Fidel Castro over aanslag op Oswaldo Payá: ‘goedkope laster’

In het commentaar van de New York Times (12 oktober) over het herstel van de relaties tussen de VS en Cuba,  wordt opgemerkt dat ‘deze autoritaire regering doorgaat met het vervolgen en vastzetten van dissidenten. Havana heeft ook nooit de verdachte omstandigheden belicht rond de dood van de politieke activist Oswaldo Payá.’ In een commentaar noemt ex-president Fidel Castro deze kritiek ‘goedkope laster’. Het is de eerste maal dat een zo’n hoge vertegenwoordiger van het regime ingaat op de schuldvraag over het auto-ongeluk op 22 juli 2012 bij Bayamo waarbij Oswaldo Payá samen met zijn collega Harold Cepero, overleed.

Oswaldo Payá en Fidel Castro (montage)

Oswaldo Payá en Fidel Castro (montage)

De dictator citeert ook verschillende fragmenten uit het commentaar van de New York Times waaronder die over de onwil van de Cubaanse machthebbers de dood van Oswaldo Payá op te helderen. De Cubaanse media hebben nooit bericht gedaan van de diverse aanklachten van de familie Payá en de Movimiento Cristiano Liberación, waarin zij het regime aanwijzen als de eerste verantwoordelijke voor de ‘moord’ op hun vader en echtgenoot. Het regime heeft altijd gesproken over een ‘auto-ongeluk’ waarvoor de Spaanse chauffeur Ángel Carromero werd veroordeeld tot 4 jaar gevangenisstraf. Eind 2012 mocht hij wegens een afspraak tussen Havana en Madrid naar Spanje terugkeren. Bij terugkeer zei hij dat zijn auto de hele dag werd achtervolgd door een wagen van de overheid en klem werd gereden. In het artikel bekritiseert Fidel Castro de tekst van het commentaar in de New York Times ook omdat ‘de krant vooral de goede kanten belicht van de Noord-Amerikaanse politiek’ hoewel Fidel ook vaststelt dat de krant de hoge graad van scholing erkent, ‘maar nalaat deze te vergelijken met de situatie in Cuba voor 1959′ toen het land geleid werd door ‘de bondgenoot van de VS en grote plunderaar Fulgencio Batista,’ aldus Fidel.

Carromero tijdens de persconferentie

Carromero tijdens de persconferentie

Aanslag
Deze week presenteerde Ángel Carromero, politiek leider van de jongerenorganisatie van de Partido Popular (PP), zijn boek Muerte bajo sospecha / Dood onder verdachte omstandigheden in Miami en herhaalde hij dat de dood van Oswaldo Payá ‘geen ongeluk, maar een aanslag’ was. Tijdens een persconferentie waarbij ook de vrouw en dochter, Ofelia Acevedo Maura y Rosa María Payá Acevedo van Payá aanwezig waren, presenteerde Carromero een serie officiële foto’s waarmee hij aantoonde dat er sprake was van manipulatie van bewijzen. Op een van de foto’s is de achterbumper geheel intact terwijl op andere foto’s dezelfde bumper half afgebroken lijkt en in het gras hangt. Ook de voorbumper en een wiel zitten op foto’s op andere plaatsen. Over zijn eerste verklaring die hij enkele dagen na het ongeluk in Havana aflegde en toen zei geen enkele auto te hebben gezien, zegt hij dat deze onder zware druk werd afgenomen en dat hij ‘hier niet zou zitten’ als hij de verklaring niet had afgelegd. Volgens Carromero is het duidelijk dat de Cubaanse regering achter de dood van deze twee dissidenten zit (‘ze reden ons van de weg’) en hij eist dan ook, samen met de familie een internationaal onderzoek.

handtekening-fidelLinken
* That which never can be forgotten, het commentaar (Engelstalig) van Fidel Castro, 13 oktober 2014
* De persconferentie van Ángel Carromero, Spaans TV-kanaal  in de VS, 8 minuten.

‘Spanje heeft de plicht dood van Payá te onderzoeken’

Spanje heeft de ‘plicht’ de dood op 22 juli 2012 van de Cubaanse dissident Oswaldo Payá te onderzoeken. Payá’s familie stelt de Cubaanse autoriteiten verantwoordelijk voor zijn dood en die van zijn collega Haroldo Cepero. Dat is de mening van de Washington Post.

