Wie schreeuwt het hardst in Lima?

President Trump zal vrijdag 13 en zaterdag 14 de VIIIe Top van de Amerika’s bijwonen die in Lima, Peru zal plaatsvinden. Hij zal er o.a. spreken met de Peruaanse president Martin Vizcarra. Na deze Top zal Trump nog zijn collega Juan Manuel Santos in Bogota bezoeken. De Venezolaanse president Maduro is niet uitgenodigd door Peru. Over de aanwezigheid van president Castro bestaat geen zekerheid. Wel landde zondag een vliegtuig met ruim 100 Castrogezinden op het vliegveld van Lima. Zij willen initiatieven van leden van de Cubaanse mensenrechtenbeweging onmogelijk maken. Havana zelf heeft verschillende vooraanstaande dissidenten verboden naar Peru te reizen. De Top van de Amerika’s vindt elke drie jaar plaats en is een initiatief van president Clinton.

NB: Inmiddels is bekend geworden dat president Trump niet naar Lima gaat. In zijn plaats komt vice-president Mike Pence.

lima-delegatie-oficialismo10042018

Aankomst officiële delegatie van de zogenaamde ware ‘civil society’, 8 april 2018 in Lima

De ruim 100 Cubanen, die actie voeren onder de leus Con Cuba no se metan / Van Cuba blijf je af zijn o.a. actief in de officiële organisatie van juristen Unión Nacional de Juristas de Cuba (UNJC), de staatsorganisatie voor jeugdcultuur Asociación Hermanos Saíz en de studentenvakbond Federación Estudiantil Universitaria (FEU). Yamila González Ferrer, vicepresident van de UNJC, benadrukte in maart jl. dat ‘de Cubaanse civil society geen ruimte zal delen met huurlingenorganisaties.’ De Cubaanse media schenken zeer veel aandacht aan de activiteiten van deze groepen die worden omschreven als ‘de ware civil society’. Zij ‘accepteren geen provocaties’ van de zijde van ‘huurlingen’ of figuren ‘met terroristische banden’ die trachten zich de naam en faam van Cuba ‘wederrechtelijk toe te eigenen.’ Het parallele forum voor groepen van de civil society vindt plaats tussen 10 en 12 april.

lima-spandoek-cuba-basta-ya

Spandoek in Lima tegen de schending van mensenrechten in Cuba

Reisverboden
De afgelopen dagen is het aantal reisverboden voor Cubaanse activisten, dissidenten en onafhankelijke journalisten sterk gestegen hoewel de staatsmedia in Cuba daar geen melding van maken. Zaterdag kregen Juan Antonio Madrazo Luna en Martha dela Tamayo González, beiden lid van het Comité Ciudadanos por la Integración Racial (CIR), een reisverbod. De onafhankelijke journalisten Ileana Álvarez en Pedro Manuel González, evenals de musicus Gorki Águila en de dramaturg Adonis Milán overkwam hetzelfde. Geen van hen ontving enige uitleg voor de weigering. Zij zelf zeggen dat de reisverboden werden opgelegd omdat de autoriteiten vrezen dat zij naar Lima zullen reizen om deel te nemen aan het Forum. Tijdens de vorige Top van de Amerika’s in 2015 in Panama kwam het tot heftige botsingen tussen de ‘officiële Cubanen’ en de (ballingen)vertegenwoordigers van mensenrechtengroepen.

logo-top-amerikas-2018Linken
* YouTube: Aankomst van de Castrosympathisanten in Lima, 9 april 2018, 2 minuten
* Website Havana Times: Cubans Citizens blocked from travel abroad, 6 april 2018
* Officiële Verklaring (Spaanstalig) van Cubaanse delegatie aan deelnemers parallelle Fora in Lima, 8 april 2018
* Lees ook op deze Cubaweblog, 8 april 2015: Obama en Castro einde deze week op top van Amerikaanse landen
* Mary Anastasia O’Grady in The Wall Street Journal If Trump Meets Castro. At the Lima summit, the president can tell Raúl what the State Department won’t, 8 april 2018.
Persbureau Prensa Latina, 10 april 2018: Cuba will show its business capabilities at the summit of Lima.

Cubaanse schrijver krijgt reisverbod

Voor de tweede maal dit jaar hebben de Cubaanse autoriteiten de schrijver en journalist Víctor Manuel Domínguez een reisverbod opgelegd. Hij wilde in Bogota een conferentie over de Afrikaanse wortels van de Cubaanse cultuur bijwonen. Bij het instappen van het vliegtuig dinsdag jl. werd hij aangehouden.

SAMSUNG CAMERA PICTURESVíctor Manuel Domínguez: ‘Ze brachten me naar een kantoor en zeiden dat ik het land niet mocht verlaten. De term die zij gebruikten was ‘beperking om naar het buitenland te reizen’. Verder werd me niets uitgelegd. Ze zeiden dat de dienst Emigratie slechts de orders uitvoerde die men hen had gegeven,’ aldus de auteur. In augustus overkwam Víctor Manuel Domínguez hetzelfde toen hij samen met vier andere genodigden, een bijeenkomst over hetzelfde thema wilde bijwonen. De schrijver merkt op dat zij bij hun aanhouding in augustus het advies kregen naar een soort klantenloket van de Staatsraad te gaan. ‘Nu vroeg men ons of ik de bank nog geld verschuldigd was of dat ik boetes moest betalen’. Volgens Victor Manuel wordt het journalisten en activisten van de civil society steeds moeilijker gemaakt het land te verlaten. Hij wijst op de situatie van de journalist Yusimí Rodríguez, die in augustus een reisverbod voor Colombia en meer recent voor Spanje, kreeg.

