27ste veroordeling Amerikaans embargo tegen Cuba

embargo-delegatie-cuba-2018

De Cubaanse delegatie in de VN; in het midden de Minister van Buitenlandse Zaken, Bruno Rodríguez.

Voor de 27ste maal heeft de Algemene Vergadering van de VN een resolutie aangenomen waarin de VS worden opgeroepen een einde te maken aan het al ruim 50 jaar bestaande embargo tegen Cuba. Er waren 189 landen die de resolutie steunden; de VS en Israël stemden tegen. Oekraïne en Moldavië namen niet deel aan de stemming. De Algemene Vergadering verwierp een Amerikaanse verzoek om Cuba te bekritiseren wegens schendingen van de mensenrechten. De resolutie, die elk jaar voorgelegd wordt, is niet dwingend.

Bron
* Diverse persbureaus

Spannende verkiezingen voor Cubanen en Cubaanse-Amerikanen

Onder Cubanen en Cubaanse Amerikanen wordt de uitslag van de Amerikaanse presidentsverkiezingen met spanning tegemoet gezien. De voorstanders van betere betrekkingen, vragen zich af of het beleid van ontspanning en toenadering, door president Obama ingezet, kan worden voorgezet.

verkiezingen-elecciones-en-estados-unidosOf Hillary Clinton of Donald Trump het Witte Huis betreedt, is ook van groot belang voor de vraag wat er met het Amerikaans embargo tegen Cuba gebeurt. James Williams, president van de coalitie Engage Cuba, zet de standpunten van de kandidaten uiteen: ‘Hillary heeft zich publiekelijk en privé uitgesproken voor de opheffing van het embargo en er is geen kans dat zij de maatregelen van president Obama zal terugdraaien. In tegendeel, ze zal die uitbreiden. En van Trump weten we het niet. Hij heeft van alles over Cuba gezegd; vorig jaar leek hij het beleid van Obama te willen voortzetten, toen keerden zijn kansen in Florida en kwam hij terug op die uitspraken en nu zegt hij dat hij alles zal terugdraaien….maar dat is erg onwaarschijnlijk.’

toerisme-amerikanen-havana

Cuba verwacht dit jaar 160.000 toeristen uit de VS

Optimisme
Op de jaarlijkse Beurs van Havana begin november was er zorg over de Cubaanse bureaucratie die de economische toenadering tussen beide landen afremt en het Amerikaanse bedrijven moeilijk maakt om zaken te doen, maar er was ook hoop voor de toekomst. Jodi Hanson Bond, president van de Amerikaans-Cubaanse Raad van het Bedrijfsleven, zei: ‘We hebben zoveel voortgang geboekt in de relaties tussen de VS en Cuba, dat wij als spelers in de zakenwereld denken dat dit niet terug te draaien valt, ongeacht of het president Clinton of president Trump wordt. En we weten dat de ondernemers voort zullen gaan met de pogingen het embargo op te heffen.’ Er zijn ook Amerikaanse bedrijven die zaken willen doen maar wachten tot de presidentsverkiezingen en die voor het Congres meer duidelijkheid hebben gebracht. Uiteindelijk houdt het Congres met een Republikeinse meerderheid op dit moment de opheffing van het embargo tegen en is het Congres de enige instantie die het kan opheffen. Daarom zijn de verkiezingen voor 34 zetels in de Senaat en 435 in het Huis van Afgevaardigden vandaag even belangrijk als de race om het Witte Huis.

Bron
* Euronews. 4 november 2016

Obama wil Cubaanse erfenis veilig stellen

Nog drie maanden heeft Barack Obama om zijn historische Cuba-erfenis veilig te stellen. Het Amerikaanse Congres lijkt niet van zins de finale stap te zetten op de weg naar normalisering van de relaties tussen Cuba en de VS, namelijk de afschaffing van het Amerikaans embargo. Obama vaardigde daarom vrijdag jl. een presidentiële richtlijn uit om de al genomen maatregelen ‘te consolideren’ en te zorgen dat zij ‘niet omkeerbaar’ zijn voor de volgende bewoner van het Witte Huis. De Nederlandse media benadrukten vooral dat Amerikaanse burgers nu onbeperkt Cubaanse rum en sigaren mogen meenemen uit Cuba, maar er is meer en Obama’s richtlijnen gaan veel verder. Daarover schreef Silvia Ayuso vorige week vrijdag in de Spaanse krant El Pais. Haar uitvoerig artikel volgt hier.

bezoek-obama-na-wandeling-in-regen20032016

Michelle en Barack Obama tijdens hun bezoek aan Cuba, 20 maart 2016

De nieuwe presidentiële politieke richtlijn, Directiva Presidencial de Política sobre la Normalización de Relaciones EE UU-Cuba, ‘omvat de volledige betrokkenheid van de regering rond het compromis met het volk en de regering van Cuba en is bedoeld om onze opening naar Cuba onomkeerbaar te maken,’ aldus de boodschap van het Witte Huis. Het zogeheten handboek zoals personen in het Witte Huis het al noemen, geeft een opsomming van alle stappen die zijn gezet sinds op 17 december 2014 het proces van normalisering werd aangekondigd. Ook worden de hoofddoelen van het normalisatieproces geformuleerd zoals een grotere interactie met de regering en het Cubaanse volk, expansie van de handel en het stimuleren van de economische hervormingen op het eiland plus een verheldering van de bevoegdheden en verantwoordelijkheden van elk uitvoerend orgaan binnen de Amerikaanse overheid.

