Rosa Maria Payá: ’EU pleegt verraad aan democratie’

Vandaag vindt in Brussel de eerste Primer Consejo Conjunto Cuba-Unión Europea (UE) / Gezamenlijke Raad Cuba –  EU plaats, een jaar nadat de EU en Cuba een bilateraal samenwerkingsakkoord sloten. Namens Cuba zal de Cubaanse kanselier, Bruno Rodríguez aanwezig zijn; de EU wordt vertegenwoordigd door Federica Mogherini, buitenlandchef van de EU. De oppositiegroep CubaDecide, geleid door Rosa María Payáؘ, roept de landen van de EU op alsnog het akkoord af te wijzen en dit niet te ratificeren omdat het ‘de dictatuur in Cuba legitimeert.’
María Payá: ‘Dit is de allerlaatste boodschap die wij van de EU verwachten, een boodschap die het Cubaanse volk in de steek laat en verraad pleegt aan wat wij in de wereld als democratie beschouwen’, concludeert zij.

rosa-maria-paya-2017-

Rosa Maria Payá

Payá, dochter van de bij een auto-ongeval in 2012 omgekomen Oswaldo Payá, zei gisteren tijdens een persconferentie in Brussel, dat het Cubaanse regime de onderhandelingen gebruikt als ‘legitimatie van haar macht, een legitimatie die Cubaanse bevolking haar nooit via de stembus heeft gegeven.’ Zij is van mening dat de vragen van de Cubaanse burgers in Brussel niet gehoord zullen worden, noch door de Minister van Buitenlandse Zaken van de dictatuur, noch door iemand die de dictatuur omschrijft als ‘democratie in een één-partijdictatuur,’ aldus de woordvoerder van CubaDecide, die verwijst naar eerdere uitspraken van EU-officials. In een verslag in 2016 noemde de EU-dienst Servicio Europeo de Acción Exterior de Cubaanse regering  ‘een één-partijdictatuur waar verkiezingen zijn op gemeentelijk, provinciaal en nationaal niveau.’

Samenwerkingsproject 40 miljoen dollar
Payá zei geen begrip te hebben voor een samenwerking van de EU met de dictatuur in Cuba, die geen aandacht schenkt aan ‘het beëindigen van de onderdrukking, de vrijlating van politieke gevangenen en de erkenning van het Cubaanse volk’. CubaDecide roept op tot een bindende volksraadpleging, zodat Cubanen kunnen beslissen onder welk politiek systeem ze willen leven. De bilaterale overeenkomst tussen de EU en Havana maakt het juridisch mogelijk de betrekkingen te regelen; een vergelijkbaar verdrag heeft de EU ook met andere landen in de regio. Het eerste resultaat is het opzetten van projecten in Cuba ter waarde van bijna 40 miljoen dollar. Payá is van mening dat ‘de Europese democraten rekening moeten houden met andere spelers in Cuba, de Cubaanse burgers en het maatschappelijk middenveld, en niet de suggestie moeten wekken dat de enige factor in Cuba de dictator is.’ Vijftien van de 28 EU-lidstaten waaronder Nederland, hebben de overeenkomst tussen de EU en Cuba nog niet op nationaal niveau geratificeerd, en Payá deed een beroep op hen om dit ook niet te doen, tenzij aan de voorwaarden voor de tenuitvoerlegging van de overeenkomst is voldaan. Zij riep met nadruk op een einde te maken aan de repressie, de vrijlating van politieke gevangenen, die zij op ‘ongeveer 115’ schat.

touwtje-trekken-raul-canel-fernando-pinilla

Cartoon van Fernando Pinilla

Activisten
Tijdens de persconferentie vergezelden twee Cubaanse activisten Payá. Zij wilden anoniem blijven uit angst voor mogelijke represailles bij terugkeer naar het eiland. Zij bekritiseerden het feit dat de Cubanen ‘geen stem hebben’ en dat ‘de onderdrukking en terreur die het Castro-regime op het eiland blijft uitoefenen, is toegenomen’. Volgens de activisten verandert de komst van Miguel Díaz-Canel als president niets aan de situatie, want op het eiland ‘heerst en regeert Raúl Castro’, terwijl Díaz-Canel ‘een marionet’ is. Payá benadrukte dat CubaDecide ‘niet vraagt om een foto met Mogherini’, maar ‘deel wil uitmaken van het proces van besluitvorming.’

Bron
* Website Diario de Cuba, 14 mei 2018

Het netwerk dat de Castro’s weefden (deel 1)

Zowel binnen als buiten Cuba is de rol van de hoofdrolspelers in het politiek krachtenveld vaak een raadsel ondanks het feit dat de grondwet deze helder heeft geformuleerd. Er is dikwijls sprake van invloedssferen waar bepaalde personen een machtige rol spelen die vanwege het gebrek aan transparantie onzichtbaar blijven. Wat blijft zijn de geruchten, roddel en achterklap over de aanwezigheid van een significant aantal leden uit de familiekring van Raúl Castro in de belangrijkste ondernemingen, overheidsinstellingen en  organismen van het centraal bestuur van de Staat, zonder dat er sprake is van controleerbare feiten. 

De journalist Ulises Fernández (Cubanet) probeerde de kluwen van dit netwerk te ontrafelen. Hij legt daarbij het accent op de rol van Raúl Castro die aanstaande donderdag 19 april terugtreedt als president.

familie-raul-Raúl Castro (i) y los comandantes Ramiro Valdés (c) y Guillermo García (d). Detras, de d. a i., Raúl Guillermo Rodríguez Castro y Alejandro Castro Espín Raúl Castro (links) en de commandanten Ramiro Valdés (midden) en Guillermo García (rechts). Achterste rij van rechts naar links: Raúl Guillermo Rodríguez Castro (kleinzoon van Raúl Castro) en Alejandro Castro Espín (zoon van Raúl Castro).
Raúl Guillermo Rodríguez Castro is de zoon van Raúl’s dochter Deborah Castro Espín en Luis Alberto Rodríguez. Het stel is inmiddels gescheiden.