Ofelia Paya, de echtgenote van Oswaldo paya en huin kinderen tijdens hun terugkeer naar de plek waar hij om het leven kwam

Ofelia Payá, de echtgenote van Oswaldo Payá en hun kinderen tijdens hun terugkeer naar de plek waar Oswaldo om het leven kwam

Op 19 augustus bood de familie Payá het Spaanse Nationale Hof een klacht aan over de rol van twee hoge Cubaanse militairen, luitenant-kolonel Águilas en kolonel Llanes. Beiden waren betrokken bij de dood van de dissidentenvoorman. In de klacht staat omschreven hoe een auto van de overheid, bestuurd door agenten, op 22 juli 2012 het ongeluk ‘met voorkennis en goed gepland’ veroorzaakte. Volgens de Spaanse wetgeving is het Judicia Nacional of Nationaal Hof gemachtigd uitspraken te doen over alles binnen het Spaans grondgebied als mede internationale misdaden waarbij Spanje of Spanjaarden een rol spelen. Oswaldo Payá had de Spaanse nationaliteit.

Uitspraak Carromero
‘Het is onwaarschijnlijk dat de krachtpatsers die de auto van Payá aanreden, zich zullen verantwoorden, maar een internationaal onderzoek toont de wereld en de gebroeders Castro die Cuba regeren, dat er niet simpelweg een einde kan worden gemaakt aan een straaltje hoop als Payá door een gewelddadig ongeluk op een stille autoweg,’ aldus de Post. De chauffeur van de auto Angel Carromero heeft eerder gezegd dat het ‘Cubaanse geheime agenten waren’ die Payá doodden en zei ervan overtuigd te zijn dat zowel hij als Haroldo Cepero levend uit het ongeluk geraakten. Carromero bekende tijdens verhoren in Cuba dat hij de controle over het voertuig verloor, maar volgens de aanklacht van de familie Payá zijn deze uitspraken het resultaat van de pressie van de zijde van de Cubaanse autoriteiten, waar hij tijdens verhoren aan onderworpen was.

Yoani Sánchez in Brazilië belaagd door Castro-sympthisanten

Na haar vertrek zondag uit Havana, begon de blogster Yoani Sánchez aan de vervulling van een van haar dromen: reizen buiten Cuba. Maar wat ze misschien niet had verwacht, is dat de wijze waarop de Cubaanse dictatuur haar binnen Cuba belaagt, controleert en volgt, zich in Brazilië ongeveer zou herhalen. Daar werd ze ontvangen door een groep sympathisanten van Castro die de vertoning van een film over de situatie in Honduras en Cuba verhinderde.

yoanicastristas180213In interviews met Braziliaanse media en de televisiezender Globonews zei Yoani: ‘Ik ben heel gelukkig. Het zijn vijf jaren vol strijd geweest,’ verwijzend naar de jarenlange strijd om toestemming voor buitenlandse reizen te krijgen. Over de situatie in haar land zei Yoani Sánchez verder dat ‘er in Cuba geen sprake is van communisme of socialisme, maar van ‘een staatskapitalisme, een kapitalisme van een familieclan, een militair kapitalisme.’

Agent van de CIA
De blogster en samensteller van Generación Y, werd maandag in Salvador de Bahía, door een groep van ongeveer 30 demonstranten ervan beschuldigd een ‘agent van de CIA’ te zijn en werd verwelkomd met leuzen als ‘Viva Fidel’, en ‘Yoani, gekocht door de Yankees’. De jongeren behoorden tot de Unie van Jonge Socialisten / Unión de la Juventud Socialista (UJS). Yoani reageerde onverstoorbaar: ‘Bij aankomst hier hebben veel vrienden mij welkom geheten en anderen schreeuwden beledigingen. Was dat in Cuba maar mogelijk. Viva la Libertad!/ Leve de vrijheid’. Zij voegde er aan toe dat ‘het in Cuba helaas strafbaar is om anders te denken als de regering en stelling nemen tegen de regering heeft ernstige consequenties als arbitraire aanhouding en permanente controle.’
Volgens het Braziliaanse tijdschrift Veja zou de Cubaanse ambassadeur in Brazilië op 6 februari een ontmoeting hebben gehad met groepen linkse Brazilianen en hebben gepoogd het beeld van Yoani Sánchez te beschadigen. Brazilië is het eerste land dat Sánchez aandoet tijdens een reis die 80 dagen zal duren waarbij ze een tiental landen waaronder Nederland zal aandoen en waarbij zij ook ook de hoofdkantoren van Google, Twitter en Facebook zal bezoeken.