Presidentiële Richtlijn
Hoewel een presidentiële richtlijn een uitvoerend karakter heeft en daarom niet aan het Congres hoeft te worden voorgelegd ter goedkeuring, geeft deze richtlijn een groter gewicht aan presidentiële beslissingen. Een presidentiële richtlijn kan geheim zijn zoals president George W. Bush in januari 2004 deed met de laatst uitgevaardigde richtlijn over Cuba toen hij Transitie naar de democratie in Cuba / Transición a la Democracia en Cuba uitvaardigde. Een richtlijn kan ook beschouwd worden als een marsroute voor komende administraties en institutionaliseert feitelijk de beleidswijzigingen die de regering van Obama sinds december 2014 doorvoerde. De richtlijn van de president komt twee maanden nadat het Congres de benoeming van de eerste ambassadeur in Havana sinds een halve eeuw bekendmaakte. De benoeming van Jeffrey DeLaurentis moet door de Senaat worden geratificeerd. De Republikeinse kandidaat voor het presidentschap Donald Trump zei afgelopen week dat hij ‘de concessies’ van Obama aan Cuba wil terugdraaien terwijl Hillary Clinton de opening richting Cuba juist wil voortzetten. De volgende president kan een nieuwe richtlijn uitbrengen, maar dat is een gecompliceerd en lang proces. Er wordt gerekend op het gezond verstand van de komende president, zoals de adviseur voor de Nationale Veiligheid, Susan Rice, zegt.

bezoek-obama-wandeling-binnenstad

Obama tijdens zijn wandeling door Havana

Want hoewel beloofd in de verkiezingscampagne, is het onwaarschijnlijk dat de nieuwe bewoner van het Witte Huis zulke lucratieve en populaire besluiten als het herstel van de directe commerciële vluchten naar Cuba of de flexibilisering van de commerciële relaties, zal terugdraaien. ‘We weten al een halve eeuw dat de politiek van isolement niet werkt, maar nu moeten Amerikanen en Cubanen ook samen het woord bij de daad voegen,’ aldus James Williams, voorzitter van Engage Cuba, een organisatie die de opheffing van het embargo bevordert. Obama erkent dat er nog steeds ‘zeer reële tegenstellingen bestaan’ tussen Washington en Havana ‘vooral over zaken als democratie en mensenrechten’. Hij is er echter van overtuigd dat ‘de interactie de beste manier is om deze verschillen te overbruggen en voortgang te boeken in naam van onze belangen en waarden.’

embargo20130422_cuba_bloqueoEen nieuwe slag voor het embargo
De Amerikaanse regering kondigde afgelopen vrijdag een nieuw pakket van maatregelen aan dat de interactie met Cuba moet vergemakkelijken ondanks het ‘verouderde’ embargo. De sectoren die daarvan zullen profiteren zijn: het wetenschappelijk onderzoek, vooral de medische sector die in Cuba een voorbeeldfunctie heeft en waar de VS belangstelling voor hebben, en de handel. De nieuwe beleidslijnen gaan vandaag in.

Wetenschappelijke uitwisseling
De nieuwe regelingen voorzien in de mogelijkheid dat ‘van oorsprong Cubaanse medicijnen in de VS kunnen worden geïmporteerd, verkocht en gedistribueerd.’ Amerikaanse staatsburgers die bij deze transacties zijn betrokken kunnen een bankrekening in Cuba openen en onderhouden. Amerikanen krijgen ook toestemming om deel te nemen aan wetenschappelijk medisch onderzoek, ook met commerciële doeleinden, samen met Cubaanse burgers. Cubanen kunnen ook profiteren van beurzen, subsidies en prijzen winnen op het terrein van onderzoek. Dat geldt ook voor godsdienstige activiteiten.

