Eliezer Llorente, zoon van ‘de man met de vlag’, vrij

Een jaar geleden verstoorde Daniel Llorente op het Plein van de Revolutie de Een Meiviering door met een Amerikaanse vlag te zwaaien. Een jaar later werd zijn zoon Eliezer Llorente (18) op zondag 29 april gearresteerd. De jonge man werd beschuldigd van ‘diefstal’, maar werd een uur na de afsluiting van de Eerste Mei-viering dinsdag weer vrijgelaten.

eerste-mei-2017-zoon-Eliezer-daniel-llorente

Eliezer Llorente

Llorente was in gezelschap van de onafhankelijk journalist Vladimir Turro toen de politie de auto waarin zij reisden, aanhield. Later verklaarden politieagenten dat zij rundvlees vervoerden. Rundvlees wordt in Cuba streng gecontroleerd en is slechts voor toeristen beschikbaar. Eliezer: ‘Ik werd twee dagen gevangen gehouden en de eerste 24 uur weigerde ik te eten, maar toen een politieofficier mij vertelde dat ik dinsdag zou worden vrijgelaten, nam ik weer voedsel.’ Hij mocht tijdens zijn gevangenschap niet bellen met zijn moeder Judiza Perez, die van de arrestatie van haar zoon hoorde via een telefoontje van de politie. Zij besloot naar het politiebureau van San Antonio de Los Baños te gaan en bleef daar tot de vrijlating van haar zoon. Zij vroeg politieagenten naar de reden van zijn arrestatie, maar deze stelden haar gerust omdat hij ‘na de parade’ zou worden vrijgelaten. ’s Maandags werd Eliezer verhoord door agenten van de geheime dienst. Toen bleek dat hij niets te maken had met de rundvleesaffaire en dat Turro een boete zou krijgen.

eerste-mei-daniel-llorente-2017

Daniel Llorente op 1 mei 2017

Opgelucht
Zijn vader Daniel Llorente, die opgesloten zit in het psychiatrisch ziekenhuis Mazorra, liet telefonisch aan de website 14ymedio weten ‘opgelucht’ te zijn nu hij wist dat zijn zoon ‘thuis is bij zijn moeder’. Daniel: ‘Zij kennen me niet als ze denken dat ik mijn zoon gemanipuleerd zou hebben. Eliezer is nog een jongeman met andere interesses, hij houdt van voetballen en begrijpt bijna niets van politiek. Hij komt mij bezoeken omdat ik zijn vader ben, maar ik zal hem nooit vragen iets in mijn naam te doen.’ Aldus Llorente die liet weten de hongerstaking die hij zondag begonnen was te stoppen omdat zijn zoon was vrijgelaten.

eerste-mei-2017-Daniel-Llorente-Mazorra

Daniel Llorente in het ziekenhuis Mazorra

Geen proces
Daniel Llorente Miranda is een Cubaanse activist die niet behoort tot een oppositiegroep, maar individueel opereert. Zijn foto op het Plein van de Revolutie vond zijn weg naar sociale media en haalde de voorpagina van veel internationale kranten toen hij zich, met de Amerikaanse vlag in zijn handen, aansloot bij de Eerste Meiviering in 2017. Zeven agenten van de geheime dienst besprongen hem en namen hem gevangen. Eerst zat hij in het verhoorcentrum van de geheime dienst Villa Marista. Later werd hij overgebracht naar de psychiatrische inrichting Mazorra. Hij hield daar een hongerstaking, schreef diverse brieven en gaf interviews aan verschillende onafhankelijke media. Hij bekritiseerde zijn gevangenneming ondermeer omdat er geen proces had plaatsgevonden.

Bron
* Website 14ymedio, 2 mei 2018

Eén Meiviering in Havana zonder looneisen

In tegenstelling tot vorige jaren werd de parade van de Eerste Mei op het Plein van de Revolutie dit jaar niet opgeluisterd met de massale aanwezigheid van mensen uit de rest van het land. Enkel bewoners van de Cubaanse hoofdstad Havana trokken deze Eerste Mei aan hun leiders voorbij terwijl in de hoofdsteden van de andere provincies kleinere evenementen plaatsvonden. Deze verandering is deels ingegeven door de noodzaak te bezuinigingen, deels kan het te maken hebben met het eerste publieke optreden van de nieuwe president, Miguel Díaz-Canel. Een ander detail was het feit dat aan het einde van de mars conga en reggaetonritmes klonken. Voor de rest was alles hetzelfde.

