Opnieuw geweld tegen mensenrechtenactivisten

In maart constateerde de Comisión Cubana de Derechos Humanos y Reconciliación Nacional (CCDHRN) / Cubaanse Commissie voor Mensenrechten en Nationale Verzoening 319 arbitraire aanhoudingen van activisten, iets minder dan de 347 aanhoudingen een maand eerder. De mensenrechtengroep telde ook 333 gevallen van vijandig gedrag en smaad tegen dissidenten, evenals gevallen van fysiek geweld ‘uitgevoerd en afkomstig van de machtige geheime dienst of agenten van deze dienst’.

In 2017 telde de CCDHRN minstens 5.155 politiek gemotiveerde arrestaties. Dat was het laagste aantal sinds 2011, toen sprake was van 4.123 detenties om politieke redenen. Het cijfer verschilt ook sterk met dat van 2016 toen er nog 9.940 arrestaties werden geteld.

damas-blanco-geweld-pasen-010042018

Vrouwen van de groep Damas de Blanco, die het door ingrijpen van politie en geheime dienst,  onmogelijk werd gemaakt zondag jl. een kerk te bezoeken.

Het document belicht de zaak van de ex-gevangene uit de periode van de Zwarte Lente, Iván Hernández Carrillo, die ‘grof werd aangevallen’ en beboet door de politie omdat hij op 25 maart jl. de arrestatie van zijn moeder, Asunción Carrillo, lid van de mensenrechtengroep Damas de Blanco wilde voorkomen. Bijna elke week is er sprake van ‘systematische aanhoudingen’ van de vrouwen die deel uitmaken van deze mensenrechtenroep; de arrestaties vinden plaats ‘onder onmenselijke en vernederende omstandigheden.’ De CCDHRN meldt ook arbitraire reisverboden van opposanten die ingaan op uitnodigingen van diverse internationale ngo’s. De commissie spreekt van ‘een repressieve praktijk tegen leden van de civil society in het land.’

Politieke gevangenen
CCDHRN: ‘Het aantal politieke gevangenen ligt ook nu boven de honderd.’ Binnenkort publiceert de CCDHRN de jaarlijkse Lijst van Politieke Gevangenen in Cuba. Nieuwe politieke gevangenen zijn Aracelis Fernández, Martha Sánchez, Freddy Martín Fraga en Edel Peralta Rus. Zij werden in de afgelopen maart gevangen gezet.

Bron
* Website 14ymedio, 2 april 2018

Link
Maandrapport CCDHRN-marzo-2018

Minder aanhoudingen, meer geweld tegen activisten in maand mei

De Cubaanse Commissie van Mensenrechten en Nationale Verzoening / Comisión Cubana de Derechos Humanos y Reconciliación Nacional meldt in het verslag over de maand mei dat 373 gevallen van ‘arbitraire aanhoudingen’ werden gemeld, minder dan de 475 gevallen een maand eerder. Het aantal incidenten waarbij sprake was van fysieke agressie, steeg van 11 tot 14.

eerste-mei-2017-Daniel-Llorente-seguridad-vlag-Unidos2

Eenmansactie van Daniel Llorente op 1 mei 2017

De onafhankelijke mensenrechtengroep meldt 23 gevallen van ‘vijandelijkheden tegen vreedzame dissidenten, allemaal uitgevoerd door de politieke politie of semi-politionele groepen’. In april waren dat er 9. Deze vormen van agressie tegen vreedzame dissidenten hebben een ‘intimiderend en afschrikwekkend effect dat bijna verlammend uitwerkt’, niet alleen op de opposanten zelf, ‘maar ook op de personen in de nabije omgeving waar zij wonen en werken.’  De CCDHRN noemt de volgende oppositiegroepen als de meest onderdrukte en vervolgde groepen op dit moment: de Damas de Blanco, de Patriottische Unie van Cuba / Unión Patriótica de Cuba, het Front voor Burgeraktie / el Frente de Acción Cívica, el Movimiento Somos+ en het cultureel-religieus instituut Centro de Estudios Convivencia.

