Vijftig vrouwen van de Damas de Blanco gearresteerd

Afgelopen weekend werden in Havana, Matanzas, Santiago de Cuba, Villa Clara en Guantánamo meer dan 50 leden van de mensenrechtengroep Damas de Blanco gearresteerd. Zij wilden deelnemen aan een stille tocht. Met deze campagne #TodosMarchamos/Wij trekken samen op wordt de vrijlating geëist van alle politieke gevangenen in Cuba.

damas-de-blanco-actie-politie-02042017

Actie van politie en geheime dienst bij het kantoor van de Damas de Blanco in Havana

In Havana werden 18 vrouwen opgepakt die het plan hadden naar het kantoor van de vrouwengroep te gaan, voorafgaand aan de kerkdienst die zij elke zondag bezoeken. Twee van de vrouwen, Danaisi Muñoz en Eralidis Frómeta werden achtergelaten op een plek 50 kilometer verderop. Ook de leider van de Damas de Blanco, Berta Soler en Yolanda Santana, werden samen met de journalist Ángel Moya, bij het verlaten van het kantoor van de Damas de Blanco gearresteerd en afgevoerd. Berta viel daarbij op de grond en werd door politieagenten meegesleept. Het arrestatieteam bestaande uit 20 leden van de geheime dienst en 30 geüniformeerde agenten, probeerde het maken van foto’s op het moment van de arrestatie te voorkomen. Net als bij eerdere gelegenheden werd de plek aan het oog onttrokken door een groot rood doek. Een groep van ongeveer 40 personen vormde het publiek dat de gewelddadige actie luid toejuichte. Tijdens deze acto de repudio* * werden leuzen geroepen als ‘weg met het uitschot’, ‘weg met deze huurlingen’ en ‘verdwijn uit het land’. Volgens de Damas de Blanco werden 11 vrouwen in Palma Soriano, 2 in Santa Clara en 1 vrouw in Guantánamo gearresteerd, die de viering van de mis wilden bijwonen. In Matanzas werden 14 vrouwen gearresteerd die hetzelfde wensten te doen.

Bron
* Diario de Cuba, 2 april 2017

Noot
**Actos de Repudio zijn door de Cubaanse autoriteiten georganiseerde gewelddadige acties tegen leden van de oppositie of hun familieleden, vaak in de directe omgeving van hun huis. De knokpartijen worden door de overheid/partijorganisaties georganiseerd, maar gepresenteerd als uitingen van ‘spontane woede-uitbarstingen’ door het volk. Een voormalige voorzitter van de officiële Cubaanse schrijversbond noemde deze actos de repudio ooit ‘verbale lynchpartijen.

482 aanhoudingen en 1 politieke activist overleden in cel

De Cubaanse Commissie voor Mensenrechten en Nationale Verzoening / La Comisión Cubana de Derechos Humanos y Reconciliación Nacional (CCDHRN) meldt dat in de afgelopen maand februari 482 ‘arbitraire aanhoudingen van dissidenten en vreedzame opposanten‘ werden vastgesteld. Eén politieke activist overleed in de Combinado del Este-gevangenis in Havana.

repressie-damas-de-blanco-05032017

Regime-aanhangers voerden zondag jl. actie en gooiden stenen naar de woning waar de Damas de Blanco op zondag bijeenkomen na het houden van een stille tocht.

Het cijfer is iets hoger dan dat in de voorafgaande maanden. Toen was sprake van 359 aanhoudingen in november 2016, 458 in december 2016 en 478 in januari 2017. Citaat: ‘Onze Commissie heeft ook 16 gevallen van fysieke agressie gedocumenteerd en 18 van bedreigingen door de politieke politie en milities waar eveneens vreedzame tegenstanders slachtoffer van werden.’ Opnieuw wordt vastgesteld dat de mensenrechtengroep Damas de Blanco en de Patriottische Unie van Cuba / Unión Patriótica de Cuba (UNPACU) de meest vervolgde groepen binnen de oppositie zijn. De Damas de Blanco werden 90 weekenden op een rij door politie en  geheime dienst getreiterd en lastiggevallen. Op dit moment zitten 54 leden van UNPACU als politieke gevangenen opgesloten. Het grootste deel zit gevangen zonder dat een aanklacht werd geformuleerd. Of zij zijn in afwachting van een proces.

unpacu-dood-combinado del este-Hamel-Santiago-Maz-Hernandez-CCDHRN

Hamel Santiago Maz

Eén dode
De CCDHRN meldt ook de dood op 24 februari in de gevangenis Combinado del Este in Havana van de politieke gevangene Hamel Santiago Maz Hernández, lid van de UNPACU, die sinds 3 juni 2016 gevangen zat. De CCDHRN concludeert ‘dat hij meer dan 8 maanden gevangen zat zonder onderworpen te zijn aan een van die juridische schijnvertoningen die het regime van de Castro’s proces noemt.’