Raúl Castro was weliswaar de spil waar alles omdraaide en om wie de andere politieke spelers in meerdere of mindere mate invloed hadden op de macht, de besluitvorming en uitvoering. Maar misschien is de machtsverdeling wel veel gecompliceerder. Ondanks de gebrekkige informatie van de kant van de instellingen in Cuba bestaat er een pyramide van de macht met aan de top de huidige president Raúl Castro als het Cubaanse oppergezag. Onder aan de pyramide zien we de mensen die geen mogelijkheid hebben deze structuur te doorbreken, dat wil zeggen de Cubanen aan de basis die niet zijn georganiseerd.

Ware en informele hiërarchie
Wanneer het gaat om politieke spelers onderscheiden wij personen die een rol spelen in de officiële media en zij die daar buiten vallen. Een goed voorbeeld is de wijze waarop de staatsmedia tot nu toe berichtten over Alejandro Espín Castro, zoon van Raúl Castro. Hij is de laatste jaren gestegen op de pyramide van de macht en bevindt zich nu in het centrum ervan. Tot 2005 werd hij nauwelijks in de officiële media  genoemd behalve op de website Cubadebate waar hij analyses en commentaren publiceerde. Hij werd dan omschreven als ‘professor in de Politieke Wetenschappen en sociaal onderzoeker’ en ook wel als ‘ingenieur’ of  ‘docent in Internationale Betrekkingen en onderzoeker van thema’s betreffende Nationale Verdediging en Veiligheid’.

Alejandro-Castro-Espín-coronel-hijo-de-Raúl-Castro

Kolonel Alejandro Castro Espín, zoon van Raúl Castro


Na 2015 verandert dat en wordt hij op officiële blogs en websites van de regering zoals Cuba Información.tv, gepresenteerd als ‘zoon van Raúl Castro en Vilma Espín’ en wordt gezegd dat hij op regeringsniveau meewerkt aan de complexe missie van de verdere ontwikkeling van ‘de Cubaanse Revolutie te midden van een scherpe internationale crisis’. Op 11 april 2015 wordt in een officiële mededeling van het Ministerie van Binnenlandse Zaken (MINREX) gemeld dat Alejandro Castro Espín kanselier Bruno Rodríguez Parrilla vergezelde bij de VIIe Top van de Amerika’s als ‘lid van de Commissie van Nationale Verdediging en Veiligheid’. Slechts zes maanden later noemt dit ministerie hem voor de eerste keer ‘adviseur voor Nationale Veiligheidszaken’. Dat gebeurde op 29 september 2015 in een persbericht over de ontmoeting van Barack Obama en Raúl Castro in New York.  Sommigen waren verrast door de verschijning van Alejandro Castro bij de gesprekken tussen de regeringen van Cuba en de VS. Vanwege zijn abrupte verschijning op het wereldtoneel maar ook vanwege het effect op de Cubaanse Minister van Buitenlandse Zaken, Bruno Rodriguez die blijkbaar een ‘adviseur’ nodig had op het gebied van nationale veiligheid. Maar de toevoeging van een adviseur uit het leger uit de kring van Raúl Castro is in de Cubaanse top geen uitzondering. Bronnen bij Buitenlandse Zaken zeggen dat dit adviseurschap aanvankelijk was toebedacht aan de pas overleden generaal Guillermo Rodríguez del Pozo, verwant met Raúl Castro want hij was de vader van Luis Alberto Rodríguez López-Callejas en daardoor grootvader van vaderskant van Raúl Guillermo Rodríguez Castro. Deze laatste is de man die voortdurend aan Raúl’s zijde opduikt en benoemd werd tot chef van de Dirección General de Seguridad, de persoonlijke veiligheidsdienst van de huidige president.

bruno-rodriguez-bij-VN

Bruno Rodríguez bij de Verenigde Naties

Tot de grond afbreken
Een van de eerste besluiten die Raúl Castro nam, toen hij officieel zijn zieke broer verving, was de ontmanteling van de machtsstructuren die hij erfde. In maart 2009 ontzet Raúl Castro alle potentiële opvolgers – vaak ook door Fidel geschoold en getraind – uit de macht, onder wie vicepresident Carlos Lage Dávila, maar ook kanselier Felipe Pérez Roque die onmiddellijk wordt vervangen door Bruno Rodríguez Parrilla, afkomstig uit een familie die vanaf het begin van de revolutie dichtbij de Castro’s stond. De huidige Cubaanse kanselier is een zoon van José María Rodríguez (die diverse functies had o.a. als directeur van het Bureau van Industrieel Eigendom), neef van Carlos Rafael Rodriguez (vicepresident van de Staatsraad en Raad van Ministers tot 1977) en neef van Dania Rodriguez Garcia- Buchaca, echtgenote van de overleden generaal  Julio Casas Regueiro, die door Raúl Castro als zijn opvolger werd aangewezen bij het Ministerie van de Revolutionaire Strijdkrachten (FAR). De rol van Casas Regueiro als voornaamste architect van de Ondernemersgroep van de Strijdkrachten / Grupo Empresarial de las FAR, GAESA was fundamenteel. Hij was vanaf 1981 de mentor voor economische zaken van generaal Luis Alberto Rodriguez Lopez-Callejas, toen nog schoonzoon van Raúl, en nu hoofd van GAESA en leider van het Vijfde Departement van de FAR (Economisch) en lid van  het Centraal Comité van de Cubaanse Communistische Partij (PCC). Luis Alberto was getrouwd met de dochter van Raúl Castro, Deborah.

