Dilma Rousseff : ‘Als Brazilië het niet doet, doet Nederland het wel’

De Braziliaanse president Dilma Rousseff heeft zich dinsdag tijdens een televisieverkiezingsdebat verdedigd voor de omvangrijke infrastructurele steun die Brazilië biedt aan bijvoorbeeld de uitbreiding van de haven van Mariel in Cuba:  ‘Als Brazilië het niet doet, doen ander landen zoals Nederland het wel.’ In oktober worden in Brazilië presidentsverkiezingen gehouden en Rousseff hoopt te worden herverkozen.

Raul Castro en Rousseff bij de ingebruikneming van een deel van het Marieeprject op 27 janurai 2014

Raúl Castro en Dilma Rousseff bij de ingebruikneming van een deel van het Marielproject op 27 januari 2014

De president verdedigde de financiering door Brazilië van projecten in veel Latijns-Amerikaanse landen en stelde vast dat steeds als voorwaarde wordt gesteld dat Braziliaanse bedrijven er in participeren en dat de levering van materialen voordeel moet opleveren in de vorm van inkomen en werk voor Brazilië. ‘Het beleid van Brazilië is erop gericht dat Latijns-Amerika wordt gesteund, maar ook ons land en onze bedrijven,’ aldus Rousseff op het televisiekanaal Bandeirantes. Zij wees op de verantwoordelijkheid van ‘de sterkste regionale macht van Latijns-Amerika.’ Rousseff zei dat Brazilië zich vroeger richtte op de ontwikkelde landen en ‘nu kijken we naar heel Latijns Amerika en heel Afrika en we hebben een relaties met de BRICS-landen (het blok landen met als deelnemers Rusland, India, China en Zuid-Afrika), waardoor we de mogelijkheid hadden de BRICS-bank op ter richten die ook projecten gaat financieren in landen in ontwikkeling.’ “Wij vormen een variant op het IMF (Internationaal Monetair Fonds), een akkoord om landen te beschermen tegen de internationale vluchtigheid’

Mensenrechten in Cuba
Rousseff beantwoordde ook een vraag van de sociaalchristelijke presidentskandidaat en evangelisch dominee Everaldo Pereira, die vraagtekens zette bij de financiering waardoor de ‘de Cubaanse dictatuur wordt ondersteund’ via het havenproject van Mariel. Van de 957 miljoen dollar die voor dit project nodig zijn, draagt Brazilië 682 miljoen dollar bij, afkomstig van de staatsbank Banco Nacional de Desarrollo Económico y Social (BNDES) en bedoeld om een containerpark te bouwen. Bij haar bezoek aan Cuba in januari bood Rousseff president Castro nog eens 290 miljoen dollar aan voor de ontwikkeling van een industriële zon in de regio van Mariel. Rousseff: ‘Onze relaties met Cuba zijn dan ook zeer positief, we financieren Braziliaanse bedrijven om een haven in Cuba aan te leggen, die weer financieel voordeel oplevert voor Braziliaanse bedrijven’ en ze rechtvaardigde de enorme investering met de opmerking dat als Brazilië het niet zou doen ‘andere Europese landen, als Nederland’, het zouden doen.

Geheimzinnigheid
In de Braziliaanse media wordt kritisch gereageerd op het miljardencontract met landen als Cuba en Angola. Jorge Casado, columnist van de krant O Globo, schreef eerder over de grote geheimzinnigheid rond deze operaties. Verdragteksten, protocollen, technische verslagen en correspondentie worden als ‘geheim’ geclassificeerd en blijven dat tot 2027. Casado schreef dat Brazilië sinds het militaire regime, niet zo’n groot gebrek aan transparantie heeft gekend. En de hoofdstedelijke krant Correio Braziliense schreef dat van de 218 miljoen dollar bestemd om Braziliaanse havens te verbeteren, vorig jaar slechts 15 miljoen (7%) was gebruikt.

Bron
* Persbureau EFE
Link
* De correspondent van het NOS-Journaal, Marc Bessems beoordeelde het verkiezingsdebat in Brazilië op zijn weblog.   

Cuba en de Europese Unie: ‘Nu is het moment’

Gisteren meldden wij dat de Cubaanse staat 68% van de salarissen in beslag neemt van die Cubaanse werknemers die werkzaam zijn in het Marielproject. Het project werd een slimme alliantie genoemd tussen ‘het staatskapitalisme in Cuba en het internationaal kapitalisme.’

In Europa ziet men misschien juist daarom ‘uitstekende economische perspectieven’ gloren nu het Marielproject op gang komt. De Deutsche Welle berichtte hierover. Hier volgt de tekst.

