Vijftig vrouwen van de Damas de Blanco gearresteerd

Afgelopen weekend werden in Havana, Matanzas, Santiago de Cuba, Villa Clara en Guantánamo meer dan 50 leden van de mensenrechtengroep Damas de Blanco gearresteerd. Zij wilden deelnemen aan een stille tocht. Met deze campagne #TodosMarchamos/Wij trekken samen op wordt de vrijlating geëist van alle politieke gevangenen in Cuba.

damas-de-blanco-actie-politie-02042017

Actie van politie en geheime dienst bij het kantoor van de Damas de Blanco in Havana

In Havana werden 18 vrouwen opgepakt die het plan hadden naar het kantoor van de vrouwengroep te gaan, voorafgaand aan de kerkdienst die zij elke zondag bezoeken. Twee van de vrouwen, Danaisi Muñoz en Eralidis Frómeta werden achtergelaten op een plek 50 kilometer verderop. Ook de leider van de Damas de Blanco, Berta Soler en Yolanda Santana, werden samen met de journalist Ángel Moya, bij het verlaten van het kantoor van de Damas de Blanco gearresteerd en afgevoerd. Berta viel daarbij op de grond en werd door politieagenten meegesleept. Het arrestatieteam bestaande uit 20 leden van de geheime dienst en 30 geüniformeerde agenten, probeerde het maken van foto’s op het moment van de arrestatie te voorkomen. Net als bij eerdere gelegenheden werd de plek aan het oog onttrokken door een groot rood doek. Een groep van ongeveer 40 personen vormde het publiek dat de gewelddadige actie luid toejuichte. Tijdens deze acto de repudio* * werden leuzen geroepen als ‘weg met het uitschot’, ‘weg met deze huurlingen’ en ‘verdwijn uit het land’. Volgens de Damas de Blanco werden 11 vrouwen in Palma Soriano, 2 in Santa Clara en 1 vrouw in Guantánamo gearresteerd, die de viering van de mis wilden bijwonen. In Matanzas werden 14 vrouwen gearresteerd die hetzelfde wensten te doen.

Bron
* Diario de Cuba, 2 april 2017

Noot
**Actos de Repudio zijn door de Cubaanse autoriteiten georganiseerde gewelddadige acties tegen leden van de oppositie of hun familieleden, vaak in de directe omgeving van hun huis. De knokpartijen worden door de overheid/partijorganisaties georganiseerd, maar gepresenteerd als uitingen van ‘spontane woede-uitbarstingen’ door het volk. Een voormalige voorzitter van de officiële Cubaanse schrijversbond noemde deze actos de repudio ooit ‘verbale lynchpartijen.

Bilateraal akkoord EU- Cuba wordt 12 december ondertekend

De Europese Unie zal op 12 december een bilateraal akkoord met Cuba ondertekenen. Die dag komen de EU-Ministers van Buitenlandse Zaken bijeen. Ook het Nederlandse Ministerie van Buitenlandse Zaken houdt rekening met ondertekening. Cubaanse leden van de oppositie waaronder de winnaars van de Sacharov Prijs van het Europees Parlement, Guillermo Fariñas en de mensenrechtengroep Damas de Blanco bekritiseren de aankondiging van Portocarero vanwege verzet bij delen van het Europarlement.

portocarero-herman

Herman Portocarero

Herman Portocarero, ambassadeur van de EU in Havana, deed de aankondiging woensdag tijdens een gesprek met de pers op de Grote Beurs van Havana FIHAV (2016). Hij noemde het aanstaande akkoord (Acuerdo de Diálogo Político y Cooperacion) ‘een daad van vertrouwen’ die ‘de monoloog vervangt door de dialoog’ en die ‘een legale, solide en bilaterale basis legt op het terrein van de globale relaties tussen de EU en Cuba.’ (…) ‘ Het akkoord dat wij op 12 december in Brussel hopen te tekenen bevat veel aspecten van een dialoog, inclusief politieke aspecten en zaken op het terrein van de mensenrechten, maar ook een dialoog van samenleving tot samenleving’, aldus de diplomaat.

Common Position
Sinds 1996 werden de relaties tussen Cuba en Europa bepaald door de zogeheten Common Position, een initiatief van de toenmalige Spaanse regering geleid door José María Aznar. Dit EU beleid voorzag in de versterking van de relaties tussen EU-landen en Cuba onder voorwaarde dat vooruitgang zou worden geboekt in het democratiseringsproces en de situatie van de mensenrechten. Ook werden directe contacten tussen EU-regeringen en dissidenten aangemoedigd. Havana veroordeelde dit beleid en beschouwde het als inmenging in interne aangelegenheden. In september 2016 riep de Europese Commissie de landen van de EU op de Common Position vaarwel te zeggen en een nieuwe stap te zetten in de relaties met het eerste bilaterale akkoord tussen Cuba en de EU. De onderhandelingen daarover waren in april 2014 en beide partners ondertekenden op 11 maart 2016 in Havana in aanwezigheid van de EU-Minister voor Buitenlandse Zaken, Federica Mogherini, het akkoord. Portocarero benadrukte dat dit akkoord ‘meer poorten’ sluit en leidt tot een ‘meer complete, meer vertrouwenwekkende relatie, tot stand gekomen gekomen door gezamenlijke onderhandelingen en niet door eenzijdig opgelegde posities.’