Callejas-Luis-Alberto-Rodriguez-Lopez-Callejas-GAESA

Luis Alberto Rodriguez Lopez Callejas

Complex
Dit schema wordt nog complexer als er lijnen worden getrokken tussen deze meer zichtbare personen en de anderen die hun werk praktisch op de achtergrond uitvoeren, zoals in het geval van Guillermo Rodriguez Lopez-Callejas, broer van Luis Alberto, directeur van een groot aantal off-shore bedrijven, waarvan er enkele betrokken zijn bij de onthullingen van de Panama Papers.  Deze bedrijven zijn ook betrokken bij de overhevelen van vooral brandstof van het Venezolaanse staatsoliebedrijf PDVSA tussen Venezuela en Cuba.

Bron
* Publikatie van onderzoeksjournalist Ulises Fernández op de website Cubanet, 2 januari 2018

Nieuwe migratiemaatregelen roepen vragen op

Cuba versoepelt de mogelijkheden voor burgers met de Cubaanse nationaliteit om hun geboorte-eiland te bezoeken. Cubanen op het eiland hopen dat bezoeken van familieleden die het land eerder illegaal ontvluchtten daardoor mogelijk worden. De Cubaanse Minister van Buitenlandse Zaken, Bruno Rodríguez, heeft zaterdag tijdens een bijeenkomst met Cubaanse ingezetenen in Washington vier nieuwe maatregelen aangekondigd die op 1 januari in werking treden. Het land wil hiermee de Cubaanse-Amerikanen aan hun kant krijgen in de diplomatieke crisis die tussen de beide landen is losgebarsten.

vliegveld-emigracion-aeropuertos-cuba-cubanosCubaanse-Amerikanen hoeven niet langer een speciaal paspoortonderzoek te doorstaan wanneer ze naar Cuba reizen. Dat zogeheten habilitación-stempel (kosten 70 dollar) werd in 2004 ingevoerd. Cubaanse burgers in het buitenland die een pleziervaartuig bezitten, kunnen voortaan vrij het eiland binnenvaren en vertrekken. Cubanen die illegaal het land verlieten, hoeven niet langer acht jaar te wachten voor zij Cuba mogen bezoeken. Kinderen van Cubanen die in het buitenland wonen en in het butenland werden geboren, kunnen in aanmerking komen voor het Cubaanse staatsburgerschap. Dat heeft gevolgen voor het erfrecht want deze kinderen mogen dan familiebezit erven zoals de woning van hun ouders.

paspoort-visum-voor-vsOpen
De officiële media in Cuba presenteren de nieuwe regels als een reactie op de beschuldigingen van vermeende akoestische aanvallen op Amerikaanse diplomaten in Havana en de recente stopzetting door Washington van de afgifte van visa op haar consulaat in Havana. Minister Rodriguez verklaarde tijdens de slotceremonie van het evenement: ’De Amerikaanse regering sluit en Cuba opent zich’. Cubaspecialist Ted Henken, werkzaam aan het Baruch College, zegt: ‘Het is duidelijk dat deze beleidswijziging alles te maken heeft met de economische noodzaak deze financiële kanalen te beschermen, ironischerwijs tot stand gekomen door de Cubaanse diaspora. Dat telt meer dan het principiële en onvervreemdbare recht van burgers om te reizen en te verblijven in het land waar zij geboren zijn. De Cubaanse wetenschapper Armando Chaguaceda schrijft in het Mexicaanse dagblad La Razón: ‘De Cubaanse politieke elite wil zich voor het oog van de wereld graag presenteren als de tegenhanger van de agressieve Trump.’ Hij vermoedt dat achter de versoepeling van de migratieregels ook economische motieven schuil gaan: ’Raúl Castro en zijn erfgenamen hebben kleinere bondgenoten nodig die het ontluikende autoritaire kapitalisme financieel kunnen steunen.’ Volgens officiële gegevens  wonen er 823.000 Cubaanse burgers in het buitenland; die betalen voor een paspoort dat in de VS wordt verstrekt 375 dollar per stuk. Tegen betaling van 180 dollar kan dit voor 2 jaar worden verlengd. De gevolgen van de afgekondigde maatregelen zijn onzeker, maar de stroom van Cubaanse ballingen en migranten naar het eiland zal groeien en met hen de stroom aan goederen, giften en dollars. Vorig jaar rekende de Havana Consulting Group uit dat de dollaroverboekingen met 2,7% stegen tot 3,4 miljard dollar

Ofelia-Acevedo-Miami-Habana-RosaMariaPaya 26102017

Ofelia Acevedo en haar dochter Rosa Payá

Uitwijzing
Slechts een paar uur voor de officiële aankondiging werd Ofelia Acevedo, weduwe van oppositieleider Oswaldo Payá, verhinderd Cuba binnen te komen, ondanks het feit dat haar paspoort was goedgekeurd. Ofelia Acevedo werd gedwongen om zonder enige uitleg van de autoriteiten naar Miami terug te keren. De officiële mededelingen van minister Rodriguez maken niet duidelijk of voormalige politieke gevangenen of uitgewezen oppositieleiders van de regering van het land na 1 januari 2018 zullen mogen terugkeren en worden toegelaten. Minister Rodríguez maakte één uitzondering namelijk voor Cubanen die hun land illegaal verlieten via de Amerikaanse marinebasis van Guantánamo Bay. De regimegezinde nieuwswebsite Cubadebate zegt dat doktoren, diplomaten en sportlieden die tijdens hun verblijf, de vlucht namen niet naar Cuba kunnen terugkeren. Voor hen geldt nog steeds de wachttijd van acht jaar.

