Reisverbod voor pleitbezorger godsdienstvrijheid

Universitair docent Dalila Rodríguez González werd deze zondag verhinderd het land te verlaten, aldus de website 14ymedio. De vrouw is het derde lid van een familie die dit overkomt en die niet meer naar het buitenland mag reizen. Rodríguez, taalkundige aan de Universidad Central de Las Villas werd vorig jaar vanwege haar pleidooien voor godsdienstvrijheid ontslagen. Zij zou een slechte invloed op haar studenten hebben uitgeoefend. Rodríguez wilde in Uruguay een seminar over dit thema bijwonen, georganiseerd door het Centro para la Apertura y el Desarrollo de América Latina Cadal.

Dalila-Rodriguez-Gonzalez-profesora

Dalila Rodriguez González

Zondag jl. werd Dalila Rodríguez González door een medewerker van het Ministerie van Binnenlandse Zaken op de luchthaven van Santa Clara staande gehouden bij het Immigratiekantoor. Een paar minuten later werd ze overgeplaatst naar een kamer waar een officier haar vertelde dat ze een reisverbod had. Net als bij andere mensenrechtenactivisten die dit eerder overkwam, weigerden de immigratiebeambten Rodriguez informatie over het verbod te geven. ‘Het leek wel een verhoor’, aldus Rodriguez, lid van het Patmos Instituut, een evangelische groep die de vrijheid van godsdienst en de eerbiediging van de mensenrechten op het eiland bevordert. ‘Ze hebben me niet van tevoren op de hoogte gesteld om extra schade aan te richten,’ voegt Rodriguez toe.

Recht land te verlaten
In een verklaring van CADAL herinnert de organisatie aan artikel 13, lid 2 van de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens, waarin wordt erkend dat ‘Een ieder het recht heeft om elk land te verlaten, met inbegrip van zijn eigen land, en terug te keren naar zijn eigen land.’ De academica zou van 12 tot 14 september deelnemen aan de Zesde Latijns-Amerikaanse Top van Denktanks in Montevideo. Als onderdeel van haar agenda in de Uruguayaanse hoofdstad zou Rodriguez ontmoetingen hebben met José Gabriel González Merlano, specialist in godsdienstvrijheid aan de Katholieke Universiteit van Uruguay en in Buenos Aires met de autoriteiten van de Argentijnse Raad voor Religieuze Vrijheid. CADAL hekelde deze zondag het optreden van het regime in Havana en constateerde dat ‘Cuba het enige land in Latijns-Amerika is en een van de weinige in de wereld, dat willekeurig het verlaten van het eigen land verbiedt’. In april van dit jaar nam Rodriguez deel aan activiteiten van CADAL in Argentinië, Chili, Peru en Uruguay en was ze als spreker aanwezig op de alternatieve conferentie voor de VIIIe Top van Amerika. Zij hield toen een toespraak in het Instituto Libertad y Desarrollo in Santiago de Chile over Cuba voor de derde universele periodieke evaluatie in de VN-Mensenrechtenraad, samen met het Chileense congreslid Jaime Bellolio.

Willekeur
CADAL hekelde deze zondag het optreden van het Cubaanse regime en roept de regeringen van Latijns-Amerika en de Europese Unie op hun bezorgdheid uit te spreken bij de Cubaanse regering ‘voor de schending van dit grondrecht’ en ‘een einde te maken aan deze willekeurige praktijk, vooral in een land dat op het punt staat om twaalf jaar lid te zijn van de VN Mensenrechtenraad’.

Bron
*Website 14ymedio, 10 september 2018

Drie medewerkers ‘Convivencia’ door politieke politie verhoord

Drie medewerkers van het tijdschrift Convivencia zijn afgelopen week aangehouden en ondervraagd door de politieke politie van Pinar del Río. William Rodríguez, Karina Gálvez en Juan Carlos Fernández zijn medewerkers van deze onafhankelijke publicatie.

De foto van het Tienaminplein ( 4 juni 1989) die blijkbaar de nationale veiligheid  van Cuba in gevaar brengt

De foto van het Tienaminplein ( 5 juni 1989) die ‘de nationale veiligheid van Cuba in gevaar brengt.’

