CEPAL is de weg kwijt

Afgelopen week vond in aanwezigheid van VN-secretaris-generaal Antonio Guterres, in Cuba een bijeenkomst van de Economische Commissie voor Latijns-Amerika en de Caraïben, CEPAL plaats. Yoani Sánchez, eindredacteur van de digitale krant 14ymedio, constateert dat achter deze vijf letters tellende afkorting een VN-commissie schuilt, die ondanks het economisch falen van Cuba, uitermate vriendelijk en kritiekloos opereert tegenover gastheer Cuba en daardoor een ‘medeplichtige’ van het regiem in Havana lijkt te zijn. CEPAL, de Comisión Económica para América Latina, werd in 1948 opgericht als een van de Commissies van de VN.

cepal-sluiting-mei2018Al veel jaren is CEPAL een bereidwillige reisgenoot van de Cubaanse regering, die de leiders van het land steunt, haar statistieken opwaardeert en elke kritisch geluid smoort. Deze houding levert de officiële lof op van Havana en maakte dat de rode loper werd uitgerold, zoals afgelopen week toen de 37e zittingsperiode van CEPAL op het eiland plaatsvond. De vergadering, die werd bijgewoond door secretaris-generaal Antonio Guterres van de Verenigde Naties, werd tijdelijk voorgezeten door Cuba zelf. Dat is ironisch voor een land dat een langdurige economische crisis doormaakt en waar echte gegevens over armoede worden vervalst of gecensureerd. Met Havana in een leidende positie, wordt van de CEPAL verwacht dat het de steun voor links populisme die het tot nu toe heeft getoond, zal voortzetten.

Uitbuiting
De nieuwe president van Cuba, Miguel Díaz-Canel, maakte gebruik van de aanwezigheid van zoveel officials en journalisten op het eiland en deed in zijn eerste toespraak in een internationaal forum, enkele retorische uitspraken, zoals de belofte dat de regering geen enkele burger dakloos zal maken en dat er geen economische ‘schoktherapieën’ zullen worden toegepast. Op het moment dat de president deze verklaringen aflegde, liepen duizenden Habaneros van de ene plaats naar de andere op zoek naar voedsel, in een natie waar de dagelijkse voedseltekorten toenemen en lonen steeds symbolischer worden. Enerzijds beloofde Diaz-Canel bescherming, anderzijds is er de realiteit van de ouderen, de zwarten en de plattelandsbevolking. Hun realiteit wordt bepaald door het motto ‘ieder voor zich’. Het is een systeem met gemiddelde salarissen van 30 dollar per maand of minder terwijl in de staatswinkels een liter olijfolie meer dan $2.50 kost. Een systeem waar veel burgers feitelijk dakloos zijn en dat zich vooral doet kennen als een onverzadigbaar roofdier van arbeidskrachten, een vraatzuchtige baas en een meedogenloze uitbuiter.

cepal-Alicia Bárcena-uitv.-secretaris-gen-mei2018

Alicia Bárcena, uitvoerend secr.-generaal van CEPAL

Professionaliteit verloren
Het zijn deze feiten die CEPAL het liefst verbergt, terwijl zijn uitvoerend secretaris, Alicia Barcena, alle objectiviteit uit het oog verliest die haar baan vereist, om opnieuw te onderstrepen dat Cuba een voorbeeld is dat ‘alternatieve wegen heeft gewezen’. Tegelijkertijd presenteert ze als realiteit enkele prestaties op het gebied van onderwijs en volksgezondheid, die ze niet zelf kan controleren. Het zijn de bekende thema’s gericht op buitenlandse toeristen en organisaties. Met een schandalige gedweeheid, is Barcena een woordvoerder geworden van het castrisme, die halve waarheden herhaalt, met desinformatiecampagnes en schrijnende weglatingen. Door het economische embargo van de Verenigde Staten tegen het eiland te veroordelen en de blokkade van de Cubaanse regering van de vrijheden van haar eigen samenleving niet te noemen, laat de functionaris zien dat zij niet de professionaliteit heeft die nodig is om zo’n belangrijke positie in te nemen.

Pijnlijke gevolgen
Waarom maakt zij niet gebruik van de gelegenheid om luid en duidelijk van Diaz-Canel te eisen,  de afgifte van vergunningen aan de particuliere sector, die sinds augustus vorig jaar zijn opgeschort, weer vrij te geven? Het is onbegrijpelijk dat de CEPAL zwijgt over het kwaad dat wordt veroorzaakt door het duale Cubaanse muntsysteem en de financiële storingen door het naast elkaar bestaan van de Cubaanse nationale peso (CUP) en de convertabele peso (CUC) voor de Cubaanse economie. Tussen overvloedige cocktails, glamourachtige welkomstceremonies en verfijnde recepties heeft CEPAL zich uiteindelijk verbonden aan de groepen die aan de macht zijn in plaats van aan de burgers. Ze heeft daarbij een voorkeur voor de optredeens van muziekgroepen in de regeringspaleizen boven de heksenketel van de straat. CEPAL heeft de autoritaire regimes als gastheer gekozen en stelt zich niet langer de vraag hoe pijnlijk de gevolgen zijn die gewone mensen ondervinden van het krankzinnige beleid van centralisme en nationalisaties van deze regimes. CEPAL, ooit een van die organisaties die Latijns-Amerika trachtte te verenigen, te representeren en te definiëren, is de weg kwijt geraakt.