Rosa Maria Paya

Rosa Maria Paya

Rosa María Payá: internationaal onderzoek
Rosa María Payá, dochter van de vorig jaar overleden mensenrechtenactivist Oswaldo Payá, heeft tijdens haar verblijf in Genève een internationaal onderzoek gevraagd naar de omstandigheden waaronder haar vader vorig jaar bij een auto-ongeluk om het leven kwam. ‘Ik geloof niet dat de dood van mijn vader een ongeluk was.(…) Mijn vader werd herhaaldelijk met de dood bedreigd vooral de maanden voorafgaande aan zijn dood,’ zei Rosa tijdens de Mensenrechten top die in Genève plaats vond. Zij wees er op dat personen in Stockholm en Madrid ‘diverse sms-berichten ontvingen van personen die het ongeluk overleefden en die zeiden dat de auto geraakt werd door een andere auto die hen van de weg duwde.’ Gedoeld wordt op de sms-berichten van de medepassagiers, de chauffeur Carromero en de Noor Modig die het ongeluk meemaakten. Carromero keerde onlangs na een proces en veroordeling voortijdig uit Havana terug en heeft nu een soort huisarrest, maar heeft nog nooit in het openbaar over het ongeluk gesproken. Verwacht wordt dat Rosa hem de komende dagen in Madrid zal ontmoeten.

Eliécer Avila bij aankomst in Stockholm

Eliécer Avila bij aankomst in Stockholm

Bronnen
* Diario de Cuba, Libertad Digital, El Nuevo Herald, Veja en El Pais.

Linken
Videobeelden van de ordeverstoringen en de reactie van Yoani Sanchez op de beschuldiging van de Braziliaanse demonstranten dat ze een trouwe volgeling van de Amerikaanse politiek zou zijn, en ook het embargo van de VS zou steunen.
*  Eliécer Avila was de eerste opposant die gebruik maakte van de veranderingen van de migratieregels. Hij is in Noorwegen en werd geinterviewd (11 minuten) door een groep van Cubaanse ballingen.

Ballingenorganisaties in VS en Spanje vrezen effecten versoepelingspolitiek

Diverse hardline-organisaties van Cubaanse ballingen in de VS willen dat de zogeheten Ley de Ajuste Cubano * wordt aangepast om een zogeheten Superrood Mariel te voorkomen. De Ley de Ajuste Cubano biedt vluchtende Cubanen die Amerikaans grondgebied aanraken, de kans op een verblijfsvergunning. Mariel verwijst naar de havenplaats Mariel ten westen van Havana van waaruit in 1980 125.000 Cubanen per boot naar de VS zijn gevaren. Ook enkele dissidentengroeperingen in Spanje en andere Europese landen constateren een ‘weifelende’ houding in Europa als reactie op mogelijke toegevingen van Havana die zij omschrijven als ‘een-verdeel-en- heerspolitiek.’ Zij komen volgend weekend in Miami bijeen.

De Exodus van Mariel in 1980

De Exodus van Mariel in 1980

De ballingenorganisaties die de strengere eisen willen zijn de Raad voor de Vrijheid van Cuba / Consejo por la Libertad de Cuba, de Brigada 2506 en de Cubaanse Gemeenten in Ballingschap / Municipios de Cuba en el Exilio. Zij willen niet dat komende Cubaanse immigranten, automatisch aanspraak kunnen maken maken op een verblijfsvergunning voor de VS en zij wijzen op herhaling van de gebeurtenissen in 1980 in Mariel. De organisaties noemen zo’n herhaling Super Mariel Rood. Zij erkennen het recht van elke burger om vrij hun land te verlaten en weer binnen te gaan, maar benadrukken dat de versoepeling van de emigratie die Cuba sinds maandag heeft ingevoerd, kan leiden tot een ‘nieuwe werkelijkheid die tegen de vrijheidslievende en humane geest van de Amerikaanse migratiewetgeving ingaat.’ Daarom willen zij dat de voordelen van de la Ley de Ajuste Cubano enkel mogen gelden voor politieke en ideologische tegenstanders van het regime en zij die onderdrukt en vervolgd worden.

