Geharnaste Trump breekt met Cubabeleid Obama

Trump zal handel met bedrijven in handen van het Cubaans leger, verbieden. Reizen van Amerikaanse burgers naar Cuba blijven mogelijk, maar worden strenger gecontroleerd. De Amerikaanse president Trump zal een strenger Cuba-beleid voeren dan zijn voorganger Obama en sprak zelf van ‘een breuk’. Toch kiest hij er niet voor om de diplomatieke betrekkingen weer te bevriezen. De ambassades van beide landen die in het kader van de ontspanningspolitiek tussen Cuba en de VS in 2015 werden geopend, blijven gewoon functioneren. Ook zullen Amerikaanse vluchten en cruiseschepen het eiland mogen blijven aandoen.

trump-miami-cuba-16062017

Trump afgelopen middag in Miami

Trump maakte verder duidelijk dat hij tegen de opheffing van het Amerikaans embargo is, tot het regime in Havana op het terrein van de mensenrechten vergaande verbeteringen heeft gerealiseerd. De sancties tegen de Cubaanse regering zal hij pas opheffen nadat Cuba politieke gevangenen vrijlaat. Met de ingrepen wil Trump de Cubaanse regering ‘aansporen eerlijke en vrije verkiezingen’ te organiseren. ‘De Amerikaanse regering hoopt dat het Cubaanse regime dat als een opportuniteit ziet om de hervormingen door te voeren waaraan ze de voorbije jaren lippendienst bewezen’, klonk het. Met de ingrepen wil Trump de Cubaanse regering ook ‘aansporen eerlijke en vrije verkiezingen’ te organiseren.

toerisme-FourPointsHavana-Cuba-miramar

Hotel Four Points in Miramar, onderdeel van het Amerikaanse Sheraton bedrijf, opende zijn poorten in Havana vorig jaar juni.

Leger beheerst bedrijfsleven
Het nieuwe beleid van Trump is erop gericht te voorkomen dat nieuwe investeringen in handen komen van het militair conglomeraat GAESA ( Grupo de Administración Empresarial S.A.) GAESA heeft tentakels in de bank-, telecom-, tv- en hotelwereld. Maar GAESA baat ook benzinestations, winkels, supermarkten en eetgelegenheden uit, is actief in havens en luchthavens en heeft een vinger in vrijwel elk toeristisch project op Cuba. Trump wil de stroom geld verleggen richting de ontwikkeling van het particulier bedrijfsleven. De VS handhaven de dollarovermakingen door Cubaanse-Amerikanen aan hun familieleden in Cuba. Sinds Obama de beperkingen op dit terrein ophief, werd een groot deel van de dollars geïnvesteerd in de opzet van kleine ondernemingen.

Oude slogans
Trump kondigde de beleidswijzigingen aan in het Theater Manuel Artime in Miami, een lokaliteit vernoemd naar een van de leiders van de Brigade 2506 van de inval in de Varkensbaai in 1961. Ook qua taalgebruik draaide Trump de klok enkele jaren terug en sprak over de ‘brutale dictatuur’ en de komende nederlaag van ‘het communistische Castroregime.’ Trump begroette ook de Cubaanse dissident Antunez en hij sprak lovende woorden aan het adres van Marco Rubio, senator van Florida die beschouwd wordt als een belangrijk architect van het nieuwe Cuba-beleid. Rubio stelde al in 2015 voor alle commerciële banden met GAESA te verbreken en diende met steun van congreslid Mario Díaz-Balart en de gouverneur van Florida, Rick Scott en allen Republikeinen, een wetsvoorstel in.

trump-miami-campagne-28102016

Trump won in november 2016 in de staat Florida dankzij de Cubanen

Reactie Democraten en zakenwereld
Benjamin Rhodes, een voormalige veiligheidsadviseur van Obama die een sleutelrol speelde in de dooi van de bilaterale relaties, had vrijdag een vernietigend oordeel klaar. ‘Deze maatregelen zijn politiek gemotiveerd. Uiteindelijk schieten de VS zich hiermee in eigen voet’, stelde hij. ‘Dankzij Trump zijn wij nu weer de bad guy voor de Cubanen.’
Ook onder zakenlieden werd ontgoocheld gereageerd. ’55 jaar lang is bewezen dat ons isolationistisch beleid niet werkte. Nu gaan we terug die weg op. Dat is gewoon krankzinnig’, zei James Williams, de voorzitter van Engage Cuba, een vereniging die voor toenadering tot Cuba is.

Bron
* Diverse media
Link
* De Spaanse krant El Pais, 16 juni 2017 plus een video met reacties van Cubanen.

Advertenties

Kan Trump het Cubabeleid van Obama terugdraaien?

