Mensenrechtencommissie hekelt arrestaties en versteviging van ‘totalitair model’

Cuba telt volgens de Cubaanse Commissie voor de Rechten van de Mens en Nationale Verzoening (CCDHRN) op dit moment 120 politieke gevangenen. Een van hen is Eduardo Cardet Concepción, leider van de christelijke beweging Movimiento Cristiano Liberación. In de maand juli vonden 229 willekeurige en politiek gemotiveerde arrestaties plaats. Dat waren er 107 meer dan in juni. De mensenrechtencommissie waarschuwt voor ‘een opleving van repressieve acties’ tegen activisten die ‘enkel hun elementaire burger- en politieke rechten proberen uit te oefenen.’

journalist-independiente-Roberto-Jesus-Quinones-bedreigd

Onafhankelijk journalist Roberto de Jesús Quiñones is een van de onafhankelijke journalisten door de politie bedreigd

De staatsveiligheid was 36 maal betrokken bij illegale pesterijen tegen dissidenten. Deze acties maken deel uit van een permanente strategie, gericht op het intimideren, ontmoedigen of demobiliseren van vreedzame tegenstanders, aldus de commissie. In het verslag wordt onder meer melding gemaakt van drie onafhankelijke advocaten, Maybell Padilla, René Gómez Manzano en Carlos Miranda, die ‘verhinderd werden een bijeenkomst van juristen bij te wonen die eind juli in Uruguay plaatsvond. Dit overkwam ook de activist Daniuska González en musicus Gorki Águila, die een reisverbod naar het buitenland kregen opgelegd.‘ In alle gevallen gingen vliegtickets en andere financiële middelen verloren die de kosten van de reizen moesten dekken,’ zegt de CCDHRN

Grondwetsherziening
De Commissie is ook van mening dat de hervorming van de grondwet ‘de situatie van de burgerlijke en politieke rechten en andere fundamentele vrijheden niet wezenlijk zal verbeteren’. Het wijst op de ‘dubbelzinnige karakter’ van deze aanpassingen van de grondwet omdat ‘veranderingen worden aangekondigd, zodat alles blijft zoals voorheen’. (…) ‘Met deze grondwetswijzigingen garandeert het Castro-regime het voortbestaan van het totalitaire model dat bijna zestig jaar lang op het eiland bestaat’, aldus de kritiek van de CCDHRN.

repressie-damas-de-blanco4

Politie treedt op tegen Damas de Blanco

Amnesty International
Nu president Miguel Díaz-Canel honderd dagen aan de macht is, roept Amnesty International hem op ‘het repressieapparaat in Cuba te ontmantelen. ‘Het nieuws dat de Nationale Assemblee een ontwerpgrondwet presenteerde waarin o.a. de weg naar een huwelijk van mensen van hetzelfde geslacht wordt geopend, is in potentie een grote stap voorwaarts voor LGBTI-mensen in Cuba en de Cariben. We verwelkomen deze stap vooruit en dringen er bij de regering op aan de dialoog te omarmen met alle sectoren in de samenleving en pluriformiteit van opvattingen toe te staan bij nieuwe hervormingen’. (…) ‘Helaas ontvingen we tijdens de eerste 100-dagen van het presidentschap van  Díaz-Canel voortdurend alarmerende rapporten over arbitraire gevangenneming door de Cubaanse autoriteiten van mensenrechtenactivisten en kortstondige detentie van hen. Milieu-activist Ariel Ruiz Urquiola werd vorige maand wel voorwaardelijk vrijgelaten, maar de autoriteiten kunnen hem op elk moment naar de gevangenis terugsturen om de rest van zijn straf uit te inzitten. Een andere gewetensgevangene, Eduardo Cardet zit al bijna 20 maanden gevangen enkel en alleen omdat hij op vreedzame wijze van zijn recht op vrije meningsuiting gebruik maakte’. (…) ‘Cuba’s nieuwe administratie heeft nog steeds de mogelijkheid het repressieve staatsapparaat te ontmantelen dat elke andere stap voorwaarts op het gebied van de mensenrechten, overschaduwt.’