eerste-mei-2018-overzichtsfoto-panoramaDe parade begon om half acht en duurde meer dan twee uur. De ceremonie, bedoeld om de continuïteit van de huidige leiding in handen van Díaz-Canel te benadrukken, werd bijgewoond door Raúl Castro en de belangrijkste leiders van de regering en de Cubaanse Communistische Partij. Het motto van deze Eerste Mei luidde Eenheid, Betrokkenheid en Overwinning. Ook deze keer ontbraken verwijzingen naar betere en hogere salarissen. Het evenement werd live uitgezonden door regimegetrouwe sociale netwerken, een praktijk die voor het eerst werd toegepast tijdens de laatste zitting in april van de Nationale Assemblee. Castro, die de communistische partij voorzit, was de hele ceremonie aan de zijde van Diaz-Canel. Rechts van de president stond Lázara Mercedes López Acea, eerste partijsecretaris in Havana en de Minister van Buitenlandse Zaken, Bruno Rodríguez Parrilla. Ook aanwezig waren twee ‘historische leiders’, namelijk de commandanten Ramiro Valdés en Guillermo García Frías, evenals verschillende regimegetrouwe intellectuelen zoals de voormalige Minister van Cultuur, Abel Prieto en de voorzitter van de Unie van Schrijvers en Kunstenaars van Cuba (UNEAC), Miguel Barnet. De eerste secretaris van de Unie van Communistische Jeugd, Susely Morfa, die opvallend aanwezig was op de Top van de Amerikas was ook aanwezig op dit podium.

eerste-mei-2018-jongerenBuitenlandse bondgenoten
In een complexe economische situatie vragen duizenden werknemers zich af wat de nieuwe regering van Díaz-Canel hen zal brengen. Maar Ulises Guilarte De Nacimiento, algemeen secretaris van de Cubaanse Arbeiderscentrale (CTC), gebruikte zijn spreektijd om ‘onvoorwaardelijke’ steun te betuigen aan de Bolivariaanse revolutie, de voormalige Braziliaanse president Luiz Inácio Lula da Silva en de Nicaraguaanse president Daniel Ortega, die de protesten van het volk in zijn land op brute wijze heeft onderdrukt. Voor het podium waar de leiders van de partij en de regering stonden, hingen spandoeken in diverse talen met linkse leuzen. Guilarte prees de economische hervormingen van Raúl Castro en diskwalificeerde het onafhankelijke maatschappelijk middenveld van het eiland. Deze opmerkingen worden gemaakt tegen de achtergrond van de vertraging van de uitbreiding van de particuliere sector – afgelopen augustus is de verstrekking van nieuwe vergunningen voor een eigen zaak bevroren – en het officiële optreden tegen dissidente groeperingen na de top van de Amerika’s vorige maand in Lima, Peru.

eerste-mei-2018-frisdranken-ijs

Verkoop van ijs, frisdrank en water

CAO’s
Guilarte beschreef een somber beeld in de landen van de regio waar ‘recente hervormingen van de arbeidswetten collectieve cao’s de nek omdraaiden.’ Hij veroordeelde ‘de armoede en de onzekerheid over collectieve contracten’ in deze landen, maar noemde geen van de onvervulde beloften van de Cubaanse regering aan de werknemers, zoals die van het dagelijkse glas melk dat Raúl Castro aan elke Cubaan beloofde toen hij aan de macht kwam. Zoals gebruikelijk droegen veel demonstranten talrijke affiches met beelden van de in 2016 overleden voormalige president Fidel Castro. Ook beelden van Raúl Castro en zelfs de nieuwe president Díaz-Canel waren te zien. De demonstranten zongen de bekende slogans Yo soy Fidel / Ik ben Fidel, Con Cuba no te metas / Cuba laat niet met zich spotten en de klassieke Viva Fidel en Viva Raúl.

eerste-mei-2018-El General de Ejército Raúl Castro Ruz - Miguel Díaz-Canel Bermúdez - Mercedes López Acea, miembro del Buró-

Van rechts naar links: opperbevelhebber Raúl Castro Ruz , president Miguel Díaz-Canel Bermúdez en Mercedes López Acea, lid Politbureau

Een slogan aan het adres van Díaz-Canel ontbrak. In tegenstelling tot voorgaande jaren werd de parade dit jaar niet alleen muzikaal begeleid door de oude liedjes van Silvio Rodriguez, Pablo Milanés en Sara González, maar met een knipoog naar de jeugd, die volgens de regering de Revolutie zou moeten voortzetten, waren er meer moderne ritmes te horen zoals conga en reggaeton. Ook was er muziek van de band Buena Fe terwijl op grote schermen foto’s van Fidel werden getoond en beelden van eerdere Een Mei-vieringen. De Internationale – luid meegezongen door Diaz-Canel en Raúl Castro -besloot de parade. Op de terugweg passeerden bezoekers het Parque Fraternidad waar honderden mensen in de brandende zon op vervoer naar huis wachtten.

