Rosa Maria Payá, activiste

De dissidente activiste Rosa Maria Payá woont tussen Havana en Miami, leidt het initiatief Cuba Decide / Cuba Beslist dat een volksraadpleging in Cuba wil om een begin te maken met de democratisering op het eiland. Rosa Payá is de dochter van oppositieleider Oswaldo Payá die op 22 juli 2012 bij een verkeersongeluk onder verdachte omstandigheden om het leven kwam. Rosa Maria Payá studeerde in 1989 af in fysica. Zij was het afgelopen jaar doelwit van een campagne tegen haar vreedzame activiteiten door de staatsmedia. In het kader van een serie publikaties op de website 14ymedio over gezichtsbepalende Cubanen volgt hier de tekst over Payá.

Rosa-Maria-Paya-2017

Rosa Maria Payá

In februari van dit jaar organiseerde Rosa Maria de uitreiking in Havana van de Oswaldo Payá: Libertad y Vida (Vrijheid en Leven) -prijs, een eerbetoon aan haar vader, oprichter van de Movimiento Cristiano Liberación (MCL).  Hij nam destijds het initiatief tot het Project Varela. De autoriteiten boycotten de uitreiking van de prijs en verboden Luis Almagro, secretaris-generaal van de Organisatie van Amerikaanse Staten (OAS), de prijs in ontvangst te nemen. Hij kreeg geen visum voor Cuba. Ook de voormalige president van Mexico, Felipe Calderón en Mariana Aylwin, dochter van de overleden Chileense ex-president Patricio Aylwin en oud-minister van Onderwijs in haar land, konden niet aan boord gaan van een vliegtuig dat hen naar Cuba zou brengen om de uitreikingceremonie bij te wonen.

oswaldo-paya-nationale-assemblee2007

In 2006 bood Oswaldo Payá de Nationale Assemblee ruim 25.000  ingezamelde handtekeningen aan van het Project Varela. Zijn dochter Rosa Maria bood in maart 2016 nog eens ruim 10.000 handtekeningen aan.

Verkiezingsfarce
Tijdens de gemeenteraadsverkiezingen voor de Poder Popular in november jl. riep Payá op het stembiljet ongeldig te maken door er het woord ‘volksraadpleging’ op te schrijven. De opposante klaagde de vervolging aan van de initiatiefnemers van deze actie en omschreef het verkiezingsproces als ‘farce’.

Bron
* Website 14ymedio, 27 december 2017

Opnieuw politieke verwijdering van universiteitstudent

Opnieuw is een student in Cuba verwijderd van de universiteit om politieke motieven. Félix Llerena López, student aan de Universidad de Ciencias Pedagógicas Enrique José Varona in Havana, is tevens promotor in Oost- Cuba van de campagne CubaDecide / Cuba beslist. Hij wordt sinds zijn terugkeer in april uit de VS waar hij cursussen volgde, door het regime lastig gevallen. Ook zijn moeder is drie uur door de geheime dienst ondervraagd.

universiteit-felix-llerena-lopez

Félix Llerena Lóopez

López was op uitnodiging van de Universiteit van Miami in de VS en nam daar deel aan het seminar Voor de Democratie in Cuba. Hij ontmoette er o.a. senator Marco Rubio, een fel tegenstander van ontspanning tussen Havana en Washington. Ook legde hij contacten met het Ministerie van Buitenlandse Zaken om de schendingen van de godsdienstvrijheid in Cuba en de mensenrechten aan de orde te stellen. Bij terugkeer op 27 april werd hij op het vliegveld Abel Santamaría van Santa Clara door een majoor van de staatsveiligheidsdienst ondervraagd. Hij werd gefouilleerd, zijn bagage werd onderzocht en honden werden ingezet om mogelijk drugs en wapens te vinden. Zijn tablet, diverse usb-sticks en materiaal van de organisatie Archivo Cuba werden in beslag genomen, evenals een pet en shirt van de campagne Cuba Decide, drie korte golfradio’s en gedichtenbundels.