Bijlage
* Februari-rapport 2017 van de CCDHRN

Minstens 9.940 aanhoudingen in 2016 om politieke redenen

De dissidente Cubaanse Commissie voor de Mensenrechten en Nationael Verzoening /  Comisión Cubana de Derechos Humanos y Reconciliación Nacional (CCDHRN) maakte woensdag bekend dat in 2016 minstens 9.940 aanhoudingen in Cuba plaatsvonden die politiek gemotiveerd waren, het hoogste cijfer over de afgelopen 6 jaren. Met gemiddeld 827 detenties per maand staat Cuba aan de top van landen in Latijns-Amerika waar dit type van ‘onderdrukkende acties’ plaatsvinden. De Cubaanse autoriteiten beschouwen dissidenten als ‘contrarevolutionairen’ of ‘huurlingen.’

Minder aanhoudingen
In zijn maandrapport meldt de CCDHRN dat in december 2016 458 ‘arbitraire aanhoudingen’ van ‘vreedzame dissidenten’ plaatsvonden, een stijging vergeleken met de 359 aanhoudingen in november 2016, maar veel lager dan de aanhoudingen die de eerste 4 maanden vanaf januari tot april 2016werden opgetekend, namelijk meer dan 1.000. In december 2016 werden 14 gewelddadige acties door politie-eenheden geteld, 37 vijandige intimiderende acties en 2 gevallen van een zogeheten acto de repudio. (Actos de Repudio zijn door de Cubaanse autoriteiten georganiseerde gewelddadige acties tegen leden van de oppositie of hun familieleden, vaak in de directe omgeving van hun huis. De knokpartijen worden door de overheid/partijorganisaties georganiseerd, maar gepresenteerd als uitingen van ‘spontane woede-uitbarstingen’ van het volk. Een voormalige voorzitter van de officiële Cubaanse schrijversbond noemde deze actos de repudio ooit ‘verbale lynchpartijen.’)

damas-blanco-derechos-humanos-10122015

Aanhouding op 10 december 2015 van een lid van de Damas de Blanco

Drie doelwitten
De mensenrechtencommissie wijst erop dat de meest vervolgde groepen in Cuba op dit moment de Damas de Blanco zijn – zij organiseren elke zondag een vreedzame tocht om respect te vragen voor de mensenrechten – en de Unión Patriótica de Cuba. De laatste organisatie is slachtoffer geworden van ‘daden van vandalisme en diefstal door de politie’ in haar gebouw in Santiago de Cuba en de woningen van enkelen van haar activisten. De CCDHRN wijst ook op de situatie van twee politieke gevangenen die sinds november 2016 gevangen zitten, namelijk Eduado Cardet, coördinator van de Movimiento Cristiano de Liberación en de graffitikunstenaar Danilo Maldonado El Sexto. De laatste wordt door Amnesty International beschouwd als ‘gewetensgevangene’. El Sexto zit sinds 26 november gevangen omdat hij na de dood van Fidel Castro de tekst ‘Se fue’ of ‘Die is weg’ op een muur plaatste.

Bron
* 14ymedio, 5 januari 2017

Bijlage
* Maandrapport CCDHRN, december 2016

Acties geheime dienst tegen Damas de Blanco

Hoewel de mensenrechtengroep Damas de Blanco had aangekondigd tijdens de rouwperiode van Fidel Castro, geen activiteiten te ontplooien, is de Cubaanse geheime dienst afgelopen weekend in de omgeving van de woningen van mensenrechtenactivisten wel in actie gekomen. Ook journalisten, politieke opposanten en de graffitikunstenaar El Sexto werden afgelopen week gevangen gezet.

dood-fidel-el-sexto-se-fue

El Sexto zette vorige week zaterdag een tag op de muur van hotel Habana Libre: ‘Hij is weg’.