Eenmansactie
Grote bezorgdheid wordt uitgesproken over het lot van Daniel Llorente Miranda, de Cubaan die op 1 mei vreedzaam manifesteerde op het Plein van de Revolutie met een Amerikaanse vlag. Llorente wordt nog steeds vastgehouden en familieleden zeggen dat hij is overgebracht naar het psychiatrisch ziekenhuis van Havana, Comandante Doctor Eduardo Bernabé Ordaz Ducunge, beter bekend als Mazorra. De ruimte waarin Llorente is opgesloten word gecontroleerd door leden van de Cubaanse geheime politie en er zijn ‘redenen te menen dat hij is onderworpen aan psychiatrisch misbruik sinds hij op 27 mei jl. hier binnenkwam.’

Verwijderingen
De CCDHRN meldt ook de verwijdering van de Universiteit voor Pedagogische Studies in Havana van de student Félix Yuniel Llerena López vanwege zijn betrokkenheid bij een instituut van baptisten, Instituto Patmos. Volgens de commissie wordt de controle door de politieke politie over docenten en studenten op nationale universiteiten ‘elke dag strenger en heeft deze geleid tot vele arbitraire verwijderingen die politiek gemotiveerd zijn.’

repressie-handboeienPolitieke gevangenen
Cuba telde in de maand mei 140 politieke gevangenen, aldus de CCDHRN, een verdubbeling vergeleken met de 70 politieke gevangenen die het eiland in mei 2016 telde.

Bron
* Maandrapport CCDHRN, mei 2017

Amnesty International: Toename vijandigheid tegen dissidenten ondanks vermeende opening

In het jaarverslag over 2016, klaagt Amnesty International de ‘toename van vijandigheden’ tegen critici van het Cubaanse regime aan, ondanks de ‘vermeende politiek opening’ en het herstel van de relaties met de VS.

repressie-aanhouding-geweldDe internationale mensenrechtenorganisatie stelt vast dat ‘ook in 2016 de retoriek van de Koude Oorlog wordt voortgezet evenals de politieke controle van de rechterlijke macht, de beperkingen op internet en het ontbreken van de vrijheid van meningsuiting alsmede het opjagen van personen die kritisch staan tegenover de regering.’ Zij werden ‘slachtoffer van regelmatige willekeurige arrestaties en korte perioden van detentie omdat ze hun recht op vrijheid van expressie, vereniging, vergadering en beweging willen uitoefenen.’ (…)  ’De autoriteiten spelen een kat-en-muisspel door herhaaldelijk – minstens enkele malen per maand – activisten aan te houden en op te sluiten voor de duur van 8 tot 30 uur. Vervolgens worden zij zonder officiële in staat van beschuldigingstelling, weer vrijgelaten.’ (…) ‘Veelvuldig komt het voor dat tegen personen die voor langere perioden worden vastgezet geen officiële beschuldiging wordt geformuleerd en dat hun familieleden slechts zelden uitleg krijgen over de redenen van hun aanhouding’. In het Jaarverslag 2016 van Amnesty International wordt de Cubaanse Commissie van de Mensenrechten en Nationale Verzoening / Comisión Cubana de Derechos Humanos y Reconciliación Nacional geciteerd die spreekt over een gemiddelde van 862 arbitraire aanhoudingen tussen januari en november vorig jaar. Een van hen is de dissidente graffitikunstenaar Danilo Maldonado El Sexto, die werd gearresteerd enkele uren nadat op 26 november het overlijden van Fidel Castro werd bekend gemaakt.

cover-amnesty-2016-2017Toegang verboden
Amnesty International constateert ook dat Cuba het enige land in de Amerika’s is, dat geen toegang verschaft aan  speciale waarnemers van de VN of andere vertegenwoordigers van mensenrechtenorganisaties. Ook heeft het land twee VN-pacten** over mensenrechten niet geratificeerd en weigert het de bevoegdheden te erkennen van organismen van de VN zoals het Comité tegen het Martelen of het Comité tegen Gedwongen Verdwijningen.

Bron
*Jaarboek 2016 Amnesty International Engels met het landenbericht Cuba op pagina 333.

Noot
** Het VN-Pact voor Burger en Politieke Rechten en het VN-Pact van Economische, Sociale en Culturele Rechten. Cuba ondertekende beide convenanten op 28 februari 2008 in New York, maar ratificatie bleef tot nu toe uit.

Jaarboek HRW: geen verbeteringen in Cuba

De niet gouvernementele organisatie Human Rights Watch (HRW) constateert in het gisteren verschenen jaarboek dat er in Cuba geen ‘verbeteringen’ op het gebied van de mensenrechten hebben plaatsgevonden sinds de Cubaanse president Raúl Castro en zijn Amerikaanse collega Barack Obama in december 2014 normalisering van de relaties aankondigden. Cubaanse burgers die het regime bekritiseren blijven onderworpen aan criminele processen, aldus het rapport.