Bron
* Website 14ymedio, 1 mei 2018

Linken
*  De Engelstalige toespraak van Ulises Guilarte de Nacimiento, secretaris-generaal van de vakcentrale CTC
* In de Cubaanse staatsmedia was er dit jaar veel belangstelling voor een ‘Latijns-Amerikaanse versie’ van de Internationale. Het is een productie van de Latijns-Amerikaanse en Caribische Confederatie van Overheidspersoneel / Confederación Latinoamericana y del Caribe de Trabajadores Estatales (CLATE).
Uitvoerenden zijn Juan Martínez (gitaar), Osvaldo Avena (percussie), Felipe Traine (gitaar, guitarron, charango en jarana). Zang van Natalia Martínez (Spaans) en Patri Souza (Portugees). Algehele productie: Andrés Cedrón.

Zie YouTube, 5 minuten 27 seconden.

‘Good Morning, Lenin!’

film-goodbye-lenin-cola

Beeld uit de film Goodbye, Lenin!

In de verte klonken de luidsprekers. De echo vulde de buurt waar velen de vrije dag van maandag gebruikten om tot ver in de ochtend uit te slapen, ver weg van de parade van de Eerste Mei en de slogans op het Plein van de Revolutie. Het geschreeuw voor de microfoon dringt deze onwillige wereld binnen als een vreemdsoortige band met valse instrumenten. Op de Dag van de Arbeid nodigt de regerende partij uit voor een tropische en chauvinistische tocht.

Ik werd wakker als in de Duitse film Goodbye, Lenin! En had het idee alsof ik een sprong in de tijd had gemaakt. Maar mijn reis bracht me niet in een toekomst vol onzekere contreien, maar voerde me eerder in het verleden. De woorden van de secretaris-generaal van de vakcentrale CTC, brachten me terug in de tijd van de ideologische bravoure, de tijd dat de beer uit het Kremlin op onze schouders zat en Cuba guerrillastrijders naar de jungles van Zuid-Amerika zond en kosmonauten in de ruimte.

De toespraak van de secretaris-generaal van de CTC, Ulises Guilarte De Nacimiento, rook naar mottenballen en paste niet in de tijd waarin we nu leven. In zijn boze woorden klonk een nationalisme door dat even belachelijk als gedateerd was en politiek gezien bijna overal ter wereld incorrect. Hij sprak over de heldendaden die de meeste aanwezigen nooit meemaakten en, als toppunt ontkende hij de wensen van Cuba’s werkende klasse. Hij gebruikte een achterhaalde taal, met de retorische verdraaiingen van de agitatoren uit de vorige eeuw en de overdreven gebaren van elke goede opportunist.

eerste-mei-2017-ulises-ugarte-raul-castro01052017

Vakbondsvorzitter Ulises Guilarte van de eenheidsvakcentrale CTC met president Raúl Castro op het podium van de Eerste Mei.

Ik dacht aan al de thema’s die hij vermeed, alle proletarische eisen waar niemand naar verwees want deze bijeenkomst bevatte meer ideologie dan klassenbewustzijn. De vragen naar werk, verzoeken om grotere autonomie van de vakbeweging, klachten over serieuze schendingen van de veiligheid en hygiëne op de werkplek en vooral naar hogere lonen in overeenstemming met de hoge kosten van levensonderhoud.

In plaats daarvan gebruikte de regering deze dag liever voor eigen politieke doeleinden, conform de vorm van het podium; zij boven en de arbeiders beneden op de grond. Meer dan 1.000 buitenlandse vakbondsmensen en activisten waren als gast aanwezig om met eigen ogen het ‘proletarisch enthousiasme’ te zien dat de Cubanen ten toon spreidden, maar het evenement was niet meer dan een zwakke herhaling van de manifestaties zoals die vroeger plaatsvonden in het voormalige socialistische blok van de wereld.

