Kunst in Cuba, het land van de Castro’s

In het Vlaamse weekblad Knack werd de vraag gesteld: ‘Wat is uw mooiste vakantieherinnering?’ De Vlaamse theatermaker Chokri Ben Chikha reageerde met: ‘Als twintiger ben ik als vrijwilliger naar Cuba gegaan. Toen ik daar aankwam, wilde ik de grond kussen. Ik voelde mij Cubaan en zij zagen mij ook als Cubaan. Kunstenaars genieten er ook veel meer aanzien dan hier. Ik heb wel een drie uur durende toespraak van Fidel Castro moeten aanhoren.’
De publicist Dominique Laridon reageerde met een betoog over het ontbreken van culturele vrijheid in Cuba. Hij vraagt zich spontaan af waarom Ben Chikha niet in Cuba gebleven is, als artiesten daar toch zoveel meer aanzien genieten dan in het cultureel benepen Vlaanderen. De meer fundamentele vraag is echter wat het betekent om kunstenaar te zijn in Cuba.

danilo-maldonado-portret3

Danilo Maldonao. graffiti-artiest

Danilo Maldonado Machado, ook wel bekend als El Sexto, is een Cubaanse graffitikunstenaar. Hij werd talloze malen opgepakt omwille van zijn harde kritiek op het Castro-regime. In gevangenschap werd hij vernederd, uitgehongerd en geslagen. Moegetergd emigreerde hij begin dit jaar naar de Verenigde Staten. Gorki Águila is de frontman van de Havaanse punkband Porno para Ricardo. Ook Águila is al verschillende malen gearresteerd op basis van vage aanklachten. Publieke optredens van zijn band zijn al jaren verboden in Cuba en het regime belet ook buitenlandse optredens, nadat een drummer gebruik maakte van een concert in Praag om politiek asiel te vragen in Tsjechië. Normando Hernández González is een schrijver en journalist, met een kritische kijk op de overheidseconomie in Cuba. Hij werd in 2003 opgepakt, tijdens een opstoot van repressie bekend als Zwarte Lente. Tijdens zijn zeven jaar lang durende celstraf werd hij geïsoleerd en gefolterd. Uiteindelijk kreeg hij na bemiddeling van de katholieke kerk toelating om in Spanje in ballingschap te gaan.

eternosjovenesfidelche

Voor eeuwig jonge rebellen

Grenzen aan de kunst
Onder de Castro’s moet je niet alleen de Cubaanse grond, maar ook het gat van de Cubaanse leiders kussen. Op de keper beschouwd is Chokri Ben Chika er dus goed vanaf gekomen: hij moest alleen enkele uren luisteren naar het gezeur van een oude tiran. Talloze artiesten, journalisten en andere dissidenten kregen het in het Cuba van de Castro’s heel wat zwaarder te verduren. Aanzien voor kunstenaars? Zolang ze maar mooi mee marcheren. Het communistische regime is heel transparant over de grenzen van de artistieke vrijheid. Artikel 39 van de Cubaanse Grondwet zegt letterlijk: ‘Artistieke creativiteit is vrij, zolang de inhoud niet in tegenspraak is met de revolutie’. De dictatuur heeft zich altijd gestoord aan artiesten die niet in de pas liepen. ‘De fout van veel intellectuelen komt voort uit hun erfzonde, dat zij geen authentieke revolutionairen zijn’, schreef Che Guevara al in één van zijn boeken.

ricardoaquila

Zanger Ricardo Aquila van Porno para Ricardo wordt voor de rechter geleid.

Gevaarlijkheid
Een artiest in Cuba wordt bijvoorbeeld vaak peligrosidad of gevaarlijkheid aangewreven. Dat vage begrip wordt in de Cubaanse strafwet omschreven als ‘de bijzondere neiging van een persoon om misdaden te begaan, gedemonstreerd door gedrag dat gezien wordt als zijnde in tegenspraak met de normen van de socialistische moraal’.  In de praktijk wordt het alleen gebruikt om critici de mond te snoeren. Misschien was Chokri Ben Chikha niet in strijd met de socialistische moraal: vele van zijn vakbroeders wel.