Volgens de website Diario de Cuba werden in Colón (provincie Matanzas) Caridad Burunate, Tania Echeverría Menéndez, Maira García Álvarez en Asunción Carrillo in de woning van Burunate opgesloten. Dat gebeurde ook op andere plekken in het land. In  het geval van Caridad Burunate eindigde het beleg rond haar woning met de arrestatie van haar neef Francisco Rangel Manzano. Hij kreeg een boete van 2.000 peso’s opgelegd vanwege ‘weerspannigheid.’ In de woning zaten andere gezinsleden opgesloten, samen met Carlos Orlando Olivera Martínez, lid van de beweging Partido por la Democracia Pedro Luis Boitel. Het kwam tot een incident toen een van de Damas, Olivera Martínez, een foto wilde nemen van de militairen voor de woning en enkele buurtgenoten uit de omgeving. De buurtbewoners grepen demonstratief in hun kruis om de Damas te beledigen. Toen Francisco Rangel Manzano de leidinggevenden van de geheime dienst wees op dit beledigende gebaar, gaf majoor Batista opdracht hem gevangen te nemen.

obsceen-ivan-hdez-carrillo-jpg

Obsceen gebaar bedoeld voor de Damas de Blanco. Deze man ging vrij uit.

Tijdens het incident, aldus Caridad Burunate, werden kreten geslagen als ‘Ik ben Fidel, leve de Revolutie, leve Fidel.’ De vrouwen reageerden met ‘Weg met de dictatuur, Weg met Fidel, en Het volk sterft van de Honger.’ Rangel Manzano werd afgevoerd naar een politiebureau waar men hem zei dat wanneer hij de boete van 2.000 peso’s niet zou betalen, hij de kans liep 3 maanden tot 1 jaar in de gevangenis te verdwijnen. Hij weigerde dat. De man die het incident met zijn obscene gebaren had veroorzaakt ging vrij uit want ‘hij is een verklikker en hoort bij hen’, aldus Manzano.

Meer arrestaties
Tijdens zijn verblijf op het politiebureau hoorde hij ook nog van de arrestatie van een andere dissident, namelijk Fermín Scull Zulueta. Er zijn meer politieke opposanten, leden van de Damas de Blanco en onafhankelijke journalisten uit diverse delen van het land tijdens de periode van ‘nationale rouw’ aangehouden en voor korte tijd gevangen gezet.

dood-fidel-kistje-fidel-raul04122016

De urn met de as van Fidel Castro is gisteren bijgezet op de Santa Ifigenia-begraafplaats in Santiago, in het oosten van Cuba. Duizenden mensen stonden langs de route die de as van Castro aflegde naar de begraafplaats. Daar werden 21 saluutschoten afgevuurd terwijl omstanders het Cubaanse volkslied zongen. De ceremonie op de begraafplaats duurde iets meer dan een uur en had een besloten karakter. Op het laatste moment werd besloten om geen beelden op televisie te tonen. Fidel Castro heeft zelf verzocht om ook geen straten, pleinen en parken naar hem te vernoemen. Ook zullen er geen standbeelden komen. De urn reisde vanaf vorige week maandag langs het spoor van de revolutie door het land om te eindigen in Santiago, de stad waar Fidel Castro zijn jeugdjaren doorbracht.

Zo werd de nationale coördinator van de Christelijke Beweging van Bevrijding /Movimiento Cristiano Liberación (MCL), Eduardo Cardet, in Holguín geslagen en enkele dagen vastgezet. Het overkwam ook de graffitikunstenaar Danilo Maldonado (El Sexto) in Havana; hij had zaterdag 26 november op de muur van Hotel Habana Libre de tekst geschreven: ‘Hij is weg’. Op Facebook vierde hij de dood van de dictator. El Sexto is de enige stem binnen de dissidentie in Cuba die een publieke actie organiseerde vanwege de dood van de Fidel op 25 november jl. Volgens zijn familieleden is hij in de gevangenis hardhandig afgetuigd.

Gezin dominee bedreigd
Op 2 december, een dag voor de rouwstoet Santiago de Cuba bereikte, werd de provinciale vertegenwoordiger van de Damas de Blanco, Denia Fernández Rey, aangehouden en werd haar te verstaan gegeven dat de vrouwen niet de straat op mochten gaan. Ook religieuze groepen meldden pressie van de autoriteiten. Dominee Frank Irón Pupo van de Apostolisch en Profetische Kerk / Iglesia Apostólica y Profética Viviendo en la Verdad, kreeg zondag bezoek van leden van de geheime dienst die de dienst onmogelijk wilden maken. ‘Ze zeiden me dat ze alles konden vernietigen en me doen verdwijnen,’ meldt Pupo vanuit Nicaro, Holguín. Hij zette echter de kerkdienst voort die tweemaal werd onderbroken. Irón Pupo zei degenen de hem bedreigden, na afloop van de plechtigheid, dat hij de autoriteiten verantwoordelijk zou houden als hem, zijn vrouw of zijn twee zoontjes iets zou overkomen. kerk-esta-iglesia-es-de-fidel_-lauzanIrón Pupo’s gemeente telt 80 leden, maar zondag waren er 30 aanwezig. De thuisblijvers voelden angst om te komen. Het is niet de eerste aanvaring van Pupo met de autoriteiten. ‘Onder mijn gemeenteleden zijn er diverse personen die het niet eens zijn met het systeem. Ik ben hun dominee en ik moet hen verdedigen,’ zegt hij. Bovendien ‘heb ik nooit het maatschappijmodel van deze dictator gedeeld.’