farinas-berta-soler

Fariñas met Berta Soler

Medeplichtigheid
Dissidenten in Cuba bekritiseren de aankondiging van Portocarrero. De winnaars van de Sacharov Prijs, Guillermo Fariñas en de Damas de Blanco, noemen die voortijdig. Fariñas was vorige maand in Brussel en sprak daar met diverse groepen in het parlement o.a. over de schendingen van de mensenrechten in Cuba. Hij zegt in een verklaring dat hij de belofte heeft van zes politieke groeperingen dat zij het akkoord in de huidige vorm  niet zullen tekenen. Fariñas noemt de aankondiging van Portocarero een drukmiddel op deze groepen binnen de EU om alsnog het akkoord goed te keuren. Portocarero heeft, aldus Fariñas, ‘openlijk zijn medeplichtigheid getoond met de Cubaanse regering en tracht voor deze regering de kastanjes uit het vuur te halen zonder dat de noodzaak van democratische veranderingen en vrijheid te schenken aan Cubaanse burgeres, worden beklemtoond’. Hij wijst erop dat de 28 parlementen van de EU het akkoord moeten ondertekenen en ratificeren. ‘Het is een lang proces dat zij verborgen houden om de internationale publieke opinie te manipuleren,’ aldus Fariñas. Berta Soler van de Damas de Blanco is van mening dat het akkoord niet waardevol kan zijn omdat ‘het respect voor mensenrechten niet op de eerste plaats komt.’ Zij wijst op de toenemende repressie tegen opposanten van het regime en het zwijgen van de EU-vertegenwoordiger Portocarero. Deze blijkt, aldus Soler, ‘niet in staat te zijn een oproep te doen en zijn bezorgdheid te tonen, zoals de Amerikaanse ambassade in Havana dat wel doet’. Vorige maand klaagde Fariñas nog over het feit dat hij tot viermaal toe tevergeefs om een gesprek met de EU-ambassadeur in Havana had verzocht. Ook tijdens recente bezoeken van de Nederlandse ministers Ploumen en Koenders aan Cuba werden leden van de politieke oppositie niet uitgenodigd voor gesprekken.

Bron
* Diario de Cuba, 3 november 2016

Link
* Diario de Cuba, Engelstalig interview met Fariñas na zijn bezoek vorige maand aan de EU: ‘I am hopeful as I bid Europe farewell’.

Oproep aan Rutte: ‘Spreek in Cuba over vervolging Damas de Blanco’

Aanstaande donderdag vertrekt minister-president Rutte voor een kort bezoek aan Havana waar hij de bijeenkomst van de ACS, Associatie van Caribische Staten zal bijwonen. De stichting Glasnost in Cuba zond de minister-president vandaag een brief waarin aandacht wordt gevraagd voor de zeer ernstige positie van de mensenrechtengroepering Damas de Blanco en haar leidster Berta Soler. In de brief wordt aangedrongen deze kwestie in contacten met president Raúl Castro en de Minister van Buitenlandse Zaken, Bruno Rodriguez aan de orde te stellen. Hier volgt de tekst van de brief. 

bandera-holanda-cubaAan de Minister-president,
Minister van Algemene Zaken
Mark Rutte
Postbus 20001
2500 EA DEN HAAG

Amsterdam, 31 mei 2016

Geachte heer Rutte,

Naar aanleiding van uw bezoek deze week aan Cuba, maken wij van de gelegenheid gebruik uw aandacht te vragen voor de zeer ernstige positie van de mensenrechtengroepering Damas de Blanco en haar leidster Berta Soler. De Damas de Blanco vormen een vreedzame oppositiegroepering, die de vrijlating eist van alle politieke gevangenen en respect voor de mensenrechten in Cuba. In 2005 werd de groepering onderscheiden met de Sacharow Prijs van het Europees Parlement. Ondanks de ontspanningspolitiek tussen Cuba en de VS en Cuba en de Europese Unie komt er geen einde aan de vervolging van de Damas de Blanco in Cuba en dreigt nu een politiek proces tegen haar leidster Berta Soler,  die door de Cubaanse autoriteiten beschuldigd wordt van ‘verzet tegen aanhouding’ en die opdracht heeft gekregen het land niet verlaten. (EXP. No. 30-260 – 2016)

damas-de-blanco-mars

Elke zondag verzamelen de Damas de Blanco zich bij de kerk van Santa Rita in Havana