De Braziliaanse president Vilma Roussef en de Cubaanse president Raúl Castro in maart jl. bij het Marielproject. Tot nu toe in Brazilie de grootste investeerder in dit vrijhaven project

De Braziliaanse president Dilma Rousseff en de Cubaanse president Raúl Castro in maart j.l. bij het Marielproject. Tot nu toe is Brazilie de grootste investeerder in dit vrijhavenproject

De aanleg van een vrijhaven in de Cubaanse havenplaats Mariel, de recente opening van een containerpark daar plus de afkondiging van de nieuwe Wet op Buitenlandse Investeringen in Cuba en de ontmoeting in Havana van de Cubaanse kanselier Bruno Rodríguez en zijn Franse collega, Laurent Fabius betekenen duidelijke stappen naar een scenario waarbij de relaties tussen de Cubaanse regering en Europa verbeteren.
De vrijhaven van Mariel is gelegen aan een van de diepe baaien in het noorden van het eiland en op ongeveer 45 kilometer van de haven van de stad Havana. De laatste zal in de toekomst enkel nog bestemd zijn voor cruiseschepen met toeristen. Mariel omvat 45,8 vierkante kilometer met bedrijven van hoogwaardige technologie voor agro-industriële en biotechnologische producten en voor informatica, bestemd voor de Cubaanse markt, maar ook voor de doorvoer. Een snelweg en een spoorlijn moeten dit deel van het land verbinden met andere regio’s en met de megahaven die Postpanamax-schepen moet kunnen ontvangen met een capaciteit van meer dan 12.000 containers.

Geen onteigening
De nieuwe Wet op Buitenlandse Investeringen in Cuba, van belang voor de activiteiten van buitenlands kapitaal in Cuba, biedt ook een oplossing voor het oude probleem dat tot nu toe de uitbreiding van buitenlands kapitaal tegenhield; in de wet wordt namelijk de belofte gedaan dat de eigendommen van investeerders niet zullen worden genationaliseerd, noch onteigend en dat in geval van problemen tussen betrokken partijen internationaal erkende tribunalen bijdragen aan de oplossing van dergelijke conflicten

'He, een gusano (scheldwoord voor Amerikaan).' 'Nee, het is een investeerder.'  (Cartoon van Garrincha)

‘Wegwezen, een gusano’ (scheldwoord voor Amerikaan).
‘Nee, het is een investeerder.’
(Cartoon van Garrincha)

Consensus met EU
De komst van de Franse Minister van Buitenlandse Zaken vond plaats tegen deze achtergrond en in het vooruitzicht van een politieke consensus over samenwerking tussen Cuba en de Europese Unie. Havana accepteerde in maart het voorstel van de EU voor een dialoog. Dat betekende een opening naar normalisering van de relaties tussen de Europese landengemeenschap en het eiland. In 1999 was daar een einde aan gekomen met het beleid van de zogeheten Common Position, dat relaties koppelde aan de bevordering van de mensenrechten en de democratie.

VS: de volgende grote investeerder?
Zonder precies te formuleren hoe, verzekert de wettekst buitenlandse investeerders dat zij beschermd zullen worden tegen sancties die Washington sinds 1992 en 1996 afkondigde, o.a. via de Helms Burtonwet. Venezuela, China, Canada, Spanje en Brazilië blijven de belangrijkste commerciële partners van Cuba, maar als het economisch embargo van de VS wordt opgeheven kan dit land gemakkelijk veranderen in de belangrijkste investeerder voor Cuba gezien de geografische nabijheid en de intensiteit van wederzijdse banden. Op dit moment is Spanje met 45% de grootste investeerder op het eiland, gevolgd door Canada en Italië met elk 10%. Spanje voerde in 2013 38.751 commerciële operaties uit ter waarde van 8 miljard euro. Tegelijkertijd importeerde Cuba in de afgelopen 5 jaar voor een waarde van 2.600 miljoen dollar aan goederen en diensten uit Europa en exporteerde jaarlijks voor een bedrag van 800 miljoen euro naar Europa.

Ook Nederland
Tientallen ondernemers, vooral uit de sector van het toerisme, landbouw, transport en communicatie uit Spanje, Italië, Frankrijk, Griekenland, Nederland, Zweden en Duitsland hebben al hun belangstelling getoond voor de mogelijkheden die de nieuwe wet biedt. Cuba heeft tussen de 3 tot 4 miljard dollar per jaar nodig om het economische systeem op socialistische grondslag te handhaven en het zoekt naar alternatieven voor het geval er een einde komt aan de subsidie van Venezuela, die nu 13 miljard dollar per jaar bedraagt. Dit is simpel gezegd, het juiste moment voor Europa.

