Nieuwe maatregelen in strijd tegen dengue

Cubaaanse gezondheidsautoriteiten willen de verspreiding van de Aedes Aegypte-mug intensiever bestrijden. De mug is de verspreider van ziekten als dengue of knokkelkoorts, chikunguñya en zika. Het zika-virus veroorzaakt een infectieziekte en wordt verspreid door de gele koortsmug. Chikungunyakoorts is een infectieziekte die, net als dengue, wordt veroorzaakt door een alfavirus. Het aantal ziektegevallen in de hoofdstad Havana groeit snel hoewel de Cubaanse media er nauwelijks over berichten. 

aedisegypti2

De aedis egypte-mug

De campagne, gesteund door de Pan-Amerikaanse Gezondheidsorganisatie (OPS), vindt plaats op een moment waarop de kans op verspreiding van deze mug groot is, aldus de nationaal directeur voor Hygiëne en Epidemiologie van het Ministerie van Gezondheid (Minsap), Francisco Durán. Het ministerie ontwikkelt, aldus Durán, activiteiten om de mug te bestrijden ‘maar ze slaagt er niet in het probleem op te lossen en de verspreiding in bepaalde gebieden en territoria te stoppen’, aldus de specialist in een gesprek met het Cubaanse persbureau Agencia Cubana de Noticias.

dengue-plakkaat-boom

In bedrijven en kantoren in Havana zijn waarschuwingen opgehangen over de verspreiding van dengue in verschillende wijken. Het aantal patiënten met symptomen van de ziekte is sterk toegenomen. De verbreiding van de ziekte is versneld door de regenachtige zomer in Cuba; regenwater hoopt zich op in straten en binnenplaatsen van woningen en daar legt de Aedes aegypti-mug zijn eitjes. De gecontroleerde media berichten mondjesmaat over de verspreiding van de ziekte in de hoofdstad.

Dodelijke gevallen
Durán noemt de probleemregio niet met name, maar het Provinciaal Centrum voor Hygiëne, Epidemiologie en Microbiologie (CPHEM) van Sancti Spíritus liet wel een ‘alert’ uitgaan vanwege het ‘hoge epidemiologische risico als gevolg van de intense besmetting door de Aedes aegypti-mug die de regio teistert.’ In de afgelopen maanden heeft de onafhankelijke pers ook berichten gepubliceerd over enkele dodelijke gevallen van knokkelkoorts. In 2017 daalde het aantal gevallen van knokkelkoorts in Cuba met 68% vergeleken met een jaar eerder. Ook werden gevallen van zika gemeld in 14 gemeenten. Er werden geen gevallen van chikunguñya vastgesteld, aldus het ministerie. Volgens hetzelfde rapport werd aan het einde van vorig jaar jaar in twee gemeenten en in elf andere regio’s in de provincies Holguín en Ciego de Ávila dengue vastgesteld. In Havana, Mayabeque, Villa Clara, Sancti Spíritus, Ciego de Ávila, Camagüey, Las Tunas en Holguín werden gevallen van zika vastgesteld.

Boetes

dengue-fumigador-bestrijder

Uit angst voor het denguevirus worden in Cuba met enige regelmaat straten, huizenblokken, werkplaatsen en zelfs hele woonwijken uitgerookt. Dit moet de mug uitroeien die het virus overbrengt.

Volgens Periodico Cubano (2 oktober 2018) werden in Mayari tientallen gevallen van dengue geregistreerd en was er een dode te betreuren, aldus een medewerker van het Centro Municipal de Hygiëne y Epidemiologie de Mayarí in Holguín, die anoniem wil blijven en  die ook meedeelde dat honderden mensen waarschijnlijk zijn besmet. ‘Dankzij ons werk, is er geen sprake van meer sterfgevallen maar er is wel steeds weer sprake van nieuwe uitbraken van de Aedes aegypti-mug en knokkelkoorts blijft een gevaarlijke ziekte,’ zegt hij. Bij deze campagne maken een arts, een verpleegkundige, de technicus op het gebied van hygiëne en epidemiologie en medische studenten deel uit van het campagneteam. Dat geldt ook voor de muggen, zoals de arbeiders worden genoemd die met een ontsmettingsbazooka op de schouder de wijken ingaan om de larven van de Aedes aegypti op te zoeken en te vernietigen. In het campagneseizoen gaan deze uitrookteams, de bazookabrigade genoemd, met veel lawaai van deur tot deur om huizen uit te roken en open watertanks af te sluiten. Eén van hen wijst erop dat er in een wijk soms tientallen larven worden ontdekt; de bewoners van huizen waar deze worden gevonden, worden beboet. Na een bezoekje van de bazookabrigade kan de buurt nog dagen naar verbrande olie ruiken. Cubanen die de symptomen vertonen, worden opgenomen in de José Martí-school voor speciaal onderwijs waar de lichte gevallen 6 dagen verblijven. Julia (56 jaar): ‘Ik ben daar goed verzorgd en kreeg medicijnen tegen de symptomen, die lijken op die van een flinke keelontsteking.’

Bron
* Persbureau EFE

Twee of eenentwintig zikagevallen in Cuba?