Elke weekend geweld
Afgelopen weekend vond een grootscheepse actie van de Cubaanse politie plaats tegen de woning in de wijk Lawton (Havana) waar de Damas de Blanco bijeenkomen en werden 13 vrouwen onder wie Berta Soler opgepakt en in politiewagens afgevoerd. Elke zondag worden op deze wijze leden van de Damas de Blanco tijdens een stille tocht bij de Santa Ritakerk in Havana en elders in Cuba, gearresteerd. Vaak krijgen zij al eerder huisarrest opgelegd om deelname aan deze stille tocht te verhinderen. Elke zondag gaat het optreden tegen de Damas de Blanco gepaard met geweld van de zijde van de politie of leden van de Cubaanse staatsveiligheidsdienst. Volgens de Observatorio Cubanos de Derechos Humanos (OCDH) werden tussen januari 2016 tot 30 april 2016 2188 arbitraire aanhoudingen geteld tegen vrouwen; de meeste van hen waren lid van de Damas de Blanco.

Universele mensenrechten
Wij dringen er bij u op aan tijdens uw aanstaande ontmoeting met de Cubaanse president Raúl Castro en de Cubaanse Minister van Buitenlandse Zaken, Bruno Rodríguez Parrilla de positie van Berta Soler en de Damas de Blanco aan de orde te stellen en te benadrukken dat volgens de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens, artikel 20: ‘Een ieder recht heeft op vrijheid van vreedzame vereniging en vergadering.’

bus-cuba-nederlandseWij verzoeken u ook aan te dringen op:
* de onmiddellijke stopzetting van het geweld en de agressie tegen de activisten van de Damas de Blanco en anderen die deel uitmaken van de politieke oppositie Cuba,
* de stopzetting en annulering van het proces tegen Berta Soler tegen de achtergrond van het vreedzame karakter van haar activiteiten,
* de ontbinding van gewelddadige groepen van burgers, (zoals de Brigades de Respuesta Rápida) die worden ingezet door de overheid tegen leden van de politieke oppositie en de mensenrechtenbeweging en hun gezinnen,
* de ratificatie en uitvoering door Cuba van het VN-Pact voor Burger en Politieke Rechten en het VN-Pact van Economische, Sociale en Culturele Rechten. Cuba ondertekende beide convenanten op 28 februari 2008 in New York.

Met hoogachting,
Namens de stichting Glasnost in Cuba
Kees van Kortenhof
Amsterdam. 

Obama prijst moed Cubaanse dissidenten

Tijdens een bijeenkomst met Cubaanse dissidenten op de Amerikaanse ambassade in Havana prees president Barack Obama vanmiddag ‘de moed’ van dissidenten en andere vertegenwoordigers van de Cubaanse civil society. Hij benadrukte dat onderdeel van de normalisering met Cuba, ondermeer is ‘direct luisteren’ naar stemmen in het Cubaanse volk en zorg dragen dat ‘hun stem gehoord wordt.’

bezoek-obama-dissidenten-miriam-manuel22032016

De Amerikaanse president Barack Obama samen met vertegenwoordigers van de Cubaanse civil society. Van links naar rechts: Miriam Celaya, Barack Obama, Manuel Cuesta en Miriam Leiva

‘Het is een lange weg die we moeten gaan  en we zullen meningsverschillen blijven houden met de Cubaanse regering,’ zei Obama die verder opmerkte: ‘Het vraagt veel moed om actief te zijn in de burgermaatschappij in Cuba’ en dat is ‘een terrein waarover we met de Cubaanse regering voortdurend van mening verschillen’. (…) ‘Er zijn hier mensen die gevangen zaten. Sommigen in het verleden en anderen zeer recent.’ Volgens de mensenrechtengroepering Comisión Cubana de Derechos Humanos y Reconciliación Nacional (CCDHRN), werden afgelopen weekend nog 90 personen vanwege politieke activiteiten gevangen gezet.

Voor en tegen beleid Obama
Aan de bijeenkomst namen opposanten deel die het beleid van toenadering van Obama steunen zoals Manuel Cuesta Morúa (Arco Progresista) en anderen die dit bekritiseren zoals Berta Soler van de Damas de Blanco. Verder waren aanwezig: Miriam Celaya (activist en onafhankelijk journalist), Miriam Leiva (onafhankelijk journalist),  Guillermo Fariñas (ex-politieke gevangene, hij ontving in 2010 de Sacharov Prijs), Antonio G. Rodiles (Estado de SATS), Elizardo Sánchez (Cubaanse Commissie voor Mensenrechten en Nationale Verzoening CCDHRN), Nelson Matute (voorzitter van de Afro-ALCU, organisatie ter verdediging van zwarte Cubanen die vanwege hun seksuele geaardheid worden gediscrimineerd), de advocate Laritza Diversent (Cubalex), Dagoberto Valdés (Convivencia), José Daniel Ferrer (Unpacu), Ángel Yunier Remon (rapper van de groep El Crítico) en Juana Mora Cedeño (Proyecto Arcoiris voor LGBTI-Cubanen).

bezoek-obama-vertrek22032016

Om kwart over negen Nederlandse tijd vertrok het presidentiële vliegtuig van Obama, richting Argentinië. Op het vliegveld José Martí nam hij afscheid van president Raúl Castro.