Woensdag en donderdag werden de drie medewerkers van Convivencia ondervraagd als ware zij potentiele misdadigers. De geheime politie zei dat Karina en Juan Carlos bij terugkeer van een buitenlandse reis,  materiaal hadden meegenomen die de nationale veiligheid bedreigden. O.a. verwezen ze naar de bekende foto van een Chinese burger die op het Tienaminplein een tank probeerde tegen te houden en naar een usbstick met belastend politiek materiaal. Bij terugkeer in Havana was al een laptop, een fototoestel en notitiebloks in beslag genomen. Ondanks de soepeler reismogelijkheden die in januari 2013 werden uitgevaardigd, worden leden van de civil society bij terugkeer in Havana nog herhaaldelijk onderworpen aan een intensief onderzoek en worden opname-apparatuur en dergelijke in beslag genomen. Soms eindigt de inbeslagname in confiscatie; de autoriteiten kopiëren de inhoud en de apparatuur wordt na klachten, teruggegeven.

Dagoberto Váldez

Dagoberto Váldes

Internationaal prestige
Het tijdschrift Convivencia wordt geleid door Dagoberto Valdés en publiceerde in de afgelopen 6 jaar 38 nummers met uiteenlopende thema’s over economie, cultuur, godsdienst en sociale kwesties. Het blad is de voortzetting van het tijdschrift Vitral dat door het bisdom van Pinar de Rio werd uitgegeven en door de toenmalige bisschop van Pinar del Rio Jorge Serpa altijd in bescherming werd genomen tegen kritiek van de partij en de Cubaanse staat. Daar kwam in 2007 een einde aan toen deze werd opgevolgd door bisschop Jorge Serpa Pérez,  die elk conflict met de partij en de Cubaanse autoriteiten uit de weg ging. In 2000 ontving Dagoberto Valdés ín Amsterdam uit handen van Prins Claus een belangrijke onderscheiding voor zijn inspanningen op cultureel en sociaal gebied in Cuba. Valdés werd afgelopen week door de Argentijnse mensenrechtenorganisatie CADAL (Centro para la Apertura y el Desarrollo de América Latina) voorgedragen als mogelijke kandidaat voor de mensenrechtenprijs Premio Internacional de Derechos Humanos Emilio F. Mignone, die jaarlijks door het Argentijnse Ministerie van Buitenlandse Zaken wordt uitgereikt

Link
* De website van Convivencia met o.a. nr. 39 van het tijdschrift

Dissident Cuesta Morúa krijgt reisverbod

De Cubaanse dissident Manuel Cuesta Morúa moet zich opnieuw elke dinsdag melden op een politiebureau in Miramar. Ook mag de voorman van de Partido Arco Progresista geen reizen naar het buitenland maken.

manuelcuestamorua6De autoriteiten hebben de dissidentenleider Cuesta Morúa van deze voorzorgsmaatregel op de hoogte gesteld en dat betekent dat eerder aanklachten aan zijn adres vanwege ‘verspreiding van valse informatie tegen de wereldvrede’ niet zijn opgeheven. Cuesta Morúa werd in januari gearresteerd vanwege de voorbereiding van een Forum voor Democratie, Internationale Relaties en Mensenrechten in Havana. De kritische conferentie zou parallel lopen aan de officiële bijeenkomst van Latijns-Amerikaanse en Caribische leider van de CELAC. Het regime beschuldigde hem toen van ‘’verspreiding van valse informatie tegen de wereldvrede”. Vanaf dat moment moest hij zich ook al wekelijks melden, maar deze maatregel was onlangs zonder enige toelichting opgeheven.

Kandidaat Havelprijs
De regimecriticus zou deze maand een bezoek brengen aan Chicago om een conferentie van de Asociación de Estudios Latinoamericanos (LASA) bij te wonen. Vorige week werd bekend dat hij door de Argentijnse mensenrechtenorganisatie CADAL is voorgedragen als kandidaat van de Václav Havel Mensenrechtenprijs. Deze prijs wordt jaarlijks door de Raad van Europa en de Stichitng Charta 77 toegekend.

Linken
* Website CADAL
* Twitterbericht van Manuel Cuesta

Amnesty International veroordeelt vervolging aan vooravond CELAC-top

Amnesty International heeft de Cubaanse autoriteiten opgeroepen een einde te maken aan de repressiecampagne tegen leden van de oppositie en dissidenten op het moment dat de tweede top van de Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeño (CELAC), begint. Vanochtend opende president Raúl Castro deze conferentie die twee dagen zal duren. De dissidenten wilden een schaduwconferentie houden.

