Het schandaal van de 15.000 appels

Cuba is in de ban van het schandaal van de 15.000 appels. Aanleiding was de gecoördineerde aankoop in de supermarkt van La Puntilla in de wijk Miramar in Havana, door een groep van een tiental jongeren van 150 dozen appels in enkele minuten voor een bedrag van 6.750 dollar. Het gaat om georganiseerde hamsterpraktijken, bedoeld om appels en andere consumptieartikelen elders tegen een hogere prijs te verkopen. De zaak leidde tot scherpe discussies en veroordelingen van deze wanpraktijken.

appels-schandaal-la-puntillaGeconfronteerd met Cuba’s chronische tekort aan consumptie-artikelen, deels een gevolg van het inefficiënte overheidsbeleid, proberen de autoriteiten nu het ‘hamsteren’ in te dammen. Het kopen van grote hoeveelheden goederen voor doorverkoop tegen een hogere prijs is zeer gebruikelijk, maar de controverse met de 15.000 appels groeide uit tot een publiekelijk schandaal. De supermarkt La Puntilla kreeg op 31 augustus een grote partij appels aangeboden. De appels, schaars in deze tijd van het jaar, werden geleverd in doosjes met 100 appels. De instructie luidde: één doos per persoon. Toen de appels in de verkoop gingen, doken een tiental jongeren op die de 150 dozen met 15.000 appels voor 6.750 dollar kochten en er vandoor gingen, tot ongenoegen van de rest van de klanten.

Mafia
De regimevriendelijke journalist Iroël Sánchez was getuige van deze massale aankoop die hij later op zijn weblog onder de titel De Overval van Puntilla aan de kaak stelde. De staatswebsite Cubadebate nam het artikel over en dat leidde tot woede onder de bevolking en de bemoeienis van de autoriteiten. De site spreekt over een bijna militair uitgevoerde operatie. Sánchez wees erop dat de partij uiteindelijk naar één klant ging. Hij bevestigde dat deze kleine maffiose groepjes hetzelfde doen met luiers, kipfilet, kaas en andere schaarse producten. Vervolgens worden deze producten via de eigen distributienetwerken op de zwarte markt verkocht tegen hogere prijzen dan op de markten van de staat. Cuba importeert bijna al het voedsel dat het consumeert. Volgens de officiële website Cubadebate staan appels ook op die lijst. Veel van de producten uit de eigen landbouw zijn seizoensgebonden en men kan niet voldoen aan de vraag van de 11 miljoen inwoners.

appels-wagen-cimex

Cimexwagen betrokken bij het appelschandaal

Ontslagen
De medeplichtigheid van functionarissen van de supermarkten en betrokken ambtenaren in de bezorgketen is daarbij onmisbaar. Zij verdienen schamele overheidssalarissen van ongeveer $30 per maand en doen graag een oogje dicht in ruil voor een extraatje om informatie door te brieven of zelfs goederen aan speculanten over te dragen en hen te helpen bij het vervoer. Het artikel van Sánchez op de staatswebsite Cubadebate leidde tot een maatschappelijk debat waar CIMEX, de ondernemersgroep van de Cubaanse staat, die de distributie monopoliseert van veel goederen en voedsel, niet ongeschonden uitkomt. Uit fotomateriaal blijkt dat voertuigen van CIMEX betrokken waren bij de transactie met de appels. CIMEX heeft ondertussen het ontslag van 8 functionarissen aangekondigd. Een supermarktmanager van La Puntilla vertelde persbureau EFE, op voorwaarde van anonimiteit, dat de affaire ‘minder lelijk is als ze zeggen’. Hij ontkent betrokken te zijn bij de hamsteractiviteiten. ‘Iedere man nam het maximum aan appels mee dat was toegestaan’ en hij vertelt dat hij en zijn ondergeschikten werden onderworpen aan een streng onderzoek door de autoriteiten en vrezen hun baan te verliezen.

Bron
* Diverse persbureaus, 19 september 2018

Linken
* De publikatie van Iroël op zijn weblog La Pupila Insomne, 8 september 2018
* De publicatie van hetzelfde artikel op de staatswebsite Cubadebate leverde ruim 650 reacties op, 9 september 2018

Staatsmedia zwijgen over beschuldiging verkrachting door volleyballers

De Cubaanse staatsmedia hebben na drie dagen zwijgen, een kort bericht gepubliceerd over de aanhouding van 8 leden van het Cubaanse volleybalteam in Finland. Ze worden ervan verdacht betrokken te zijn geweest bij een verkrachting. Twee van hen zijn inmiddels in vrijheid gesteld. De partijkrant Granma en de website Cubadebate meldden dat leden van de selectie vanwege ‘een vermoedelijk misdrijf’ in de cel zitten, maar noemen het delict waarvan zij worden beschuldigd niet met name. Op de sites van Granma en Cubadebate melden bezoekers dat ‘de halve wereld daar al enkele dagen van op de hoogte was’ door berichten van de internationale pers.

