VS stemmen tegen Cubaanse embargoresolutie

De Cubaanse Minister van Buitenlandse Zaken was bij de stemming in New York aanwezig.

De Cubaanse Minister van Buitenlandse Zaken, Bruno Rodriguez, was bij de stemming in New York aanwezig.

De Algemene Vergadering van de VN heeft vanmiddag de Cubaanse resolutie waarin het embargo wordt veroordeeld met 191 stemmen aangenomen. Het was de 24ste maal dat Cuba een dergelijke resolutie aan de VN voorlegde.

De VS en Israel stemden als enige twee landen tegen. In een verklaring zei de Amerikaanse diplomaat Ronald Godard het te betreuren dat ‘de Cubaanse regering gekozen heeft voor een voortzetting van de jaarlijkse resolutie. Deze tekst houdt geen rekening met betekenisvolle stappen die zijn gezet en de geest van compromis die de president (van de VS, Obama redactie) heeft verdedigd.’ (…) ‘Als Cuba denkt dat deze exercitie een bijdrage zal leveren aan de voortgang van zaken in een richting die beide regering hebben aangegeven, vergist het zich.‘

VN stemt vandaag opnieuw tegen Amerikaans embargo

Vandaag stemt de Algemene Vergadering van de VN opnieuw over een resolutie van de Cubaanse regering waarin de opheffing van het Amerikaans ’economisch, financieel en commercieel embargo’ wordt geëist. Vraag is of de VS opnieuw zullen tegenstemmen nu de diplomatieke relaties tussen Cuba en de VS zijn hersteld. Vorig jaar kreeg de tekst de steun van 188 leden van de VS en stemden twee landen, de VS en Israel, tegen.

Het gebwou van de VN in New York

Het gebouw van de VN in New York

De houding van de Amerikaanse delegatie bij de stemming trekt vandaag alle aandacht. De Amerikaanse president Obama riep eerder het Congres op een einde te maken aan het embargo. De afgelopen weken werd de suggestie gewekt dat de VS zich van stemming zouden onthouden. De laatste dagen deed Washington het voorkomen toch tegen de resolutie te stemmen omdat de tekst onvoldoende ‘de nieuwe geest van toenadering tussen beide landen’ zou weergeven, aldus een woordvoerder van Buitenlandse Zaken, die anoniem wilde lijven. Hoewel de tekst van de Cubaanse resolutie wordt voorafgegaan door een preambule waarin het herstel van de diplomatieke relaties tussen de regeringen van Cuba en de VS wordt toegejuicht en de ‘wil’ van Obama wordt erkend ‘te werken aan de eliminatie van de blokkade’ laat de tekst ook kritiek horen op de continuering van het beleid met zijn ‘negatieve effecten’.

Sinds Cuba in 1992 een resolutie indiende bij de VN waarin het embargo van de Amerikanen werd veroordeeld, is het aantal voorstemmers gestaag gedoried en het aantakll onthouidngen tot een minimaal teruggebracht.

Sinds Cuba in 1992 een resolutie indiende bij de VN waarin het embargo van de Amerikanen werd veroordeeld, is het aantal voorstemmers (a favor) gestaag gestegen en het aantal onthoudingen (abstenciónes) tot een minimum teruggebracht.

Ernstig obstakel
De Cubaanse president Raúl Castro noemde in september tijdens zijn toespraak in de VN dit beleid ‘het belangrijkste obstakel voor de economische ontwikkeling van het land.’ Het embargo zou volgens een studie van de Cubaanse regering sinds de invoering ervan een schade van 833.755 miljard dollar hebben veroorzaakt. Het Amerikaanse Congres is de enige die het embargo volledig kan opheffen hoewel de Amerikaanse president Obama diverse maatregelen heeft getroffen om de negatieve effecten te beperken o.a. op het gebied van reizen, geldovermakingen en het organiseren van cruises en vlieglijnen met Cuba.

Bron
* Diverse internationale persbureaus
* De website Cubanismo publiceerde een vertaling van een artikel ‘Wat kan Obama doen tegen de blokkade?’, dat eerder verscheen in de partijkrant Granma.

