Cuba noch de ALBA zijn prioriteiten voor China

Ondanks de vriendelijke glimlach van internationaal partijsecretaris José Ramón Balaguer, van Mercedes López Aceade, partijsecretaris voor Havana, en van president Raúl Castro toen zij de Gou Jinlong, lid van het Chinees Politburo, ontvingen, was de tevredenheid van de Cubaanse leiders niet volmaakt. Publicist Orlando Freire Santana zet uiteen waarom.

Ontvangst Chinese partijleider o.a. door de eerste secretaris van de communistische partij van havana, Mercedes López Acea Guo Jinlong op 31 mei 2013.

Ontvangst Chinese partijleider Guo Jinlong (rechts)  o.a. door de eerste secretaris van de communistische partij van Havana, Mercedes López Acea Guo Jinlong (rood jasje) op  31 mei 2013.

Zeker, er zijn interessante gesprekken gevoerd met Guo Jinlong, ook partijsecretaris van het Gemeentelijk Comité van Peking over de toekomstige invoering van digitale televisie in China, het hergebruik van energie en over medicijnen tegen de behandeling van kanker. Maar de Cubaanse leiders wilden meer. Ongeveer tegelijkertijd bezocht de sterke man van China, president Xi Jinping, diverse andere landen van het continent, passeerde op korte afstand Cuba, maar maakte zelfs geen technische tussenstop in Havana. President Xi Jinping was in Trinidad en Tobago, Costa Rica, México en beëindigde zijn reis in de VS waarbij hij Barack Obama sprak.

logalianazadelpacificoVoorkeur voor Alianza boven ALBA
Het bezoek van de Chinese topleider aan drie Latijns Amerikaanse landen heeft te maken met de groeiende commerciële handel van China met deze regio. Volgens deskundigen is de handel tussen beide blokken vorig jaar opgelopen tot 261 miljard dollar, waardoor China de tweede commerciele partner is geworden van Latijns-Amerika en de Cariben. De gecontroleerde media in Cuba beschreven uitvoerig hoe de Chinese gasten bij hun Cubaanse partners hadden aangedrongen op een nauwere band tussen Peking en de Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC), een blok van 33 landen waarvan Cuba op dit moment de voorzitter is. Maar dezelfde media zwegen over de belangstelling van Xi Jinping voor contacten met de Alianza del Pacífico. Dat is een samenwerkingsverband dat in 2011 tot stand kwam en waar Mexico, Colombia, Peru en Chili deel van uitmaken. Men verwacht binnenkort de aansluiting van Costa Rica.

logoAlba3ALBA tweede plaats
Feit is dat Xi Jinping twee landen bezocht die deel uitmaken van deze Alianza del Pacífico en verder geen enkele land aangesloten bij de Alianza Bolivariana para los Pueblos de las Américas (ALBA) of tewel de Bolivariaanse Alliantie voor de Volkeren van Ons Amerika, een samenwerkingsverband tussen verschillende Latijns-Amerikaanse en Caribische landen. Initiatiefnemers van de ALBA waren Fidel Castro en de toenmalige president van Venezuela, Hugo Chávez. De benaming Bolivariaans  wijst op de Latijns-Amerikaanse vrijheidsstrijder Simon Bolivar en naar het bolivarisme van de Venezolaanse president Hugo Chávez. Veel analisten zien de Alianza del Pacífico met zijn nadruk op vrijhandel en de marktwerking als een sterke rivaal voor de ALBA. De laatste accentueert, voorgezeten door Venezuela, de principes van complementariteit van de lidstaten en veel minder de wedijver en heeft een sterke rol weggelegd voor de rol van de staat in de economie.

De Chinese president  Xi Ping met de Mexicaanse president Peña Nieto (rechts) en hun echtgenotes

De Chinese president Xi Ping met de Mexicaanse president Peña Nieto (rechts) en hun echtgenotes. Mexico is lid van de Alianza del Pacifico.