Strafmaatregel
In januari 2013 schafte de Cubaanse regering de reisbeperkingen af en hadden Cubanen niet langer een zogenaamde Tarjeta Blanca nodig voor elke buitenlandse reis. Sinds die tijd gebruiken de autoriteiten steeds vaker het middel van een reisverbod als een repressief middel tegen activisten van het maatschappelijk middenveld en tegen onafhankelijke journalisten.

Bron
* Augusto César San Martín op de website Cubanet, 18 oktober 2017

EU-lidstaten oordelen binnenkort over ‘politieke dialoog’ met Cuba

De gesprekken tussen de EU en Cuba hebben geleid tot een Akkoord over de Politieke Dialoog en Samenwerking / Acuerdo Diálogo Político y Coöperación (ADPC). De Europese Commissie heeft de tekst afgelopen donderdag naar de lidstaten gezonden met de vraag dit beleid goed te keuren. Daarmee komt een einde komen aan de zogeheten Common Position (1966)* waarbij de relaties met Cuba werden gekoppeld aan de voortgang die geboekt wordt op het gebied van de mensenrechten en worden de banden tussen Cuba en de 28 leden van de EU genormaliseerd. Verwacht wordt dat het akkoord binnen enkele maanden zal worden ondertekend.

eu-vlagNog deze week werd in een landenverslag van de EU geconstateerd dat ‘de arbitraire en kortstondige gevangenneming van leden van de oppositie en mensenrechtenverdedigers’ in 2015 voortduurden. Ook stelt het verslag vast dat het ‘beleggen van een open ontmoeting met de meest uitgesproken critici van de Cubaanse regering onmogelijk blijft, in het bijzonder wanneer het ministers betreft en hoge EU-functionarissen of vertegenwoordigers en van de ledenstaten op officieel bezoek’.
De Commissie is ondanks deze feiten, optimistisch gestemd en constateert dat het akkoord ‘nieuwe wegen opent voor het ondersteunen van Cuba bij het proces van economische en sociale modernisering, ter bevordering van een duurzame ontwikkeling, democratie en mensenrechten.’

repressie-straatgeweldIn het landenverslag 2015 van de Europese Unie wordt geconstateerd dat ‘de arbitraire en kortstondige gevangenneming van leden van de oppositie en mensenrechtenverdedigers’ in 2015 voortduurden. Bij diverse gelegenheden heeft de EU de bezorgdheid aan de autoriteiten in Cuba overgebracht. In het landenverslag van de EU wordt geconstateerd dat de EU er bij de autoriteiten in Havana op aangedrongen heeft het VN-Pact voor Burger en Politieke Rechten en het VN-Pact van Economische, Sociale en Culturele Rechten te ratificeren. Cuba ondertekende beide convenanten op 28 februari 2008 in New York, maar ratificatie bleef tot nu toe uit. Bijzondere aandacht schenkt het EU-verslag aan ‘de achterstelling en het geweld tegen vrouwen, de vrijheid van meningsuiting en de vrijheid van vereniging’.

Ruimte voor civil society
Het roept op ‘meer ruimte te schenken voor activiteiten van de civil society en de ‘bewegingsvrijheid’ binnen en buiten het land te respecteren. Lidstaten van de EU hebben deelgenomen aan initiatieven om de detenties van korte duur en de schendingen van de vrijheid van vereniging en het recht op vergaderen onder de aandacht te brengen. Het document verwijst ook naar de eerste gesprekken tussen de EU en Cuba die op 25 juni 2015 in Brussel plaatsvonden waarbij de vertegenwoordigers van Cuba beloofden ‘de gesprekken met de EU in de toekomst voort te zetten waarbij de universeel erkende mensenrechten het uitgangspunt zullen vormen.’

dissidentie-encuentro-espacio-abierto-de-la-sociedad-civil-cubana-25-de-febrero-de-2015-foto-luz-escobar

Een groepering uit de onafhankelijke civil society van Cuba

Ontmoeting bijna onmogelijk
Het landenverslag meldt verder dat de EU in Havana herhaaldelijk contacten heeft gelegd met ‘diverse vertegenwoordigers van de civil society’ en dat deze ontmoetingen bijdroegen aan de analyse en het volgen van de situatie op het gebied van de ‘vrijheid van meningsuitdrukking en vereniging, de vrijheid van godsdienst en de rechten van werknemers’. Erkend wordt dat het ‘beleggen van open ontmoetingen met de meest uitgesproken critici van de Cubaanse regering onmogelijk blijft, in het bijzonder wanneer het ministers betreft en hoge EU-functionarissen en vertegenwoordigers van de ledenstaten op officieel bezoek’ en de ‘EU heeft zich voortdurend ingespannen om de deelname van onafhankelijke organisaties aan de civil society binnen het politieke werk en de coöperatie te vergroten’.