Obama wil druk van zakenwereld bij opheffen embargo

President Barack Obama heeft er bij Amerikaanse ondernemers op aangedrongen druk uit te oefenen op het Congres zodat het embargo tegen Cuba wordt opgeheven. Obama wees daarbij op de ‘betekenisvolle economische mogelijkheden’ die zijn ontstaan nu de diplomatieke relaties tussen Cuba en de VS zijn genormaliseerd.

obamainhavana-school-kids-52281-swNadat Obama de deelnemers aan het Business Roundtable Headquarters in Washington had toegesproken en vragen had beantwoord, wees hij ook op het bijzondere belang van het komende bezoek van paus Franciscus aan Cuba, ‘een mogelijkheid om de gesprekken die al gaande zijn in dit land te verbreden.’ De president benadrukte dat Cuba niet binnen één dag en één nacht zal veranderen als gevolg van de normalisering van de relaties. Hij voegde er aan toe dat de toenadering onvermijdelijk leidt tot ‘grotere ruimte voor persoonlijke vrijheid en ik denk, een politieke transitie op langere termijn.’

Obama: versoepelen
Over het embargo zei de Amerikaanse president: ‘Het heeft geen zin dat wij blijven steken in de oude manier van zaken doen.’ De Amerikaanse president heeft de bevoegdheid om elementen van de embargowetgving te versoepelen, daardoor gingen in de afgelopen maanden ook meer Amerikaanse toeristen naar Cuba. Verwacht wordt dat vandaag nieuwe regels voor Amerikaanse bedrijven bekend worden gemaakt die handel drijven met Cuba. Zo zouden deze bedrijven kantoren kunnen openen in Cuba en zouden Amerikaanse cruisebedrijven en vliegtuigmaatschappijen bijvoorbeeld onderdelen en technologie kunnen invoeren voor eigen apparatuur. Ook zou de beperking op de export van software voor de filialen van deze Amerikaanse bedrijven worden opgeheven. Sinds de presidenten van Cuba en de VS op 17 december vorig jaar de normalisering van de relaties aankondigden, heeft Obama regelmatig gezegd voorstander te zijn van de opheffing van het economische embargo tegen Cuba. Een dergelijk besluit kan echter alleen door het Congres worden genomen, waar de Republikeinen een meerderheid hebben.

logo-franciscus-cuba-officieelLinken
* De voorbereidingen in Havana van het pausbezoek, Telesur, 17 september 2015, 3 minuten
* Gisteren zond de Cubaanse televisie een videoboodschap van paus Franciscus uit, gericht aan het Cubaanse volk , 4 minuten

* CNN-reportage: Pope Francis heads to Cuba after months of secret diplomacy (3 minuut 20) met o.a. een interview met kardinaal Ortega, ‘de ogen en oren van het Vaticaan in Havana’, plus een reportage (1 minuut 29) over de voorbereidingen van de reis van de paus.

Steun embargo kan Republikeinen stemverlies opleveren

Volgens de New York Times kunnen Republikeinse presidentskandidaten de steun verliezen van de Latijnsamerikaanse gemeenschap in de VS, als ze hun steun aan het embargo tegen Cuba voort zetten. Volgens een commentaar van deze krant zouden vooral de twee belangrijkste kandidaten Marco Rubio en Jeb Bush schade oplopen als ze een al te kritische houding aannemen tegen de toenadering tussen Washington en Havana.

nyt-embargoDe krant baseert zich op een opinieonderzoek van Univisión. Daaruit blijkt dat 34% van de univisionde kiezers met een Latijnsamerikaanse achtergrond een kandidaat willen die de politiek van Obama tegenover Cuba voortzet. Onder de Cubaanse-Amerikanen wil 40% streven naar normalisering van de betrekkingen en is 26% daar tegenstander van. In het commentaar steunt de New York Times de uitspraak van Hillary Clinton die zich vrijdag jl. in Florida uitsprak voor afschaffing van het Amerikaans embargo tegen Cuba en voor de twee initiatieven in het Amerikaanse Congres die dat ook willen en worden gesteund door volksvertegenwoordigers van beide partijen. Clinton zei in Miami: ‘Cubanen willen onze goederen kopen, onze boeken lezen, surfen op onze website en leren van onze mensen’ en zij voegde er aan toe: ‘Dat is de weg naar democratie en waardigheid, en we moeten die weg samen bewandelen.’

