Autoriteiten willen discretie over verspreiding epidemieën

Medewerkers in de Cubaanse gezondheidssector is de afgelopen dagen voorgehouden discreet om te gaan met informatie over de ontwikkeling van epidemieën in het land. Dat meldt de Cubaanse digitale nieuwskrant 14ymedio. De bijeenkomsten vonden o.a. plaats in de kantoren van de Cubaanse Communistische Partij in de gemeenten 10 de Octubre, Arroyo Naranjo en Plaza van Havana. De oproep staat in schril contrast met eerdere oproepen van president Raúl Castro en vicepresident Diaz-Canel om een einde te maken aan de ‘geheimzinnigdoenerij.’

Artsen op weg naar internationale missie

Artsen op weg naar internationale missie

De bronnen van 14ymedio willen anoniem blijven, maar benadrukken dat de autoriteiten informatie wilden over de opvattingen onder de bevolking over de situatie van de gezondheidszorg. Doktoren, verpleegsters en administratief personeel droegen deze informatie aan. Grote bezorgdheid bestaat er blijkbaar bij de autoriteiten over de verspreiding van epidemieën als dengue of knokkelkoorts, cholera en chikungunya. Daarnaast wordt de dreiging van ebola genoemd, die Cuba zou kunnen treffen. Een van de terugkerende thema’s was de vervuiling in de wijken waardoor de ziektes makkelijk worden verspreid. Functionarissen van de partij legden de nadruk op de scholing van de bevolking en sanitair personeel zodat deze voorbereid zijn op, zoals functionarissen zeiden, ‘de zwarte strijd die zich op medisch terrein voordoet.’ Dezelfde functionarissen beweerden echter ook dat gezondheidswerkers discreet met informatie over de epidemieën in het land moeten omgaan want ‘er zijn groepen individuen die toegang hebben gehad tot informatie van medische aard en die op een onjuiste manier hebben gebruikt in bepaalde media.’

vuilnisopstraatVerwaarlozing ziekenhuizen en poliklinieken
Op verzoek van de aanwezige partijfunctionarissen werd ook een balans opgemaakt van de tekortkomingen bij de bestrijding van de epidemie en het medische werk in het algemeen. Het onvermogen van overheidsinstellingen om vitale problemen op te lossen in de medische sector, was een van de herhaalde klachten. Ook werd gewezen op de verwaarloosde waterleidingen, de rioleringen die slecht functioneren, de enorme vuilnisbelten en de onzekere aanvoer van drinkwater. Er was verder kritiek op de slechte staat waarin poliklinieken en ziekenhuizen verkeren, waar verlichting vaak ontbreekt en toiletten en meubilair verwaarloosd en vervuild zijn, tot het medisch instrumentarium toe. Volgens de bronnen van 14ymedio hebben de bijeenkomsten de scepsis bij het personeel niet kunnen wegnemen; velen vrezen bovendien nadelige gevolgen als ze zich al te kritisch uiten.

Bron
* Orlando Palma, 14y medio, 1 november 2014

Situatie cholera in Ciego de Ávila verslechtert

Het groeiend aantal personen in de provincie Ciego de Ávila vanwege cholerabesmetting leidt in deze provincie tot grote onrust onder de bevolking. Hoewel de ziekte al maanden in de regio aanwezig is, verscheen nu op de allerlaatste pagina van het provinciale weekblad Invasor een kort bericht waarin wordt gemeld ‘dat de laatste 2 maanden sprake is van een groeiend aantal besmette personen.’ Het artikel getiteld Crecientes casos de cólera / Groeiend aantal gevallen van cholera, werd geschreven door Moisés González Yero, maar is via de zoekmachine van Invasor onvindbaar.

