 2014 begon, geleid tot meer krediet op internationaal niveau en tot legitimering van een regime dat voortdurend afwijkende meningen onderdrukt. ‘Economische veranderingen brengen geen politieke veranderingen; op dit moment zijn mensenrechten en de bevordering van de democratie geen prioriteit in de discussie.’

Eigen rechten
Maar over gewone Cubanen en hun bewustzijn over hun eigen rechten is Rodiles hoopvoller. ‘Mensen zijn meer dan ooit gefrustreerd, vermoeid maar ook meer betrokken. Het lijkt alsof er  een klein gaatje zit (in de macht van het regime) en als dat gat groter wordt gaan de dingen sneller.’ Hij laat me een YouTube-video zien met beelden van een recente demonstratie in het centrum van Havana. Een groep activisten loopt door een drukke straat en strooit pro-democratie flyers in de lucht, schreeuwend: Libertad! /  Vrijheid. Na een paar minuten worden ze in politiewagens afgevoerd, maar Rodiles wijst op wat volgt. ‘Kijk, de mensen rapen de flyers op en lezen die. Dat is verbazingwekkend voor ons. Mensen voelen zich minder bang.’ Meer Cubanen, vertelt Rodiles mij, spreken over verandering, uiten op straat hun frustraties en zijn meer geïnteresseerd in de toekomst dan anders. ‘Mensen klagen openlijk en dit is nooit eerder geweest. Stap voor stap herinneren mensen zich meer geschonden beloftes van de regering. Als je die orde doorbreekt, breekt ook het systeem. Mensen moeten eerst het gevoel hebben dat zij het recht hebben mens te zijn, en dat ga je de confrontatie met het regime aan.’ Rodiles staat plotseling op uit zijn stoel. Het is donderdag en hij moet naar de bijeenkomst van Estado de SATS. Vandaag wordt de film van Richard Attenborough over Ghandi vertoond. Herkent hij soms iets van zichzelf in deze burgerrechtenleider? ‘Ik doe dit niet omdat ik dapper ben,’ zegt Rodiles. ‘Ik doe dit omdat ik doodmoe van deze mensen (de Castro’s, redactie) ben.’

Bron
* Naomi Larsson in Havana, The Guardian van 10 augustus 2016

Link
* YoutTbe met Rodiles na de mishandeling op 5 juli 2015 door de Cubaanse geheime dienst

Obama prijst moed Cubaanse dissidenten

Tijdens een bijeenkomst met Cubaanse dissidenten op de Amerikaanse ambassade in Havana prees president Barack Obama vanmiddag ‘de moed’ van dissidenten en andere vertegenwoordigers van de Cubaanse civil society. Hij benadrukte dat onderdeel van de normalisering met Cuba, ondermeer is ‘direct luisteren’ naar stemmen in het Cubaanse volk en zorg dragen dat ‘hun stem gehoord wordt.’

bezoek-obama-dissidenten-miriam-manuel22032016

De Amerikaanse president Barack Obama samen met vertegenwoordigers van de Cubaanse civil society. Van links naar rechts: Miriam Celaya, Barack Obama, Manuel Cuesta en Miriam Leiva

‘Het is een lange weg die we moeten gaan  en we zullen meningsverschillen blijven houden met de Cubaanse regering,’ zei Obama die verder opmerkte: ‘Het vraagt veel moed om actief te zijn in de burgermaatschappij in Cuba’ en dat is ‘een terrein waarover we met de Cubaanse regering voortdurend van mening verschillen’. (…) ‘Er zijn hier mensen die gevangen zaten. Sommigen in het verleden en anderen zeer recent.’ Volgens de mensenrechtengroepering Comisión Cubana de Derechos Humanos y Reconciliación Nacional (CCDHRN), werden afgelopen weekend nog 90 personen vanwege politieke activiteiten gevangen gezet.

Voor en tegen beleid Obama
Aan de bijeenkomst namen opposanten deel die het beleid van toenadering van Obama steunen zoals Manuel Cuesta Morúa (Arco Progresista) en anderen die dit bekritiseren zoals Berta Soler van de Damas de Blanco. Verder waren aanwezig: Miriam Celaya (activist en onafhankelijk journalist), Miriam Leiva (onafhankelijk journalist),  Guillermo Fariñas (ex-politieke gevangene, hij ontving in 2010 de Sacharov Prijs), Antonio G. Rodiles (Estado de SATS), Elizardo Sánchez (Cubaanse Commissie voor Mensenrechten en Nationale Verzoening CCDHRN), Nelson Matute (voorzitter van de Afro-ALCU, organisatie ter verdediging van zwarte Cubanen die vanwege hun seksuele geaardheid worden gediscrimineerd), de advocate Laritza Diversent (Cubalex), Dagoberto Valdés (Convivencia), José Daniel Ferrer (Unpacu), Ángel Yunier Remon (rapper van de groep El Crítico) en Juana Mora Cedeño (Proyecto Arcoiris voor LGBTI-Cubanen).

bezoek-obama-vertrek22032016

Om kwart over negen Nederlandse tijd vertrok het presidentiële vliegtuig van Obama, richting Argentinië. Op het vliegveld José Martí nam hij afscheid van president Raúl Castro.