Bron
* Internetkrant 14ymedio, 22 maart 2016
Link

* Beelden en tekst Obama, TV Marti, 2 minuten
Link
* De officiële website Cubadebate plaatste een Infografia: Cuba y EEUU despues del 17d / Cuba en de VS na 17d.

 

 

Witte Huis: lijst van dissidenten is niet onderhandelbaar

Het Witte Huis is niet bereid de lijst met namen van politieke opposanten te veranderen, die dinsdag aanstaande een ontmoeting met Obama hebben. Volgens woordvoerder Josh Earnest van het Witte Huis is deze lijst met namen niet ‘onderhandelbaar.’

bezoek-obama-Manuel-Cuesta-Coco-Fariñas-Berta-Soler-Jose-Daniel-Ferrer-maart2016

Enkele van de dissidenten met wie Obama een ontmoeting heeft. Met de klok rond: Manuel Cuesta, Coco Fariñas, José Daniel Ferrer en Berta-Soler.

Op de lijst komen ook de namen voor van enkele politieke opposanten waarvan de Cubaanse regering liet doorschemeren een ontmoeting van Obama met hen niet op prijs te stellen. Earnest zei niet verbaasd te zijn over de bezwaren van de Cubaanse autoriteiten, ‘maar ik kan u verzekeren dat de president doorgaat met deze ontmoetingen en een gesprek zal hebben over mensenrechten.‘ (…) ‘De lijst van uitgenodigde personen die de president in Cuba ontmoet is niet onderhandelbaar,’ aldus Earnest. Hij noemde niet de namen van de dissidenten met wie de president een ontmoeting heeft.

Telefonische uitnodigingen
Maar enkele van hen lieten persbureau EFE weten al telefonisch een uitnodiging ontvangen te hebbenm, zoals Berta Soler van de Damas de Blanco, de voormalige politieke gevangene José Daniel Ferrer, leider van de Patriottische Unie van Cuba / Union Patriótica de Cuba (UNPACU) en de journaliste Miriam Leiva.
Ook zijn Guillermo Fariñas (winnaar van de Sacharov Prijs 2010), Antonio González-Rodiles de directeur van het kritische forum Estado de Sats en Manuel Cuesta Morúa van het project Arco Progresista via de telefoon uitgenodigd.

Damas de Blanco verhinderd Mis voor de Vrede bij te wonen

Het Cubaans regime verhinderde gisteren dat leden van de mensenrechtengroep Damas de Blanco en andere activisten de Mis voor de Vrede in de kathedraal van Havana zouden bijwonen. Een tiental vrouwen werd gearresteerd en anderen werden aangehouden bij het verlaten van hun huis op weg naar de kathedraal. De Internationale Dag van de Vrede is een jaarlijkse dag voor aandacht voor de vrede, uitgeroepen door de Verenigde Naties.

Berta-Soler-Damas-Blanco-in actie

Berta Soler, de voorvrouw van de Damas de Blanco

Ailer González van de onafhankelijke beweging Estado de Sats meldde dat vanaf ’s ochtends vroeg meldingen binnenkwamen van woningen die door politie-eenheden van het regime waren omsingeld. ‘Voor jullie is er geen mis’, aldus een lid van de staatsveiligheidsdienst, die ook nog zei dat men vermoedde dat de vrouwen een stille tocht bij de kathedraal zouden houden zoals ze dat elke zondag bij de Santa Ritakerk doen. Een andere vrouw Gómez herinnerde er aan dat de vrouwengroep al jaren achtereen de mis bijwoonde in de kathedraal op de eerste dag van het nieuwe jaar. ‘Dit is het eerste jaar dat we geen toestemming kregen,’ aldus Gómez die naar een politiebureau werd gebracht en later vrijgelaten.

Opening Gran Theater

alicia-alonso-raul-castro-gala-theater-01012016

Raúl Castro Ruz woonde gisteren de gala-opening bij van het gerenoveerde Gran Theater Alicia Alonso in Havana. Hij was vergezeld van de voormalige primaballerina Alicia Alonso. Zij werd op 21 december 95 jaar. Gisteren werd ook herdacht hoe 57 jaar geleden op 1 januari 1959 dictator Batista het land ontvluchtte en plaats maakte voor Fidel Castro.