Medewerker van de gezondheidienst in actie tegen dengue

Medewerker van de gezondheidsdienst in actie tegen dengue

Fernando Bravo Fleites, directeur van het Provinciaal Centrum voor Hygiëne en Epidemiologie, zegt dat op 19 plaatsen in de provincie de ziekte werd vastgesteld. Hij noemt ook de meest gevaarlijke gemeenten: Primero de Enero, Managua, Florida, Venezuela en Morón. Als een van de laatste maatregelen tegen verdere verspreiding van de ziekte wordt de sluiting van de camping El Charcazo in de gemeente Primero de Enero genoemd. Fleites dringt er bij de bevolking van Ciego de Ávila op aan dat zij hun inspanningen verdubbelen ‘om voldoende schoon water te drinken’. Ook dringt hij erop aan niet in de open lucht te ontlasten omdat dit een grote risicofactor is voor het overbrengen van de ziekte en ‘in situaties als de huidige, een delict dat door de wet streng wordt gestraft’.

Bron
* De Cubaanse digitale krant 14ymedio, 15 augustus 2014
Link
* De regionale krant Invasor van Ciego de Ávila

Maximaal cholera-alert in Santa Clara en Ranchuelo

Volgens de website Cubanet is de regio van Santa Clara en Ranchuelo uitgeroepen tot een regio met een maximaal alert voor cholera. Gezondheidsfunctionaris Lorenzo Somarriba, eerder werkzaam als hoofd van de cholerabestrijding van het Cubaanse team in Haïti, heeft dit bij een bezoek ter plekke gemeld. De onafhankelijk journalist Guillermo Del Sol meldt verder dat de landelijke media het aantal besmettingen en het aantal dodelijke slachtoffers verzwijgt.

mapa-ranchuelo-santa claraDe gemeenten Santa Clara en Ranchuelo zijn door het Cubaanse Ministerie van Gezondheid uitgeroepen tot ‘epidemiezone’. Dat zegt een functionarissen van de Ministeriele Inspectie in plaatselijke kranten. Directeur Somarriba van de Ministeriële Inspectie van het Ministerie van Gezondheid / Inspeción del Ministerio Nacional de Salud Pública, zegt dat er sprake is van een maximaal alert als reactie op de snelle stijging van cholera en aan diarree verwante ziekten. Hij zei verder dat de hoge temperaturen de snelle verspreiding van de besmetting bevorderen.

Handen wassen tegen verspreding cholera-infecties

Handen wassen tegen verspreiding cholera-infecties

Voorkomen
Somarriba erkent dat er onrust en zorg bestaan over de verspreiding van cholera maar dat er ook sprake is van een virus in het water dat leidt tot diarree. Die zijn even gevaarlijk als cholera maar door een behandeling met natriumhypochloriet, een effectief middel voor reiniging en desinfectie, kan besmetting worden voorkomen. Men moet voorzichtig zijn, zegt Somarriba en ook niet vergeten dat slecht geprepareerd voedsel een oorzaak kan zijn of het niet wassen van de handen. In een recente onderzoek stelde hij vast dat slechts in 35% van de woningen het water wordt beschermd en afgedekt. Ook constateerde hij dat de noordkust van de provincie Villa Clara onveilig wordt gemaakt door dengue.

Haïti
Somarriba leidde het contingent van Cubaanse artsen, die tussen 2011 en 2013 in Haïti de cholera bestreden. De nationale autoriteiten zwijgen verder over het aantal besmette Cubanen en het aantal dat door de epidemie is overleden. In de afgelopen periode is, aldus Del Sol, het aantal begrafenissen met volledig verzegelde doodskisten en het ter aarde bestellen op grote diepten, toegenomen.

Bron
* Guillermo Del Sol op de website van Cubanet, 28 juli 2014

Villa Clara: risicogebied dengue en cholera

In de Cubaanse provincie Villa Clara neemt de onrust toe over de groei van dengue (knokkelkoorts) en cholera. De oorzaak voor de snelle verspreiding wordt vooral gezocht in de extreem hoge zomertemperatuur in deze regio en menselijke nalatigheid. Vooral de woonwijken aan de randen van de stad zoals Capiro, Santa Catalina, Bengochea, Camacho, Macuca, Reparto Pedagógico, Base Aérea, worden tot de risicowijken gerekend. Aan het Universitair Hospitaal zijn kamers vrijgemaakt om de slachtoffers van deze ziekten op te vangen.