erik-jennische

Erik Jennische

Civil society
Programmadirecteur voor Latijns-Amerika van Civil Rights Defenders, Erik Jennische, zegt dat het akkoord tussen de EU en Cuba dat nu aan de lidstaten is gezonden niet de kern van het probleem benadert en dat is ‘een wetgeving en grondwet’ die de onderdrukking ‘legaliseert’. Hij wijst erop dat de tekst van het akkoord verschilt van verdragteksten die de EU eerder met landen in Centraal-Amerika tekende, waar de rol van de onafhankelijke civil society sterk wordt geaccentueerd. Maar in het geval van Cuba is daar geen sprake van. ‘In het geval van Midden-Amerika heeft de civil society een formele plaats in de uitvoering van het akkoord en in het akkoord met Cuba heeft het die plek niet,’ aldus Jennische. Hij is van mening dat ‘de EU de eis van Cuba heeft geaccepteerd de rol van de civil society in te perken terwijl de hele wereld weet dat de deelname van de onafhankelijke civil society fundamenteel is voor het respect van de mensenrechten.’

Link
Website Civil Rights Defenders met verwijzingen naar de teksten van de EU Commissie
* Landenverslag (Spaanstalig) 2015 van de EU ; de pagina’s 266 en 267 zijn aan de situatie in Cuba gewijd.

* De Common Position dateert van 1996 en was een initiatief van de toenmalige Spaanse regering geleid door José María Aznar. Dit EU beleid voorzag in de versterking van de relaties tussen EU-landen en Cuba onder voorwaarde dat vooruitgang zou worden geboekt in het democratiseringsproces en de situatie van de mensenrechten. Ook werden directe contacten tussen EU-regeringen en dissidenten aangemoedigd. Havana veroordeelde dit beleid en beschouwde het als inmenging in interne aangelegenheden. Klik hierna voor de volledige Nederlandse tekst van de Common Position: CommonPositionNL02121996

EU weigert politieke ruimte in te zetten voor mensenrechten in Cuba

Erik Jennische, directeur Latijns-Amerika van Civil Rights Defenders, zei afgelopen vrijdag tijdens een bijeenkomst in Brussel dat de EU ‘afstand heeft gedaan van zijn politieke invloed om een positieve verandering in Cuba te bereiken’. Hij reageert op een uitspraak van Christian Leffler, directeur van De Amerika’s van de EU, die recent zei dat de dialoog met het regime niet gericht is op het verkrijgen van politieke concessies.

Erick Jennische

Erick Jennische

Volgens Jennische heeft dit niet enkel gevolgen voor de zaak Cuba, maar ‘ook voor onderhandelingen met andere landen.’ Hij voegt er aan toe dat de EU met deze houding ‘de mogelijkheid opent dat veel meer landen die de mensenrechten schenden een akkoord kunnen sluiten waardoor hun macht wordt gelegitimeerd’. Jennische bekritiseert de persconferenties die in Havana plaatsvinden na onderhandelingsronden tussen de EU en Cuba. Enkel de officiële media, gecontroleerd door de Cubaanse overheid, mogen die bijwonen en de onafhankelijke media worden geweerd. Ook kritiseert hij het feit dat de bijeenkomsten die in Brussel plaatsvinden met de civil society ‘niet open zijn voor allen’ en ook niet publiekelijk worden aangekondigd. ‘Op de manier sluit de onderhandelingsdelegatie die vertegenwoordigers van de civil society uit die een open en transparante dialoog over de onderhandelingen willen’ , aldus Jennische.

Christian Leffler

Christian Leffler

Zwaktebod
De directeur van Civil Rights Defenders zegt dat ‘dit waarschijnlijk op verzoek van de Cubaanse regering gebeurt. Het feit dat de EU deze voorwaarden accepteert is een teken van zwakte.’ Jennische noemt de verzekering van Leffler dat ‘respect voor de mensenrechten en de bevordering van de democratie met een rol voor de civil society’ onderdeel zullen uitmaken van het uiteindelijke akkoord ‘positief’. Maar hoe dat gebeurt blijft onduidelijk. En hij vraagt zich af: ‘Welke ruimten en instituten zullen worden ontwikkeld en welke rol zal de civil society daarbij spelen. Is het de Cubaanse regering die beslist wie daarin kunnen participeren?’. Jennische concludeert dat op deze wijze ‘de onderhandelingsdelegatie een constructieve insluiting van de civil society in het onderhandelingsproces onmogelijk maakt’. Hij stelt zich de vraag ‘als de EU de civil society nu niet wil insluiten, welke garanties er dan zijn voor de civil society om een rol te spelen in de uitwerking en toepassing van het akkoord.’

Link
* Open Brief, gericht aan de Europese Unie en ondertekend door 23 organisaties waaronder Glasnost in Cuba, over mensenrechten en de onderhandelingen met Cuba, 16 september 2015

Ministers EU: ‘Wangedrag Cuba tegenover oppositie gaat door‘

Publieke ontmoetingen tussen hoge EU-functionarissen en vertegenwoordigers van Europese landen die Cuba bezoeken met leden van de Cubaanse oppositie behoren tot nu toe niet tot de mogelijkheden.* Dat is niet verbeterd sinds in 2014 Brussel en de Cubaanse autoriteiten formele gesprekken openden die zouden moeten leiden tot een akkoord over samenwerking en politieke dialoog. Dat staat te lezen in een rapport dat de EU-Ministers van Buitenlandse Zaken maandag in Luxemburg bekrachtigden. In het verslag wordt een waardeoordeel over dit feit vermeden, waarschijnlijk omdat de pogingen tot toenadering tot Havana doorgaan.