Na het bijwonen van de mis waren de vrouwen van plan gezamenlijk naar het bijgelegen Parque Central te lopen en daarna naar hun woningen. Ailer González wees erop dat gisteren ook de heropening van het grote theater van Havana plaatsvond. Dat ligt recht tegenover het Parque Central. Daar zouden Raúl Castro, de eerste vicepresident Miguel Díaz-Canel en andere prominenten van het regime zoals Alicia Alonso aanwezig zijn. ‘Misschien had men vrees voor de tocht van de Damas naar het Parque Central,’ zegt González. Zij wees ook op de recente bezoeken van leden van de Cubaanse politieke politie aan haar ouders en aan de fotograaf Claudio Fuentes. Die bezoeken gingen gepaard met dreigementen.

Noot
De website 14ymedio wijdde recent aandacht aan de belangrijke rol van choreografe en ballerina Alicia Alonso ter gelegenheid van haar 95ste verjaardag. Het gisteren heropende theater draagt haar naam.

Ruim 80 arrestaties na vreedzaam activisme Damas de Blanco

Afgelopen zondag zijn 45 leden van de mensenrechtengroep Damas de Blanco en meer dan 20 andere activisten in Havana gearresteerd vanwege hun deelname aan de wekelijks tocht #TodosMarchamos. De deelnemers eisen een amnestie voor politieke gevangenen en het recht vrij op straat te demonstreren.

Damas_de_Blanco-santa-rita

Damas de Blanco tijdens hun stille tocht op de Quinta Avenida in Havana bij de Santa Ritakerk

Nog eens 15 vrouwen werden in hun woning aangehouden om te voorkomen dat zij de mis zouden bijwonen in de kerk van Santa Rita in Havana waar de Damas de Blanco elke zondag een stille tocht houden. Berta Soler, de leider van de Damas de Blanco, wees er aanwezige journalisten op dat in de afgelopen dagen door de geheime dienst alles werd gedaan om activiteiten van de Damas de Blanco te voorkomen. Zo werd een gastronomisch feest met muziek georganiseerd vlak voor de ingang van het kantoor van de mensenrechtengroep in de wijk Lawton. Na zijn arrestatie werd een van de initiatiefnemers van #TodosMarchamos, Antonio G. Rodiles, weer vrijgelaten met een boete wegens ‘verstoring van de openbare orde.’ Gevreesd wordt dat het paspoort van Rodiles opnieuw zal worden ingetrokken. Rodiles was afgelopen week in Washington waar hij werd ontvangen door de ondersecretaris voor het Westelijk Halfrond, Roberta Jacobson.

Damas-Blanco-blokkade-voedselverkoop

Omsingeling van het pand van de Damas de Blanco door een kiosk vol voedsel en drank

Intimidatie sociale activiteiten
Vanuit Santiago de Cuba meldt de oud-politieke gevangene José Daniel Ferrer, leider van de Patriottische Unie van Cuba / Unión Patriótica de Cuba (UNPACU), nieuwe acties van de politie gericht tegen allerlei sociale activiteiten van leden van de oppositie. In Palmarito de Cauto organiseerde de UNPACU een feest ter voorbereiding van Driekoningen met 100 kinderen en hun ouders. En in de provinciale hoofdstad Santiago bouwden activisten, samen met buren, een bad voor een gezin met gezondheidsproblemen. Bij beide activiteiten waren voortdurend leden van de Cubaanse staatsveiligheidsdienst in de buurt. Ferrer: ‘Tirannieën hebben niet het minste sociale gevoel!’ (…) ‘zij willen ouders en kinderen intimideren.’ Vrijdag was Ferrer gedwongen de hoofdstad Havana te verlaten en werd hij naar de provincie gedeporteerd. De staatsveiligheid maakte hem duidelijk dat hij Santiago de Cuba niet langer mag verlaten zonder toestemming van de rechter.

Link
* Orlando Palma doet verslag (Engelstalig) van de omsingeling door de geheime dienst van de zetel van de Damas de Blanco en in de buurt Lawton.

Meer dan 50 mensenrechtenactivisten gearresteerd

Afgelopen zondag zijn opnieuw leden van de mensenrechtengroep Damas de Blanco aangehouden en gearresteerd. De vrouwen waren bijeen in het park Ghandi, vlakbij de Santa Ritakerk in Havana. Twintig vrouwen werden gearresteerd en ongeveer 50, waaronder onafhankelijke journalisten, werden op weg naar de kerk van Santa Rita door de geheime dienst opgepakt.

Damas de Blanco bij Ghandipark in Havana

Damas de Blanco bij Ghandipark in Havana

Een van de gearresteerden was José Daniel Ferrer van de Patriottische Unie van Cuba Unión Patriótica de Cuba (Unpacu). In een eerder verschenen persbericht meldt hij naar het Ghandipark te gaan ‘waar gedisciplineerde en niet-gewelddadige strijders bijeenkomen’. Ferrer roept sympathisanten op zijn voorbeeld te volgen omdat ‘wij overal in Cuba aanwezig moeten zijn.’

