Tekort 10.000 docenten op Cubaanse scholen

De Minister van Onderwijs, Ena Elsa Velázquez, heeft dinsdag in de staatsmedia erkend dat er, ondanks de ‘aandacht’ en ‘stimulansen’ van de Cubaanse regering aan leraren om ‘een uittocht te voorkomen’ er bij het begin van het nieuwe schooljaar, ongeveer 10.000 leraren tekort zullen zijn. In 2017 was er een tekort van 16.000 leraren. Minister Velázquez maakt een rondreis door de provincies ter gelegenheid van het begin van het schooljaar. Alleen de provincies Granma, Guantánamo, Las Tunas, Pinar del Río en Santiago de Cuba hebben voldoende docenten.

onderwijs-Maestra-primaria-alumnos-Luz-EscobarDe lage lonen en moeilijke arbeidsomstandigheden, verouderd materiaal en een zware ideologische belasting van het leerplan, hebben geleid tot een uittocht van duizenden leerkrachten naar sectoren waar beter wordt verdiend zoals het toerisme. Het gemiddelde salaris van een leraar in Cuba is 533 peso’s per maand volgens officiële cijfers, dat is ongeveer 21 dollar. Om de effecten van de uittocht te verzachten, hebben de autoriteiten hun toevlucht genomen tot urencontracten, de reïntegratie van gepensioneerden en het inzetten van universiteitsstudenten als leraren. Sommige analisten hebben erop gewezen dat sinds 2006, toen Raúl Castro aantrad, het budget van het Ministerie van Onderwijs en het aantal scholen is gedaald. Volgens onderzoek van econoom Carmelo Mesa-Lago zijn de onderwijsuitgaven, die in 2008 14,1% van het bbp bedroegen, in 2017 gedaald tot 9%. In deze periode werden volgens officiële cijfers ook 1803 scholen gesloten. Volgens een verslag van het Centraal Bureau voor de Statistiek, zeiden de afgelopen tien jaar ten minste 21.000 leerkrachten het klaslokaal vaarwel.

Maatregelen
De afgelopen tien jaar heeft de Cubaanse staat geprobeerd het tekort aan leraren op te vangen met initiatieven als de zogeheten ‘maestros emergentes’ (beginnende docenten). Zij kregen een intensieve en snelle cursus van enkele maanden. In ruil daarvoor werd hen een universitaire carrière beloofd en in het geval van jongens, vrijstelling van militaire dienstplicht. Ondanks de ambitie van de staat om het onderwijs volledig gratis aan te bieden, wordt de kwaliteit van het onderwijs ook in de officiële media, nu ter discussie gesteld. Veel analisten zijn van mening dat de goede reputatie die het onderwijs op het eiland had, dankzij de subsidies van de Sovjet-Unie, tot het verleden behoort. Cuba doet niet mee aan internationaal vergelijkend onderzoek naar de kwaliteit van het onderwijs en de educatie.

Bron
* Website 14ymedio, 21 augustus 2018