Meer controle
‘Het is tijd dat het Congres van dit compromis de hoeksteen maakt van de Amerikaanse politiek tegenover Cuba,’ zegt de krant die ook wijst op de voordelen van de opheffing van het embargo voor de Amerikaanse ondernemers. De houding van de NYT is ook tegenstrijdig. Verandering van politiek beleid kan leiden tot een opening op het eiland, maar de krant zegt ook dat het ‘naïef zou zijn’ te denken dat een dynastieke politiestaat’ zoals de Cubaanse, stappen zal zetten om ‘in de nabije toekomst de planeconomie te liberaliseren, het particulier initiatief te stimuleren en politiek pluralisme te omarmen.’ Vorige maand concludeerde krant in een eerder commentaar dat door ‘de destabiliserende potentie van de veranderingen en de grote verwachtingen in eigen huis’ de controle van het staatsapparaat op korte termijn wel eens zou ‘kunnen worden aangescherpt.’

Link
* Commentaar 3 augustus 2015 in de New York Times
* Commentaar 21 juli 2015 in de New York Times

Amerikaanse Senaat voor beëindiging reisbeperkingen Cuba

De Amerikaanse Senaat heeft gisteren ingestemd met het beëindigen van de reisbeperkingen naar Cuba, zo meldt Reuters. In de Senaat hebben de Republikeinen de meerderheid. Begin deze week hebben de Verenigde Staten en Cuba de diplomatieke betrekkingen hervat. Hiermee kwam na 54 jaar een einde aan de vijandschap tussen de buurlanden.

toerisme-ansichtkaartMet 18 stemmen van 4 Republikeinen en 14 Democraten vóór, volgt de Senaatscommissie de politieke lijn van president Barack Obama om de diplomatieke relaties te herstellen met de decennialange vijand Cuba. Obama had in januari regels gepubliceerd waarbij Amerikanen die bepaalde reizen naar Cuba maakten (om redenen van religie, studie, cultuur, of wetenschappelijk onderzoek), makkelijker dit land zouden kunnen bereiken dan voorheen. Ook kregen luchtvaartondernemingen toestemming vluchten vanuit de VS naar Cuba te verzorgen. Met dit initiatief zal het voorstel ook de voltallige Senaatsvergadering passeren. Jerry Moran, Republikeins senator uit Kansas en initiatiefnemer, zei na afloop van de stemming dat de vrijheid van de Cubanen ermee is gediend omdat er meer mogelijkheden ontstaan ‘tot contacten tussen hen en onze bevolking’, maar hij wees ook op de vrijheid van de Amerikanen ‘die nu zonder uitzondering naar elk land ter wereld kunnen reizen.’

Schepen
Ook werd een voorstel aangenomen een einde te maken aan de beperkingen die schepen kregen opgelegd als ze Cuba aandeden. Volgens de embargowetgeving zouden ze dan 6 maanden moeten wachten voordat ze naar de VS konden terugkeren waardoor de handel met Cuba werd gefrustreerd.

Link
* Diverse persbureaus

Meerderheid Amerikanen steunt herstel diplomatieke banden Cuba

Drie van de vier Amerikanen is voorstander van diplomatieke relaties tussen Washington en Havana. Verdeeldheid bestaat over de vraag in hoeverre de sancties tegen het eiland moeten worden opgeheven. Dat blijkt uit een opiniepeiling van maandag jongstleden, uitgevoerd door Associated Press.

vs-opening-ambassade-cuba-bruno-20072015‘Ik geloof dat de VS al langer relaties had moeten onderhouden met Cuba. Het land vormt geen bedreiging,’ zegt een van de ondervraagden Alex Bega (30), afkomstig uit Los Angeles. ‘Ik geloof dat de sancties die we hebben opgelegd zeer achterhaald zijn.’ Het herstel van normale relaties maakte een einde aan tientallen jaren van vijandigheid tussen de beide landen. Die vijandschap was een gevolg van botsingen tussen de regering van president John F. Kennedy en de Cubaanse leider Fidel Castro, o.a. veroorzaakt door spanningen die voortvloeiden uit de Sovjet-expansie in de Amerika’s.