Onder de gearresteerden zondag was ook Antonio G. Rodiles, directeur van het onafhankelijk project Estado de Sats. Hij voert actie voor de drie dissidenten - Zaqueo Báez, María Josefa Acón en Ismael Bonet - die tijdens het pausbezoek op het Plein van de Revolutie werden gearresteerd en nu zeven dagen in hongerstaking zijn. Rodiles wijst er op dat het geweld tegen de oppositie plaats vindt op een moment dat de Cubaanse president Raúl Castro het woord voerde bij de Algemene Vergadering van de VN (zie foto) en een dialoog voert met president Obama, ondernemers en Amerikaanse politici. Rodiles: ‘Dictator Raúl Castro spreekt over de prestaties van de VN en de dialoog? Waarom ratificeert hij niet de mensenrechtenverdragen van de VN, die Cuba in 2008 tekende?’ Toespraak in het Spaans van Raúl Castro in de VN, 26 september 2015 http://www.cubadebate.cu/noticias/2015/09/26/raul-castro-persisten-niveles-inaceptables-de-pobreza-y-desigualdad-en-el-mundo/#.VgkOmH1rmSp

Onder de gearresteerden zondag was ook Antonio G. Rodiles, directeur van het onafhankelijk project Estado de Sats. Hij voert actie voor de drie dissidenten – Zaqueo Báez, María Josefa Acón en Ismael Bonet – die tijdens het pausbezoek op het Plein van de Revolutie werden gearresteerd en nu zeven dagen in hongerstaking zijn. Rodiles wijst er op dat het geweld tegen de oppositie plaats vindt op een moment dat de Cubaanse president Raúl Castro het woord voerde bij de Algemene Vergadering van de VN (zie foto) en een dialoog voert met president Obama, ondernemers en Amerikaanse politici. Rodiles: ‘Dictator Raúl Castro spreekt over de prestaties van de VN en de dialoog? Waarom ratificeert hij niet de mensenrechtenverdragen van de VN, die Cuba in 2008 tekende?’
Toespraak in het Spaans van Raúl Castro in de VN, 26 september 2015

In het park was wel de oma van de gevangen graffitikunstenaar Danilo Maldonado (El Sexto), aanwezig. Hij is in hongerstaking in de gevangenis van Valles. Zondagochtend werden, aldus Berta Soler, leider van de Damas de Blanco, meer opposanten aangehouden of kregen huisarrest opgelegd zoals de journalisten Juan González Febles en Yuri Valle Roca en regimecriticus Raúl Borges, zoon van een Cubaanse politieke gevangene.

Obama en Castro eind deze week samen op top Amerikaanse landen

De Zevende Top van de Amerika’s, die op vrijdag 10 en zaterdag 11 april a.s. in Panama plaats vindt, wordt voorafgegaan door een tweedaags forum Foro de la Sociedad Civil waar ruim 700 organisaties uit heel Noord- en Zuid-Amerika aan deelnemen. Ook dissidenten en hiphopartiesten uit Cuba zullen daar zijn, vlak voordat de presidenten Obama en Raúl Castro elkaar zullen ontmoeten. De Top van de Amerika’s werd in 1994 opgericht als instrument voor een inter-Amerikaanse politieke dialoog. Het is de eerste keer dat Cuba aan deze inter-Amerikaanse top zal deelnemen. Vijfendertig Latijns-Amerikaanse landen zijn in Panama vertegenwoordigd.

BarackObamaRaulCastroTussen beide presidenten zal tijdens de top sprake zijn van ‘een interactie’. Dat heeft ondersecretaris voor Buitenlandse Zaken, Roberta Jacobson, meegedeeld. Jacobson, die ook de delegatieleider is tijdens de onderhandelingen met Cuba, zei dat er tot nu toe geen bilateraal overleg is geagendeerd tussen beide leiders. Amerikaanse diplomaten toonden zich afgelopen week sceptisch over de mogelijkheid dat nog voor de top begint, nieuwe ambassadeurs zullen worden benoemd en ambassades in Havana en Washington worden geopend. ‘Er is niet veel tijd meer voor de opening van de top,’ liet woordvoerder Marie Harf van het Ministerie van Buitenlandse Zaken weten.

Obama's selfie met Raul Castro, die de Venezolaanse president  sleeptowu neemt

Obama’s selfie met Raúl Castro, die de Venezolaanse president op sleeptouw neemt

Harde toon
In Cuba zelf wordt de kritiek op de rol van dissidenten en activisten in Panama, heftiger en harder. De officiële website Cubadebate spreekt over een ‘samenzwering’ waardoor ‘complexe situaties ontstaan voor de organisatoren omdat het de bedoeling is Cuba en Venezuela in de beklaagdenbank te plaatsen’. De vrees van officieel Cuba is dat ‘de Cubaanse contrarevolutie van huurlingen gericht is op legitimatie’, aldus Cubadebate. Volgens de Cubaanse staatsmedia zullen ‘meer dan honderd vertegenwoordigers van de ware civil society’, waaronder ‘kunstenaars, jongeren, intellectuelen, boeren, leden van coöperaties, ondernemers en academici’ tijdens dit parallelle forum aanwezig zijn. Maar al deze organisaties erkennen de Cubaanse Communistische Partij als ‘de enige politieke kracht in de samenleving’ en hun reis- en verblijf wordt door de Cubaanse overheid gefinancierd.

