Kan Trump het Cubabeleid van Obama terugdraaien?

President Donald Trump kan het Cubabeleid van zijn voorganger ‘niet volledig’ terugdraaien omdat veel maatregelen ‘populair’ zijn geworden. Dat zegt Ben Rhodes, de belangrijkste adviseur van Obama inzake Cuba die sinds 2014, deels achter de schermen, een hoofdrol speelde bij de dooi in de relatie tussen Cuba en de VS. Naar verwachting zal president Trump aanstaande vrijdag tijdens een bezoek aan Miami zijn maatregelen m.b.t. Cuba bekend maken. Een deel van de Cubaanse ballingengroepen in Florida wil stevige maatregelen van Trump tegen Cuba omdat de concessies die Obama deed in Havana, niet beantwoord werden door het regime van Raúl Castro in de vorm van meer aandacht aan de mensenrechten.

ben-rhodes

Ben Rhodes, eerder in het Witte Huis

Rhodes: ‘Zover ik het kan overzien, lijkt het er niet op dat hij alles zal veranderen. Het probleem waarmee hij te maken krijgt is dat ons beleid populair is geworden en inmiddels ook kan rekenen op instemming van ondernemers,’ aldus Rhodes die het woord voerde tijdens een conferentie van ondernemers en zakenlieden. Hij maakt zich wel zorgen over mogelijke grenzen die Trump zal opleggen bijvoorbeeld bij de reismogelijkheden naar Cuba. Reizen zouden beperkt kunnen worden tot 1 reis per jaar per persoon. Dat zou schadelijk zijn voor vliegmaatschappijen en zakenlieden.

Maatregel
De verwachting is dat handeldrijven door Amerikaanse bedrijven met Cubaanse instellingen en bedrijven die banden onderhouden met het Cubaans leger, zal worden verboden. Ook wordt verwacht dat het reizen naar Cuba door Amerikaanse burgers zal worden ingeperkt. Dit jaar bezochten tot nu toe evenveel Amerikaanse toeristen Cuba als in heel 2016. ‘Meer handel versterkt het Cubaanse volk,’ aldus Rhodes, die herinnerde aan de woorden van ex-president Obama: ‘Cubanen moeten de controle in handen nemen over hun eigen toekomst’. Behalve Rhodes sprak ook Brett Perlmutter, chef strategie van Google, die een visioen schilderde over een Silicon Malecón (de boulevard van Havana, redactie) binnen 20 jaar in Cuba met een ‘gemeenschap van ondernemers verbonden met de hele wereld.’ Volgens Perlmutter zullen dan ‘de informatiestromen tussen Cuba en de VS volledig vrij zijn.’ John McIntire van de lobbygroep Cuba Emprende wees op de ontwikkelingen van Airbnb in Cuba: ‘In korte tijd telt dit bedrijf 22.000 appartementen en kamers in Cuba, ‘meer dan in San Francisco, Los Angeles en Boston.’

Varkesnbaa1 1961Brigada_2506 (2)

Leden van de Brigade 2506 die tijdens een militaire actie in 1961 werd gearresteerd.

Verdeeldheid onder Cubanen in ballingschap
De mogelijke maatregelen van president Trump leiden onder Cubaanse ballingengroepen tot forse meningsverschillen. Een deel van de anti-castristen in Miami hoopt dat president Trump een einde maakt aan de concessies die president Obama het communistisch regiem in Havana bood. Die belofte deed president Trump tijdens zijn verkiezingscampagne o.a. tijdens zijn bezoek aan de ballingengroep Brigade 2506 in de wijk Little Havana in Miami. ‘De concessies die Obama heeft gedaan, wijzen op een gebrek aan respect na 57 jaar dictatuur, een prijs op tientallen jaren van een keiharde en brute dictatuur’, aldus Humberto Díaz-Argüelles, voorzitter van de Brigada 2506 van wie de leden ooit deelnamen aan de invasie van Cubanen in de Varkensbaai in april 1961. Hij noemt de versoepeling van de reismogelijkheden naar Cuba en de reizen van Amerikaanse burgers ’volledig dwaas en een farce’, tegen de achtergrond van de schending van mensenrechten en de inbreuken op de vrijheid van het Cubaanse volk. Ook het Directorio Democrático / Democratisch Directorium is van mening dat Obama een fout maakte door concessies aan Cuba te doen zonder een verandering van Raúl Castro te eisen. Orlando Gutiérrez, director van Directorio Democrático, meent dat ‘herstel van vrijheid en democratie het doel van de Amerikaanse politiek tegenover Cuba moet zijn’. Hij meent echter wel dat de Amerikaanse ambassade in Havana geopend moet blijven.

cuba-one-foundation

Jongeren van de CubaOne Foundation nemen deel aan sportactiviteit in Havana.