Waar waren al die arbeiders die op de Internationale Dag van de Arbeid hadden meegemarcheerd op de dag toen de Berlijnse Muur viel? Wat deed men, toen de Sovjet-Unie ineen stortte, om die arbeiders, behangen met medailles en onderscheidingen terwijl ze leuzen schreeuwden en over de pleinen trokken, tegen te houden?

Afgelopen maandag reisde ik niet naar het verleden. Helaas was ik in de werkelijkheid van mijn land. Een eiland waar de kalender verloren ging voor 11 miljoen mensen, opgesloten in het verleden.

Bron
* De journaliste en blogger Yoani Sánchez van de website 14ymedio en
GeneraciónY, 2 mei 2017

Link
* Toespraak van Ulises Guilarte de Nacimiento, lid van het Politburo en secretaris-generaal van de vakcentrale Central de Trabajadores (CTC). 7 minuten. 

Eenmansactie met Amerikaanse vlag op Plein van de Revolutie

De Cubaanse partijkrant Granma noemt de eenmansactie van Daniel Llorente Miranda (52) een ‘annexionistische monoloog’, te midden van duizenden die gisteren optrokken vanwege de Eerste Mei op het Plein van de Revolutie in Havana. Llorente Miranda rende met een Amerikaanse vlag de stoet vooruit en werd na enkele minuten opgepakt en aangehouden. Een annexionist is iemand die de aansluiting van Cuba bij de VS nastreeft.

eerste-mei-2017-Daniel-Llorente-seguridad-vlag-Unidos

Daniel Llorente wordt weggevoerd

Volgens de partijkrant die de naam van Miranda niet publiceerde, zou het om iemand zonder vast werk gaan, die in 2002 tot 5 jaar gevangenisstraf werd veroordeeld en zou hij nu verdacht worden van heling. ‘Het is niet de eerste keer dat hij degelijke acties uitvoert. Hij deed het eerder op 2 mei 2016 toen het cruiseschip Adonia Cuba aandeed en hij zich ook presenteerde met de Amerikaanse vlag.’ Volgens Granma is de man uit op publiciteit. De krant beschuldigde  de buitenlandse pers ervan aandacht te schenken aan zo’n futiele gebeurtenis en de indrukwekkende mars van het Cubaanse volk te vergeten.

eerste-mei-2017-fidel-raul

Ulises Guilarte de Nacimiento, lid van het Politburo en secretaris—generaal van de vakcentrale Central de Trabajadores voerde het woord op de Eerste Mei-betoging in Havana. Hij riep op verder te werken aan de gedachten van Comandante en Jefe Fidel Castro Ruz, veroordeelde de blokkade door de VS tegen Cuba en illegale bezetting van de marinebasis Guantánamo. Hij benadrukte de steun van Cuba aan het volk van Venezuela ‘tegen de uitbarsting van geweld door de oppositie’. Meer 1600 buitenlandse gasten uit 86 landen namen deel aan de mars in de hoofdstad.

Geen angst
Volgens de website Martí Noticias is Daniel Llorente Miranda echter taxichauffeur en was hij – met vlag – op 14 augustus 2015 ook aanwezig bij de feestelijke opening van de Amerikaanse ambassade in Havana. Llorente, die verklaarde geen angst te hebben om zijn mening te uiten, ook als die lijnrecht tegenover die van de Cubaanse overheid stond, was er ook weer op 22 maart 2016 toen president Obama in de Amerikaanse ambassade met Cubaanse dissidenten sprak. Zelf is Llorente geen lid van een dissidentengroepering. Hij droeg toen een zwart shirt met de Cubaanse vlag en ontvouwde een enorme Amerikaanse vlag. Niemand van de aanwezige bewakers of politieagenten greep toen in.