Castro houdt de openingsrede (zie video hieronder)

Castro houdt de openingsrede (zie video hieronder)

Amnesty International: ‘De houding van de Cubaanse autoriteiten is een diep kwetsende aanslag op de vrijheid van meningsuiting en vereniging die niet genegeerd mag worden door de tientallen leiders die op dit moment in Havana bijeenkomen.’ (…) ‘Het is een hopeloze poging de stemmen te smoren die de systematische schending van het recht op vrije meningsuiting, samenkomst en vereniging in Cuba, aanklagen. De regering kan wellicht de aanwezigheid van dissidenten in de directe bijeenkomst van de conferentie verhinderen, maar hun opvattingen dringen ook daar door. Er zijn geen middelen die de rechten van de mensen kunnen smoren.’

Manuel Cuetsa Morua

Manuel Cuesta Morua nam het initiatief tot een schaduw-mensenrechtenconferentie; zijn verblijfplaats op dit moment is onbekend

46 arrestaties
De Cubaanse Commissie van de Mensenrechten en Nationale Verzoening / Comisión Cubana de Derechos Humanos y Reconciliación Nacional heeft 43 gevallen geteld van personen die tussen 23 en 26 januari voor korte tijd werden opgepakt. Een vijftal zijn onder huisarrest geplaatst. Minstens 18 opposanten zijn door de autoriteiten gewaarschuwd dat zij niet naar de Cubaanse hoofdstad mogen reizen. Gezien deze arrestaties zijn diverse parallelle activiteiten door de oppositie afgelast. Een van de belangrijkste organisatoren van de parallelle conferentie, Manuel Cuesta Morúa, voorman van Arco Progresista de la Isla en van de projecten Comité Ciudadanos por la Integración Racial (CIR) en Nuevo País, zat gisteren nog in de cel. Zijn vrouw Gloria Llopis zei zondag niet te weten waar haar man was opgesloten. *

Ban Ki Moon liet zijn haar knippen bij een kapper in het centrum van Havana

Ban Ki Moon liet zijn haar knippen bij een particuliere kapper in het centrum van Havana

Argentijn buitengezet
Mensenrechtenactivitst De Salvia van de Argentijnse mensenrechtengroepering CADAL kreeg geen toestemming om de parallelle conferentie in Havana bij te wonen. Hij schreef een brief aan de secretaris-generaal van de VN, Ban Ki Moon waarin hij er aan herinnert dat bij vorige gelegenheden schaduwconferenties van kritische geroepen ook in bijvoorbeeld Uruguay, Brazilië, Peru, Chili en Argentinië plaatsvonden en dat die ‘volkomen normaal verliepen.’ Havana zei eerder dat het mensenrechtenforum dat de dissidenten wilden organiseren, ‘een actie is van groepen verbonden met contrarevolutionairen Cubanen, gesteund door CADAL’ in een poging ‘de Latijnsamerikaanse top te boycotten.’

Yoani Sánchez geeft nieuwe betekenis aan afkorting CELAC: Cubanen zijn kapot maar orde en reinheid heersen op straat. pic.twitter.com/reMwrBADbZ

Yoani Sánchez geeft nieuwe betekenis aan afkorting CELAC: Cubanen zijn kapot maar orde en reinheid heersen op straat. pic.twitter.com/reMwrBADbZ

Gevolgd, gearresteerd en bewaakt
José Daniel Ferrer informeerde Amnesty International hoe hij en zijn collega op 24 januari werden staande gehouden door burgerpersoneel van de geheime dienst toen zij op weg waren naar het kantoor van de Comisión Cubana de Derechos Humanos y Reconciliación Nacional (CCDHRN). Ferrer vroeg hen om identificatie, maar dat weigerden zij terwijl zij de twee dissidenten bruusk in een auto duwden. Van daaruit werden zij naar een politiebureau op de grens van de provincie Havana en Mayabeque gebracht, vervolgens gescheiden en overgebracht naar twee andere politiebureaus in Havana. Op de 25ste januari werden zij naar Santiago de Cuba teruggebracht en brachten onderweg een nacht door in het politiebureau van Camagüey. Op 26 februari werden zij uiteindelijk in de provincie Santiago de Cuba vrijgelaten. José Daniel Ferrer zei Amnesty International verder dat zijn huis op dit moment in de gaten wordt gehouden door de politie. Ook Elizardo Sánchez Santa Cruz-Pacheco, voorman van de CCDHRN, klaagde over ongerechtvaardigde bewaking van zijn kantoor sinds 20 januari en het lastig vallen van personen die hem willen bezoeken.

Linken
* Verslag van onafhankelijk journalist Roberto Guerra (Hablemos Press) over de aanhoudingen in Cuba, 5 minuten
* Openingstoespraak van Raúl Castro bij CELAC-conferentie, 29 minuten

Noot

* Gisteren werd ook de liberale politicus Fernando E. Palacio gearresteerd. Hij werd overgebracht naar het politiebureau in Calle 7ª y 62; daar ontdekte hij dat ook Manuel Cuesta Morúa in dit bureau was opgesloten.