Bron
* Internetkrant 14ymedio, 22 maart 2016
Link

* Beelden en tekst Obama, TV Marti, 2 minuten
Link
* De officiële website Cubadebate plaatste een Infografia: Cuba y EEUU despues del 17d / Cuba en de VS na 17d.

 

 

Witte Huis: lijst van dissidenten is niet onderhandelbaar

Het Witte Huis is niet bereid de lijst met namen van politieke opposanten te veranderen, die dinsdag aanstaande een ontmoeting met Obama hebben. Volgens woordvoerder Josh Earnest van het Witte Huis is deze lijst met namen niet ‘onderhandelbaar.’

bezoek-obama-Manuel-Cuesta-Coco-Fariñas-Berta-Soler-Jose-Daniel-Ferrer-maart2016

Enkele van de dissidenten met wie Obama een ontmoeting heeft. Met de klok rond: Manuel Cuesta, Coco Fariñas, José Daniel Ferrer en Berta-Soler.

Op de lijst komen ook de namen voor van enkele politieke opposanten waarvan de Cubaanse regering liet doorschemeren een ontmoeting van Obama met hen niet op prijs te stellen. Earnest zei niet verbaasd te zijn over de bezwaren van de Cubaanse autoriteiten, ‘maar ik kan u verzekeren dat de president doorgaat met deze ontmoetingen en een gesprek zal hebben over mensenrechten.‘ (…) ‘De lijst van uitgenodigde personen die de president in Cuba ontmoet is niet onderhandelbaar,’ aldus Earnest. Hij noemde niet de namen van de dissidenten met wie de president een ontmoeting heeft.

Telefonische uitnodigingen
Maar enkele van hen lieten persbureau EFE weten al telefonisch een uitnodiging ontvangen te hebbenm, zoals Berta Soler van de Damas de Blanco, de voormalige politieke gevangene José Daniel Ferrer, leider van de Patriottische Unie van Cuba / Union Patriótica de Cuba (UNPACU) en de journaliste Miriam Leiva.
Ook zijn Guillermo Fariñas (winnaar van de Sacharov Prijs 2010), Antonio González-Rodiles de directeur van het kritische forum Estado de Sats en Manuel Cuesta Morúa van het project Arco Progresista via de telefoon uitgenodigd.

Ruim 80 arrestaties na vreedzaam activisme Damas de Blanco

Afgelopen zondag zijn 45 leden van de mensenrechtengroep Damas de Blanco en meer dan 20 andere activisten in Havana gearresteerd vanwege hun deelname aan de wekelijks tocht #TodosMarchamos. De deelnemers eisen een amnestie voor politieke gevangenen en het recht vrij op straat te demonstreren.

Damas_de_Blanco-santa-rita

Damas de Blanco tijdens hun stille tocht op de Quinta Avenida in Havana bij de Santa Ritakerk

Nog eens 15 vrouwen werden in hun woning aangehouden om te voorkomen dat zij de mis zouden bijwonen in de kerk van Santa Rita in Havana waar de Damas de Blanco elke zondag een stille tocht houden. Berta Soler, de leider van de Damas de Blanco, wees er aanwezige journalisten op dat in de afgelopen dagen door de geheime dienst alles werd gedaan om activiteiten van de Damas de Blanco te voorkomen. Zo werd een gastronomisch feest met muziek georganiseerd vlak voor de ingang van het kantoor van de mensenrechtengroep in de wijk Lawton. Na zijn arrestatie werd een van de initiatiefnemers van #TodosMarchamos, Antonio G. Rodiles, weer vrijgelaten met een boete wegens ‘verstoring van de openbare orde.’ Gevreesd wordt dat het paspoort van Rodiles opnieuw zal worden ingetrokken. Rodiles was afgelopen week in Washington waar hij werd ontvangen door de ondersecretaris voor het Westelijk Halfrond, Roberta Jacobson.

Damas-Blanco-blokkade-voedselverkoop

Omsingeling van het pand van de Damas de Blanco door een kiosk vol voedsel en drank

Intimidatie sociale activiteiten
Vanuit Santiago de Cuba meldt de oud-politieke gevangene José Daniel Ferrer, leider van de Patriottische Unie van Cuba / Unión Patriótica de Cuba (UNPACU), nieuwe acties van de politie gericht tegen allerlei sociale activiteiten van leden van de oppositie. In Palmarito de Cauto organiseerde de UNPACU een feest ter voorbereiding van Driekoningen met 100 kinderen en hun ouders. En in de provinciale hoofdstad Santiago bouwden activisten, samen met buren, een bad voor een gezin met gezondheidsproblemen. Bij beide activiteiten waren voortdurend leden van de Cubaanse staatsveiligheidsdienst in de buurt. Ferrer: ‘Tirannieën hebben niet het minste sociale gevoel!’ (…) ‘zij willen ouders en kinderen intimideren.’ Vrijdag was Ferrer gedwongen de hoofdstad Havana te verlaten en werd hij naar de provincie gedeporteerd. De staatsveiligheid maakte hem duidelijk dat hij Santiago de Cuba niet langer mag verlaten zonder toestemming van de rechter.

