Obama wil Cuba van zwarte lijst verwijderen

Tijdens zijn verblijf in Jamaica heeft president Obama gisteren laten weten dat zijn minister van Buitenlandse Zaken John Kerry aanbeveelt dat Cuba verwijderd kan worden van de lijst met landen die het terrorisme bevorderen. Hij zei er niet bij wanneer het zover zal zijn. Ondertussen is de populariteit van president Obama in Cuba, aldus een opiniepeiling van de Washington Post, op dit moment groter dan die van Fidel of Raúl Castro.

kind-cuba-met-obama-shirtHet ministerie heeft vastgesteld dat Cuba de afgelopen 6 maanden geen steun heeft gegeven aan een terroristische groepering. Definitieve verwijdering hangt samen met de mogelijkheid die het Amerikaanse Congres heeft binnen 45 dagen te reageren op zo’n presidentieel besluit. Cuba staat sinds 1982 op deze lijst, samen met landen als Iran, Syrië en Soedan. Voor Cuba is verwijdering een absolute prioriteit omdat alleen dan fondsen en leningen van instituten als de Wereldbank mogelijk zijn.

populariteit-obama.castroPopulariteit
Woensdag werd bekend dat de Amerikaanse president Obama zich kan verheugen in een grote populariteit in Cuba; hij is populairder dan leiders als Fidel of Raúl. Een meerderheid van de Cubanen, aldus een opiniepeiling, hoopt dat de koerswijziging bijdraagt aan een verbetering van de economische situatie, maar betwijfelt of de detente ook zal bijdragen aan politieke veranderingen in het communistische land. Meer dan de helft van de ondervraagde Cubanen zei het land voorgoed te willen verlaten als men daartoe de kans had.

De Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken John Kerry heeft gisteren in Panama zijn Cubaanse collega Bruno Rodriguez ontmoet. Sinds 1959 was niet meer op zo'n hoog niveau overleg gepleegd tussen beide landen.  Toen was er een ontmoeting tussen de Cubaanse leider Fidel Castro en de Amerikaanse vicepresident Richard Nixon.

De Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken John Kerry heeft gisteren in Panama zijn Cubaanse collega Bruno Rodriguez ontmoet. Sinds 1959 is niet meer op zo’n hoog niveau overleg gepleegd tussen beide landen. Toen was er een ontmoeting tussen de Cubaanse leider Fidel Castro en de Amerikaanse vicepresident Richard Nixon.

Opiniepeilingen
Het onderzoek onder 1.200 Cubanen verscheen in de Washington Post. O.a. blijkt dat 97% van de Cubanen willen dat er een einde komt aan het embargo en een even groot deel is ontevreden over het huidige politieke systeem in het land. (Zie de integrale tekst in de Washington Post met meer cijfers en de werkwijze van opinieonderzoekers in een communistisch land.) Drie kwart van de ondervraagde Cubanen zei voorzichtig te zijn bij de beantwoording van de vragenlijst vanwege mogelijke gevolgen. In Cuba is de staat de enige instantie die de mogelijkheid heeft opinieonderzoeken te organiseren.

Link
* De complete opiniepeiling – inclusief werkwijze van de peilers – van de Washington Post, 8 april 2015

Uitgeweken auteur Echevarría krijgt Cubaanse Prijs van de Kritiek

Hoogleraar, hispanist en schrijver Roberto González Echevarría (1943) is door het Cubaanse Ministerie van Cultuur onderscheiden met El Premio de la Crítica, de Cubaanse Prijs van de Literatuurkritiek 2013. Het is de eerste maal dat een Cubaan in ballingschap en woonachtig in de VS deze prijs ontvangt. Echevarría zei in een reactie dat ‘de toekenning erop wijst dat er mensen zijn die zich bewust zijn van het feit dat mijn werk de politiek overstijgt.’

Roberto González Echevarría

Roberto González Echevarría

De prijs wordt met name toegekend vanwege zijn essay Lecturas y relecturas. Estudios sobre literatura y cultura / Lezen en Herlezen. Studies over literatuur en cultuur. Het boek verscheen in 2013 in een Cubaanse uitgave bij de uitgeverij Ediciones Capiro in Santa Clara. Het was ook het eerste boek van deze vooraanstaande hispanist dat in Cuba verscheen. De prijs wordt hem op 21 oktober uitgereikt.