Bron
* Diario de Cuba, 5 december 2016

Link
* Marjolein Van De Water verblijft voor de Volkskrant in Cuba. Vandaag publiceerde zij een gesprek met de dissidente Martha Beatriz Roque, die ooit tot de Groep van 75 behoorde. Zij wilde Cuba niet verlaten toen zij de gevangenis kon verlaten. ‘De onderdrukkers moeten weg, niet ik,’ zegt zij in het interview. 

Oproep aan Rutte: ‘Spreek in Cuba over vervolging Damas de Blanco’

Aanstaande donderdag vertrekt minister-president Rutte voor een kort bezoek aan Havana waar hij de bijeenkomst van de ACS, Associatie van Caribische Staten zal bijwonen. De stichting Glasnost in Cuba zond de minister-president vandaag een brief waarin aandacht wordt gevraagd voor de zeer ernstige positie van de mensenrechtengroepering Damas de Blanco en haar leidster Berta Soler. In de brief wordt aangedrongen deze kwestie in contacten met president Raúl Castro en de Minister van Buitenlandse Zaken, Bruno Rodriguez aan de orde te stellen. Hier volgt de tekst van de brief. 

bandera-holanda-cubaAan de Minister-president,
Minister van Algemene Zaken
Mark Rutte
Postbus 20001
2500 EA DEN HAAG

Amsterdam, 31 mei 2016

Geachte heer Rutte,

Naar aanleiding van uw bezoek deze week aan Cuba, maken wij van de gelegenheid gebruik uw aandacht te vragen voor de zeer ernstige positie van de mensenrechtengroepering Damas de Blanco en haar leidster Berta Soler. De Damas de Blanco vormen een vreedzame oppositiegroepering, die de vrijlating eist van alle politieke gevangenen en respect voor de mensenrechten in Cuba. In 2005 werd de groepering onderscheiden met de Sacharow Prijs van het Europees Parlement. Ondanks de ontspanningspolitiek tussen Cuba en de VS en Cuba en de Europese Unie komt er geen einde aan de vervolging van de Damas de Blanco in Cuba en dreigt nu een politiek proces tegen haar leidster Berta Soler,  die door de Cubaanse autoriteiten beschuldigd wordt van ‘verzet tegen aanhouding’ en die opdracht heeft gekregen het land niet verlaten. (EXP. No. 30-260 – 2016)

damas-de-blanco-mars

Elke zondag verzamelen de Damas de Blanco zich bij de kerk van Santa Rita in Havana

Elke weekend geweld
Afgelopen weekend vond een grootscheepse actie van de Cubaanse politie plaats tegen de woning in de wijk Lawton (Havana) waar de Damas de Blanco bijeenkomen en werden 13 vrouwen onder wie Berta Soler opgepakt en in politiewagens afgevoerd. Elke zondag worden op deze wijze leden van de Damas de Blanco tijdens een stille tocht bij de Santa Ritakerk in Havana en elders in Cuba, gearresteerd. Vaak krijgen zij al eerder huisarrest opgelegd om deelname aan deze stille tocht te verhinderen. Elke zondag gaat het optreden tegen de Damas de Blanco gepaard met geweld van de zijde van de politie of leden van de Cubaanse staatsveiligheidsdienst. Volgens de Observatorio Cubanos de Derechos Humanos (OCDH) werden tussen januari 2016 tot 30 april 2016 2188 arbitraire aanhoudingen geteld tegen vrouwen; de meeste van hen waren lid van de Damas de Blanco.