Bron
* Deutsche Welle

Gezocht: buitenlandse investeerders

In maart aanstaande neemt het Cubaanse parlement een nieuwe wet aan over buitenlandse investeringen. Het wordt de meest verregaande verandering in Cuba op economisch gebied, aldus een hoge functionaris, omdat niet langer de eis geldt dat buitenlands kapitaal niet meer dan 49% in een bedrijf mag investeren. In december kondigde president Raúl Castro een extra parlementszitting in maart 2014 aan om deze wet te behandelen.
Havana heeft verder aangekondigd streng toe zien op financieel verkeer met banken die betrokken zijn bij activiteiten van terreurgroepen als Al Qaida of witwaspraktijken.

Op weg naar de vrijhaven Mariel

Op weg naar de vrijhaven Mariel

‘Buitenlands kapitaal zal niet langer aanvullend zijn en ook opereren op terreinen waar dit eerder niet voorkwam, zoals de landbouw’, aldus Pedro San Jorge, directeur politieke en economie van het Ministerie van Buitenlandse Handel en Buitenlandse Investeringen. De Wet op Buitenlandse Investeringen die sinds 1995 van kracht is, dicht het buitenlands kapitaal een ‘aanvullende rol’ toe bij investeringen van de Cubaanse staat die altijd meer dan 50% van de aandelen moest bezitten. In enkele gevallen werd daarop een uitzondering gemaakt. Volgens San Jorge gaat de nieuwe wet verder en is aangepast aan ‘de huidige omstandigheden van het land.’

Gisteren werd de Braziliaanse president Rousseff ontvangen door de voormalige leider Fidel Castro. Ook de president van Jamaica Portia Simpson werd door Castro ontvangen.

Gisteren werd de Braziliaanse president Rousseff ontvangen door de voormalige leider Fidel Castro. Ook de president van Jamaica Portia Simpson ontmoette Castro.

Economie actualiseren
De regering van Raúl Castro, die in 2006 zijn zieke broer Fidel opvolgde, voerde 300 economische maatregelen door om het vastgelopen economie model, gebaseerd op Sovjetbeleid, ‘te actualiseren’. Het was de bedoeling de economie efficiënter en profijtelijker te maken; er kwam particulier ondernemerschap, er werden coöperaties opgericht en 2.800 staatsbedrijven gingen als zelfstandig bedrijf doorwerken. De nieuwe investeringswetgeving moet leiden tot meer buitenlands kapitaal en technologie, maar moet ook nieuwe arbeidsplaatsen scheppen en bijdragen aan de vervanging van dure importen en de export te vergroten. ‘De potentie van het land moet versterkt worden zodat producten kunnen worden gemaakt die we nu nog importeren,’ aldus San Jorge.

Fidel Castro had een drukke maandag. De Argentijnse president Cristina Kirchner en haar dochter Florencia ontbeten gsiterenochternd met de leider van de Cubaanse revolutie. Kirchner verzond tweets over deze  ontmoeting waarbij ook Fidel’s vrouw, Dalia Soto (midden) aanwezig was. Het was vooral een nostaligisch samenzijn; ‘Ja, zeker, wij srpaken over Hugo. Veel onuitwisbare herinneringen, Eindeloze nostalgi,’aldus Chrsitina. ‘We spraken over alles maar vooral was het een symbool van het bijeenkomen van heel Latijns-Amerika en de Cariben in Havana.’

Fidel Castro had een drukke maandag. De Argentijnse president Cristina Kirchner en haar dochter Florencia ontbeten met de leider van de Cubaanse revolutie. Kirchner verzond tweets over deze ontmoeting waarbij ook Fidel’s vrouw, Dalia Soto (midden), aanwezig was. Het was vooral een nostalgisch samenzijn, bijvoorbeeld over de overleden leider van Venezuela. ‘Jazeker, wij spraken over Hugo. Veel onuitwisbare herinneringen. Eindeloze nostalgie,’aldus Christina. ‘We spraken over alles, maar het was vooral een symbool voor het bijeenkomen van heel Latijns-Amerika en de Cariben in Havana.’

Hij wijst erop dat enkele voorgestelde veranderingen passen bij het beleid dat de Cubanen hebben ingezet bij de aanleg en de bouw van de megahaven en vrijhaven El Mariel; de eerste fase is gisteren afgesloten waarbij president Raúl Castro en de Braziliaanse president Rousseff aanwezig waren. Brazilië is een grootinvesteerder in het  Marielproject waar tot nu toe 957 miljoen dollars werden geïnvesteerd. Voor de ontwikkeling van de Marielzone zoekt Cuba buitenlands kapitaal onder aantrekkelijke voorwaarden.