Historische lessen
In het geval van Cuba blijft China volgens de cijfers van het Cubaans Bureau voor de Statistiek / Oficina Nacional de Estadísticas (ONE), de tweede handelspartner, slechts voorbijgestreefd door Venezuela. In 2010 (de meest recente cijfers die ONE beschikbaar heeft) vormen de in- en exporten vanuit en naar Cuba 12% van de buitenlandse handel van Cuba. Voor Venezuela gaat het om 40% en Canada neemt met 6% de derde plaats in. Het is te wensen dat de Cubaanse overheden geleerd hebben van de wrange lessen van de geschiedenis. Als dat zo is, is de versterking van de geografische diversiteit op het gebied van de buitenlandse handel – ondanks de aantrekkelijke aspecten van de nauwe relaties met Caracas – een belangrijke prioriteit. Het grote verschil in percentages tussen Caracas en Peking benadrukt de extreme concentratie van de buitenlandse handel met Venezuela. Maar Cuba zou geconfronteerd kunnen worden met een nieuwe Special Periode zoals in de jaren negentig toen de Sovjets alle hulp staakten. In dit verband kan de groei van de banden met China dienen als een factor van evenwicht. Daarom is het voor de Castro’s niet voordelig tweede rang te zitten bij de Latijns-Amerikaanse strategie van Peking.

Link
* Orlando Freire Santana is onafhankelijk journalist en woont in Havana; hij is o.a. medewerker van de weblog  Primavera Digital.

Dollaroverboekingen uit VS motor voor Cubaanse economie (2)

Het lijdt geen twijfel dat de komst van president Barack Obama in het Witte Huis heeft geleid tot een forse stijging van de dollarovermakingen naar Cuba in de laatste vier jaren. In de periode 2009 tot 2012 is er sprake van een stijging van bijna 1 miljard dollar.

overmakingennaarcuba2012grafico-remesasRecord aan overmakingen
Het record van 2 miljard 605.12 dollars aan overmakingen in het afgelopen jaar staat in een verhouding met de salarissen die de Cubaanse regering uitbetaalt van 1 tot 3. Op dit moment is het gemiddelde maandsalaris van een Cubaanse arbeider 455 nationale peso’s, dat is 18,95 dollar. Cuba telt  5,01 miljoen arbeiders waarvan 4,09 miljoen hun salaris ontvangen van de staat; de overige zijn werkzaam in de particuliere sector bijvoorbeeld in de landbouw, coöperaties of als kleine zelfstandigen of cuentapropistas. Als we uitgaan van de officiele koers van 1 convertibele peso of CUC voor 24 nationale peso’s of 1 dollar, is het jaarlijkse salarisbedrag voor werknemers in dienst van de staat driemaal kleiner dat het geld dat Cubaanse emigranten naar hun familie in Cuba sturen. De omvang per jaar van de salarissen die de Cubaanse regering uitbetaalt aan deze 4 miljoen arbeiders is 928 miljoen peso’s convertibles (CUC). Dit bedrag is gebaseerd op de officiele koers van 1 CUC voor 24 CUP’s of nationale peso’s. De conclusie luidt dat het bedrag dat de Staat uitbetaalt drie maal minder is dan het geld dat Cubaanse gezinnen in het buitenland aan hun familieleden sturen. Als we daarbij de overmakingen in natura bijtellen, is er zelfs sprake van een verhouding van 5,5:1.

Het opheffen van het reisverbod voor Cubaanse-Amerikanen en de afschaffing van de beperkingen op het overmaken van geld vanuit de VS naar Cuba, hebben het sterkst bijgedragen tot deze situatie. In het afgelopen jaar maakten meer dan een half miljoen Cubanen een reis naar het eiland, waardoor de Cubaanse emigratie goed was voor de tweede plaats op de toeristenmarkt in Cuba en enkel voorbijgestreefd werd door Canada met 1,1 miljoen bezoekers jaarlijks.

overmakingenremesasdollarbiljetten-1Transformatie met dollars
De onderzoekers merken verder op dat de transformatie die de regering van president Raul Castro de afgelopen drie jaren heeft ingezet, ook een extra stimulans is geweest om geld over te maken en zo de nieuw ontstane particuliere restaurants te ondersteunen, de verkoop- en aankoop van woningen en auto’s te vergemakkelijken. Ook de groeiende markt van mobiele telefoons speelt een rol; Cuba telt 1,6 miljoen mobieltjes die voor bijna 70% worden gefinancierd door de Cubaanse ballingengemeenschap. Ook de pas geopende 118 extra locaties voor het Cubaanse publiek om te internetten, met hoge tarieven van 4.50 CUC per uur worden door deze gemeenschap gefinancierd. De diaspora is, of men het nu wil of niet, zo een belangrijke speler bij de economische ontwikkelingen van het land, hoewel er beperkingen bestaan, maar meer hervormingsmaatregelen kunnen leiden tot een directere rol in de opbouw van het land.