Obama
Twee dagen later ging hij naar Plaza José Martí, deed hetzelfde en werd aangehouden. In een interview met het Mexicaanse televisiekanaal EjeCentralTV, opgenomen vóór zijn actie. zei Llorente actie voeren ten gunste van de relaties met de VS en zei hij ‘ te geloven in de bedoelingen van Obama om het volk van Cuba te helpen. Hij herinnerde ook aan de woorden van Barack Obama tijdens zijn bezoek aan het eiland ‘Het is het Cubaanse volk dat het moet doen’.

eerste-mei-2017-3Linken
* Toespraak van Ulises Guilarte de Nacimiento, lid van het Politburo en secretaris-generaal van de vakcentrale Central de Trabajadores (CTC). 7 minuten. O.a. over de erfenis van Fidel Castro, de crisis in het kapitalistische Westen, de relatie met de VS en de Cubaanse soevereiniteit, de basis Guantánamo en de manoeuvres van o.a. de Organisatie van Amerikaanse Staten (OAS) en ‘andere reactionaire sectoren in Latijns-Amerika’ tegen Nicolas Maduro van Venezuela.
* Beelden van de actie en aanhouding van Daniel Llorente, 2 minuten
* Eerder interview 24 maart 2017 (3 minuten) van EjeCentralTV met Llorente Miranda.

Crisis Venezuela dwingt tot ingrijpende bezuinigingen in 2018

De Cubaanse partijkant Granma kondigde vrijdag j.l. voor 2018 nieuwe bezuinigingen aan na twee jaar van inkrimping van diverse budgetten. Oorzaak is de crisis bij de socialistische bondgenoot Venezuela.

honger-hambre-venezuela-april2017.jpgm

Honger in Venezuela

Cuba verminderde vorig jaar op drastische wijze haar importen en bracht ook het gebruik van olie en elektriciteit terug. Voor de eerste maal in bijna een kwart eeuw maakte het eiland een recessie door. ‘Uitgangspunt (van het plan voor 2018) is het terugbrengen van de uitgaven voor productie en diensten op een lager niveau dan in 2017 door meer efficiëntie en door een daling van het kostenniveau,’ aldus een citaat uit een brief van de Minister van Economische Zaken, Ricardo Cabrisas, aan zijn collega-ministers. Begin 2014 heeft Venezuela de levering van gesubsidieerde olie aan Cuba ten gevolge van de daling van de olieprijs op de wereldmarkt verminderd. Ook de betalingen van Venezuela voor diensten verleend door Cubaans medisch personeel is verlaagd. Ook andere olieproducerende landen als Angola en Algerije hebben op dit moment te weinig financiële ruimte om voor de diensten van Cuba te betalen.

eerste-mei-2016-minsap

Onze Kracht is de Eenheid. Onder dit motto nemen Cubaanse burgers vandaag deel aan de Eerste Mei. Op Facebook Cubadebate is de viering vanaf 13.15 uur Nederlandse tijd, te volgen.

Betalingsproblemen                         
De boom in het toerisme is onvoldoende om aan de behoefte aan harde valuta te voldoen. Cuba publiceert geen actuele cijfers over schulden, betalingsbalansproblemen en andere geldstromen. President Raúl Castro gaf een jaar geleden al toe dat het land slecht bij kas zat en moeite had leveranciers te betalen. Hij dankte hen voor hun geduld. Hij zei in december 2016 tijdens een zitting van het parlement dat de economische groei met 1% was afgenomen terwijl de drie voorafgaande jaren sprake was van een groei van 3%. Deze maand kwamen al storingen voor bij de gastoevoer en de levering van consumptieartikelen was dit jaar wisselend. Diplomaten en buitenlandse ondernemers zeggen dat partners in joint-venture-bedrijven met moeite hun winsten kunnen overmaken omdat de staatsbanken over te weinig cash beschikken. Granma schreef dan ook: ‘Het moet worden benadrukt dat het plan voor 2018 objectief moet zijn en aangepast aan de inkomstenbronnen waar het land over beschikt.’

Bron
* Marc Frank, persbureau Reuters, 28 april 2018

Link
* Partijkrant Granma over de Ministerraad en het Plan 2018, 27 april 2018

Noot
* De economische relaties met Venezuela zijn voor Cuba van levensbelang. Volgens de econoom Carmelo Mesa-Lago is 21% van het Bruto Intern Product van het eiland er afhankelijk van. De subsidie van Caracas aan Havana bedroeg jaarlijks 10 miljard dollar o.a. in de vorm van goedkope olie. Die steun is volgens diverse bronnen teruggebracht tot 7 miljard dollar. Een even grote steunpilaar voor Cuba zijn de dollarovermakingen, pakketten en reizen vanuit de VS. In 2016 ging het om 7 miljard dollar. Het maakt de afhankelijkheid van de Cubaanse economie van het buitenland nog groter. Het eigen productieapparaat (suiker, tabak, nikkel en geneesmiddelen) levert jaarlijks 4 miljard dollar op. Het toerisme zorgt voor 1 miljard dollar aan inkomsten. Een verder instorten van het Chavisme in Venezuela heeft ook gevolgen voor de energiesector. Tot voor kort ontving Cuba 36 miljoen vaten olie jaarlijks, dat is 61% van de nationale consumptie. Nu is dat gedaald tot 19,3 miljoen vaten. Een deel van de Venezolaanse olie wordt na verwerking in de raffinaderij van Cienfuegos doorverkocht en levert het land jaarlijks 720 miljoen dollar op.