Universele mensenrechten
Wij dringen er bij u op aan tijdens uw aanstaande ontmoeting met de Cubaanse president Raúl Castro en de Cubaanse Minister van Buitenlandse Zaken, Bruno Rodríguez Parrilla de positie van Berta Soler en de Damas de Blanco aan de orde te stellen en te benadrukken dat volgens de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens, artikel 20: ‘Een ieder recht heeft op vrijheid van vreedzame vereniging en vergadering.’

bus-cuba-nederlandseWij verzoeken u ook aan te dringen op:
* de onmiddellijke stopzetting van het geweld en de agressie tegen de activisten van de Damas de Blanco en anderen die deel uitmaken van de politieke oppositie Cuba,
* de stopzetting en annulering van het proces tegen Berta Soler tegen de achtergrond van het vreedzame karakter van haar activiteiten,
* de ontbinding van gewelddadige groepen van burgers, (zoals de Brigades de Respuesta Rápida) die worden ingezet door de overheid tegen leden van de politieke oppositie en de mensenrechtenbeweging en hun gezinnen,
* de ratificatie en uitvoering door Cuba van het VN-Pact voor Burger en Politieke Rechten en het VN-Pact van Economische, Sociale en Culturele Rechten. Cuba ondertekende beide convenanten op 28 februari 2008 in New York.

Met hoogachting,
Namens de stichting Glasnost in Cuba
Kees van Kortenhof
Amsterdam. 

Verbod drie dissidenten deelname studiebijeenkomst

In het Centro de Estudios Convivencia in Pinar del Río vond dit weekend voor de tweede maal een bijeenkomst plaats over de juridische en maatschappelijke aspecten van een transitie in Cuba. De staatsveiligheidsdienst verhinderde de deelname van enkele genodigden waaronder publicist en socialist Pedro Campos, blogger Regina Coyula en advocaat Laritza Diversent. De bijeenkomst werd geleid door Dagoberto Valdés, directeur van het centrum en de website Convivencia. Valdés ontving in 1999 de Prins Claus Prijs voor  zijn activiteiten binnen Cuba.

convivencia-segundo Encuentro del Itinerario de Pensamiento y Propuestas para Cuba. (Convivencia)-23-24april2016

Foto van de deelnemers aan het tweede Encuentro del Itinerario de Pensamiento y Propuestas para Cuba met o.a. Dagoberto Valdés, in groen shirt.

Advocaat Laritza Diversent kon haar woning in Havana niet verlaten en leverde vervolgens haar bijdrage via een telefoonlijn, o.a. over de wetgeving op verenigingen en over een nieuwe kieswet. Blogger Regina Coyula liet aan de webkrant 14ymedio weten dat twee agenten vanaf zaterdagochtend vroeg voor haar deur stonden en haar opdroegen de woning niet te verlaten.  Coyula zei hen dat zij ‘een ernstige fout’ maakten en voordat zij haar woning weer binnenstapte, zei ze hen ‘de wet te overtreden’. Dagoberto Valdés betreurde de afwezigheid van de drie genodigden en wees er op dat de bijeenkomst vruchten had afgeworpen. Hij wees o.a. op de bijdrage op zondag over de ‘grondwettelijke transitie’ door advocaat René Gómez Manzano. De bijeenkomst in Pinar del Rio was bedoeld om wetsvoorstellen te formuleren voor de ‘noodzakelijke hervormingen die de Cubaanse samenleving nodig heeft’ en waar ‘de burger, binnen een grondwettelijke context, geordend en vreedzaam aan zou kan deelnemen en die de Cubaanse natie leidt tot een toekomst van vrijheid, sociale rechtvaardigheid en vooruitgang.’ Ook werd de economische ontwikkeling van Cuba besproken, op korte, middellange en lange termijn.

damas-de-blanco-straat-afgezet

Politie-afzetting vlakbij de woning waar de Damas de Blanco bijeenkomen

Tientallen arrestaties
In hetzelfde weekend werden o.a. in Havana, Santiago de Cuba en andere plaatsen tientallen vrouwen verhinderd deel  te nemen aan de mars TodosMarchamos / Wij trekken samen op, een campagne gericht op algehele amnestie van politieke gevangenen. In het kantoor van de Damas de Blanco werden 9 vrouwen en 4 mannen gearresteerd die op weg waren naar de Santa Rita-kerk waar elke zondag na de misviering een stille tocht wordt gehouden. Nog eens 15 vrouwen werden in het Ghandi-park in Miramar gearresteerd waar ze bijeenkwamen voor de stille tocht van  #TodosMarchamos. Ook hier werden, volgens organisator G. Rodiles, diverse deelnemers al bij het verlaten van hun woning door politie of leden van de geheime dienst aangehouden. Al enkele weken proberen de veiligheidsdiensten de stille tochten op zondag te verhinderen door steeds meer leden van de oppositie thuis aan te houden en te verhinderen dat zij deelnemen aan de mars. Volgens de Patriottische Unie van Cuba, UNPACU, werden in het hele land 193 mensen aangehouden die ‘van plan waren kerken en parken te bezoeken om op vreedzame wijze de vrijlating van alle politiek gevangenen te bepleiten.’