President Donald Trump kan het Cubabeleid van zijn voorganger ‘niet volledig’ terugdraaien omdat veel maatregelen ‘populair’ zijn geworden. Dat zegt Ben Rhodes, de belangrijkste adviseur van Obama inzake Cuba die sinds 2014, deels achter de schermen, een hoofdrol speelde bij de dooi in de relatie tussen Cuba en de VS. Naar verwachting zal president Trump aanstaande vrijdag tijdens een bezoek aan Miami zijn maatregelen m.b.t. Cuba bekend maken. Een deel van de Cubaanse ballingengroepen in Florida wil stevige maatregelen van Trump tegen Cuba omdat de concessies die Obama deed in Havana, niet beantwoord werden door het regime van Raúl Castro in de vorm van meer aandacht aan de mensenrechten.

ben-rhodes

Ben Rhodes, eerder in het Witte Huis

Rhodes: ‘Zover ik het kan overzien, lijkt het er niet op dat hij alles zal veranderen. Het probleem waarmee hij te maken krijgt is dat ons beleid populair is geworden en inmiddels ook kan rekenen op instemming van ondernemers,’ aldus Rhodes die het woord voerde tijdens een conferentie van ondernemers en zakenlieden. Hij maakt zich wel zorgen over mogelijke grenzen die Trump zal opleggen bijvoorbeeld bij de reismogelijkheden naar Cuba. Reizen zouden beperkt kunnen worden tot 1 reis per jaar per persoon. Dat zou schadelijk zijn voor vliegmaatschappijen en zakenlieden.

Maatregel
De verwachting is dat handeldrijven door Amerikaanse bedrijven met Cubaanse instellingen en bedrijven die banden onderhouden met het Cubaans leger, zal worden verboden. Ook wordt verwacht dat het reizen naar Cuba door Amerikaanse burgers zal worden ingeperkt. Dit jaar bezochten tot nu toe evenveel Amerikaanse toeristen Cuba als in heel 2016. ‘Meer handel versterkt het Cubaanse volk,’ aldus Rhodes, die herinnerde aan de woorden van ex-president Obama: ‘Cubanen moeten de controle in handen nemen over hun eigen toekomst’. Behalve Rhodes sprak ook Brett Perlmutter, chef strategie van Google, die een visioen schilderde over een Silicon Malecón (de boulevard van Havana, redactie) binnen 20 jaar in Cuba met een ‘gemeenschap van ondernemers verbonden met de hele wereld.’ Volgens Perlmutter zullen dan ‘de informatiestromen tussen Cuba en de VS volledig vrij zijn.’ John McIntire van de lobbygroep Cuba Emprende wees op de ontwikkelingen van Airbnb in Cuba: ‘In korte tijd telt dit bedrijf 22.000 appartementen en kamers in Cuba, ‘meer dan in San Francisco, Los Angeles en Boston.’

Varkesnbaa1 1961Brigada_2506 (2)

Leden van de Brigade 2506 die tijdens een militaire actie in 1961 werd gearresteerd.

Verdeeldheid onder Cubanen in ballingschap
De mogelijke maatregelen van president Trump leiden onder Cubaanse ballingengroepen tot forse meningsverschillen. Een deel van de anti-castristen in Miami hoopt dat president Trump een einde maakt aan de concessies die president Obama het communistisch regiem in Havana bood. Die belofte deed president Trump tijdens zijn verkiezingscampagne o.a. tijdens zijn bezoek aan de ballingengroep Brigade 2506 in de wijk Little Havana in Miami. ‘De concessies die Obama heeft gedaan, wijzen op een gebrek aan respect na 57 jaar dictatuur, een prijs op tientallen jaren van een keiharde en brute dictatuur’, aldus Humberto Díaz-Argüelles, voorzitter van de Brigada 2506 van wie de leden ooit deelnamen aan de invasie van Cubanen in de Varkensbaai in april 1961. Hij noemt de versoepeling van de reismogelijkheden naar Cuba en de reizen van Amerikaanse burgers ’volledig dwaas en een farce’, tegen de achtergrond van de schending van mensenrechten en de inbreuken op de vrijheid van het Cubaanse volk. Ook het Directorio Democrático / Democratisch Directorium is van mening dat Obama een fout maakte door concessies aan Cuba te doen zonder een verandering van Raúl Castro te eisen. Orlando Gutiérrez, director van Directorio Democrático, meent dat ‘herstel van vrijheid en democratie het doel van de Amerikaanse politiek tegenover Cuba moet zijn’. Hij meent echter wel dat de Amerikaanse ambassade in Havana geopend moet blijven.

cuba-one-foundation

Jongeren van de CubaOne Foundation nemen deel aan sportactiviteit in Havana.