Vergelijking Vlaanderen
Meer dan een halve eeuw communistische dictatuur heeft het culturele leven in Cuba uitgehold. Ooit had Havana meer bioscopen dan Parijs of New York, maar van de 135 cinema’s van voor de Revolutie blijven er vandaag nog maar een twintigtal over – ook al is de bevolking van de stad in dezelfde periode verdubbeld. Films worden gecensureerd, radiozenders worden uit de ether verdrongen, boeken worden verboden. Niemand moet suggereren dat het in Vlaanderen erger is dan in Cuba, waar kunstenaars elke dag gesaboteerd, geïntimideerd, gevangengezet en gefolterd worden. Misschien hebben we in Vlaanderen niet genoeg waardering voor onze theatermakers. Misschien kunnen we meer oog hebben voor de manieren waarop kunstenaars onze samenleving artistiek verrijken. Misschien kunnen we wat minder zeuren over hun subsidies. Maar niemand moet suggereren dat het in Vlaanderen erger is dan in Cuba, waar kunstenaars elke dag gesaboteerd, geïntimideerd, gevangengezet en gefolterd worden.

che-guevara-mausoleum-santa-clara

Bezoekers aan het mausoleum van Che Guevara in Santa Clara

Vriendelijk voor tirannen
Er is de laatste tijd veel te doen over straatnamen en standbeelden, die te vriendelijk zouden zijn voor verdrukkers uit het verleden. Maar er zijn ook vandaag nog dictators, die al hun dissidenten in de pas dwingen. Het is misschien tijd om te stoppen met zo vriendelijk te zijn voor deze tirannen. Ook al is revolutionair nog zo hip, ook al is het regime nog zo sympathiek, ook al zijn de nachten in Havana nog zo zwoel: zelfs in licht verteerbare vraagrubrieken moet men wegblijven van negationisme.

Bron
* Knack, 28 augustus 2017

 

Cartoonexpositie Trump in Havana

In Havana kan men op dit moment een expositie bezoeken met cartoons over president Trump. De Amerikaanse president beziet de wereld gezeten op een sokkel in de vorm van de VS of is veranderd in het Vrijheidsbeeld omsingeld door woedende Mexicanen. In Cuba is een vergelijkbare expositie met als centrale figuren Raúl Castro en de overleden Fidel Castro echter ondenkbaar. De graffitikunstenaar Danilo Maldonado werd tot tweemaal toe gevangen gezet vanwege de karikaturen die hij maakte van Fidel en Raúl Castro.

trump-martirena-29072018

Een cartoon van Trump die vorige week in de partijkrant Granma verscheen. Cartoonist is Martirena

De tentoonstelling is getiteld Agente Naranga / Oranje agent en georganiseerd door de Cubaanse kunstenaar Arístides Hernández,  Ares. Ze bevat werk van 13 cartoonisten zoals Adalberto Linares, Ramiro Zardoyas, Lázaro Miranda, Osmani Simancas en Ángel Boligan en twee buitenlanders, de Mexicaan Arturo Kemchis en de Belg O Sekoer, pseudoniem voor Luc Descheemaeker. Ares: ‘In Cuba zijn altijd veel cartoons in de pers verschenen van Amerikaanse presidenten. Ik herinner me die van Richard Nixon, ook die van Ronald Reagan en George W. Bush, maar dit is de eerste expositie gewijd aan een Amerikaanse president,’ legt Arístides Hernández, Ares uit.

Vooruitgang
Ares zegt in een gesprek met het Spaanse persbureau EFE dat de Cubaanse getekende humor meer naar zichzelf zou moet kijken en ruimte bieden voor zelfkritiek. ‘Er is veel vooruitgang geboekt in de laatste jaren, maar er is gebrek aan meer kritiek. We moeten niet afwachtend zijn, maar als door het oog van een journalist de zaken opzoeken die benoemd moeten worden,’ zegt hij op minzame toon, maar Ares geeft geen voorbeelden van de geboekte voortgang. De getekende humor in de Cubaanse media volgt de lijn van de partij en wordt gecontroleerd door de regering.