Bron
* Website 14ymedio, 1 augustus 2018

Linken
* Maandrapport juli 2018 van de CCDHRN
* Verklaring 27 juli 2018: Amnesty International (Engelstalig)


 

Cuba telt naar schatting 120 politieke gevangenen

De Cubaanse Commissie voor Mensenrechten en Nationale Verzoening (CCDHRN) schat dat Cuba 120 politieke gevangenen telt. De onafhankelijke mensenrechtencommissie stelt dat een exact cijfer moeilijk te geven is omdat de Cubaanse regering elke samenwerking met internationale organisaties zoals het Internationale Rode Kruis, instellingen van de VN of andere internationale instellingen op dit terrein afwijst. Cuba telt in het geheel 65.000 tot 70.000 personen die gevangen zitten, verspreid over 150 tot 180 gevangenissen, penitentiaire inrichtingen en kampen. De CCDHRN spreekt van een ‘enorm en overbevolkt gevangenissysteem’.

combinado-del-este-bewaker

Bewaker in de gevangenis Combinado del Este

Wat betreft de 120 politieke gevangenen spreekt de CCDHRN over 96 opposanten en/of dissidenten en 24 gevangenen die worden beschuldigd van het gebruik of voorgenomen gebruik van enige vorm van geweld om actie te voeren tegen de veiligheid van de staat. Het verslag benadrukt dat het dringend noodzakelijk is dat het land een wet inzake het gevangeniswezen maakt waarbij gevangenissen worden gedemilitariseerd en ondergeschikt worden aan burgerlijke instituten.

Bijlagen
Het verslag bevat twee bijlagen. De eerste bevat 10 gevallen van ex-gevangen gewetensbezwaarden die voorwaardelijk zijn vrijgelaten, maar nog steeds blootstaan aan allerlei draconische maatregelen, waaronder het verbod om vrij naar het buitenland te reizen met het recht om naar Cuba terug te keren. In de tweede bijlage staan de namen van 21 gevangenen die tussen de 15 en 27 jaar onder onmenselijke en vernederende omstandigheden worden vastgehouden. ‘Het zijn zonder twijfel enkele van de oudste gevangenen van het westelijk halfrond’, aldus het rapport van de CCDHRN.

bezoek-obama-Barack-Castro-pers-21032016

Persconferentie 21 maart 2016

Raúl Castro
In maart 2016, tijdens het bezoek van de Amerikaanse president Barack Obama aan Cuba, ondervroeg een journalist Raúl Castro tijdens een persconferentie over het bestaan van politieke gevangenen op het eiland. ‘Geef mij nu de lijst van politieke gevangenen om ze vrij te laten. Noem de namen,’ aldus Castro die zichtbaar geschokt was door de vraag van CNN-verslaggever Jim Acosta. Amnesty International (AI) voert aan dat de regering Havana dubieuze juridische termen gebruikt om dissidenten te straffen. Amnesty noemt o.a. veroordelingen vanwege openbare ordeverstoring / desórdenes públicos, minachting / desacato, gebrek aan respect  / falta de respecto, gevaar / peligrosidad en agressie / agresión. De internationale mensenrechtenorganisatie spreekt in dit verband van criminalisering van de geweldloze oppositie.

Bron
* De website 14ymedio, 11 juni 2018

Link
* Lijst van juni 2018 van de CCDHRN met namen van gevangenen.

Maand mei: minste aantal aanhoudingen in 3 jaar

De Cubaanse Commissie voor de Mensenrechten en Nationale Verzoening  (CCDHRN) telde voor de maand mei 128 arbitraire aanhoudingen van leden van de oppositie. Dat is het laagste cijfer van de afgelopen drie jaar, aldus de Comisión Cubana de Derechos Humanos y Reconciliación Nacional (CCDHRN), werkzaam binnen Cuba.

Damas-Blanco-repressie-op-straat

Actie op straat van de Damas de Blanco

In het maandoverzicht van de commissie wordt vastgesteld dat de kortdurende aanhoudingen werden ingegeven door ‘politieke redenen’. De commissie verklaart het lage cijfer ondermeer door de slechte klimatologisch omstandigheden in de afgelopen maand die transport onmogelijk maakten waardoor personen gedwongen werden thuis te blijven. Het aantal opposanten dat geïnterneerd werd in extra zwaarbeveiligde gevangenissen steeg echter, zowel in april als in mei 2018. De commissie noemt deze interneringen ‘opvallend selectief’ omdat het vaak gaat om bekende activisten die het voornemen hebben vreedzame anti-regeringsmanifestaties in de openbaarheid te organiseren. Ook wordt vastgesteld dat de politieke politie en leden van andere repressiediensten 86 maal betrokken waren bij vijandelijk intimidaties en 6 maal bij gevallen van lichamelijk geweld tegen opposanten van het regime.