* Emilio Morales is een Cubaanse econoom, ex-chef  van de afdeling strategische planning van het Cubaanse staatsbedrijf CIMEX en auteur van o.a. Cuba: ¿tránsito silencioso al capitalismo/ Stille overgang naar het kapitalisme? En Marketing without Advertising, Brand Preference and Consumer Choice in Cuba. Hij is president van de Havana Consulting Group in Miami.

Bronnen:
* Website Cafe Fuerte (Spaanstalig)
* Website Havana Consulting Group (Engelstalig)

Cubaanse kunstenaars vragen Obama om vrijlating 5 spionnen

Ter gelegenheid van de Internationale Dag van de Mensenrechten hebben kunstenaars en intellectuelen in Havana de Amerikaanse president, Barack Obama, om vrijlating van de zogeheten Cubaanse Vijf gevraagd. In Cuba zelf werd bekend dat aan de vooravond van 10 december tientallen dissidenten zijn aangehouden of huisarrest kregen. ‘Een golf van arrestaties, afgesloten mobieltjes en personen die op een onbekende plek verkeren. En dat enkel en alleen omdat we mensenrechten in Cuba eisen,’ aldus blogger Yoani Sánchez.

Juan Formell is aanvoerder van de muziekgroep Los Van Van en aanhangers van de Castro's

Juan Formell is aanvoerder van de muziekgroep Los Van Van en een trouwe aanhanger van de Castro’s

De bijeenkomst vond plaats op het hoofdkantoor van de officiële Unie van Schrijvers en Kunstenaars van Cuba (UNEAC) waar de aanwezigen luisterden naar een boodschap van ballerina Alicia Alonso. Vanuit het buitenland benadrukte zij de ‘moed en de menselijke gevoeligheid’ van de mannen die in de VS gevangen worden gehouden. Alonso vroeg het Amerikaanse volk ook om ‘begrip en steun’.
Gerardo Hernández, Ramon Labañino, Fernando Gonzalez, Antonio Guerrero en René Gonzalez werden in 2001 in Florida veroordeeld tot verschillende gevangenisstraffen van maximaal tweemaal levenslang voor samenzwering en voor het opereren als buitenlandse agenten zonder kennisgeving aan de Amerikaanse regering. Slechts een van hen, René Gonzalez, is in oktober 2011 na het uitzitten van een straf van 13 jaar uit de gevangenis ontslagen, maar mag tot 2014 niet naar Cuba terugkeren. De voorzitter van het Cubaans ‘parlement’, Ricardo Alarcón, zei dat alleen Obama een besluit kan ondertekenen om de vrijlating van deze Cubanen te bewerkstelligen. “De Amerikaanse president, Barack Obama, was niet schuldig aan dit onrecht en is er niet verantwoordelijk voor, maar hij is nu de persoon die dit kan stoppen en hij is verplicht om dat te doen,” zei hij. Andere sprekers op dit evenement waren Max Lesnick, een Cubaan uit Miami die in de VS de pro-Castrogroepering  Marti Alliance leidt, de Amerikaanse filmmaker Saul Landau en musici als de voorman van Los Van Van, Juan Formell en de historicus van Havana, Eusebio Leal.