logo-volleybalIn de berichtgeving beperken de staatsmedia zich tot het afdrukken van de brief van de Cubaanse Volleybalbond / Federación Cubana de Voleibol over de gebeurtenissen in Tampere in Finland waarin wordt gezegd dat de bond in permanent contact met de Cubaanse ambassadeur in Finland staat om meer details te krijgen over de aanhouding en ondervraging van  Osmany Santiago Riante Mestre, Abraham Alfonso Gavilán, Ricardo Norberto Calvo Manzano, Rolando Cepeda Abreu, Luis Tomás Sosa Sierra en Dariel Albo Miranda. In afwachting van nader onderzoek blijkt, aldus de bond, dat hen daden ten laste worden gelegd die ‘volledig buiten de discipline vallen, het gevoel van eerlijkheid en respect die in onze sport bestaan en in de samenleving die wij sinds januari 1959 verdedigen.’ Er worden maatregelen voorbereid tegen dergelijk gedrag dat ‘niet overeenkomt met de ethiek en de principes waarin wij zijn opgevoed.’ De rechtbank in Finland maakte gisteren bekend dat de 6 Cubanen tot 26 augustus in voorarrest kunnen worden gehouden totdat de ten laste legging of hun vrijlating wordt bekend gemaakt. Het Cubaanse mannenteam is een van de twaalf ploegen die zich hebben geplaatst voor het olympisch toernooi in Brazilië.

volleybal-team-cuba-2016

Leden van het Cubaanse volleybalteam

Slechte berichtgeving
Uit reacties op de site van Granma en Cubadebate overheerst de kritiek op de late en onvolledige berichtgeving door de staatsmedia over dit voorval. Ook wordt het verhullend taalgebruik bekritiseerd omdat elke verwijzing naar een mogelijk ‘seksueel misdrijf verzwegen wordt’. De meeste lezers noemen de gedragingen van de spelers ‘een schande voor het Cubaanse volleybal en voor de liefhebbers van volleybal.’ (…) ‘Ze worden beschuldigd van verkrachting van een Finse vouw. Dat is niet de Nieuwe Mens waarover Che sprak.’ Een enkeling zet vraagtekens bij het ‘type vrouw’ dat met zulke mannen mee gaat. Eén reageerder Singh Castillo kritiseert de geheimzinnigheid rond de berichtgeving en wijst erop dat zo allerlei geruchten ontstaan. Hij geeft zelf een ironisch voorbeeld van zo’n reactie: ‘Het zijn allemaal leugens. In werkelijkheid hebben deze ‘jongens’ enkel bestekken uit de eetzaal van het hotel geleend, nog eens vier handdoeken en drie rollen toiletpapier meegenomen. Dat soort verhalen gaat de ronde doen als men niet de ware reden van de gebeurtenissen noemt. Wat een waanzin,’ aldus Singh Castillo. Natuurlijk ontbreekt ook de beschuldigende vinger richting ‘contrarevolutionairen, provocateurs en mensen van laag allooi, veelvuldig gefinancierd door de maffia van Miami’ niet. Die zouden van deze gebeurtenissen kunnen profiteren.

Bronnen
* Granma, Diario de Cuba en Cubadebate

Toespraak Obama liet niemand koud

In De Volkskrant van 23 maart schrijft Marjolein van de Water over de rede van Obama, die hij dinsdagochtend (locale tijd) in het Grote Theater in de Cubaanse hoofdstad heeft gehouden en die werd uitgezonden door de Cubaanse TV. Ze geeft aan, hoe ‘Obama’s retoriek ook de kritische Cubaan niet koud laat.’ Zij spreekt met de aanvankelijk zeer septische schrijver en dissident Ångel Santiesteban, die na afloop concludeert: ‘Mensen hier weten niet dat er een andere manier van denken mogelijk is, dat er alternatieve bestaan voor de officiële manier van denken. En Obama heeft  vandaag geholpen nieuwe gedachten te vormen.’
In de gecontroleerde media is de reactie op Obama’s toespraak vooral defensief en wordt de traditionele toonzetting weer krachtig opgenomen: angst voor verandering, rancune tegen de VS en de ballingen en vooral de morele superioriteit van het Cubaanse regime.
De oproep van Obama dinsdag jl. in het Gran Teatro Alicia Alonso van Havana aan de jongeren om zelf de toekomst op te bouwen en zijn verwijzing naar het particulier initiatief als instrument van emancipatie, zijn bij de regime-sympathisanten blijkbaar hard aangekomen. Hier volgen enkele van hun reacties.

Barack Obama

‘Cultivo una rosa blanca’. Als president van de Verenigde Staten van Amerika, bied ik het Cubaanse volk vandaag een vredesgroet aan. Ik kweek een witte roos.’ Regel uit een gedicht van de Cubaanse vrijheidsstrijder José Martí

Enrique Ubieta, journalist van de officiële website Cubadebate:
‘De blokkade is moorddadig. Zou het niet gepast zijn geweest, uit naam van de Staat die hij vertegenwoordigt, excuses aan te bieden? ’ (…) ‘De toekomst van Cuba moet in handen zijn van de Cubanen’ (uitspraak Obama), alsof die al niet in handen van het volk was sinds 1959’.‘Het samenlevingsmodel waar wij naar streven is niet dat van het corrupte Miami, zoals Obama voorstelde met ongewone naïviteit’.