Cover-boek-Roberto-Gonzalez-EchevarríaHonkbal
Echevarría is ook de auteur van The Pride of Havana: a History of Cuban Beisbol (1999) waarvoor hij de Dave Mooreprijs kreeg en in 2002 een onderscheiding voor het ‘beste boek over honkbal.’

Hecehvarria en Obama in maart 2011

Hecehvarria en Obama in maart 2011

In 2011 kreeg hij uit handen van president Barack Obama samen met 10 andere vooraanstaande intellectuelen in de VS, de Nationale Prijs voor de Humaniteit. In 1977 publiceerde hij een boek over een van de bekendste Cubaanse schrijvers Alejo Carpentier, namelijk El peregrino en su patria / De pelgrim in zijn vaderland. Carpentier kreeg toen ook de kans op uitnodiging van González Echevarría een serie lezingen te geven aan de Yale-universiteit. Het boek zelf werd in Cuba nooit uitgebracht.

Orlando Benn, eigenaar van tabakshandelaar in de VS biedt Fidel castro tijdens de gesprekken over de dialoog een eigen sigaar aan. Orlando Ben behorode tot de vooraanstaande Vuabanen in ballingschap

Orlando Padron, tabakshandelaar in de VS biedt Fidel Castro (links) tijdens de gesprekken over de dialoog (1978) een eigen sigaar aan. Orlando Padron behoorde tot de vooraanstaande Cubanen in ballingschap die met de Cubaanse leiders het gesprek aangingen

Reputatie
De reputatie van Roberto González Echevarría is in Cubaanse kringen buiten Cuba niet onomstreden; men verwijt hem dat hij ondanks zijn ballingschap vanaf begin jaren zestig steeds de dialoog met de Castro-dictatuur heeft gezocht. Zo was hij vanaf 1975 redacteur van het met Fidel Castro sympathiserende tijdschrift Areito. De vervolgde schrijver Reinaldo Arenas noemde dit blad destijds ‘het officiële orgaan van de Cubaanse geheime dienst in Miami’. Vanaf 1978 was hij lid van een comité ter normalisering van de relaties tussen de VS en Cuba. In 1978 maakte hij deel uit van de zogenaamde dialooggroep van een 60-tal vooraanstaande Cubanen uit de diaspora met Fidel Castro. Die gesprekken leidden o.a. tot de vrijlating van 3.600 politieke gevangenen. Ook werd het Cubaanse emigranten toegestaan om vanaf dat moment familie in Cuba te bezoeken.

Bron
* Diario de Cuba, Café Fuerte

Raúl Castro en Barack Obama schudden elkaar de hand

Op weg naar het podium om te speechen tijdens de herdenkingsdienst vandaag voor Nelson Mandela, schudde de Amerikaanse president Barack Obama de eregasten de hand. De eerste in de rij was de Cubaanse president Raúl Castro en een historische handdruk volgde.

Castro (rechts) en Obama

Castro (rechts) en Obama

Obama zei tijdens zijn toespraak o.a.: ‘Er zijn veel leiders die solidariteit betuigen met de strijd van Mandela, maar hun eigen volk niet bevrijden.’

Elizardo Sánchez, voorman van de Cubaanse Commissie voor Mensenrechten en nationale Verzoening/ Comisión Cubana por los Derechos Humanos y Reconciliación Nacional, noemde de aanwezigheid van Castro bij de ceremonie in Johannesburg ‘een slechte grap.’ Sánchez: ‘Wij bewonderen Mandela omdat hij het tegenovergestelde van het castrisme vertegenwoordigde. Hij legde de macht neer toen de termijn van zijn presidentschap was afgelopen hoewel velen hadden gewild dat hij was doorgegaan. (…) ‘Helaas heeft Mandela zich in het geval van Cuba vergist, want hij stond dichter bij de Castro’s dan bij het Cubaanse volk.’

Toenadering
De Verenigde Staten en Cuba, aartsvijanden ten tijde van de Koude Oorlog, hebben in de periode van het presidentschap van Obama stapjes gezet om nader tot elkaar te komen. Of het ook daadwerkelijk tot het aanhalen van de banden komt is nog de vraag. Beide landen ondernamen in het verleden vaker verzoeningspogingen, om niet veel later weer te vervallen tot het uitwisselen van verwijten en beschuldigingen.