A woman fixes a band on a cigar at the Corona Tobacco factory in Havana

Een impuls voor de handel en de Cubaanse economie
De VS heffen de betalingsbeperkingen die gelden voor Cuba voor de verkoop van pesticiden en landbouwtrekkers (die moesten tot nu toe vooraf en cash worden betaald) op. Amerikanen kunnen toestemming krijgen voor dienstverlening op het gebied van ‘ontwikkeling, reparatie, onderhoud en verbetering van de Cubaanse infrastructuur’ als die ‘direct ten goede komt aan het Cubaanse volk.’ Het nieuwe beleid maakt ook een einde aan de beperkingen op de invoer door Amerikaanse staatsburgers op Cubaanse producten als de befaamde Cubaanse sigaren en rum. Tot nu mochten Cubaanse producten ter waarde van maximaal 400 dollar worden ingevoerd.

Internationale handel
Niet enkel voor Cuba maar ook voor landen die al langer handel drijven met Cuba, is de opheffing van een andere sanctie van belang die de handel met Cuba al jarenlang frustreert: elk willekeurig schip beladen met vracht dat Cuba aandeed, werd gedurende 180 dagen de toegang tot de VS verboden. Die regel is vanaf heden opgeheven behalve wanneer sprake is van ‘terroristische motieven.’

Bron
* Silvia Ayuso in El Pais, 14 oktober 2016

Bijlagen

* Engelstalige tekst van de presidentiele richtlijn, 14 oktober 2016
* De website van de ambassade van de VS in Havana met de Spaanstalige tekst, 14 oktober 2016
* 54 Years Later, We’re Marking a New Day in America’s relationship with Cuba door ambassadeur Susan Rice, adviseur Nationale Veiligheid

Meerderheid Cubaanse-Amerikanen in Miami tegen embargo

Voor de eerste maal is een meerderheid van de Cubaanse-Amerikanen in Miami tegen het embargo van Cuba, aldus een onderzoek van de Internationale Universiteit van Florida /  Universidad Internaciónal de la Florida (FIU). Twee jaar na de aankondiging van de ‘ontspanning’ tussen Cuba en de VS zegt 74,4% van de ondervraagden dat het embargo ‘helemaal niet’ of ‘niet erg goed’ heeft gefunctioneerd; 54.3% steunt de opheffing van het embargo. Dat is 10% meer vergeleken met een vergelijkbaar onderzoek in 2104. Tegelijkertijd is een meerderheid van de Cubaanse-Amerikanen van mening dat die ontspanning niet zal leiden tot grote veranderingen in Cuba zelf. De FIU doet sinds 1991 dergelijke opinieonderzoeken.

embargo-latuff

Cartoon van Latuff

De meerderheid (55.8%) steunt ook het nieuwe beleid van president Barack Obama tegenover Cuba en is voorstander van uitbreiding van de economische relaties (54%) met dit land. Onder de personen die zeggen als kiezer geregistreerd te zijn, steunt 61% het herstel van de diplomatieke betrekkingen tussen beide landen. Professor Guillermo Grenier, een van de leiders van het onderzoek, zegt: ‘De tendens naar een opener houding tegenover toenadering van Cuba is groter geworden.’  Maar deze steun aan het toenaderingsbeleid gaat niet gepaard met een groter vertrouwen in mogelijke betekenisvolle veranderingen in Cuba. Ruim 41% antwoordt ‘nooit’ op de vraag of ze fundamentele veranderingen in Cuba zullen zien.

Kritisch over emigranten
Een meerderheid, namelijk 60%, verklaart zich voorstander van de Cuban Adjustment Act / Ley de Ajuste Cubano en het beleid van droge voeten/natte voeten.**  Maar 62% wil een aanpassing van de wet die financiële ondersteuning biedt aan alle Cubaanse emigranten. Die willen dat slechts Cubanen daarvoor in aanmerking komen die slachtoffer zijn van politieke vervolging. Senator Marco Rubio stelde dat al eerder voor.

Jong en oud
Vooral de jongeren en zij die na 1995 in de VS aankwamen hebben de overtuiging dat het embargo niet functioneert en steunen de verschillende maatregelen gericht op ontspanning tussen beide landen. 93% van de Cubanen die sinds 1995 het land binnenkwamen en 87% van alle jongeren tussen de 18 en 39 jaar, zijn voorstander van opheffing van alle reisbeperkingen. Onder Cubanen ouder dan 76 en onder hen die voor 1980 het land binnenkwamen is dat percentage 50%.

miamimanmetschilderijtegencastro

Protest in Miami tegen Fidel Castro

Politiek
Politiek blijft een belangrijk thema onder Cubaanse –Amerikanen en 64,5% van de geregistreerde kiezers van hen, noemt de opstelling van hun kandidaat ‘zeer belangrijk’ of ‘redelijk belangrijk’ bij de uiteindelijke bepaling van hun stem. Op de vraag of zij zouden stemmen voor Donald Trump of Hillary Clinton, zegt 35,5% zijn stem uit te brengen op Trump en 31,4% op Clinton. Grenier zegt hierover: ‘De Republikeinen hebben nog nooit eerder zo weinig steun voor hun kandidaat gekregen.’ Bovendien zegt 10,4% nog niet te weten op wie men zal stemmen en zegt 17,8% op geen van beide kandidaten te gaan stemmen. De Republikeinse partij blijft ook in de toekomst de favoriete partij voor 53,5% van de ondervraagden, daarna volgt de Democratische partij met 21,9%, maar het aantal sympathisanten voor de onafhankelijken – vooral onder Cubaanse-Amerikanen tussen de 18 en 39 jaar – steeg tot 48%.