EEn protest tegen geweld van de politie en de staat (200)

Een protest tegen het geweld van de Cubaanse politie en de staat (2009)

In een verslag over de stand van zaken van de mensenrechten en democratie in de wereld dat de EU-ministers gisteren onderschreven, wordt over Cuba verder geconstateerd dat de klachten over ‘pesterijen, intimidatie en geweld’ tegen de oppositie ‘frequent’ voortduren. Volgens het EU-verslag was 2014 een beslissend jaar in de dooi tussen Cuba en de EU. Deze relaties werden tot nu toe gekenmerkt door de zogeheten Common Position* die de verbetering van de relaties koppelde aan democratische hervormingen. De contacten vonden plaats in vier formele bijeenkomsten en er worden voor het lopend jaar nog twee gesprekken voorzien.

Meer bewegingsvrijheid
Mensenrechten, good government en de civil-society zijn thema’s die in alle gesprekken aan de orde komen, aldus het EU-verslag, met het doel dat deze in het centrum van toekomstige relaties tussen de EU en Cuba komen. Als positief punt vermeldt het verslag een wet uit 2013 die de bewegingsvrijheid van Cubanen, inclusief die van dissidenten, aan banden legt. Daardoor hadden leden van de ‘civil society’ in 2014 meer contacten met Brussel en met Europese regeringen. De EU bewaakt ‘strikt’ de wijze waarop deze wet, vooral voor leden van de civil society en de oppositie’, in de praktijk werkt. De 28 lidstaten van de EU, erkennen grote ‘bezorgdheid’ te hebben over ‘arbitraire detenties en detenties van korte duur van opposanten van het Castroregime vooral eind 2013 en in het begin van 2014. Het aantal aanhoudingen werd na de zomer minder. De vertegenwoordiger van de EU in Havana heeft ‘van dichtbij’ voorbeelden van repressie gevolgd en ‘verschillende malen’ de bezorgdheid aan de Cubaanse autoriteiten overgebracht en constateert hoe ‘beschuldigingen van pesterijen, intimidatie en, in sommige gevallen, geweld nog steeds frequent voortduren.

Christian Leffler leidt de onderhandelingsdelegatie van de Europese Unie

Christian Leffler leidt de onderhandelingsdelegatie van de Europese Unie

Waardeoordeel ontbreekt
Het verslag van de gezamenlijke Ministers van Buitenlandse Zaken bevat geen waardeoordeel over deze feiten, ook ontbreekt informatie over de stappen die volgen hoewel verzekerd wordt dat contacten met de diverse sectoren van de civil society in Havana worden voortgezet. De stichting Glasnost in Cuba heeft bij bezoeken van bewindslieden, Tweede Kamerleden en andere politici herhaaldelijk aangedrongen op openlijke contacten met de politieke oppositie zoals de Damas de Blanco, Estado de Sats, de christelijke beweging Liberación en de UNPACU. Zowel tijdens het bezoek van minister Timmermans (januari 2014) als van de huidige Minister van Buitenlandse Zaken, Koenders (mei 2015) bleven dergelijke ontmoetingen uit.

Bron
* Website Diario de Cuba
Noot
* Het Mensenrechtenrapport (Engelstalig) van de EU Ministers van Buitenlandse Zaken, 21 juni 2015
* Citaat: The EU in Havana interacted with a diverse range of Cuban civil society representatives in the Human Rights working group, coordinated by the EU Delegation, to analyse and follow the situation, particularly with respect to freedom of expression and association, freedom of religion or belief and labour rights. However, open meetings with the opposition continue to be off-limits, in particular for EU and Member State ministers and senior officials on official visits.
vlajka, EU* Common Position 1996

De Common Position dateert van 1996 en was een initiatief van de toenmalige Spaanse regering geleid door José María Aznar. Dit EU beleid voorzag in de versterking van de relaties tussen EU-landen en Cuba onder voorwaarde dat vooruitgang zou worden geboekt in het democratiseringsproces en de situatie van de mensenrechten. Ook werden directe contacten tussen EU-regeringen en dissidenten aangemoedigd. Havana veroordeelde dit beleid en beschouwde het als inmenging in interne aangelegenheden.
Klik hierna voor de volledige Nederlandse tekst van de Common Position: CommonPositionNL02121996

Maak dialoog met Cubaanse oppositie publiek en zichtbaar

Het platform voor de Cubaanse civil society in Spanje publiceerde deze week een verklaring, ondertekend door 32 activisten waarin het groeiende geweld tegen Cubaanse politieke dissidenten wordt veroordeeld. Het platform Espacio Abierto zegt ‘zeer verontrust’ te zijn over dit geweld. Afgelopen zondag werden in Havana 45 leden van de mensenrechtengroep Damas de Blanco tijdens een stille mars gearresteerd. In de rest van het land werden nog eens 80 personen gearresteerd.

