Opnieuw geweld tegen mensenrechtenactivisten

In maart constateerde de Comisión Cubana de Derechos Humanos y Reconciliación Nacional (CCDHRN) / Cubaanse Commissie voor Mensenrechten en Nationale Verzoening 319 arbitraire aanhoudingen van activisten, iets minder dan de 347 aanhoudingen een maand eerder. De mensenrechtengroep telde ook 333 gevallen van vijandig gedrag en smaad tegen dissidenten, evenals gevallen van fysiek geweld ‘uitgevoerd en afkomstig van de machtige geheime dienst of agenten van deze dienst’.

In 2017 telde de CCDHRN minstens 5.155 politiek gemotiveerde arrestaties. Dat was het laagste aantal sinds 2011, toen sprake was van 4.123 detenties om politieke redenen. Het cijfer verschilt ook sterk met dat van 2016 toen er nog 9.940 arrestaties werden geteld.

damas-blanco-geweld-pasen-010042018

Vrouwen van de groep Damas de Blanco, die het door ingrijpen van politie en geheime dienst,  onmogelijk werd gemaakt zondag jl. een kerk te bezoeken.

Het document belicht de zaak van de ex-gevangene uit de periode van de Zwarte Lente, Iván Hernández Carrillo, die ‘grof werd aangevallen’ en beboet door de politie omdat hij op 25 maart jl. de arrestatie van zijn moeder, Asunción Carrillo, lid van de mensenrechtengroep Damas de Blanco wilde voorkomen. Bijna elke week is er sprake van ‘systematische aanhoudingen’ van de vrouwen die deel uitmaken van deze mensenrechtenroep; de arrestaties vinden plaats ‘onder onmenselijke en vernederende omstandigheden.’ De CCDHRN meldt ook arbitraire reisverboden van opposanten die ingaan op uitnodigingen van diverse internationale ngo’s. De commissie spreekt van ‘een repressieve praktijk tegen leden van de civil society in het land.’

Politieke gevangenen
CCDHRN: ‘Het aantal politieke gevangenen ligt ook nu boven de honderd.’ Binnenkort publiceert de CCDHRN de jaarlijkse Lijst van Politieke Gevangenen in Cuba. Nieuwe politieke gevangenen zijn Aracelis Fernández, Martha Sánchez, Freddy Martín Fraga en Edel Peralta Rus. Zij werden in de afgelopen maart gevangen gezet.

Bron
* Website 14ymedio, 2 april 2018

Link
Maandrapport CCDHRN-marzo-2018

Aantal arbitraire arrestaties steeg in juli

Het aantal arbitraire arrestaties steeg in de maand juli drastisch. Dat zegt de Comisión Cubana de Derechos Humanos y Reconciliación Nacional (CCDHRN) in haar rapport over de maand juli. De mensenrechtengroep telde 575 van dergelijke arrestaties; 200 meer dan in de maand daarvoor.

De Cubaanse Commissie voor Mensenrechten en Nationale Verzoening CCDHRN constateert dat dit het hoogste aantal arrestaties is sinds 9 maanden. De commissie telde ook 13 gevallen van fysieke agressie, 32 gevallen van bedreigingen en intimidatie en ‘een acto de repudio** uitgevoerd en opgezet door de geheime politie.’  Volgens de CCDHRN waren de slachtoffers van deze aanvallen in alle gevallen politieke activisten, die deel uitmaken van de autonome civil society op het eiland.

vliegveld-josemarti-terminal3

Politieke opposanten worden steeds vaker geconfronteerd met reisverboden. Tot op het vliegveld worden zij dan alsnog naar huis teruggestuurd.

Reisverbod
‘De regering draagt er op systematische wijze aan bij dat het recht om reizen te maken naar het buitenland door opposanten en om daar deel te nemen aan conferenties over de rol van de civil society, wordt geschonden.’ De commissie meldt 12 gevallen waarbij dissidenten nog op het vliegveld werden verhinderd een reis naar het buitenland te maken. Andere bronnen in de oppositie melden dat de autoriteiten de afgelopen maand 21 personen verhinderden het land te verlaten vanwege een bijeenkomst van de Mesa de Unidad de Acción Democrática / Tafel van de Eenheid van Democratische Actie.

Daling arrestaties
Voor dit lopende jaar documenteerde de CCDHRN 3.195 gevallen van politieke arrestaties; dat is een daling vergeleken met dezelfde periode van het vorig jaar toen nog 7.418 arrestaties uit politieke motieven werden gemeld.