aanhoudingen-ccdhrn-2010-2018

Aanhoudingen vanwege politieke motieven tussen 2010 en 2018

Maatschappelijk gevaar
Een tweede mensenrechtencommissie het Cubaans Observatorium van de Mensenrechten /Observatorio Cubaan de Derechos Humanos (OCDH), met zetel in Madrid, telde in de eerste maand van de regering van president Miguel Díaz-Canel, 132 arbitraire aanhoudingen. Het Observatorium noemt ook de oppositiegroepen waartoe deze personen voornamelijk toe behoren, namelijk Damas de Blanco, de Unión Patriótica de Cuba (Unpacu), Juventud Despierta, Partido Boitel en Frente de Acción Cívica Orlando Zapata Tamayo en een groep van onafhankelijke journalisten. Voor 2018 telde de OCDH tot nu toe 1.224 aanhoudingen. ‘In het geval van de journalisten werden minstens twee personen gearresteerd omdat zij nader onderzoek wilden doen naar het tragische vliegtuigongeluk dat recent in Havana plaatsvond.’

tamayo-affichevermoorddoorcastro

‘Vermoord door Castro’, aldus dit affiche opgedragen aan Orlando Zapata Tamayo, die in 2010 overleed na een hongerstaking van 86 dagen. Hij zat sinds 2003 gevangen.

Het Observatorium uit scherpe kritiek op veroordelingen wegens peligrosidad social predelictiva. De Cubaanse strafwet Ley de Peligrosidad  Pre-delictiva maakt vervolging mogelijk vanwege een nog te plegen strafbaar feit. Drie activisten van Unpacu werden om die reden veroordeeld tot 2½  jaar gevangenisstraf. Deze ‘afschuwelijk wet wordt gebruikt om dissidenten te vervolgen die geen misdaad hebben begaan’, aldus het Observatorium.

Bron
* Diverse persbureaus, 4 juni 2018

Link

* Rapport mei 2018 van de CCDHRN

Opnieuw geweld tegen mensenrechtenactivisten

In maart constateerde de Comisión Cubana de Derechos Humanos y Reconciliación Nacional (CCDHRN) / Cubaanse Commissie voor Mensenrechten en Nationale Verzoening 319 arbitraire aanhoudingen van activisten, iets minder dan de 347 aanhoudingen een maand eerder. De mensenrechtengroep telde ook 333 gevallen van vijandig gedrag en smaad tegen dissidenten, evenals gevallen van fysiek geweld ‘uitgevoerd en afkomstig van de machtige geheime dienst of agenten van deze dienst’.

In 2017 telde de CCDHRN minstens 5.155 politiek gemotiveerde arrestaties. Dat was het laagste aantal sinds 2011, toen sprake was van 4.123 detenties om politieke redenen. Het cijfer verschilt ook sterk met dat van 2016 toen er nog 9.940 arrestaties werden geteld.

damas-blanco-geweld-pasen-010042018

Vrouwen van de groep Damas de Blanco, die het door ingrijpen van politie en geheime dienst,  onmogelijk werd gemaakt zondag jl. een kerk te bezoeken.

Het document belicht de zaak van de ex-gevangene uit de periode van de Zwarte Lente, Iván Hernández Carrillo, die ‘grof werd aangevallen’ en beboet door de politie omdat hij op 25 maart jl. de arrestatie van zijn moeder, Asunción Carrillo, lid van de mensenrechtengroep Damas de Blanco wilde voorkomen. Bijna elke week is er sprake van ‘systematische aanhoudingen’ van de vrouwen die deel uitmaken van deze mensenrechtenroep; de arrestaties vinden plaats ‘onder onmenselijke en vernederende omstandigheden.’ De CCDHRN meldt ook arbitraire reisverboden van opposanten die ingaan op uitnodigingen van diverse internationale ngo’s. De commissie spreekt van ‘een repressieve praktijk tegen leden van de civil society in het land.’