Bronnen
* Diario de Cuba, 14ymedio

Obama prijst moed Cubaanse dissidenten

Tijdens een bijeenkomst met Cubaanse dissidenten op de Amerikaanse ambassade in Havana prees president Barack Obama vanmiddag ‘de moed’ van dissidenten en andere vertegenwoordigers van de Cubaanse civil society. Hij benadrukte dat onderdeel van de normalisering met Cuba, ondermeer is ‘direct luisteren’ naar stemmen in het Cubaanse volk en zorg dragen dat ‘hun stem gehoord wordt.’

bezoek-obama-dissidenten-miriam-manuel22032016

De Amerikaanse president Barack Obama samen met vertegenwoordigers van de Cubaanse civil society. Van links naar rechts: Miriam Celaya, Barack Obama, Manuel Cuesta en Miriam Leiva

‘Het is een lange weg die we moeten gaan  en we zullen meningsverschillen blijven houden met de Cubaanse regering,’ zei Obama die verder opmerkte: ‘Het vraagt veel moed om actief te zijn in de burgermaatschappij in Cuba’ en dat is ‘een terrein waarover we met de Cubaanse regering voortdurend van mening verschillen’. (…) ‘Er zijn hier mensen die gevangen zaten. Sommigen in het verleden en anderen zeer recent.’ Volgens de mensenrechtengroepering Comisión Cubana de Derechos Humanos y Reconciliación Nacional (CCDHRN), werden afgelopen weekend nog 90 personen vanwege politieke activiteiten gevangen gezet.

Voor en tegen beleid Obama
Aan de bijeenkomst namen opposanten deel die het beleid van toenadering van Obama steunen zoals Manuel Cuesta Morúa (Arco Progresista) en anderen die dit bekritiseren zoals Berta Soler van de Damas de Blanco. Verder waren aanwezig: Miriam Celaya (activist en onafhankelijk journalist), Miriam Leiva (onafhankelijk journalist),  Guillermo Fariñas (ex-politieke gevangene, hij ontving in 2010 de Sacharov Prijs), Antonio G. Rodiles (Estado de SATS), Elizardo Sánchez (Cubaanse Commissie voor Mensenrechten en Nationale Verzoening CCDHRN), Nelson Matute (voorzitter van de Afro-ALCU, organisatie ter verdediging van zwarte Cubanen die vanwege hun seksuele geaardheid worden gediscrimineerd), de advocate Laritza Diversent (Cubalex), Dagoberto Valdés (Convivencia), José Daniel Ferrer (Unpacu), Ángel Yunier Remon (rapper van de groep El Crítico) en Juana Mora Cedeño (Proyecto Arcoiris voor LGBTI-Cubanen).

bezoek-obama-vertrek22032016

Om kwart over negen Nederlandse tijd vertrok het presidentiële vliegtuig van Obama, richting Argentinië. Op het vliegveld José Martí nam hij afscheid van president Raúl Castro.

Bron
* Internetkrant 14ymedio, 22 maart 2016
Link

* Beelden en tekst Obama, TV Marti, 2 minuten
Link
* De officiële website Cubadebate plaatste een Infografia: Cuba y EEUU despues del 17d / Cuba en de VS na 17d.

 

 

Obama aangekomen op Cuba

De Amerikaanse president Obama is geland in Havana voor een historisch bezoek aan Cuba. Hij is de eerste president van de VS in 88 jaar die het communistische land bezoekt.

bezoek-obama-aankomst-vliegtuigtrap-20032016Obama is samen met zijn vrouw Michelle en dochters Malia en Sasha. Ook zijn Congresleden en zakenmensen meegekomen. Obama gaat eerst naar de Amerikaanse ambassade en zal daarna een tour door het oude centrum van Havana maken met zijn gezin  De Amerikaanse president werd op het vliegveld niet ontvangen door de Cubaanse president Raúl Castro, maar door de minister van Buitenlandse Zaken Bruno Rodríguez . Morgen praat de president met president Raúl Castro en dinsdag spreekt hij dissidenten van diens regime.

bezoek-obama-aankomst-bruno-vliegtuigtrap20032016

Obama met achter hem de Cubaanse Minister van Buitenlandse Zaken, Bruno Rodríguez (met bril).