Eerbewijs Fidel

granma-cuba-is-fidel-25112016

De omslag van Granma, ontworpen door Ares

Ares erkent dat de heersende mediapolitiek zoals Cuba die kent met zijn eenpartijstaat en pers gecontroleerd door de staat, in sommige gevallen een rem vormt op deze noodzakelijke zelfkritiek. Ares zelf maakte de speciale cover voor de partijkrant Granma op 27 november 2016, opgedragen aan de overleden Fidel Castro. Met de kop Cuba post-Castro, zien we een veelvuldig herhaald beeld van de overledene in uniform en met geweer. Het werd een deel van de campagne na de dood van de dictator Yo soy Fidel / Ik ben Fidel. De oppositie reageerde met Yo no soy Fidel / Ik ben Fidel niet.

Trump
Ondanks het feit dat hij een expositie aan Trump wijdde, is Ares van mening dat Trump geen aanwinst is voor de getekende humor. Zijn ware persoon overstijgt vaak de karikatuur. Ares: ‘Je maakt een cartoon, maar de volgende dag, maakt de president een nog gekkere grap.’

Jonge generatie

trump-ausecours-trump-hitler

O Sekours

De Belgische tekenaar O Sekoer tekende een beeltenis van Adolf Hitler met als snor het profiel van Donald Trump. En Kemchis tekende het Monument van Iwo Jima als herinnering aan deze bloedige veldslag uit de Tweede Wereldoorlog; de Amerikaanse vlag is vervangen door de blonde kuif van de president. Volgens het persbureau EFE wil de expositie ruimte bieden aan een nieuwe generatie van Cubaanse cartoonisten in Cuba zoals Adalberto Linares die o.a. tekeningen plaatst in het tijdschrift Melaíto en Palante. De Cubaan Angel Boligan, woonachtig in Mexico waar hij tekent voor de krant EL Universal, heeft zich ook laten inspireren door de polemiek over de muur die Trump wil bouwen tussen Mexico en de VS. Trump treedt op als destijds Noach bij zijn ark waar Trump bepaalt wie binnen mag en hoe de Mexicanen buiten blijven. Ares meent dat deze jonge generatie van tekenaars ‘de wedergeboorte’ betekent van de Cubaanse karikatuurtraditie die al sinds de 19e eeuw bestond en een harde klap kreeg in de jaren negentig toen tijdens de economische crisis veroorzaakt door de val van de Sovjet Unie, de oplages van kranten door gebrek aan papier enorm kelderden.

trump-angel-boligan.ark-van-blonde-trump

De ark van Trump. Tekening van Angel Booligan

Maar er is niet alleen het papiergebrek. Ares vermeldt niet hoe de Cubaanse spotprenten in de eerste 50 jaar van de 20ste eeuw in een breed scala van uiteenlopende kranten en magazines kritiek durfden de leveren op de tekortkomingen in het dagelijks leven in de Cuba, onder meer door karakters als El Bobo / De Dwaas of El Loquito / De Gek. El Bobo was een populaire stripfiguur van de tekenaar Eduardo Abela in de jaren dertig met forse kritiek op de toenmalige dictator Machado. Die ruimte bestaat op dit moment niet voor Cubaanse cartonisten.

Bron
* Persbureau EFE en Diario de Cuba
Link
* Website van de cartoonist Ares

Volgens autoriteiten komt El Sexto spoedig vrij

De autoriteiten van de gevangenis waar de Cubaanse graffitikunstenaar Danilo Maldonado (El Sexto) gevangen wordt gehouden, zeggen dat hij op 28 januari wordt vrijgelaten. Zijn familie heeft twijfels over het bericht.

danilo-maldonado-shirt-abajo

Danilo Maldonado met de tekst Abajo Quién tu sabes / Weg met….je weet wel wie.