Activiteit van de damas de Balcno

Activiteit van de Damas de Blanco

In de verklaring wordt onderstreept hoe deze vormen van geweld tegen bijvoorbeeld de Damas de Blanco onverminderd voortgaat en dat dit ‘niet rijmt met de groeiende en positieve internationale interesse in de evolutie op het eiland.’ De auteurs benadrukken dat ‘de toenadering tussen de VS en de Europese Unie met Cuba gepaard moet gaan met onderhandelingen over de mensenrechten in Cuba.’ Zij zijn van mening dat ‘de gestructureerde dialoog over mensenrechten tussen de Europese Unie, de VS met Cuba een vervolg nodig heeft in de vorm van een publieke uitspraak over de repressieve houding van de autoriteiten op het eiland tegenover haar burgers, speciaal tegenover de kritische sector, zoals werkers in de sfeer van de cultuur en in de prodemocratische civil society.’

Het hoofd van de Amerikaanse onderhandelingsdelegatie met Cuba iotnoette in Havana ook de dissidente jorunalist en hoofdrecateru van 14yMedio

Het hoofd van de Amerikaanse onderhandelingsdelegatie met Cuba ontmoette in Havana ook de dissidente journaliste en hoofdredacteur van 14ymedio

Bezoek dissidenten
De verklaring wijst erop dat ‘deze dialoog de gelegenheid is aan te dringen op de ratificatie en uitvoering van het VN-Pact voor Burger en Politieke Rechten en het VN-Pact van Economische, Sociale en Culturele Rechten. Cuba ondertekende beide convenanten op 28 februari 2008 in New York, maar ratificatie bleef tot nu toe uit.  In de verklaring van Espacio Abierto wordt er op aangedrongen dat bezoekende vertegenwoordigers van democratische landen contacten leggen en bezoeken brengen aan leden van de politieke oppositie in Cuba. Zij adviseert daarom ‘een publieke en zichtbare dialoog te ontwikkelen met leden van de democratische en de onafhankelijke civil society.’ Wie die achterwege laat, ‘stimuleert het geweld van het regime tegen de burgers, ontkent de rijke verscheidenheid aan opvattingen in het binnenland van Cuba.  Zo’n weigering kan worden opgevat als instemming met de steeds onbehoorlijker praktijken van de Cubaanse regering.’ Verwacht wordt dat vanuit Nederland na de zomer een parlementaire delegatie een bezoek aan Cuba brengt.

Bron
* Diario de Cuba, 25 mei 2015
Link
* Beelden YouTube van de aanhouding zondag jl. van de kunstenares Tania Bruguera (zie bericht van gisteren). De kwaliteit van de 2 minutenfilm is slecht.

Obama en Castro eind deze week samen op top Amerikaanse landen

De Zevende Top van de Amerika’s, die op vrijdag 10 en zaterdag 11 april a.s. in Panama plaats vindt, wordt voorafgegaan door een tweedaags forum Foro de la Sociedad Civil waar ruim 700 organisaties uit heel Noord- en Zuid-Amerika aan deelnemen. Ook dissidenten en hiphopartiesten uit Cuba zullen daar zijn, vlak voordat de presidenten Obama en Raúl Castro elkaar zullen ontmoeten. De Top van de Amerika’s werd in 1994 opgericht als instrument voor een inter-Amerikaanse politieke dialoog. Het is de eerste keer dat Cuba aan deze inter-Amerikaanse top zal deelnemen. Vijfendertig Latijns-Amerikaanse landen zijn in Panama vertegenwoordigd.

BarackObamaRaulCastroTussen beide presidenten zal tijdens de top sprake zijn van ‘een interactie’. Dat heeft ondersecretaris voor Buitenlandse Zaken, Roberta Jacobson, meegedeeld. Jacobson, die ook de delegatieleider is tijdens de onderhandelingen met Cuba, zei dat er tot nu toe geen bilateraal overleg is geagendeerd tussen beide leiders. Amerikaanse diplomaten toonden zich afgelopen week sceptisch over de mogelijkheid dat nog voor de top begint, nieuwe ambassadeurs zullen worden benoemd en ambassades in Havana en Washington worden geopend. ‘Er is niet veel tijd meer voor de opening van de top,’ liet woordvoerder Marie Harf van het Ministerie van Buitenlandse Zaken weten.

Obama's selfie met Raul Castro, die de Venezolaanse president  sleeptowu neemt

Obama’s selfie met Raúl Castro, die de Venezolaanse president op sleeptouw neemt

Harde toon
In Cuba zelf wordt de kritiek op de rol van dissidenten en activisten in Panama, heftiger en harder. De officiële website Cubadebate spreekt over een ‘samenzwering’ waardoor ‘complexe situaties ontstaan voor de organisatoren omdat het de bedoeling is Cuba en Venezuela in de beklaagdenbank te plaatsen’. De vrees van officieel Cuba is dat ‘de Cubaanse contrarevolutie van huurlingen gericht is op legitimatie’, aldus Cubadebate. Volgens de Cubaanse staatsmedia zullen ‘meer dan honderd vertegenwoordigers van de ware civil society’, waaronder ‘kunstenaars, jongeren, intellectuelen, boeren, leden van coöperaties, ondernemers en academici’ tijdens dit parallelle forum aanwezig zijn. Maar al deze organisaties erkennen de Cubaanse Communistische Partij als ‘de enige politieke kracht in de samenleving’ en hun reis- en verblijf wordt door de Cubaanse overheid gefinancierd.