Elizardo Sanchez is de voorman van de Cubaanse mensenrechtengroep CCDHR

Elizardo Sánchez is de voorman van de Cubaanse mensenrechtengroepering  CCDHR

Veel aanhoudingen
In Cuba zelf werden aan de vooravond van de Internationale Dag van de Mensenrechten tientallen mensen gevangen gezet. De Comisión Cubana de Derechos Humanos y Reconciliación Nacional (CCDHRN)/ Cubaanse Commissie voor Mensenrechten de Nationale Verzoening wees in een verklaring op de tijdelijke en arbitraire straffen van een 90-tal Damas de Blanco in diverse provincies van het land. ‘De Cubaanse regering heeft deze datum aangegrepen voor een golf van geweld tegen verdedigers van mensenrechten en dissidenten in heel het land,’ aldus Elizardo Sánchez van de CCDHRN. ‘Tussen zondag en maandag werden ‘tussen de 50 en 100 dubieuze aanhoudingen gesignaleerd’, sommige personen zijn vrijgelaten en anderen zitten nog gevangen of hebben huisarrest gekregen. Elizardo Sánchez spreekt in zijn maandoverzicht van november over minstens 410 ‘dubieuze aanhoudingen.’ Blogger Yoani Sanchez liet gisteren weten: ‘Een golf van arrestaties, afgesloten mobieltjes en personen die op een onbekende plek verkeren. En dat enkel en alleen omdat we mensenrechten in Cuba eisen.’

Bronnen
* Cubadebate, Diario de Cuba, EFE

VN veroordeelt embargo tegen Cuba voor de 21ste maal

Gisteren veroordeelde de Algemene Vergadering van de VN het Amerikaans embargo voor de 21ste maal. Cuba’s minister van Buitenlandse Zaken,  Bruno Rodriguez, noemde de economische maatregel gelijk aan ‘genocide’. 188 leden van de VN waaronder de meeste bondgenoten van de VS,  steunden de veroordeling, een resultaat dat niet veel verschilde van voorgaande jaren. Israël en het eiland Palau in Oceanië waren de enige landen die tegen de veroordeling stemden. De Marshalleilanden en Micronesië onthielden zich van stemming.

 

Minister Rodriguez (midden) neemt de felicitaties in ontvangst

President Barack Obama heeft bij zijn aantreden de economische maatregelen tegen Cuba beperkt en het reizen voor Cubaanse-Amerikanen en het overmaken van geld naar Cuba, vrijgegeven. Hij zei toen meer te willen veranderen als er signalen uit Cuba kwamen, bijvoorbeeld op het gebied van de vrijlating van politieke gevangen en de situatie van de mensenrechten. Maar het opheffen van het uit 1961 daterende handelsembargo bleef uit. De arrestatie en veroordeling van de Amerikaanse ontwikkelingswerker Alan Gross in Havana heeft daartoe bijgedragen en staat een verdere verbetering van de relaties tussen de landen in de weg. Minister Bruno Rodriguez zei in de VN dat Cuba grote verwachtingen had bij het aantreden van Obama in 2008, maar dat hij de uiteindelijke resultaten teleurstellend vond. ’De werkelijkheid is dat de laatste vier jaar gekarakteriseerd werden door voortdurende versterking van het embargo,’ aldus Rodriguez

Externe zondebok
Rodriguez zei dat de ‘extraterritoriale aspecten’ van de blokkade en het feit dat Washington druk uitoefent op landen om deze Amerikaanse maatregel te steunen, in strijd zijn met het internationale recht. Hij voegde er aan toe dat de blokkade niet in het belang van de VS is en het de geloofwaardigheid van het land aantast. ‘Het leidt er toe dat de VS dubbele standaarden hanteert’. Volgens Rodriguez is het embargo mislukt en er niet in geslaagd is de doelstelling te realiseren om extra pressie op de Cubaanse regering uit te oefenen en zo economische en politieke vrijheid te introduceren en te handelen in overeenstemming met internationale standaarden van mensenrechten. ‘Er is geen legitimatie of een morele reden om dit embargo dat veranderd is in de Koude Oorlog te handhaven,’ aldus de Cubaanse minister.

Externe zondebok
De Amerikaanse VN-vertegenwoordiger Ronald Godard verwierp de oproep van de Algemene Vergadering om een einde te maken aan de blokkade en ontkende de bewering van Cuba dat deze maatregel de oorzaak is van Cuba’s problemen op dit moment. Hij voegde er aan toe dat de regering in Havana zelf een sta-in-de-weg is naar verdere ontwikkeling van het land en niet de VS. ‘Het is de Cubaanse regering die voortdurende deze aspiraties in de weg staan,’ zei hij en verweet Cuba een ‘externe zondebok’ te zoeken voor de economische problemen van het eiland.’ Godard zei ook het Cubaanse volk niet te willen straffen.Hij wees er op dat er d it jaar een bedrag van 2 miljard dollar is overgemaakt vanuit de VS naar Cuba (van Cubaanse-Amerikanen) terwijl het land ook nog eens 1,2 miljard dollar aan humanitaire hulp van de VS ontving. Godard herhaalde de oproep om Alan Gross vrij te laten. Gross zit 15-jaar gevangen omdat hij communicatieapparatuur bij Cubaanse organisaties en personen zou hebben geïnstalleerd. De rechter in Havana noemde dit ‘een misdaad tegen de interne stabiliteit’ van de Cubaanse staat. Rodriguez kreeg een luide ovatie na zijn toespraak; na de toespraak van Godard bleef het stil.