Ook dissidente stemmen
Vanuit de wereld van de Cubaanse dissidenten nemen Leonardo Calvo Cardenas (Comité Ciudadanos por la Integración Racial (CIR)/ Burgercomité voor Raciale integratie) en de taalkundige Yusmila Reina van de oppositiegroep Unión Patriótica de Cuba (UNPACU Patriottische Unie van Cuba) deel. Ook de onafhankelijk journaliste Myriam Celaya en Berta Soler en Saily Navarro, vertegenwoordigers van de Damas de Blanco, zullen in Panama aanwezig zijn. Ook de blogger Henry Constantin, die vanwege zijn bloggersactiviteiten van de universiteit werd verwijderd en Manuel Cuesta Morúa, leider van Arco Progresista, zijn in Panama om deel te nemen aan het alternatieve forum. Rosa María Payá, dochter van de overleden regimecriticus Oswaldo Payá, neemt ook aan de top deel. Yoani Sánchez, blogger en uitgever van de internetkrant 14ymedio, wil als journalist deelnemen. Cubaanse media hebben de deelname van opposanten omschreven als ‘een provocatie’ en een ‘anti-Cubaans complot.’

De officiële civil-societydelegatie van het Cubaans regime telt ruim 100 leden en kwam gisteren in Panama aan. In een gesprek met de Panamese pers bekritiseerden zij ‘de aanwezigheid op deze plek van huurlingen betaald door de historische vijanden van de revolutie.’De staatsvakbond van journalisten UPEC verspreidt in Panama een folder waarin wordt uitgelegd waarom het officiële Cuba de aanwezigheid van dissidenten een ‘belediging’ achten omdat zij ‘in ruil voor een rijk betaalde baan de naam van het land Cuba op schandelijke wijze annexeren, het land dat zij dagelijks belasteren en beledigen.’

De officiële civil-societydelegatie van het Cubaans regime telt ruim 100 personen en kwam gisteren in Panama aan. In een gesprek met de Panamese pers bekritiseerde zij ‘de aanwezigheid op deze plek van huurlingen betaald door de historische vijanden van de revolutie.’ De staatsvakbond van journalisten UPEC verspreidt in Panama een folder waarin wordt uitgelegd waarom het officiële Cuba de aanwezigheid van dissidenten een ‘belediging’ acht omdat zij ‘in ruil voor een rijk betaalde baan de naam van het land Cuba op schandelijke wijze annexeren, het land dat zij dagelijks belasteren en beledigen.’

Kritische rappers
De deelname van een groep rappers is opvallend. Een van hen Raudel Collazo van de groep Escuadrón Patriota heeft aangekondigd niet ‘in een sfeer van confrontatie’ naar Panama te gaan, maar te spreken zoals we ook anders doen als hiphoppers. Collazo zegt een andere visie te koesteren op het Cubaanse politieke conflict dan ‘de twee extremen.’ Hij wil het debat aangaan vanuit ‘een liefdevol perspectief en vanuit de gedachte dat wij niets slechts doen’. Collazo, Escalona y del Río sluiten zich aan bij andere Cubaanse rockers als Bárbaro Vargas, Silvio Liam Rodríguez (Silvito ‘El Libre’) en de Venezolaanse rapper Macabro Doce.

Vader Silvio-Rodriguez-Silvito-Libre

Vader Silvio Rodriguez en zoon Silvito El Libre

Vader en zoon
Opvallende verschijning in Panama zijn vader en zoon Rodríguez. De zanger Silvio Rodríguez reist met de officiële delegatie naar Panama en zijn zoon Silvito El Libre is een van de vertegenwoordigers van de onafhankelijke civil society. Donderdag 9 april zal vader Rodríguez tijdens de officiële opening zingen tijdens een gratis concert. Zoon en rapper Silvito zingt in het theater Ateneo in de stad Saber in Panama met gelijkgezinden tijdens het Concierto Hip Hop Cubano met Eskuadrón Patriota en David D’Omni.