Politieke gevangenen
CCDHRN: ‘Het aantal politieke gevangenen ligt ook nu boven de honderd.’ Binnenkort publiceert de CCDHRN de jaarlijkse Lijst van Politieke Gevangenen in Cuba. Nieuwe politieke gevangenen zijn Aracelis Fernández, Martha Sánchez, Freddy Martín Fraga en Edel Peralta Rus. Zij werden in de afgelopen maart gevangen gezet.

Bron
* Website 14ymedio, 2 april 2018

Link
Maandrapport CCDHRN-marzo-2018

Mensenrechtencommissie: laagste aantal arrestaties sinds 31 maanden

De Cubaaanse Commissie voor de Mensenrechten en Nationale Verzoening (CCDHRN) meldt dat zich in de maand september 253 gevallen van ‘arbitraire arrestaties van vreedzame dissidenten ingegeven door politieke motieven’ werden geteld. Dit is het laagste aantal van dergelijke arrestaties sinds 31 maanden. Tot nu documenteerde de CCDHRN voor dit jaar (2017) 3.959 politieke gemotiveerde arrestaties.

logoamnesty2De Comisión Cubana de Derechos Humanos y Reconciliación Nacional (CCDHRN) verklaart dit lage aantal aan ‘een soort politieke en sociale wapenstilstand’ die zich in september in Cuba voordeed vanwege het passeren van de orkaan Irma, die 10 mensen het leven kostte en grote schade veroorzaakte. In augustus werden 511 aanhoudingen geteld en juli zelfs 575 arrestaties. Dat waren er 200 meer dan in de voorafgaande maand juni en het hoogste aantal van de laatste 9 maanden. De mensenrechtencommissie meldt ook 14 gevallen van fysieke agressie en 9 gevallen van ‘vijandelijk gedrag’, uitgevoerd door de geheime dienst of leden van andere ‘politiediensten of parapolitiekorpsen waar ‘vreedzame opposanten slachtoffer van werden.’

Ivan-Hernandez-Carrillo

Ivan Hernández-Carrillo

Verontrustend
Volgens de CCDHRN was het ‘meest ernstige en verontrustende incident’ (…) ‘de brute overval en huisvredebreuk’ van de woning van de ex-politieke gevangene en vakbondsleider Iván Hernández Carrillo en zijn moeder Asunción Carrillo. De laatste is lid van de Damas de Blanco. De deur van de woning van Hernández Carrillo werd ‘met geweld gesloopt en moeder Carrillo kreeg stompen waardoor zij aan de mond gewond raakte.’ Bij acties georganiseerd door de politieke politie en agenten van het Ministerie van Binnenlandse Zaken, werd elektronische apparatuur en andere materiaal geconfisqueerd, evenals duizenden boeken en documenten. De Cubaanse regering erkent de interne oppositie niet, beschouwt de leden ervan als ‘ contrarevolutionairen’ of ‘ huurlingen’  en ontkent dat er politieke gevangenen in Cubaanse gevangenissen zitten.

Bron
* Website 14ymedio, 2 september 2017

Link
Verslag CCDHRN september 2017

Aantal arbitraire arrestaties steeg in juli

Het aantal arbitraire arrestaties steeg in de maand juli drastisch. Dat zegt de Comisión Cubana de Derechos Humanos y Reconciliación Nacional (CCDHRN) in haar rapport over de maand juli. De mensenrechtengroep telde 575 van dergelijke arrestaties; 200 meer dan in de maand daarvoor.

De Cubaanse Commissie voor Mensenrechten en Nationale Verzoening CCDHRN constateert dat dit het hoogste aantal arrestaties is sinds 9 maanden. De commissie telde ook 13 gevallen van fysieke agressie, 32 gevallen van bedreigingen en intimidatie en ‘een acto de repudio** uitgevoerd en opgezet door de geheime politie.’  Volgens de CCDHRN waren de slachtoffers van deze aanvallen in alle gevallen politieke activisten, die deel uitmaken van de autonome civil society op het eiland.

vliegveld-josemarti-terminal3

Politieke opposanten worden steeds vaker geconfronteerd met reisverboden. Tot op het vliegveld worden zij dan alsnog naar huis teruggestuurd.