Link
* Orlando Palma doet verslag (Engelstalig) van de omsingeling door de geheime dienst van de zetel van de Damas de Blanco en in de buurt Lawton.

Meer dan 50 mensenrechtenactivisten gearresteerd

Afgelopen zondag zijn opnieuw leden van de mensenrechtengroep Damas de Blanco aangehouden en gearresteerd. De vrouwen waren bijeen in het park Ghandi, vlakbij de Santa Ritakerk in Havana. Twintig vrouwen werden gearresteerd en ongeveer 50, waaronder onafhankelijke journalisten, werden op weg naar de kerk van Santa Rita door de geheime dienst opgepakt.

Damas de Blanco bij Ghandipark in Havana

Damas de Blanco bij Ghandipark in Havana

Een van de gearresteerden was José Daniel Ferrer van de Patriottische Unie van Cuba Unión Patriótica de Cuba (Unpacu). In een eerder verschenen persbericht meldt hij naar het Ghandipark te gaan ‘waar gedisciplineerde en niet-gewelddadige strijders bijeenkomen’. Ferrer roept sympathisanten op zijn voorbeeld te volgen omdat ‘wij overal in Cuba aanwezig moeten zijn.’

Onder de gearresteerden zondag was ook Antonio G. Rodiles, directeur van het onafhankelijk project Estado de Sats. Hij voert actie voor de drie dissidenten - Zaqueo Báez, María Josefa Acón en Ismael Bonet - die tijdens het pausbezoek op het Plein van de Revolutie werden gearresteerd en nu zeven dagen in hongerstaking zijn. Rodiles wijst er op dat het geweld tegen de oppositie plaats vindt op een moment dat de Cubaanse president Raúl Castro het woord voerde bij de Algemene Vergadering van de VN (zie foto) en een dialoog voert met president Obama, ondernemers en Amerikaanse politici. Rodiles: ‘Dictator Raúl Castro spreekt over de prestaties van de VN en de dialoog? Waarom ratificeert hij niet de mensenrechtenverdragen van de VN, die Cuba in 2008 tekende?’ Toespraak in het Spaans van Raúl Castro in de VN, 26 september 2015 http://www.cubadebate.cu/noticias/2015/09/26/raul-castro-persisten-niveles-inaceptables-de-pobreza-y-desigualdad-en-el-mundo/#.VgkOmH1rmSp

Onder de gearresteerden zondag was ook Antonio G. Rodiles, directeur van het onafhankelijk project Estado de Sats. Hij voert actie voor de drie dissidenten – Zaqueo Báez, María Josefa Acón en Ismael Bonet – die tijdens het pausbezoek op het Plein van de Revolutie werden gearresteerd en nu zeven dagen in hongerstaking zijn. Rodiles wijst er op dat het geweld tegen de oppositie plaats vindt op een moment dat de Cubaanse president Raúl Castro het woord voerde bij de Algemene Vergadering van de VN (zie foto) en een dialoog voert met president Obama, ondernemers en Amerikaanse politici. Rodiles: ‘Dictator Raúl Castro spreekt over de prestaties van de VN en de dialoog? Waarom ratificeert hij niet de mensenrechtenverdragen van de VN, die Cuba in 2008 tekende?’
Toespraak in het Spaans van Raúl Castro in de VN, 26 september 2015

In het park was wel de oma van de gevangen graffitikunstenaar Danilo Maldonado (El Sexto), aanwezig. Hij is in hongerstaking in de gevangenis van Valles. Zondagochtend werden, aldus Berta Soler, leider van de Damas de Blanco, meer opposanten aangehouden of kregen huisarrest opgelegd zoals de journalisten Juan González Febles en Yuri Valle Roca en regimecriticus Raúl Borges, zoon van een Cubaanse politieke gevangene.

Politiek activist Rodiles zwaar mishandeld

Afgelopen zondag werd de Cubaanse mensenrechtenactivist Antonio Rodiles door politieagenten en leden van de geheime dienst in elkaar geslagen. Hij riep: ‘Leve de Mensenrechten! Vrijheid!’ De Frankfurter Allgemeine Zeitung sprak hem telefonisch o.a. over de neusoperatie die hij moest ondergaan als gevolg van zijn verwondingen. Binnenkort brengt de Duitse Minister van Buitenlandse Zaken, Frank-Walter Steinmeier als eerste Duitse kanselier een bezoek aan Cuba. Zowel de VS als de Europese Unie hebben geprotesteerd bij het regime in Havana. De EU eist bestraffing van de agenten die hun bevoegdheden te buiten gingen.