Cubaanse jongeren gemobiliseerd voor Eerste Mei-betoging

De Cubaanse regering mobiliseert voor de viering van de Eerste Mei op het Plein van de Revolutie in Havana 50.000 jongeren. Zij marcheren, aldus de eerste secretaris van de Unie van Jonge Communisten (UJC), Sucely Morfa González ‘voor Fidel, voor Raúl, voor de historische lijn van de Revolutie.’

ujc-norma-gonzalez

Sucely Morfa González, leider van de communistische jeugdbeweging UJC

Morfa González zegt dat ‘het bloed dat veel Cubanen gaven om datgene te verdedigen wat we bereikt hebben, reden genoeg is om door te gaan.’ (…) ‘En wij willen de Comandante en Jefe eren. De beste manier om consequent om te gaan met zijn nalatenschap, is alle dagen iets goed te doen. Daarom is deze mars het beste bewijs van de voortgang van de Revolutie’, aldus Morfa González, ook lid van de Staatsraad, in de partijkrant Granma. Tijdens een bijeenkomst van de eenheidsvakcentrale Central de Trabajadores de Cuba (CTC) ging González dieper in op de aard van de mars ‘waar Cubanen betrokken bij deze tijd en bij de toekomst van het vaderland, zullen toestromen.’

1 mei 263

Foto: Henk Schaaf

Mobilisatie bewoners deelgemeenten Havana
Luis Manuel Castanedo Smith, vakbondsvoorzitter van de CTC in Havana zei dat ‘het doel is een volksmobilisatie te realiseren die de bewuste deelname, de eenheid en het compromis van het volk en de arbeiders met de Revolutie zichtbaar maken.’  Hij legde uit dat na het blok jongeren, werknemers in het onderwijs (40.000 personen), de gezondheidssector (50.000), de bouw (25.000) en de gemeenten (5.000) zullen optrekken. Daarna volgen het blok van het toerisme (10.000 personen), communicatie (10.000) en wetenschappen (30.000). Ook de bewoners van deelgemeenten als Cerro, Cotorro en San Miguel del Padrón, Boyeros, Plaza, Centro Havana en Playa worden gemobiliseerd. Het defilé wordt afgesloten door het burgerpersoneel van defensie. Volgens Castanedo Smith zal de Eén Meibetoging dit jaar ‘kleurig, betrokken en gelukkig zijn’.

Bron
* Diario de Cuba, 26 april 2017

Eerste Mei in Cuba: veel betrokkenheid, maar geen eisen

Met de leus: Voor Cuba: Eenheid en Compromis werd zondag in Cuba de Eerste Mei gevierd. Ongeveer 600.000 Cubanen liepen in Havana mee. Tijdens deze Eerste Meiviering werd herhaaldelijk verwezen naar het vorige maand gehouden 7e partijcongres en naar de 90ste verjaardag van Fidel Castro in augustus aanstaande. Tussen de duizenden borden en spandoeken die de Cubaanse arbeiders meevoerden, was er geen enkele te bespeuren waarin de arbeiders (salaris)eisen stelden. Volgens de staatsmedia namen 200.000 kleine zelfstandigen of cuentapropistas, de particuliere sector in Cuba die een half miljoen personen telt, aan de viering deel. In tegenstelling tot andere jaren was geen enkele regeringsleider van andere landen uit de regio aanwezig.

eerste-mei-2016-mariniers-fidel

Herhaaldelijk werd in deze Eerste Mei-optocht verwezen naar de aanstaande 90ste verjaardag van Fidel Castro op 13 augustus.