Bron
* Persbureau Reuters

Positie Cubaanse Amerikanen na verkiezingen sterker

De Cubaanse Amerikaan Joe Garcia gaat voor Florida naar het Congres en de Republikein Ted Cruz gaat voor dezelfde staat de Senaat in. Senator Bob Menéndez en de afgevaardigden Lleana Ros-Lehtinen, Mario Diaz-Balart en Albo zijn herkozen. Het aantal politici met een Cubaans- Amerikaanse achtergrond is daardoor met deze verkiezingsuitslag licht gestegen.

Wachtende kiezers gisteren in South Dade

De winnende president Barack Obama won 62% van de stemmen in het district Miami-Dade, een bastion van de Cubaanse ballingengemeenschap. De overwinning van de senaatzetel van Ted Cruz in Texas maakt dat de Amerikaanse Cubanen nu drie in plaats van twee afgevaardigden van Cubaans-Amerikaanse herkomst telt. In deze Amerikaanse Eerste Kamer behield Bob Menéndez zijn senaatzetel voor New Jersey. Marco Rubio – die nu al wordt genoemd als de beoogde presidentskandidaat voor de Republikeinen in 2016 – blijft evenzeer. De Democraat Joe Garcia neemt in het Huis van Afgevaardigden de zetel over van de Republikein David Rivera. Garcia, voormalig directeur van de Cuban American Foundation, bleek overduidelijk de favoriete kandidaat in district 26 van Florida bij de kiezers.
Nog drie andere Cubaanse-Amerikanen zullen bijna zeker een zetel krijgen in het Huis van Afgevaardigden namelijk Albio Sires voor Nieuw Jersey en de oud- gedienden Ileana Ros-Lehtinen en Mario Díaz-Balart in Florida.

Verblijfplaats mishandelde dissident Antúnez onbekend

De verblijfplaats van de Cubaanse dissident Jorge Luís García Pérez ‘Antúnez’, die zaterdag jl. werd gearresteerd vanwege zijn deelname op 6 juni aan een videoconferentie, georganiseerd door de Senaat in de VS, is nog onbekend. Het thema van de videoconferentie betrof de toenemende onderdrukking in Cuba.

Zijn vrouw, Yris Tamara Pérez Aguilera, heeft in Santa Clara op het kantoor van de geheime dienst informatie geëist over zijn verblijfplaats. Daar hoorde ze van kapitein Vladimir dat haar man gevangen zat in een politiebureau in Santa Clara op beschuldiging op 9 juni het leven van functionarissen van de geheime dienst te hebben bedreigd. Jorge Luís García Pérez ‘Antúnez’ (47 jaar) is secretaris-generaal van het Frente Nacional de Resistencia Cívica y Desobediencia Civil ‘Orlando Zapata Tamayo’ / Nationaal Front van Burgerverzet en Ongehoordzaamheid. Hij werd op 22 april 2007 vrijgelaten na een gevangenschap van 17 jaar. Tijdens de videoconferentie bekritiseerde Antúnez het ‘softe’ Cubabeleid van president Barack Obama dat slechts ‘het repressief apparaat en de straffeloosheid van de agressoren versterkt.’  Antúnez verliet zaterdagmiddag zijn woning in Placetas, dichtbij Santa Clara, om iemand op te bellen en werd vervolgens gearresteerd. Hij werd in de politiecel door leden van de geheime dienst bewerkt met traangas en hardhandig geslagen waardoor hij zijn bewustzijn verloor. Om half 8 ’s avonds werd hij vanuit zijn cel naar een onbekend plek afgevoerd.