Antonio Rodiles na zijn vrijlating uit politiebewaring afgelopen zondag

Antonio Rodiles (rechts) na zijn vrijlating uit politiebewaring afgelopen zondag

Antonio, hoe gaat het met u?
Niet zo goed. Agenten van de Cubaanse geheime dienst hebben me in elkaar geslagen en mijn neusbeen is daarbij gebroken. Ook op andere plekken van mijn lichaam heb ik pijn, maar dat met mijn neus is het ergste.

Hoe gebeurde het?
Elke zondag wordt voor de kerk van Santa Rita in Havana een demonstratie gehouden voor de vrijlating van politieke gevangenen, voor een amnestiewet. Deze zondag wilde de geheime dienst deze vreedzame demonstratie met geweld verhinderen. Ze hebben me op weg naar het park van Santa Rita tegengehouden. Het waren agenten in burger, in een auto met een gewoon burgerautonummer. Ik vroeg wat dat betekende en heb naar hun legitimatie gevraagd. Toen begonnen ze mij te wurgen en op mij in te slaan: ‘Leve de mensenrechten! Vrijheid!,’ heb ik geroepen. Daarna hebben ze mij handboeien omgedaan, en mij bijna gewurgd waardoor ik buiten bewustzijn raakte. Vier of vijf mannen hebben mij een auto ingesleept. En in de auto heeft een van hen, hij zat voor in de auto, ik zat achterin, met een gebalde vuist op mijn neus geslagen. Onmiddellijk begon het te bloeden.

Waar werd u naar toe gebracht?
Ze brachten me naar de Vivac-gevangenis, buiten Havana. Daar ben ik een uur geweest en toen brachten ze me naar het ziekenhuis waar een neusbreuk werd vastgesteld, een gebroken teen, kneuzingen en wonden die door de handboeien waren veroorzaakt. Mijn neus moest direct worden geopereerd. Toen ben ik weer naar de gevangenis gebracht waar ik de dingen die in beslag waren genomen weer terugkreeg. In een politieauto werd ik naar huis gebracht, zo tegen een uur of zeven ‘s avonds.

De Duitse minister van Buitenlandse Zaken, Frank-Walter Steinmeier, heeft aangekondigd een bezoek aan Cuba te brengen. En in de Gedachtenisbibliotheek in Berlijn wordt een bijeenkomst georganiseerd over het thema van de mensenrechten in Cuba. U zou daar telefonisch aan deelnemen en over uw ervaringen vertellen. Ziet u een samenhang tussen deze gebeurtenissen? (Vanwege de ontwikkelingen rond Iran is het bezoek van de Duitse minister aan Cuba vooorlopig uitgesteld. red.)
Zondag ging het daadwerkelijk om de demonstratie bij de kerk van Santa Rita. Het regime maakt zich zorgen omdat we elke zondag demonstreren, ondanks alle geweld en repressie waaraan we bloot staan.

Wat is uw boodschap aan de Duitse Minister van Buitenlandse Zaken?
Ik zou hem hetzelfde vragen als dat wat ik in een ontmoeting met vertegenwoordigers van de Europese Unie heb gevraagd namelijk dat in de onderhandelingen met het regime in Havana het thema mensenrechten en de eis tot democratie als hoofdzaken aan de orde worden gesteld. Het is belangrijk te eisen dat het regime deze rechten respecteert en dat we eisen dat het regime daadwerkelijk bewijst iets in deze zin te ondernemen.

Cartoonist Garrincha over het in elkaar knuppelen van politieke tegenstanders 'Een nationale sport'.

Cartoonist Garrincha over het in elkaar knuppelen van politieke tegenstanders.  ‘Een nationale sport’.

Steinmeier is niet de eerste hoge bezoeker dit jaar. De eerste onderhandelaar van de EU en de Franse president bezochten Havana reeds en de Amerikaanse vicepresident John Kerry heeft zijn bezoek al aangekondigd. Wat vindt u daarvan?

Ik vind dat riskant. Wanneer de zaken die ik net noemde, niet worden ingewilligd dan legitimeert men het regime nog sterk. En ik heb de indruk dat dit zich nu meer gelegitimeerd voelt, en gebruik maakt van deze sfeer en de gunst van de internationale gemeenschap en ondertussen probeert de oppositie kapot te maken.

Na de toenadering van de regeringen in Havana en Washington werden in december vorig jaar politieke gevangenen vrijgelaten?
Ja, er zijn enkele politieke gevangenen ontslagen, maar niet in volledige vrijheid gesteld. Velen van hen hebben voorwaardelijke straffen en de aanklachten tegen hen zijn niet ingetrokken. Bovendien worden nu anderen vastgezet zoals bijvoorbeeld de graffitikunstenaar Danilo Maldonado. Hij wilde in december een performance houden met twee biggetjes die Fidel en Raúl heetten. Sinds die tijd zit hij gevangen. En ook de willekeurige aanhoudingen zoals mij afgelopen zondag overkwam, zijn toegenomen.