Damas-Blanco-Habana-politie-december2015

Politie verhindert activiteit van de Damas de Blanco, december 2015

‘Enkele politieke gevangenen zijn vrijgelaten, maar verder is er niets veranderd. De situatie rond de vrijheidsrechten blijft onverminderd hetzelfde,’ aldus Daniel Wilkinson, onderdirecteur van HRW voor Laijns-Amerika. Volgens Wilkinson is nu ‘de internationale druk en aandacht’ gericht op de regering van het eiland, meer dan nodig opdat het eiland verandert in een democratie. Cuba is, aldus HRW, ‘het enige land in de regio waar repressie tegenover de oppositie politiek beleid is’.

Embargo
‘Het embargobeleid van de VS tegenover Cuba is een volledige mislukking geworden en men heeft niets gedaan om de Cubanen te helpen. Het heeft slechts geleid tot isolement van het eiland, voorzag de Cubaanse regering van een excuus voor de problemen en van een voorwendsel voor politieke repressie,’ vervolgt Wilkinson. Hij benadrukt dat het economische embargo van Cuba nu moet worden opgeheven, wat afhankelijk is van het Congres in de VS.

Arrestaties en intimidatie
In het verslag over 2015 wordt gesignaleerd dat het Castro-regime ‘doorgaat met arbitraire aanhoudingen en met intimidatie van personen die gebruik willen maken van hun fundamentele rechten.’ Het zijn maatregelen die ‘regelmatig gebruikt worden om personen die willen deelnemen aan vreedzame marsen of bijeenkomsten over politieke zaken te hinderen,’ zoals dat herhaaldelijk gebeurt met de mensenrechtengroep Damas de Blanco, een van de meest actieve samenwerkingsverbanden binnen de Cubaanse oppositie. Het overkwam ook, aldus HRW, een groep van 90 personen die manifesteerde tijdens een vreedzame mars enkele dagen voordat de Amerikaanse ambassade in Havana in juli 2015 officieel werd geopend.

Vrije meningsuiting
‘Cubanen die de regering kritiseren blijven onderworpen aan criminele processen. Zij kunnen niet rekenen op een gegarandeerd eerlijk proces en in de praktijk zijn de rechtbanken onderworpen aan de Uitvoerende en Wetgevende machten, waardoor onafhankelijke betekenisvolle rechtspraak onmogelijk is,’ aldus het jaarverslag. Veel van de gedetineerden ‘worden geslagen, gestompt en moeten uren en dagen in isolement doorbrengen.’ In het hoofdstuk gewijd aan de vrijheid van meningsuiting, benadrukt de HRW de opening van publieke ruimten voor wifi, maar stelt ook vast dat ‘de prijs van de verbinding van 2 dollar per uur duur is, in een land waar het gemiddeld maandsalaris 20 dollar bedraagt.’

Migratie
Ondanks de veranderende migratiewetgeving, maakt de regering misbruik van haar macht ‘om het recht op het maken van een reis te beperken met een verwijzing naar de verdediging van de nationale veiligheid.’ (…) ‘Dat zijn middelen die de regering toepast ‘om het reizen van dissidenten te verbieden’ ondanks de gewijzigde migratiewetten van 14 januari 2013. HRW bekritiseert ook de omstandigheden in de gevangenissen van het land waar mensen ‘opgestapeld’ zitten en waar de gevangenen ‘geen toegang hebben tot legale middelen om de herziening van hun zaak te bepleiten.’

SindicalistasenVigilia2

Kritische Cubanen bepleiten het recht op een vrije vakbond en verandering

Vakbonden
Het rapport constateert dat ondanks de herziening van de Arbeidswet in 2014, Cuba voortgaat met het schenden van de VN-conventies over de vrijheid van vereniging, collectief onderhandelen, bescherming van salarissen, het uitbetalen van salarissen en een verbod op gedwongen arbeid. Hoewel de formatie van onafhankelijke vakbonden bij wet technisch mogelijk is, staat Cuba in de praktijk enkel de confederatie van door de staat gecontroleerde vakbonden Central de Trabajadores de Cuba (CTC) toe.