Ook dissidente stemmen
Vanuit de wereld van de Cubaanse dissidenten nemen Leonardo Calvo Cardenas (Comité Ciudadanos por la Integración Racial (CIR)/ Burgercomité voor Raciale integratie) en de taalkundige Yusmila Reina van de oppositiegroep Unión Patriótica de Cuba (UNPACU Patriottische Unie van Cuba) deel. Ook de onafhankelijk journaliste Myriam Celaya en Berta Soler en Saily Navarro, vertegenwoordigers van de Damas de Blanco, zullen in Panama aanwezig zijn. Ook de blogger Henry Constantin, die vanwege zijn bloggersactiviteiten van de universiteit werd verwijderd en Manuel Cuesta Morúa, leider van Arco Progresista, zijn in Panama om deel te nemen aan het alternatieve forum. Rosa María Payá, dochter van de overleden regimecriticus Oswaldo Payá, neemt ook aan de top deel. Yoani Sánchez, blogger en uitgever van de internetkrant 14ymedio, wil als journalist deelnemen. Cubaanse media hebben de deelname van opposanten omschreven als ‘een provocatie’ en een ‘anti-Cubaans complot.’

De officiële civil-societydelegatie van het Cubaans regime telt ruim 100 leden en kwam gisteren in Panama aan. In een gesprek met de Panamese pers bekritiseerden zij ‘de aanwezigheid op deze plek van huurlingen betaald door de historische vijanden van de revolutie.’De staatsvakbond van journalisten UPEC verspreidt in Panama een folder waarin wordt uitgelegd waarom het officiële Cuba de aanwezigheid van dissidenten een ‘belediging’ achten omdat zij ‘in ruil voor een rijk betaalde baan de naam van het land Cuba op schandelijke wijze annexeren, het land dat zij dagelijks belasteren en beledigen.’

De officiële civil-societydelegatie van het Cubaans regime telt ruim 100 personen en kwam gisteren in Panama aan. In een gesprek met de Panamese pers bekritiseerde zij ‘de aanwezigheid op deze plek van huurlingen betaald door de historische vijanden van de revolutie.’ De staatsvakbond van journalisten UPEC verspreidt in Panama een folder waarin wordt uitgelegd waarom het officiële Cuba de aanwezigheid van dissidenten een ‘belediging’ acht omdat zij ‘in ruil voor een rijk betaalde baan de naam van het land Cuba op schandelijke wijze annexeren, het land dat zij dagelijks belasteren en beledigen.’

Kritische rappers
De deelname van een groep rappers is opvallend. Een van hen Raudel Collazo van de groep Escuadrón Patriota heeft aangekondigd niet ‘in een sfeer van confrontatie’ naar Panama te gaan, maar te spreken zoals we ook anders doen als hiphoppers. Collazo zegt een andere visie te koesteren op het Cubaanse politieke conflict dan ‘de twee extremen.’ Hij wil het debat aangaan vanuit ‘een liefdevol perspectief en vanuit de gedachte dat wij niets slechts doen’. Collazo, Escalona y del Río sluiten zich aan bij andere Cubaanse rockers als Bárbaro Vargas, Silvio Liam Rodríguez (Silvito ‘El Libre’) en de Venezolaanse rapper Macabro Doce.

Vader Silvio-Rodriguez-Silvito-Libre

Vader Silvio Rodriguez en zoon Silvito El Libre

Vader en zoon
Opvallende verschijning in Panama zijn vader en zoon Rodríguez. De zanger Silvio Rodríguez reist met de officiële delegatie naar Panama en zijn zoon Silvito El Libre is een van de vertegenwoordigers van de onafhankelijke civil society. Donderdag 9 april zal vader Rodríguez tijdens de officiële opening zingen tijdens een gratis concert. Zoon en rapper Silvito zingt in het theater Ateneo in de stad Saber in Panama met gelijkgezinden tijdens het Concierto Hip Hop Cubano met Eskuadrón Patriota en David D’Omni.

Reisverbod
Antonio Rodiles, directeur van het oppositieproject Estado de Sats, en José Daniel Ferrer, leider van UNPACU, mogen niet deelnemen aan de bijeenkomst. Het paspoort van Rodiles is door de autoriteiten geconfisqueerd en José Daniel Ferrer is een voormalige politieke gevangene en lid van de Groep van 75. Hij werd destijds voorwaardelijk vrijgelaten en kan zonder toestemming van het regime het land niet verlaten.

wallpaperwebLinken
* De thema’s van de Top van de Amerika’s, Juventud Rebelde, 17 maart 2015
* Het Spaanse persbureau EFE: Het debuut van Cuba en het nieuwe tijdperk met de VS maken Panama tot een historische stad.
* New York Times, Julie Hirschfeld Davis, 8 april 2015 America Trip Will Test Obama’s Push for Ties With Cuba

Reisverbod voor dissidenten naar Panama

In Cubaanse media lijkt de strijd om de civil society ontbrand te zijn. Op 10 en 11 april vindt in Panama in aanwezigheid van de Cubaanse en Amerikaanse president, de Top van de Amerika’s plaats en zowel het Cubaans regime als mensenrechtengroepen willen daar hun stem laten horen. Tijdens zijn bezoek dit weekend aan Caracas heeft president Raúl Castro aangekondigd ‘de huurlingen en hun opdrachtgevers die zich in Panama willen presenteren als de civil society, te ontmaskeren.’