Jonge generatie
Een groep van voornamelijk Cubaanse jongeren The CubaOne Foundation, stuurde een brief aan de Amerikaanse president waarin ze aandrong niet terug te keren tot een Koude-Oorlog-model en zowel de Amerikaanse belangen als het welzijn van het Cubaanse volk als richtlijn te hanteren voor nieuw beleid tegenover Cuba. Ramón Saúl Sánchez, voorzitter van de Movimiento Democracia / Democratische Beweging is tegenstander van het Amerikaans embargo. Hij waarschuwt dat beperkende maatregelen op het gebied van reizen en handel, geen negatieve gevolgen mogen hebben voor ‘de relaties van mens tot mens, de relaties op familieniveau en de stroom aan technologische know-how.’ Hij benadrukt dat Amerikaanse investeringen ‘het Cubaanse volk ten goede moeten komen en niet alleen aan de dictatuur’ want ‘de Cubaanse militaire klasse mag niet de enige zijn die zich verrijkt en economisch sterker wordt.’

bandera-vlaggen-vs-cuba-autoRepublikeinen
Maandag publiceerde de lobbygroep Engage Cuba een peiling die een einde maakte aan de stereotype opvatting dat de Republikeinen tegenstander zouden zijn van de versoepelingen tegenover Cuba van president Obama. Een meerderheid van hen wil ze zelfs handhaven: 64% wil handhaving van de maatregelen en 22% wil dat Trump een einde maakt aan de concessies die Obama tussen 2009 en 2017 deed.
Uit de enquête bleek ook dat 61% van alle ondervraagden voorstander is van de volledige opheffing van het Amerikaans embargo tegen Cuba; 19% wil handhaving van deze blokkade. Engage Cuba meent dat ‘ons beleid tegenover Cuba de economie heeft versterkt, banen in de VS heeft geschapen, de nationale veiligheid heeft versterkt en de economische zelfstandigheid van de Cubanen vergroot.’ (…) ‘Als de president bereid is te onderhandelen met Saudi Arabië, Egypte, Turkije en de Filippijnen, waarom dan niet met Cuba?’ vraagt James Williams van Engage Cuba zich af.

Bronnen
* Persbureau EFE, 13 juni 2017
* El Nuevo Herald, 13 juni 2017

Ballingenorganisaties in VS en Spanje vrezen effecten versoepelingspolitiek

Diverse hardline-organisaties van Cubaanse ballingen in de VS willen dat de zogeheten Ley de Ajuste Cubano * wordt aangepast om een zogeheten Superrood Mariel te voorkomen. De Ley de Ajuste Cubano biedt vluchtende Cubanen die Amerikaans grondgebied aanraken, de kans op een verblijfsvergunning. Mariel verwijst naar de havenplaats Mariel ten westen van Havana van waaruit in 1980 125.000 Cubanen per boot naar de VS zijn gevaren. Ook enkele dissidentengroeperingen in Spanje en andere Europese landen constateren een ‘weifelende’ houding in Europa als reactie op mogelijke toegevingen van Havana die zij omschrijven als ‘een-verdeel-en- heerspolitiek.’ Zij komen volgend weekend in Miami bijeen.

De Exodus van Mariel in 1980

De Exodus van Mariel in 1980

De ballingenorganisaties die de strengere eisen willen zijn de Raad voor de Vrijheid van Cuba / Consejo por la Libertad de Cuba, de Brigada 2506 en de Cubaanse Gemeenten in Ballingschap / Municipios de Cuba en el Exilio. Zij willen niet dat komende Cubaanse immigranten, automatisch aanspraak kunnen maken maken op een verblijfsvergunning voor de VS en zij wijzen op herhaling van de gebeurtenissen in 1980 in Mariel. De organisaties noemen zo’n herhaling Super Mariel Rood. Zij erkennen het recht van elke burger om vrij hun land te verlaten en weer binnen te gaan, maar benadrukken dat de versoepeling van de emigratie die Cuba sinds maandag heeft ingevoerd, kan leiden tot een ‘nieuwe werkelijkheid die tegen de vrijheidslievende en humane geest van de Amerikaanse migratiewetgeving ingaat.’ Daarom willen zij dat de voordelen van de la Ley de Ajuste Cubano enkel mogen gelden voor politieke en ideologische tegenstanders van het regime en zij die onderdrukt en vervolgd worden.