Staatsblogger Iroel Sánchez van de weblog La pupila insomne:
‘Zoals voorzien werd er aan het begin van de bijeenkomst aandacht geschonken aan de terroristische acties gepleegd door de Islamitische Staat in België (…), maar zoals te verwachten was bracht deze verschrikkelijke daad de spreker niet op de 3.478 Cubanen die zijn overleden als slachtoffers van het terrorisme, gefinancierd en aangemoedigd vanuit de VS’.(..) ‘Systematisch gebruikte hij tijdens zijn toespraak veronderstelde tegenstellingen zoals jongeren en historie, staat – individu, regering-volk, verleden –toekomst,  bedoeld als strategie om verdeeldheid te zaaien binnen de Cubaanse samenleving’. Hij verwees naar ‘ondernemers’, succesvolle Cubaanse emigranten wier voorbeeld we, volgens onze gast, zouden moeten en kunnen volgen in naam van ‘de verandering’ die hij ons oplegt, en hij wijst ons erop dat deze landgenoten gebruik hebben gemaakt van de ‘mogelijkheden’ die het Amerikaanse kapitalisme bieden. (…) Let op, het woord verandering kwam 14 keer voor in zijn toespraak’. (…) ‘Maar laten we niet vergeten dat bij elk succes er duizenden zijn die aan de kant van de weg blijven liggen en dat elke economisch triomf in de wereld van nu in de meeste gevallen de vernietiging van de hoop van velen is. Het stimuleren van het privé-initiatief is niet precies een daad van oprechtheid.’

bezoek-obama-Bay Rays y el equipo nacional de Cuba-22032016

‘In veel opzichten zijn de VS en Cuba twee broers die zijn vervreemd van elkaar, hoewel we hetzelfde bloed hebben’

Daylén Vega Muguercia, journalist van de officiële website Cubadebate:
‘Obama glimlacht en zegt geen veranderingen op te willen leggen, maar hij stopt niet met zijn ‘model’ aan ons te verkopen o.a. door 20 miljoen dollar ter beschikking te stellen voor de subversie en de programma’s ter verandering van het regime. Hij verdedigt het recht van de Cubanen op een eigen vakbond, maar vergeet dat 80% van de Amerikanen niet het recht hebben lid te worden van een bond.’

spiritsten-El Doctor en Ciencias Enrique Alemán, presidente de la Asociación Espiritista de Cuba.jpg,

Enrique Alemán, president van de Asociación Espriritista de Cuba (Beweging van Spiritisten) zegt in Juventud Rebelde: ‘Een van de onderdelen van zijn toespraak was de oproep tot godsdienstvrijheid in Cuba, in een land met vrijheid van godsdienst, dat een religieuze democratie kent, waar mensen hun geloof kunnen kiezen en veranderen net zo vaak als ze willen’.

Leyde Rodríguez Hernández, professor aan het Instituto Superior de Relaciónes Internacionales: De toespraak is een uitnodiging tot demobilisatie, een oproep om elk compromis (betrokkenheid ) te verliezen met wat we in de afgelopen jaren in dit land hebben opgebouwd’. (.) ‘Obama spreekt over veranderingen, met één pennenstreek wist hij het feit dat de Revolutie de belangrijkste verandering in dit land was en niet alleen vrijheid, onafhankelijkheid en rechten bracht, maar ook sociale rechtvaardigheid en waardigheid’.

bezoek-obama-La Primera Dama con Malia y Sasha en La Catedral de La Habana2003216. jpg

Obama: ‘Wij willen Cuba geen veranderingen opdringen. De veranderingen komen van het Cubaanse volk’

René González, één van de leden van de Cuban Five
De vrees dat de dooi tussen de VS en Cuba, het revolutionaire vuur in Cuba zal doven, wordt ook verwoord door René González, de eerste van de Cubaanse Vijf, de Cubaanse spionnen die door de VS geleidelijk werden vrijgelaten. Hij legt uit hoe tegelijk de revolutionaire waarden te bewaren en relaties te onderhouden met een grootmacht die Cuba vijandig gezind is. De website Cubanismo publiceerde een interview met René González. Citaat: De Cubaanse Revolutie vertegenwoordigt het morele kompas op de weg naar die bestemming en de politiek van de VS tegenover Cuba wil dat kompas van zijn koers doen af wijken. Door de relatie met de Cubaanse samenleving willen ze onze waarden ondergraven, en zo het voorbeeld en de inspiratie vernietigen die het internationalisme en de solidariteit van de Cubaanse Revolutie voor de volkeren van Latijns-Amerika belichaamt. Deze benadering impliceert een zachtere houding tegenover Cuba.

El General de Ejército Raúl Castro Ruz, Presidente de los Consejos de Estado y de Ministros, asiste al discurso del presidente de los Estados Unidos de América, Barak Obama, en el Gran Teatro de La Habana Alicia Alonso, el 22 de marzo de 2016. ACN FOTO/Jorge LEGAÑOA ALONSO/sdl

Raúl Castro Ruz in het Gran Teatro van Havana luisterend naar Obama

Link
* Samenvatting toespraak van 22 maart Barack Obama in de NRC
Video Youtube

* De integrale tekst van Obama, 34 minuten:

Verwarring en kritiek reisbeperkingen artsen

De reisbeperkingen voor Cubaanse artsen die maandag 7 december ingaan, leidden tot verwarring en kritiek onder de beroepsgroep. Dat blijkt uit de reacties op een forum dat woensdagochtend 10 uur door het Ministerie van Volksgezondheid op de website Cubadebate van start ging. Artsen stellen vragen (‘vallen gepensioneerde artsen ook onder de speciale migratieregelingen?’ vraagt Rita) en leveren kritiek. Ramanoco noemt de speciale vergunning die artsen voor privéreizen moeten aanvragen carta de libertad / kaart voor de vrijheid, een verwijzing naar de tijd van het kolonialisme. Ruim 460 reacties en vragen verschenen op de site over de impopulaire maatregel, ondertekend door mensen die vaak een alias gebruiken.