Raad van de Mensenrechten
Tenslotte bekritiseert het rapport het feit dat Cuba een regionale zetel kreeg in de Raad van de Mensenrechten van de VN ondanks ‘zijn problematische achtergrond op het gebied van de mensenrechten’ en ‘consequente pogingen van het land belangrijke werkzaamheden van dit VN-organisatie te blokkeren.’

* Download Engelstalige versie van het Jaarboek 2016 Human Rights Watch

Mensenrechtencommissie meldt 600 gevallen van politieke aanhoudingen

In maart werd in Cuba het hoogst aantal arbitraire aanhoudingen om politieke motieven genoteerd van de afgelopen zeven maanden. Dat meldt de Cubaanse Commissie voor Mensenrechten en Nationale Verzoening / Comisión Cubana de Derechos Humanos y Reconciliación Nacional (CCDHRN). Deze commissie verwacht op korte termijn geen zichtbare verbetering van de mensenrechtensituatie in het land.

politie-aanhoudingDe commissie wijt dit aan ‘de onbeweeglijke houding van het regime en haar oppositie tegen elk voorstel ten gunste van urgente juridische, economische en politieke veranderingen die Cuba nodig heeft en het Cubaanse volk verdient. ’Cuba is het land in dit werelddeel dat het meest lijdt onder de slechte omstandigheden van de fundamentele mensenrechten.‘ In ruil voor povere en verslechterende medische voorzieningen en onderwijs-mogelijkheden, heeft men het Cubaanse volk haar essentiële rechten afgenomen,’ aldus het maandrapport van de CCDHRN.

Politieke gevangenen
De commissie wijst verder op de situatie van 50 gevangenen die nog steeds om politieke redenen gevangen worden gehouden. Naast de aanhoudingen worden 95 gevallen gemeld van personen die slachtoffer werden van andere vormen van repressie, inclusief fysieke agressie, politioneel geweld en daden van vandalisme vanwege de uitoefening van burger- en politieke rechten.

Link
* HET MAANDRAPPORT VAN DE CCDHRN, maart 2015

Cubaanse politieke politie lokt geweld tegen dissidenten uit

De Cubaanse Commissie voor Mensenrechten en Nationale Verzoening is zeer verontrust over gewelddadige acties tegen leiders van de oppositie, die plaatsvinden onder het mom van ‘persoonlijke ongelukken’, maar waarachter men ‘de hand van de politieke politie kan vermoeden’. De Comisión Cubana de Derechos Humanos y Reconciliación Nacional (CCDHRN) meldt in het rapport over de maand november 398 aanhoudingen en kortdurende arrestaties van niet-gewelddadige leden van de oppositie.

politie-auto-Carro-patrullero-callesDe mensenrechtenorganisatie signaleert dat ‘deze arbitraire arrestaties eigen zijn aan een politiestaat die voortgaat om het uitoefenen van de burger-  en politieke rechten en andere fundamentele rechten te criminaliseren’. Het maandrapport stelt ook vast dat ongeveer 100 vreedzame burgers slachtoffer werden van onderdrukkende acties om politieke motieven, in de vorm van fysiek geweld, vernielzucht, bedreigingen, actos de repudio** en andere vormen van geweld. De Commissie noemt bijvoorbeeld het geweld van dinsdag 25 november j.l. toen de activisten Guillermo Fariñas, José Daniel Ferrer García, Félix Navarro Rodríguez en Ángel Moya Acosta, hier het slachtoffer van werden. Het totaal aantal aanhoudingen in november was lager dan in oktober toen 413 personen om arbitraire redenen werd aangehouden.

Bijlage
* Rapport november 2014, CCDHRN

Noot
* Actos de Repudio zijn door de Cubaanse autoriteiten georganiseerde gewelddadige acties tegen leden van de oppositie of hun familieleden, vaak in de directe omgeving van hun woningen. De knokpartijen worden door de overheid/partijorganisaties/massa-organisaties georganiseerd, maar gepresenteerd als uitingen van ‘spontane woede-uitbarstingen’ van het volk. Een voormalige voorzitter van de officiële Cubaanse schrijversbond noemde deze actos de repudio ooit ‘verbale lynchpartijen.’