De moeder van El Sexto, María Victoria, zei tegen het persbureau EFE dat een leraar verbonden aan de gevangenis dit hem had gezegd. Amnesty International eiste al eerder de ‘onmiddellijke en onvoorwaardelijke vrijlating’ van de dissidente graffitikunstenaar en beschouwt hem als een ‘gewetensgevangene’, die zonder aaanklacht sinds 26 november gevangen zit. De reden van zijn arrestatie was het feit dat hij een dag na het overlijden van Fidel Se fue (Hij is weg) op muren in Havana had gezet.

Ongeloof
‘Ik geloof het pas als ik hem hier in huis zie’, zegt María Victoria die herinnert aan zijn 10-maanden durende detentie vorig jaar zonder dat er een rechtszaak plaatsvond. De laatste maal dat de familie hem kon bezoeken was op 10 januari. Toen kon men met veel moeite de controles passeren omdat een inhaler tegen Danilo’s astma was meegenomen. De familie is bezorgd over zijn gezondheid. Het laatste nieuws uit de gevangenis is dat er schurft is uitgebroken.

Bron
* Website 14ymedio

Mensenrechtencommissie verwacht meer dan 10.000 aanhoudingen in 2016

De Cubaanse mensenrechtencommissie Comisión Cubana de Derechos Humanos y Reconciliación Nacional (CCDHRN) meldt in haar maandrapport over de maand november 359 arbitraire detenties van vreedzame opposanten. Tijdens de afgelopen periode van nationale rouw is het aantal arrestaties van leden van de oppositie gegroeid.

danilo-maldonado-portret

Amnesty International is een actie gestart om de graffitikunstenaar Danilo Maldonado, beter bekend als El Sexto, vrij te krijgen. El Sexto is op 26 november gearresteerd (zie ook ons bericht van gisteren) omdat hij een tag had geplaatst op de gevel van Hotel Habana Libre met de tekst Se Fue/Hij is weg. Ook een video op Facebook wekte de woede van de autoriteiten omdat de spot werd gedreven met de pas overleden dictator Fidel Castro. In een Engelstalig bericht roept Amnesty International op de Cubaanse autoriteiten via een mail dringend te vragen om Danilo vrij te laten.

In de eerste 10 maanden van 2016 werden 9125 gevallen geregistreerd, een cijfer dat de voorbije zes jaren nog niet werd bereikt. De Cubaanse Commissie voor Mensenrechten en Nationale Verzoening verwacht dat wanneer in december de balans over 2016 wordt opgemaakt, 10.000 gevallen van arbitraire detentie zullen worden geteld. Het maandrapport meldt verder dat ‘de dood van Fidel Castro, de belangrijkste architect van het totalitaire model dat Cuba bijna 60 jaar kent, geen ruimte zal bieden voor hervormingen die er op zijn gericht de slechte situatie van de burger- en politieke rechten op het eiland te verbeteren.’  In plaats daarvan stelt de CCDHRN dat ‘de repressie tegen vreedzame opposanten en de gehele samenleving zal toenemen, tenzij een wonder plaats vindt.’

Bijlage
* Maandrapport – spaanstalig – CDHRN, november 2016

Geheimzinnige graffiti: ‘Fidel Castro 90+’

grafiti-castro-90-september2016Sinds enkele weken is op sommige muren in Havana een opvallende graffiti-tag te zien waarvan de herkomst onbekend is. De afbeelding bestaat uit het profiel van Fidel Castro met de vermelding 90 en een plusteken.

In de straat Linéa zijn er vier of vijf te zien. Is dit het werk van een kritische grafitero of  zouden ‘revolutionaire grafiteros’ door de autoriteiten zijn gemobiliseerd? Bekende en kritische grafiteros als OMNI-Zona Franca, Danilo Maldonado El Sexto, Yulier P. of Fabián zijn het hoogst waarschijnlijk niet of zij zwegen tot nu toe. Hun producten worden door het regime als het werk van delinquenten gezien en zij worden regelmatig met gevangenisstraf bedreigd. Achter de tags op muren, deuren, ruïnes en bouwvallen gaat een mysterie schuil dat tot nu toe niet werd opgelost.