medicimilagroHet ministerie antwoordde enkele malen dat ‘reizen van particuliere aard niet zijn verboden en dat ook vestiging in het buitenland mogelijk blijft’ en dat ‘de maatregel bedoeld is om te garanderen dat de dienstverlening in de gezondheidszorg van hoge kwaliteit blijft en verzekerd is voor de bevolking’. Sommige reacties zijn letterlijk overgenomen uit een eerdere verklaring die maandag in de partijkrant Granma verscheen. Het ministerie roept op ‘vertrouwen te hebben zoals altijd in hen die het beste willen voor allen’. Ook wordt duidelijk gesteld dat ‘de maatregel enkel geldt voor specialistische artsen en artsen die zich het laatste jaar hebben gevestigd als beoefenaars van deze specialismen en die geen integrale geneeskunde uitoefenen.’

Liever beter salaris
In reacties wordt er tevens op gewezen dat de verbetering van de salarissen van medisch personeel een betere maatregel zou zijn geweest dan de invoering van reisbeperkingen. ‘Men zou aanpassingen moeten invoeren van de materiële beloningen voor deze belangrijke spelers die zo bijdragen aan de economie,’ aldus Oro22 in een verwijzing naar de omvangrijke inkomsten voor de staatskas in Cuba van de internationale medische missies in het buitenland. Ook werd de vraag gesteld of artsen die inwoner van Cuba zijn maar nu met een onafhankelijk contract in het buitenland werken, wanneer ze het land bezoeken een vergunning moeten vragen als zij opnieuw in het buitenland willen werken. De vraag wordt herhaaldelijk gesteld waarschijnlijk omdat een groeiend aantal medewerkers in de gezondheidszorg als zelfstandige werknemer contracten tekende voor Ecuador, Zuid-Afrika en andere landen in Afrika of de Cariben. Uit het antwoord blijkt dat een dergelijke goedkeuring niet opnieuw nodig is omdat ‘deze artsen niet werkzaam zijn in het gezondheidssysteem in het land, en kunnen gaan en vertrekken zonder een document te overleggen.’

medico-Mom, I scored an assignment to Venezuela -That's great news, my son. Call me when you get to Miami

‘Moeder, ik heb toestemming om op missie in Venezuela te gaan.’ ‘Ach, jongen, wat mooi. Bel me als je in Miami aankomt.’ Cartoon van Garrincha

Forum-on-line
Er is ook kritiek over de kwaliteit van het forum waar een uur na aanvang en het verschijnen van een honderdtal vragen nog slechtst drie antwoorden verschenen. Een bezoeker bekritiseert het tijdstip van het debat online ’als de betrokken gezondheidswerkers aan het werk zijn om de noodzakelijke diensten voor de bevolking te verlenen.’ En México2 vraagt zich af tot wie men zich kan wenden als men het met de beslissing oneens is en of men zich tot de top van het ministerie kan wensen of tot het Hooggerechtshof.

Procedures
Ook wordt de onrust duidelijk onder artsen die reeds in het buitenland werkzaam zijn. Zo vraagt men zich af of deze bij terugkeer naar Cuba weer terug kunnen keren naar het buitenland, zonder dat er een eenzijdig besluit wordt opgelegd. Een andere bezoeker met de alias Doctor geeft alvast het antwoord: ‘Die garanties zijn er niet. Er zullen er velen zijn die liever de Cubaanse nationaliteit verliezen dan te worden vastgehouden in eigen land.’ De reactie van de autoriteiten luidt: ‘De procedure begint bij het verzoek van de werknemer aan de directeur van zijn afdeling, waarin het motief van de reis (tijdelijk bezoek of vestiging in het buitenland) wordt omschreven.’ Als deze eerste stap is gezet ‘beschrijft de directeur de garantie van continuïteit van de medische zorg aan de bevolking en hoe de dienstverlening wordt georganiseerd zonder dat zijn/haar vertrek deze nadelig beïnvloedt.’ Vervolgens wordt een ‘passende analyse gemaakt’ en ontvangt de betrokkene ‘een spoedige reactie binnen een termijn van 50 dagen.’

Logo-de-MedicinaSlavernij
Dokter Lázaro Hernández Coteron laat blijken het oneens te zijn met de nieuwe maatregel: ‘Word ik als burger door mijn specifieke beroep niet in mijn rechten beperkt?’ En een ander commentaar laat weten met alias Ramanoco, dat de procedure om het land te verlaten hem doet denken ‘aan de tijd van de kolonie toen men sprak over een carta de libertad/brief voor vrijlating, een verwijzing naar de periode van slavernij. Die verwijzing is later op de dag spoorloos verdwenen op de site van Cubadebate.