Vuilnis in een buitenwijk van Santa Clara

Vuilnis in een buitenwijk van Santa Clara

Volgens bronnen bij de provinciale gezondheidsautoriteiten zal het dorpje Cascajal in de gemeente Santo Domingo in quarantaine worden gebracht als het aantal gevallen van diarree en andere symptomen van deze ziekten blijven stijgen. De sanitaire autoriteiten hebben controleposten in gebruik genomen op plaatsen waar het risico van de epidemie het grootst lijkt. Begin juli meldde de directeur voor Gezondheid en Epidemiologie in Villa Clara, Orlando Lázaro Díaz Gómez, dat ‘in 55,2% van de gezondheidsregio gevallen van cholera waren gemeld.’

Slechte watertoevoer
De verspreiding van de Aedes aegypti-mug wordt versterkt door de slechte staat van de riolering en de opslag van water door de bevolking zelf. Daarnaast hopen de vuilnisbergen zich in buitenwijken op en zelfs het centrum van Santa Clara is er niet vrij van. Als eenmaal in een hoek van de straat vuilnis ligt, groeit deze snel uit tot een vuilnishoop. Ook de preventie en de controle laten te wensen over. Het leger is ingezet maar de manschappen zijn onervaren en vaak onbetrouwbaar. Medewerkers aan deze anti-infectiecampagne veranderen cijfers omdat ze anders niet kloppen met de taken die hen zijn opgedragen. Eén van hen zegt: ‘Wij gaan soms meerdere malen naar woningen en andere keren laten we het bij een formulier dat snel ondertekend wordt,’ aldus een gezondheidsinspecteur die anoniem wil blijven.’(…) ‘Soms willen de bewoners van het huis niet dat er binnen gespoten wordt, dan doen we dan ook niet en daar blijft het bij.’

Vuilnisdienst schiet tekort
In 2009 werden 4.000 mensen in de stad Santa Clara gemobiliseerd om puin en vuilnis te verzamelen aan de randen van de rivieren Bélico en Cubanicay om zo de verdere verspreiding van Aedes aegypti te voorkomen maar deze zomer zijn zelfs de hopen vuil in de centraal gelegen delen van de stad Santa Clara niet schoongemaakt. Wijken als Vigía Sur, Escambray, Capiro, Reparto Centro en de universiteitsbuurt liggen vol vuil maar de vuilnisautoriteiten van de provincie negeren dit.

Bron
*  Hector Reyes op de website Cubanet, 17 juli 2014

provincie-las villas- santa-claraNoot
*  Een bezoeker van de website voegt er in een reactie nog aan toe dat ook in Havana risicowijken voor dengue en cholera bestaan, maar dat de autoriteiten erover zwijgen. Buurten als Cerro, Santos Suarez, Vedado, Habana Vieja en Centro Habana, Luyano, San Miguel del Padron, San Agustin en Guanabacoa worden met name genoemd.

Nieuwe gevallen van cholera in Cuba

De afgelopen weken zijn nieuwe gevallen gemeld van cholera in diverse delen van het land. Recente berichten komen uit de gemeenten Mariel, Guines en Puerto Padre in het westen van Cuba. De journalist die vorig jaar de stilte over de cholera-uitbraak doorbrak, bezoekt op dit moment de VS en zegt dat ‘de Cubaanse regering steeds meer in diskrediet raakt en innerlijk verzwakt.’