Bron
* 14ymedio, Zunilda Mata, 30 oktober 2017

Linken
Website Cubadebate, 29 oktober 2017: Wat houden de nieuwe migratiemaatregelen in? (Spaanstalig)
* Website Cartas desde Cuba, 31 oktober 2017: De emigratie en het legale vacuúm. 

VS weigert informatie over ‘akoestische geluiden’

Het Amerikaanse Ministerie van Buitenlandse Zaken heeft bevestigd dat de VS niet van plan zijn het bewijsmateriaal over de ‘akoestische geluiden’ te overhandigen aan de Cubaanse autoriteiten. Tweeëntwintig medewerkers van de Amerikaanse ambassade zouden daarvan het slachtoffer zijn geworden. Het Ministerie bevestigt daarmee eerdere kritiek van de Cubaanse Minister van Buitenlandse Zaken, Bruno Rodriguez, afgelopen week op deze geheimhouding.

logo-department-of-state‘Wij willen niet dat deze informatie uitlekt. Deze informatie kan terechtkomen bij andere partijen die betrokken zijn bij deze incidenten. Informatie verstrekken over het onderzoek kan hen alarmeren die wij de ‘bad guys’ noemen, de echte mensen die hier verantwoordelijk voor zijn,’ aldus een woordvoerder van het State Department. Zij herinnert er aan dat Washington tot nu toe niet heeft vastgesteld ‘wie of wat er verantwoordelijk zijn’ voor deze aanvallen en ze beklemtoont dat zij niet doelt op ‘het Cubaanse volk’ wanneer ze de term ‘bad guys’ ggebruikt. Cuba-watchers wijzen erop dat de ‘slechteriken’ dan wel niet de Cubanen zijn, maar dat deze er wel door getroffen worden. Vooral de gewone Cubanen worden getroffen omdat zij niet langer een visum kunnen  aanvragen om hun familie te in de VS te bezoeken.

paspoort-visum-voor-vsPaspoorten verlengen
Cubanen in en buiten Cuba maken zich grote zorgen over de consulaire dienstverlening vanuit de ambassades in de VS en Cuba. Voor de verlenging van paspoorten bij de Cubaanse vertegenwoordiging in Washington gold al een wachttijd van gemiddeld 8 maanden. Nu rekent men op wachttijden, die minstens drie maal zo lang duren. ‘Als het paspoort om de twee jaar moet worden vernieuwd, dan moet de Cubaans-Amerikaanse burger na ontvangst van zijn document weer een nieuw document opsturen om verloop van het document te voorkomen,’ aldus een Facebook-gebruiker. Verlenging van het paspoort moet om de twee jaar gebeuren en kost 180 dollar; een nieuw paspoort kost 375 dollar. Wie langer dan twee jaar in het butenland is gebleven en na 2 jaar weer naar Cuba wil terugkeren, moet zijn paspoort laten ‘opwaarderen.’ Dat kost tussen de 20 en 50 dollar. Mensenrechtengroepen hebben er al eerder bij de Cubaanse overheid op aangedrongen dat voor een Cubaan met 2 nationaliteiten het paspoort van het land van verblijf zou moeten volstaan.

Bron
* Diario de Cuba, Cartas desde Cuba
Link
* Website Capitol Hill: Cuba’s Vice President Díaz-Canel: Claims Of Attacks On US Diplomats Are ‘Nonsense’

Eerste helft 2017: 2.620 politiek gemotiveerde arrestaties

De Nationale Commissie voor Mensenrechten en Nationale Verzoening / Comisión de Derechos Humanos y Reconciliación Nacional (CCDHRN) meldt in haar verslag over de maand juni minstens 380 arbitraire aanhoudingen van Cubaanse dissidenten, ‘een cijfer dat iets hoger is dan dat in de maand mei’. Tot nu toe werden in 2017 2.620 personen om politieke redenen gearresteerd.

MLC-Anairis-Miranda-Leyva-Adairis-MLC

De zussen Anairis en Adairis Miranda Leyva houden een hongerstaking. Zij zijn actief in de Christelijke Beweging voor Bevrijding MCL, opgericht door Osvaldo Payá.

In het rapport wordt melding gemaakt van ‘vier gevallen van fysieke agressie en 28 gevallen van vijandige bejegening’ door de politieke politie en parapolitionele groepen. Volgens de CCDHRN ‘worden de laatste maanden pogingen zichtbaar van het Castro-regime om detentie van leden van de oppositie, en met name het opleggen van gevangenisstraffen, te voorkomen om zo kritiek van de internationale publieke opinie voor te zijn.’ Maar de CCDHRN zegt ook dat hoewel moeilijker te meten, het aantal staandehoudingen op straat, bezoeken aan woningen die gepaard gaan met dreigementen en druk op onschuldige familieleden, toenemen.

Hongerstaking
De Commissie maakt ook melding van vier gevallen van een hongerstaking in de maand juni, o.a. van Jorge Cervantes Garcia, coördinator van de oppositiegroep Unión Patriótica de Cuba (UNPACU), die 40 dagen in hongerstaking was maar eind juni deze actie stopzette. Ook drie andere opposanten Ana Iris, Ada Iris Miranda Leyva en hun broer Fidel Batista Leyva zijn in hongerstaking. Het rapport bewijst op andere hongerstakers zoals Pedro Luis Boitel Abraham, Orlando Zapata Tamayo en Wilman Villarm, die het leven verloren.