Nieuw panorama
‘De oude Republikeinse garde wordt kleiner, maar de onafhankelijken groeien sterker dan de Democraten en dat zal het politieke panorama in Miami veranderen’.

 Bron
* Nora Gámez Torres in The Miami Herald, 15 september 2016

Noot
** De Cuban Adjustment Act geeft Cubanen het recht om binnen 1 jaar en één dag na aankomst legale residentie in de VS te verkrijgen en vervolgens burgerschap. Cubanen die op zee worden aangehouden, worden gewoonlijk door de VS teruggestuurd. Dit beleid staat ook bekend als pies secos – pies mojados / droge voeten, natte voeten, dat in 1994 na de crisis van de balseros werd ingevoerd. Cubanen die Amerikaanse grond aanraken en dus droge voeten hebben, kunnen rekenen op een verblijfsvergunning. Tussen oktober 2014 en september 2015 kwamen 25.000 Cubanen op deze wijze de VS binnen, 80% meer dan een jaar eerder.

Cuba wil onderhandelingen miljardenclaims niet forceren

Cuba meldde afgelopen week zich niet te willen overhaasten bij de gesprekken met de VS over de miljardenclaims van beide landen. Washington claimt 10 miljard dollar als vergoeding voor de Amerikaanse bezittingen die nadat de Castro’s in 1959 aan de macht kwamen, werden genaast. Cuba verlangt 300 miljard dollar voor de schade veroorzaakt door het Amerikaanse embargo en de gevolgen van de Amerikaanse agressie tegen het eiland. De delegaties kwamen 28 en 29 juli in Havana bijeen.

relax-of-ik-neem-je-mee

Klusjesman met doodshoofd ‘Relax of je gaat met mij mee’

Het was de tweede gespreksronde sinds die van december vorig jaar. Een woordvoerder van het Amerikaanse State Department zei tegen journalisten de kwestie van de compensaties snel te willen oplossen omdat het een groot struikelblok vormt voor de verdere verbetering van de relaties tussen beide landen. Er zullen daarom meerdere gespreksrondes worden gepland in de toekomst. Maar de Cubaanse viceminister van Buitenlandse Zaken Abelardo Moreno liet weten dat dit de ‘aspiratie’ van het State Department zou kunnen zijn, maar dat er geen nieuwe afspraak is gemaakt over een nieuwe meeting. ‘We volgen de geëigende agenda en kunnen die niet forceren’. Hij zei dat de kwestie van de multi-miljardenclaims slechts kan worden opgelost als de grieven aan beide kanten worden opgelost. ‘Cuba zal geen unilaterale oplossingen accepteren,’ aldus Moreno. Cuba liet echter ook weten dat de omstandigheden dusdanig zijn dat de gesprekken zullen worden voorgezet.

Verdragen
Cuba en de VS herstelden een jaar geleden de diplomatieke betrekkingen en hebben inmiddels verdragen gesloten over het milieu, de post- en telegraafdiensten en die over directe vluchten tussen beide landen. Ook is gesproken over drugssmokkel en mensenhandel.

Bronnen
* Sarah Marsh, Reuters, 2 augustus 2016
* Perbureau EFE

Jaarboek HRW: geen verbeteringen in Cuba

De niet gouvernementele organisatie Human Rights Watch (HRW) constateert in het gisteren verschenen jaarboek dat er in Cuba geen ‘verbeteringen’ op het gebied van de mensenrechten hebben plaatsgevonden sinds de Cubaanse president Raúl Castro en zijn Amerikaanse collega Barack Obama in december 2014 normalisering van de relaties aankondigden. Cubaanse burgers die het regime bekritiseren blijven onderworpen aan criminele processen, aldus het rapport.

Damas-Blanco-Habana-politie-december2015

Politie verhindert activiteit van de Damas de Blanco, december 2015

‘Enkele politieke gevangenen zijn vrijgelaten, maar verder is er niets veranderd. De situatie rond de vrijheidsrechten blijft onverminderd hetzelfde,’ aldus Daniel Wilkinson, onderdirecteur van HRW voor Laijns-Amerika. Volgens Wilkinson is nu ‘de internationale druk en aandacht’ gericht op de regering van het eiland, meer dan nodig opdat het eiland verandert in een democratie. Cuba is, aldus HRW, ‘het enige land in de regio waar repressie tegenover de oppositie politiek beleid is’.