Jonge generatie
Een groep van voornamelijk Cubaanse jongeren The CubaOne Foundation, stuurde een brief aan de Amerikaanse president waarin ze aandrong niet terug te keren tot een Koude-Oorlog-model en zowel de Amerikaanse belangen als het welzijn van het Cubaanse volk als richtlijn te hanteren voor nieuw beleid tegenover Cuba. Ramón Saúl Sánchez, voorzitter van de Movimiento Democracia / Democratische Beweging is tegenstander van het Amerikaans embargo. Hij waarschuwt dat beperkende maatregelen op het gebied van reizen en handel, geen negatieve gevolgen mogen hebben voor ‘de relaties van mens tot mens, de relaties op familieniveau en de stroom aan technologische know-how.’ Hij benadrukt dat Amerikaanse investeringen ‘het Cubaanse volk ten goede moeten komen en niet alleen aan de dictatuur’ want ‘de Cubaanse militaire klasse mag niet de enige zijn die zich verrijkt en economisch sterker wordt.’

bandera-vlaggen-vs-cuba-autoRepublikeinen
Maandag publiceerde de lobbygroep Engage Cuba een peiling die een einde maakte aan de stereotype opvatting dat de Republikeinen tegenstander zouden zijn van de versoepelingen tegenover Cuba van president Obama. Een meerderheid van hen wil ze zelfs handhaven: 64% wil handhaving van de maatregelen en 22% wil dat Trump een einde maakt aan de concessies die Obama tussen 2009 en 2017 deed.
Uit de enquête bleek ook dat 61% van alle ondervraagden voorstander is van de volledige opheffing van het Amerikaans embargo tegen Cuba; 19% wil handhaving van deze blokkade. Engage Cuba meent dat ‘ons beleid tegenover Cuba de economie heeft versterkt, banen in de VS heeft geschapen, de nationale veiligheid heeft versterkt en de economische zelfstandigheid van de Cubanen vergroot.’ (…) ‘Als de president bereid is te onderhandelen met Saudi Arabië, Egypte, Turkije en de Filippijnen, waarom dan niet met Cuba?’ vraagt James Williams van Engage Cuba zich af.

Bronnen
* Persbureau EFE, 13 juni 2017
* El Nuevo Herald, 13 juni 2017

NYT: Terugdraaien Cubabeleid zal de VS isoleren

Cuba en de Cubaans-Amerikaanse gemeenschap in Florida wachten met spanning op de maatregelen tegen Cuba die president Trump deze maand zal afkondigen. In een redactioneel commentaar schreef de New York Times maandag jl. dat naar verwachting veel van de initiatieven van Obama zullen worden teruggedraaid. De krant citeert een onderzoek van Engage Cuba dat heeft berekend dat het terugdraaien van de maatregelen van Obama de Amerikaanse economie meer dan 6,6 miljard dollar en 12.000 arbeidsplaatsen zal kosten.

bandera-cuba-vs-ineengestrengeld-daniel-zender
Ontwerp: Daniel Zender

Spoedig zal aan de lange lijst van initiatieven van Obama die president Trump wil terugdraaien, Cuba kunnen worden toegevoegd. In 2014 opende Obama een dialoog met Cuba na een halve eeuw van onvruchtbare vijandigheid en leidend tot een verlichting van de sancties. Trump beloofde tijdens zijn campagne terug te keren naar een hardere aanpak van Cuba. Als hij dat doorzet, en dat lijkt waarschijnlijk, zal hij Amerika verder isoleren, Amerikaanse zakenbelangen schaden en, heel wel mogelijk, de pressie tot meer democratie op het Caribisch eiland, belemmeren. Vlak na zijn verkiezing verklaarde Trump, vaag maar onheilspellend dat als Cuba ‘geen betere deal zou sluiten’ hij ‘de deal wilde beëindigen.’ Hij gaf geen details en er werden geen stappen aangekondigd. Maar nu worden de details van wat een politiek ommekeer lijkt, langzaam zichtbaar.

Meer beperkingen
Het algemene doel is het beperken van reis- en handelsmogelijkheden met Cuba omwille van de despotische regering van Cuba, nu geleid door Raúl Castro, broer van de revolutionaire leider Fidel Castro. Een van de maatregelen die wordt overwogen, is het blokkeren van transacties door Amerikaanse bedrijven met Cubaanse firma’s die nauwe banden hebben met het leger dat een hoofdrol speelt in de Cubaanse economie. Ook zouden beperkingen op het reizen naar Cuba worden opgelegd, die door Obama vorig jaar zijn verlicht vóór zijn historische reis naar Cuba. Deze harde sancties golden al langer dan 50 jaar sinds de revolutie in 1959 in Cuba plaatsvond. Ze leidden nooit tot het resultaat waar veel anti-Castro-activisten op hadden gehoopt namelijk de val van de communistische regering van Cuba ten gunste van democratie. Verder isolement van Cuba is nauwelijks verdedigbaar.