Reisverbod
In de maand juni kregen 29 dissidenten een reisverbod opgelegd. Zij wilden conferenties of congressen in het buitenland bijwonen en kregen een reisverbod opgelegd, ‘het hoogste aantal sinds jaren.’

VN-virgina-dandan

Virgina Dandan

Bezoek VN-mensenrechtenexpert
Van 11 tot 13 juli zal Virginia Dandan, geboren in de Filippijnen, expert op het gebied van mensenrechten en voormalig voorzitter van het Comité voor Economische, Sociale en Culturele Rechten, Cuba bezoeken. Dat meldt het Cubaanse Ministerie van Buitenlandse Zaken op haar website. In april bezocht Maria Grazia Gianmarinaro, VN-waarnemer voor Mensenhandel Cuba. Het was het eerste bezoek van een expert van de Mensenrechtenraad van de VN aan Cuba sinds 10 jaar. Het is onbekend of Virginia Andan ook politieke dissidenten zal ontmoeten, in Cuba meestal aangeduid als ‘huurlingen’ of ‘contrarevolutionairen’.

logo-minrex

Ministerie van Buitenlandse Zaken

Mensenrechtenclausule EU bekritiseerd
Cuba heeft de steun van het Europarlement voor het akkoord tussen Cuba en de EU op 5 juli jl. verwelkomd als ‘een positieve stap’. De Minister van Buitenlandse Zaken, Bruno Rodríguez, zei tijdens een persconferentie in Wenen dat de resolutie over de mensenrechten ‘onnodig’ was en sprak van ‘inmenging’ van de zijde van ‘krachten die tegen de toenadering van Cuba en Europa zijn.’ De gewraakte resolutie maakt opschorting van het samenwerkingsakkoord mogelijk wanneer in het geval van de respectering van de mensenrechten, het verdrag geweld wordt aangedaan. Ook het Cubaaans Parlement/ Asamblea Nacional de Cuba noemt de resolutie ‘onacceptabel’ omdat zij ‘de werkelijkheid in Cuba geweld aandoet’.

Bijlagge
* Spaanstalig maandrapport CCDHRN, juni 2017
Link

* Verklaring 5  juli 2017 van het Cubaans Parlement: Declaración de la ANPP en respuesta a la Resolución sobre Cuba adoptada por el Parlamento Europeo

Eén maand zonder vicevoorzitter Machado Ventura

Al één maand lang is de Cubaanse tweede vicepresident José Ramón Machado Ventura niet meer in de openbaarheid verschenen. Reinaldo Escobar, journalist van 14ymedio, vraagt zich af wat de reden van de afwezigheid van de tweede sterke man in Havana kan zijn. De laatste maal dat de vicepresident werd gezien, bezocht hij een landbouwproject in Pinar del Río.

machado-ventura-2017

Machado Ventura

De 86-jarige Machado Ventura, geboren in San Antonio de las Vueltas, is als tweede partijsecretaris al ruim 10 jaar de sterke man in de schaduw van Raúl Castro. Hij was nooit langer dan 48 uur afwezig op televisieschermen en in krantenkolommen tot en met 27 februari jl. Dat leidde tot geruchten, zeker in een land waar de bevolking gewoon is meer aandacht te schenken aan het ontbreken van nieuwsberichten dan aan het nieuws zelf.

Opvolging
De afwezigheid van Ventura komt op een moment – minder dan een jaar – dat Raúl Castro zijn ambt als president zal neerleggen en de vraag dringt zich op wie hem zal opvolgen. Wanneer Machado Ventura verdwijnt, is de benoeming van een tweede partijsecretaris noodzakelijk en die zal meer duidelijkheid brengen over de vraag van Raúl’s opvolging, een van de best bewaarde geheimen in Cuba van de laatste jaren. Als de huidige eerste vicepresident Diaz Canel benoemd wordt tot tweede man van de partij, wordt daarmee een traditie voortgezet waarmee meer macht bij één persoon ligt. Maar ook andere namen worden genoemd zoals die van Bruno Rodríguez, de huidige Minister van Buitenlandse Zaken, Lázaro Expósito, partijvoorzitter in de provincie Santiago of Salvador Valdés Mesa, oud-leider van de staatsvakbeweging CTC. Er zou dan sprake zijn van een tweehoofdige leiding (van staat en partij), een ongewone route voor communistische regimes.

Fidel alleenmacht
Tientallen jaren was alle macht geconcentreerd bij Fidel Castro die veel van zijn ontelbare taken delegeerde naar zijn broer. In 2006 werd de Cubaanse leider door ziekte gedwongen zich terug te trekken uit het openbare leven, en erfde Raúl Castro dit conglomeraat van taken die voortvloeiden uit het leiderschap van de partij én de staat. Maar in de periode van Raúl Castro werd het systeem van de twee parallele functies gesplitst. De eerste vicepresident was niet langer ook dezelfde persoon als tweede man van de partij PCC. Machado Ventura bleef de tweede man van de partij. Machadito, zoals hij door zijn vrienden wordt genoemd, heeft het imago van een ayatollah en beschermer van de ware ideologie, gecultiveerd. Het is een vorm van orthodoxie die in Cuba niet gekoppeld is aan de dogma’s van het marxisme-leninisme, maar aan de doctrine van het eigenzinnige Fidelismo.