Linken
* Op de website Cubadebate verschenen 460 vragen en reacties
* De antwoorden van het ministerie

Fidel Castro adviseert kaasmakers in Guatao

Volgens de officiële Cubaanse media bezocht de voormalige Cubaanse leider Fidel Castro afgelopen vrijdag het plaatsje Guatao in de provincie Havana. Hij bezocht er een instituut voor voedselonderzoek, sprak er over klimaatsverandering en over de productie van kaas in zijn land. In dissidente publicaties wordt herinnerd aan het Cubaanse gezegde dat eindigt ‘als het feest van Guatao’, namelijk in ruzie en geweld. *)

Fidel-Castro-Instituto-de-Investigaciones-de-los-Alimentos-03072015

Fidel Castro tijdens zijn bezoek aan het Instituto de Investigaciones de los Alimentos in Guatao

Fidel Castro verscheen drie maanden geleden voor de laatste maal in de openbaarheid namelijk op 4 april toen hij een delegatie uit Venezuela begroette. Zijn bezoek aan Guatao vond plaats enkele dagen na de aankondiging van de heropening van ambassades van Cuba en de VS. Aan de bijeenkomst namen verder de Minister voor de Voedselindustrie,  María del Carmen Concepción González, directieleden van het staatsbedrijf en professoren verbonden aan het instituut, deel.

Melkproductie gedaald
De melksector in Cuba maakt een zeer moeilijke periode door vergeleken met bijvoorbeeld 1984 toen sprake was van een melkproductie van 1.100 miljoen liter melk. Het Cubaans Bureau voor de Statistiek noteerde in 2014 een productie van 497 miljoen liter.

Reacties op Cubadebate
De officiële website Cubadebate telt nu bijna 80 reacties waarin de voormalige leider wordt geprezen om zijn grote wijsheid en revolutionaire geest hoewel in het artikel zelf Fidel Castro nauwelijks aan het woord komt. Er is één kritische reactie van Juana die al snel terecht wordt gewezen (‘nietsnut’) door andere bezoekers.

Maar ik zeg u dat het goed is Fidel actief te zien. Het is een voorrecht voor een land te kunnen rekenen op zoveel wijsheid.¡VIVA FIDEL!

Dat de wereld naar hem luistert. Fidel, verdomme!

Het is onze Comandante voor altijd, leeftijd en gezondheidsproblemen zijn geen barrière voor een echte revolutionair.

Op deze planeet leeft geen mens met het karakter van onze Comandante en jefe, altijd bezorgd om zijn volk, de wereld ondanks zijn leeftijd en gezondheid. VIVA FIDEL.

Wat een verstand heeft hij!

En nu maar hopen dat niet hetzelfde gebeurt met de kaas als eerder met de chocolatín… (ooit bedacht Fidel Castro een oneetbaar alternatief voor chocolade, redactie)

Maar deze bezoeker Juana wordt direct terechtgewezen:
‘Juana je bent een nietsnut, want al jouw reacties zijn tegen de menselijkheid. Je beseft zeker niet dat zelfs de Yankees op dit moment terugkrabbelen omdat ze geen gelijk hadden.’

Fidel's bezoek haalde de voorpagina van de partijkrant Granma

Fidel’s bezoek haalde gisteren de voorpagina van de partijkrant Granma

Bron
* Diario de Cuba en 14ymedio

Link
* Juan Reinaldo Sánchez was tussen 1977 en 1994 lijfwacht van Fidel Castro. Hij schreef er een boek over getiteld ‘Het verborgen leven van Fidel Castro’, dat vorig jaar in het Nederlands verscheen. Sánchez beschrijft o.a. dat er in Nazareno, twee tot drie kilometers van de residentie Punto Cero van Fidel Castro in Punto Cero, al een fabriek staat waar speciaal voor de Cubaanse leider kaas, yoghurt en ijs worden geproduceerd.
Zie ook: Deze Cubaweblog van 23 mei 2014
* Meer Engelstalige informatie over Fidel’s obsessie met melk en koeien

Noot

Fiesta del Guatao

Fiesta del Guatao

* Acabó como la fiesta del Guatao of het eindigt ‘als het feest van Guatao.’ Een Cubaanse uitdrukking die verwijst naar een feest in het dorpje Guatao in de provincie Havana. Daar organiseerde Mama Kindimba vaak feesten of guateques waar suikerrietarbeiders uit de omgeving op afkwamen. Die feesten liepen nog wel eens uit op een handgemeen vooral onder invloed van sterke drank. Cubanen zeggen nu vaak als waarschuwing wanneer een feest dreigt uit te lopen op ruzie dat het ‘eindigt als een Guatao-feest.’

Politie maakt einde aan concert Los Van Van

Het stopzetten door de politie van een concert zondagavond van de bekende muziekgroep Los Van Van heeft in Cuba tot commotie geleid, zelfs op website van de staat. Om 10.30 uur eiste de politie dat het concert vanwege het overschrijden van de eindtijd, zou worden gestaakt. Los Van Van trad op in de Rode Salon van Club Tropical waar een avond eerder nog de Amerikaanse groep The Dead Daisies optrad.

los van van-politie-agent-01032015Fotograaf Iván Soca maakte foto-opnamen van de stopzetting van het concert, plaatste deze op zijn Facebookpagina, inclusief een open brief aan de journalist van de staatstelevisie Randy Alonso, met het verzoek deze brief te publiceren o.a. op de website Cubadebate. ‘Om half elf stapte een politieagent het toneel op; hij maakte een einde aan de meest authentieke show die ik in 12 jaar van dit orkest, het orkest van Juan Formell, zag,’ aldus Soca die veelvuldig fotografeert bij concerten van Los Van Van. Soca: ‘Ik dacht dat het een onderdeel was van de act en dat de politieagent zich aansloot bij dit wonderlijke feest, maar dat was niet zo.’ Het muziekoptreden werd onderbroken toen de groep een nummer zong van hun laatste cd ‘Somos diferentes / Wij zijn anders.’ Het publiek reageerde op de interventie van de politieagent met de kreet: ‘Het heeft geen zin, het heeft geen zin’.