Sancties
Uit de opiniepeiling blijkt dat 58% van de Amerikanen het beleid van president Barack Obama steunt met betrekking tot Cuba en 40% verzet zich tegen dit beleid. Er bestaat verdeeldheid over de vraag wat er met sancties als het Amerikaans embargo tegenover Cuba moet gebeuren. 48% van de ondervraagden wil deze verminderen of opheffen, terwijl 47% de sancties wil handhaven of zelfs versterken. Vijf procent van de ondervraagden beantwoordde de vraag niet.

Beweging in Congres
In het Amerikaanse Congres lijkt een zekere tendens tot steun aan opheffing van het commercieel embargo te ontstaan. Senator Amy Klobuchar, Democraat in Minnesota, steunt een wetsvoorstel, ondertekend door senatoren uit beide partijen om het embargo op te heffen. De indieners van het voorstel willen voorkomen dat de VS mogelijkheden zullen verliezen tot investeren, o.a. met het oog op de groeiende toeristenstroom. ‘Als er eenmaal miljoenen Amerikaanse toeristen naar Cuba reizen, hebben die overnachtingsmogelijkheden nodig en mogelijkheden om iets te eten, om  maar niet te spreken van computers en wifi-mogelijkheden en dergelijke, aldus Klobuchar in een interview. Haar wetsvoorstel kan tot nu toe rekenen op de steun van 20 afgevaardigden. Zij verwacht niet dat het al dit jaar zal worden aangenomen.

Bron
* Associated Press

Kardinaal Ortega: ‘Geen weg terug voor Cuba en de VS’

In een interview met het Argentijnse tijdschrift Vida Nueva gaat de Cubaanse kardinaal Jaime Ortega Alamino dieper in op de rol van de katholieke kerk bij de toenadering tussen Cuba en de Verenigde Staten. Ortega zegt dat deze toenadering tot heil zal zijn van de hele katholieke kerk in Cuba.

Jaime Ortega

Jaime Ortega

Ortega verwijst naar eind 2013 toen hij een ontmoeting had met de Amerikaanse journaliste Julia Sweig die hem zei dat het klimaat in het Witte Huis ten aanzien van Cuba was veranderd, dank zij ‘de meer beschaafde toon’ van de regering van Raúl Castro en ‘omdat men inzag dat de blokkade geen nut meer had maar iets ouds was dat niet tot resultaten had geleid.’ Later schreef deze journaliste hem een email met een boodschap van de Democratische senator Patrick Leahy bedoeld voor paus Franciscus met het verzoek om tussenbeide te komen voor de gevangen Amerikanen op het eiland. ‘De paus sprak ook met president Barack Obama over het embargo en die zei hem dat dit een volstrekt verouderd middel was, ingesteld vóór hij zelf was geboren.’ Paus Franciscus heeft voorafgaand aan de openbaarmaking van de toenadering tussen Cuba en de VS enkele malen verzekerd dat dit proces het Cubaanse volk ten goede zal komen, maar ook gunstig zou zijn voor de regering van Cuba en die van de VS en voor heel Latijns-Amerika. ‘Als er geen oplossing komt, blijven jullie op afstand van de rest van Latijns-Amerika,’ aldus de paus.

President Obama en paus Franciscus

President Obama en paus Franciscus

Historisch moment
Toen kardinaal Ortega een bezoek bracht aan Rome, kon hij de zaak met de paus aan de orde stellen. ‘Noord-Amerikanen en buitenlanders die Cuba bezoeken, richten zich ook altijd tot de katholieke kerk. Daarom richtte deze senator zich ook tot mij met de vraag de brief door te geven in Rome want hij was overtuigd van de positieve houding van onze kerk tegenover een dialoog met de Cubaanse staat en zo wegen te vinden waardoor de situatie van het volk verbetert.’ De aartsbisschop van Havana stelt vast dat het nu nog veel te vroeg is om al veranderingen waar te nemen in het politiek beleid, maar desondanks is hij er van overtuigd dat er geen weg terug is. ‘Er zijn bezoeken van Amerikaanse senatoren aan Cuba gebracht van beide partijen op zoek naar mogelijke investeringen. Die berichten verschijnen in de pers en de mensen zijn zich er van bewust dat ze een historisch moment sinds 60 jaar doormaken. Maar het is duidelijk dat de gewone man hoopt dat de producten in de winkels goedkoper worden. En dat is niet het geval,’ aldus Ortega.