CUBA-LA HABANA-ASISTEN MACHADO VENTURA Y DÍAZ-CANEL A CEREMONIA DE CONDECORACIÓN CON LA ORDEN CARLOS J. FINLAY

José Ramón Machado Ventura (links), tweede partijsecretaris, vicevoorzitter van de Staatsraad en de Raad van Ministers ontving op 21 januari 2017  de onderscheiding Carlos J. Finlay uit handen van Elba Rosa Pérez Montoya, Minister van Wetenschappen en Milieu. Rechts: Miguel Díaz-Canel Bermúdez, eerste vicevoorzitter van de Staatsraad en de Raad van Ministers .

Onbeweeglijk
De aanwezigheid in de top van de samenleving van een onverbiddelijke Cerberus (de driekoppige hellehond uit de mythologie die de poorten van de onderwereld bewaakt) als Machado Ventura, wordt door analisten beschouwd als de wens van Fidel Castro, die hem achter zijn broer plaatste om te voorkomen dat deze van de uitgestippelde weg zou afwijken. Zo werd de man die ooit een medische graad haalde, volgens het jargon uit de Sovjettijd van de perestrojka, de rem op de hervormingen die Raúl Castro zou willen doorvoeren. Machado Ventura verwierf zijn reputatie van onbeweeglijkheid en gebrek aan flexibiliteit ook door zijn strenge optreden tijdens de provinciale vergaderingen die hij overal in het eland leidde en die vooraf gingen aan de twee laatste congressen van de partij. Daar werden besluiten voorgekookt, akkoorden gesloten en de vertegenwoordigers verkozen voor het partijcongres die trouw betoonden aan de ‘heilige geboden’ van het Raúlismo.

Harde lijn
Wellicht is er nu een einde gekomen aan de hoofdrol die hij speelde. De man die de val van functionarissen aankondigde, tijdens de vieringen van de Eerste Mei de bevolking toesprak en tientallen jaren kerstbomen verbood in openbare gebouwen, zou van het toneel zijn verdwenen. Zo verdwijnen ook  zijn toespraken die opriepen tot efficiëntie en zijn bezoeken aan productiebedrijven waar hij aanmoedigde tot meer discipline en opofferingsgezindheid. Of is het mogelijk dat Machadito – de waakhond van de orthodoxie – als een feniks uit zijn as herrijst en de boeren opnieuw uitlegt hoe zij boniato moeten telen of de ingenieurs in een fabriek uitlegt hoe zij de grondstoffen beter kunnen gebruiken? De hoeders van de harde lijn zullen die wederkomst met opluchting verwelkomen.

Bron
* Reinaldo Escobar op de website 14ymedio, 27 maart 2017

Cubaanse dissidenten wijzen akkoord EU en Cuba af

Cubaanse dissidenten verwerpen het akkoord dat Cuba en de Europese Unie gisteren sloten. ‘Wij zijn geen tegenstanders van een akkoord tussen ons land en de EU dat ten voordeel strekt aan onze volkeren, maar verwerpen deze overeenkomst omdat het de uitoefening van de fundamentele vrijheden door de Cubanen niet beschermt,’ schrijven een 40-tal tegenstanders van het regime in een brief aan de EU-buitenlandchef Federica Mogherini. Zij sloot gisteren namens de Europese Unie een verdrag dat moet leiden tot samenwerking en normalisering van de betrekkingen tussen Cuba en de EU. Volgens EU-buitenlandchef Frederica Mogherini krijgen mensenrechten, klimaat, drugsbestrijding en terrorisme daarin bijzondere aandacht.

rodriguez-federica-mogherini-ministers-eu-12122016

Minister Rodriguez, Federica Mogherini en de EU-ministers van Buitenlandse Zaken poseerden gisteren na de ondertekening van het verdrag. Minister Koenders ontbreekt op de foto.

De vreedzame oppositie stelt vast dat ‘de Cubaanse regering verantwoordelijk is voor de opsluiting van veel Cubanen,’ aldus de leden van de vreedzame oppositie in Cuba. Zij constateren dat ‘de gewelddadige onderdrukking in Cuba doorgaat en elke dag intenser wordt.’ Zij vragen de 28 landen van de EU om ratificatie door Havana te eisen van internationale mensenrechtenpacten en een einde te maken aan de politieke repressie en aan de gewelddadige praktijken tegen vreedzame opposanten en de Cubaanse burger in het algemeen. De brief werd o.a. ondertekend door Iván Hernández Carrillo (Asociación de Sindicalistas Independientes de Cuba), René Gómez Manzano (Corriente Agramontista), rockzanger Gorki Águila, Rosa María Payá, dochter van de overleden leider Oswaldo Payá, Carlos Alberto Montaner (Interamerican Institute for Democracy), Henry Constantín (La Hora de Cuba) en Eliecer Ávila van de groepering Somos+. Het verdrag tussen de EU en Cuba kwam tot stand zonder dat één formele bijeenkomst plaatsvond met de politieke oppositie in het land. Ook is de Cubaanse oppositie geen rol toebedeeld bij de naleving van de afspraken.

Nieuwe fase
De Cubaanse minister van Buitenlandse Zaken Bruno Rodríguez Parrilla noemt het akkoord een ‘nieuwe fase’ in de betrekkingen tussen Europa en het Caribische eiland. ‘De dialoog over mensenrechten gebeurt zonder taboes, in volle respect en in vriendschap’, aldus Mogherini na de ondertekeningsceremonie in Brussel.

ambassade-eu-havana

De EU-vertegenwoordiging in Havana

Modernisering
In maart kwamen de EU en Cuba in Havana overeen de banden te normaliseren en aan te halen, en de weg vrij te maken voor nauwere economische samenwerking. Daarbij wil de EU Cuba helpen economisch en sociaal te moderniseren. De overeenkomst voorziet niet in een vrije handelszone tussen de EU en Cuba.