los van van-politie-01032015Te laat
De fotograaf zegt op de weblog El Microwave dat hij een publiekelijke uitleg verwacht van de politieke autoriteiten over deze ‘schoffering’, niet enkel van ‘de fenomenale musici waaruit Los Van Van bestaat maar – vooral – voor de duizenden Cubanen die slachtoffer werden van deze daad van onkunde en niet uit te leggen vorm van despotisme.’ Volgens sommigen zou het politieoptreden samenhangen met het late uur van het concert en had de politie al om 10 uur gewaarschuwd dat het concert beëindigd moest worden. Maar ook wordt opgemerkt dat een avond eerder het concert van de Amerikaanse band The Dead Daisies veel later was afgelopen en de politie niet ingreep.

Uit het Facebook van Ivan Soca. 'Bureaucratie is de kunst om het simpele te veranderen in het moeilijke, door middel van het zinloze

Uit het Facebook van Ivan Soca:
‘Bureaucratie is de kunst om het simpele te veranderen in het moeilijke, door middel van iets zinloos’

Reacties
De website Cubadebate schonk maandag al aandacht aan het incident en citeerde ook uit de brief van fotograaf Ivan Soca. De redactie van de website stelt vooral veel vragen bij het abrupte einde van het concert en vraagt zich af wie er verantwoordelijk is voor de openingstijden van dergelijke culturele instellingen. ‘Is dat de agent van dienst of de provinciale autoriteiten voor de cultuur. En welke rol speelt de leiding van een dergelijke instituut zelf? En als het werkelijk om het overschrijden van de tijd ging, waarom mocht het concert een avond eerder dan tot 12 uur doorgaan. Hoe gaat men om met het optreden van een gerenommeerd orkest als Los Van Van? Is het terecht om een concert van dit niveau abrupt te beëindigen’. Bezoekers van de website Cubadebate reageren ook zoals Leo: Een van de grote tekortkomingen in Cuba is de wijze waarop een groot deel van de politie optreedt, hoe ze er niet in slagen de context te begrijpen en in dit geval een uitzondering te maken. Ik ben er zeker van dat wanneer er sprake zou zijn geweest van een politieke manifestatie of als Silvio (bedoeld wordt Silvio Rodriguez, de populaire aan de Castro’s toegewijde zanger, red) zou hebben gezongen over de Cuban Five ze zouden zijn doorgegaan, zelfs tot 7 uur ’s ochtends.’

Linken
* Videoclip van Somos Diferente. De cd kwam vorig jaar uit en werd opgedragen aan de vorig jaar overleden oprichter van de groep Los Van Van, Juan Formell
* Website Microwave met uitspraken van fotograaf Ivan Soca en meer foto’s van het politieoptreden
* Facebookpagina van Ivan Soca. Soca blijkt bevriend met de graffiti-artiest El Sexto, die op dit moment vanwege zijn kunstuitingen ruim 2 maanden gevangen zit
* De regimegezinde website Cubadebate reageert op 2 maart jl. en citeert uit de brief van Ivan Soca

Cubaanse dissidenten spreken met Congresdelegatie uit de VS

Een groep leden van het Amerikaanse Congres heeft gisteren gesproken met een groep dissidenten, activisten en onafhankelijke journalisten uit de Cubaanse civil society. Twee uur lang konden de opposanten van het regime in een gesprek met de Democratische senatoren Richard Durbin (Illinois), Debbie Stabenow (Michigan) en Sheldon Whitehouse (Rhode Island), Chris Van Hollen (Maryland) en Peter Welch (Vermont) onder leiding van senator Patrick Leahy, hun visie op de toenadering tussen de VS en Cuba geven. In het gesprek bleek o.a. dat de oppositie onderling van mening verschilt over de toenadering tussen beide landen.

Van links naar rechts: Patrick Leahy, Debbie Stabenow, Chris Van Hollen en Sheldon Whitehouse in Havana

Van rechts naar links: Patrick Leahy, Debbie Stabenow, Chris Van Hollen en Sheldon Whitehouse in Havana

Woordvoerder Elizardo Sánchez van de Cubaanse Commissie van Mensenrechten en Nationale Verzoening (CCDHRN), overhandigde Leahy een lijst met de namen van 24 gevangenen, die straffen uitzitten van 10 tot 20 jaar vanwege hun politieke activiteiten. Sánchez verzocht de senator deze zaak op de agenda te zetten van de bilaterale dialoog die aanstaande woensdag in Havana begint tussen de VS en Cuba. De leider van de CCDHRN gaf de wachtende pers aan dat de opvattingen van de aanwezige dissidenten soms uiteenliepen omdat ‘niet allen instemmen met de dialoog tussen beide regeringen’ terwijl anderen ‘daar positief tegenover staan en geloven dat (beide landen) hun meningsverschillen moeten oplossen aan de gesprekstafel.’