Embargo
‘Het embargobeleid van de VS tegenover Cuba is een volledige mislukking geworden en men heeft niets gedaan om de Cubanen te helpen. Het heeft slechts geleid tot isolement van het eiland, voorzag de Cubaanse regering van een excuus voor de problemen en van een voorwendsel voor politieke repressie,’ vervolgt Wilkinson. Hij benadrukt dat het economische embargo van Cuba nu moet worden opgeheven, wat afhankelijk is van het Congres in de VS.

Arrestaties en intimidatie
In het verslag over 2015 wordt gesignaleerd dat het Castro-regime ‘doorgaat met arbitraire aanhoudingen en met intimidatie van personen die gebruik willen maken van hun fundamentele rechten.’ Het zijn maatregelen die ‘regelmatig gebruikt worden om personen die willen deelnemen aan vreedzame marsen of bijeenkomsten over politieke zaken te hinderen,’ zoals dat herhaaldelijk gebeurt met de mensenrechtengroep Damas de Blanco, een van de meest actieve samenwerkingsverbanden binnen de Cubaanse oppositie. Het overkwam ook, aldus HRW, een groep van 90 personen die manifesteerde tijdens een vreedzame mars enkele dagen voordat de Amerikaanse ambassade in Havana in juli 2015 officieel werd geopend.

Vrije meningsuiting
‘Cubanen die de regering kritiseren blijven onderworpen aan criminele processen. Zij kunnen niet rekenen op een gegarandeerd eerlijk proces en in de praktijk zijn de rechtbanken onderworpen aan de Uitvoerende en Wetgevende machten, waardoor onafhankelijke betekenisvolle rechtspraak onmogelijk is,’ aldus het jaarverslag. Veel van de gedetineerden ‘worden geslagen, gestompt en moeten uren en dagen in isolement doorbrengen.’ In het hoofdstuk gewijd aan de vrijheid van meningsuiting, benadrukt de HRW de opening van publieke ruimten voor wifi, maar stelt ook vast dat ‘de prijs van de verbinding van 2 dollar per uur duur is, in een land waar het gemiddeld maandsalaris 20 dollar bedraagt.’

Migratie
Ondanks de veranderende migratiewetgeving, maakt de regering misbruik van haar macht ‘om het recht op het maken van een reis te beperken met een verwijzing naar de verdediging van de nationale veiligheid.’ (…) ‘Dat zijn middelen die de regering toepast ‘om het reizen van dissidenten te verbieden’ ondanks de gewijzigde migratiewetten van 14 januari 2013. HRW bekritiseert ook de omstandigheden in de gevangenissen van het land waar mensen ‘opgestapeld’ zitten en waar de gevangenen ‘geen toegang hebben tot legale middelen om de herziening van hun zaak te bepleiten.’

SindicalistasenVigilia2

Kritische Cubanen bepleiten het recht op een vrije vakbond en verandering

Vakbonden
Het rapport constateert dat ondanks de herziening van de Arbeidswet in 2014, Cuba voortgaat met het schenden van de VN-conventies over de vrijheid van vereniging, collectief onderhandelen, bescherming van salarissen, het uitbetalen van salarissen en een verbod op gedwongen arbeid. Hoewel de formatie van onafhankelijke vakbonden bij wet technisch mogelijk is, staat Cuba in de praktijk enkel de confederatie van door de staat gecontroleerde vakbonden Central de Trabajadores de Cuba (CTC) toe.

Raad van de Mensenrechten
Tenslotte bekritiseert het rapport het feit dat Cuba een regionale zetel kreeg in de Raad van de Mensenrechten van de VN ondanks ‘zijn problematische achtergrond op het gebied van de mensenrechten’ en ‘consequente pogingen van het land belangrijke werkzaamheden van dit VN-organisatie te blokkeren.’

* Download Engelstalige versie van het Jaarboek 2016 Human Rights Watch

VS versoepelen export en reizen naar Cuba

De Amerikaanse regering heeft gisteren aangekondigd de beperkingen op de export en vliegreizen naar Cuba te versoepelen. De nieuwe voorschriften hebben betrekking op ‘het wegnemen van beperkingen op betalingen en financiering’ voor bedrijven die toestemming hebben om niet-landbouwproducten naar het eiland te exporteren, aldus een mededeling van het Ministerie van Financiën in Washington. Ook vluchten met de luchtvaartmaatschappij Cubana de Aviación, een staatsbedrijf, worden toegestaan. De maatregelen gaan vandaag in.