Volgens de officiële media telt Cuba op dit moment twee patiënten die besmet zijn met het zika-virus. Het virus werd de eerste maal door een Venezolaanse studente geneeskunde op 21 februari naar het Caribische eiland meegebracht. Dat deelde het Ministerie van Volksgezondheid op 1 maart mee. De officiële bekendmaking vond plaats enkele uren nadat de dissidente website Cubanet had gepubliceerd dat het zikavirus op meer plaatsen in Cuba voorkomt. Gisteren werd door de staatsmedia het tweede geval gemeld.

zika-FAR- fumigan contra el mosquito Aedes aegypti, para evitar la propagación del virus zika, el chikungunya y el dengue en una calle de La Habana23022016

Ontsmettingsactie in een straat in Havana tegen de Aedes aegypti-mug bedoeld om verdere besmetting door het virus zika, chikungunya en knokkelkoorts te voorkomen

De 28-jarige Venezolaanse studente had de typische symptomen zoals koorts, gewrichtspijn en huiduitslag. Een labonderzoek bevestigde de infectie. Volgens de vrouw die in het befaamde Instituut voor Tropische Geneeskunde Pedro Kouri in Havana verblijft, waren ook haar echtgenoot en schoonbroer met zika besmet geraakt. Zika is tot nog toe al in meer dan 40 landen vastgesteld. Brazilië blijft het zwaarst getroffen.

21 ziektegevallen
Tegenover de dissidente website Cubanet hebben functionarissen werkzaam bij de dienst Hygiëne en Epidemiologie gezegd dat de gezondheidsautoriteiten tot 28 februari 2016 21 ziektegevallen ten gevolge van zika hebben vastgesteld. De bronnen willen echter anoniem blijven omdat men represailles vreest. Deze informatie die afkomstig is van epidemiologen, komt overeen met gegevens van drie rekruten die deelnamen aan de gezondheidscampagne tegen het zika-virus. Vorige week werden op initiatief van Raúl Castro 9.000 reservisten gemobiliseerd die de strijd aanvoeren tegen de Aedes aegypti mug, de grootste verspreider van zika en de knokkelkoorts. Tijdens scholingsbijeenkomsten zou volgens deze drie rekruten een hoge officier van de Cubaanse strijdkrachten hebben gesproken over 20 zika-gevallen.

zika2-FAR- fumigan contra el mosquito Aedes aegypti, para evitar la propagación del virus zika, el chikungunya y el dengue en una calle de La Habana23022016

Op 22 februari deed Raúl Castro een ‘Oproep aan ons Volk’ waarin hij benadrukte dat de Cubanen de strijd tegen de mug die ziekten overbrengt, dienen te beschouwen als ‘een persoonlijke zaak.’

Cijfers geheim
Cubanet meldt verder op basis van informatie van werknemers van het Pedro Kouri-Ziekenhuis dat de informatie over de ziektegevallen exclusief beheerd wordt door de hoogste leiding van het Ministerie van Volksgezondheid en een speciaal opgerichte commandogroep waar naast medische specialisten ook politieautoriteiten en militairen deel van uitmaken. Volgens hen zou een van de richtlijnen luiden dat er geen sprake is van zika, maar dat alle voorkomende gevallen omschreven worden als vormen van dengue of knokkelkoorts. Via een andere bron meldt Cubanet dat in de gemeente San Nicolás de Bari, provincie Mayabeque, een vrouw die de diagnose dengue kreeg op dit moment 24 uur per dag medische verzorging thuis krijgt en dat politie de woning in haar buurt bewaakt. De vrouw heet Maylín Sánchez en is 36 jaar.

Bronnen
zika* Persbureau EFE en Cubanet

Linken
* De melding van het eerste geval in de Cubaanse media op 1 maart 2016
* Gisteren, 3 maart 2016, meldden de Cubaanse media het tweede geval van zikabesmetting, dit maal gaat het om een 51-jarige verpleegster die in Venezuela heeft gewerkt.

Viceminister van Gezondheid spreekt over ‘medische noodsituatie’ vanwege dengue

De viceminister van Gezondheid, José Ángel Portal, noemt de epidemiologische situatie in de stad Holguín ‘een medische noodsituatie’. Dat meldt de lokale televisie nadat de viceminister vrijdag met provinciale autoriteiten overlegde over de bestrijding van de denguebesmettingen. Ook het aantal cholerabesmettingen stijgt in deze regio. Vorige week werd om die reden aangekondigd dat de carnavalsfeesten in Holguín (van 20 tot 23 augustus) niet doorgaan.

Een auto kondigt maatregel aan tegen dengue oftewel de knokkelkoorts in Holguín

Een auto kondigt maatregelen aan tegen dengue oftewel de knokkelkoorts in Holguín

Portal constateerde dat de epidemiologische situatie in het land beter was dan vorig jaar, maar dat Holguín wordt geconfronteerd met ‘een medische noodsituatie waarbij geen ruimte is voor nonchalance, noch overdrijving.’ De viceminister zei dat ‘het leven van mensen in gevaar is’, hoewel hij ook vaststelde dat ‘er op dit moment meer bewustzijn bestaat voor de risico’s en we op de goede weg zijn’. De partijsecretaris in Holguín, Luis Antonio Torres Iríbar, bekritiseerde de leiders van staatsinstellingen die de bronnen voor het ontstaan en de verspreiding van de Aedes aegyptimug niet aanpakken, ondanks het informatieoffensief in alle sectoren en ondernemingen. Deze vlieg verspreidt de dengue. Vicevoorzitter Marcia Agüero van de Provinciale Raad eiste een scherper optreden van de overheidsinspecteurs en de gezondheidsinstelllingen en drong aan op het strenger en vaker beboeten van de overtreders. De leiding van de gezondheidszorg wees ook op de oorzaken van de kansen op meer besmettingen. Er zijn watertanks zonder afdekking en er zijn huizen waar niet wordt opengedaan voor inspecties*).