Niet alleen Obama heeft de hoop uitgesproken dat de economische opening, de komst van Amerikaanse toeristen en de vrije toegang tot internet zullen leiden tot een verbetering van de mensenrechtensituatie in Cuba.
Dat geloof ik niet. Al sinds de jaren negentig komen er toeristen uit alle delen van de wereld naar Cuba, zoals Duitsland, Canada en Zuid-Amerika. En dat heeft niets veranderd aan de situatie van de mensenrechten of de economische vrijheid. Daarom geloof ik niet dat nu de Amerikaanse toeristen, die waarschijnlijk niet eens Spaans spreken, veranderingen op het eiland zullen brengen. En wat internet betreft: het regime probeert de volledige controle over alle publicaties in het land te behouden en men zal ook proberen de volledige controle over internet te krijgen. Natuurlijk wordt nu meer informatie verspreid, maar niet voldoende voor de Cubanen om zich volledig vrij te kunnen informeren over mensenrechten en over wat er op het eiland gebeurt.

Wat wilt u als mensenrechtenactivist in Cuba bereiken?
Wij willen geen overgang van een communistisch totalitarisme naar een autocratie met enige marktvrijheid. Wij willen een echter verandering waarbij het volk kan gebruikmaken van alle rechten. En dat Cuba een welvarend land wordt, voor de Cubanen. Zodat ze niet zoals nu voortdurend met de gedachte spelen het eiland te ontvluchten.

Bron
* David Klaubert in de Frankfurter Allgemeine Zeitung, 5 juli 2015

Noot
Antonio Rodiles is de voorman van
 Por otra Cuba / Voor een ander Cuba (Spaanstalige tekst). Deze beweging eist van de Cubaanse regering ratificatie en uitvoering van het VN-Pact voor Burger en Politieke Rechten en het VN-Pact van Economische, Sociale en Culturele Rechten. Cuba ondertekende beide convenanten op 28 februari 2008 in New York.

Verblijfplaats Tania Bruguera al 15 uur onbekend

Donderdag jongstleden is de Cubaanse performance-artiest Tania Bruguera voor de derde maal binnen een week gearresteerd. Haar huidige verblijfplaats is onbekend. Bruguera werd gearresteerd omdat ze protesteerde bij de detentie-instelling Vivac en de vrijlating eiste van andere activisten. Op 30 december werd Bruguera aangehouden vanwege een voorgenomen Open Microfoon Act op het Plein van de Revolutie. Na vrijlating werd ze opnieuw gearresteerd omdat ze een persconferentie wilde houden op de boulevard Malecón.

Tania Bruguera

Tania Bruguera

Tijdens het protest bij Vivac werden ook de regimecritici Antonio G. Rodiles, Ailer González en nog een tiental anderen aangehouden. Ailer González is vrijgelaten en meldde de vrijlating van nog vijf anderen via twitter. Antonio G. Rodiles en zijn vrouw zijn afgevoerd naar het politiebureau van Guanabacoa. Donderdag liet Bruguera de redactie van de website Diario de Cuba weten dat het haar bedoeling was om bij het Vivac te blijven totdat alle arrestanten betrokken bij de voorgenomen performance op het Plein van de Revolutie, zouden zijn vrijgelaten. ‘Als dat niet gebeurt dan zal ik opnieuw een oproep doen de performance te doen plaatsvinden. Ik stop niet totdat iedereen is vrijgelaten.’ Vervolgens werd ze zelf bij het detentiecentrum voor de derde maal gearresteerd.

Vrijlatingen
Claudio Fuentes, Miguel Daniel Borroto, Delio Rodríguez en Luis Trápaga konden Vivac verlaten. Volgens hun familieleden blijven Pablo Pascual Méndez Piña, Boris González Arenas en Ernesto Santana (medewerkers van Diario de Cuba) en Waldo Fernández Cuenca, Raúl Borges, Yaneisi Herrera Cabrales, Ariovel Castillo Villalba, Carlos Manuel Hernández, Miguel Daniel Borroto, Raisel Rodríguez Rivero en gevangen. Dat geldt ook voor Oscar Casanella Saint Blancard, Vicente Col Campanioni, Dayron Moisés Torres en Camilo José Olivera. De Patriottische Unie van Cuba (UNPACU) meldt de gevangenname van de kunstenaar Omar Fayut.

tania-bruguera-whereistaniaProtest kunstenaars uit Latijns-Amerika en Europa
Tientallen intellectuelen uit Latijns-Amerika, de VS en Europa hebben inmiddels een protestbrief gestuurd aan president Raúl Castro waarin zij hem vragen Bruguera en de andere gedetineerden vrij te laten. In de brief worden de arrestaties ‘ongepaste reacties genoemd op een artistiek werk dat enkel zocht naar publieke ruimte voor discussie.’ Ook Nederlandse kunstenaars hebben de brief ondertekend zoals Alissandra Saviotti en Martijn van Nieuwenhuyzen van het Stedelijk Museum in Amsterdam, Maaike Couwenberg van Art Project Era en Nathalie Snel. Citaat: ‘Met respect verzoeken wij u om ontslag uit gevangenschap van Tania Bruguera en de andere gearresteerden. Bruguera is een van de bekendste Latijns-Amerikaanse kunstenaars met werk gericht op sociale en politieke effecten. Haar werk is het resultaat, zoals zijzelf herhaaldelijk heeft gezegd van de vorming die voortkwam uit de Cubaanse revolutie.’