Reisverbod
‘De regering draagt er op systematische wijze aan bij dat het recht om reizen te maken naar het buitenland door opposanten en om daar deel te nemen aan conferenties over de rol van de civil society, wordt geschonden.’ De commissie meldt 12 gevallen waarbij dissidenten nog op het vliegveld werden verhinderd een reis naar het buitenland te maken. Andere bronnen in de oppositie melden dat de autoriteiten de afgelopen maand 21 personen verhinderden het land te verlaten vanwege een bijeenkomst van de Mesa de Unidad de Acción Democrática / Tafel van de Eenheid van Democratische Actie.

Daling arrestaties
Voor dit lopende jaar documenteerde de CCDHRN 3.195 gevallen van politieke arrestaties; dat is een daling vergeleken met dezelfde periode van het vorig jaar toen nog 7.418 arrestaties uit politieke motieven werden gemeld.

Bron
* Website 14ymedio, 3 augustus 2017
Noot
** Een Acto de Repudio is een door de Cubaanse autoriteiten georganiseerde gewelddadige acties tegen leden van de oppositie of hun familieleden, vaak in de directe omgeving van hun huis. De knokpartijen worden door de overheid/partijorganisaties georganiseerd, maar gepresenteerd als uitingen van ‘spontane woede-uitbarstingen’ door het volk. Een voormalige voorzitter van de officiële Cubaanse schrijversbond noemde deze actos de repudio ooit ‘verbale lynchpartijen.’

Minder aanhoudingen, meer geweld tegen activisten in maand mei

De Cubaanse Commissie van Mensenrechten en Nationale Verzoening / Comisión Cubana de Derechos Humanos y Reconciliación Nacional meldt in het verslag over de maand mei dat 373 gevallen van ‘arbitraire aanhoudingen’ werden gemeld, minder dan de 475 gevallen een maand eerder. Het aantal incidenten waarbij sprake was van fysieke agressie, steeg van 11 tot 14.

eerste-mei-2017-Daniel-Llorente-seguridad-vlag-Unidos2

Eenmansactie van Daniel Llorente op 1 mei 2017

De onafhankelijke mensenrechtengroep meldt 23 gevallen van ‘vijandelijkheden tegen vreedzame dissidenten, allemaal uitgevoerd door de politieke politie of semi-politionele groepen’. In april waren dat er 9. Deze vormen van agressie tegen vreedzame dissidenten hebben een ‘intimiderend en afschrikwekkend effect dat bijna verlammend uitwerkt’, niet alleen op de opposanten zelf, ‘maar ook op de personen in de nabije omgeving waar zij wonen en werken.’  De CCDHRN noemt de volgende oppositiegroepen als de meest onderdrukte en vervolgde groepen op dit moment: de Damas de Blanco, de Patriottische Unie van Cuba / Unión Patriótica de Cuba, het Front voor Burgeraktie / el Frente de Acción Cívica, el Movimiento Somos+ en het cultureel-religieus instituut Centro de Estudios Convivencia.

Eenmansactie
Grote bezorgdheid wordt uitgesproken over het lot van Daniel Llorente Miranda, de Cubaan die op 1 mei vreedzaam manifesteerde op het Plein van de Revolutie met een Amerikaanse vlag. Llorente wordt nog steeds vastgehouden en familieleden zeggen dat hij is overgebracht naar het psychiatrisch ziekenhuis van Havana, Comandante Doctor Eduardo Bernabé Ordaz Ducunge, beter bekend als Mazorra. De ruimte waarin Llorente is opgesloten word gecontroleerd door leden van de Cubaanse geheime politie en er zijn ‘redenen te menen dat hij is onderworpen aan psychiatrisch misbruik sinds hij op 27 mei jl. hier binnenkwam.’

Verwijderingen
De CCDHRN meldt ook de verwijdering van de Universiteit voor Pedagogische Studies in Havana van de student Félix Yuniel Llerena López vanwege zijn betrokkenheid bij een instituut van baptisten, Instituto Patmos. Volgens de commissie wordt de controle door de politieke politie over docenten en studenten op nationale universiteiten ‘elke dag strenger en heeft deze geleid tot vele arbitraire verwijderingen die politiek gemotiveerd zijn.’

repressie-handboeienPolitieke gevangenen
Cuba telde in de maand mei 140 politieke gevangenen, aldus de CCDHRN, een verdubbeling vergeleken met de 70 politieke gevangenen die het eiland in mei 2016 telde.