De provincie Holguin

De provincie Holguin

Ernstige droogte
María Chapman, lid van de Staatsraad, vroeg aandacht voor het watergebruik en de vrees dat de droogte de komende maanden zal toenemen wat tot gecompliceerde situaties in Holguín kan leiden. In de meest oostelijke provincie Guantánamo was de afgelopen maand juli de droogste maand sinds 1901. Viceminister Portal zei dat Cuba een grote ervaring heeft op het gebied van de denguebestrijding, dat men er maximale aandacht voor heeft en dat er voldoende goed opgeleid gezondheidspersoneel is (‘de besten van het land’) om de ziekte te bestrijden.

Ontsmettingsacties op straat

Ontsmettingsacties op straat

Ook anoniem melden
Arts Jorge Luis Quiñones Aguilar, chef van het provinciale departement voor Opvoeding en Gezondheidsbevordering, deelde mee dat gezien het groot aantal patiënten dat de ziekenhuizen bezoekt, besloten is een vierde ziekenhuis, dat is gevestigd is aan de Universiteit Celia Sánchez Manduley, in gebruik wordt genomen voor de opvang. Hij erkende dat het aantal denguegevallen blijft stijgen en nu al 90% bedraagt. Dat betekent dat van alle 100 patiënten met koortsklachten er 90 daadwerkelijk dengue oplopen. ‘Wij mogen geen enkel geval van koorts in onze omgeving onderschatten. Als we weten dat een buurman koorts heeft en hij niet naar het ziekenhuis wil, moeten we dit zonder angst en anoniem melden,’ aldus Quiñones Aguilar. Hij benadrukte dat er tot nu toe geen mensenlevens te betreuren zijn, maar dat er wel patiënten in Holguín zijn geweest die in levensgevaar verkeerden.

Bron
* 14ymedio, 8 augustus 2015

Autoriteiten willen discretie over verspreiding epidemieën

Medewerkers in de Cubaanse gezondheidssector is de afgelopen dagen voorgehouden discreet om te gaan met informatie over de ontwikkeling van epidemieën in het land. Dat meldt de Cubaanse digitale nieuwskrant 14ymedio. De bijeenkomsten vonden o.a. plaats in de kantoren van de Cubaanse Communistische Partij in de gemeenten 10 de Octubre, Arroyo Naranjo en Plaza van Havana. De oproep staat in schril contrast met eerdere oproepen van president Raúl Castro en vicepresident Diaz-Canel om een einde te maken aan de ‘geheimzinnigdoenerij.’

Artsen op weg naar internationale missie

Artsen op weg naar internationale missie

De bronnen van 14ymedio willen anoniem blijven, maar benadrukken dat de autoriteiten informatie wilden over de opvattingen onder de bevolking over de situatie van de gezondheidszorg. Doktoren, verpleegsters en administratief personeel droegen deze informatie aan. Grote bezorgdheid bestaat er blijkbaar bij de autoriteiten over de verspreiding van epidemieën als dengue of knokkelkoorts, cholera en chikungunya. Daarnaast wordt de dreiging van ebola genoemd, die Cuba zou kunnen treffen. Een van de terugkerende thema’s was de vervuiling in de wijken waardoor de ziektes makkelijk worden verspreid. Functionarissen van de partij legden de nadruk op de scholing van de bevolking en sanitair personeel zodat deze voorbereid zijn op, zoals functionarissen zeiden, ‘de zwarte strijd die zich op medisch terrein voordoet.’ Dezelfde functionarissen beweerden echter ook dat gezondheidswerkers discreet met informatie over de epidemieën in het land moeten omgaan want ‘er zijn groepen individuen die toegang hebben gehad tot informatie van medische aard en die op een onjuiste manier hebben gebruikt in bepaalde media.’

vuilnisopstraatVerwaarlozing ziekenhuizen en poliklinieken
Op verzoek van de aanwezige partijfunctionarissen werd ook een balans opgemaakt van de tekortkomingen bij de bestrijding van de epidemie en het medische werk in het algemeen. Het onvermogen van overheidsinstellingen om vitale problemen op te lossen in de medische sector, was een van de herhaalde klachten. Ook werd gewezen op de verwaarloosde waterleidingen, de rioleringen die slecht functioneren, de enorme vuilnisbelten en de onzekere aanvoer van drinkwater. Er was verder kritiek op de slechte staat waarin poliklinieken en ziekenhuizen verkeren, waar verlichting vaak ontbreekt en toiletten en meubilair verwaarloosd en vervuild zijn, tot het medisch instrumentarium toe. Volgens de bronnen van 14ymedio hebben de bijeenkomsten de scepsis bij het personeel niet kunnen wegnemen; velen vrezen bovendien nadelige gevolgen als ze zich al te kritisch uiten.

Bron
* Orlando Palma, 14y medio, 1 november 2014

Situatie cholera in Ciego de Ávila verslechtert

Het groeiend aantal personen in de provincie Ciego de Ávila vanwege cholerabesmetting leidt in deze provincie tot grote onrust onder de bevolking. Hoewel de ziekte al maanden in de regio aanwezig is, verscheen nu op de allerlaatste pagina van het provinciale weekblad Invasor een kort bericht waarin wordt gemeld ‘dat de laatste 2 maanden sprake is van een groeiend aantal besmette personen.’ Het artikel getiteld Crecientes casos de cólera / Groeiend aantal gevallen van cholera, werd geschreven door Moisés González Yero, maar is via de zoekmachine van Invasor onvindbaar.

