Solide meerderheid voor Berta Soler bij referendum

Berta Soler, de leider van de Damas de Blanco, kan ondanks voorbije kritiek, rekenen op een solide meerderheid onder de vrouwen van de deze mensenrechtengroep. Dat blijkt uit een referendum, dat op haar verzoek onder de vrouwen van de Damas de Blanco is gehouden, nadat de afgelopen weken de kritiek op Soler’s leiderschap was toegenomen. Berta Soler vertrouwt erop haar activiteiten als leider van de groep in de toekomst voort te zetten. In totaal namen 202 van de 233 leden van de Damas de Blanco aan het referendum deel; 180 steunden Soler en 16 stemden tegen haar. Drie biljetten werden ongeldig verklaard en drie biljetten waren blanco.

De stembus wordt geleegd

De stembus wordt geleegd

In de provincie Matanzas kwamen alle 33 leden van de Damas de Blanco hun stem uitbrengen; slechts een stem werd tegen Soler’s leiderschap uitgebracht. Van de 22 leden in Guantánamo verschenen 18 vrouwen waarvan zes voor Berta Soler stemden. In Santa Clara verschenen 16 van de 18 activistenvrouwen en spraken 8 zich uit voor Soler. Van de 12 stemgerechtigde vrouwen in Santiago de Cuba waren 10 vrouwen voor voortzetting van haar leiderschap en in Bayamo waren dat 5 vrouwen. Woensdag werd in Holguín, gestemd met 22 ‘ja’ en vier ‘nee’ stemmen. In de hoofdstad Havana stemden gisteren 79 vrouwen voor Soler en zes tegen haar. Op alle plaatsen waar werd gestemd was een stembus die gecontroleerd werd door waarnemers van verschillende organisaties zoals de UNPACU of de Partido Republicano. Per telefoon werden de resultaten doorgebeld naar Havana. De stembiljetten werden in verzegelde enveloppen naar de hoofdstad gezonden of gebracht.

Geheime dienst
In een interview met de digitale krant 14ymedio spreekt Soler over de rol van de Cubaanse geheime politie bij de stemmingen. Op enkele plaatsen kwam het tot aanvaringen, maar meestal bleef de taak van de staatsveiligheid beperkt tot scherpe controle. Soler: ‘Een waarnemer van de provincie Granma werd ‘s ochtends gearresteerd en aan het einde van de dag was nog niets van hem vernomen. In Havana plakten we posters van Ángel Santiesteban en de kunstenaar El Sexto en de politie wilde dat verhinderen. Wij doen dat, wij deden dat en wij gaan daarmee door want als de Cubaanse regering overal en nergens affiches plakt van de Cuban Five, hebben wij het recht om ook aandacht te schenken aan onze gevangen heeft.* Zeven Damas de Blanco werden bij San Miguel del Padrón aangehouden evenals drie activisten van andere mensengroepen. Een agent van de geheime dienst, Luisito genoemd, dreigde een lid van de Damas met vier dagen gevangenschap als ze voor Berta zou stemmen. En Sobrelis Turroella, die ziek is, werd aangehouden in Alamar. Politieagenten beten haar toe: ‘Hoe gaat het met de kanker?’

De stemcommissie in Havana

De stemcommissie in Havana

Vrije verkiezingen
Berta Soler zei na afloop dat de polemiek in de gelederen van de Damas de Blanco het regime weinig heeft opgeleverd en dat het de eis van de Damas de Blanco in Cuba vrije verkiezingen te organiseren slechts heeft versterkt. Het Foro por los Derechos y Libertades / Forum voor de Rechten en Vrijheden sprak haar steun uit en zei dat ‘het referendum uitgeroepen door haar leider, Berta Soler, aangetoond heeft dat niet enkel de beweging sterk is, maar dat zij klaar is om de uitdagingen die nog wachten, aan te gaan.’

Linken
* Reinaldo Escobar van de digitale krant 14ymedio interviewde Berta Soler op 10 maart 2015
* Deze weblog over de achtergronden van de spanningen bij de Damas de Blanco, 20 februari 2015

Noot
* Ángel Santiesteban is een schrijver die gevangen zit en de kunstenaar El Sexto zit vanwege zijn artistieke activiteiten drie maanden gevangen. De Cuban Five zijn de vijf Cubaanse spionnen die de afgelopen jaren in de VS gevangen zaten, inmiddels allemaal vrij zijn en voor wie de Cubaanse autoriteiten in binnen- en buitenland grootscheeps actie voerden.