Bron
* 14ymedio, Havana, 31 maart 2015
Link
* Het volledige interview met Ortega van maandag j.l.  in Vida Nueva, tijdschrift en website van de katholieke kerk voor de zuidpunt van Latijns-Amerika.  

Verregaande versoepeling VS – embargo tegen Cuba

Vanaf vandaag hebben Amerikaanse burgers niet langer een speciale vergunning nodig om Cuba te bezoeken. Bovendien mogen Amerikanen nu maximaal elke drie maanden 2.000 dollar overmaken naar familie in Cuba; dat was 500 dollar. Daarmee is het Amerikaanse embargo sterk versoepeld. Die versoepeling werd vorige maand aangekondigd door president Barack Obama. De volledige opheffing van het commercieel embargo is pas mogelijk met instemming van het Congres.

toeristen-bus-visit HavanaFormeel is het reisverbod van Amerikaanse toeristen niet opgeheven, maar het Ministerie van Financiën heeft 12 categorieën ingevoerd waardoor reizen mogelijk wordt, zoals familiebezoek, officiële overheidsbezoeken, reizen van humanitaire organisaties en uitwisselingsprojecten op het terrein van educatie, cultuur, sport en journalistiek. Ook reisorganisaties en vliegtuigmaatschappijen hebben geen speciale toestemming meer nodig om reizen naar Cuba aan te bieden of lijnen te openen. De Amerikaanse maatschappij United Airlines kondigde gisteren al aan vluchten te openen vanaf de vliegvelden van Houston, Newark en New Jersey met eindbestemming Havana. De Amerikaanse toeristenindustrie is enthousiast. Op dit moment bezoeken jaarlijks 13 miljoen Amerikaanse burgers de Caribische regio minus Cuba. De versoepeling zou tot gevolg hebben dat 15% van deze 13 miljoen Amerikanen voortaan ook Cuba zullen aandoen.

Overmakingen
Het aantal dollars dat Amerikanen mogen overmaken naar Cuba is van 500 dollar tot 2.000 dollar verhoogd en voor sommige humanitaire projecten gelden geen grenzen meer. Amerikaanse burgers die naar Cuba reizen, kunnen maximaal 10.000 dollar  meenemen voor hun familieleden of als giften voor religieuze organisaties of onderwijsprojecten. Voortaan kunnen Amerikanen creditcards gebruiken in Cuba en verzekeringen afsluiten om dit land te bezoeken. Amerikanen die Cuba bezoeken mogen maximaal voor 400 dollar aan goederen uit dit land meenemen; maximaal 100 dollar mag bestaan uit alcohol en tabak. Cubaanse sigaren kunnen dus ook weer naar de VS worden ingevoerd.

UnitedAirlinesInternet
Vanaf vandaag kunnen Amerikaanse bedrijven mobiele telefoons, televisies, computers, software en andere elektronica naar Cuba exporteren. Ook mogen Amerikaanse bedrijven telefoon- en internettechnologieën gaan exporteren. Volgens het Ministerie van Financiën moet deze maatregel ‘de mogelijkheden van het Cubaanse volk te communiceren met mensen in Cuba, in de VS en de rest van de wereld vergroten’. Op diverse Cubawebsites wordt vandaag de vraag gesteld of de Cubaanse autoriteiten de invoer van dergelijke communicatieapparatuur zal toestaan; de invoer van schotelantennes is in Cuba tot nu toe verboden.

Gesprekken VS en Cuba
De VS en Cuba spreken woensdag 21 januari in Havana over de toekomst van de relatie tussen beide landen. Op een een later tijdstip wil president Obama ook de Amerikaanse ambassade in Havana heropenen. Men sluit een bezoek van de Minister van Buitenlandse Zaken John Kerry aan Cuba later dit jaar, niet uit.