internet-parque-calixto-holguin-2015Vrijere stroom
De opening van Obama richting Cuba heeft geleid tot een vrijere stroom van mensen,  goederen en informatie tussen beide landen, zelfs als we rekening houden met betekenisvolle meningsverschillen over mensenrechten. Er zijn verdragen gesloten over gezondheidszorg, plannen gemaakt om olieverspilling te voorkomen, coördinatie van maatregelen tegen drugshandel en uitwisseling van intelligence. Sinds april functioneren er servers van Google in Cuba en het bedrijf werd daarmee het eerste buitenlandse internetbedrijf met content in een van de landen op deze wereld waar de internetdichtheid het laagst is. De aanpak van Obama moedigde ook andere Latijns-Amerikaanse landen aan de VS meer te zien als een partner bij de oplossing van regionale problemen.

Kosten
Engage Cuba, een coalitie bestaande uit vertegenwoordigers van politici van beide poltieke partijen, het zakenleven en jonge Cubaanse-Amerikanen, dringt er bij het Witte Huis op aan verder te bouwen op het fundament van engagement met Cuba, dat het erfde van Obama en dit niet te vernietigen. Engage Cuba, met vertegenwoordigers van bedrijven, economen en leidende Cuba-experts, heeft berekend dat het terugdraaien van de maatregelen van Obama de Amerikaanse economie meer dan 6,6 miljard dollar gaat kosten en meer dan 12.000 arbeidsplaatsen. De groep voorspelt dat de landbouwregio’s in de VS, de kleine industrie en scheepsbedrijven in Florida, Louisiana, Texas, Alabama, Georgia en Mississippi zullen worden getroffen, allemaal staten die in 2016 Trump steunden. Een van de transacties die beëindigd kunnen worden is die van Starwood Hotels and Resorts, een bedrijf dat het management van Cubaanse hotels uitvoert; toekomstige afspraken zullen worden bevroren.

mensen-muurschildering-cheMensenrechten
Het Witte Huis en bondgenoten zeggen dat de Cubaanse regering despotisch blijft en dat er pressie nodig is voor hervormingen. Maar druk heeft minimaal effect gehad en de zorg om de mensenrechten is onoprecht tegen de achtergrond van de omarming door Trump van autoritaire leiders als Putin in Rusland en president Sisi in Egypte. Hij maakte de leiders van Saudi Arabië vorige maand nog duidelijk dat hij niet de bedoeling heeft hen de les te lezen vanwege hun onderdrukkend gedrag tegenover de eigen burgers. Net als met zijn besluit zich terug te trekken uit het klimaatgedrag, wordt Trump’s benadering van Cuba bepaald door de vurige wens zijn politieke basis te behagen, in dit geval de conservatieve republikeinen uit Florida die instinctief anti-Castro zijn. Dat kan hem helpen om in 2020 herkozen te worden, maar dat zal niemand anders helpen. Versterking van de banden met Cuba is geen garantie voor hervormingen in Cuba, maar het is wel de beste gok.

Bron
* Redactioneel New York Times, 5 juni 2017
Link
* Website Engage Cuba

Anti-embargolobby wil voortzetting toenadering met Cuba

Ondernemers in de VS hebben de regering Trump gevraagd de toenadering met Cuba voort te zetten. De lobbygroep Engage Cuba heeft in een brief aan de Minister van Buitenlandse Zaken, Rex Tillerson, gewezen op de positieve effecten op ondernemers in zowel de VS en Cuba van het beleid, dat eerder werd ingezet door president Obama.

tax2iEngage Cuba vraagt Tillerson ‘het beleid van de VS tegenover Cuba voort te zetten, gericht op de versterking van de particuliere sector in Cuba, het creëren van mogelijkheden voor Amerikaanse bedrijven en ons nationaal belang in deze regio te bevorderen’. James Williams, voorzitter van Engage Cuba, schrijft in deze brief verder dat de versoepeling van de regelgeving in de VS ‘heeft bijgedragen aan de consolidatie van de groeiende private sector in Cuba.’ Williams nodigt de minister uit dit beleid aan te scherpen en het gesprek aan te gaan met Cubaanse ondernemers om ‘Cubaanse ondernemers beter te begrijpen.’ Hij zegt waardering te hebben voor het voornemen van Tillerson om het Amerikaanse beleid tegenover Cuba ‘van boven naar beneden te herzien’, zoals deze de Senaat eerder liet weten.