Voorzorgsmaatregelen bij een busstation

Voorzorgsmaatregelen bij een busstation

Tijdens de opening van het schooljaar begin september werd in de scholen van de gemeente Mariel gemeld dat er 18 gevallen van cholera waren vastgesteld in de buurtschap Zayas. Daarom mochten de ouders die dag niet met hun kinderen de school  binnengaan en moesten de leerlingen elke ochtend hun handen wassen met gechloreerd water. Tijdens een bijeenkomst begin september in de polikliniek van medewerkers betrokken bij de anti-infectiecampagne werd meegedeeld dat er in Zayas 14 gevallen waren vastgesteld.

600 gevallen
Vanuit Güines worden 600 gevallen van cholera gemeld plus een uitbreiding van de dengue of knokkelkoorts. De cijfers zijn afkomstig van personen uit deze gemeenschap en gebaseerd op cijfers verstrekt tijdens bijeenkomsten met lokale gezondheidsautoriteiten. mapapuertopadreVanuit Puerto Padre meldt de onafhankelijk journalist Alberto Méndez Castelló dat twee personen vanwege cholera om het leven kwamen. Een medewerker van de gemeentelijke gezondheidsdienst wil het feit echter ‘noch ontkennen, noch bevestigen.’ De begrafenis van beide personen vond plaats onder strikte sanitaire maatregelen.’ Volgens een andere medewerker is in Puerto Padre in juli en augustus het aantal gevallen van cholera gegroeid. Alle anonieme bronnen spreken over een epidemie. Enkel het plaatselijk partijbureau zwijgt. Bewoners wijzen erop dat de rioleringen van de stad uitkomen in de baai en die is ook een van de besmettingsbronnen. De commerciële visvangst is er verboden.

Calixto Martinez

Calixto Martinez

Verzwakt
Op dit moment is de onafhankelijk journalist  Calixto Martínez van persbureau Hablemos Press op bezoek in de VS; hij was degene die vorig jaar het stilzwijgen van de autoriteiten doorbrak over de cholera-epidemie. Zijn berichtgeving o.a. over dodelijke slachtoffers dwong de  autoriteiten enkele dagen laten te erkennen dat de ziekte voorkwam. Martínez werd op 10 april 2013 vrijgelaten nadat hij zes maanden in gevangenschap had doorgebracht; er is nooit een officiële beschuldiging tegen hem geformuleerd. In Miami zei hij o.a. dat ‘cholera zich in heel het land uitbreidt.’ De gecontroleerde media in Cuba verstrekken geen cijfers over het voorkomen van cholera. Volgens Martínez raakt de Cubaanse regering steeds meer in diskrediet en innerlijk verzwakt, maar ontbreekt het in Cuba aan ‘acties van burgers die een werkelijke verandering mogelijk moeten maken’. De meeste voorkomende reactie onder de bevolking is zich ‘neerleggen bij de situatie en een mogelijkheid zoeken te emigreren.’ Martínez wil als hij in Cuba terugkeert een eigen krant uitbrengen waarin burgerschapsvorming en rechten van burgers centraal staan

Bronnen
* Website Café Fuerte
* Website H5Nl

Ook toeristen op Cuba door cholera getroffen

Cuba heeft een uitbraak van cholera gemeld. In de Cubaanse provincies Havana, Santiago en Camagüey zijn 163 mensen besmet geraakt met de ziekte. Onder de getroffenen zijn 12 toeristen, onder wie drie Italianen, twee Duitsers en een Nederlander. Zij zijn tussen 30 en 74 jaar.

Affiche met waarschuwing en oproep tot hygienisch ggedrag

Affiche met waarschuwing en oproep tot hygienisch gedrag

Dat meldt de pan-Amerikaanse gezondheidsorganisatie OPS op haar website. Hoe de Nederlandse man of vrouw het maakt is niet bekend gemaakt. De Cubaanse autoriteiten hebben de OPS geïnformeerd. Cholera wordt overgebracht door water dat met de bacterie Vibrio cholerea is besmet. De belangrijkste kenmerken zijn ernstige diarree en uitdroging. Met een snelle en juiste behandeling is de kans op overlijden gering, maar de ziekte kan tot de dood leiden.