De ingebruikname van de containerhaven bij Mariel door de Cubaanse en Braziliaanse president

De ingebruikname van de containerhaven bij Mariel gisteren door de Cubaanse president Castro en de Braziliaanse president Rousseff

Geen terreur en witwassen
De Cubaanse staatskrant heeft vrijdag een wet gepubliceerd die het mogelijk maakt banktegoeden te bevriezen van rekeningen met banden met Al-Qaida of de Taliban. Ook witwaspraktijken, de financiering van terreur en verspreiding van wapens moeten daardoor worden voorkomen. De wet is van kracht voor Cubaanse en buitenlandse banken die in het land opereren en sluit aan bij internationaal bestaande verdragen. Of ooit dergelijke rekeningen in Cuba, verbonden met terrorisme en witwassen, zijn gevonden is onbekend. Volgens een nog bestaande lijst in Washington figureert Cuba samen met nog enkele landen als sponsors van terreur. Havana ontkent dit. Direct na de aanslagen van 11/9 was het de toenmalige minister van defensie, Raúl Castro, die zei geen bezwaar te hebben tegen opsluiting van verdachte terroristen op de basis Guantánamo

Link
* Persbureau Reuters, 27 januari 2014: Cuba opens new port built with Brazilian aid
Infografieken over Mariel van de officiële website Cubadebate

Leonardo Padura behoort tot ‘de 100 belangrijkste Latijns Amerikanen’

De Spaanse krant El Pais heeft de Colombiaanse president Juan Manuel Santos uitgeroepen tot de belangrijkste persoonlijkheid van de Ibero-Amerikaanse wereld. De schrijver Leonardo Padura is de enige Cubaan op deze lijst van ‘leiders, onderzoekers, pioniers, politici, ondernemers, leidinggevenden, sterren, kunstenaars, burgers, sporters … Vrouwen en mannen die 2012 hebben gemaakt en ons geïnspireerd hebben of voor gebeurtenissen zorgden die waardevol genoeg zijn om herinnerd te worden,’ aldus de weekendbijlage van El Pais. De Cubaanse media verzwijgen de uitverkiezing van Padura.

De Colombiaanse president Santos

De Colombiaanse president Santos

De tekst over, Padura die vorige week de officiële Cubaanse literatuurprijs kreeg, werd geschreven door de dissidente blogger Yoani Sánchez, die ook correspondent voor El Pais is. Zij schrijft dat ‘de maker van de beroemde detective Mario Conde er in is geslaagd om de kwadratuur van de cirkel te realiseren door met een kritische blik naar het land te kijken zonder de erkenning van de Cubaanse autoriteiten te verliezen.’ Mario Conde is de politie-inspecteur in de romans van Padura.

De Cubaanse schrijver Padura

De Cubaanse schrijver Padura

Sánchez: ’De palmen buigen voor hem vanuit alle hoeken van het gepolariseerde ideologische spectrum van het eiland, dat is een waar wonder van de literatuur en de woorden,’ aldus Sánchez. Op de lijst staan verder de namen van de Braziliaanse president Dilma Rousseff, de Peruaanse auteur Mario Vargas Llosa, de Spaanse voetbalcoach Vicente del Bosque, de Nicaraguaanse dichter Ernesto Cardenal en de Mexicaanse publicist Ernst Krauze.

Link
* Alle honderd persoonlijkheden uit de weekendbijlage van El Pais plus de teksten bij ieder.

Blogger Yoani Sánchez mag niet naar Brazilië

De Cubaanse autoriteiten hebben de kritische blogger Yoani Sánchez opnieuw een visum geweigerd, ditmaal om in Brazilië een filmfestival bij te wonen.

Dilma: 'Ik had de dissidenten moeten ontmoeten. Maar zij weten niks van investeringen.' Raúl: 'Dilma, leert snel''. Aldus de cartoonist Garrincha.

‘Het verbaast me niet,’zegt Yoani Sánchez via Twitter, waarbij ze constateert dat het de 19e maal is dat haar een visum wordt geweigerd. ‘Als al deze inspanningen er toe leiden dat er aandacht geschonken wordt  aan de absurde migratiepolitiek waarmee de Cubanen gevangen worden gehouden, is het de moeite waard geweest.’ Zij wijst erop dat de Cubaanse president Raúl Castro dit weekend naar Venezuela reist, terwijl men haar niet toestaat naar Brazilië te reizen. De blogger schreef eerder een brief aan de president van Brazilië, Dilma Rousseff en vroeg haar bij Raúl Castro om bemiddeling. Rousseff weigerde echter elk contact met dissidenten en schonk vooral aandacht aan de economische relaties van haar land met Cuba.