Ruim 500 ‘politieke’ aanhoudingen in de maand oktober

Volgens de Cubaanse Commissie voor de Mensenrechten/Comisión Cubana de Derechos Humanos y Reconciliación Nacional (CCDHRN) is het aantal politieke gevangenen in Cuba in de maand oktober gestegen van 60 naar 82. Minstens 520 personen werden om politieke redenen aangehouden, aldus de commissie in zijn maandelijkse rapportage. In de eerste 10 maanden van 2012 vonden  5.625 arrestaties van dissidenten plaats. Dat zijn er gemiddeld 562 per maand.

De commissie wijst er op dat enkele politieke gevangenen, in afwachting van een uitspraak van de rechter, gevangen gehouden worden in gevangenissen voor personen met een verhoogd risico. Onder hen zijn bijvoorbeeld Calixto Martínez, Osvaldo Rodríguez, Juana Castillo, Francisco Osoria, Rafael Matos en Osvaldo Rodríguez Castillo. Het totaal aantal politieke gevangenen is in oktober gestegen van 60 naar 82. In de maand oktober 20102 werden minimaal zes actos de repudio met een totaal van 18 slachtoffers genoteerd. ‘Deze gewelddadige acties worden georganiseerd door de politieke politie met het doel vreedzame tegenstanders van het regime en hun onschuldige gezinnen, inclusief ouderen en kinderen, schrik aan te jagen door het gooien van stenen, het uiten van beledigingen en andere daden van vandalisme tegen hun woningen. Dit vandalisme wordt uitgevoerd door half officiële benden. Deze activiteiten zijn feitelijke misdaden om angst aan te jagen, die verordonneerd worden door de autoriteiten wier taak het juist zou moeten zijn de fysieke en de morele integriteit van de burgers, alsmede de openbare orde te handhaven, ’aldus het rapport.

Vrijlatingen
Daarnaast meldt de Commissie de vrijlating in de afgelopen maand van vier politieke gevangen, namelijk van José Falcón Gómez en Jesús Rojas Pineda (die 18 jaren gevangenisstraf uitzaten na een veroordeling tot 20 jaar) en van de gewetensgevangenen Niurka Luque Álvarez ( Dama de Blanco) en Antonio Michel Lima Cruz, die respectievelijk 7 en 22 maanden opgesloten zaten.

Recente verdwijning
Gisteren werd de advocate en onafhankelijk journaliste Yaremis Flores midden op de openbare weg in Havana gearresteerd. Volgens de blogger en advocaat Laritza Diversent, is Flores sinds dat moment vermist. Diversent spreekt van een ‘ontvoering’. De reden is onbekend. Een groep opposanten trok vervolgens naar het gebouw van Sectie 21 van het Ministerie van Binnenlandse Zaken. De autoriteiten weigerden informatie te geven over de verblijfplaats van Flores.
Yaremis Flores publiceerde gisteren op de website van Diario de Cuba een reportage over de ervaringen van een kankerpatiënt die al enkele jaren door de straten van Havana zwerft zonder verblijfplaats en medicijnen. De autoriteiten hebben hem een ‘vergunning’ gegeven om te ‘zwerven’ waardoor de zwaar zieke man niet langer door de politie wordt lastig gevallen. Flores constateert dat de Cubaanse autoriteiten bij een zogeheten periodiek verslag voor het Hoge Commissariaat van de Mensenrechten van de VN benadrukte dat ‘in Cuba geen enkel mens in de steek wordt gelaten.’ Flores wijst op een nieuw onderzoek dat de VN in 2013 zullen uitvoeren.

Linken
* Rapport CCDHRN OCTUBRE COMISION 2012
*
Reportage van Flores (Spaanstalig) over kankerpatient met vergunning

* Slachtoffers van een ‘turba’ doen verslag
Een groep opposanten in de gemeente López Peña  (provincie Artemisa) doet verslag van de ‘turba’ waar zij op 14 oktober slachtoffer van werden toen zij de eerste verjaardag herdachten van de dood van de oprichter van de mensenrechtengroep  Damas de  Blanco, Laura Pollán.
Weblog met juridische advisering van Laritza Diversent