50 jaar choleravrij
Vijftig jaar lang kende Cuba geen cholera tot de ziekte in augustus 2012 in Oost-Cuba opnieuw opdook. Volgens de officiële cijfers waren er toen 3 dodelijke slachtoffers en 417 personen geinfecteerd. Volgens de OPS werden na de orkaan Sandy in october 2012 47 gevallen geconstateerd. De laatste cholera-epidemie in Cuba dateert van 1882.

de cholera vibreobacterie

De cholera vibreo bacterie

400 besmettingen in Güines
Onafhankelijk persbureau Hablemos Press meldt dat in de gemeente Güines deze maand 400 personen gemeld werden bij het plaatselijk ziekenhuis met cholerabesmetting. Er zouden enkele dodelijke slachtoffers zijn gevallen, aldus geïnterviewde bewoners van de gemeente. Hablemos Press stelde een informatieve reportage (9 minuten) samen over de gebeurtenissen; in tegenstelling tot de officiële media wordt het woord cholera in deze  reportage niet angstvallig gemeden, ook niet door gezondheidsmedewerkers en medische studenten die aan het woord komen.

Preventie
De beste manier om cholera te voorkomen is, aldus de website Mens en Gezondheid, een goede hygiëne: handen wassen na de toiletgang en wegwerphanddoeken gebruiken. Goede sanitaire voorzieningen zijn het belangrijkst om dit te bereiken.
Enkele adviezen voor mensen die in een risicogebied reizen: gebruik flessenwater of anders: gekookt water, was de handen vaak met zeep en water, gebruik geen vieze handdoek, eet geen rauw voedsel, zoals sla, schil fruit, en schil het zelf, eet geen halfgare of rauwe vis en koop geen eten of dranken op straat

De provincie Mayabeque met de gemeente Guinnes

De provincie Mayabeque met de gemeente Guínes, ten zuidoosten van Havana

Link
* De reportage van 9 minuten,  gemaakt door persbureau Hablemos Press

Twee doden in Guantánamo wegens cholera

Minstens twee personen zijn deze maand in Guantánamo overleden aan cholera, aldus de onafhankelijk journalist Enyor Díaz Allen van het persbureau Hablemos Press.

Gezondheidsmedewerker in gesprek met patient

Gezondheidsmedewerker in gesprek met patient

Op 16 januari zou Manuel Zara Beverrat, en de dag erna Jolanda Sandra in het provinciaal ziekenhuis Agostinho Neto zijn overleden. Volgens dit persbureau worden de bewoners van het bejaardenhuis aldaar al sinds begin van deze maand in quarantaine gehouden. De ouderen die deels in dit centrum en deels nog thuis verbleven,  is de toegang verboden.

Aanhouding onderzoeksjournalist
In Havana is de onafhankelijk journalist Carlos Ríos aangehouden en drie uur door de politie verhoord. Hij berichtte eerder deze maand over de verspreiding van cholera in de hoofdstad. Hem werd duidelijk gemaakt  dat hij niet mag doorgaan met het publiceren van nieuws over cholera in Cuba en hem werd verweten hierover met de redactie van de website Cubanet telefonisch contact te hebben gehad.

Link
Eerder bericht van 11 januari op deze weblog
* Video (1.21 minuut) over preventiemaatregelen in Havana

Onderzoeksjournalist naar cholera zit 5 maanden in cel

De onafhankelijke journalist Calixto Martínez, die afgelopen zomer de eerste was die publiceerde over de uitbraak van cholera in Cuba, begon gisteren zijn vijfde maand in de cel. Deze week erkende de Cubaanse overheid voor de eerste maal sinds augustus vorig jaar dat er sprake is van een nieuwe cholera-uitbraak, nu vooral rondom Havana.