Bron
* Maandrapport CCDHRN, mei 2017

Volledig isolement voor Lisandra die heropvoeding weigerde

Afgelopen dinsdag kreeg de Cubaanse activiste Lisandra Rivera Rodríguez, van de Patriottische Unie van Cuba / Unión Patriótica de Cuba (Unpacu), voor de eerste maal in 80 dagen bezoek van familieleden in de vrouwengevangenis Mar Verde in Santiago de Cuba. Vier maanden lang zat zij in volledig isolement omdat zij zich weigerde te onderwerpen aan een heropvoedingsprogramma.

unpacu-Lisandra-Rivero-Tribunal-Provincial-2017

Lisandra Rivera, lid van de oppositiebeweging Unpacu, werd in januari 2017 veroordeeld tot 2 jaar gevangenisstraf

Lisandra Rivera (28) werd op 31 december 2016 bij een inval in haar woning gearresteerd door een commando van de Cubaanse geheime dienst. Ze is daarbij geslagen door agenten en vervolgens beschuldigd van ‘een aanslag’, aldus activisten van de Unpacu. Op 17 januari is zij veroordeeld tot een vrijheidsstraf van 2 jaar door het Provinciaal Tribunaal. Sinds die dag konden familieleden of vrienden haar niet bezoeken. Ook telefoongesprekken waren onmogelijk en pakketten met voedsel werden niet toegelaten. Haar man Yordanis Chávez zei in een telefonisch contact met de website 14ymedio dat hij en haar ouders dinsdag jl. bijna twee uur met haar mochten praten. Zaterdag jl. kon zij haar strafcel verlaten. In deze cel hing een verschrikkelijke stank en er was geen licht. Met niemand had Lisandra contact en elke dinsdag werd zij geboeid naar de raad van discipline gesleept. Na de ontmoeting met haar familie dinsdag jl. is ze opgesloten in een extra beveiligd deel van de gevangenis Mar Verde. Vanaf deze week mag zij meer bezoek ontvangen en wel vanaf 17 april.

Juridisch systeem
Het vier maanden durende isolement is gebaseerd op de weigering van Lisandra Rivera een heropvoedingsprogramma te ondergaan. Dat betekent o.a. dat gevangenen drie tot vier maal per dag op appèl moeten verschijnen en militaire eer bewijzen aan de gevangenbewakers. Ook moet worden gesalueerd voor passerende officieren. Rivera weigerde dit te doen. Yordanis Chávez zei verder dat zijn vrouw niet in hoger beroep gaat omdat ‘ze geen overtreding beging en niet gelooft in het juridisch systeem. Ze is daar omdat de staatsveiligheid haar dwong en als straf voor haar activisme in de Unpacu ten gunste van vrijheid en democratie in Cuba’. De Cubaanse Commissie voor Mensenrechten en Nationale Verzoening  / Comisión Cubana de Derechos Humanos y Reconciliación Nacional CCDHRN meldde vorige week dat in de maand maart 432 vreedzame activisten om twijfelachtige politieke motieven werden gearresteerd. Een aantal van hen werd slachtoffer van vandalisme en roof. Daarbij verloren zij computers, mobiele telefoons, contant geld en andere middelen om hun werk te kunnen doen.

Bron
* Website 14ymedio, 12 april 2017
Link
* Maart – rapport 2017 CCDHRN

482 aanhoudingen en 1 politieke activist overleden in cel

De Cubaanse Commissie voor Mensenrechten en Nationale Verzoening / La Comisión Cubana de Derechos Humanos y Reconciliación Nacional (CCDHRN) meldt dat in de afgelopen maand februari 482 ‘arbitraire aanhoudingen van dissidenten en vreedzame opposanten‘ werden vastgesteld. Eén politieke activist overleed in de Combinado del Este-gevangenis in Havana.

repressie-damas-de-blanco-05032017

Regime-aanhangers voerden zondag jl. actie en gooiden stenen naar de woning waar de Damas de Blanco op zondag bijeenkomen na het houden van een stille tocht.