vliegtuigcubana-de-aviacion1-300x199Beperkingen blijven bestaan als het gaat om artikelen die bedoeld zijn voor ‘staatsbedrijven, agentschappen of andere organisaties van de Cubaanse regering die vooral inkomsten genereren voor de staat, inclusief de toeristensector en de winning of productie van mineralen of grondstoffen’. Ook de export van ‘artikelen bedoeld voor Cubaanse militairen, de politie, de inlichtingendienst en de veiligheidsdiensten zijn taboe.’ In december maakte de ondersecretaris van het Westelijk Halfrond, Alex Lee, tijdens een conferentie georganiseerd door de The Economist al duidelijk dat de VS geïnteresseerd waren om ‘relatief snel’ met Cuba een akkoord te sluiten over vluchten van de Cubaanse luchtvaartmaatschappij Cubana de Aviación. Enkele dagen later werd bekend gemaakt dat men door zou gaan met de al bestaande chartervluchten en dat er ‘geregelde vliegverbindingen’ zouden komen. Dat zou, aldus een reactie van de VS, leiden tot ‘een verhoging van het aantal toegestane vluchten’ en ‘de banden van volk tot volk tussen de beide landen bevorderen.’ Volgens CNN en The Washington Post kunnen er nog enkele maanden overheen gaan voordat Amerikaanse luchtvaartmaatschappijen vliegbiljetten met de bestemming Cuba zullen verkopen. Zowel Cubana de Aviación als een Amerikaanse zusterbedrijf – gesproken wordt over American Airlines – zullen tickets kunnen verkopen voor dezelfde vluchten.

miami-inchecken-miami-airport

Cubaanse wetten maken het tot nu toe onmogelijk op commerciële basis de particuliere sector van Cuba te voorzien van goederen. Deze sector blijft aangewezen op de niet-commerciële invoer van goederen via reizigers die Cuba bezoeken zoals hier op vliegveld van Miami of via kleine postpakketten

Steun dissidenten met software
De versoepeling van export zal voorlopig enkel voordelig uitwerken voor de staatssector in Cuba. Ze is gericht op ‘preventie bij rampen, artistieke activiteiten, voedsel en openbaar vervoer’, aldus de tekst van het document. Volgens deze tekst moet het nieuwe beleid ook bijdragen aan ‘de versterking van de civil society in Cuba en de communicatie versterken’. (…) ‘Met het oog op de toekomst gaan we door steun te bieden aan een grotere economische onafhankelijkheid en meer welvaart voor het Cubaanse volk’. De civil society wordt in staat gesteld om verzoeken in te dienen tot licenties voor de import van software bedoeld voor mensenrechtenorganisaties of niet-overheidsinitiatieven die ‘onafhankelijke activiteiten bevorderen.’ De VS willen zo bijdragen aan ‘de politieke en economische vrijheid die het Cubaanse volk verdient’. De maatregelen zijn vandaag van kracht geworden.

Linken
* Gezamenlijk persbericht Ministerie van Handel en Ministerie van Financiën
* New York Times, 26 januari 2016:  U.S. Eases Restrictions on Financing Exports to Cuba

Amerikaans bedrijf wil eerste pakhuis in Cuba vestigen

Florida Produce, een Amerikaans bedrijf, vraagt toestemming aan de Cubaanse regering om pakhuisfaciliteiten in Cuba te openen ter ondersteuning van de groeiende particuliere sector en om Amerikaanse producten op te slaan die niet onder de embargowetgeving vallen. Florida Produce exporteert al jarenlang voedsel naar Cuba en hoopt later in januari toestemming te krijgen voor de bouw. Plannen tot aanleg in de vrijhandelszone Mariel zijn inmiddels van de baan omdat de Cubaanse autoriteiten daar moeite mee hadden. Als ook de Cubanen akkoord gaan met het voorstel van Florida Produce is dit het eerste Amerikaanse pakhuis dat sinds 50 jaar in Cuba functioneert.

VS-U.S. Secretary of Agriculture Thomas Vilsack  market in Havana Friday, Nov. 13, 2015

In november 2015 bezocht de Amerikaanse staatssecretaris van Landbouw, Thomas Vilsack, een markt in Havana.

‘De Cubanen opereren zeer voorzichtig,’ aldus Mike Mauricio, directeur van Florida Produce. ‘De Cubanen bewegen zeer langzaam. Zij bewegen met niets heel snel.’ Maar hij hoopt na het komende overleg een leasevergunning voor Florida Produce te kunnen binnenslepen. De producten voor het pakhuis zijn: voedsel, drinkwater, bier, wijn, likeur, telecommunicatie-apparatuur, uitrusting voor restaurants, landbouwapparatuur en bouwmaterialen die tegen groothandelsprijzen zullen worden verkocht. Alle producten die het bedrijf wil opslaan mogen vanuit de VS naar Cuba  worden geëxporteerd, maar Florida Produce wil zich concentreren op voedsel en dranken.

