Het Cuba van Humboldt en Ruiz Urquiola

Bij de ingang van de Universiteit Alexander von Humboldt in Berlijn herinnert een inscriptie in het Spaans ons eraan dat het standbeeld van de Duitse wetenschapper die daar staat, een geschenk is van de Universiteit van Havana. Het is een eerbetoon aan degene die ‘de tweede ontdekker’ van Cuba wordt genoemd. De opposant en bioloog Ariel Ruiz Urquiola moet dit beeld vele malen zijn gepasseerd toen hij samenwerkte en studeerde aan deze universiteit.

Urquiola-Ariel Ruiz Urquiola-Ariel-Ruiz-bioloog2

Ariel Ruiz Urquiola

De naam van deze jonge, 43-jarige onderzoeker stond de afgelopen dagen op de voorpagina’s van tal van internationale media, omdat hij al meer dan twee weken in hongerstaking was. Met een streng vasten eiste Ruiz Urquiola zijn vrijlating nadat hij was veroordeeld tot één jaar gevangenisstraf wegens vermeende ‘minachting’. Op die manier zette de wetenschapper zijn leven op het spel om zijn vrijheid op te eisen, met zijn eigen lichaam als hefboom tegenover dat wat hij als onrechtvaardig beschouwde.

Voorwaardelijk vrij
De Cubaanse autoriteiten hebben dinsdag toegegeven en Ruiz Urquiola vrijgelaten. Vanwege gezondheidsredenen, luidde de officiele reactie, waardoor hij weliswaar niet volledig van zijn straf is ontheven, maar wel naar huis kan terugkeren en kan terugkeren naar het agro-ecologische project dat hij in Viñales beheert. Hoewel zijn doorzettingsvermogen maakte dat hij deze strijd won, weet hij dat de ogen van de machthebbers op hem gericht zullen blijven want hij zal ‘de schuld’ moeten voldoen voor zijn publiekelijk geuite kritiek op het overheidsbeleid dat milieuschade veroorzaakt in dit beschermde gebied in het westen van Cuba.

Ideologische trouw
Terwijl Humboldt leefde en werkte in een wereld van ontdekkingen en verkenningen, maakte Ruiz Urquiola zware momenten door op dit eiland. De Duitsers hebben bijgedragen aan de uitbreiding van de kennis van geografie, flora, fauna en zelfs topografie van een land dat zichzelf nauwelijks kende. Maar meer dan twee eeuwen later is de Cubaanse wetenschappelijke gemeenschap in de greep van een gebrek aan middelen en buitensporige overheidscontrole. Onderzoekers worden nu niet alleen beoordeeld op hun capaciteiten of de resultaten van hun projecten, maar vooral op hun ideologische trouw.

humboldt-universiteit-berlijn

Het standbeeld van Alexander von Humboldt in Berlijn.

Zwijgen
Het is dan ook niet verwonderlijk dat tijdens de hongerstaking van de bioloog, er geen solidariteitsverklaringen waren of verzoeken om herziening van zijn zaak, van de ambtenaren, leraren en werknemers van het Ministerie van Wetenschap, Technologie en Milieu van Cuba. Ook heeft geen enkele officiële instantie die zich bezighoudt met de landbouwproductie, de zorg voor het ecosysteem of de studie van de fauna zijn stem verheven en geëist dat er recht werd gedaan aan Ruiz Urquiola. De officiële media noemden de zaak ook niet, maar veel sociale media publiceerden berichten en oproepen waarin zijn onmiddellijke vrijlating werd geeist. Zijn foto werd ook binnen Cuba op die wijze op grote schaal verspreid. De wetenschappelijke gemeenschap in Cuba zweeg, in tegenstelling tot collega’s uit andere delen van de wereld, die zich aansloten bij de hashtag #FreeAriel. Meer dan 200 jaar geleden ontdekte Humboldt een land waar hij alles over wilde weten en vertellen, nu leeft Ruiz Urquiola in een natie waar onderzoekers elk woord wegen en voorkeur geven aan het stilzwijgen.

Bron
* Yoani Sánchez, website 14ymedio, 5 juli 2018

Linken
* Twitter #FreeAriel
* De website OnCuba publiceerde op 29 juni 2018 een uitgebreid artikel over de achtergronden van de zaak Ariel Ruiz Urquiola; Las culpas de Ariel Ruiz Urquiola, met ruim 60 reacties.