Bron
* ANP en anderen

Bijlagen
De Engelstalige tekst van het verdrag tussen Cuba en de EU: political-dialogue-and-cooperation-agreement-november-2016
*  Rapport van Civil Rights Defenders met een kritische analyse van het gesloten verdrag: nothing-but-a-dialogue-on-human-rights-december-2016

Verbond van Caribische Staten ontwaart ‘imperialistisch tegenoffensief’

Cuba heeft vrijdag leiders van 25 Caribische landen in Havana verwelkomd vanwege de 7e Top van het Verbond van Caribische Staten / Asociación de Estados del Caribe (AEC). De Cubaanse Minister van Buitenlandse Zaken, Bruno Rodríguez benadrukte dat de bijeenkomst plaatsvond op een moment dat sprake is van ‘een groeiend neo-liberaal offensief op het continent dat de verworvenheden van de afgelopen jaren in gevaar brengt.’ Nederland (namens Bonaire, Saba en St. Eustatius), Aruba, Curaçao en Sint Maarten zijn alle vier geassocieerd lid van de ACS. Naast minister-president Rutte nemen ook de ministers-presidenten van de drie overige landen van het Koninkrijk deel aan de top. In Havana is ook de gouverneur van Puerto Rico, Alejandro García Padilla aanwezig als speciale genodigde.

aec-conferentie-ministers-buitenlandse-zaken03052016

De Ministers van Buitenlandse Zaken gisteren bij de AEC

Resolutie Venezuela
De Cubaanse Minister van Buitenlandse Zaken, Bruno Rodríguez sprak van een ‘imperialistische tegenoffensief’ en van ‘oligarchische krachten die de golf van neoliberalisme willen restaureren en die funeste gevolgen heeft voor onze volkeren’. Hij opende de bijeenkomst van de verzamelde ministers van Buitenlandse Zaken, die vrijdag plaatsvond en die in een resolutie haar steun uitsprak voor de Venezolaanse president Maduro. De resolutie wordt vandaag voorgelegd aan de regeringsleiders waaronder premier Rutte.

aec-june-soomer-03062016

June Soomer, ambassadeur van Santa Lucia werd verkozen tot nieuwe secretaris-generaal van de AEC. Zij is de eerste vrouw die de AEC leidt.

Complex
Minister Rodríguez sprak over ‘een complex moment voor de regio’, een verwijzing naar de terugtocht op het continent van autoritaire linkse regimes als Argentinië, Venezuela en Brazilië. President Maduro van Venezuela wordt vandaag in Havana verwacht waar vandaag de top van regeringsleiders plaatsvindt. Venezuela is de belangrijkste politieke en economische bondgenoot van Cuba in de regio.

Link
Website AEC-ASC

EU houdt tekst van akkoord met Cuba geheim

De diplomatieke afdeling van de Europese Unie weigert de tekst te publiceren van het bilaterale akkoord dat op 11 maart jl. werd getekend tussen de EU en Cuba. Dat staat te lezen in een brief die Visentin, een hoge ambtenaar van de EU, op 27 april zond aan de directeur van de Latijns-Amerikaprogramma’s van Civil Rights Defenders, Erik Jennische. Deze had om die tekst verzocht. Publicatie zou ‘het proces kunnen ondermijnen’ en ‘de relaties tussen de EU en Cuba schade toebrengen.’

bruno-rodrigeuz-mogherini11032016

EU-buitenlandchef Federica Mogherini en de Cubaanse Minister van Buitenlandse Zaken Bruno Rodríguez tekenden op 11 maart 2016 de tekst van het akkoord.

Volgens Visentin zou de tekst van het verdrag ‘nog voorlopig van aard zijn en deel uitmaken van onderhandelingen die nog lopen’. Hij beroept zich op Europese regelingen die gehele of gedeeltelijke publicatie van de tekst onmogelijk maken. Het akkoord was het resultaat van onderhandelingen door een team van de EU geleid door Christian Leffler en het Cubaanse team geleid door de vice-minister van Cuba, Abelardo Moreno. De handtekeningen werden in maart gezet door de EU-buitenlandchef Mogherini en de Cubaanse Minister van Buitenlandse Zaken, Bruno Rodríguez Parrilla. (zie foto)

Volgzaam
Erik Jennische van Civil Rights Defenders zegt dat het verbod strijdig is met het ‘principe van transparantie van de EU’ en signaleert een tegenstrijdigheid: de tekst van het verdrag zou voorlopig zijn, maar het akkoord werd in maart jl. wel in de volle openbaarheid en in aanwezigheid van persfotografen, aangekondigd. Jennische betreurt de uitzondering die de EU maakt voor Havana: ‘Als de EU een vergelijkbaar akkoord zou tekenen met een democratisch land in Latijns-Amerika, zou het geen probleem zijn de tekst van het document in te zien.’ Hij spreekt van een volgzame houding van de EU tegenover Cuba waardoor dit land blijkbaar bepaalt wat de EU wel of niet kan doen, ‘een land dat zijn eigen burgers uitsluit van elk debat’. Eerdere akkoorden met Midden-Amerikaanse staten en de EU kwamen tot stand met deelname van mensenrechtenorganisaties bij de onderhandelingen. ‘Dat is de juiste manier van werken,’ aldus Jennische. In het geval van Cuba werden Europese en Cubaanse mensenrechtenorganisatie uitgesloten van deelname aan het proces van onderhandelen. ‘Men suggereert dat het akkoord moet leiden tussen toenadering tussen de volkeren, maar hoe wil je dat bereiken als men geen kennis kan nemen van de inhoud?’ aldus Jennische.