Calixto Martinez
Calixto Martinez

De zaak van Calixto Ramón Martínez Arias, correspondent van het persbureau Hablemos Press in Havana, is voorgelegd aan de VN-Werkgroep voor Arbitraire Aanhoudingen. Ramón Martínez Arias zat opgesloten in de Combinado del Este-gevangenis in Havana waar hij op 10 november een hongerstaking begon omdat men zijn bezittingen had afgenomen en men hem het uniform van een ‘gewone gevangene’ wilde aantrekken. Die hongerstaking heeft hij later beeindigd. Vanwege deze actie werd hij naakt opgesloten in een strafcel waar hij enkele malen werd mishandeld. De Inter-Amerikaanse Vereniging voor de Pers (SIP) heeft de onmiddellijke vrijheid van Martínez geeist.

Vrees cholera-uitbraak in Havana

Correspondente Sarah Rainsford van BBC News meldt vanuit Havana het overlijden van Uvaldo Pino vanwege cholera. Pino was kapper in Cerro, een van de armste en dichtbevolktste wijken van Havana. Blogger Yoani Sánchez twitterde vorige week dat de drie meest besproken onderwerpen onder de Cubanen op dit moment de verspreiding van cholera, de toestand van Hugo Chávez en het nieuwe migratiebeleid van de Cubaanse overheid zijn. Hier volgt het artikel van Rainsford.

Bij de terminal van La Coubre moeten de paasagiers  door een chloorbad

Bij de terminal van La Coubre moeten de pasagiers door een chloorbad

Uvaldo Pino (46)  stierf op 6 januari en was na  voortdurend braken en diarree naar het ziekenhuis overgebracht. Volgens familie werd hij tweemaal getest en steeds positief bevonden. ‘We weten niet hoe hij besmet is geraakt,’ zegt zijn zus Yanisey Pino in een gesprek met de BBC in hun woning, enkele straten verwijderd van het Plein van de Revolutie. ‘Hij werd behandeld, had alle medicijnen, maar zijn organen werkten niet meer. Het was te laat’. Yanisey voegt er aan toe dat haar broer een zware drinker was en de eerste keer eigenmachtig het ziekenhuis had verlaten. Een week na de dood van Uvaldo ontbreekt elke openbare bekendmaking van het Ministerie van Gezondheid, maar er zijn aanwijzingen dat de zaak van de kapper niet op zichzelf staat.

Uvaldo Pino overleed op 6 januari aan cholera

Uvaldo Pino overleed op 6 januari aan cholera

Rol huisartsen
Artsen doen nu van deur tot deur onderzoek in Havana en iedereen die mogelijke symptomen van cholera heeft, wordt getest. Verdachte gevallen worden naar het Medisch Instituut voor de Tropen, IPK, gestuurd. Een IPK-medewerker liet de BBC via de telefoon weten dat ‘alle zalen bijna vol liggen.’ Maar een andere medewerker – die net als de eerste geen toestemming had met de media te spreken –  liet weten dat IPK op dat moment nog geen bewezen gevallen van cholera kende. Maar Yanisey Pino zei dat haar broer tweemaal de diagnose van cholera had gekregen in het lokale ziekenhuis én in het  IPK. Op de dag dat Uvaldo overleed, bezochten gezondheidsmedewerkers het gezin en hadden familieleden en buren antibiotica uit voorzorg gekregen. Het gebied was gedesinfecteerd en het water was getest. Ondertussen werden bars en cafetaria’s gesloten of kregen de instructie geen voedsel en drank te verkopen dat niet vooraf verpakt was. Overal in de buurt gebeurde hetzelfde.