Bisschop Pinar del Rio vraagt herziening proces Ruiz Urquiola

De bisschop van Pinar del Rio wil een herziening van de rechtzaak tegen de bioloog en opposant Ariel Ruiz Urquiola. Bisschop Jorge Serpa bezocht deze gewetensgevangene van Amnesty International in zijn gevangenis. Hij houdt een hongerstaking die al ruim een week duurt.

serp-bisschop-urquiola

De bisschop van Pinar del Río, Jorge Serpa, en de bioloog Ariel Ruiz Urquiola. 

Serpa zei dit tijdens een telefoongesprek met de website 14ymedio. Hij heeft ruim een uur met de gevangene gesproken en zei over hem: ‘Een persoon met wie men kan praten en over zijn opvattingen en overtuigingen van gedachten kan wisselen’, aldus Serpa. Over de gezondheidstoestand van Urquiola, benadrukte Serpa dat deze niet in gevaar is. Vooral buiten Cuba circuleren berichten over een dramatische verslechtering van Urquiola’s gezondheid. ‘Sommige mensen bellen mij en melden dat zijn leven in gevaar is. Dat is niet het geval. Serpa: ’Iemand die op een coherente manier een gesprek van een uur kan voeren, kan niet als verzwakt worden beschouwd, hoewel hij bij voortduring van dit proces, in die toestand kan geraken. Wie meerdere dagen op deze wijze doorbrengt, raakt verzwakt.’

Recht protest
Serpa zegt dat Urquiola’s protest gerechtvaardigd. ‘Hij wil gerechtigheid en vraagt herziening van het vonnis waartoe hij veroordeeld werd. Ik denk dat hij gelijk heeft en dat het zijn recht is om te protesteren,’ legt de bisschop uit. Ariel Ruiz Urquiola werd begin mei veroordeeld tot één jaar gevangenisstraf wegens ‘belediging’. Ruiz Urquiola kreeg de maximale straf opgelegd. Zijn familie zegt dat de autoriteiten hem zijn stuk land in bruikleen willen afpakken om hem te straffen voor zijn verzet tegen de regering. De geneticus en biologieprofessor Ariel Ruiz Urquiola werd in mei 2016 om ideologische meningsverschillen van het Centro de Investigaciónes Marítimas / Centrum voor Maritiem Onderzoek van de Universiteit in Havana verwijderd.

cardet-actie-amnesty

Eduardo Cardet is sinds het overlijden (22 juli 2012) onder verdachte omstandigheden van Oswaldo Payá, Nationaal Coördinator van de Christelijke Beweging van Bevrijding (MCL). Hij werd in 2016 veroordeeld tot 3 jaar gevangenisstraf en zou nu hij de helft van zijn straf heeft uitgezeten, in voorwaardelijke vrijheid worden gesteld. Dat hebben de autoriteiten onmogelijk gemaakt.

Amnesty en de VS
Twee weken geleden heeft Amnesty International Ruiz Urquiola tot gewetensgevangene uitgeroepen en actie ondernomen om zijn vrijlating te eisen. Dinsdag hebben de VS Cuba verzocht om ‘onmiddellijke’ vrijlating van alle politieke gevangenen op het eiland en hebben zij hun bijzondere bezorgdheid geuit over de situatie van Eduardo Cardet en Ariel Ruiz Urquiola. ‘De gevallen van dr. Ariel Ruiz Urquiola en dr. Eduardo Cardet, die allebei door een mensenrechtenorganisatie als ‘gewetensgevangenen’ zijn aangemerkt, zijn slechts twee voorbeelden van hoe de Cubaanse regering de vreedzame oppositie van haar eigen burgers het zwijgen blijft opleggen’, aldus Heather Nauert, woordvoerster van het Amerikaanse Ministerie van Buitenlandse Zaken.