Luis Ferrer García

Luis Ferrer García (UNPACU)

Verdeel-en-heers-politiek van Havana
In hetzelfde Miami komen enkele andere ballingenorganisaties op 25 en 26 januari bijeen om te spreken over ‘stategieën en acties tegenover de verdeel- en heerspolitiek van het castrisme’ en om een antwoord te vinden op ‘de wankelmoedigheid van de Europese Unie en van landen als Spanje’ in zijn relaties met Havana. Het initiatief voor deze conferentie is genomen door het Platform Cuba Democracia ¡Ya!, met zetel in Spanje waarbij andere groepen zich aansloten zoals het Plataforma Internacional por la Transición y la Democracia in Cuba. Opvallend is de deelname van de Unión Patriótica de Cuba (UNPACU), een mensenrechtengroep die in Oost- Cuba opereert en in het buitenland wordt vertegenwoordigd door de ex-politieke gevangene Luis Enrique Ferrer García. De conferentie vindt achter gesloten deuren plaats. De organisaties constateren dat Cuba ‘tegenover diverse internationale organisaties de indruk wekken dat er zich in Cuba positieve veranderingen voor doen, terwijl in werkelijkheid de aanhoudingen en veroordelingen, de toename van gewelddadige confrontaties nog steeds onderdeel uitmaken van de dictatuur’.

De leider van de jongerenorganisatie Nuevas Generaciones van de Partido Popular (PP) Ángel Carromero verliet vrijdag jl. de gevangenis van Segovia nadat de gevangenisautoriteiten hem  een vorm van huisarrest hadden opgelegd. Dertien dagen eerder was hij vanuit Havana naar Spanje overgebracht. Carromero (27 ) werd door een Cubaanse rechtbank in oktober vorig jaar veroordeeld tot vier jaar gevangenisstraf vanwege zijn betrokkenheid bij een auto-ongeval waarbij de dissidenten  Oswaldo Payá en Harold Cepero het leven verloren. Tot nu toe heeft hij in Spanje nog geen enkele verklaring afgelegd.

De leider van de jongerenorganisatie Nuevas Generaciónes van de Partido Popular (PP) Ángel Carromero verliet vrijdag jl. de gevangenis van Segovia nadat de gevangenisautoriteiten hem een vorm van huisarrest hadden opgelegd. Dertien dagen eerder was hij vanuit Havana naar Spanje overgebracht. Carromero (27 ) werd door een Cubaanse rechtbank in oktober vorig jaar veroordeeld tot vier jaar gevangenisstraf vanwege zijn betrokkenheid bij een auto-ongeval waarbij de dissidenten Oswaldo Payá en Harold Cepero het leven verloren. Zijn vrijlating uit Cubaanse gevangenschap vond plaats na wekenlang onderhandelen tussen Havana en Madrid. Carromero heeft tot nu toe in Spanje nog geen enkele verklaring afgelegd over de omstandigheden waaronder Paya en Cepero zijn omgekomen.

Spanje wankelt
Een belangrijk overlegpunt voor deze conferentie is de opstelling van de Europese Unie en met name die van Spanje. Vooral Spanje wordt een weifelachtige houding verweten, veroorzaakt door de de vrijlating uit Cubaanse gevangenschap van de Spaanse mensenrechtenactivist Ángel Carromero. Spanje zou onder invloed daarvan haar enthousiaste en anti-castristische houding hebben veranderd in ‘een koude ijsberg’, aldus de nota, ‘Wij vergeten de beloften niet van hen die nu Spanje regeren en destijds in de oppositie zaten (bedoeld wordt de regerende Partido Popular), noch de uitnodigingen aan dissidenten voor recepties tijdens nationale feestdagen, noch de brieven die nu niet eens beantwoord worden.’  De informatie werd gepubliceerd door de Spaanse krant El Confidencial Digital. De initiatiefnemers van dit overleg verwerpen de ‘serenere stellingname van Spanje tegenover het eiland.’ Volgens El Confidencial Digital is het een van de wensen van de huidige minister van Buitenlandse Zaken van Spanje, Esperanza Aguirre, na het maandenlang durende overleg tussen Havana en Madrid over de vrijlating van Carromero, de toon te matigen tegenover Cuba. Woordvoerders van het ministerie, politici van de Partido Popular en de Spaanse EU- delegatie in Brussel  zouden een dergelijke opdracht hebben gekregen.

Noot
* De Amerikaanse wet Cuban Refugee Adjustment Act / Ley de Ajuste Cubano (1994), biedt Cubanen, die het eiland ontvluchten en Amerikaanse grond aanraken automatisch een verbijfvergunning, in tegenstelling tot vluchtelingen uit andere Latijns Amerikaanse landen. De Cubaanse regering spreekt over de Ley Asesina / Moorddadige Wet  omdat zij Cubaanse burgers zou aanmoedigen onder gevaarlijke omstandigheden de Straat van Florida over te steken.