Overvolle ziekenhuiszalen
Een andere bewoner, Yudermis, voelde zich vlak voor Nieuwjaar niet lekker, samen met nog vier familieleden en hun 7 jaar oude zoon. De familie dacht eerst aan voedselvergiftiging maar toen bleek een neef positief getest te zijn voor cholera. ‘Gezondheidsmedewerkers kwamen hier vragen of we last van diarree en dergelijke hadden.’ Haar zoon is nu weer helemaal opgeknapt. ‘Zij stuurden ons per ambulance allemaal naar het ziekenhuis en de testen bleken positief.’ (…) ‘Er waren heel veel mensen in het IPK,’ zegt Yudermis en voortdurend kwamen nieuwe patiënten binnen en niet alleen uit haar eigen buurt Cerro. ‘Ik voelde me slecht. Ik was bang, maar we zijn nu weer beter.’ Voor ze ziek werd had Yudermis nog nooit van cholera gehoord. De ziekte is zeldzaam in Cuba. Sinds de revolutie in 1959 kwam de ziekte niet meer voor tot vorige jaar zomer drie gevallen werd vastgesteld in Oost-Cuba.

In Oud Havana wordt nog volop voedsel op straat verkocht

In Oud Havana wordt nog volop voedsel op straat verkocht

Fatale ziekte
De Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) omschrijft cholera als ‘extreem venijnig’, overgebracht door besmet water of voedsel. De besmetting leidt tot ernstige uitdroging door diarree en zonder behandeling kan dit fataal zijn. In het dichtbevolkte en drukke Havana, ook nog eens een toeristentrekker, worden scherpe maatregelen genomen om een mogelijke uitbraak te voorkomen. ‘We mogen tot nadere order niets verkopen dat niet in afgesloten flessen zit en de verkoop van voedsel is opgeschort,’ zegt Tony  van het Café Cerro Moderno cafe, even verwijderd van het huis van Yudemis.

Lege koelkasten
Plaatselijke artsen bevestigen deze aanpak voor enkele woonblokken waar personen positief reageerden op de choleratest. ‘Als we de juiste maatregelen nemen, gaat het goed,’ zegt Tony, die zegt dat iedereen antibiotica heeft gekregen uit voorzorg. ‘Ik neem elke keer mijn pillen,‘ zegt Angel, als hij sigaretten koopt in het plaatselijk café. ‘Ik weet niet wat cholera is en ik wil het niet weten. Mensen gebruiken hier chloor en koken hun water. Je moet voorzichtig zijn.’ Apothekers in de stad verkopen nu tabletten om het water te zuiveren, maar die zijn gerantsoeneerd; twee kleine doosjes per persoon. Maar in het toeristisch hart van Havana, Oud Havana, blijven de cafés en restaurants open en zijn de straten bevolkt met voedsel-  en drankverkopers. De meeste hebben wel gehoord van de cholera-uitbraak in Cerro en nemen voorzorgsmaatregelen, maar niemand heeft officiele instructies gekregen. De WHO beveelt ‘publieke voorlichting’ aan als een probaat middel om een cholera-uitbraak te beheersen. Maar In Havana wordt die taak overgelaten aan de plaatselijke artsen die een band met de buurt hebben. Maar als het gat aan informatie wordt opgevuld door geruchten, neemt ook de onrust op straat toe. ‘Ik pijnig mijn hersenen want ik snap niet waarom we hierover niets op de televisie zien,’ zegt Yanisey Pino, die de opvatting van veel meer mensen vertolkt. ‘Waarom zeggen zij niks? Informeren zij de mensen niet zoals in andere landen. Dan zijn zij niet bang en kunnen zichzelf beschermen. Maar er is nergens informatie te vinden.’

Bron
*  Correspondente Sarah Rainsford van BBC News

Waarschuwing voor cholera-uitbraak in Cubaanse woonwijken

Volgens een rapport van de Provinciale Gezondheidsdienst in Havana is maandag in drie van de 19 gemeenten een alarmfase afgekondigd in verband met nieuwe cholerabesmettingen. Dat meldt de website Café Fuerte. Een onafhankelijk journalist meldt dat in de gemeente Cerro / Havana één persoon aan cholera is overleden. De Cubaanse staatsmedia hebben geen melding gedaan van dit dodelijke slachtoffer. De partijkrant Granma vermijdt de term ‘choleravirus’ en spreekt over ‘een ziekte gepaard gaande met hevige diarree’.