Medewerker van de gezondheidienst in actie tegen dengue

Medewerker van de gezondheidsdienst in actie tegen dengue

Fernando Bravo Fleites, directeur van het Provinciaal Centrum voor Hygiëne en Epidemiologie, zegt dat op 19 plaatsen in de provincie de ziekte werd vastgesteld. Hij noemt ook de meest gevaarlijke gemeenten: Primero de Enero, Managua, Florida, Venezuela en Morón. Als een van de laatste maatregelen tegen verdere verspreiding van de ziekte wordt de sluiting van de camping El Charcazo in de gemeente Primero de Enero genoemd. Fleites dringt er bij de bevolking van Ciego de Ávila op aan dat zij hun inspanningen verdubbelen ‘om voldoende schoon water te drinken’. Ook dringt hij erop aan niet in de open lucht te ontlasten omdat dit een grote risicofactor is voor het overbrengen van de ziekte en ‘in situaties als de huidige, een delict dat door de wet streng wordt gestraft’.

Bron
* De Cubaanse digitale krant 14ymedio, 15 augustus 2014
Link
* De regionale krant Invasor van Ciego de Ávila

Maximaal cholera-alert in Santa Clara en Ranchuelo

Volgens de website Cubanet is de regio van Santa Clara en Ranchuelo uitgeroepen tot een regio met een maximaal alert voor cholera. Gezondheidsfunctionaris Lorenzo Somarriba, eerder werkzaam als hoofd van de cholerabestrijding van het Cubaanse team in Haïti, heeft dit bij een bezoek ter plekke gemeld. De onafhankelijk journalist Guillermo Del Sol meldt verder dat de landelijke media het aantal besmettingen en het aantal dodelijke slachtoffers verzwijgt.

mapa-ranchuelo-santa claraDe gemeenten Santa Clara en Ranchuelo zijn door het Cubaanse Ministerie van Gezondheid uitgeroepen tot ‘epidemiezone’. Dat zegt een functionarissen van de Ministeriele Inspectie in plaatselijke kranten. Directeur Somarriba van de Ministeriële Inspectie van het Ministerie van Gezondheid / Inspeción del Ministerio Nacional de Salud Pública, zegt dat er sprake is van een maximaal alert als reactie op de snelle stijging van cholera en aan diarree verwante ziekten. Hij zei verder dat de hoge temperaturen de snelle verspreiding van de besmetting bevorderen.

Handen wassen tegen verspreding cholera-infecties

Handen wassen tegen verspreiding cholera-infecties

Voorkomen
Somarriba erkent dat er onrust en zorg bestaan over de verspreiding van cholera maar dat er ook sprake is van een virus in het water dat leidt tot diarree. Die zijn even gevaarlijk als cholera maar door een behandeling met natriumhypochloriet, een effectief middel voor reiniging en desinfectie, kan besmetting worden voorkomen. Men moet voorzichtig zijn, zegt Somarriba en ook niet vergeten dat slecht geprepareerd voedsel een oorzaak kan zijn of het niet wassen van de handen. In een recente onderzoek stelde hij vast dat slechts in 35% van de woningen het water wordt beschermd en afgedekt. Ook constateerde hij dat de noordkust van de provincie Villa Clara onveilig wordt gemaakt door dengue.

Haïti
Somarriba leidde het contingent van Cubaanse artsen, die tussen 2011 en 2013 in Haïti de cholera bestreden. De nationale autoriteiten zwijgen verder over het aantal besmette Cubanen en het aantal dat door de epidemie is overleden. In de afgelopen periode is, aldus Del Sol, het aantal begrafenissen met volledig verzegelde doodskisten en het ter aarde bestellen op grote diepten, toegenomen.

Bron
* Guillermo Del Sol op de website van Cubanet, 28 juli 2014

Villa Clara: risicogebied dengue en cholera

In de Cubaanse provincie Villa Clara neemt de onrust toe over de groei van dengue (knokkelkoorts) en cholera. De oorzaak voor de snelle verspreiding wordt vooral gezocht in de extreem hoge zomertemperatuur in deze regio en menselijke nalatigheid. Vooral de woonwijken aan de randen van de stad zoals Capiro, Santa Catalina, Bengochea, Camacho, Macuca, Reparto Pedagógico, Base Aérea, worden tot de risicowijken gerekend. Aan het Universitair Hospitaal zijn kamers vrijgemaakt om de slachtoffers van deze ziekten op te vangen.

Vuilnis in een buitenwijk van Santa Clara

Vuilnis in een buitenwijk van Santa Clara

Volgens bronnen bij de provinciale gezondheidsautoriteiten zal het dorpje Cascajal in de gemeente Santo Domingo in quarantaine worden gebracht als het aantal gevallen van diarree en andere symptomen van deze ziekten blijven stijgen. De sanitaire autoriteiten hebben controleposten in gebruik genomen op plaatsen waar het risico van de epidemie het grootst lijkt. Begin juli meldde de directeur voor Gezondheid en Epidemiologie in Villa Clara, Orlando Lázaro Díaz Gómez, dat ‘in 55,2% van de gezondheidsregio gevallen van cholera waren gemeld.’

Slechte watertoevoer
De verspreiding van de Aedes aegypti-mug wordt versterkt door de slechte staat van de riolering en de opslag van water door de bevolking zelf. Daarnaast hopen de vuilnisbergen zich in buitenwijken op en zelfs het centrum van Santa Clara is er niet vrij van. Als eenmaal in een hoek van de straat vuilnis ligt, groeit deze snel uit tot een vuilnishoop. Ook de preventie en de controle laten te wensen over. Het leger is ingezet maar de manschappen zijn onervaren en vaak onbetrouwbaar. Medewerkers aan deze anti-infectiecampagne veranderen cijfers omdat ze anders niet kloppen met de taken die hen zijn opgedragen. Eén van hen zegt: ‘Wij gaan soms meerdere malen naar woningen en andere keren laten we het bij een formulier dat snel ondertekend wordt,’ aldus een gezondheidsinspecteur die anoniem wil blijven.’(…) ‘Soms willen de bewoners van het huis niet dat er binnen gespoten wordt, dan doen we dan ook niet en daar blijft het bij.’