Obama volgens de website Babalublog

Obama volgens de website Babalublog

Link
* De verklaring van de Cubaans-Amerikaanse ballingenorganisaties, Libre Online
* Artikel in Confidencial digital
* De weblog Babalublog is een informatieve website van conservatieve Cubaanse-Amerikanen; tégen president Obama en vóór het Amerikaanse embargo.

Cubaanse blogster weer op vrije voeten

De Cubaanse blogster Yoani Sánchez is weer op vrije voeten. Dat heeft ze zelf via Twitter laten weten. Sánchez is de bekendste blogster uit Cuba. Haar weblog wordt onder andere in het Nederlands vertaald. In een tweet laat Sánchez vandaag weten: ‘Het meest trieste en betekenisvolle is het drama dat het gezin Payá doormaakt. Onze arrestaties zijn NIETS vergeleken met dit verlies.’

De kinderen van Oswaldo Payá stonden gisteren oog in oog met de politie in Bayamo

‘De opsluiting is voorbij. We zijn weer vrij. Dankzij iedereen die zijn stem verhief en tweets heeft verzonden zodat we naar huis konden gaan,’ aldus de eerste boodschap van de blogster die 30 uur is vastgehouden. Sánchez was donderdagavond gearresteerd samen het haar man, Reinaldo Escobar en de blogger Augustin Diaz. De arrestatie was aanleiding tot wereldwijde protesten in en buiten Cuba. In een gesprek met de Spaanse krant El Pais zegt Sanchez vandaag dat ‘wij één stap verwijderd zijn van verdwijningen, martelingen en het verlies van vrienden.’ Zij voegt er aan toe dat Raúl Castro ‘niet begrijpt dat de bevolking pluriformiteit wil.’ Tijdens de 30 uur van haar opsluiting weigerde Sánchez voedsel en drinken tot zich te nemen. ‘Ook heb ik een medisch onderzoek geweigerd dat enkele artsen wilden uitvoeren. Ik weigerde ook samen te  werken met mijn ontvoerders en heb hen dat ook gezegd. (…) ‘Een groot deel van de tijd werden mijn bewegingen gefilmd door een camera, gehanteerd door een bezwete paparazzi.’

Journalistieke arbeid
De bloggers werden in vrijheid gesteld nadat het proces in Bayamo vrijdagavond werd afgesloten. Sánchez en haar man werden in een karavaan, bestaande uit een microbus, politiepatrouillewagens, legerjeeps en gemotoriseerde agenten naar de hoofdstad Havana teruggebracht. Na afloop wees zij er op dat de reden van haar verblijf in Bayamo puur journalistiek was, namelijk verslag doen van het proces tegen Angel Carromero, De openbare aanklager formuleerde een eis van 7 jaar gevangenisstraf tegen hem terwijl de verdediging om vrijspraak vroeg vanwege ‘onvoldoende, c.q. gebrek aan bewijs.’ Volgende week volgt de uitspraak.

Drama
In een tweet laat Sánchez vandaag weten: ‘Het meest trieste en betekenisvolle is het drama dat het gezin Paya doormaakt. Onze arrestaties zijn NIETS vergeleken met dit verlies.’ Volgens een mensenrechtenorganisatie zouden vrijdag een twaalftal dissidenten in de zone van Bayamo zijn gearresteerd. Minstens één bloger Henry Constantin zou nog gevangen zitten, aldus Elizardo Sánchez, woordvoerder van de mensenrechtengroepering Comisión Cubana de Derechos Humanos y Reconciliación Nacional.

De uitreiking van de Prins Clausprijs in 2010 op de Nederlandse ambassade in Havana

Nobelprijs
Sánchez was begin dit jaar genomineerd voor de Nobelprijs voor de Vrede, die komende week wordt toegekend in Oslo. In 2010 won ze de Prins Claus Prijs, maar ze kreeg toen geen toestemming om naar Nederland te komen om de prijs in ontvangst te nemen.

Dagelijks leven
In 2007 begon Sánchez op haar blog te schrijven over het dagelijks leven in Cuba. Daardoor kwam ze in botsing met het regime van Fidel en Raúl Castro. Vorige week diende ze een klacht in tegen Cuba bij de Inter-American Human Rights Commission, omdat ze het land sinds 2007 niet uit mag, ondanks 20 verzoeken hiertoe.