Reisverbod
Antonio Rodiles, directeur van het oppositieproject Estado de Sats, en José Daniel Ferrer, leider van UNPACU, mogen niet deelnemen aan de bijeenkomst. Het paspoort van Rodiles is door de autoriteiten geconfisqueerd en José Daniel Ferrer is een voormalige politieke gevangene en lid van de Groep van 75. Hij werd destijds voorwaardelijk vrijgelaten en kan zonder toestemming van het regime het land niet verlaten.

wallpaperwebLinken
* De thema’s van de Top van de Amerika’s, Juventud Rebelde, 17 maart 2015
* Het Spaanse persbureau EFE: Het debuut van Cuba en het nieuwe tijdperk met de VS maken Panama tot een historische stad.
* New York Times, Julie Hirschfeld Davis, 8 april 2015 America Trip Will Test Obama’s Push for Ties With Cuba

Solide meerderheid voor Berta Soler bij referendum

Berta Soler, de leider van de Damas de Blanco, kan ondanks voorbije kritiek, rekenen op een solide meerderheid onder de vrouwen van de deze mensenrechtengroep. Dat blijkt uit een referendum, dat op haar verzoek onder de vrouwen van de Damas de Blanco is gehouden, nadat de afgelopen weken de kritiek op Soler’s leiderschap was toegenomen. Berta Soler vertrouwt erop haar activiteiten als leider van de groep in de toekomst voort te zetten. In totaal namen 202 van de 233 leden van de Damas de Blanco aan het referendum deel; 180 steunden Soler en 16 stemden tegen haar. Drie biljetten werden ongeldig verklaard en drie biljetten waren blanco.

De stembus wordt geleegd

De stembus wordt geleegd

In de provincie Matanzas kwamen alle 33 leden van de Damas de Blanco hun stem uitbrengen; slechts een stem werd tegen Soler’s leiderschap uitgebracht. Van de 22 leden in Guantánamo verschenen 18 vrouwen waarvan zes voor Berta Soler stemden. In Santa Clara verschenen 16 van de 18 activistenvrouwen en spraken 8 zich uit voor Soler. Van de 12 stemgerechtigde vrouwen in Santiago de Cuba waren 10 vrouwen voor voortzetting van haar leiderschap en in Bayamo waren dat 5 vrouwen. Woensdag werd in Holguín, gestemd met 22 ‘ja’ en vier ‘nee’ stemmen. In de hoofdstad Havana stemden gisteren 79 vrouwen voor Soler en zes tegen haar. Op alle plaatsen waar werd gestemd was een stembus die gecontroleerd werd door waarnemers van verschillende organisaties zoals de UNPACU of de Partido Republicano. Per telefoon werden de resultaten doorgebeld naar Havana. De stembiljetten werden in verzegelde enveloppen naar de hoofdstad gezonden of gebracht.

Geheime dienst
In een interview met de digitale krant 14ymedio spreekt Soler over de rol van de Cubaanse geheime politie bij de stemmingen. Op enkele plaatsen kwam het tot aanvaringen, maar meestal bleef de taak van de staatsveiligheid beperkt tot scherpe controle. Soler: ‘Een waarnemer van de provincie Granma werd ‘s ochtends gearresteerd en aan het einde van de dag was nog niets van hem vernomen. In Havana plakten we posters van Ángel Santiesteban en de kunstenaar El Sexto en de politie wilde dat verhinderen. Wij doen dat, wij deden dat en wij gaan daarmee door want als de Cubaanse regering overal en nergens affiches plakt van de Cuban Five, hebben wij het recht om ook aandacht te schenken aan onze gevangen heeft.* Zeven Damas de Blanco werden bij San Miguel del Padrón aangehouden evenals drie activisten van andere mensengroepen. Een agent van de geheime dienst, Luisito genoemd, dreigde een lid van de Damas met vier dagen gevangenschap als ze voor Berta zou stemmen. En Sobrelis Turroella, die ziek is, werd aangehouden in Alamar. Politieagenten beten haar toe: ‘Hoe gaat het met de kanker?’

De stemcommissie in Havana

De stemcommissie in Havana

Vrije verkiezingen
Berta Soler zei na afloop dat de polemiek in de gelederen van de Damas de Blanco het regime weinig heeft opgeleverd en dat het de eis van de Damas de Blanco in Cuba vrije verkiezingen te organiseren slechts heeft versterkt. Het Foro por los Derechos y Libertades / Forum voor de Rechten en Vrijheden sprak haar steun uit en zei dat ‘het referendum uitgeroepen door haar leider, Berta Soler, aangetoond heeft dat niet enkel de beweging sterk is, maar dat zij klaar is om de uitdagingen die nog wachten, aan te gaan.’

Linken
* Reinaldo Escobar van de digitale krant 14ymedio interviewde Berta Soler op 10 maart 2015
* Deze weblog over de achtergronden van de spanningen bij de Damas de Blanco, 20 februari 2015

Noot
* Ángel Santiesteban is een schrijver die gevangen zit en de kunstenaar El Sexto zit vanwege zijn artistieke activiteiten drie maanden gevangen. De Cuban Five zijn de vijf Cubaanse spionnen die de afgelopen jaren in de VS gevangen zaten, inmiddels allemaal vrij zijn en voor wie de Cubaanse autoriteiten in binnen- en buitenland grootscheeps actie voerden.