Link
*  Korte CNN-reportage over de hearing in de Senaat en de aanhouding van Antúnez

Cubaanse oliewinning versus Amerikaans embargo (2)

Om represailles als gevolg van de embargopolitiek te voorkomen, zorgden de betrokken oliemaatschappijen dat niets aan boord van de Scarabeo-9 van Amerikaanse makelij was, van pennen tot laptops. Het Spaanse bedrijf Repsol-YFP had zich al een jaar eerder van de beurs van Wall Street teruggetrokken omdat dit wellicht een obstakel vormde voor de investeringen van het bedrijf in Cuba. In juni vorig jaar sprak de Amerikaanse viceminister van Binnenlandse Zaken, Ken Salazar, in Madrid met directeuren van Repsol-YFP waarna het bedrijf liet weten zich aan de regels rond het embargo te houden. Later het jaar sprak de meerderheidsleider van de Amerikaanse Senaat, Dick Durbin, in Havana over het olieproject met de Cubaanse regering.

Hoewel er door beide partijen geen details werden bekend gemaakt over de resultaten van de contacten, blijkt uit het latere verloop van het project dat er sprake is geweest van een indirecte dialoog tussen de VS en Cuba, zonder precedent.

Het booreiland Scarabeo 9

Anti-Castro lobby in actie
Maar Florida’s krachtige Cubaans-Amerikaanse lobby had andere ideeën en met de naderende presidentsverkiezingen was het voor Barack Obama een kwestie van voorzichtig opereren. De anti-Castro groepen wilden dat de regering actie zou ondernemen om het boren helemaal tegen te houden en niet alleen om veiligheidsredenen. Belangrijke olievondsten zou het communistische Caribische eiland voor het eerst sinds de revolutie in 1959 financieel onafhankelijk maken. Al meer dan een halve eeuw is Cuba afhankelijk van de vrijgevigheid van haar ideologische bondgenoten. Eerst werd het gesubsidieerd door de Sovjet-Unie, en meer recent door Venezuela en in mindere mate, China. De eigen olieproductie van Cuba is niet omvangrijk. Toeristen die van Havana naar het strand van Varadero gaan, rijden kilometers lang langs jaknikkers en af en toe een Chinees of Canadees booreiland. Cuba produceert nu ongeveer 53.000 vaten olie per dag, maar moet nog steeds ongeveer 100.000 vaten importeren, voornamelijk uit Venezuela.

Onnoemelijke rijkdom
De Cubaanse territoriale wateren liggen echter op dezelfde geologische lagen als die van het olierijke Mexico en de Golf van Mexico. Schattingen over hoeveel olie Cuba offshore heeft variëren. Een schatting van de US Geological Survey schatting suggereert 4.6 miljard vaten, de Cubanen zelf spreken over 20 miljard. Zelfs de meest conservatieve schatting zou Cuba een netto olie-exporteur maken. Een grote vondst zou onnoemelijke rijkdom betekenen. Het is een van de ergste nachtmerries van de anti-Castro lobby’s in de VS . ‘Het rottende Cubaanse regime zoekt wanhopig naar een economische reddingsboei, en het lijkt in Repsol een bereidwillige partner te hebben gevonden om te hulp te schieten,’ zei Ileana Ros-Lehtinen, de in Cuba geboren Republikeinse volksvertegenwoordiger en voorzitter van het invloedrijke Comité van Buitenlandse Zaken Comité, in een verklaring. Het Congreslid van Florida en een groep van 33 andere wetgevers, zowel Republikeinen als Democraten, stuurden een waarschuwing aan Repsol dat het bedrijf zich met het boren blootstelde aan ‘strafrechtelijke en civiele aansprakelijkheid in Amerikaanse rechtbanken’. Repsol antwoordde dat haar exploratieputten voldoen aan de huidige Amerikaanse wetgeving met betrekking tot het embargo en alle veiligheidsvoorschriften. Het stond ook toe dat Amerikaanse functionarissen een veiligheidsinspectie van het Chinese booreiland uit konden voeren voordat het de Cubaanse wateren binnenkomt. Onder het embargo mag het slechts 10% Amerikaanse technologie gebruiken.

Een blowout preventer is een soort groot ventiel bedoeld om de bewegingen van olie en gasbellen te controleren en vooral de gevolgen van ongewenste druk en bewegingen in de aarde tijdens het boren. Die kunnen catastrofale gevolgen hebben en de ramp bij Louisiane was zo’n blow-out.