Linken
* YouTube: Raúl Castro en Barack Obama ontmoeten elkaar vanochtend (25 seconden)
* Youtube: De toespraak van Barack Obama (19 minuten)

Cuba noch de ALBA zijn prioriteiten voor China

Ondanks de vriendelijke glimlach van internationaal partijsecretaris José Ramón Balaguer, van Mercedes López Aceade, partijsecretaris voor Havana, en van president Raúl Castro toen zij de Gou Jinlong, lid van het Chinees Politburo, ontvingen, was de tevredenheid van de Cubaanse leiders niet volmaakt. Publicist Orlando Freire Santana zet uiteen waarom.

Ontvangst Chinese partijleider o.a. door de eerste secretaris van de communistische partij van havana, Mercedes López Acea Guo Jinlong op 31 mei 2013.

Ontvangst Chinese partijleider Guo Jinlong (rechts)  o.a. door de eerste secretaris van de communistische partij van Havana, Mercedes López Acea Guo Jinlong (rood jasje) op  31 mei 2013.

Zeker, er zijn interessante gesprekken gevoerd met Guo Jinlong, ook partijsecretaris van het Gemeentelijk Comité van Peking over de toekomstige invoering van digitale televisie in China, het hergebruik van energie en over medicijnen tegen de behandeling van kanker. Maar de Cubaanse leiders wilden meer. Ongeveer tegelijkertijd bezocht de sterke man van China, president Xi Jinping, diverse andere landen van het continent, passeerde op korte afstand Cuba, maar maakte zelfs geen technische tussenstop in Havana. President Xi Jinping was in Trinidad en Tobago, Costa Rica, México en beëindigde zijn reis in de VS waarbij hij Barack Obama sprak.

logalianazadelpacificoVoorkeur voor Alianza boven ALBA
Het bezoek van de Chinese topleider aan drie Latijns Amerikaanse landen heeft te maken met de groeiende commerciële handel van China met deze regio. Volgens deskundigen is de handel tussen beide blokken vorig jaar opgelopen tot 261 miljard dollar, waardoor China de tweede commerciele partner is geworden van Latijns-Amerika en de Cariben. De gecontroleerde media in Cuba beschreven uitvoerig hoe de Chinese gasten bij hun Cubaanse partners hadden aangedrongen op een nauwere band tussen Peking en de Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC), een blok van 33 landen waarvan Cuba op dit moment de voorzitter is. Maar dezelfde media zwegen over de belangstelling van Xi Jinping voor contacten met de Alianza del Pacífico. Dat is een samenwerkingsverband dat in 2011 tot stand kwam en waar Mexico, Colombia, Peru en Chili deel van uitmaken. Men verwacht binnenkort de aansluiting van Costa Rica.

logoAlba3ALBA tweede plaats
Feit is dat Xi Jinping twee landen bezocht die deel uitmaken van deze Alianza del Pacífico en verder geen enkele land aangesloten bij de Alianza Bolivariana para los Pueblos de las Américas (ALBA) of tewel de Bolivariaanse Alliantie voor de Volkeren van Ons Amerika, een samenwerkingsverband tussen verschillende Latijns-Amerikaanse en Caribische landen. Initiatiefnemers van de ALBA waren Fidel Castro en de toenmalige president van Venezuela, Hugo Chávez. De benaming Bolivariaans  wijst op de Latijns-Amerikaanse vrijheidsstrijder Simon Bolivar en naar het bolivarisme van de Venezolaanse president Hugo Chávez. Veel analisten zien de Alianza del Pacífico met zijn nadruk op vrijhandel en de marktwerking als een sterke rivaal voor de ALBA. De laatste accentueert, voorgezeten door Venezuela, de principes van complementariteit van de lidstaten en veel minder de wedijver en heeft een sterke rol weggelegd voor de rol van de staat in de economie.

De Chinese president  Xi Ping met de Mexicaanse president Peña Nieto (rechts) en hun echtgenotes

De Chinese president Xi Ping met de Mexicaanse president Peña Nieto (rechts) en hun echtgenotes. Mexico is lid van de Alianza del Pacifico.