Bronnen
* Diverse persbureaus

Linken

* De regeling (Engelstalig) zoals het Amerikaanse Ministerie van Financiën die gisteren publiceerde
* Dezelfde regeling Spaanstalig
* NOS-Journaal, 16 januari 2015 Cubaanse sigaren mogen Cuba weer in.
* BBC World: Cuban cigars allowed in US after ban is lifted, 2 minuten
Web- en nieuwssite Nu.nl: Toenadering tot Verenigde Staten is noodzaak voor Cuba met o.a. uitspraken van Gert Oostindie, hoogleraar Caraïbische geschiedenis aan de Universiteit Leiden en Kees van Kortenhof, Cubakenner en medewerker van de stichting Glasnost in Cuba.

Amerikaanse gevangene in Cuba spil verbetering relatie Cuba VS

Afgelopen woensdag was het precies 5 jaar geleden dat de Amerikaanse ontwikkelingswerker Alan Gross (65) in Havana werd gearresteerd. Hij was op dat moment werkzaam voor een project van USAID, een overheidsinstelling van de VS en zou internet hebben geïnstalleerd voor de joodse gemeenschap in Cuba. In 2011 werd hij veroordeeld tot 15 jaar gevangenisstraf omdat hij had deelgenomen aan ‘een subversief programma gefinancierd door de regering van de VS’ en ‘aan daden tegen de nationale onafhankelijkheid en territoriale integriteit van de Staat.’ De kansen op een mogelijke verbetering van de relaties tussen de VS en Cuba en de mogelijke opheffing van het Amerikaans embargo, worden sterk bepaald door het lot van Gross.

Demonstratie in de VS; Breng Alan thuis

Demonstratie in de VS; breng Alan thuis

Dinsdag noemde het Amerikaanse Ministerie van Buitenlandse Zaken zijn situatie ‘zeer ontluisterend’, gegeven het feit dat zijn werk er uit bestond internet aan Cubanen aan te bieden en ‘de Cubaanse regering geen toestemming gaf dat Gross kon terugkeren naar zijn gezin waar hij behoort.’ Washington heeft al eerder benadrukt dat de vrijlating van Gross ‘een eerste  prioriteit’ is, maar de VS weigeren Gross uit te ruilen met drie Cubaanse geheime agenten die in Amerika op beschuldiging van spionage gevangen zitten. Deze drie gevangen agenten, twee Cubanen werden eerder vrijgelaten, werden in 2001 veroordeeld omdat ze deel uitmaakten van een clandestien netwerk Red Avispa, ondermeer bedoeld om dat Cubaanse ballingengemeenschap in Florida te bespioneren. Volgens de BBC Mundo correspondent, Thomas Sparrow, ziet de Amerikaanse regering geen overeenkomst tussen beide situaties.

'Blokkade is volkerenmoord'

‘Blokkade is volkerenmoord’

Pressie tot uitruil
Die opvatting valt niet samen met de mening van invloedrijke personen in het land die juist wel voor een uitruil zijn en aandringen op meer stappen om Gross te bevrijden. Twee senatoren waren vorige maand in Havana en spraken met de 65-jarige Amerikaanse gevangene. En de New York Times publiceerde recent zes commentaren waarin o.a. benadrukt werd dat de uitruil van Gross tegen de drie Cubaanse spionnen de moeite waard zou zijn, onder meer omdat het de enige ‘levensvatbare weg’ zou zijn via welke Gross, die een slechte gezondheid heeft, de cel kan verlaten. Op 2 november schreef de krant: ‘Een uitruil kan de weg openen naar herstel van de diplomatiek betrekkingen, waardoor de VS de mogelijkheid zouden hebben positieve veranderingen op het eiland te voeden zoals de expansie van de handel, het toerisme en meer contacten tussen de Cubanen en de Noord – Amerikanen.’(…) ‘Zoniet dan bestendigt men de vijandschap die meer dan 50 jaar bestond en wordt de cirkel van wantrouwen en daden van sabotage aan beide kanten, enkel verlengd.’

U.S. Republican Senator Jeff Flake speaks to reporters as U.S. Democrat Senator Tom Udall listens during a news conference in Havana November 11, 2014.   REUTERS/Enrique De La Osa

De Republikeinse senator Jeff Flake spreekt tijdens een persconferentie op 11 november 2014 in Havana. De Democraat senator Tom Udall zit naast hem.