Link
* BRIEF EN PETITIE AAN RAUL CASTRO
U kunt het protest steunen door deze brief ook te ondertekenen.

Cubaanse jongeren willen openbaar debat op Plein van de Revolutie

Geïnspireerd door de Occupy Wall Street-beweging heeft een groep jongeren in Havana een oproep gedaan om vandaag om 3 uur Cubaanse tijd op het Plein van de Revolutie bijeen te komen en gelegenheid te bieden via een microfoon ieders mening over de toekomst van Cuba te laten horen. Het motto van de bijeenkomst luidt #YoTambienExijo / Ik eis ook……. Regimegezinde bloggers en twitteraars noemen de voorgenomen act ‘contra-revolutionair.’

Tania Bruguera tijdens een eerdere performance

Tania Bruguera tijdens een eerdere performance

De Cubaanse kunstenares Tania Bruguera is het gezicht achter deze publieke act maar zij spreekt niet van een politieke, maar eerder van een artistiek statement om er achter te komen ‘welk land wij willen. De mensen spreken 1 minuut en zeggen wat zij willen’. De beweging #YoTambienExijo ontstond in 2009 toen de microfoon openstond tijdens de culturele manifestatie Biennale. Toen nam de Cubaanse blogster Yoani Sánchez het woord en zei o.a. ‘dat Cuba een land is omgeven door de zee en een eiland omheind door censuur.’ Bruguera reageert met haar manifestatie op de gezamenlijke mededeling van 17 december jl. van de Cubaanse en Amerikaanse leiders over het herstel van de diplomatieke betrekkingen tussen de VS en Cuba. Bruguera schreef daarop een brief aan Barack Obama, Raúl Castro en paus Franciscus waarin ze vroeg ‘om een arena voor de Cubanen om te participeren en het recht om zonder gestraft te worden er een afwijkende mening op na te houden’, evenals de mogelijkheid ‘vreedzame demonstraties te houden voor of tegen de beslissingen van de regering. ‘

Het open podium tijdens de Bienale van 2009 in Havana

Het open podium tijdens de Biennale van 2009 in Havana, ook een act van Bruguera

Toestemming
Cubanen in en buiten Cuba doen mee aan de actie en formuleren hun eigen wensen. ‘Wij zijn mensen met uiteenlopende ideologische posities en religieuze opvattingen. We hebben allemaal een andere visie op wat Cuba nodig heeft, maar we leven allemaal op dezelfde plek en we hebben recht deel uit te maken van wat er nu gebeurt.’ Op Facebook reageerden tot nu toe 300 mensen op Bruguera’s oproep en zij zeggen naar het Plein van de Revolutie te komen. Of de autoriteiten de bijeenkomst zullen toestaan is de vraag. Bruguera: ‘De Castroregering kan nee zeggen als ze niet willen dat de bijeenkomst plaats vindt. Maar als de mensen komen, maakt dat niet uit. Als er 1 man, 10 of 100 personen komen om hun opvattingen te delen en een vreedzame dialoog te beginnen dan zal dat gebeuren, ongeacht wat zij willen.’

Rosa Maria Paya steunt de actie en vraagt zelf om 'een volksraadpleging in Cuba. Rosa maria is de dochter van Oswaldo Paya die in 2011 bij een verkeersongeval onder nooit opgehelderde omstandigheden het leven verloor.

Rosa Maria Paya steunt de actie vanuit de VS en vraagt zelf om ‘een volksraadpleging in Cuba.’ Rosa Maria is de dochter van de mensenrechtenverdediger Oswaldo Payá die in 2012 bij een verkeersongeval onder nooit opgehelderde omstandigheden het leven verloor.

Officiele waarschuwing
Zaterdag jl. ontving Tania Bruguera een offciële waarschwing van de autoriteiten en werd ze gewezen op de ‘wettelijke en persoonlijke gevolgen’ als de act zou doorgaan. Ook de officiële kunstenwereld laat zich niet onbetuigd. Vier uur lang duurde het overleg tussen de voorzitter van de Nationale raad voor Beelden Kunsten / Consejo Nacional de Artes Plásticas (CNAP), Rubén del Valle, met Tania Bruguera. Del Valle maakte duidelijk de performance van 30 december niet te steunen en hij zei ‘dat de actie negatief kan uitpakken in de publieke opinie, juist op een moment dat er een begin wordt gemaakt met onderhandelingen tussen de regeringen van Cuba en de VS om de diplomatieke en de commerciële relaties te hervatten.’ Hij stelde vervolgens een performance te houden achter gesloten deuren van een fabriek of school. Bruguera weigerde dit omdat ze juist stem wil geven aan allerlei soorten personen.