Het defilé op het Plein van de Revolutie duurde ongeveer anderhalf uur. Op het podium waren de president en eerste partijsecretaris Raúl Castro aanwezig, de eerste vicepresident Miguel Díaz-Canel Bermúdez; José Ramón Machado Ventura, de tweede partijsecretaris en Ulises Guilarte de Nacimiento, leider van de vakcentrale Central de Trabajadores de Cuba (CTC), de enige officieel toegestane vakbond in het land die 3,4 miljoen leden telt. Guilarte de Nacimiento, ook lid van het Politbureau, sprak over ‘de manoeuvres’ waar veel linkse regeringen in Latijns-Amerika op dit moment het slachtoffer van zijn en ze wees daarbij op onrust in Venezuela, Brazilië, Ecuador, Bolivia, Nicaragua en El Salvador. Ook wees de vakbondsleider op het normaliseringsproces tussen de regeringen van Cuba en de VS . Hij merkte op dat dit proces slechts voltooid kan zijn als ‘de economische, commerciele en financiële blokkade tegen ons land’ wordt opgeheven. Ook laakte hij de Amerikaanse aanwezigheid op de marinebasis Guantánamo.

eerste-mei-2016-prominenten-spreekgestoelte

Vakbondsleider De Nacimiento (in rood) naast tweede partijsecretaris Machado Ventura

Geschiedenis
De deelnemers riepen o.a. ‘de geschiedenis zullen we niet vergeten’, een verwijzing naar de toespraak die president Obama uitsprak in het Gran Teatro van Havana tijdens zijn bezoek aan Cuba en waarin hij zei de geschiedenis van de relaties tussen Cuba en de VS te kennen, maar weigerde er door ‘gevangen’ te worden gehouden. Een uitspraak waardoor officieel Cuba zich beledigd voelde. Al vroeg in de ochtend verzamelden de Een-Mei-vierders zich in de omgeving van het Plein van de Revolutie; de meesten werden per bus aangevoerd vanuit de fabrieken en bedrijven waar ze werken. Daarvoor waren 3.257 stadsbussen ingezet.

Bron
* Zunilda Mata, website 14ymedio, 1 mei 2016

Link
* Tekst in de partijkrant Granma (Spaanstalig) van Ulises Guilarte de Nacimiento, leider van de vakcentrale Central de Trabajadores de Cuba (CTC).

Eerste Mei met Maduro in Havana

eerste-mei-jongen-regen-mobieltjeOp het Plein van de Revolutie trok vandaag een grote menigte Cubanen aan hun leiders voorbij. Op het spreekgestoelte van links naar rechts stonden vice-president Ramiro Váldes, de voorzitter van de eenheidsvakcentrale CTC Guillermo Guilarte, president Maduro van Venezuela en president Castro. Uiterst rechts de minister van Buitenlandse Zaken, Bruno Rodriguez.
eerste-mei-2015-maduro-raul-rodrigez-ulisses

Primero de Mayo. Foto: Ismael Francisco/Cubadebate.

eerste-mei-2015-amerikaanse-studenten

Reinaldo Escobar: De onzichtbare leuzen

primero-de-mayo-en-la-isla_menuIk heb nog nooit gehoord dat in de afgelopen 50 jaar mensen naar de Eerste Mei Manifestatie kwamen met ‘politiek incorrecte’ spandoeken. Ik twijfel niet dat het is geprobeerd; ik denk zelfs dat met een zeker argeloosheid iemand een spandoek in de lucht heeft gestoken met teksten met een dubbele bodem. Voor deze viering, waarvan men zegt dat het de grootste ter wereld is, zou ik graag een spandoek in de uicht steken of zien steken, waar boodschappen op staan als de volgende:

‘Raúl: de aarde trilt niet, maar wij trillen.’ (geschikt voor arbeiders uit alle sectoren)

‘Miljonairs van alle Landen, investeer uw geld in Cuba. Wij beloven niet te staken of salariseisen te stellen.’ (speciaal voor de arbeiders in de Mariel vrijhaven)

‘Artsen hadden het geduld te wachten op betere salarissen, dat doen wij ook.’ (vooral geschikt voor de onderwijzers)

‘Wij hebben geen onafhankelijke vakbonden nodig om de Revolutie te steunen’. (Cubaanse kleine ondernemers)

‘Geen enkele verandering in de munteenheid zal onze houding tegenover het werk, veranderen’ (Arbeiders in de Gastronomie)

‘Wij hebben geen alternatieve informatiebronnen nodig. Wat de partijkrant Granma brengt is meer dan genoeg.'(Unie van Journalisten)