Onvoldoende inspanningen
Het bezoek van de twee Amerikaanse senatoren, de Democraat Tom Udall en de Republikein Jeff Flake, aan Cuba vond enkele dagen later plaats. Tijdens een ontmoeting met de pers, zei senator Flake dat de vrijlating van Gross ‘nabij is’ en dat Alan Gross dit zelf had gezegd. Er komt hoe dan ook een einde aan.’ De familie van Gross en de advocaat zijn minder stellig; zij benadrukken dat Gross op zijn verjaardag in mei j.l. had laten weten geen volgende verjaardag meer in de cel te willen vieren. Hij dreigde zichzelf van het leven te benemen. Maar het Amerikaanse Ministerie van Buitenlandse Zaken noemt de situatie van Gross een ‘sleutelkwestie’ maar voegde er ook toe dat er nog ‘onvoldoende voortgang geboekt is zodat hij naar huis kan gaan’. En Mariela Castro, dochter van de president, zei vorige week tegen de BBC dat ‘als Alan Gross nu nog in Cuba is, dat door Obama veroorzaakt wordt omdat deze onvoldoende stappen zette om onze drie kameraden terug te halen.’

Bron
* BBC Mundo, 3 december 2014 (enigszins ingekort)
Linken
* Op 3 november publiceerde de New York Times een tijdlijn over de kwestie Gross vanaf 2009 tot nu.
* Persbureau AP (3 december 2014) over de politieke ruimte van president Obama.

Havana beperkte speelruimte van Obama

Gisteren publiceerde deze Cubaweblog reacties van Cuba-specialisten op de overwinning van de Republikeinen in beide Kamers van het Amerikaanse Congres. De meesten zeiden dat met die politieke aardverschuiving geen einde komt aan de langzame verbetering van de relaties tussen Cuba en de VS (ebolapolitiek). Juan Antonio Blanco van Infolatam is veel minder optimistisch hoewel ook hij meent dat het onwaarschijnlijk is dat Obama geen betekenisvolle stap richting Havana zal zetten. Maar Havana trapt op de rem.

Juan Antonio Blanco, medewerker van Infolatam

Juan Antonio Blanco, medewerker van Infolatam

De overwinning van de Republikeinen betekende een nederlaag voor de Democratische kandidaat voor het gouverneurschap van Florida en voor de federale vertegenwoordiger van District 26 in Miami. Beiden hadden gepleit voor meer flexibiliteit met het embargo tegen Cuba. Het aantal Cubaans-Amerikaanse vertegenwoordigers op nationaal niveau in beide Kamers groeide. Dat zijn de feiten. En op basis hiervan – niet op basis van krantencommentaren, brieven van illustere persoonlijkheden, noch debatten of prestigieuze academische fora – moeten we ons afvragen wat ons te wachten staat. Wat betekent de nieuwe politieke realiteit in de VS voor de bilaterale relatie met Cuba?

Intrekken embargowetgeving
Voor de VS was intrekking of aanpassing van de Wet op het Embargo (1996) ook voor de verkiezingen al niet realistisch omdat deze een brede en niet-bestaande meerderheid in het Congres vooronderstelt. Dat president Obama op dit moment gebruik zal maken van zijn uitvoerende bevoegdheden om het embargo te flexibiliseren en Cuba te verwijderen van de lijst van terroristische staten, zal nu veel meer inspanningen vragen en is daarom weinig waarschijnlijk voor het Witte Huis.

Raul: 'De enige reden dat je nog gevangen zit, Alan, is het feti dat de Amerikaanse predient dat niet wil.' Alan Gross: 'ik wist niet dat president Obama me gearresteerd had"'

Raúl: ‘De enige reden dat je nog niet weg bent, Alan, is omdat de Amerikaanse regering dat niet wilde.’
Alan Gross: ‘Ik wist niet dat president Obama me gearresteerd had.’