Verhoor moeder
Daarna werd hem opgedragen op de 28ste april te verschijnen op het bureau van de veiligheidsdienst in de gemeente Encrucijada. Die dag verscheen hij met zijn moeder op het kantoor. Zij werd apart werd genomen en twee-en-half-uur achtereen intensief ondervraagd. Hij zelf werd drie uur ondervraagd waarbij een van de ondervragers hem wees op mogelijke levensbedreigende acties van de zijde van de plattelandsbevolking. Citaat: ‘Het is hier een plattelandsdorp en de boeren weten niets over mensenrechten en als die erachter komen dat ik iets te doen zou hebben met terrorisme of een terroristische aanslag zou voorbereiden, zou men mij met een kapmes of machete een lesje kunnen leren,’ hield een van zijn ondervragers hem voor.

Instituut Patmos
Op 8 mei keerde Llerena terug naar Havana waar hij studeerde. Daar kreeg hij in de wandelgangen te horen dat hij van de universiteit was verwijderd. ‘Ik ontving geen schriftelijke mededeling. Alles gebeurde mondeling door een zenuwachtige docent’. Zij gaf mij mijn cijferlijst van het eerste trimester en deelde me mee dat ik de eerste twee jaar niet op de universiteit hoefde terug te keren. Lerena gaat een klacht in dienen tegen de provinciaal aanklager in Villa Clara over de in beslagname van zijn bezittingen. Ook wil hij in hoger beroep tegen zijn verwijdering van de universiteit bij het Ministerie van Hoger Onderwijs. ‘Ik weet niet wat ze tegen mij kunnen ondernemen, maar ik voel me vrij. Ik heb geen verplichtingen tegenover het regime. Ik heb geen school maar ik voel me vrij en waardig. Met grote inzet ga ik verder met mijn werk bij het Patmos Instituut en CubaDecide,’ laat hij weten.

studentenFEUbandera

De communistische studentenbond FEU in actie

Meer ontslagen
Gisteren meldden wij de verwijdering van Karla Pérez González, van de universiteit Marta Abreu. Op dezelfde universiteit werd recent de taalkundige Dalila Rodríguez González om politieke motieven ontslagen evenals de docente Yadán Crescencio Galañena. Vaak is lidmaatschap van een oppositionele beweging reden voor ontslag en wordt de slachtoffers voorgehouden dat ‘de Universiteit er voor de Revolutionairen is.’ Op de website 14ymedio verscheen gisteren een Spaanstalig interview met Karla Pérez González. Zij vertelt wat haar overkwam voor en nadat zij van de Universiteit Marta Abreu werd gestuurd. (zie bericht op deze weblog van 8 mei 2017). ‘Vroegere vrienden blijven haar steunen en niemand is bang. De meest moedigen plaatsen foto’s en selfies met haar en nodigen haar uit vriend te worden op Facebook.’ (…) Zij hoopt ooit de journalistenopleiding weer op te kunnen nemen. ‘Ik zou een tiental jaren willen slapen, wakker worden en ontdekken dat er een journalistiek  is ontstaan die aan meer tegemoet komt dan aan de belangen van de partij, maar beantwoordt aan de belangen van de bevolking, zoals beschreven in de grondwet van de Republiek maar nooit werkelijkheid is geworden’.

Aantal politieke gevangenen verdubbeld in april
Volgens het maandoverzicht van de Cubaanse Commissie voor Mensenrechten en Nationale Verzoening / Comisión Cubana de Derechos Humanos y Reconciliación Nacional (CCDHRN) werden in de maand maart 475 gevallen van arbitraire gevangenneming om politieke redenen geteld. Dat zijn er 43 meer dan in de maand maart. Volgens de CCDHRN is het aantal politieke gevangenen, vergeleken met april 2016 verdubbeld, namelijk van 75 tot 140 afgelopen april. De Patriottische Unie van Cuba / Unión Patriótica de Cuba (Unpacu), is de hardst getroffen oppositiegroepering met 54 leden die zijn opgesloten, aldus het apriloverzicht van de CCDHRN.