Open Brief aan Raúl
De radicale dissidentenvoorman Antonio G. Rodiles schreef gisteren een Open Brief aan president Raúl Castro waarin hij de president verweet ‘zelf anti-Cubaans en een verrader’ te zijn. Citaat: ‘Als u dan zo zeker bent van uw zaak, waarom verbiedt u dan een groep belangrijke Cubanen om naar Panama te reizen?’ Hier volgt de tekst van Antonio Rodiles.

Antonio Rodiles

Antonio Rodiles

Misère
Uw toespraak tijdens de buitengewone bijeenkomst van de ALBA in Caracas, bevestigt dat u en uw groep van plan zijn tot elke prijs aan de macht te blijven. Het deert u niet dat het Cubaanse volk vlucht in de misère en de wanhoop, het raakt u niet als hun kinderen steeds opnieuw aan deze ramp via de zee willen ontsnappen. U wilt aan de macht blijven en alles kapot maken.

Civil society
Ik heb u horen zeggen dat de civil society in Cuba de huurlingen en hun opdrachtgevers zal ontmaskeren, maar ik herhaal dat u, uw broer en uw groep de grootste verraders en anti-Cubanen zijn en dat uw woordvoerders en onderdrukkers de ware huurlingen zijn. Er zijn grote Cubanen gevangen gezet, gefusilleerd, uitgewezen, gestraft, lastig gevallen en vernederd. U en uw broer zullen de geschiedenis ingaan als de slechtst zonen van deze aarde. Als u dan zo zeker bent van uw zaak, waarom verbiedt u dan een groep belangrijke Cubanen om naar Panama te reizen? Waarom wordt onze bewegingsvrijheid ingeperkt? Waarom zijn paspoorten ingetrokken? Als u en uw bende niet zo onheilspellend waren, zouden we lachen om uw toespraak.

De presidenten Maduro, Evo Morales en Raúl Castro afgelopen weekend in Caracas

Van links naar rechts: De presidenten Maduro, Evo Morales en Raúl Castro afgelopen weekend in Caracas

Reisverbod
Ángel Juan Moya, Arnaldo Ramos Lauzurique, Eduardo Díaz Fleitas, Félix Navarro, Héctor Fernando Maseda, Iván Hernández Carrillo, Jorge Olivera, Marta Beatriz Roque Cabello, José Daniel Ferrer en Oscar Elías Biscet (allemaal oud-politieke gevangenen uit de Groep van 75) hebben geen toestemming om te reizen. En dat geldt ook voor kunstenaars als Ailer González Mena en Tania Bruguera of activisten als Egberto Escobedo, Hugo Damián Prieto Blanco en Antonio G. Rodiles. U vreest oog in oog te komen staan met deze waardevolle Cubanen en wellicht geconfronteerd te worden met harde feiten. U en uw broer zijn niet meer dan obscure dictators die zouden moeten verdwijnen zodat ons volk op een goed moment kan leven in vrijheid, vrede en voorspoed.

Link
* Toespraak Raúl Castro tijdens de Alba-conferentie in Venezuela
Noot
* ALBA
De Bolivariaanse Alliantie voor Amerika (officieel: Bolivariaanse Alliantie voor de Volkeren van Ons Amerika) (Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América, ALBA) is een samenwerkingsverband tussen verschillende Latijns-Amerikaanse en Caribische landen. Het economische samenwerkingsverdrag tussen de landen heet Tratado de Comercio de los Pueblos (TCP). De benaming “Bolivariaans” refereert aan de Latijns-Amerikaanse vrijheidsstrijder Simón Bolívar en aan het bolivarisme van de Venezolaanse president Hugo Chávez. Het samenwerkingsverband ontstond in 2004 en was een initiatief van Venezuela en Cuba.

Twitteraffaire; een nieuwe horde voor kritische bloggers?

zunzuneoDe onthulling dat een Amerikaanse overheidsorganisatie geprobeerd heeft in Cuba een eigen twitternetwerk te ontwikkelen, vormt een nieuwe uitdaging voor onafhankelijke bloggers en ballingengroepen die werken aan een grotere toegankelijkheid voor Cubanen van internet en andere sociale media. De bekendste en prominentste is Yoani Sánchez,  die precies 7 jaar geleden begon met haar blog Generación Y en die ongeveer 600.000 volgers op Twitter heeft en op het punt staat in Cuba een eigen digitale nieuwsbrief te lanceren.

zunzuneoHet persbureau Associated Press die de informatie over het Twitternetwerk als eerste publiceerde, vroeg zich in een vervolgartikel af wat de gevolgen kunnen zijn voor de bloggerwereld in Cuba. De Washington Post noemt de kritiek op het project (‘keren we terug naar de Koude Oorlog?’) overdreven: ‘Als er iemand vast zit in het verleden, dan zijn het de Castro’s die vasthouden aan een niveau van politieke controle dat overal- behalve in Havana en Pyongyang –  uit de tijd is. Critici van het ZunZuneo programma zouden daar beter hun energie in kunnen stoppen.’