Bron
* Mario J. Penton, website 14ymedio, 30 juni 2018

Universiteit Havana verwijdert opnieuw professor

Geneticus en biologieprofessor Ariel Ruiz Urquiola is om ideologische meningsverschillen van het Centro de Investigaciones Marítimas / Centrum voor Maritiem Onderzoek van de Universiteit in Havana verwijderd. Dat meldde de wetenschapper vorige week zelf via een video-interview waarin hij sprak van ‘machtsmisbruik’. Het is het tweede politiek gemotiveerde ontslag aan de Universiteit van Havana; een maand geleden werd de hervormingsgezinde hoogleraar economie Omar Everleny ontslagen.

Ariel Ruiz Urquiola, doctor en Ciencias Biológicas

Ruiz Urquiola

Ruiz Urquiola zet in een interview met politiek opposant Antonio Rodiles uiteen dat hij ‘slachtoffer’ is van ‘een serie hindernissen, een proces van machtsmisbruik binnen de Universiteit van Havana en het Openbaar Ministerie van de provincie.’ Gezamenlijk hebben die zich ingespannen ‘een internationaal onderzoeksproject’ tegen te houden dat in samenwerking met de Humboldt Universiteit in Berlijn zou worden uitgevoerd. De onderzoeker zegt dat de problemen dateren van januari 2015 toen hij problemen kreeg met de directeur van zijn onderzoekscentrum, die moeilijkheden maakte over zijn project met een buitenlandse universiteit.  De leiding beschuldigde Ruiz Urquiola van ‘nalatigheden in zijn werkplan toen hij in Duitsland was’ en van ‘interuniversitaire fraude’, aldus de wetenschapper. Hij spreekt van ‘gefabriceerde en georkestreerde beschuldigingen’ die werden verspreid door de leiding van het centrum en andere academische instellingen. Ook wordt hij ervan beschuldigd in mailberichten blijk te hebben gegeven van ‘een gebrek aan respect.’

Ontslag
Aanvankelijk werd Urquiola overgeplaatst naar een lagere functie met minder salaris maar later volgde schorsing van de Universiteit van Havana voor een periode van 6 maanden. Hij beschuldigt de rector van zijn instituut van ‘machtsmisbruik’ omdat hij het besluit tot deze disciplinaire straf bekrachtigde en legt uit dat zijn Duitse partners nog niets weten over de onzekerheden rond het project. Ruiz Urquiola, die zegt bereid te zijn in beroep te gaan tegen de besluiten die hem troffen, verzekert dat ‘hij zijn hele leven al een dwarse persoon is geweest en niet bang was te zeggen wat hij dacht.’ Dat leverde in het verleden ook problemen op. In een (anonieme) reactie op internet wordt er aan herinnerd dat Ariel’s vader destijds in de drugszaak rond generaal Ochoa 20 jaar gevangenisstraf kreeg en wordt Ariel omschreven als ‘een anonieme held’ die ‘uiteindelijk voor de openbaarheid koos. Een omhelzing, broeder.’ Urquiola zegt over zijn ontslag: ‘Ik heb niet dezelfde ideeën als die van het politiek systeem in Cuba maar dat mag geen reden zijn dat men belemmerd wordt in de maatschappij, want ik heb mijn opvattingen en mijn sociale verplichtingen te vervullen. Dat betekent voor mij nieuwe generaties opleiden in de wetenschap.’

Humboldt-universiteit-mit_Alexander_von_Humboldt_Denkmal-Berlin

De Humboldt Universiteit van Berlijn met het standbeeld van Alexander Humboldt, die wel ‘de tweede ontdekker van Cuba’ wordt genoemd.

Tweede verwijdering
Een maand geleden werd de hoogleraar economie Omar Everleny van de Universiteit van Havana verwijderd en verloor zijn werk aan het  Centro de Estudios de la Economía Cubana. Motieven voor zijn ontslag, aldus Everleny, waren in zijn geval: spreken met de buitenlandse pers, het geven van persconferenties, deelnemen met anderen aan ontmoetingen waarvoor een vergoeding werd gegeven, hetgeen aldus Everleny ‘volledig onjuist was.’

Bron
* Diario de Cuba, 31 mei 2016
Youtube
* Interview 22 minuten met Ariel Ruiz Urquiola door Rodiles
* Tekst (Spaanstalig) van interview ( De wetenschap tegen de machthebbers) met Ariel Ruiz op de website Diario de Cuba, 2 juni 2016