Tegenstander van de dialoog
Berta Soler van de Damas de Blanco, behoort tot de tegenstanders van deze dialoog omdat ‘deze slechts ten voordele is van de Cubaanse autoriteiten vanwege alle middelen die vrijkomen en die men zal gebruiken om het repressieve apparaat te versterken waardoor alles bij het oude blijft.’ Aan de bijeenkomst namen 15 deelnemers uit de civil society deel waaronder de blogger en krantenuitgever Yoani Sánchez en de voorman van de Patriottische Unie van Cuba, José Daniel Ferrer. De Democratische leden van het Congres kwamen zaterdag in Cuba aan en vertrekken vandaag weer. De Democraten hadden ontmoetingen met functionarissen van de Cubaanse regering, medewerkers van de Amerikaanse vertegenwoordiging in Havana en met Europese ambassadeurs als die van Spanje, Mexico, Noorwegen en Colombia. Ook de Nederlandse ambassadeur in Havana sprak met de Amerikaanse volksvertegenwoordigers. Het bezoek ging vooraf aan de officiële onderhandelingen tussen de regeringen van Cuba en de VS op 21 en 22 januari deze week.

Bron
* Diverse persbureaus
Link
* De berichtgeving over het bezoek in de Cubaanse media, Cubadebate

Cubaanse artsen werkzaam in Amerikaans behandelcentrum

Sinds gisteren werken Cubaanse artsen in Liberia die de ebola-epidemie bestrijden, in een behandelcentrum van de Noord-Amerikaanse instelling USAID oftewel de Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional. De ebolaramp leidt tot opvallende vormen van samenwerking. Standaard wordt deze Amerikaanse organisatie door de Cubaanse overheid omschreven als hoofdrolspeler in ‘de contrarevolutie tegen de jeugd’ en ‘stimulator van antiregeringsactivisme in Cuba’.

Cubaanse artsen werkzaam in een ziekenhuis in Monrovia, rechts een logo van USAID. (CUBASÍ)

Cubaanse artsen tijdens de plechtigheid met achter het logo van USAID

Het behandelcentrum ligt in Oost- Monrovia en werd vrijdag door de president van Liberia Ellen Johnson Sirleaf geopend. De aanwezigheid van Cubanen werd gemeld op officiële websites zoals Cubadebate en CubaSí. Zij publiceerden ook diverse foto’s met de gezondheidswerkers uit Cuba en het logo van USAID aan de wanden van het behandelcentrum. ebola-cubana-en-inauguración-de-hospital-antiébola-en-Liberia-31102014Het gaat om een van de grootste behandelcentra in Liberia waar 200 tot 300 patiënten kunnen worden behandeld. Bij de opening waren ook Amerikaanse functionarissen en vertegenwoordigers van de VN alsmede de genoemde Cubanen aanwezig. Op de officiële website Cubadebate worden diverse internationale hulporganisaties genoemd, maar niet de USAID. Een lezer Migue merkt in een reactie nog wel op: ‘Houden jullie van USAID?’

Bronnen
* CubaSi, Cubadebate

Officialistische intellectuelen bezorgd over verlies ‘historisch bewustzijn’

Tijdens een ontmoeting tussen regimegetrouwe intellectuelen van de kunstenaarsbond UNEAC en vicepresident Miguel Díaz-Canel hebben de eersten hun zorgen geuit over ‘pogingen het historische bewustzijn te wissen, de prerevolutionaire periode te verheerlijken en het bewustzijn over de Revolutie af te zwakken.’ Canel waarschuwde voor de ‘historische vijand’ van de Revolutie.

Cubaan met de usb-stick ne het nieuwe wekelijkse aanbod van 'Paquete'.

Cubanen gewapend met usb-sticks halen hun wekelijkse portie ‘Paquete’ op

De vicepresident constateerde dat er tekortkomingen zijn bij de uitvoering van de besluiten die tijdens het laatste congres van de UNEAC (Unión de Escritores y Artistas de Cuba) zijn genomen en hij waarschuwde voor ‘de historische vijand’ die de Revolutie wil vernietigen. Canel hield ook een pleidooi om de ‘culturele instituten’ in het land te versterken. Tijdens de discussie werden ook de gevolgen besproken van de verspreiding van audiovisuele materialen – buiten controle van de Staat – onder de Cubaanse bevolking. De culturele instellingen van de staat staan zeer gereserveerd tegenover dit zogeheten ‘pakket’ waarbij Cubanen via usb-sticks wekelijks via een illegaal circuit worden voorzien van buitenlandse televisieseries, films, videoclips en in Cuba verboden websites. Tienduizenden Cubanen maken er gebruik van en de Cubaanse autoriteiten hebben geen antwoord op deze alternatieve informatievoorziening. De informatie bestaat uit verstrooiende materiaal, maar ook uit kritische documentaires over de Cubaanse regering en historisch materiaal dat strijdig is met de officiële versie van de Revolutie.

logo-uneacCultuurautoriteiten
Aan de discussie werd deelgenomen door de voormalige Minister van Cultuur Abel Prieto die op dit moment adviseur is van president Raúl Castro, Julián González, de huidige minister van Cultuur en Alpidio Alonso van het Departement van Ideologie van het Centraal Comité van de Communistische Partij. De bijeenkomst vond plaats op een moment dat zich in de Cubaanse intellectuele wereld een felle discussie voordoet vanwege het verbod op 7 september jl. van een expositie van de schilder Pedro Pablo Oliva. Het verbod opgelegd door de cultuurautoriteiten van het land, heeft geleid tot solidariteit met Pablo Oliva en achterdocht bij andere beeldenkunstenaars over nieuwe pogingen censuur in te voeren in deze sector.