Bron
* Diario de Cuba, 17 september 2016

Link
*  Website CSMI (Center for Media and Social Impact): Rechtstreeks uit de underground; vrijheid en straatkunst in Havana.
* Graffititags in Havana

Cubanen aanwezig bij Oslo Forum Freedom

De Cubaanse graffitikunstenaar Danilo ‘El Sexto’ Maldonado en zijn landgenote Rosa María Payá zijn op dit moment in Oslo bijeen vanwege het Oslo Forum Freedom. Danilo ‘El Sexto’ kreeg vorig jaar de Václav Havel-Prijs, maar zat toen in een Cubaanse gevangenis vanwege zijn kunstuitingen gericht tegen de broers Castro.

oslo-forum-freedom-2016-groepsfoto

De groep Cubanen, die deelneemt aan het Oslo Freedom Forum. Links achter Danilo Maldonado, voor hem regimecriticus Manuel Cuesta en tweede van rechts Rosa Maria Payá

Het is de 8ste editie van het Oslo Forum Freedom gericht tegen autoritaire regimes en geïnspireerd op het verzet van Václav Havel, de overleden president van Tsjechië, tegen de communistische dictatuur in zijn land. Halvorssen, oprichter van het Oslo Forum, zei tegen het Spaanse persbureau dat hij hoopt ‘dat allen die deelnemen aan de conferentie een katalyserende kracht ten gunste van de vrijheid en de democratie in de hele wereld mogen vormen’. Behalve El Sexto, Rosa María Payá (dochter van de in juli 2012 overleden Cubaanse oppositieleider Oswaldo Payá) zijn ook Abdaliz Alhamza van de Syrische groep Raqqa, Kasha Jacqueline, gay-activist uit Oeganda, de Noord-Koreaanse auteur en dissident Hyeonseo Lee en de ecoloog Marc Ona Essangui in Oslo aanwezig. Vanuit Mexico is Lisa Sánchez gekomen, die publiceert over de strijd tegen de drugsmaffia in haar land. Vanuit Noorwegen zelf is Bjørn Ihler aanwezig; hij is een van de overlevenden van het bloedbad bij Utøya, vijf jaar geleden aangericht door Anders Brevik waarbij 77 personen om het leven werden gebracht.

Minder dictaturen
‘Alleen als individuen op de wereld die strijden voor meer democratie en vrijheid zich verenigen – zoals wij hier in Oslo trachten te doen – kunnen wij optimistisch zijn over de kansen op een wereld met steeds minder dictaturen’, aldus Halvorssen.

rosa-maria-paya (2)

Rosa Maria Payá

Bron
* Diario de Cuba, 23 mei 2016

Links
* Website Oslo Freedom Forum
* Interview (Spaanstalig) met Rosa Maria Payá in Oslo: ‘Het totalitarisme is niet vernietigd in Cuba en we moeten niet doen alsof.’

Meer dan 250 aanhoudingen in afgelopen weekend

Opnieuw zijn zondag jl. grote groepen mensenrechtenactivisten in diverse plaatsen in Cuba door de politie aangehouden vanwege vreedzame protesten. Volgens de mensenrechtengroep Damas de Blanco en de Patriottische Unie van Cuba / Unión Patriótica de Cuba (Unpacu) werden 267 arrestaties geteld.

De Damas de Blanco houden hun traditionele zondagse stille tocht aan de Quinta Avenida van Havana

De Damas de Blanco houden hun traditionele zondagse stille tocht aan de Quinta Avenida van Havana

In Oost-Cuba meldde de voorman van Unpacu, José Daniel Ferrer, de arrestatie van 100 leden van zijn organisatie. Zij werden aangehouden en opgepakt toen zij onderweg waren naar de Mariabedevaartplaats van Cobre. In Havana verhinderde de politie dat leden van de Damas de Blanco naar de kerk van Santa Rita gingen in de wijk Playa. Ondanks het dreigende politieoptreden lukten het 37 leden van de Damas de Blanco en 25 activisten deze kerk te bereiken. De dissidenten gingen daarna naar het Ghandipark voor hun traditionele stille tocht. Ook familieleden van de drie Cubanen die gevangen zaten vanwege hun protest op 20 september tijdens het bezoek van de paus en de graffitikunstenaar Danilo Maldonado namen deel aan het protest. Maandag werd bekend dat de drie Cubanen die de paus op 19 september op het Plein van de Revolutie een brief wilden overhandigen, Zaqueo Báez, zijn vrouw en Dama de Blanco María Josefa Acón Sardiñas en de activiste Ismael Boris Reñi zijn vrijgelaten in afwachting van een proces. De autoriteiten beschuldigen hen van ‘verstoring van de openbare orde’, ‘verzet’ en ‘een aanslag’.