Bron
* Diario de Cuba, 10 mei 2017

Bijlage
* Apriloverzicht 2017 van de CCDHRN

Noten
* Cuba Decide / Cuba Beslist is de beweging geleid door Rosa Maria Payá, die een transitie in het land wil en  streeft naar een democratisch Cuba met algemene en vrije verkiezingen.
logo-patmos* Het Patmos Instituut is een wetenschappelijk christelijk-cultureel instituut dat een platform wil zijn voor intellectuelen in Cuba. Patmos werd in 2015 opgericht o.a. door de baptistendominee Mario Félix Lleonart Barroso. Op het Griekse eiland Patmos zou de apostel Johannes na zijn verbanning het bijbelboek de Openbaringen hebben geschreven. Het instituut staat los van welk christelijk kerkgenootschap in Cuba dan ook, staat kritisch tegenover het regime en steunt o.a. het dissidentenproject Cuba Decide.

OAS-prominent eert Cubaanse dissident in Havana

Luis Almagro Lemes, secretaris-generaal van de Organisatie van Amerikaanse Staten (OAS), zal deze week Cuba bezoeken. Hij krijgt er de Premio Oswaldo Payá uit handen van Rosa Maria Payá, die op dit moment in Cuba verblijft. De uitreiking vindt woensdag plaats in het huis van de overleden oppositieleider Oswaldo Payá. Daarbij zal ook de dochter van de voormalige Chileense president Alwyn aanwezig zijn. Het is nog niet bekend of de Cubaanse autoriteiten hen zullen binnenlaten.

rosa-mari-paya-almagro

Almagro en Rosa Maria Payá

Op 22 juli 2012 kwamen Oswaldo Payá Sardiñas, samen met de mensenrechtenactivist Harold Cepero, onder verdachte omstandigheden bij een auto-ongeluk bij Bayamo om het leven. Havana heeft altijd volgehouden dat Payá overleed ten gevolge van een verkeersongeluk. De beweging van Payá, Movimiento Cristiano de Liberación MCL, wijst de Cubaanse regering als schuldige aan en heeft herhaaldelijk gevraagd om een internationaal onderzoek. Zijn dochter Rosa Maria leidt op dit moment het burgerinitiatief Cuba Decide dat een volksraadpleging ten gunste van vrije en pluriforme verkiezingen in Cuba wil als alternatief voor de één-partij-dictatuur van dit moment.

logooasNooit meer OAS
Cuba was in 1948 een van de landen die besloten tot oprichting van de OAS, een samenwerkingsverband van landen uit Noord- en Zuid-Amerika. Nadat in 1959 Fidel Castro aan de macht kwam, werd het land in 1962 als lid geschrapt. In 2009 besloten de Ministers van Buitenlandse Zaken van alle OAS-landen in Honduras, deze ban op te heffen. Cuba trad echter niet toe en zal, aldus uitspraken van de leiders in Havana, nooit meer tot de OAS toetreden

Link
* Facebookpagina Rosa Maria Payá

Rosa Maria Payá: ‘VS onderhandelen met kaste Cubaanse machthebbers’

Morgen 22 juli is het drie jaar geleden dat de voorman van de Christelijke Beweging Bevrijding / Movimiento Cristiano Liberación MCL, Oswaldo Payá (1952), bij een nooit opgehelderd auto-ongeluk om het leven kwam. Ook mede-activist Harold Cepero verloor toen het leven. Payá’s gezin woont inmiddels in het buitenland waaronder zijn dochter Rosa Maria Payá (1989). Zij aarzelt niet om in een interview met de Spaanse krant El Pais vast te stellen dat de veronderstelde ‘dooi’ in de relatie tussen Cuba en de VS geen einde zal maken aan ‘het embargo op vrijheden’ dat de Cubaanse autoriteiten zijn bevolking oplegt. Zij weet het zeker; de VS spreken niet met de Cubaanse bevolking, maar met een kaste van Cubaanse leiders.’ De civil society in Cuba zit niet aan tafel, maar wordt buitengesloten,’ aldus Payá.

Rosa Maria Payá woonde gisteren de gezamenlijke persconferentie bij van de Amerikaanse Minister van Buitenlandse Zaken, Kerry en zijn Cubaanse collega rodriguez. Functionarissen van het ministerie hadden haar gevraagd geen vragen te stellen.

Rosa Maria Payá woonde gisteren de gezamenlijke persconferentie bij van de Amerikaanse Minister van Buitenlandse Zaken, Kerry en zijn Cubaanse collega Rodriguez in Washington. Functionarissen van het ministerie hadden haar gevraagd geen vragen te stellen.