Bron
* Website 14ymedio, 3 augustus 2017
Noot
** Een Acto de Repudio is een door de Cubaanse autoriteiten georganiseerde gewelddadige acties tegen leden van de oppositie of hun familieleden, vaak in de directe omgeving van hun huis. De knokpartijen worden door de overheid/partijorganisaties georganiseerd, maar gepresenteerd als uitingen van ‘spontane woede-uitbarstingen’ door het volk. Een voormalige voorzitter van de officiële Cubaanse schrijversbond noemde deze actos de repudio ooit ‘verbale lynchpartijen.’

482 aanhoudingen en 1 politieke activist overleden in cel

De Cubaanse Commissie voor Mensenrechten en Nationale Verzoening / La Comisión Cubana de Derechos Humanos y Reconciliación Nacional (CCDHRN) meldt dat in de afgelopen maand februari 482 ‘arbitraire aanhoudingen van dissidenten en vreedzame opposanten‘ werden vastgesteld. Eén politieke activist overleed in de Combinado del Este-gevangenis in Havana.

repressie-damas-de-blanco-05032017

Regime-aanhangers voerden zondag jl. actie en gooiden stenen naar de woning waar de Damas de Blanco op zondag bijeenkomen na het houden van een stille tocht.

Het cijfer is iets hoger dan dat in de voorafgaande maanden. Toen was sprake van 359 aanhoudingen in november 2016, 458 in december 2016 en 478 in januari 2017. Citaat: ‘Onze Commissie heeft ook 16 gevallen van fysieke agressie gedocumenteerd en 18 van bedreigingen door de politieke politie en milities waar eveneens vreedzame tegenstanders slachtoffer van werden.’ Opnieuw wordt vastgesteld dat de mensenrechtengroep Damas de Blanco en de Patriottische Unie van Cuba / Unión Patriótica de Cuba (UNPACU) de meest vervolgde groepen binnen de oppositie zijn. De Damas de Blanco werden 90 weekenden op een rij door politie en  geheime dienst getreiterd en lastiggevallen. Op dit moment zitten 54 leden van UNPACU als politieke gevangenen opgesloten. Het grootste deel zit gevangen zonder dat een aanklacht werd geformuleerd. Of zij zijn in afwachting van een proces.

unpacu-dood-combinado del este-Hamel-Santiago-Maz-Hernandez-CCDHRN

Hamel Santiago Maz

Eén dode
De CCDHRN meldt ook de dood op 24 februari in de gevangenis Combinado del Este in Havana van de politieke gevangene Hamel Santiago Maz Hernández, lid van de UNPACU, die sinds 3 juni 2016 gevangen zat. De CCDHRN concludeert ‘dat hij meer dan 8 maanden gevangen zat zonder onderworpen te zijn aan een van die juridische schijnvertoningen die het regime van de Castro’s proces noemt.’

Bijlage
* Februari-rapport 2017 van de CCDHRN

Minstens 9.940 aanhoudingen in 2016 om politieke redenen

De dissidente Cubaanse Commissie voor de Mensenrechten en Nationael Verzoening /  Comisión Cubana de Derechos Humanos y Reconciliación Nacional (CCDHRN) maakte woensdag bekend dat in 2016 minstens 9.940 aanhoudingen in Cuba plaatsvonden die politiek gemotiveerd waren, het hoogste cijfer over de afgelopen 6 jaren. Met gemiddeld 827 detenties per maand staat Cuba aan de top van landen in Latijns-Amerika waar dit type van ‘onderdrukkende acties’ plaatsvinden. De Cubaanse autoriteiten beschouwen dissidenten als ‘contrarevolutionairen’ of ‘huurlingen.’

Minder aanhoudingen
In zijn maandrapport meldt de CCDHRN dat in december 2016 458 ‘arbitraire aanhoudingen’ van ‘vreedzame dissidenten’ plaatsvonden, een stijging vergeleken met de 359 aanhoudingen in november 2016, maar veel lager dan de aanhoudingen die de eerste 4 maanden vanaf januari tot april 2016werden opgetekend, namelijk meer dan 1.000. In december 2016 werden 14 gewelddadige acties door politie-eenheden geteld, 37 vijandige intimiderende acties en 2 gevallen van een zogeheten acto de repudio. (Actos de Repudio zijn door de Cubaanse autoriteiten georganiseerde gewelddadige acties tegen leden van de oppositie of hun familieleden, vaak in de directe omgeving van hun huis. De knokpartijen worden door de overheid/partijorganisaties georganiseerd, maar gepresenteerd als uitingen van ‘spontane woede-uitbarstingen’ van het volk. Een voormalige voorzitter van de officiële Cubaanse schrijversbond noemde deze actos de repudio ooit ‘verbale lynchpartijen.’)