Arrestaties
Enkele uren voor de aankomst van Obama in Cuba, werden tientallen demonstranten opgepakt. Het gaat om mensen van de organisatie Damas de Blanco / Vrouwen in het Wit, een groepering van echtgenotes van politieke gevangenen. Zij demonstreerden bij een kerk waar ze al jarenlang elke week actie proberen te voeren. Normaal gesproken blijven de demonstranten enkele uren vastzitten, maar nu lijkt het erop dat de autoriteiten de arrestanten vasthouden tot dinsdag als Obama Cuba weer verlaat.

mouthaan en herberts cuba_0

Ook twee Nederlandse journalisten, te weten RTL Nieuws-correspondent Erik Mouthaan en cameraman Freek Herberts (zie foto), zijn korte tijd aangehouden. Ze werden meegenomen naar een politiebureau in Havana terwijl ze op reportage waren met twee onafhankelijke Cubaanse journalisten die zich inzetten voor persvrijheid. Na twintig minuten konden de twee weer gaan. De lokale journalisten, Robert de Jesus Guerra en Rolando Reyes Rabanal, werden langer vastgehouden voor ondervraging.

Bronnen
De Volkskrant, 20 maart 2016 en RTL-Nieuws

Noot
* Kees van Kortenhof (Glasnost in Cuba) geeft morgenochtend een reactie op de gebeurtenissen in Havana: even na achten in BNR-Nieuws en even na negen uur in het Radio 1 Journaal.

Staatsmedia ‘Bezoek Obama ontzenuwt mythe mensenrechtenschendingen’

De officiële krant Juventud Rebelde schrijft in de uitgave van zaterdag dat de president van de VS, Barack Obama, tijdens zijn komende reis aan het eiland ‘de mogelijkheid heeft zich tijdens contacten met het Cubaanse volk zich ervan te vergewissen dat de universele waarden als de vrijheid van meningsuiting, vereniging en religie’ op het eiland gepraktiseerd worden.

granma-verkoper-havanaDe krant reageert op uitspraken van vrijdag jl. van Obama waarin hij zei, dat hij ‘tijdens zijn ontmoeting met Raúl Castro zal benadrukken dat de VS de universele waarden als de vrijheid van meningsuiting, vereniging en religie’ zal verdedigen. Al een dag eerder had de partijkrant Granma een poging gedaan te bewijzen dat Cuba een land is waar de mensenrechten worden gerespecteerd. Granma sprak in dit verband over het ‘ontzenuwen van de mythe’ dat de mensenrechten in Cuba worden geschonden. Citaat: ‘Dat is de mantra van diegenen die de politieke agressie die in 1959 begon tegen de voortgang van een Socialistische Revolutie, proberen goed te praten als een filantropische kruistocht’, aldus de auteur van het commentaar. Enkele weken eerder werd de Cubaanse Minister van Buitenlandse Zaken, Bruno Rodríguez Parrilla, door Euronews geïnterviewd en hij zei dat Cuba opposanten toestemming verleent te protesteren en hij noemde toen als voorbeeld de mensenrechtengroep Damas de Blanco.

Weekend met 170 arrestaties
Damas-de-Blanco-que-participan-en-una-protesta-se-resisten-aTijdens een protesttocht van #TodosMarchamos/Wij trekken samen zijn zondag jl. in Havana en Santiago de Cuba meer dan 170 demonstranten gearresteerd. De campagne TodosMarchamos eist vrijheid van alle politieke gevangenen in Cuba. In Havana werden 40 leden van de vrouwengroep Damas de Blanco gearresteerd na hun traditionele stille tocht , die elke zondag na de mis in de kerk van Santa Rita wordt gehouden. In Satiago werden volgens de oppositionele beweging Union Patriótica de Cuba (UNPACU) dit weekend 134 mensen gearresteerd.

Link
* Juventud Rebelde, 20 februari 2016 
Granma, 20 februari 2016

Jaarboek HRW: geen verbeteringen in Cuba

De niet gouvernementele organisatie Human Rights Watch (HRW) constateert in het gisteren verschenen jaarboek dat er in Cuba geen ‘verbeteringen’ op het gebied van de mensenrechten hebben plaatsgevonden sinds de Cubaanse president Raúl Castro en zijn Amerikaanse collega Barack Obama in december 2014 normalisering van de relaties aankondigden. Cubaanse burgers die het regime bekritiseren blijven onderworpen aan criminele processen, aldus het rapport.