Record aantal aanhoudingen
De acties tegen leden van de oppositie zijn in de afgelopen 6 maanden toegenomen, aldus de Cubaanse Commissie van Mensenrechten en Nationale Verzoening / Comisión Cubana de Derechos Humanos y Reconciliación Nacional (CCDHRN). In het maandverslag over oktober worden 1.093 aanhoudingen gemeld, de meesten uitgevoerd en onder toezicht van de Cubaanse geheime politie. Het is het hoogste cijfer van de laatste 16 maanden.

Bron
* Diario de Cuba
Link
* CCDHRN OKTOBER 2015

Graffitikunstenaar El Sexto blijft in cel

Ondanks eerder beloften is de graffitikunstenaar El Sexto gisteren niet vrijgelaten. El Sexto beëindigde twee weken geleden een hongerstaking omdat hem de belofte was gedaan binnen twee weken in vrijheid te worden gesteld.

Vrienden gisteren bij de gevangeneis Valle Graden; tweede van rechts de rockzanger Gorki

Vrienden gisteren bij de gevangenis Valle Grande; tweede van rechts de rockzanger Gorki

Zijn moeder bezocht gisteren de gevangenis van Valle Grande en kreeg van de gevangenisleiding te horen dat niets over zijn vrijlating bekend was. Twee uur later verzekerden medewerkers van de geheime dienst haar dat haar zoon Danilo vóór 21 oktober zou worden vrijgelaten omdat hij ‘zijn straf zou hebben uitgezeten voor het delict waar hij schuldig aan zou zijn.’ In werkelijkheid is hij sinds zijn aanhouding op 25 december vorig jaar niet voor de rechter verschenen. Hij werd toen gearresteerd vanwege een politieke performance met twee biggetjes die de namen van Fidel en Raúl droegen.

Tekening van de staeplbedden in zijn celDanilo Maldonado

Tekening van de stapelbedden in zijn cel

Hongerstaking
Zijn moeder bevindt zich met vrienden en bekenden in de omgeving van de gevangenis en heeft gezegd zelf in hongerstaking te gaan als de autoriteiten voor de tweede maal weigeren El Sexto, door Amnesty International erkend als gewetensgevangene, niet vrij te laten. El Sexto of Danilo Maldonado zou ook zelf zijn hongerstaking willen hervatten.

Bron
* Diario de Cuba

Danilo ‘El Sexto’ stopt hongerstaking

Graffitikunstenaar Danilo Maldonado, beter bekend als El Sexto, heeft zijn hongerstaking in de gevangenis van Valle Grande gisteren beëindigd. Dat zei zijn moeder María Victoria Machado, die hem gisteren bezocht. Volgens María Victoria zou een kolonel haar hebben meegedeeld dat Danilo binnen 15 dagen wordt vrijgelaten.

danilo-maldonad-muurschetsMachado kon ongeveer 20 minuten met haar zoon spreken en zei dat hij ‘opgewekt was en glimlachte’. Tegen zijn moeder zei hij: ‘Mami, breng eten mee want vandaag ga ik weer eten. Ik stop met de hongerstaking want men heeft mij beloofd mij binnen 15 dagen in vrijheid te stellen.’ Een luitenant-kolonel, die zich voorstelde als ‘mediator’, vertelde haar later dat haar zoon binnen 15 dagen zou worden vrijgelaten. Machado benadrukte dat El Sexto ervan overtuigd is dat deze informatie ditmaal correct is. Op 24 augustus werd hem ook vrijlating beloofd zonder dat deze vrijlating plaatsvond. Moeder en zoon van de kunstenaarsactivist zijn ervan overtuigd dat de Urgent Action die Amnesty International 29 september lanceerde, aan dit effect heeft bijgedragen. Ook de Cubaanse performancekunstenaars met een grote faam in kunstminnend Amerika, Tania Bruguera, droeg er aan bij. Zij vroeg secretaris-generaal van de VN. Ban Ki-moon, om bemiddeling bij de mogelijke vrijlating van El Sexto.