damas-blanco-derechos-humanos-10122015

Aanhouding op 10 december 2015 van een lid van de Damas de Blanco

Drie doelwitten
De mensenrechtencommissie wijst erop dat de meest vervolgde groepen in Cuba op dit moment de Damas de Blanco zijn – zij organiseren elke zondag een vreedzame tocht om respect te vragen voor de mensenrechten – en de Unión Patriótica de Cuba. De laatste organisatie is slachtoffer geworden van ‘daden van vandalisme en diefstal door de politie’ in haar gebouw in Santiago de Cuba en de woningen van enkelen van haar activisten. De CCDHRN wijst ook op de situatie van twee politieke gevangenen die sinds november 2016 gevangen zitten, namelijk Eduado Cardet, coördinator van de Movimiento Cristiano de Liberación en de graffitikunstenaar Danilo Maldonado El Sexto. De laatste wordt door Amnesty International beschouwd als ‘gewetensgevangene’. El Sexto zit sinds 26 november gevangen omdat hij na de dood van Fidel Castro de tekst ‘Se fue’ of ‘Die is weg’ op een muur plaatste.

Bron
* 14ymedio, 5 januari 2017

Bijlage
* Maandrapport CCDHRN, december 2016

EU start dialoog met Cuba

Zojuist heeft de Europese Raad in Brussel ingestemd met de start van een bilaterale politieke dialoog met Cuba.

Catherine  AshtonMensenrechten
Catherine Ashton, vicevoorzitter van de Raad zegt hierover: ‘Dit is geen breuk met het beleid in het verleden. Juist omdat wij hervormingen en moderniseringen in Cuba willen steunen, hebben we herhaaldelijk bezorgdheid geuit over mensenrechten en dat zal de kern zijn van onze relatie. Ik hoop ook dat Cuba alles zal doen wat van zijn kant noodzakelijk is, vooral waar het de mensenrechten betreft. Het tempo van de onderhandelingen zal dit zichtbaar maken’.

Persconferentie
Wellicht dat Ashton vanmiddag tijdens haar persconferentie in Brussel nog verder de relaties tussen Cuba en de EU ingaat.

Bijlage
Press release Council of the EU10022014

September telt tussen de 600 en 700 politieke arrestaties

In Cuba werden vorige maand, volgens de Cubaanse Commissie voor Mensenrechten en Nationale Verzoening / Comisión Cubana de Derechos Humanos y Reconciliación Nacional (CCDHRN), minstens 708 politieke arrestaties verricht. Dat is het hoogste aantal in anderhalf jaar, schrijft deze groepering in haar maandelijkse rapport. De beweging is illegaal, maar wordt door de autoriteiten getolereerd. Volgens het Centro de Información Hablemos Press werden in deze maand 665 politieke arrestaties verricht van leden van de civil society in het land. Het is het hoogste aantal sinds de arbitraire arrestaties op het eiland in maart 2012 tijdens het bezoek van de paus toen 1.158 politieke arrestaties werden vastgesteld.

Ibis Marcada en Maritza Concepcion - leden van de Damas de Blanco - na een gewelddadige acties van zogeheten 'turbas' rond hun woning en in hun woning

Ibis Marcada en Maritza Concepcion – leden van de Damas de Blanco – na een gewelddadige actie van zogeheten ‘turbas’ rond hun woning en in hun woning.

Vooral de  Damas de Blanco / Dames in het Wit waren een doelwit. De Damas werden in 2003 na de arrestatie en veroordeling van 75 dissidenten opgericht. Sindsdien houden de in het wit geklede vrouwen elke zondag na de mis een vreedzame protestmars om onder andere de vrijlating van politieke gevangenen te eisen.

Aanbevelingen van de VN
De CCDHRN voegt in haar maandrapport ook een lijst van 20 aanbevelingen toe afkomstig uit de Raad van de Mensenrechten van de VN. Cuba heeft deze aanbevelingen in het kader van het Periodiek Universeel Onderzoek afgewezen. Een van de aanbevelingen die Cuba verwerpt, is afkomstig van de Nederlandse regering. Er wordt op aangedrongen een einde te maken aan de repressie, de zogeheten actos de repudio*  te onderzoeken en iedereen die slachtoffer is van intimidatie en politiek geweld te beschermen. Cuba verwerpt ook een internationaal onderzoek naar de omstandigheden van de dood van twee mensenrechtenactivisten Oswaldo Paya en Haroldo Cepero vorig jaar juni.