Damas-Blanco-Habana-politie-december2015

Politie verhindert activiteit van de Damas de Blanco, december 2015

‘Enkele politieke gevangenen zijn vrijgelaten, maar verder is er niets veranderd. De situatie rond de vrijheidsrechten blijft onverminderd hetzelfde,’ aldus Daniel Wilkinson, onderdirecteur van HRW voor Laijns-Amerika. Volgens Wilkinson is nu ‘de internationale druk en aandacht’ gericht op de regering van het eiland, meer dan nodig opdat het eiland verandert in een democratie. Cuba is, aldus HRW, ‘het enige land in de regio waar repressie tegenover de oppositie politiek beleid is’.

Embargo
‘Het embargobeleid van de VS tegenover Cuba is een volledige mislukking geworden en men heeft niets gedaan om de Cubanen te helpen. Het heeft slechts geleid tot isolement van het eiland, voorzag de Cubaanse regering van een excuus voor de problemen en van een voorwendsel voor politieke repressie,’ vervolgt Wilkinson. Hij benadrukt dat het economische embargo van Cuba nu moet worden opgeheven, wat afhankelijk is van het Congres in de VS.

Arrestaties en intimidatie
In het verslag over 2015 wordt gesignaleerd dat het Castro-regime ‘doorgaat met arbitraire aanhoudingen en met intimidatie van personen die gebruik willen maken van hun fundamentele rechten.’ Het zijn maatregelen die ‘regelmatig gebruikt worden om personen die willen deelnemen aan vreedzame marsen of bijeenkomsten over politieke zaken te hinderen,’ zoals dat herhaaldelijk gebeurt met de mensenrechtengroep Damas de Blanco, een van de meest actieve samenwerkingsverbanden binnen de Cubaanse oppositie. Het overkwam ook, aldus HRW, een groep van 90 personen die manifesteerde tijdens een vreedzame mars enkele dagen voordat de Amerikaanse ambassade in Havana in juli 2015 officieel werd geopend.

Vrije meningsuiting
‘Cubanen die de regering kritiseren blijven onderworpen aan criminele processen. Zij kunnen niet rekenen op een gegarandeerd eerlijk proces en in de praktijk zijn de rechtbanken onderworpen aan de Uitvoerende en Wetgevende machten, waardoor onafhankelijke betekenisvolle rechtspraak onmogelijk is,’ aldus het jaarverslag. Veel van de gedetineerden ‘worden geslagen, gestompt en moeten uren en dagen in isolement doorbrengen.’ In het hoofdstuk gewijd aan de vrijheid van meningsuiting, benadrukt de HRW de opening van publieke ruimten voor wifi, maar stelt ook vast dat ‘de prijs van de verbinding van 2 dollar per uur duur is, in een land waar het gemiddeld maandsalaris 20 dollar bedraagt.’

Migratie
Ondanks de veranderende migratiewetgeving, maakt de regering misbruik van haar macht ‘om het recht op het maken van een reis te beperken met een verwijzing naar de verdediging van de nationale veiligheid.’ (…) ‘Dat zijn middelen die de regering toepast ‘om het reizen van dissidenten te verbieden’ ondanks de gewijzigde migratiewetten van 14 januari 2013. HRW bekritiseert ook de omstandigheden in de gevangenissen van het land waar mensen ‘opgestapeld’ zitten en waar de gevangenen ‘geen toegang hebben tot legale middelen om de herziening van hun zaak te bepleiten.’

SindicalistasenVigilia2

Kritische Cubanen bepleiten het recht op een vrije vakbond en verandering

Vakbonden
Het rapport constateert dat ondanks de herziening van de Arbeidswet in 2014, Cuba voortgaat met het schenden van de VN-conventies over de vrijheid van vereniging, collectief onderhandelen, bescherming van salarissen, het uitbetalen van salarissen en een verbod op gedwongen arbeid. Hoewel de formatie van onafhankelijke vakbonden bij wet technisch mogelijk is, staat Cuba in de praktijk enkel de confederatie van door de staat gecontroleerde vakbonden Central de Trabajadores de Cuba (CTC) toe.

Raad van de Mensenrechten
Tenslotte bekritiseert het rapport het feit dat Cuba een regionale zetel kreeg in de Raad van de Mensenrechten van de VN ondanks ‘zijn problematische achtergrond op het gebied van de mensenrechten’ en ‘consequente pogingen van het land belangrijke werkzaamheden van dit VN-organisatie te blokkeren.’

* Download Engelstalige versie van het Jaarboek 2016 Human Rights Watch