Rosa Maria is positief over de voortgang die wordt geboekt bij de verbetering van de relaties tussen beide landen. ‘Elke poging om Cuba op te nemen in de internationale gemeenschap is goed, op voorwaarde dat het gaat om heel Cuba en niet alleen om de machthebbers.’ Zij meent dat de gesprekken op dit moment een ‘zweem van legitimiteit geven aan een regering die elke dag de rechten van zijn burgers schendt.’ En zij verdedigt, iedere keer weer opnieuw, de noodzaak dat dit proces leidt tot veranderingen in de samenleving. ‘De confrontatie met de VS is een excuus dat de regering altijd heeft gebruikt om de repressieve maatregelen goed te praten.’

Maffia
De Amerikanen zouden zich, aldus Payá, meer moeten laten leiden door het uitgangspunt dat de onderhandelingen leiden tot ‘de opening van Cuba voor de Cubanen zelf, tot legale ruimte voor ondernemers die nieuwe activiteiten willen ontwikkelen op het eiland.‘ Totalitarisme is een stilzwijgende bedreiging voor hen want ‘het is als onderhandelen met de maffia. Ik verwacht geen altruïsme van buitenlandse ondernemers, maar onderhandelen zonder de garanties van democratie is het accepteren van de regels van de Cubaanse regering,’ zegt de 26-jarige jonge vrouw die met enkele van haar politieke opvattingen opzien baarde in de media. De dooi met de VS laat zien dat ook de Amerikanen ‘het spel spelen en de regels van de Cubaanse regering volgen. Want hoewel de rechten van de Cubanen niet zijn gegarandeerd, werd ingestemd met verwijdering van Cuba van de lijst van terrorismebevorderende landen en werd een begin gemaakt met de afbraak van het embargo tegen Cuba.’

Oswaldo Payá

Oswaldo Payá, winnaar van de Sacharovprijs

Doden
Payá zegt: ‘Het is zeer ernstig als het spreken belangrijker wordt dan de doelstellingen van de gesprekken. Als dat gebeurt, is de straffeloosheid totaal en voelt deze regering zich vrij een winnaar van de Sacharovprijs te doden en er gebeurt niks.’ Zij doelt op de dood van haar vader, Oswaldo Paya, die op 22 juli 2012 bij een verkeersongeluk onder verdachte omstandigheden om het leven kwam. Maar Payá richt zich niet alleen op de Amerikaanse reus als het gaat om ‘het negeren van de schendingen van mensenrechten’. Ze wijst ook naar de democratieën in de regio die met de dictatuur in zee gingen en beschuldigt ervaren politici in Latijns-Amerika ervan zich door te zwijgen medeplichtig te maken aan de misdaden in de regio, niet alleen die in Cuba.

logo-cuba-decideCuba Beslist
Payá en haar beweging MCL willen een verandering in Cuba teweeg brengen en een einde maken aan het feit dat Cubanen al meer dan zeventig jaren niet kunnen deelnemen aan vrije verkiezingen. De campagne Cuba Decide / Cuba Beslist streeft een democratische transitie na zodat een volksraadpleging kan worden gehouden over de vraag of in Cuba verkiezingen kunnen worden georganiseerd waar ook kandidaten van de oppositie aan deelnemen, die ook in volledige vrijheid in de media kunnen opereren. Dit utopische scenario kan, wanneer de Cubanen hiermee instemmen, leiden tot het einde van het mandaat van de Castro’s. ‘Ik geloof dat Cubanen als zij zouden kunnen kiezen, zouden kiezen voor vrijheid. En als zij het niet doen…het enige wat wij kunnen doen is hen het gereedschap aanbieden. Cubanen zullen vrij zijn als zij dit willen zijn.’

Vandaag wordt een herdenkingsmis opgedragen in Madrid

Vandaag wordt in Madrid een herdenkingsmis opgedragen in Madrid ter nagedachtenis aan Oswaldo Payá en Harold Cepero

Bron
* El Pais, 3 juli 2015
Linken
* Twitteraccount van Rosa Maria Payá
* Activist Felix Rivero Cordovi van de Jongerenbeweging voor Democratie in Bayamo meldt op 22 juli 2012 telefonisch het auto-ongeluk.