'Steek je hand op, verhef je stem'

‘En ik eis ook……Steek je hand op, verhef je stem’-

Campagne sociale media
Tegelijkertijd is het regime op sociale media een offensief tegen de kunstenares Bruguera begonnen. Bloggers en twitteraars vanuit de officiële overheid en staatsorganisaties noemen de act ‘contrarevolutionair’ en erop gericht ‘aan te zetten tot subversie op het eiland’. Op El blog de Yohandry vraagt men zich af of Tania Bruguera en Antonio G. Rodiles, ‘de nieuwe Alan Gross zullen zijn’ en stelt de blogger de vraag: ‘De CIA achter Tania Bruguera?’ Gisteren bezocht Bruguera diverse politiebureau’s in Havana om een vergunning voor de act te krijgen. (Alan Gross was de Amerikaan die ruim 6 jaar in een Cubaanse gevangenis zat, Antonio Rodiles is een politieke opposant die de beweging Por otra Cuba / Voor een ander Cuba leidt. redactie)

Linken
* Website Tania Bruguera
* De officiële weblog Yohandry
* Facebook YoTambienExijo
* Facebook Rosa Maria Payá

Documenten onthullen nauwe samenwerking tussen Videla – en Castroregime

De Argentijnse parlementariër Cornelia Schmidt-Liermann heeft president Cristina Fernández de Kirchner gevraagd haar afkeuring uit te spreken over de samenwerking tussen de regimes van Fidel Castro en de fascistische dictator Jorge Videla. Vorige week werden geheime telegrammen gepubliceerd waarin de steun van Fidel Castro voor Videla bleek bij stemmingen in de VN. Cornelia Schmidt-Liermann wil eenheid bij de bescherming van mensenrechten en samenwerken opdat ‘er nooit meer dictaturen zullen zijn, noch van links, noch van rechts’. De feiten werden bekend omdat de Argentijnse regering documenten over de periode van de Argentijnse dictatuur (1976-1983) openbaar maakte.

Lijken in de kast van de dictatruen van Cuba en Argetinie

Dictaturen met lijken in de kast over de samenwerking tussen Videla en Castro

In een telegram van 20 april 1977 geeft de Argentijnse regering haar ambassadeur in Havana toestemming ‘om tot een uitruil van stemmen over te gaan’ voor de herverkiezing van Argentinië in de Sociaal-Economische Raad (ECOSOC) van de VN. Fidel verzoek op zijn beurt om steun bij Videla zodat Cuba in de Uitvoerende Raad van de Wereldgezondheidsorganisatie zou worden gekozen.

Citaat: ‘Wat betreft het verzoek om steun van Cuba bij de herverkiezing van dit land in de Uitvoerende Raad van de WHO, geven wij toestemming om het Ministerie van Buitenlandse Zaken te verzoeken om een uitruil van stemmen ten gunste van de herverkiezing van ons land voor de ECOSOC en verzoeken we langs deze geïnformeerd te worden over de resultaten’, aldus de letterlijke tekst van het telegram getekend door Fernando L.M. Ricciard van het Departement van Internationale Relaties van het Ministerie van Buitenlandse Zaken in Argentinië. De telegrammen worden als ‘spoedeisend’ en ‘geheim’ omschreven. Op 12 september laat de Argentijnse ambassadeur in Havana, Francisco Molina Salas weten: ‘Cubaanse steun ECOSOC officieel’. In een ander telegram nodigt Fidel Castro de Argentijnse president Jorge Videla uit om deel te nemen aan de Zesde Top van de Beweging van Niet-Gebonden Landen in Havana op een moment dat in Argentinië vervolging, arrestaties, moorden en marteling op duizenden mensen plaatsvinden.

Nobelprijswinnaar  Pérez Esquivel

Nobelprijswinnaar Pérez Esquivel

Reacties Argentinië
De Argentijnse politieke wereld zwijgt over de onthulde feiten wellicht omdat de bewondering voor Cuba en Fidel Castro in Argentinië zeer groot is. El “Che” Guevara was een Argentijn. De Nobelprijswinnaar van de Vrede1980,  Adolfo Pérez Esquivel, slachtoffer van de Videla-dictatuur en een graag geziene gast van de machthebbers in Havana, heeft na twee dagen nog steeds geen reactie gegeven.

Fidel Castro met de leidster van de Argentijnse groepering Moeders van de Plaza de Mayo, Hebe Bonafini

Fidel Castro met de leidster van de Argentijnse groepering Moeders van de Plaza de Mayo, Hebe Bonafini

Ook mensenrechtenorganisaties in Argentinië doen er het stilzwijgen toe. In Buenos Aires liet de openbare aanklager tegen de militaire junta’s weten ‘verrast’ te zijn, maar de details van de berichten niet te kennen. Wel liet Julio César Strassera weten dat deze zaken op het moment van de processen niet bekend waren.

