Brief uit Cuba: Dear Donald Trump

De Cubaanse journalist Elaine Diaz Rodriguez schreef een brief aan Donald Trump die vandaag wordt beëdigd als 45ste president van de VS. ‘Wij willen bruggen bouwen, geen muren,’ schrijft Elaine. Zij constateert dat ’er altijd vriendschap heeft bestaan tussen het volk van Cuba en de VS.’ Elaine Diaz Rodriguez is hoofdredacteur van Periodismo de Barrio, een onafhankelijk digitaal nieuwsmagazine in Havana. Eind vorig jaar kwamen zij en haar collega’s in botsing met de Cubaanse staat omdat zij, onafhankelijk van de staatsmedia verslag wilden doen van de gevolgen van de orkaan Matthew in Oost-Cuba. Hier volgt haar brief die werd gepubliceerd door Al Jazeera.

Donald TrumpWare vriendschap tussen de regeringen van Cuba en de VS kan er niet bestaan. Zij vertegenwoordigen twee politieke systemen die tegenover elkaar staan en de eerste heeft lange tijd het recht ontkend van de tweede om te bestaan en vice versa. Het beste dat we kunnen verwachten is tolerantie en respect. En dat is precies wat we bereikten na 17 december 2014 onder de administratie van Barack Obama. En met ‘wij’ bedoel ik de 11 miljoen Cubanen de op het eiland wonen en de 2 miljoen immigranten. Maar mensen hoeven niet exact de spelregels van regeringen te volgen. Tussen de bevolking van Cuba en die van de VS heeft altijd ware vriendschap bestaan.

People-to-People
In februari 2015 reisde ik naar een conferentie in Traverse City in Michigan. Ik had meer dan 6 maanden in Cambridge, Massachusetts, gewoond en ging daarna voor een studie journalistiek naar de Harvard University en ik had heimwee. Er is maar een medicijn voor de heimwee van een Cubaan: een omhelzing. Op een klein vliegveld in Traverse City, met temperaturen dicht bij nul, omhelsde een Amerikaan mij. En ik voelde me thuis. Met de people-to-people programma’s, aangemoedigd door de regering van Obama, kregen beide samenlevingen zonder tussenpersonen, de kans het beste uit onze landen te delen. Wij, mensen, proberen vaker dingen te vinden die ons verbinden dan die ons verdelen.

Speciale periode
Ik ben geboren in 1985. Ik herinner me de val van de Sovjet Unie niet, maar ik herinner me wel ‘de speciale periode’, die zeker noch speciaal noch kort was. Vijfentachtig procent van de Cubaanse handel vond plaats met de Sovjet Unie en de rest van de socialistische wereld. Dat betekende dat bijna al onze kleding, voedsel, technologie en bijna al het andere, behalve de suiker, uit de Sovjet Unie kwam tegen sterk gesubsidieerde prijzen. Mensen herinneren zich deze jaren als de ‘no hay–periode’ (‘er is niet’) omdat alles ontbrak: eten, schoenen, kleding en openbaar vervoer. Schaarsheid was de norm. De Cubaanse politici wezen naar het Amerikaanse embargo voor deze schaarsheid. Nog steeds wordt het Amerikaans embargo aangewezen als oorzaak van alles dat fout gaat met de Cubaanse economie. Bijna elke Cubaan is het ermee eens dat het embargo moet worden opgeheven, niet als een concessie aan de regering, maar als een mogelijkheid voor de Cubaanse samenleving welvarend te worden.

ambassade-vs-havana-14082015

De opening in Havana van de Amerikaanse ambassade op 14 augustus 2015

Nabij zijn
Het is ons recht als Cubaanse burgers onze natie te ontwikkelen zonder dat andere landen ons de prijs laten betalen voor gemaakte fouten. Cuba heeft tot nu toe onvoldoende kans gekregen om een zogeheten ‘duurzame en welvarende’ samenleving te kunnen opbouwen. Het is uw plicht, Donald Trump, als president van de VS al uw burgers te vertegenwoordigen en niet slechts een groep politici die zeggen namens het Cubaanse volk te spreken zonder ooit een voet aan land te hebben gezet op het eiland. Het is de plicht van mijn president alle Cubaanse burgers te vertegenwoordigen, ook zij die het land om politieke of economische redenen hebben verlaten. Beide leiders hebben luid en duidelijk gesproken: ‘Wij willen banden, we willen ambassades, we willen dat de onderhandelingen verder gaan en dat er verdragen worden gesloten. En we staan open voor een dialoog. Wij willen elkaar nabij zijn. Wij willen bruggen bouwen en geen muren’.