Historische lessen
In het geval van Cuba blijft China volgens de cijfers van het Cubaans Bureau voor de Statistiek / Oficina Nacional de Estadísticas (ONE), de tweede handelspartner, slechts voorbijgestreefd door Venezuela. In 2010 (de meest recente cijfers die ONE beschikbaar heeft) vormen de in- en exporten vanuit en naar Cuba 12% van de buitenlandse handel van Cuba. Voor Venezuela gaat het om 40% en Canada neemt met 6% de derde plaats in. Het is te wensen dat de Cubaanse overheden geleerd hebben van de wrange lessen van de geschiedenis. Als dat zo is, is de versterking van de geografische diversiteit op het gebied van de buitenlandse handel – ondanks de aantrekkelijke aspecten van de nauwe relaties met Caracas – een belangrijke prioriteit. Het grote verschil in percentages tussen Caracas en Peking benadrukt de extreme concentratie van de buitenlandse handel met Venezuela. Maar Cuba zou geconfronteerd kunnen worden met een nieuwe Special Periode zoals in de jaren negentig toen de Sovjets alle hulp staakten. In dit verband kan de groei van de banden met China dienen als een factor van evenwicht. Daarom is het voor de Castro’s niet voordelig tweede rang te zitten bij de Latijns-Amerikaanse strategie van Peking.

Link
* Orlando Freire Santana is onafhankelijk journalist en woont in Havana; hij is o.a. medewerker van de weblog  Primavera Digital.

Dollaroverboekingen uit VS motor voor Cubaanse economie (2)

Het lijdt geen twijfel dat de komst van president Barack Obama in het Witte Huis heeft geleid tot een forse stijging van de dollarovermakingen naar Cuba in de laatste vier jaren. In de periode 2009 tot 2012 is er sprake van een stijging van bijna 1 miljard dollar.

overmakingennaarcuba2012grafico-remesasRecord aan overmakingen
Het record van 2 miljard 605.12 dollars aan overmakingen in het afgelopen jaar staat in een verhouding met de salarissen die de Cubaanse regering uitbetaalt van 1 tot 3. Op dit moment is het gemiddelde maandsalaris van een Cubaanse arbeider 455 nationale peso’s, dat is 18,95 dollar. Cuba telt  5,01 miljoen arbeiders waarvan 4,09 miljoen hun salaris ontvangen van de staat; de overige zijn werkzaam in de particuliere sector bijvoorbeeld in de landbouw, coöperaties of als kleine zelfstandigen of cuentapropistas. Als we uitgaan van de officiele koers van 1 convertibele peso of CUC voor 24 nationale peso’s of 1 dollar, is het jaarlijkse salarisbedrag voor werknemers in dienst van de staat driemaal kleiner dat het geld dat Cubaanse emigranten naar hun familie in Cuba sturen. De omvang per jaar van de salarissen die de Cubaanse regering uitbetaalt aan deze 4 miljoen arbeiders is 928 miljoen peso’s convertibles (CUC). Dit bedrag is gebaseerd op de officiele koers van 1 CUC voor 24 CUP’s of nationale peso’s. De conclusie luidt dat het bedrag dat de Staat uitbetaalt drie maal minder is dan het geld dat Cubaanse gezinnen in het buitenland aan hun familieleden sturen. Als we daarbij de overmakingen in natura bijtellen, is er zelfs sprake van een verhouding van 5,5:1.

Het opheffen van het reisverbod voor Cubaanse-Amerikanen en de afschaffing van de beperkingen op het overmaken van geld vanuit de VS naar Cuba, hebben het sterkst bijgedragen tot deze situatie. In het afgelopen jaar maakten meer dan een half miljoen Cubanen een reis naar het eiland, waardoor de Cubaanse emigratie goed was voor de tweede plaats op de toeristenmarkt in Cuba en enkel voorbijgestreefd werd door Canada met 1,1 miljoen bezoekers jaarlijks.

overmakingenremesasdollarbiljetten-1Transformatie met dollars
De onderzoekers merken verder op dat de transformatie die de regering van president Raul Castro de afgelopen drie jaren heeft ingezet, ook een extra stimulans is geweest om geld over te maken en zo de nieuw ontstane particuliere restaurants te ondersteunen, de verkoop- en aankoop van woningen en auto’s te vergemakkelijken. Ook de groeiende markt van mobiele telefoons speelt een rol; Cuba telt 1,6 miljoen mobieltjes die voor bijna 70% worden gefinancierd door de Cubaanse ballingengemeenschap. Ook de pas geopende 118 extra locaties voor het Cubaanse publiek om te internetten, met hoge tarieven van 4.50 CUC per uur worden door deze gemeenschap gefinancierd. De diaspora is, of men het nu wil of niet, zo een belangrijke speler bij de economische ontwikkelingen van het land, hoewel er beperkingen bestaan, maar meer hervormingsmaatregelen kunnen leiden tot een directere rol in de opbouw van het land.

