September telt tussen de 600 en 700 politieke arrestaties

In Cuba werden vorige maand, volgens de Cubaanse Commissie voor Mensenrechten en Nationale Verzoening / Comisión Cubana de Derechos Humanos y Reconciliación Nacional (CCDHRN), minstens 708 politieke arrestaties verricht. Dat is het hoogste aantal in anderhalf jaar, schrijft deze groepering in haar maandelijkse rapport. De beweging is illegaal, maar wordt door de autoriteiten getolereerd. Volgens het Centro de Información Hablemos Press werden in deze maand 665 politieke arrestaties verricht van leden van de civil society in het land. Het is het hoogste aantal sinds de arbitraire arrestaties op het eiland in maart 2012 tijdens het bezoek van de paus toen 1.158 politieke arrestaties werden vastgesteld.

Ibis Marcada en Maritza Concepcion - leden van de Damas de Blanco - na een gewelddadige acties van zogeheten 'turbas' rond hun woning en in hun woning

Ibis Marcada en Maritza Concepcion – leden van de Damas de Blanco – na een gewelddadige actie van zogeheten ‘turbas’ rond hun woning en in hun woning.

Vooral de  Damas de Blanco / Dames in het Wit waren een doelwit. De Damas werden in 2003 na de arrestatie en veroordeling van 75 dissidenten opgericht. Sindsdien houden de in het wit geklede vrouwen elke zondag na de mis een vreedzame protestmars om onder andere de vrijlating van politieke gevangenen te eisen.

Aanbevelingen van de VN
De CCDHRN voegt in haar maandrapport ook een lijst van 20 aanbevelingen toe afkomstig uit de Raad van de Mensenrechten van de VN. Cuba heeft deze aanbevelingen in het kader van het Periodiek Universeel Onderzoek afgewezen. Een van de aanbevelingen die Cuba verwerpt, is afkomstig van de Nederlandse regering. Er wordt op aangedrongen een einde te maken aan de repressie, de zogeheten actos de repudio*  te onderzoeken en iedereen die slachtoffer is van intimidatie en politiek geweld te beschermen. Cuba verwerpt ook een internationaal onderzoek naar de omstandigheden van de dood van twee mensenrechtenactivisten Oswaldo Paya en Haroldo Cepero vorig jaar juni.

Linken
* Rapportage CIH  september 2013
* Rapportage CCDHRN september 2013 met aanbevelingen uit de VN Mensenrechtenraad die door de Cubaanse regering werden verworpen
Zie ook:
* VN roept Cuba op VN-Mensenrechtenpacten te ondertekenen. Zie deze weblog van 3 mei 2013.
Noot
* Actos de Repudio zijn door de autoriteiten georganiseerde gewelddaden tegen leden van de oppositie of hun familieleden, vaak in de directe omgeving van hun huis. De knokpartijen worden door de overheid/partijorganisaties georganiseerd, maar gepresenteerd als uitingen van ‘spontane woede-uitbarstingen’ van het volk. Een voormalige voorzitter van de officiële Cubaanse schrijversbond noemde deze actos de repudio ooit ‘verbale lynchpartijen.’

Rechtszaak tegen politieke activist Madelín Caraballo stopgezet

De rechtbank van Oud Havana heeft het proces tegen de politieke activiste Madelín Lázara Caraballo Betancourt stopgezet. Ze werd beschuldigd van verstoring van de openbare orde, weerspannigheid en aanzetten tot geweld. Madelin voerde actie tegen diverse huisuitzettingen door het regime van arme families. Een twintigtal dissidenten stonden bij de rechtbank om steun te betuigen aan Caraballo.

Madelín Caraballo tijdens een actie in 2010 in Oud Havana

Madelín Caraballo tijdens een actie in 2010 in Oud Havana

Volgens de directeur van het Centro de Información Hablemos Press (CIHPRESS)/ Informatiecentrum van Hablemos Press, Roberto de Jesús Guerra was een grote groep dissidenten naar het gerechtsgebouw getrokken om steun te betuigen aan Caraballo Betancourt, tegen wie door de openbare aanklager 3 jaar gevangenisstraf was geest. De advocaat eiste vrijlating omdat de argumenten van de openbaar aanklager niet overeenkwamen met de geconstateerde feiten. In de aanklacht werd geconstateerd dat Caraballo bijeenkwam met personen die ‘antisociaal gedrag’ vertoonde en ‘geen vast werk hadden’. Ook zou zij zich herhaaldelijk gekeerd hebben ‘tegen het revolutionair proces.’