Linken
* Uitspraken van Yoani Sánchez in El Pais
* Bronnen

NOS Journaal, Telegraaf, El Pais, Diario de Cuba 
* Twitter van Yoani Sánchez

Ministerie: Spaanse chauffeur hoofdschuldige auto-ongeluk Oswaldo Payá

In een ongewoon uitvoerige notitie constateert het Cubaanse Ministerie van Binnenlandse Zaken (MININT) dat een ‘te hoge snelheid’ en een ‘gebrek aan oplettendheid’ bij de chauffeur de hoofdoorzaken zijn geweest van het dodelijke ongeluk waarbij de Cubaanse mensenrechtenactivisten Oswaldo Payá en Harold Cepero op 22 juli om het leven kwamen. De Spaanse chauffeur Ángel Francisco Carromero riskeert, aldus deskundigen, een gevangenisstraf van 10 jaar.

Het ministerie meldt dat het onderzoeksproces en het justitiële traject ‘volgens de Cubaanse wetgeving’ worden voorgezet. Het volledige rapport werd op de officiële website Cubadebate geplaatst, op de staatstelevisie voorgelezen inclusief alle details waar het ministerie op stootte. In Cuba worden bijna nooit berichten gepubliceerd over verkeersongelukken. Vanwege de vele vragen die er leven bij familieleden, dissidenten, buitenlandse vertegenwoordigers en ballingen hebben de autoriteiten daar nu waarschijnlijk toe besloten.

Deze foto werd eerder gepubliceerd op de weblog van een regionale journalist in de provincie Granma

Hoge snelheid
Volgens het onderzoek zou de huurauto, een Hyundai Accent met het kenteken T31402, op 22 juli om 13.50 uur, met daarin  Payá, Cepero, de Spanjaard Ángel Francisco Carromero en de Zweed Aron Modig ‘van de weg zijn geraakt en tegen een boom zijn gereden’ op het traject Las Tunas-Bayamo, in de plaats La Gabina in de provincie Granma. Volgens MININT werd de auto op het moment van het ongeluk bestuurd door Ángel Carromero en zat Jens Aron Modig naast hem. Oswaldo Payá zat achter links, met naast hem Harold Cepero. ‘De twee laatste hadden geen veiligheidsgordels om.’ Het onderzoeksrapport constateert verder dat een deel van deze weg waar het ongeluk plaatsvond, in reparatie was en dat er over een lengte van twee kilometer geen wegdek was waardoor ‘het was veranderd in een soort wal bestaande uit heel veel kiezel.’ Er was echter sprake van een rechte weg met goed zicht en een waarschuwingsbord dat aangaf dat er onderhoudswerkzaamheden werden verricht waardoor de maximale snelheid 60 kilometer bedroeg.

Drie getuigen
Het rapport van MININT citeert drie getuigenverklaringen van personen die ter plekke aanwezig waren op het moment van het ongeluk: José Antonio Duque de Estrada Pérez, Lázaro Miguel Parra Arjona en Wilber Rondón Barrero.

De boom waar volgens het officiele rapport van de Cubaanse autoriteiten, de auto met Payá tegenaan reed

Zij verklaren dat de auto te hard reed en de aarden wal raakte. MININT constateert ook dat de vier passagiers ’s ochtends om 6 uur Havana hadden verlaten en berekenen dat de Spaanse chauffeur Ángel Carromero 120 kilometer per uur moet hebben gereden. De 60-jarige Payá zou door de klap op slag dood zijn geweest. Ook de andere dissident, Harold Cepero Escalante, overleefde het ongeval niet.

Tien jaar cel
Deskundigen zeggen dat Carromero, leider van de jeugdbeweging Nuevas Generaciónes in Madrid, vanwege zijn betrokkenheid bij het dodelijk ongeluk in Cuba meer dan 10 jaar cel kan krijgen. Zijn versie van de gebeurtenissen en die van Jens Aron Modig van de Jeugdliga van Christendemocraten in Zweden, worden met spanning tegemoet gezien door waarnemers, dissidenten en met name de familie van Payá. Zijn weduwe Ofelia verwerpt de versie van MININT waarvan ze mondeling op de hoogte werd gesteld en zegt over informatie te beschikken waaruit blijkt  dat de auto enkele malen door een tweede auto in het nauw werd gebracht.

Linken
* Het ongeluk volgens MININT, 30 seconden
* Het volledige rapport van MININT  op de website Cubadebate
* Payá’s vrouw, Ofelia Acevedo, wil de nog levende ingezetenen van de auto Ángel Carromero en Jens Aron Modig spreken en de eventuele getuigen ter plekke.