* Emilio Morales is een Cubaanse econoom, ex-chef  van de afdeling strategische planning van het Cubaanse staatsbedrijf CIMEX en auteur van o.a. Cuba: ¿tránsito silencioso al capitalismo/ Stille overgang naar het kapitalisme? En Marketing without Advertising, Brand Preference and Consumer Choice in Cuba. Hij is president van de Havana Consulting Group in Miami.

Bronnen:
* Website Cafe Fuerte (Spaanstalig)
* Website Havana Consulting Group (Engelstalig)

Cubaanse kunstenaars vragen Obama om vrijlating 5 spionnen

Ter gelegenheid van de Internationale Dag van de Mensenrechten hebben kunstenaars en intellectuelen in Havana de Amerikaanse president, Barack Obama, om vrijlating van de zogeheten Cubaanse Vijf gevraagd. In Cuba zelf werd bekend dat aan de vooravond van 10 december tientallen dissidenten zijn aangehouden of huisarrest kregen. ‘Een golf van arrestaties, afgesloten mobieltjes en personen die op een onbekende plek verkeren. En dat enkel en alleen omdat we mensenrechten in Cuba eisen,’ aldus blogger Yoani Sánchez.

Juan Formell is aanvoerder van de muziekgroep Los Van Van en aanhangers van de Castro's

Juan Formell is aanvoerder van de muziekgroep Los Van Van en een trouwe aanhanger van de Castro’s

De bijeenkomst vond plaats op het hoofdkantoor van de officiële Unie van Schrijvers en Kunstenaars van Cuba (UNEAC) waar de aanwezigen luisterden naar een boodschap van ballerina Alicia Alonso. Vanuit het buitenland benadrukte zij de ‘moed en de menselijke gevoeligheid’ van de mannen die in de VS gevangen worden gehouden. Alonso vroeg het Amerikaanse volk ook om ‘begrip en steun’.
Gerardo Hernández, Ramon Labañino, Fernando Gonzalez, Antonio Guerrero en René Gonzalez werden in 2001 in Florida veroordeeld tot verschillende gevangenisstraffen van maximaal tweemaal levenslang voor samenzwering en voor het opereren als buitenlandse agenten zonder kennisgeving aan de Amerikaanse regering. Slechts een van hen, René Gonzalez, is in oktober 2011 na het uitzitten van een straf van 13 jaar uit de gevangenis ontslagen, maar mag tot 2014 niet naar Cuba terugkeren. De voorzitter van het Cubaans ‘parlement’, Ricardo Alarcón, zei dat alleen Obama een besluit kan ondertekenen om de vrijlating van deze Cubanen te bewerkstelligen. “De Amerikaanse president, Barack Obama, was niet schuldig aan dit onrecht en is er niet verantwoordelijk voor, maar hij is nu de persoon die dit kan stoppen en hij is verplicht om dat te doen,” zei hij. Andere sprekers op dit evenement waren Max Lesnick, een Cubaan uit Miami die in de VS de pro-Castrogroepering  Marti Alliance leidt, de Amerikaanse filmmaker Saul Landau en musici als de voorman van Los Van Van, Juan Formell en de historicus van Havana, Eusebio Leal.

Elizardo Sanchez is de voorman van de Cubaanse mensenrechtengroep CCDHR

Elizardo Sánchez is de voorman van de Cubaanse mensenrechtengroepering  CCDHR

Veel aanhoudingen
In Cuba zelf werden aan de vooravond van de Internationale Dag van de Mensenrechten tientallen mensen gevangen gezet. De Comisión Cubana de Derechos Humanos y Reconciliación Nacional (CCDHRN)/ Cubaanse Commissie voor Mensenrechten de Nationale Verzoening wees in een verklaring op de tijdelijke en arbitraire straffen van een 90-tal Damas de Blanco in diverse provincies van het land. ‘De Cubaanse regering heeft deze datum aangegrepen voor een golf van geweld tegen verdedigers van mensenrechten en dissidenten in heel het land,’ aldus Elizardo Sánchez van de CCDHRN. ‘Tussen zondag en maandag werden ‘tussen de 50 en 100 dubieuze aanhoudingen gesignaleerd’, sommige personen zijn vrijgelaten en anderen zitten nog gevangen of hebben huisarrest gekregen. Elizardo Sánchez spreekt in zijn maandoverzicht van november over minstens 410 ‘dubieuze aanhoudingen.’ Blogger Yoani Sanchez liet gisteren weten: ‘Een golf van arrestaties, afgesloten mobieltjes en personen die op een onbekende plek verkeren. En dat enkel en alleen omdat we mensenrechten in Cuba eisen.’