Huisuitzettingen
Caraballo werd op 1 october 2012 met veel geweld gearresteerd omdat ze een huisuitzetting waarbij 9 vrouwen en 14 kinderen betrokken waren, wilde voorkomen in een gebouw in Havana dat door de autoriteiten was gesloten. Caraballo heeft een dochter van 13 een zoon van 6 jaar en zit gevangen in de gevangenis voor hiv-geïnfecteerde in de gemeente San José de las Lajas in Mayabeque. Zij is lid van de Damas de Blanco en van de Republikeinse Partij van Cuba /Partido Republicano de Cuba (PRC).

Bron
* Diario de Cuba

Mensenrechtencommissie meldt minder aanhoudingen in juni 2013

In de afgelopen maand juni werden in Cuba 180 personen om politieke redenen aangehouden; het is het laagste cijfer sinds september 2010 toen 90 personen werden gearresteerd. Dat staat te lezen in het maandrapport van de Cubaanse Commissie voor de Mensenrechten en de Nationale Verzoening / Comisión Cubana de Derechos Humanos y Reconciliación Nacional (CCDHRN) over de repressie in het land.

De klok rond: Yoani Sánchez, Eliecer Avlla, Manuel CuestaLivio Fernandez  joisy-garcc3ada-mario-fc3a9lix-y-manuel-cuesta.g

Een 50-tal mensenrechtenactivisten maakte gebruik van de mogelijkheid die sinds 14 januari bestaat om reizen naar het buitenland te maken. Onder hen zijn (de klok rond)  Yoani Sánchez, Eliecer Avlla, Manuel Cuesta, dominee Mario Felix, Joisy Garcia en Litvio Fernández.

Het rapport signaleert tegelijkertijd ‘een verontrustende groei van het aantal gewelddadige acties, georganiseerd, toegestaan of getolereerd door de Cubaanse geheime politie tegen vreedzame dissidenten.’ Volgens de CCDHRN zou het kleine aantal aanhoudingen en vrijheidsbeperkingen te maken hebben met een poging van de Cubaanse regering het aanzien voor de internationale gemeenschap te verbeteren.’

Geweld met machetes
In juni werden 11 personen slachtoffer van fysieke agressie, 15 burgers werden onderworpen aan een zogeheten acto de repudio*, vonden er drie daden van vandalisme plaats en werden 71 personen voorwerp van uiteenlopende vormen van dreigementen omwille van hun politieke opvattingen.’ Vorige week publiceerde het  Centro de Información Hablemos Press CIHP een bericht over een groeiend aantal acties met een blank wapen (bv een machete) tegen leden van de Cubaanse oppositie. Volgens dit centrum zouden in juni 4 activisten door geweld met macheters zijn gewond; de politieke politie liet de misdaad toe.

Buitenlandse reizen
De CCDHRN meldt in haar verslag tevens dat de Cubaanse overheid haar beleid waarbij politieke dissidenten reizen mogen maken naar het buitenland, voortzet. Dit ‘valse signaal aan de buitenwereld’, staat aldus de CCDHRN, lijnrecht tegenover de voortdurende en massieve schending van de rechten van alle Cubanen en strekt zich bijvoorbeeld niet uit tot het recht van Cubanen zich vrij door het hele land te kunnen bewegen en zich vrij te kunnen vestigen in welke provincie van Cuba dan ook, zonder de angst te worden vastgezet en te worden gearresteerd ‘zoals in de afgelopen 15 jaar tienduizenden Cubanen overkwam.’

Linken
* Rapport Spaanstalig CCDHRN over juni 2013
Informatie CIHP over gewelddaden tegen dissidenten

Noot
* De zogeheten ‘actos de repudios’ worden in Cuba uitgevoerd door gewelddadige groepen tegen leden van de oppositie of hun familieleden, vaak in de directe omgeving van hun huis. De knokpartijen worden door de overheid/ partijorganisaties georganiseerd, maar gepresenteerd als uitingen van ‘spontane woede-uitbarstingen’ van het volk. Een voormalige voorzitter van de officiële Cubaanse schrijversbond noemde deze actos de repudio ooit ‘verbale lynchpartijen.’