Cubaanse dissidenten plannen schaduwconferentie over democratie

Cubaanse dissidenten van diverse pluimage organiseren op dinsdag 28 januari aanstaande een forum over Democratie, Internationale relaties en Mensenrechten. Dit forum vindt plaats op het moment dat in Havana de top begint van de CELAC, de Gemeenschap van Latijns-Amerikaanse en Caribische Staten / Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC), waarvan president Raúl Castro het afgelopen jaar voorzitter was. De initiatiefnemers van de schaduwconferentie vragen zich af of een organsiatie als CELAC, die zich bij oprichting in 2011 ‘democratisch’ noemde en uiteindelijk voorgezeten wordt door de president van een dicatuur, wel serieus genomen kan worden.
Mensenrechtenactivisten die zouden willen deelnemen aan dit forum, worden nu al door de Cubaanse geheime dienst thuis bezocht of moeten zich melden op politiebureaus waar ze worden gewaarschuwd voor de gevolgen van deelname (zie hierna).

CELAC-promotie in Havana gericht tegen het Amerikaans embargo

CELAC-promotie in Havana gericht tegen het Amerikaans embargo

Het forum wordt georganiseerd door de dissidentengroep Arco Progresista.in samenwerking met  het Centrum voor de Transitie en Ontwikkeling van Latijns-Amerika, CADAL in Argentinie. Initiatiefnemer Manuel Cuesta Morúa zei tegen het Spaanse persbureau dat tijdens het forum diverse aspecten van de principes van de CELAC-landen botsen en overeenkomen met het Cubaans systeem. ‘Wij in Arco Progresista hechten aan het belang van CELAC, en we hopen dat binnen het kader van de CELAC een nieuwe stap kan worden gezet van positieve relaties tussen de Cubaanse regering en de civil society, aldus Morúa. Hij wijst o.a. op de oprichtingsclausule van de CELAC van 3 december 2011 waarin veel aandacht wordt geschonken aan het respect voor de rechtstaat, de verdediging van de democratie, de mensenrechten, de fundamentele vrijheden en legitiem verkozen overheden die het product zijn van de soevereiniteit van de volkeren. Volgens de initiatiefnemers van de schaduwconferentie voldoet een politiek regime met een éépartijstaat zoals het Cubaanse, niet aan deze voorwaarden. De ledenlanden van de CELAC legitimeren het militair regime van de gebroeders Castro en negeren de democratische aspiraties van het Cubaanse volk, als ze daar aan voorbijgaan. De activisten roepen de democratische landen in Havana bijeen, dan ook op de persoonlijke veiligheid en het recht op vergadering en meningsuiting van activisten te garanderen, zijnde een verantwoordelijkheid van alle lidstaten.

celaclogo2014Deelnemers
Berta Soler van de Damas de Blanco en José Daniel Ferrer, leider van de verboden Patriottische Unie van Cuba, UNPACU, zeggen deel te zullen nemen aan de schaduwconferentie. Volgens de organisatoren zouden ook de dissident Guillermo Fariñas,, blogger Yoani Sánchez en de activist Antonio Rodiles deelnemen. De Cubaanse autoriteiten beschouwen deze dissidenten als ‘contrarevolutionairen’ en ‘huurlingen’ in dienst van de VS.

José Miguel Insulza OAESymboliek
Voor de eerste keer in 50 jaar zal de secretaris-generaal van de Organisatie van Amerikaanse Staten (OAS), José Miguel Insulza, in Havana bij deze top aanwezig zijn op uitnodiging van generaal Raúl Castro. In 1962 werd Cuba uit de OAS gestoten, mede op initiatief van de VS die ook lid zijn de OAS. Het bezoek van Insulza schept verwachtingen over de Top van de Amerika’s die in 2015 in Panama, op initiatief van de OAS, wordt belegd. Cuba werd daar nooit voor uitgenodigd, maar liet in 2012 weten bereid te zijn deel te nemen onder ‘dezelfde condities en rechten’ als andere lidstaten. Cuba was vanaf januari 2013 voorzitter van CELAC, een samenwerkingsverband van Latijns-Amerikaanse landen geïnspireerd door Hugo Chávez als alternatief van de OAS. Bij de laatste organisatie zijn ook de VS en Canada aangesloten.

Tweet van Yoani Sánchez

Yoani Sanchez @yoanifromcuba
#Cuba Political police started visiting activists and oposition to advise them they should be “very quiet” during #CELAC Summit