Cuba inefficiënt in beheer van havens en voedseldistributie

Een Venezolaanse gouverneur zegt dat centrale rol van Cuba bij het toezicht op de Venezolaanse voedseldistributie en de havens bijdraagt aan tekorten die er momenteel zijn. De regering van Hugo Chávez heeft Cuba belangrijke concessies verleend ten aanzien van het Venezolaanse voedseldistributiesysteem door het eiland aan te stellen als inkoper van goederen in het buitenland, alsmede als zeehavenmanager. Cuba verdient goed aan deze business, terwijl anderzijds sprake is van meer schaarste en enorme verliezen voor Venezuela.

Henrique Salas Feo van de provincie Caraboba

De gouverneur van de staat Carabobo, Henrique Salas Feo, zei dat een groot deel van de problemen van schaarste en de stijging van de kosten van levensonderhoud in Venezuela kunnen worden toegeschreven aan de corruptie van mensen die dicht bij de regering staan en aan Cuba’s inefficiënte beheer van de faciliteiten van Puerto Cabello.

Gigantische vertragingen
‘Puerto Cabello is de toegangspoort tot Venezuela, het handelt 80 procent af van alles wat er binnenkomt of het land verlaat, maar sinds de Cubanen het commando overnamen, verslechteren de dingen met de dag en dat is van invloed op het dagelijks leven van de Venezolanen’, volgens Salas in een telefonisch interview met El Nuevo Herald. ‘De economische realiteit van alle Venezolanen hangt af van een goed beheer van de haven, maar geïmporteerde goederen lopen enorme vertragingen op die schaarste creëren en hogere kosten die uiteindelijk doorberekend worden aan de consument,’ zei hij. Volgens schattingen van de gouverneur veroorzaken slecht havenbeheer en corruptie een 30-daagse vertraging bij containers die het land binnenkomen. Die vertraging contrasteert met de 72 uur die de afhandeling duurde voordat de Cubanen aan de macht kwamen. ’De haven terminal is van bijzonder belang vanwege de ernstige verslechtering van de Venezolaanse productiviteit als gevolg van overheidsbeleid, dat de afhankelijkheid van invoer heeft doen toenemen’, zei hij. De situatie, die is ontstaan door onteigeningen, de strenge valutawisselcontrole en het systeem dat de prijzen controleert, leidt ertoe dat Venezuela naar het buitenland moet om elementaire consumentenproducten in te kopen.

Alleenheerschappij Cubanen
De regering van Chávez heeft ook concessies aan Cubaanse ondernemingen verstrekt om in het buitenland producten te kopen. Een situatie die zich leent voor corruptie. ‘De Cubanen  regelen alles wat er binnenkomt en uitgaat. Wij importeren vlees uit Nicaragua. Maar vaak is de container niet afkomstig van Nicaragua en zijn de goederen onderworpen aan een driehoeksverhouding waarbij een Cubaanse voedselbedrijf het vlees koopt tegen een bepaalde prijs en het later doorverkoopt aan Venezuela tegen een hogere prijs’, zei Salas. De gouverneur zei dat er voor Venezuela geen praktische redenen zijn om Cuba te autoriseren voor de aankoop van het voedsel in het buitenland. ‘Ze laten het land droogbloeden,’ zei hij.

Puerto Cabello werd in 2009 in Cubaanse handen gebracht, nadat Chávez het beheer van de havenfaciliteiten bij de regionale regering weghaalde en het vervolgens onderbracht in Puertos del Alba, een gezamenlijke onderneming die voor 51 procent in handen is van Venezuela. De overige 49 procent is in handen van het Castroregime. Salas zei, dat de maatregel is genomen, nadat de regering van Carabobo in oppositie ging en dat de beslissing weinig had te maken met het centraliseren van havenactiviteiten, zoals de regering betoogde. ‘De reden was de bescherming van de enorme overeenkomsten die de vorige gouverneur van Carabobo, die banden heeft met de Verenigde Socialistische Partij van Venezuela van Chavez, tot stand had gebracht’, zei hij. Maar het enige dat de beheersoverdracht genereerde was toenemende corruptie in de haven, naast het creëren van nieuwe zakelijke kansen voor de regering van Raúl Castro.

Vriendjespolitiek
Het resultaat is dat nu containers meer tijd nodig hebben om het land binnen te komen, gedeeltelijk als gevolg van het onbekwame Cubaanse management en ook ten gevolge van interne corruptie. ‘Elke haven is samengesteld uit een aantal zogenaamde “patio’s” die aan vrienden van ministers, admiraals en generaals werden gegeven,’’  zei hij. De eigenaars van deze patio’s, die in feite grote ruimtes zijn om containers te stallen, brengen de Venezolaanse regering een aanzienlijke hoeveelheid kosten in rekening voor elke dag dat een container is vertraagd bij het verlaten van deze opslagruimtes, zei de gouverneur.

Schaarsteproblemen
De verklaring van de gouverneur komt overeenkomt met een rapport van het particulier inlichtingenbedrijf, Stratfor, dat is vrijgegeven door WikiLeaks, Daarin wordt beschreven hoe de systematische vernietiging van Venezolaanse productiviteit, door het te vervangen met een model op basis van goederenimport, een corruptiespiraal genereert die de schaarsteproblemen verergeren, waardoor grotere opdrachten kunnen worden verkregen. Het rapport bracht aan het licht, dat overheidsfunctionarissen die betrokken zijn bij de invoer van voedsel, de goederen oppotten om zo nieuwe transacties te rechtvaardigen. Tevens schreef het rapport de enorme verliezen van bedorven voedsel in Venezolaanse havens gedeeltelijk toe aan corrupte ambtenaren.

Bron
* Miami Herald