Linken
* Rapportage CIH  september 2013
* Rapportage CCDHRN september 2013 met aanbevelingen uit de VN Mensenrechtenraad die door de Cubaanse regering werden verworpen
Zie ook:
* VN roept Cuba op VN-Mensenrechtenpacten te ondertekenen. Zie deze weblog van 3 mei 2013.
Noot
* Actos de Repudio zijn door de autoriteiten georganiseerde gewelddaden tegen leden van de oppositie of hun familieleden, vaak in de directe omgeving van hun huis. De knokpartijen worden door de overheid/partijorganisaties georganiseerd, maar gepresenteerd als uitingen van ‘spontane woede-uitbarstingen’ van het volk. Een voormalige voorzitter van de officiële Cubaanse schrijversbond noemde deze actos de repudio ooit ‘verbale lynchpartijen.’

Berta Soler wil handhaving Amerikaanse embargo tegen Cuba

Berta Soler, leidster van de Damas de Blanco, heeft zich uitgesproken voor de handhaving van het handelsembargo van de VS tegen Cuba. Ook bepleit ze een reisbeperking voor Amerikaanse toeristen naar het eiland zolang de mensenrechten worden geschonden. Het is de eerste maal dat de Damas de Blanco zo’n uitgesproken politieke opvatting presenteren.

In Spanje sprak de Cubaanse  mensenrechtenveteraan Elizardo Sánchez zich uit voor de handhaving van de zogeheten Common Position van de Europese Unie die economische samenwerking van Cuba met de gemeenschap koppelt aan de verbetering van de mensenrechten.

Berta Soler in Spanje

Berta Soler in Spanje

Soler zei in een interview met de Nuevo Herald dat de economische hervormingen en de emigratieversoepeling ‘kosmetisch’ zijn. Zij  erkende dat haar opvatting verschilt met die van andere dissidenten zoals bijvoorbeeld de blogster Yoani Sánchez. Deze is tegenstander van het embargo en wil juist meer Amerikaanse burgers als toerist verwelkomen. Soler (49) bepleitte ‘een harde hand’ vanuit de VS en wil daarom dat Amerika het embargo tegen Cuba handhaaft om ‘de Cubaanse regering lucht te ontnemen.’ Soler wijst erop dat bezoekende Cubaanse-Amerikanen de materiele lasten van hun familieleden nog een beetje kunnen verlichten, maar gewone toeristen ‘maken het grootste deel van het geld op in hotels en toeristisch attracties van de staat.’ Soler noemt de toeristenindustrie voor de functionarissen op het eiland ‘de kip met de gouden eieren.’

Elizardo Sánchez

Elizardo Sánchez

Elizardo Sánchez: Common Position moet blijven
Tijdens zijn bezoek aan enkele Europese landen heeft de mensenrechtenveteraan  Elizardo Sánchez gewaarschuwd voor een nieuw akkoord tussen de Europese Unie en Havana waarbij Havana een voorkeurspositie zou krijgen bij samenwerking. Sanchez vreest dat de gebroeders  Fidel en Raúl Castro dan ‘nog meer middelen zullen hebben om de repressie voort te zetten’.  Sánchez kwam in Madrid aan voor zijn eerste reis naar Europa sinds elf jaar. Hij noemt de versoepeling van de reismogelijkheden voor dissidenten ‘een fout signaal dat de regering uitzendt om de Europese Unie om de tuin te leiden.’ Dat moet een speciaal akkoord tussen Cuba en de VS dichterbij brengen, ‘maar Cuba verdient dit niet’, aldus Sánchez.
Sánchez, woordvoerder van de Comisión Cubana de Derechos Humanos y Reconciliación Nacional/ Cubaanse Commissie voor Mensenrechten en Nationale verzoening, weer erop dat het repressie-apparaat in Cuba blijft bestaan: ‘Er zijn 200 gevangenissen in Cuba met in verhouding het grootste aantal gevangenen in heel Latijns-Amerika.’ Hij heeft geen moeite met het feit dart democratische landen diplomatieke relaties onderhouden met de regering in Havana, maar een samenwerkingsverdrag met de EU ‘zou slecht nieuws zijn, een tegenslag.’

Oppositie is vermenigvuldigd
Over de situatie van de interne oppositie in Cuba zei hij ‘dat deze niet verdeeld is maar ‘vermenigvuldigd’ en dat er een einde is gekomen aan ‘de letterbrij die de traditionele dissidenten zo kenmerkte.’ Sánchez heeft in Madrid ontmoetingen gehad met de vorige Spaanse presidenten Felipe González en José María Aznar.

Linken
* Video (8 minuten) van actievoerende vrouwen en activisten van de dissidente beweging in Oost – Cuba UNPACU, nabij de kerk van Palma Soriana; de vrouwen worden ook geïnterviewd.

Noot
* Zie ook op deze weblog: EU-ambassadeur in Havana: Europa wil investeren, 7 januari 2013