Obama’s uitvoerende bevoegdheid
Het in een feit dat het politieke kapitaal van de president zeer gering is en dat hij zeer selectief en strategisch van zijn uitvoerende bevoegdheden gebruik zal maken. Hij zal enkele besluiten doorvoeren over de migratie in eigen land in een poging de stemmen van de Spaanse-Amerikanen voor de  verkiezingen in 2016 terug te winnen. En wellicht zal hij de mogelijkheid onderzoeken om – als de tegenpartij dit mogelijk maakt – een strategisch akkoord met Iran te sluiten over het nucleair programma en hij zal samenwerking zoeken bij zijn strijd tegen ISIS. Het is daarom onwaarschijnlijk dat hij eenzijdige stappen zal zetten rond de relatie tussen de VS en Cuba, zeker zolang de Amerikaanse staatsburger Alan Gross in gevangenschap blijft. Voor Obama is de uitruil van Alan Gross tegen enkele Cubaanse spionnen in Amerikaanse gevangenissen, politiek onbetaalbaar want deze arresten passeerden in hoger beroepen allerlei rechters tot aan het Hooggerechtshof in de VS. Een presidentiële amnestie voor de drie nog overgebleven Cuban Five zou een slag in het gezicht betekenen van het huidige Congres maar ook voor de rechterlijke macht. Obama wil geen conflict met hen over een zo’n irrelevant thema, zeker vergeleken met andere interne zaken  zoals het rassenconflict in Ferguson of de mogelijke heropening van het debat over de  gezondheidszorg (Obamacare)

Bilboard in Cuba voor de vrijlating van Cubaanse spionnen

Bilboard in Cuba voor de vrijlating van Cubaanse spionnen

Eenzijdige versoepeling
In het geval van Cuba is de inschatting complex. Voor een deel is het politiek landschap in de VS in het geval van Cuba veranderd door de gegroeide invloed van personen en instituties die een eenzijdige versoepeling van het embargo tegen Cuba wensen. Voor een deel verwoord door gerespecteerde idealisten, cynische opportunisten en zelfs door toedoen van personen die daardoor door Havana zijn ingezet hun invloed in die richting van een eenzijdige verandering aan te wenden. De vraag is of de gebroeders Castro noodzakelijkerwijs hetzelfde willen. Die geven er blijk van niet altijd geïnteresseerd te zijn in een uiteindelijk succes van de inspanningen van hun sympathisanten. Integendeel, want dan zouden ze de ontwikkelingswerker Alan Gross niet hebben aangehouden en tot 15 jaar gevangenisstraf veroordeeld hebben (enkele terroristen in Duitsland kregen een lagere straf). Zijn veronderstelde misdaad was de schenking aan een kleine groep joodse burgers in Havana – die geen politieke activisten noch dissidenten waren – van satelliettelefoons, laptops en routers waarmee men vrij het internet op kan en waarvan het gebruik door geen enkele internationale wet is verboden. Het valt moeilijk te geloven dat analisten in de VS en hun sympathisanten Raúl en Fidel Castro niet hebben laten weten dat een uitruil van Cubaanse spionnen in de VS tegen Gross net zo weinig kans van slagen zou hebben als de actie die destijds in de Sovjet-Unie op gang kwam voor de vrijlating van het echtpaar Rosenberg.

Obama schudt Raúl Castro de hand

Obama schudt Raúl Castro de hand

Vredesoffensief Obama afgeremd
De aanhouding en veroordeling van Gross was een uitgekiende aanleiding, die is gebruikt om een rem te zetten op het vredesoffensief van president Obama in de eerste maanden van zijn mandaat, toen hij ook nog over de mogelijkheden beschikte om in beide Kamers van het Congres daar steun voor te krijgen. Het voortduren van de gevangenschap van Gross ondanks zijn kwetsbare gezondheid, is een duidelijk signaal dat er geen belangstelling bestaat in Havana om een betekenisvolle relatie met de VS op te zetten, zelfs niet op een moment dat de olieprijs in het land van de mecenas Venezuela zakt en de rebellie in dit land om zich heen grijpt. Spreken van normalisering van de bilaterale relaties op een moment dat men alles in het werk stelt deze te voorkomen, is eigen aan de Orwelliaanse double speak van de Castro. De nederlaag van een totalitaire staat hoeft niet altijd een overwinning op het militair apparaat te zijn. Essentieel is de vernietiging van alle voorgefabriceerde opvattingen. Soms maakt de werkelijkheid een einde aan de verleidingen van de propaganda maar de makers zullen altijd een rechtvaardiging vinden voor hun standpunt. Dit zal hier geen uitzondering zijn.

Bron
* Juan Antonio Blanco schreef dit artikel op 13 november 2014 voor Infolatam, Informatie en Analyse Latijns-Amerika.
Link
* Facebook van Juan Antonio Blanco