Reacties Cuba
Op Cuba hebben mensenrechtenactivisten met verontwaardiging gereageerd, maar niet altijd met verbazing. Zo zei Elizardo Sánchez, voorzitter van de Cubaanse Commissie voor Mensenrechten en Nationale Verzoening: ‘Dat verbaast me niks, want vogels met dezelfde veren vliegen samen. Alle dictaturen lijken op elkaar.’ En Antonio Rodiles, directeur van de oppositiegroepering Estado de SATS, zei dat ‘het geen nieuws is dat Havana heeft gepacteerd met iedereen die haar politiek dividend in ruil gaf.’ (…) ‘Zij die het castrisme altijd verdedigen als een voorbeeld van ‘verzet’ en ‘waardigheid’ zouden uitleg moeten vragen voor deze speciale allianties, zeker degenen die slachtoffer werden van de Argentijnse dictatuur.’

Videla (links) en Fidel Castro

Videla (links) en Fidel Castro

En de voorman van Partido Arco Progresista, Manuel Cuesta Morúa, benadrukt dat er meer vaak verborgen voorbeelden zijn van geschiedenissen waarbij dictaturen van verschillende kleur het op een akkoordje gooien. ‘Wij hebben het recht alles te weten want wij worden er steeds van beschuldigd samen te werken met rechts. Dit zijn belangrijke thema’s voor het grote debat dat in Cuba naderbij komt,’ aldus de sociaaldemocratische activist. Rodiles hoopt dat de Argentijnse president Cristina Fernández Havana om uitleg zal vragen.

EEn bericht van de Argentijnse ambasaade in Havana waarin gemeld wordt dat de deal met het regime  in Havana rond is

Telegram van het Argentijns Ministerie van Buitenlandse Zaken waarin gemeld wordt dat de deal met het regime in Havana rond is en Argentinië met steun van Cuba kandidaat voor ECOSOC is.

Link
* Deze weblog publiceerde op 23 mei 2013 een artikel getiteld: Opmerkelijk bondgenootschap tussen Fidel Castro en Videla.
* Vier onthulde documenten over de samenwerking tussen de beide regimes.

Arrestaties en geweld tegen mensenrechtenactivist Rodiles c.s.

Antonio Rodiles, organisator van de Eerste Ontmoeting voor Mensenrechten en VN-Convenanten / Encuentro Internacional de Derechos Humanos y Pactos de la ONU in Havana. is woensdagochtend gearresteerd. Hij en anderen werden geslagen en gearresteerd, aldus de Spaans-Cubaanse musicus, Boris Larramendi die de bijeenkomst gisterenavond met een concert zou afsluiten. Een twitteraar van de geheime dienst laat weten dat Rodiles kinderen voor de woning waar de bijeenkomst plaatsvond, zou hebben bedreigd en aangevallen.

Antonio Rodiles werd gisteren gearresteerd

Antonio Rodiles werd gisteren gearresteerd

Rodiles wilde filmopnamen maken van de groep scholieren die in opdracht van de autoriteiten voor de woning van Rodiles – tevens het kantoor van de beweging Estado del Sats – waren opgesteld. Toen hij samen met artistiek directeur Ailer González naar buiten liep, kwamen ze in een oploop terecht en vielen er klappen. Rodiles moest in een gereedstaande wagen van de politie stappen en González ging uit protest op de straat zitten. Naast Rodiles, werden de blogger  Walfrido López, de onafhankelijk journalist Calixto Martínez en de kunstenaar Kizzy Macías meegenomen. Larramendi zei dat er filmopnamen van de gebeurtenissen zijn.

'Politie: 'Ik wil niet dat je deelneemt aan mensenrechtenacties want alles wordt door het buitenland betaald.' Vrouw: 'O.K...En als ik het allemaal zelf betaal? Agent: 'Dan ook niet.''

‘Politie: ‘Ik wil niet dat je deelneemt aan mensenrechtenacties want alles wordt door de VS betaald.’ Vrouw: ‘O.K…En als ik het allemaal zelf betaal?’ Agent: ‘Dan ook niet.”

Kinderen aanvallen
Twitteraar Yohandry Fontana, werkzaam voor de geheime dienst, bevestigt de arrestaties van Rodiles. Hij zegt dat dit gebeurde omdat hij ‘de kinderen aanviel en beledigde, die buiten speelden.’ Enkele uren voor zijn arrestatie had Rodiles tegenover Diario de Cuba nog kritiek geuit op het gebruik door de geheime dienst van jongeren bij acties tegen dissidenten. ‘Nu zijn de kinderen nog jonger dan gisteren. Gisteren waren ze 7 of 8 jaar, nu zijn ze 5 tot 6 jaar,’ aldus Rodiles die ook zei dat woensdag veel meer politie was ingezet dan de dag ervoor en dat zijn woning de gehele nacht in de gaten was gehouden.

Gorki AguilaWaar is Gorki?
Onzekerheid bestaat nog over de situatie van de zanger Gorki Águila, leider van de band Porno para Ricardo en de kunstenaars Aldo Menéndez, en Otari Oliva, beiden ingezetenen van Spanje.

Link
* Twitteraccount van Estado de Sats