Bron
* Yoani Sánchez op de website 14ymedio, 10 mei 2018

Cubaanse economie groeide met 4%

Het Bruto Intern Product (BIP) in Cuba is het afgelopen jaar met 4% gegroeid. Dat zei Marino Murillo, vicevoorzitter van de Cubaanse Raad van Ministers en uitvoerder van de economische hervormingsplannen van Raúl Castro, vrijdag jl. Het maandsalaris van een Cubaanse arbeider is nu gemiddeld 28 dollar, een stijging van 12%.

bouw-trapDe groei werd o.a. mogelijk door een daling van de prijzen van importproducten. ‘Alle sectoren zijn gegroeid vergeleken met vorig jaar, hoewel de landbouw, de suikersector, de bouw, het transport en de communicatiesector hun geplande doelen niet bereikten,’ aldus Murillo. In de bouw werd een groei van 11,9% behaald maar het acht-punten-plan (o.a. ontbrekende kennis over investeringen in deze sector) werd niet gehaald. Landbouw, de veesector en de bosbouw kenden een groei van 3,1% hoewel er 5,5% was gepland. Oorzaak was de tegenvallende groei in de sectoren van bloemen, tabak, melk en rijst. De suikerindustrie haalde 16,9%  en bleef daarmee 5 percentagepunten onder de geplande groei, o.a. vanwege ‘de gebrekkige organisatie’. De arbeidsproductiviteit groeide in de eerste zes maanden met 30%. Tijdens de Raad van Ministers werd verder medegedeeld dat het gemiddelde maandsalaris van een arbeider was gestegen tot 696 peso’s (28 dollar), een groei van 12%.

raul-castro-junto a Inés María Chapman, presidenta del Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos

Raúl Castro met de Minister van Natuurlijke Hulpbronnen,  Inés María Chapman

Inkomsten
Volgens een studie van de Economische Commissie voor Latijns-Amerika en de Caraïben (CEPAL) is vooral de Cubaanse dienstensector verantwoordelijk voor de groei van de economie en vertegenwoordigt deze sector 70% van het Bruto Intern Product. Het toerisme is een groeisector en levert het land 2,5 miljard dollar op, 3% van het BIP. Tussen januari 2015 en september 2015 ontving Cuba meer dan 2,6 miljoen toeristen. Daarnaast zijn er de dollarovermakingen van Cubaanse – Amerikanen, namelijk 2 miljard in het afgelopen jaar. Verwacht wordt dat dit bedrag nog zal stijgen omdat de Amerikaanse autoriteiten in het kader van de toenadering tot Havana het maximumbedrag voor overmakingen verhoogde van 500 naar 2.000 dollar per kwartaal. Ook mogen Amerikaanse toeristen nu Cubaanse goederen ter waarde van 400 dollar mee naar huis nemen, een stimulans voor de binnenlandse markt.

Link
* De partijkrant Granma over de groeicijfers, 21 december 2015

1,4% groei verwacht in Cubaanse economie

De Economische Commissie voor Latijns-Amerika en de Cariben (CEPAL) zegt dat de economische groei in Cuba dit jaar slechts 1,4% zal bedragen. Dat is de helft van wat werd eerder werd voorspeld.

Raul Castro: Tenzij we zinken , is dit een zineknd

Raul Castro: ‘Tenzij we de economie op poten zetten, zinken we.’

De CEPAL (Comisión Económica para América Latina y el Caribe) noemt als oorzaken de verslechtering van de ruilvoet in de internationale handel, de gevolgen van de economische blokkade, de lage productiviteit en de tegenvallende klimaatomstandigheden. CEPAL spreekt van ‘belangrijke elementen die een meer dynamische groei verhinderen.’

De Nationale Assemblee was in juli in Havana bijeen om de voorziene groeicijfers van de economie – de laagste sinds 2009 – bij te stellen. Eind 2013 voorspelde de Cubaanse regering een groei van 2,2%.

Lichte groeisectoren
‘Op sectorniveau ontwikkelde de Cubaanse regering positieve projecten in de suikerindustrie, de landbouw en de sector van hotels en restaurants; ook de productie in fabrieken vertoonde een lichte groei,’ aldus de CEPAL. In juni wees vicepresident Marino Murillo Jorge, belast met de invoering van de economische hervormingen, de boeren nog aan als de schuldigen aan het lage BNP van Cuba. Murillo zei toen dat 20% van de werkende bevolking in de landbouw werkt maar ‘de bijdrage aan het BNP is een van de laagste van het land.’ In de rest van Latijns-Amerika en de Cariben wordt een groei van 2,2% voorzien voor 2014, ook minder dan eerder werd verwacht.

Bron
* Diario de Cuba