Foto Henk Schaaf, 1 mei 2006

Foto Henk Schaaf, 1 mei 2006

Fantasie
En zo kunnen we doorgaan zolang onze fantasie het toelaat. Maar helaas zal het ons niet gegund zijn dat teksten van deze soort, aan de aandacht van de zogeheten Revolutionaire Waakzaamheid zullen ontsnappen. Ik twijfel ook – vergeef me dappere argelozen – of ik de moed kan verzamelen dergelijke teksten te durven tonen. Dit woordenspel zou niet langer een onschadelijke grap zijn, als zij op het podium de gave hadden de gedachten van de mensen te lezen die voorbij marcheerden (om nog maar te zwijgen over de gedachten van hen die niet mee marcheren). Als de teksten op de onzichtbare spandoeken als bij wonder plotseling zichtbaar werden, zouden anderen namelijk de machthebbers, op de tribune gaan trillen.

Bron
* Reinaldo Escobar, weblog Desde Aqui, 28 april 2014

Studenten oefenden voor Eerste Mei als ‘militaire bataljons’

Foto Henk Schaaf 2006: Een Mei Havana

Foto Henk Schaaf 2006: Eén Mei Havana

Eliecer Avila beschrijft als oud-student van het UCI, het Instituut voor Computerwetenschappen bij Havana, hoe de studenten al twee weken van te voren ‘als militaire bataljons’ geoefend werden voor de Eerste Mei. Overdag in de hete zon en ’s avonds onder het licht van schijnwerpers. Ook werden zij getraind in het marcheren, het vormen van blokken in de stoet en de inzet van cordons voor de veiligheid. De zeer partijgetrouwe studenten of militanten van de studentenbond FEU werden in de flanken van de mars geplaatst om onwelgevallige geluiden te voorkomen. Anderen kregen megafoons uitgedeeld om de leuzen in te oefenen, die eerder door de Staatsraad waren aangeleverd.

Foto Henk Schaaf Een Mei 2006

Foto Henk Schaaf: Een Mei 2006

Leuzen zoals De Jeugd maakt geen fouten, Voor de Revolutie alles en natuurlijk de klassiekers Viva Fidel en Viva Raúl, ‘die als weesgegroetjes altijd te pas komen.’ De studenten van UCI kregen eten uitgereikt dat niet zo slecht was als gewoonlijk en pullovers met het logo van het Instituut. ‘Er waren studenten die enkel over deze truien beschikten en ze zelfs aantrokken naar feesten’. En 24 uur voor het lang verwachte moment, vulden de straten en de parkeerterreinen rond het UCI zich met bussen van allerlei kleur en allerlei types. ‘Wie zoveel bussen bij elkaar ziet, kan zich moeilijk voorstellen dat er in Havana transportproblemen bestonden en een tekort aan brandstof was’, aldus Eliecer Avila.

De volledige tekst van Primero de Mayo de adentro/De Eerste Mei van binnenuit  in het Spaans staat op de website Diario de Cuba

Eén Meibetoging eerbetoon aan Hugo Chávez

eenmei2013overzichtsfotohavanaDe Eén Meibetoging in Havana is vandaag door president Raúl Castro opgedragen aan de pas overleden Venezolaanse leider Hugo Chávez. Duizenden Cubanen liepen mee voor een ‘voortvarend socialisme en een socialisme waard om te verdedigen.’

Salvador Valdés Mesa en Raúl Castro

Salvador Valdés Mesa en Raúl Castro

Salvador Valdés, scheidend voorzitter van de enige in Cuba toegestane vakcentrale CTC,  bekritiseerde in zijn toespraak de gevolgen van de economische crisis. Hij doelde echter op de situatie in de ‘kapitalistische landen’ met ‘werkloosheid, salarisverlagingen, het verlies van sociale voorzieningen en het verliezen van woningen.’ Hij zegde de slachtoffers in de kapitalistische wereld zijn solidariteit toe ‘vanuit een geprivilegieerd volk dat dit kwaad niet kent en waar geen enkele burger in de steek gelaten wordt of werd.’ Verder sprak Mesa over de uitdagingen die de nieuwe hervormingsmaatregelen voor de officiele vakcentrale CTC betekenen en ageerde tegen ’ongedisciplineerd gedrag, illegaliteit en corruptie’ op de werkvloer.

Desfile por el 1ro de Mayo en La Habana. Foto: Ismael Francisco/Cubadebate.Link
* Videobeelden van de Cubaanse televisie