Groen licht
Florida Produce vroeg begin 2015 toestemming aan het Amerikaanse overheidsbureau OFAC Treasury’s Office of Foreign Assets Control dat de uitvoering van de embargowetgeving controleert, in Cuba fysiek aanwezig te mogen zijn. Er kwam groen licht. In september werd een nieuwe Amerikaanse maatregel bekend, die bedrijven in bepaalde sectoren toestemming geeft in Cuba aanwezig te zijn en een bankrekening te openen. Ook mogen zij Cubaans personeel aanstellen en Amerikanen in Cuba te werk stellen. Mauricio meent dat ook de Cubaanse bevolking daar mee geholpen is. Plaatselijke particuliere ondernemers klagen steen en been over het onvermogen om in Cuba zelf producten te vinden voor hun handel. Obama wil met deze beperkte commerciële opening ook de ondernemingskracht onder de Cubanen versterken en OFAC heeft toegezegd handel met Cubaanse staatsbedrijven toe te staan zolang de producten maar in handen komen van de Cubaanse bevolking.

De portier
De advocaat van Florida Produce, Tim Hunt, zegt dat het bedrijf aanvankelijk het hele project zelfstandig wilde opzetten, maar dat Cubaanse officials lieten merken meer geinteresseerd te zijn in een joint venture. Hunt: ‘De vraag is of de Cubaanse regering de portier wil zijn en de controle wil behouden.’ Volgens Amerikaanse regelgeving zou Florida Produce zowel producten mogen verkopen aan individuele Cubanen als aan de Cubaanse overheid. Hunt verwacht dat de verkopen gekanaliseerd zullen worden via regeringsinstanties. ‘Wij zijn er klaar voor. Het is een korte-termijn-leaseproduct en wat heeft de Cubaanse regering te verliezen. Je moet ergens beginnen en voedsel en dranken zijn gemakkelijke producten om mee te starten.’

congres-bezoek-obamaDruk Congres
Hunt is ook bezorgd en vreest dat sommige officials in Cuba er op rekenen dat Amerikaanse bedrijven die onder de nieuwe regelgeving niet gemakkelijk Cuba binnenkomen, wellicht naar Washington gaan en de druk op het Congres verhogen het embargo op te heffen. ‘Persoonlijk denk ik dat als de Cubanen het te moeilijk maken, Amerikaanse bedrijven naar elders gaan. De tijd zal het leren, maar als er weinig welwillendheid wordt getoond en Amerikaanse bedrijven geen kans krijgen, zullen veel ondernemers het voor gezien houden.’ Zijn baas Mauricio is echter vasthoudend. Hij verkoopt al sinds 2001 rijst, bonen, tarwe en blikgroente aan de Cubanen. Dat werd mogelijk door de Trade Sanctions Reform and Export Enhancement Act die verscheping van voedsel naar Cuba om humanitaire redenen toestond.

Bron
* Mimi Whitefield, Miami Herald, 31 december 2015

Bureaucratie in Cuba is grootste hinderpaal voor investeerders

De bureaucratie in Cuba is een van de grootste obstakels voor buitenlandse zakenlieden bij het veroveren van een plaats op de Cubaanse markt. Dat zeiden diverse specialisten in gesprekken met het persbureau AFP. Maar bedrijven ‘die hier komen op het moment dat alles perfect gestructureerd is en het uiteindelijke economische model gekozen (…) kunnen wel eens te laat zijn,’ aldus een expert.

De stand van het Marielproject op de recente beurs FIHAV 2015

De stand van het Marielproject op de recente beurs FIHAV 2015 in Havana

Philippe García, regionaal directeur van Business Francia, een overheidsinstelling die Franse bedrijven adviseert bij activiteiten in het buitenland, constateert dat het hier gaat om ‘een geleide economie, met planning en bureaucratie (…), er is sprake van langdurige onderhandelingen en het besluitvormingstraject is bijzonder lang en vaak is de reden van de traagheid niet te achterhalen.’ Gabriela Santoyygo, coördinator van Access Cuba, adviseert ondernemers die willen investeren in het eiland; hij houdt hen voor dat zij aan twee essentiële eisen moeten voldoen om zich te vestigen in Cuba. ‘Men moet veel geduld hebben en zich aanpassen aan wat ze in Cuba willen’. Bovendien moet men accepteren ‘soms anderhalf jaar te moeten wachten voordat een deal kan worden gesloten’ en bovendien moet men projecten presenteren die in lijn zijn met het officiële programma Plan Quinquenal de la Economía Nacional oftewel het Vijfjarenplan van de Nationale Economie. Dat is een voorwaarde sine qua non om in de Cubaanse markt te kunnen opereren. De Amerikaanse ondernemers Horace Clemmons en Saul Berenthal voldoen aan die formule, aldus persbureau AFP. Beiden overtuigden de Cubanen van het belang om een assemblagebedrijf voor kleine tractoren te vestigen in de Marielzone. Nu is het wachten op toestemming van het Amerikaanse Ministerie van Financiën.