Braziliaanse president Dilma Rousseff ontloopt Cubaanse dissidenten

De Braziliaanse presidente Dilma Rousseff zal volgens kranten in Brazilië deze week geen ontmoeting hebben met tegenstanders van het regime van Raúl Castro. De blogger Yoani Sánchez had om een dergelijke ontmoeting gevraagd. Sánchez is uitgenodigd om de filmweek in Brazilië bij te wonen, maar de Cubaanse autoriteiten weigeren haar een uitreisvisum. Vanochtend is president Dilma Rousseff in Cuba aangekomen.

Dilma Rousseff werd op het vliegveld ontvangen door de Cubaanse minister van Buitenlandse Zaken, Bruno Rodríguez

Yoani Sánchez gaf in een interview zaterdag jl. met de Braziliaanse krant Folha de Sao Paulo al aan weinig hoop te hebben Rousseff te kunnen ontmoeten. Als de Cubaanse autoriteiten Sánchez opnieuw een visum weigeren (de 19e maal), zal zij de première van de documentaire Conexión Cuba-Honduras niet kunnen bijwonen. De Braziliaanse autoriteiten verleenden de blogger afgelopen week een inreisvisum. Volgens de krant zeiden adviseurs van de president dat een mogelijke ontvangst van opposanten van het regime een directe aanval op het Cubaanse regime zou zijn ‘waardoor de mogelijk goede rendementen van het bezoek in gevaar komen.’ Volgens een Braziliaans persbureau zou Rousseff van de gelegenheid gebruik willen maken ‘de commerciële opening in Cuba toe te juichen’ en willen benadrukken dat Brazilië hier oog voor heeft en wil bijdragen aan ‘de verbetering van de situatie op het eiland.’ Volgens haar adviseurs is dat ‘een betere en doelmatiger manier’ om meer veranderingen en om de modernisering van het land te bewerkstelligen. Rousseff zal ook de goedkeuring van de laatste twee delen van een lening van 380 miljoen dollar aankondigen voor de ontsluiting en de modernisering van de haven van Mariel, ten noorden van Havana. Ook verleent zij een commercieel krediet voor de import van landbouwwerktuigen en apparatuur uit Brazilië.
De adviseur zei ook nog dat het feit dat Brazilië een visum verleende aan de blogger geen verandering van beleid is van de politiek van Brazilië tegenover Cuba omdat ‘niet eerder door haar zo’n verzoek werd gedaan.’ Op 27 januari vond in de Braziliaanse stad Jequié ter ondersteuning van Yoani Sánchez een concert plaats als een vorm van Digitale Solidariteit. Een digitale handtekeningenactie vond al eerder plaats. Gisteren heeft ook Amnesty International bij de Braziliaanse president aangedrongen op bemiddeling bij de Cubaanse regering zodat Yoani Sánchez in vrijheid naar het filmfestival kan vertrekken.

Nobelprijs van de Vrede
De Spaanse politieke partij Unión Progreso y Democracia (UPyD) heeft het Nobelprijscomité geadviseerd de Nobelprijs van de Vrede 2012 toe te kennen aan twee Cubanen, namelijk aan Yoani Sánchez en aan de dissidentenvoorman Oswaldo Payá.

Grafiek van de importen en exporten van Brazilië richting Cuba

Herleving suikersector
Het Braziliaanse bedrijf Odebrecht heeft aangekondigd suiker in Cuba te willen produceren. Vooreerst zal het bedrijf een contract tekenen met Havana voor het centrale suikercomplex 5de Septiembre in de provincie Cienfuegos. Volgens een bericht van persbureau Reuters heeft het 10-jaar lopende contract de bedoeling de suikerproductie te verhogen en bij te dragen aan de opleving van deze sector. De suikerproductie op het eiland is teruggelopen van 8 miljoen ton in de jaren zeventig tot nog nauwelijks 1,2 miljoen vorig jaar. Volgens officiële cijfers werd in 2010 de slechtste oogst in 105 jaar behaald, namelijk 1,1 miljoen ton. Ook wil het bedrijf een rol spelen bij de productie van ethanol; oud-president Fidel Castro verzette zich hier tot nog toe tegen.

Linken
*  Engelstalige informatie over bezoek Dilma Rousseff
*  Cubaanse televisie en de aankomst van Rousseff in Havana vanochtend 1.29 minuut
Meer Spaanstalige informatie over de rol van het Braziliaanse bedrijf Oldebrecht in Cuba, o.a. bij de productie van ethanol.