Bron
*Al Jazeera, 19 januari 2017

Linken
* Website Periodismo de Barrio
* Videogesprek (3 minuten) met Elaine Diaz over het project Periodismo de Barrio /  Journalistiek in de Wijk.

Dissidenten en regeringsdelegatie ontmoeten elkaar op racismeconferentie in Washington

Vrijdag jongstleden ontmoetten Cubaanse activisten tegen raciale discriminatie elkaar in Washington tijdens de grote LASA-Conferentie die daar wordt gehouden. Niet alleen was een delegatie van het officiele Cuba aanwezig zoals voorgaande jaren, maar ook namen dissidenten voor de eerste maal aan deze conferentie over de Afro-Cubaanse aspecten in de Cubaanse cultuur, deel.

zwartecubanenNaast de politieke dissident Manuel Cuesta Morúa (oppositiepartij Arco Progresista) was bijvoorbeeld ook Gisela Arandia, journalist en onderzoekster en lid van de overheidsdelegatie, aanwezig. Morúa noemde de conferentie ‘bijzonder’ en benadrukte het belang van de uitwisseling tussen academici van het hele continent, die nu ook de stem konden horen van een alternatief Cuba. ‘Tot nu toe kon op LASA-congressen slechts het geluid van het officiële Cuba worden beluisterd’.

Manuel Cuesta Morúa (staand) met Rafael Campoamor en Leonardo Calvo tijdens het LASA Congres in Washington, 31 mei 2013.

Manuel Cuesta Morúa (staand) met Rafael Campoamor en Leonardo Calvo tijdens het LASA Congres in Washington, 31 mei 2013

Cuesta Morúa benadrukte dat ondanks de felle debatten tussen leden van de oppositie en die van Cuba’s officiele delegatie de toon van het academisch debat beschaafd bleef. De officiele onderzoeker Gisela Aranda belichtte de marginalisering van de zwarten in het in het revolutionaire Cuba en zei de opvatting van de ook aanwezige dissident Leonardo Calvo over dit betreurde fenomeen, te delen. Een andere dissident Leonardo Calvo behandelde de geschiedenis van de Cubanen met een Afrikaanse achtergrond en Rafael Campoamor de relaties tussen de Afrogemeenschappen in de Amerika’s en de landen van herkomst. Ook de activist Juan Antonio Madrazo, de blogger Orlando Luis Pardo Lazo, Ted Henken, docent sociale netwerken aan het Baruch College van de Universiteit van New York en de Cubaanse historicus Rafael Rojas waren aanwezig op deze conferentie.

logolapolemicaBloggers
Tijdens een andere deelconferentie hield Elaine Díaz, docent aan de Universiteit van Havana en auteur van de weblog La Polémica Digital, een inleiding over de communicatie binnen de sociale netwerken in Cuba. Diaz zei dat er nu een 820 weblogs in Cuba bestaan en bekritiseerde een eerdere uitspraak van Orlando Luis Pardo dat men in de Cubaanse blogosfeer slechts voor of tegen de regering kan zijn. Ook zei ze dat de meerderheid van de Cubaanse bloggers de noodzaak van een grotere toegankelijkheid van het internet wil bediscussiëren. De dialoog tussen de bloggers die voor en die tegen het huidige politiek systeem in Cuba zijn, noemde ze ‘praktisch nul.’

Linken
* De website van LASA
* Gesprek met Manuel Cuesta, 2 minuten
Noot
* LASA ,The Latin American Studies Association, telt 7.000 leden waarvan 45% afkomstig uit de VS en wordt beschouwd als de grootste groepering ter wereld voor individuele personen en instituties die Latijns Amerika bestuderen.