October: agressie en geweld tegen dissidenten

Volgens de Cubaanse Commissie voor Mensenrechten en Verzoening CDHRN vonden in de maand oktober 413 arbitraire aanhoudingen om politieke redenen plaats. Dat aantal is vergelijkbaar met het aantal Cubanen dat in de maand september werd aangehouden.

repressie-geweld-op-straatIn oktober werden ook 13 gevallen vastgelegd van vreedzame opposanten die slachtoffer werden van fysieke agressie; 65 personen werden op uiteenlopende manieren door de politie lastig gevallen en belaagd, 13 werden slachtoffer van zogeheten actos de repudio en 8 werden slachtoffer van geweld en vandalisme gericht tegen hun woningen. De Comisión Cubana de Derechos Humanos y Reconciliación Nacional, CCDHRN, meldt de vrijlating van twee politieke gevangenen namelijk van Marcelino Abreu Bonora en Niorvis Rivera Guerra, die hun gevangenisstraffen van 4 jaar uit zaten.

Arrestaties
In de maand oktober werden minstens 9 leden van de oppositie veroordeeld tot straffen van 2 tot 7 jaar: Angel Remón Arzuaga, Alexander Otero, Jaquelin García, Johannes Arce, Yoelkis Rosabal, Ricardo Pelier, Ernesto Dufos, Carlos Manuel Figueroa en Santiago Montes de Oca. Een twaalftal opposanten zijn in afwachting van een gerechtelijke uitspraak over een mogelijke straf door de rechter; de Cubaanse geheime politie speelt bij de uitslag van deze gerechtelijke uitspraken een belangrijke rol.

Internationaal
De CCDHRN merkt op dat volgende maand het derde gesprek plaatsvindt tussen de Europese Unie (EU) en de Cubaanse regering en dat in april volgend jaar de Top van de Amerika’s plaatsvindt waarbij zowel Cubaanse en Amerikaanse vertegenwoordigers aanwezig zullen zijn. Ondanks de voortgang die in beide processen wordt geboekt, blijft het betreurenswaardig, aldus de CCDHRN, dat de Cubaanse regering geen enkele stap zet in de richting van acceptatie en respect voor internationale standaarden (inclusief de inter-Amerikaanse) op het gebied van burgerrechten, arbeidsrecht, politieke rechten en andere fundamentele mensenrechten.

Bijlage
Rapport october 2014 van de CCDHRN

Noot
* ‘Actos de Repudio’ zijn door de Cubaanse autoriteiten georganiseerde gewelddadige acties tegen leden van de oppositie of hun familieleden, vaak in de directe omgeving van hun huis. De knokpartijen worden door de overheid/partijorganisaties georganiseerd, maar gepresenteerd als uitingen van ‘spontane woede-uitbarstingen’ van het volk. Een voormalige voorzitter van de officiële Cubaanse schrijversbond noemde deze actos de repudio ooit ‘verbale lynchpartijen.’ 

Mensenrechtengroep telt 6.424 politieke aanhoudingen in 2013

De Cubaanse Commissie voor Mensenrechten en Nationale Verzoening / Comisión Cubana de Derechos Humanos y Reconciliación Nacional (CCDHRN) meldt dat in het afgelopen jaar (2013) 6.424 arbitraire aanhoudingen plaatsvonden die van korte duur waren. Het is een van de hoogste cijfers die de CCDHRN de afgelopen 4 jaar meldde.

no_mas_violencia06122009In de maandelijkse verslaggeving spreekt de commissie over een ‘duidelijke stijging in de politieke repressie in de loop van 2013.’. Volgens de cijfers van de commissie werden in het gehele jaar 2010 2.074 gevallen geteld, in 2011 steeg dit cijfer naar 4.123 en in 2012 werden 6.602 personen om politieke motieven arbitrair aangehouden.

Ruim 1.123 aanhoudingen
In de maand december 2013 werden 1.123 arbitraire aanhoudingen van kortstondige duur geconstateerd. In deze maand werden 179 Cubaanse dissidenten ‘fysiek verwond’, 153 waren slachtoffer van een acto de repudio en een gelijk aantal mensen was doelwit van vijandelijkheden zoals ‘vandalistische acties’ in of om hun woning. De woordvoerder van de CCDHRN, Elizardo Sánchez, zegt dat hoewel al deze voorvallen slechts enkele uren tot dagen duurden, ze ‘op treffende wijze de onacceptabele situatie van politieke repressie en massieve schending van burgerrechten’ in Cuba, illustreren. De Cubaanse regering beschouwt dissidenten als ’contrarevolutionairen’ en als huurlingen in dienst van de VS.

Bron
* EFE
Link
* Tekst CCDHRN december2013