Vuilnisdienst schiet tekort
In 2009 werden 4.000 mensen in de stad Santa Clara gemobiliseerd om puin en vuilnis te verzamelen aan de randen van de rivieren Bélico en Cubanicay om zo de verdere verspreiding van Aedes aegypti te voorkomen maar deze zomer zijn zelfs de hopen vuil in de centraal gelegen delen van de stad Santa Clara niet schoongemaakt. Wijken als Vigía Sur, Escambray, Capiro, Reparto Centro en de universiteitsbuurt liggen vol vuil maar de vuilnisautoriteiten van de provincie negeren dit.

Bron
*  Hector Reyes op de website Cubanet, 17 juli 2014

provincie-las villas- santa-claraNoot
*  Een bezoeker van de website voegt er in een reactie nog aan toe dat ook in Havana risicowijken voor dengue en cholera bestaan, maar dat de autoriteiten erover zwijgen. Buurten als Cerro, Santos Suarez, Vedado, Habana Vieja en Centro Habana, Luyano, San Miguel del Padron, San Agustin en Guanabacoa worden met name genoemd.

Feestmaand in Santiago bedreigd door uitbraak knokkelkoorts

De feestelijke julimaand wordt in Santiago de Cuba bedreigd door een uitbraak van dengue, cholera en infecties van de chikungunya-mug. Bovendien zullen duizenden toeristen het Festival van de Cariben (3 tot 9 juli), het carnaval (tussen 18 en 27 juli) en de viering van de feestdag op 25 juli van de heilige Jacobus, de naamgever van deze stad, willen bijwonen.

Een arts in Santiago meldt dat het slechte voedsel van veel Cubanen de weerstand tegen besmettingen aantast. Het is opvallend dat onder de toeristen die Santiago bezoeken tot nu toe nog geen enkel geval van besmetting werd vastgesteld.

logo-fiesta-del-fuego-2014Suriname staat tijdens de 34ste editie van het Festival del Caribe: Fiesta de Fuego / Feest van Vuur centraal.

 

Bestrijding van dengue

Bestrijding van dengue

Sinds vorig jaar worden de bewoners van deze provinciehoofdstad al geconfronteerd met meer of minder heftige uitbraken van dengue en cholera. Daar heeft zich nu het chikungunya-virus bijgevoegd*, een virusinfectie overgebracht door de aedes albopictus mug. De dreiging is volgens een campagnemedewerker tegen het virus, Nora R., groot: dagelijks worden 50 nieuwe infecties worden gemeld, de meeste in buurten als Altamira en Greaves, waar de campagne tegen de virusverspreider het meest intens is. ‘We beginnen ’s ochtends om 8 uur,’ aldus Nora. “En ik kom om 10 uur ‘ avonds weer thuis. Het is zwaar werk omdat niet alle bewoners meewerken, sommigen doen hun deur niet openen en anderen laten de huisdeursleutels niet achter, zodat ik ’s avonds weer terug moet. Het goede nieuws is dat we nu de steun hebben van MININT, (Ministerie van Binnenlandse Zaken) en iedere infectiebestrijder door een officier wordt begeleid. Dat zorgt voor meer respect.’

Hygiene-campagne
vuilnisopstraatBasura1-300x204Het probleem is zo ernstig dat de lokale krant Sierra Maestra in zijn editie van 28 juni een hele pagina wijdde aan de epidemie in de provincie. Het artikel stelt de effectiviteit van de campagne aan de orde en kondigt ‘als beste medicijn’ een campagne aan voor meer hygiëne in de stad. De eerste partijsecretaris van de provincie, Lázaro Expósito riep op tot een Week van Waakzaamheid. ‘Aldus begon afgelopen maandag een periode in alle gezondheidsinstellingen van de stad met actieve bevordering van de gezondheidssituatie waarbij alle werknemers en middelen ter beschikking stonden voor het opsporen van het virus. Ook werden hiervoor leden van de Cubaanse strijdkrachten en MININT beschikbaar gesteld, voor het uitkammen van bepaalde gebieden, het schoonmaken van straten, het ophalen van vuil van straten erven, het begeleiden van het ontsmettingswerk en het opspeuren van besmettingshaarden. Dat gebeurt zeer professioneel waarbij geen enkel huis aan controle ontsnapt,’ aldus de krant Sierra Maestra.

Fiesta del Fuego in 2012

Fiesta del Fuego in 2012

Duizenden toeristen
Deze aanpak moet leiden tot minder ziektegevallen en de paniek die in de stad ontstaat verminderen, juist nu Santiago zich voorbereidt op de komst van duizenden internationale toeristen tijdens het zogeheten Festival del Fuego en de golf van Cubaanse toeristen die naar Santiago trekt voor het carnaval; op dit moment worden in allerlei buurten de kraampjes al neergezet. Dokter Baró, van het Provinciaal ziekenhuis Saturnino Lora Hospital, zegt: ’Dit is een endemische ziekte, de mug zal er altijd zijn, we zijn een tropisch land en de condities voor uitbreiding en verspreiding zijn hier ideaal.’ En bijna fluisterend voegt hij er aan toe: ‘Ik denk dat de verspreiding van de ziekte ook ligt aan de slechte voeding van de Cubanen. Wij worden zo slecht gevoed dat ons immuunsysteem de geringste uitdaging niet meer aan kan. Het beste bewijs is het feit dat ondanks de aanwezigheid van heel veel toeristen er nog geen enkele toerist besmet is geraakt en muggen discrimineren niet.’ Volgens de arts is dit een opvatting die veel doktoren delen, maar die nooit door de regering zal worden geaccepteerd.