Het cijfer is iets hoger dan dat in de voorafgaande maanden. Toen was sprake van 359 aanhoudingen in november 2016, 458 in december 2016 en 478 in januari 2017. Citaat: ‘Onze Commissie heeft ook 16 gevallen van fysieke agressie gedocumenteerd en 18 van bedreigingen door de politieke politie en milities waar eveneens vreedzame tegenstanders slachtoffer van werden.’ Opnieuw wordt vastgesteld dat de mensenrechtengroep Damas de Blanco en de Patriottische Unie van Cuba / Unión Patriótica de Cuba (UNPACU) de meest vervolgde groepen binnen de oppositie zijn. De Damas de Blanco werden 90 weekenden op een rij door politie en  geheime dienst getreiterd en lastiggevallen. Op dit moment zitten 54 leden van UNPACU als politieke gevangenen opgesloten. Het grootste deel zit gevangen zonder dat een aanklacht werd geformuleerd. Of zij zijn in afwachting van een proces.

unpacu-dood-combinado del este-Hamel-Santiago-Maz-Hernandez-CCDHRN

Hamel Santiago Maz

Eén dode
De CCDHRN meldt ook de dood op 24 februari in de gevangenis Combinado del Este in Havana van de politieke gevangene Hamel Santiago Maz Hernández, lid van de UNPACU, die sinds 3 juni 2016 gevangen zat. De CCDHRN concludeert ‘dat hij meer dan 8 maanden gevangen zat zonder onderworpen te zijn aan een van die juridische schijnvertoningen die het regime van de Castro’s proces noemt.’

Bijlage
* Februari-rapport 2017 van de CCDHRN

Amnesty International: Toename vijandigheid tegen dissidenten ondanks vermeende opening

In het jaarverslag over 2016, klaagt Amnesty International de ‘toename van vijandigheden’ tegen critici van het Cubaanse regime aan, ondanks de ‘vermeende politiek opening’ en het herstel van de relaties met de VS.

repressie-aanhouding-geweldDe internationale mensenrechtenorganisatie stelt vast dat ‘ook in 2016 de retoriek van de Koude Oorlog wordt voortgezet evenals de politieke controle van de rechterlijke macht, de beperkingen op internet en het ontbreken van de vrijheid van meningsuiting alsmede het opjagen van personen die kritisch staan tegenover de regering.’ Zij werden ‘slachtoffer van regelmatige willekeurige arrestaties en korte perioden van detentie omdat ze hun recht op vrijheid van expressie, vereniging, vergadering en beweging willen uitoefenen.’ (…)  ’De autoriteiten spelen een kat-en-muisspel door herhaaldelijk – minstens enkele malen per maand – activisten aan te houden en op te sluiten voor de duur van 8 tot 30 uur. Vervolgens worden zij zonder officiële in staat van beschuldigingstelling, weer vrijgelaten.’ (…) ‘Veelvuldig komt het voor dat tegen personen die voor langere perioden worden vastgezet geen officiële beschuldiging wordt geformuleerd en dat hun familieleden slechts zelden uitleg krijgen over de redenen van hun aanhouding’. In het Jaarverslag 2016 van Amnesty International wordt de Cubaanse Commissie van de Mensenrechten en Nationale Verzoening / Comisión Cubana de Derechos Humanos y Reconciliación Nacional geciteerd die spreekt over een gemiddelde van 862 arbitraire aanhoudingen tussen januari en november vorig jaar. Een van hen is de dissidente graffitikunstenaar Danilo Maldonado El Sexto, die werd gearresteerd enkele uren nadat op 26 november het overlijden van Fidel Castro werd bekend gemaakt.

cover-amnesty-2016-2017Toegang verboden
Amnesty International constateert ook dat Cuba het enige land in de Amerika’s is, dat geen toegang verschaft aan  speciale waarnemers van de VN of andere vertegenwoordigers van mensenrechtenorganisaties. Ook heeft het land twee VN-pacten** over mensenrechten niet geratificeerd en weigert het de bevoegdheden te erkennen van organismen van de VN zoals het Comité tegen het Martelen of het Comité tegen Gedwongen Verdwijningen.

Bron
*Jaarboek 2016 Amnesty International Engels met het landenbericht Cuba op pagina 333.

Noot
** Het VN-Pact voor Burger en Politieke Rechten en het VN-Pact van Economische, Sociale en Culturele Rechten. Cuba ondertekende beide convenanten op 28 februari 2008 in New York, maar ratificatie bleef tot nu toe uit.