Het booreiland werd opgetuigd in Singapore en het enige stuk van Amerikaanse makelij is de blow-out preventer. Het was het falen van BP’s blow-out preventer dat de oorzaak van de milieuramp in 2010.

Milieu-overwegingen
Volgens Lee Hunt, is de Scarabeo 9 een state-of-the-art booreiland voor diep water en zijn zes vergelijkbare platforms gebouwd op dezelfde Chinese scheepswerf als die momenteel in de Amerikaanse wateren opereren. Op dit moment lijken milieu-overwegingen de voorrang te hebben boven de politieke. De regering nam het aanbod van Repsol aan de Scarabeo 9 te inspecteren en een beperkt aantal vergunningen zijn afgegeven aan de Amerikaanse clean-up exploitanten om de Cubaanse wateren binnen te gaan en in het geval van een lekkage te helpen. Maar de discussies zijn nog lang niet voorbij zolang milieuactivisten aandringen op meer samenwerking, terwijl conservatieve Cubaans-Amerikaanse groepen op zoek zijn naar manieren om juridische en wettelijke obstakels in de weg te plaatsen.

Een oliebooreiland van PetroVietnam in de Zuid Chinese Zee

Eerste resultaten
Afgelopen week gaf een van de betrokken maatschappijen PetroVietnam meer informatie over de concessie, die deze Vietnamese onderneming van Cuba huurt. PetroVietnam spreekt over de aanwezigheid van 3 miljard tot 5 miljard vaten olie. Die cijfers zijn gebaseerd op seismisch onderzoek en het bedrijf spreekt van ‘zeer veelbelovende concessies. ‘Wij wachten nu op de eerste resultaten van Repsol en nieuwe boringen van onze buren, Petronas en PDVSA,’ zei een directeur van PetroVietnam. Repsol doet de eerste boring in Cubaanse wateren aan de Golf van Mexico en ongeveer 100 kilometer verwijderd van Cayo Hueso in Florida.  De directeur benadrukte dat hij het Cubaanse project beschouwt als een project op middellange termijn en zeker niet als een korte termijn project.

Bronnen
* El Jornada, Proceso, Diario de Cuba, El Nuevo Herald, BBC Mundo, Café Fuerte
Link
* Twintig vragen en antwoorden over het olieproject. Website Cafefuerte,  Spaanstalig
* Het korte bericht over de activiteiten van de Scarabeo 9 in de partijkrant Granma van 20 januari 2012
* Waarom de VS en Cuba moeten samenwerken bij de olieboringen. Een artikel van 
William K. Reilly  en Megan Reilly Cayten dat in februari van dit jaar in de Washington Post verscheen. K. Reilly was medevoorzitter van de commissie die de Deepwater Horizon van BP onderzocht en was een van Bush’ milieuadviseurs. Megan Reilly Cayten is een specialist op het gebied van energiekwesties en iemand met een lange ervaring in Latijns Amerika en Azië.

Fidel Castro maakt Obama belachelijk

De voormalige Cubaanse president Fidel Castro heeft gisteren in een nieuwe column in zijn Reflexiones de Amerikaanse president Barack Obama belachelijk gemaakt.

Wat slim ook
Obama zei eerder dat hij bereid is het Amerikaanse beleid omtrent Cuba aan te passen, maar dan moeten er eerst veranderingen op het eiland zelf plaatsvinden. Castro schreef daarop sarcastisch in Cubaanse staatsmedia: “Wat aardig! Wat slim ook!”

Natuurlijk verloop
Volgens Castro hebben dergelijke goede bedoelingen nog niet geleid tot het beëindigen van het al vijftig jaar durende economische embargo waar Cuba onder zucht. Veel dingen zullen veranderen in Cuba, aldus Castro, maar dat gebeurt volgens een natuurlijk verloop en in weerwil van de druk die vanuit Washington wordt uitgeoefend.

Keizerrijk
“Misschien valt het keizerrijk wel eerder”, aldus Castro in een verwijzing naar de Verenigde Staten. Later in het artikel noemt hij Obama ‘dom’. Eerder deze week noemde de ex-president de toespraak van Obama bij de Verenigde Naties al ‘gebrabbel’ (zie weblog van 28 september).