Behandeling in ziekenhuis

Behandeling in ziekenhuis

Rust en goed voedsel
Voor de behandeling van de denguepatient is slechts het isolement van de patiënt onder een muskietennet nodig, verder veel rust en goed voedsel. Maar veel mensen zijn bang om in een ziekenhuis te worden opgenomen. William L (26): ‘Ik moest zes dagen in het Ambrosio Grillo-ziekenhuis worden opgenomen omdat men dengue veronderstelde, maar ik kreeg enkel vitaminnepillen. Ik stond op het punt om te vluchten vanwege de honger die ik leed. Het voedsel is slecht: een geprakte banaan, een lepel soep en een handvol rijst. Als avondeten kreeg ik een broodje en thee. Dat is niet goed voor zieken. Gelukkig werd ik snel ontslagen want als ik zou vluchten zou ik ook nog een boete krijgen.’

Beeld van het Fiesta del Fuego in 2012

Beeld van het Fiesta del Fuego in 2012

Overheid in alarm
Tot nu toe zijn er nog geen dodelijke slachtoffers gemeld en de zeven gevallen van chikungunya kunnen niet tot de dood leiden, maar wel tot levenslange schade. Dat ook de autoriteiten gealarmeerd zijn, werd duidelijk tijdens het discussieprogramma Mesa Redonda op televisie dinsdag jongstleden. Daar werd gemeld dat de Cubaanse gezondheidsinstellingen op alles waren voorbereid. Toch werd ook gemeld dat de ‘ontoereikende bestrijdingsactiviteiten’ en het ‘ongedisciplineerde maatschappelijk gedrag’ een van de redenen was van deze nieuwe uitbraak. Ondertussen vult Santiago de Cuba zich met gasten uit Suriname die deelnemen aan het Festival de Caribe. Onbekend met de medische situatie, kijken ze nieuwsgierig naar de met bestrijdingsapparatuur gewapende mannen en vrouwen die de huizen besproeien en vragen zich af was de slierten rook betekenen. Wij van onze kant, begrijpen niet dat een even tropisch land als Suriname blijkbaar onbekend is met deze ziekte.

Bron
* Lourdes Gómez op de website Diario de Cuba
* Artikelen in de provinciale krant Sierra Maestra, 25 juni 2014 en 30 juni 2014

* Facebook Fiesta del Fuego

Noten

Aedes albopictus (Aziatische tijgermug)

Aedes albopictus (Aziatische tijgermug)

* Het chikungunya-virus
Het chikungunya-virus (CHIKV) is een virus dat milde koorts en gewrichtspijnen veroorzaakt. Normaal is de ziekte niet dodelijk. De benaming is afkomstig van het makonde-woord voor ‘wat krombuigt’, daarmee verwijzend naar de artritissymptomen. Het virus werd voor het eerst vastgesteld in 1955 in het tegenwoordige Tanzania, naar aanleiding van een uitbraak van het virus in 1952/1953. Overigens wordt soms ten onrechte gesuggereerd dat de naam uit het Swahili afkomstig is. Het virus kan overgedragen worden door een muggenbeet van de Aedes aegypti-mug (Denguemug) en door de Aedes albopictus (Aziatische tijgermug).

De aedisegypte-mug versrpeidt denguekoorts

De aedisegypte-mug verspreidt denguekoorts

* Dengue
Dengue is een virus dat door muggen overgedragen wordt. De muggen die dengue overbrengen komen vooral voor in verstedelijkte tropische gebieden. Dengue verloopt meestal onschuldig met koorts, hoofdpijn en huiduitslag. In zeldzame gevallen verloopt de ziekte ernstiger. De muggen die dengue overbrengen steken overdag. Er bestaan geen medicijnen of vaccinatie tegen knokkelkoorts. Dengue kan alleen voorkomen worden door te zorgen dat men niet gestoken wordt door besmette muggen. Het advies is om kleding te dragen die zoveel mogelijk huid bedekt en om muggenwerende middelen (DEET) te gebruiken.

Suriname
* In tegenstelling tot wat de auteur Lourdes Gómez aan het slot van het artikel vaststelt, komt ook in Suriname dengue of knokkelkoorts voor. In 2012 was daar sprake van een forse toename van dengue en werden honderden mensen met klachten in het ziekenhuis opgenomen. En sinds december 2013 is op het Franse en Nederlandse deel van het Caribische eiland Sint Maarten bij verschillende mensen de ziekte chikungunya vastgesteld, veroorzaakt door chikungunya-virus.

Nieuwe gevallen van cholera in Cuba

De afgelopen weken zijn nieuwe gevallen gemeld van cholera in diverse delen van het land. Recente berichten komen uit de gemeenten Mariel, Guines en Puerto Padre in het westen van Cuba. De journalist die vorig jaar de stilte over de cholera-uitbraak doorbrak, bezoekt op dit moment de VS en zegt dat ‘de Cubaanse regering steeds meer in diskrediet raakt en innerlijk verzwakt.’

Voorzorgsmaatregelen bij een busstation

Voorzorgsmaatregelen bij een busstation

Tijdens de opening van het schooljaar begin september werd in de scholen van de gemeente Mariel gemeld dat er 18 gevallen van cholera waren vastgesteld in de buurtschap Zayas. Daarom mochten de ouders die dag niet met hun kinderen de school  binnengaan en moesten de leerlingen elke ochtend hun handen wassen met gechloreerd water. Tijdens een bijeenkomst begin september in de polikliniek van medewerkers betrokken bij de anti-infectiecampagne werd meegedeeld dat er in Zayas 14 gevallen waren vastgesteld.