Luis Ferrer García

Luis Ferrer García (UNPACU)

Verdeel-en-heers-politiek van Havana
In hetzelfde Miami komen enkele andere ballingenorganisaties op 25 en 26 januari bijeen om te spreken over ‘stategieën en acties tegenover de verdeel- en heerspolitiek van het castrisme’ en om een antwoord te vinden op ‘de wankelmoedigheid van de Europese Unie en van landen als Spanje’ in zijn relaties met Havana. Het initiatief voor deze conferentie is genomen door het Platform Cuba Democracia ¡Ya!, met zetel in Spanje waarbij andere groepen zich aansloten zoals het Plataforma Internacional por la Transición y la Democracia in Cuba. Opvallend is de deelname van de Unión Patriótica de Cuba (UNPACU), een mensenrechtengroep die in Oost- Cuba opereert en in het buitenland wordt vertegenwoordigd door de ex-politieke gevangene Luis Enrique Ferrer García. De conferentie vindt achter gesloten deuren plaats. De organisaties constateren dat Cuba ‘tegenover diverse internationale organisaties de indruk wekken dat er zich in Cuba positieve veranderingen voor doen, terwijl in werkelijkheid de aanhoudingen en veroordelingen, de toename van gewelddadige confrontaties nog steeds onderdeel uitmaken van de dictatuur’.

De leider van de jongerenorganisatie Nuevas Generaciones van de Partido Popular (PP) Ángel Carromero verliet vrijdag jl. de gevangenis van Segovia nadat de gevangenisautoriteiten hem  een vorm van huisarrest hadden opgelegd. Dertien dagen eerder was hij vanuit Havana naar Spanje overgebracht. Carromero (27 ) werd door een Cubaanse rechtbank in oktober vorig jaar veroordeeld tot vier jaar gevangenisstraf vanwege zijn betrokkenheid bij een auto-ongeval waarbij de dissidenten  Oswaldo Payá en Harold Cepero het leven verloren. Tot nu toe heeft hij in Spanje nog geen enkele verklaring afgelegd.

De leider van de jongerenorganisatie Nuevas Generaciónes van de Partido Popular (PP) Ángel Carromero verliet vrijdag jl. de gevangenis van Segovia nadat de gevangenisautoriteiten hem een vorm van huisarrest hadden opgelegd. Dertien dagen eerder was hij vanuit Havana naar Spanje overgebracht. Carromero (27 ) werd door een Cubaanse rechtbank in oktober vorig jaar veroordeeld tot vier jaar gevangenisstraf vanwege zijn betrokkenheid bij een auto-ongeval waarbij de dissidenten Oswaldo Payá en Harold Cepero het leven verloren. Zijn vrijlating uit Cubaanse gevangenschap vond plaats na wekenlang onderhandelen tussen Havana en Madrid. Carromero heeft tot nu toe in Spanje nog geen enkele verklaring afgelegd over de omstandigheden waaronder Paya en Cepero zijn omgekomen.

Spanje wankelt
Een belangrijk overlegpunt voor deze conferentie is de opstelling van de Europese Unie en met name die van Spanje. Vooral Spanje wordt een weifelachtige houding verweten, veroorzaakt door de de vrijlating uit Cubaanse gevangenschap van de Spaanse mensenrechtenactivist Ángel Carromero. Spanje zou onder invloed daarvan haar enthousiaste en anti-castristische houding hebben veranderd in ‘een koude ijsberg’, aldus de nota, ‘Wij vergeten de beloften niet van hen die nu Spanje regeren en destijds in de oppositie zaten (bedoeld wordt de regerende Partido Popular), noch de uitnodigingen aan dissidenten voor recepties tijdens nationale feestdagen, noch de brieven die nu niet eens beantwoord worden.’  De informatie werd gepubliceerd door de Spaanse krant El Confidencial Digital. De initiatiefnemers van dit overleg verwerpen de ‘serenere stellingname van Spanje tegenover het eiland.’ Volgens El Confidencial Digital is het een van de wensen van de huidige minister van Buitenlandse Zaken van Spanje, Esperanza Aguirre, na het maandenlang durende overleg tussen Havana en Madrid over de vrijlating van Carromero, de toon te matigen tegenover Cuba. Woordvoerders van het ministerie, politici van de Partido Popular en de Spaanse EU- delegatie in Brussel  zouden een dergelijke opdracht hebben gekregen.

Noot
* De Amerikaanse wet Cuban Refugee Adjustment Act / Ley de Ajuste Cubano (1994), biedt Cubanen, die het eiland ontvluchten en Amerikaanse grond aanraken automatisch een verbijfvergunning, in tegenstelling tot vluchtelingen uit andere Latijns Amerikaanse landen. De Cubaanse regering spreekt over de Ley Asesina / Moorddadige Wet  omdat zij Cubaanse burgers zou aanmoedigen onder gevaarlijke omstandigheden de Straat van Florida over te steken.

Obama volgens de website Babalublog

Obama volgens de website Babalublog

Link
* De verklaring van de Cubaans-Amerikaanse ballingenorganisaties, Libre Online
* Artikel in Confidencial digital
* De weblog Babalublog is een informatieve website van conservatieve Cubaanse-Amerikanen; tégen president Obama en vóór het Amerikaanse embargo.