Te laat?
Volgens Berenthal is het geheim het vermogen van een bedrijf om in te spelen op lokale beperkingen: ‘Cuba wil buitenlandse investeringen, Cuba wil arbeidsplaatsen scheppen, Cuba wil nieuwe technologie en Cuba wil de mogelijkheid hebben kennis over moderne bedrijfsvoering over te dragen aan Cubanen.’ Ondanks de obstakels, is Phillipe García van mening dat het essentieel en strategisch is zo snel mogelijk aanwezig te zijn, zoals enkele Franse bedrijven jaren geleden al deden zoals Total, Alcatel, Lucent, Pernod-Ricard en Bouygues als joint-ventures. ‘Ik denk dat bedrijven die hier komen op het moment dat alles perfect gestructureerd is en het uiteindelijke economische model gekozen is (…) wel eens te laat kunnen zijn,’ aldus de expert. García laat zich positief uit over het panorama dat geschetst wordt nu er diplomatieke betrekkingen bestaan tussen Havana en Washington en over de versoepeling van het embargo, want daar hebben bedrijven die willen investeren ook mee te maken. ‘Zolang de relatie met de VS niet volledig is geregeld, zal er angst blijven bestaan bij veel ondernemingen,’ aldus García. Hij doelt op de boetes die banken als BNP Paribas (8,8 miljard dollar) en in 2014 nog Crédit Agricole (787,3 miljoen dollar) werden opgelegd vanwege overtreding van het Amerikaanse embargo, ‘Ook al kunnen we de snelheid en het ritme van het proces dat zich hier afspeelt niet meten en kennen we ook het uiteindelijke economische model niet, er is sprake van een markt die morgen een heel grote zal blijken te zijn in de regio,’ voorspelt García.

Bronnen
* Diario de Cuba en AFP

Eerste Amerikaanse onderneming mag zich in Cuba vestigen

Een tractorfabriek in de VS is het eerste Amerikaanse bedrijf dat toestemming van de Cubaanse overheid krijgt om zich in Cuba te vestigen. Eén van de eigenaren van het bedrijf Cleber is een Cubaanse balling, die werd geboren in Cuba, er opgroeide en in het begin van de jaren zestig het land ontvluchtte. Het bedrijf zal zich vestigen in de speciale ontwikkelingszone van Mariel, ZDEM genaamd. Dat heeft de Cubaanse televisie gemeld.

Samuel Berenthal van Cleberr in gesprek met een Cubaanse journalist

Samuel Berenthal van Cleber in gesprek met een Cubaanse journalist

Het Amerikaanse bedrijf met hoofdzetel in Alabama wil een assemblagebedrijf voor kleine tractoren vestigen in Mariel. De kleine tractoren zijn o.a. bestemd voor het Cubaanse platteland. Havana wil met het project Mariel de economische ontwikkeling van Cuba bevorderen, werkgelegenheid scheppen, de export doen groeien en buitenlands kapitaal verwelkomen. De eigenaren van Cleber, de ondernemers Horace Clemmons en Saul Berenthal, wachten nu nog op toestemming van de afdeling Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) van het Amerikaanse Ministerie van Financiën. Hoewel de nieuwe Wet op de Buitenlandse Investeringen die in maart 2014 in Cuba werd aangenomen handeldrijven door Cubaanse ballingen niet verbiedt, is het ongewoon dat Havana toestemming geeft. In Mariel werd tot nu toe aan acht bedrijven waaronder twee Belgische, twee Mexicaanse en dit Amerikaanse bedrijf, toestemming verleend in Mariel te investeren.

Deze week ontmoetten Amerikaanse ondernemers hun Cubaanse collega's van de Cubaanse Kamer van Koophandel

Deze week ontmoetten Amerikaanse ondernemers hun Cubaanse collega’s van de Cubaanse Kamer van Koophandel in Havana

Versoepeling embargo
Woordvoerder Kirby van het Witte Huis liet begin deze week weten dat de president manieren zoekt om het effect van het embargo ‘binnen zijn wettelijke mogelijkheden’ te verzachten. Hij gaf geen voorbeelden van een soepeler beleid. Tot nu toe heeft Obama zijn uitvoerende bevoegdheden gebruikt om de reisbeperkingen naar Cuba te verlichten, de import van Cubaanse producten gemaakt door de particuliere sector in Cuba, toe te staan en telecommunicatiebedrijven toestemming te geven in Cuba te werken. De president heeft ook herhaaldelijk gepleit voor opheffing door het Congres van het embargo dat in 1962 werd opgelegd en dat in 1996 een wettelijke status kreeg. Het is onwaarschijnlijk dat het huidige Congres gecontroleerd door de Republikeinen, daarmee zal instemmen voor dat president Obama in januari 2007 zijn functies neerlegt.

Bronnen
* EFE, 14ymedio, Diario de Cuba
Link
* Alan Gomez in USA Today, 3 november 2015: Americans peddle their businesses at Cuba trade fair.