600 gevallen
Vanuit Güines worden 600 gevallen van cholera gemeld plus een uitbreiding van de dengue of knokkelkoorts. De cijfers zijn afkomstig van personen uit deze gemeenschap en gebaseerd op cijfers verstrekt tijdens bijeenkomsten met lokale gezondheidsautoriteiten. mapapuertopadreVanuit Puerto Padre meldt de onafhankelijk journalist Alberto Méndez Castelló dat twee personen vanwege cholera om het leven kwamen. Een medewerker van de gemeentelijke gezondheidsdienst wil het feit echter ‘noch ontkennen, noch bevestigen.’ De begrafenis van beide personen vond plaats onder strikte sanitaire maatregelen.’ Volgens een andere medewerker is in Puerto Padre in juli en augustus het aantal gevallen van cholera gegroeid. Alle anonieme bronnen spreken over een epidemie. Enkel het plaatselijk partijbureau zwijgt. Bewoners wijzen erop dat de rioleringen van de stad uitkomen in de baai en die is ook een van de besmettingsbronnen. De commerciële visvangst is er verboden.

Calixto Martinez

Calixto Martinez

Verzwakt
Op dit moment is de onafhankelijk journalist  Calixto Martínez van persbureau Hablemos Press op bezoek in de VS; hij was degene die vorig jaar het stilzwijgen van de autoriteiten doorbrak over de cholera-epidemie. Zijn berichtgeving o.a. over dodelijke slachtoffers dwong de  autoriteiten enkele dagen laten te erkennen dat de ziekte voorkwam. Martínez werd op 10 april 2013 vrijgelaten nadat hij zes maanden in gevangenschap had doorgebracht; er is nooit een officiële beschuldiging tegen hem geformuleerd. In Miami zei hij o.a. dat ‘cholera zich in heel het land uitbreidt.’ De gecontroleerde media in Cuba verstrekken geen cijfers over het voorkomen van cholera. Volgens Martínez raakt de Cubaanse regering steeds meer in diskrediet en innerlijk verzwakt, maar ontbreekt het in Cuba aan ‘acties van burgers die een werkelijke verandering mogelijk moeten maken’. De meeste voorkomende reactie onder de bevolking is zich ‘neerleggen bij de situatie en een mogelijkheid zoeken te emigreren.’ Martínez wil als hij in Cuba terugkeert een eigen krant uitbrengen waarin burgerschapsvorming en rechten van burgers centraal staan

Bronnen
* Website Café Fuerte
* Website H5Nl

In Cuba spreekt men niet over choleracrisis (2)

Dania Virgen García, een dissidente die in contact staat met politieke gevangenen op heel het eiland, zegt dat de ziekte cholera wordt verspreid van gevangenis naar gevangenis door de slechte hygiënische omstandigheden. Zij zegt informatie te hebben gevangen dat gevangenen zijn overleden aan cholera, maar dat deze doden zijn toegevoegd aan de lijst van 11 dodelijke slachtoffers van Sandy. Pedro Montané, een dissident in Santiago, verzekert de afgelopen week met personen te hebben gesproken, die vertelden dat familieleden worden verzorgd vanwege cholera in de Clínica 28 de Septiembre, maar zij wilden geen namen noemen. In het publiek spreken over dengue / knokkelkoorts of cholera kan persoonlijke consequenties hebben. Een arts werd tot een jaar gevangenisstraf veroordeeld omdat hij in 2000 de eerste was die in het openbaar over de dengue-epidemie had gesproken. En de onafhankelijk journalist  Calixto Ramón Martínez Arias zit nu in de gevangenis omdat hij de eerste was die over de uitbraak van cholera in Manzanillo verslag deed.

sandy2012electricos-santiagoJanis Hernández, een blogger in Santiago, schrijft hoe zij kinderen die buiten speelden, hoorden zingen:  ‘Anda el cólera, anda el cólera… te inyecto. Lávate las manos / De cholera komt, de cholera komt…..Geef een injectie. Was je handen.’ Meer gevallen zouden zijn vastgesteld in Guantánamo, Ciego de Avila, Yateras, Baracoa, Maisí, Palma Soriano, San Luis, Palmarito de Cauto, Songo-La Maya, Sagua de Tánamo en Antilla. Alleen al in het provinciaal ziekenhuis Agostinho Neto van Guantánamo, zijn 80 besmette personen binnengebracht volgens een inwoner die anoniem wil blijven. Kleine aantallen cholerabesmettingen werden gesignaleerd in West-Cuba en Havana. Maar de hoofdstad lijdt meer onder de knokkelkoorts, ook wel bekend als Fiebre Rompehuesos / de koorts die je botten breekt. In 1981 verloren bij een epidemie 158 Cubanen het leven en werden 344.000 personen besmet.