Wantrouwen
Op websites blijft enig wantrouwen bestaan, zoals in de volgende reactie: ‘Danilo, goed nieuws, maar we zullen niet rusten voor je we je vrij zien rondlopen op straat. Wij hopen dat dit zo snel mogelijk zal gebeuren. Jij bent een voorbeeld voor alle Cubanen. Veel gezondheid gewenst. Het Cubaanse volk bewondert je en wil dat jij leeft.’

Linken
* Betrokken organisaties als Justice&Peace, Glasnost in Cuba en Cuba Futuro zetten hun inspanningen voor de daadwerkelijke vrijlating van Maldonado voort o.a. via de petitie gericht aan president Raúl Castro.

Cuba laat 3500 gevangenen vrij voor bezoek paus

Cuba gaat in de aanloop naar het bezoek van paus Franciscus amnestie verlenen aan 3522 gevangenen. De communistische regering van het land wil het hoofd van de rooms-katholieke kerk gunstig stemmen. In 1978 vond de grootste vrijlatingsronde in de geschiedenis van de Cubaanse revolutie plaats. Toen werden 3600 politieke gevangenen vrijgelaten, die na gesprekken tussen Cuba en de VS de gevangenis verlieten.

CUBA-POPE-VISIT-PREPARATIONSDe Cubaanse staatskrant Granma schrijft dat het om gevangenen gaat die vastzitten voor kleine vergrijpen en die op een lijst staan om volgend jaar te worden vrijgelaten. Onder hen is een aantal buitenlanders. Gevangenen die worden beschuldigd van misdaden tegen de staat blijven voorlopig vastzitten. De partijkrant meldt verder dat geen kwijtschelding zal plaatsvinden voor personen die veroordeeld zijn voor moord, doodslag, geweld, kindermisbruik en illegaal slachten van rundvee. Ook daders van roof met geweld en drugshandel komen niet vrij. De vrijlating wordt in 72 uur uitgevoerd. Bij het bezoek van de vorige paus, Benedictus, in 2012 liet Cuba ook duizenden gevangenen vrij. Toen zei de regering in Havana dat de gedetineerden amnestie kregen om humanitaire redenen. Of graffiti-kunstenaaar Danilo Maldonado die sinds december vorig jaar gevangen zit, ook tot de vrijgelatenen zal behoren is onwaarschijnlijk; hij is weliswaar gevangene van het regime, maar is tot nu toe niet veroordeeld.

Goede banden
Paus Franciscus brengt op 19 september een bezoek aan het eiland. Hij ontmoet dan waarschijnlijk ook Fidel Castro, als de gezondheid van de voormalige leider van Cuba dat toelaat. Het afgelopen jaar zette hij zich in voor het herstel van de diplomatieke relaties tussen Cuba en de Verenigde Staten. Hoewel Cuba een socialistische staat is en officieel geen religie heeft, is een groot deel van de Cubaanse bevolking in naam katholiek. Het is de tweede keer in korte tijd dat de Argentijnse paus Franciscus Zuid-Amerika bezoekt. In juli maakte hij een rondreis door het continent en bezocht hij Ecuador, Bolivia en Paraguay.

Bron
* NOS, 11 september 2015
* Namenlijst-vrijlatingen-Staatsblad-Cuba-11092015.

Link
* Diario de Cuba maakte een presentatie van de 27 belangrijkste politieke gevangenen van Cuba, o.a. met hun foto en een korte beschrijving van hun daden en een landkaart van Cuba met de plaatsen waar zij gevangen worden gehouden. Volgens de Cubaanse Commissie voor Mensenrechten en Nationale Verzoening CCDHRN telt Cuba op dit moment 61 politieke gevangenen.