Lange rijen bij bioscopen voor Conducta

Vanaf begin februari wordt in de hoofdstedelijke bioscoop Chaplin Conducta vertoond, de nieuwe film van de Cubaanse regisseur Ernesto Duranas. Tegelijkertijd zijn ook de voorstellingen begonnen in bioscoop Yara (voorheen Radio Centro). De cineast werd enige tijd geleden bekend met zijn eerste werk getiteld Los Dios Rotos. Onafhankelijk journalist Camilo Ernesto Olivera Peidro beschrijft voor de website Cubanet de grote aantrekkingskracht voor het Cubaanse publiek van deze film.

conductoFilmIn Los Dios Rotos / De vernietigde Goden   introduceerde Daranas het probleem van de prostitutie en pooiers in het hedendaagse Cuba. Nu benadert hij de moeilijke omstandigheden van de meeste jongeren in de samenleving. Hij zet vraagtekens bij het heden en de toekomst van de nieuwe generatie die opgroeit, opgeleid onder een gratis maar inefficiënt schoolsysteem. Het verhaal van een ‘moeilijke jongen’ en een oudere onderwijzeres, die in haar beroep gelooft en die het verdedigt is het centrale thema van deze film. Op een bepaald moment in de film vraagt de hoofdpersoon aan de onderwijzeres, vertolkt door Alina Rodriguez, openlijk ‘hoeveel jaren hebben zij nog nodig die ons land besturen? ’ De reactie van het publiek, onder applaus, kan samengevat worden in: ‘Hoe lang? Lang genoeg!’

Politieke gevangene
Op een ander moment komt een politieke gevangene in beeld en dat is voor een Cubaanse film die met officiële steun werd gemaakt, de eerste keer. De onderwijzeres zegt over de vader van een van de jongens dat deze werd ‘gevangen gezet vanwege politiek problemen’. Wat later verschijnt de vader van de jongen in een korte maar veelzeggende scene. Wat opvalt is dat op geen enkel moment de gewetensbezwaarde gevangene wordt gedemoniseerd of neergezet als “contrarevolutionair”.

conductameisjesApartheid
Ook het thema van de gelegaliseerde apartheid in de hoofdstad tegen Cubanen die in het oosten geboren zijn komt aan de orde. De harde realiteit van het overleven in de armste wijken en het duidelijk onvermogen van de overheid om oplossingen te bieden voor deze problemen.

Jongeren
De rollen in de film worden vertolkt door jongeren die niet eerder voor de camera hebben gestaan. Het is opvallend dat Daranas afzag van de jonge acteurs van het officiële jongerentheater La Colmenita. De regisseur zocht de jonge acteurs in dezelfde sociale omgeving als die waarin de gebeurtenissen in de film plaats vinden. De beroepsacteurs in de  belangrijkste rollen zijn onder andere Yuliet Cruz, Silvia Delgado Eagle en Aramis.

Thermometer
Op dit moment mag de film zich verheugen in een steeds maar groeiende belangstelling en staan er lange rijen bij de ingang van de bioscopen Chaplin en Yara, maar ook elders in het land. De film is een thermometer die weergeeft hoe de Cubaanse bevolking haar huidige werkelijkheid beleeft en maakt de zorgen zichtbaar die men heeft over de toekomst en van nieuwe generaties geboren op het eiland.

Bron
Camilo Ernesto Olivera Peidro website Cubanet, 7 februari 2014

Link
* Op Youtube is de volledige film te zien hoewel de kwaliteit te wensen over laat. (1 uur en 48 minuten) Interessant zijn ook de tientallen reacties op deze site.
N.B. De film is nu verwijderd om redenen van auteursrecht.
De website Havana Times over Conducta, een eerlijke Cubaanse film (Engelstalig)