mobieltjeopmaleconIn vroegere jaren probeerden groepen in het buitenland Cubanen te helpen door het versturen van computers, laptops en usbsticks. Yoani Sánchez benadrukte steeds dat zij daarbij niet werden geholpen door de Amerikaanse regering. Maar de recente berichtgeving van het persbureau Associated Press dat de overheidsinstelling USAID (U.S. Agency for International Development) de ontwikkeling en de financiering van een mobiel netwerk voor 68.000 mensen ontwikkelde, kan schadelijk uitwerken voor personen als Sánchez. ‘Het maakt het Yoani Sánchez moeilijker de dingen te doen die ze wil doen,’ zegt Andy Gomez, een Cubaanse-Amerikaan werkzaam aan de Universiteit van Miami en beleidsadviseur voor Poblete Tamargo. ‘De Cubaanse regering kan gemakkelijker roepen: ‘Zie je wel het is opgezet met geld van USAID.’ Uit documenten gepubliceerd door AP blijkt dat Sánchez verschijnt op een lijst van markante personen waarvan wordt gezegd dat zij gebruik kunnen maken voor hun Tweets van het zogeheten ZunZuneo SMS platform. Het netwerk is vernoemd naar ZunZuneo, de bekende Cubaanse kolibrie. Maar Ted Henken, docent aan het Baruch College die medeorganisator was van de reis van Yoani Sánchez door de VS, gelooft niet dat zij er op langere termijn last van ondervindt.’ Op korte termijn kan het Twitterproject dat tussen 2010 en 2012 functioneerde en 60.000 deelnemers in Cuba telde, de blogster wel raken.’

Cartoon uit de officiele media

Cartoon uit de officiele media in Cuba

‘Neokoloniaal kapitalisme’ herstellen
De hernieuwde scepsis over dissidenten en ballingen in het eiland werd vrijdag jl. direct duidelijk in de officiële media. Het staatspersagentschap Prensa Latina citeerde uit een toespraak van president Raúl Castro die op 1 januari van dit jaar waarschuwt voor ‘pogingen om op subtiele wijze het neoliberale gedachtegoed te introduceren en de wensen het neokoloniale kapitalisme te herstellen.’ En Prensa Latina onderstreept enthousiast het gelijk van Raúl Castro: ‘Castro’s aanklacht over pogingen tot destabilisatie door de VS werden afgelopen week bewaarheid met de onthulling van een plan om in samenwerking met een Amerikaans agentschap de Cubaanse jeugd over te halen tot de contra-revolutie,’ aldus Prensa Latina.

Tiranie ondermijnen is geen schande
Het commentaar van de Washington Post is duidelijk. ‘Het ZunZuneo project zou moeten worden toegejuicht’ en de krant citeert het jaarverslag van Human Rights Watch 2014 over Cuba. ‘De regering controleert alle media-uitingen in Cuba en beperkt de toegang tot informatie van buiten. Men beperkt op ernstige wijze de vrijheid van expressie. Slechts een klein deel van de Cubanen kan onafhankelijke websites en blogs lezen vanwege de hoge kosten en de beperkte toegang van internet.’ De krant bekritiseert de berichtgeving van Associated Press over ‘een geheim plan’ dat in werkelijk geen geheim was en dat bedoeld was om de communistische regering van Cuba te ondermijnen ‘alsof het iets schandaligs is een tirannie te ondermijnen.’ De krant vraagt zich enkel af over het wel verstandig is geweest de Twitteroperatie door USAID te doen uitvoeren omdat ‘deze organisatie slecht toegerust is voor zo’n politieke gevoelige operatie.’

twitter_jail-270x186Informatieblokkade doorbreken
Inmiddels heeft USAID ook gereageerd op de ontstane commotie en benadrukt dat het Twitterpoject in Cuba ‘niet verschilt’ van soortgelijke projecten in andere landen waar ‘repressieve of autoritaire regimes personen willen afsluiten van de buitenwereld’ en dat dergelijke activiteiten bijdragen aan ‘de versterking van de civil socviety en de promotie van de mensenrechten.’ USAID geeft aan dat er geen sprake is van een geheime operatie en verwijst naar de begrotingen die tussen 2008 en 2013 door het Congres werden goedgekeurd. Die informatie was zeker niet geheim en, aldus de USAID, is de operatie geheel in lijn met een belangrijke doelstelling van het Cubaprogramma van de USAID namelijk ‘de informatieblokkade’ doorbreken en de ‘uitwisseling van informatie tussen Cubanen te versterken.’

Linken
* Het eerste artikel van AP over de Twitteroperatie, 3 april 2014
* USAID beantwoordt 8 vragen over de Twitteroperatie
* Commentaar van de Washington Post van 3 april 2014
ZunZuneo: La historia es más larga y continúa / De geschiedenis is groter en gaat door, geschreven door de regimegezinde blogger Iroel Sánchez op de website Rebellion
* Cubadebate over De vreemde naam voor een mislukking