In enkele wijken van Havana zijn affiches geplakt met waarschuwingen aan het adres van de bevolkingen om te letten op kleine lichamelijke sumptomen zoals verkoudheid, ernstige verjkoudheid en het spugen van bloed. Wellicht wordt hier gewaarschuwd tegen tbc-gevallen maar ook dat woord wordt in de tekst niet gebruikt.

In enkele wijken van Havana zoals hier in Mayabeque, zijn affiches geplakt met waarschuwingen aan het adres van de bevolking om te letten op kleine lichamelijke symptomen zoals ernstige verkoudheid of het spugen van bloed. Wellicht wordt hier gewaarschuwd tegen tbc, maar dat woord wordt in de tekst niet gebruikt.

De meeste gevallen van besmetting in de provincie Havana werden tot nu toe aangetroffen in de gemeenten Cerro, 10 de Octubre en Regla, ‘hoewel ook op zes andere plaatsen sprake is van besmettingsgevallen.’ Dokter Hernán Madera, specialist eerste graad epidemiologie en hoofd van een multidisciplinaire groep in de gemeente Cerro, deelde mee dat de besmette personen onmiddellijk zijn overgebracht naar het Instituut voor Tropische Geneeskunde Pedro Kourí (IPK) in Havana voor verder onderzoek. Ongeveer 100 personen zouden in dit befaamde onderzoeksinstituut zijn opgenomen.

Een of twee doden?
Volgens de website Café Fuerte zijn twee personen door het virus om het leven gekomen, maar niemand van de Provinciale Gezondheidsdienst is bereid deze feiten te bevestigen. Een dodelijk slachtoffer is gemeld door de onafhankelijk journalisten Carlos Ríos en Leonel Alberto Pérez Belette. Het slachtoffer is de 45-jarige Osvaldo Pino Rodríguez, woonachtig in de gemeente Cerro. Op 6 januari is hij begraven en zijn woning aan de Calle Vista Hermosa is sinds die datum afgesloten. Volgens Leonel Alberto Pérez Belette liggen nu 40 personen met cholerasymptomen uit deze wijk in het Instituto Pedro Kourí de Medicina Tropical (IPK) in Havana. Hij spreekt van uitpuilende zalen vol patiënten, die uiteindelijk na onderzoek worden overgebracht naar het ziekenhuis Calixto García en het ziekenhuis Manuel Fajardo in de hoofdstad. De overheid heeft in de gemeente Cerro een circulaire verspreid waarin de tijdelijke sluiting wordt geëist van alle grote en kleine restaurants, zowel die van particulieren als die van de staat.

De diverse gemeenten van de stad Havana waaronder Cerro, Regla en 10 de Octubre waar choleragevallen zijn g econstateerd

De diverse gemeenten van de stad Havana, met o.a. Cerro, Regla en 10 de Octubre waar choleragevallen zijn vastgesteld

Geheimzinnigdoenerij
De eerste uitbraak van de cholera in de stad Manzanillo in de provincie Granma werd vorig jaar door de onafhankelijke pers gemeld. Later volgden nog enkele gevallen in de provincies Santiago de Cuba en Camagüey, ook na 28 augustus 2012 toen het regime liet weten deze epidemie bedwongen te hebben. Daarna zwegen de landelijke media over nieuwe gevallen en wordt het woord cholera systematisch uit de krantenkolommen gehouden, ondanks een eerdere uitspraak van president Raúl Castro, die eind 2011 verklaarde dat ‘er een einde is gekomen aan de geheimzinnigdoenerij rond dit soort zaken in Cuba.’

Link
* Bericht Cafe Fuertewebsite, afkomstig van onafhankelijk journalist Alexis Cepero.