Bron
* Diario de Cuba

Link
* Diario de Cuba van 11 maart 2016 over de ondertekening van het samenwerkingsverdrag

‘Unanieme steun’ voor Raúl Castro

Het voltallige congres van de Cubaanse Communistische Partij / Partido Comunista de Cuba (PCC) heeft gisteren ingestemd met het centrale verslag dat president en eerste partijsecretaris Raúl Castro zaterdag presenteerde. In het verslag wordt de balans opgemaakt van het politiek en economisch beleid van de afgelopen vijf jaren. De Cubaanse staatstelevisie deed geen rechtstreeks verslag van de discussies zondag en maandag in de werkgroepen. Wel werd ruim aandacht geschonken aan uitspraken van de Cubaanse Minister van Buitenlandse Zaken, Bruno Rodriguez, die het bezoek van president Obama aan Cuba omschreef als een ‘aanval’ op ‘onze geschiedenis, onze cultuur en onze symbolen.’

pcc-2016-diaz-canel

De eerste vicepresident Miguel Díaz-Canel gisteren tijdens het lezen van het verslag aan het 7e congres van de PCC

In het verslag kondigde Raúl Castro aan de leeftijdsgrenzen voor partijfuncties te verlagen en wel 60 jaar voor leden van het Centraal Comité en 70 voor het Partijsecretariaat en het Politburo; het congres sprak maandag zijn steun uit voor deze maatregel die ook zal gelden voor overheids- en staatsorganen. Het verslag werd voorgelezen door de eerste vicepresident  Miguel Díaz-Canel die zei dat dit verslag ‘de uitdrukking is van de historische continuïteit van de Revolutie en de lessen van zijn historische leider, compañero Fidel Castro’.  In het rapport wordt de noodzaak bepleit van een ‘betere toerusting voor hen die functies vervullen’ en wordt aangedrongen op bevordering van de ‘deelname van vrouwen, jongeren, zwarten en mestiezen’. Ook moet worden voorzien in het creëren van ‘een reserve aan kaderleden terwille van een gestage maar zekere vernieuwing van de functies in de leiding van de partij, de Staat en de Regering.’ Díaz-Canel wees met nadruk op de uitspraken van generaal Raúl Castro dat ‘de opbouw van een welvarend en duurzaam socialisme’ niet betekent dat ‘de soevereiniteit van het eiland wordt opgeofferd.’

pcc-2016-stemming-raul-machado

Vandaag, op de slotdag van het partijcongres wordt bekend welke afgevaardigden zijn verkozen als leden van het Centraal Comité, het Politburo en wie lid  worden van het secretariaat van de partij. Tenslotte zal president Raúl Castro de afsluitende rede uitspreken. Hij bracht gisteren (zie foto) ook zijn stem uit én die van zijn broer, Fidel Castro.

Resoluties
In diverse resoluties – die de afgelopen twee dagen in vier besloten werkgroepen werden bediscussieerd – werd o.a. het Nationaal Plan voor Ontwikkeling tot 2030 aangenomen, de richtlijn voor de toekomstige koers van de Cubaanse economie. Dit plan moet ‘structurele onevenwichtigheden’ wegnemen en uiteindelijk leiden tot een document dat in 2017 wordt gepresenteerd met toevoeging van aanpassingen op basis van de resultaten van consultaties. Ook gingen de communistische afgevaardigden akkoord met de actualisering van de economische hervormingen of zogeheten Lineamientos / Richtlijnen die op het vorige congres in 2011 waren aangenomen, aldus de staatsmedia want vertegenwoordigers van de buitenlandse pers waren niet welkom. De Cubaanse Minister van Economische Zaken, Marino Murillo, legde opnieuw uit dat de invoering van deze Richtlijnen geen proces is waarbij ‘op korte termijn’ resultaten zichtbaar worden. Er werden ook zes nieuwe Richtlijnen aangekomen, o.a. over de versterking van directe buitenlandse investeringen, de introductie op het eiland van geavanceerde technologieën en het gebruik van boekhoudkundige hulpmiddelen bij het nemen van besluiten. Ook werd de noodzaak onderschreven eigen Cubaanse films te ontwikkelen waarin nauwkeurig gelet wordt op artistieke uitingen ‘trouw aan de politiek van de Revolutie’ en verder te gaan met de versterking van de organen van de Poder Popular als ‘de weg om onze democratische en socialistische te consolideren,’ aldus Murillo.

pcc-granma-19042016

De eerste pagina van de partijkrant Granma vandaag

Bezoek Obama was ‘aanval’
De Cubaanse Minister van Buitenlandse Zaken, Bruno Rodríguez Parrilla, hield het partijcongres gisteren voor dat het bezoek van president Obama aan Cuba ‘een aanval’ was op ‘de geschiedenis en de cultuur van Cuba’. Rodríguez: ‘Het was een bezoek met een rechtstreekse aanval op ons concept, onze geschiedenis, onze cultuur en onze symbolen.’ Cubaanse leiders en staatsmedia hebben direct na het bezoek van president Obama aan Cuba vorige maand de retorische kritiek op de president en de VS sterk uitgebreid. ‘Deze harde retoriek vanuit de ideologische sfeer van de communistische partij bewijst de overgevoeligheid,’ aldus Richard Feinberg, voormalig veiligheidsadviseur van de Amerikaanse president Bill Clinton.

Bron
* Persbureau EFE, Spanje

Linken
* Teksten van resoluties en het eindverslag van het 7e Congres van de Cubaanse Communistische Partij van Cuba, 16  tot en met 19 april 2016.