Bedroevende kwaliteit leidingwater
Er zijn nu zoveel knokkelkoortszieken in Havana dat de al bestaande tekorten aan medicijnen, naalden, verband, chloor, zeep en andere medicamenten hebben geleid tot noodsituaties, volgens diverse bronnen in dissidentenkringen. Maar de waterleiding en de riolering zijn de afgelopen tientallen jaren zo verwaarloosd, dat experts menen dat het onmogelijk is nieuwe gevallen van besmettingen van cholera of dengue te kunnen tegengaan. Meer dan de helft van het leidingwater gaat onderweg verloren voor het de klant bereikt, deelde de Cubaanse televisie in juni mee. De leidingen raken ook sneller besmet omdat er nauwelijks druk op de watertoevoer staat. In een land met 11,2 miljoen mensen telt men niet meer dan 61.100 kilometer rioolleiding en acht fabrieken voor waterzuivering, aldus een rapport dat het Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos in juni aan het eenpartijparlement aanbood. Men weet niet hoeveel van de acht fabrieken ook werkelijk continue in bedrijf zijn. Volgens een onderzoek uit 2007 door het Agencia de EEUU para el Desarrollo Internacional / Internationaal Agentschap voor Internationale Ontwikkeling in de VS zou 65% van de Cubaanse bevolking de beschikking hebben over stromend water en 38% zou van rioleringen gebruik maken. In Havana waren in april 2011 100.000 inwoners afhankelijk van water dat per vrachtwagen in de wijk wordt afgeleverd. Redenen, aldus de partijkrant Granma, waren o.a. de slechte staat van de waterleiding en de droogte.

Drinkwater

Drinkwater

Montané zegt dat het kraanwater in Santiago vaak chocoladekleurig is en Madaula deelt mee dat er ook op dit moment nog arme delen van de stad zijn waar men geen water heeft vanwege de schade die Sandy veroorzaakte. In de meeste buitenwijken zijn er latrines en waterputten. De kleine waterzuiveringsfabriek van Santiago heeft een capaciteit voor 45% van het stromend water en regelmatig functioneert deze installatie niet. Met een infrastructuur met zoveel problemen en een regering die geen geld heeft voor reparaties is het bijna vanzelfsprekend dat de infectieziekten het eiland zullen blijven teisteren, aldus  Julio César Alfonso, een arts in Miami die contact heeft met collega’s in Cuba. ‘Je moet niet uitsluiten dat cholera in de komende jaren zich in Cuba als een endemische ziekte zal manifesteren,’ aldus Alfonso. ‘Ze zal blijven voorkomen als een deel van het lijden van het eiland.’

De website Miscelaeasdecuba.net meldt dat er in Camagüey 468 cholerabesmettingenzijn en dat de zieken verpleegd worden in het Hospital  Amalia Simoni en in het ziekenhuis Pediátrico. De meeste zieken komen uit de wijk Salomé.  Volgens personen die er wonen zijn daar nauwelijks voorzieningen en doen mensen hun behoeften waar het uitkomt. De gevangenis is in quarantaine. Er wordt niets binnengelaten dat niet met plastic luchtdicht is afgesloten, zoals frisdrank en koekjes. De gevangenen hebben honger. Maar de rampzalige situatie in de ziekenhuizen is niet het gevolg van de economie maar van het kwetsbare gezondheidssysteem in heel het land, dat het gevolg is van de onbekwaamheid van het regime en de corruptie.

Desinfecteringsactie tegen de knokkelkoorts

Desinfectering tegen de knokkelkoorts

Veiligheid toeristen
Op de website Cuba Forum bespreekt men de vraag of het nog wel veilig is om Santiago de Cuba te bezoeken en een bezoeker Encanto doet op 27 november verslag van een telefoongesprek met een inwoner uit Reparto Municipal, Santiago de Cuba.
‘Het houdt niet op in Santiago de Cuba. Na de ramp aan Trocha en de orkaan Sandy is er nu een cholera-epidemie. In de armere wijken (o.a. Chicharonnes) zijn veel mensen besmet met de cholerabacterie door het gebruik van verontreinigd water (om te drinken en het eten te bereiden). Er zijn de voorbije twee weken reeds een onbekend aantal doden gevallen (algunas muertas). Zoals ook in Manzanillo de voorbije zomer, communiceert de overheid niet over de omvang van het probleem. Alleszins mag verwacht worden dat er in Santiago meer slachtoffers zullen vallen door de invloed van de voorbije orkaan en de grootte van de stad (in Manzanillo wonen 130.000 mensen. In Santiago omgeveer 500.000). De Santiagueros worden gevraagd om niet te reizen. Het woord quarantaine wordt daarbij uitdrukkelijk gebruikt door de overheid. Maar ook op minder duidelijke manieren wordt de quarantaine afgedwongen. Santiagueros worden bv. niet toegelaten tot vliegtuigen (uiteraard met bestemmingen in het land). De weigering om in te stappen wordt niet duidelijk meegedeeld. Er wordt bv.enkel gezegd dat er geen plaatsen zijn. Bus- en treinpassagiers uit Santiago met bestemming Havana mogen niet opstappen.’

santiagofeestEn over de gevolgen voor toeristen zegt Encanto:
‘Toeristen hoeven zich geen zorgen te maken mits ze een aantal voorzorgen in acht nemen: alleen water uit flessen (of cola), geen vis, geen rauwe groenten,…  In de hotels draagt men hier zorg voor. Als men gezond is gaat de ziekte in vele gevallen zelfs voorbij zonder dat het echt opvalt. Slechts 1% van de zwaar zieke personen sterft uiteindelijk. Dat zijn dan vooral baby’s en bejaarden.’

Encanto meldde gisteren 13 december op Cuba Plaza :
“Gisteren sprak ik mijn vrouw; zij woont vlak bij Playa Santa Lucia. Er waren enkele dagen geleden namens de regering welzijnsambtenaren langsgekomen en die hadden de bewoners op het hart gedrukt om alleen (gekookt) water uit de waterleiding te drinken. Niets uit putten of wat er op straat wordt aangeboden. Verder werd er gezegd dat de hospitaals in Camagüey vol liggen met ernstig zieken ten gevolge van dengue en cholera. De schrik zit er goed in.’

Bron
* Juan O. Tamayo in El Nuevo Herald van 9 december 2012