Bronnen
* Cubadebate, Diario de Cuba, EFE

VN veroordeelt embargo tegen Cuba voor de 21ste maal

Gisteren veroordeelde de Algemene Vergadering van de VN het Amerikaans embargo voor de 21ste maal. Cuba’s minister van Buitenlandse Zaken,  Bruno Rodriguez, noemde de economische maatregel gelijk aan ‘genocide’. 188 leden van de VN waaronder de meeste bondgenoten van de VS,  steunden de veroordeling, een resultaat dat niet veel verschilde van voorgaande jaren. Israël en het eiland Palau in Oceanië waren de enige landen die tegen de veroordeling stemden. De Marshalleilanden en Micronesië onthielden zich van stemming.

 

Minister Rodriguez (midden) neemt de felicitaties in ontvangst

President Barack Obama heeft bij zijn aantreden de economische maatregelen tegen Cuba beperkt en het reizen voor Cubaanse-Amerikanen en het overmaken van geld naar Cuba, vrijgegeven. Hij zei toen meer te willen veranderen als er signalen uit Cuba kwamen, bijvoorbeeld op het gebied van de vrijlating van politieke gevangen en de situatie van de mensenrechten. Maar het opheffen van het uit 1961 daterende handelsembargo bleef uit. De arrestatie en veroordeling van de Amerikaanse ontwikkelingswerker Alan Gross in Havana heeft daartoe bijgedragen en staat een verdere verbetering van de relaties tussen de landen in de weg. Minister Bruno Rodriguez zei in de VN dat Cuba grote verwachtingen had bij het aantreden van Obama in 2008, maar dat hij de uiteindelijke resultaten teleurstellend vond. ’De werkelijkheid is dat de laatste vier jaar gekarakteriseerd werden door voortdurende versterking van het embargo,’ aldus Rodriguez

Externe zondebok
Rodriguez zei dat de ‘extraterritoriale aspecten’ van de blokkade en het feit dat Washington druk uitoefent op landen om deze Amerikaanse maatregel te steunen, in strijd zijn met het internationale recht. Hij voegde er aan toe dat de blokkade niet in het belang van de VS is en het de geloofwaardigheid van het land aantast. ‘Het leidt er toe dat de VS dubbele standaarden hanteert’. Volgens Rodriguez is het embargo mislukt en er niet in geslaagd is de doelstelling te realiseren om extra pressie op de Cubaanse regering uit te oefenen en zo economische en politieke vrijheid te introduceren en te handelen in overeenstemming met internationale standaarden van mensenrechten. ‘Er is geen legitimatie of een morele reden om dit embargo dat veranderd is in de Koude Oorlog te handhaven,’ aldus de Cubaanse minister.

Externe zondebok
De Amerikaanse VN-vertegenwoordiger Ronald Godard verwierp de oproep van de Algemene Vergadering om een einde te maken aan de blokkade en ontkende de bewering van Cuba dat deze maatregel de oorzaak is van Cuba’s problemen op dit moment. Hij voegde er aan toe dat de regering in Havana zelf een sta-in-de-weg is naar verdere ontwikkeling van het land en niet de VS. ‘Het is de Cubaanse regering die voortdurende deze aspiraties in de weg staan,’ zei hij en verweet Cuba een ‘externe zondebok’ te zoeken voor de economische problemen van het eiland.’ Godard zei ook het Cubaanse volk niet te willen straffen.Hij wees er op dat er d it jaar een bedrag van 2 miljard dollar is overgemaakt vanuit de VS naar Cuba (van Cubaanse-Amerikanen) terwijl het land ook nog eens 1,2 miljard dollar aan humanitaire hulp van de VS ontving. Godard herhaalde de oproep om Alan Gross vrij te laten. Gross zit 15-jaar gevangen omdat hij communicatieapparatuur bij Cubaanse organisaties en personen zou hebben geïnstalleerd. De rechter in Havana noemde dit ‘een misdaad tegen de interne stabiliteit’ van de Cubaanse staat. Rodriguez kreeg een luide ovatie na zijn toespraak; na de toespraak van Godard bleef het stil.

Bron
* Persbureau Reuters