Bron
* De alternatieve krant: 14ymedio, 2 september 2014
* De overheidssite Cubadebate

Verstopte waterleidingen en lekkages zijn schuld van Amerikaans embargo

Aan de vooravond van de rituele veroordeling door de Verenigde Naties van het Amerikaans embargo tegen Cuba, vullen de Cubaanse media zich met een lange lijst van ‘consequenties’ van het embargo. Hoewel het embargo een unanieme veroordeling verdient van de wereldopinie, dragen deze nieuwe verhalen bij aan een ridiculisering van het probleem.

krotwoningeninhavanaSinds kort zijn ook de beroerde woonomstandigheden van veel Cubanen te wijten aan dit embargo. Het Cubaanse persbureau Prensa Latina noemt ‘de verstopping van leidingen’ en ‘allerlei lekkages’ als euvels die voortkomen uit het embargo. ‘De bouw van woningen is een belangrijk doelwit van het economisch, commercieel en financieel embargo dat dit eiland door de VS is opgelegd en waardoor de ontwikkeling van het wonen van het Cubaanse families wordt belemmerd,’ aldus Roberto Vázquez, directeur Investeringen van het Nationaal Wooninstituut die er aan toevoegt dat ‘als gevolg van deze omsingeling het land niet in staat is toptechnologie (tecnologia de Punta) en materialen te krijgen die in dit buurland wordt ontwikkeld.’ (…) ’Als dit eiland toegang had tot zulke middelen zou de tijd om onroerend goed op te knappen ten voordele van de bevolking, enorm worden ingekort’, aldus Vázquez. Hij stelt het embargo verantwoordelijk voor ‘de wooncomplexen in staat van verval’ in de hoofdstad en in de provinciale hoofdsteden ‘die in zo’n slechte staat verkeren omdat technologie die we uit de VS zouden kunnen krijgen, ontbreekt.’ Mario Larrinaga, directeur van de onderneming Importadora y Exportadora de la Construcción, zegt dat de regering ‘uit andere landen bijna de helft van alle producten die nodig zijn voor de bouw moet invoeren’. Hij doelt o.a. op ‘sanitair meubilair, asfaltdek, elektrische materialen, voorzieningen voor warm- en koudwaterleidingen en bedekkingen van huizen.’

Het woningbouwcomplex Granma bij Havana bestemd voor loyale partijleden, uitmuntende militairen en trouwe medewerkers van de geheime dienst en het Ministerie van Binnenlandse Zaken

Het woningbouwcomplex Granma bij Havana bestemd voor loyale partijleden, uitmuntende militairen en trouwe medewerkers van de geheime dienst en het Ministerie van Binnenlandse Zaken

Reacties
Op de website van Diario de Cuba wordt met voorbeelden en al gereageerd op de uitspraken van de Cubaanse woningbouwautoriteiten. Zo vraagt een lezer zich af hoe het dan mogelijk is de luxe en prestigieuze golfbanen aan te leggen die de regering van Raúl Castro plant. Maar ook wijst men op een recent woningbouwcomplex Granma bij Havana, bedoeld voor Cubaanse hoge militairen en vooraanstaande partijleden waar ook bioscopen, zwembaden, ziekenhuizen, sportzalen en speellokalen voor hun kinderen werden gebouwd. En waar komt dan de technologie vandaan en de materialen om de hotels en toeristische voorzieningen of de vrijhaven van Mariel mee te bouwen? En over de gewenste tecnologia de Punta uit de VS, schrijft El Mongo: ‘De Rolex van Antonio Castro (zoon van Fidel) heeft toptechnologie (el Rolex de Antonio Castro tiene tecnologia de Punta)’.

bouwvakkers4Prutswerk
De uitspraken van de woningbouwautoriteiten zijn ook gepubliceerd door de regimegezinde website Cubadebate met een 40-tal reacties, ook kritische. Een lezer vraagt zich af: ‘Het knoeiwerk, het gebrek aan creativiteit en veeleisend zijn, is dat ook de schuld van de blokkade?’
En Kukito vertelt: ‘Sinds kort woon ik met mijn vrouw in een nieuw appartement vanwege mijn rol als ‘internationalista’. Het is een ramp; lekkages aan alle kanten, als het regent komt het regenwater door de buitenmuren, door de raamkozijnen, er is lekkage in de toiletten op elke etage, het knoeiwerk is ongelofelijk. Niets is afgewerkt en mijn appartement is dan nog redelijk vergeleken met de woningen aan de voorkant die pas zijn gebouwd en een jaar geleden opgeleverd en nu al uiteenvallen. Heeft dit met het embargo te maken? Wie zal er voor boeten en waar zijn de materialen gebleven die bedoeld waren voor de bouw van deze huizen?’
Juan Montero Lopez zegt: ‘De Amerikaanse blokkade is de voorbeeldige schietschijf om de inefficiënte, de slechte kwaliteit van elk gebouw dat men neerzet, het gebrek aan esthetiek, de armoedige ontwerpen van de gebouwen, het gebrek aan architectonische kwaliteit voor het onroerend goed, te rechtvaardigen. We moeten eerst deze problemen oplossen die al tientallen jaren duren en elke dag intensiever worden, voordat we onze mond open doen over de effecten van de blokkade.’

Bron
* Diario de Cuba, Cubadebate