Eén derde
Engage Cuba omvat 400 bedrijven en organisaties waaronder Viacom, Comcast NBCUniversal, Masimo, Stonegate Bank, Honeywell, SAP en de hotelketens Starwood en Accor. De coalitie wijst op de groeiende rol in de afgelopen jaren van het particulier bedrijfsleven in Cuba, die leidde tot ‘economische groei en maatschappelijke verandering op het eiland.’ (…..)’Eén derde van de werkende bevolking in Cuba werkt op dit moment in de particuliere sector en verdient meer dan de Cubanen die werken voor de Staat.’ (…) ’Wij mogen deze kans om een positieve verandering in Cuba niet missen en terugvallen in het gefaalde beleid van isolement van de laatste 55 jaar.’

raul-con-leahy-y-otros-congresistas-februari-2017

Raúl Castro ontmoet de delegatie van Amerikaanse leden van het Congres

Delegatie
Een delegatie van Republikeinse en Democratische politici bezocht afgelopen week Cuba. De leden werden dinsdag ontvangen door president Raúl Castro, die tijdens deze ontmoeting benadrukte het beleid van toenadering en dialoog tussen beide landen te willen voortzetten. Republikeins senator Joe Scarnati van Pensilvania zei bij terugkeer in de VS ‘met andere ogen naar Cuba te kijken en de banden tussen Pensilvania en Cuba te willen verstevigen, met name op het terrein van de olie-industrie, natuurlijk gas en Cubaanse rum. De Amerikaanse delegatie werd geleid door de Democratische senator Patrick Leahy die vaststelde dat ‘voortzetting van de normalisatie van de banden met Cuba onvermijdelijk is’.

Bron
* Diverse persbureaus, 23 februari 2017

Linken
* Engage Cuba
met de volledige tekst van de brief.
* Bericht website Cubadebate over ontmoeting Castro en Amerikaanse leden van het Congres, 21 februari 2017

Spannende verkiezingen voor Cubanen en Cubaanse-Amerikanen

Onder Cubanen en Cubaanse Amerikanen wordt de uitslag van de Amerikaanse presidentsverkiezingen met spanning tegemoet gezien. De voorstanders van betere betrekkingen, vragen zich af of het beleid van ontspanning en toenadering, door president Obama ingezet, kan worden voorgezet.

verkiezingen-elecciones-en-estados-unidosOf Hillary Clinton of Donald Trump het Witte Huis betreedt, is ook van groot belang voor de vraag wat er met het Amerikaans embargo tegen Cuba gebeurt. James Williams, president van de coalitie Engage Cuba, zet de standpunten van de kandidaten uiteen: ‘Hillary heeft zich publiekelijk en privé uitgesproken voor de opheffing van het embargo en er is geen kans dat zij de maatregelen van president Obama zal terugdraaien. In tegendeel, ze zal die uitbreiden. En van Trump weten we het niet. Hij heeft van alles over Cuba gezegd; vorig jaar leek hij het beleid van Obama te willen voortzetten, toen keerden zijn kansen in Florida en kwam hij terug op die uitspraken en nu zegt hij dat hij alles zal terugdraaien….maar dat is erg onwaarschijnlijk.’

toerisme-amerikanen-havana

Cuba verwacht dit jaar 160.000 toeristen uit de VS

Optimisme
Op de jaarlijkse Beurs van Havana begin november was er zorg over de Cubaanse bureaucratie die de economische toenadering tussen beide landen afremt en het Amerikaanse bedrijven moeilijk maakt om zaken te doen, maar er was ook hoop voor de toekomst. Jodi Hanson Bond, president van de Amerikaans-Cubaanse Raad van het Bedrijfsleven, zei: ‘We hebben zoveel voortgang geboekt in de relaties tussen de VS en Cuba, dat wij als spelers in de zakenwereld denken dat dit niet terug te draaien valt, ongeacht of het president Clinton of president Trump wordt. En we weten dat de ondernemers voort zullen gaan met de pogingen het embargo op te heffen.’ Er zijn ook Amerikaanse bedrijven die zaken willen doen maar wachten tot de presidentsverkiezingen en die voor het Congres meer duidelijkheid hebben gebracht. Uiteindelijk houdt het Congres met een Republikeinse meerderheid op dit moment de opheffing van het embargo tegen en is het Congres de enige instantie die het kan opheffen. Daarom zijn de verkiezingen voor 34 zetels in de Senaat en 435 in het Huis van Afgevaardigden vandaag even belangrijk als de race om het Witte Huis.

Bron
* Euronews. 4 november 2016

Cuba open voor dollar

logo-obama-reis-cubaCubanen kunnen voortaan een bankrekening in de VS openen. Ook kunnen meer Amerikanen op individuele wijze Cuba bezoeken en wordt het postverkeer hervat. Dat meldt het kabinet van president Obama enkele dagen voor zijn historisch bezoek aan het communistische eiland. De toenadering tussen beide landen was sinds 2013 onderwerp van geheime gesprekken, tot de presidenten Castro en Obama op 17 december 2014 bekend maakten de diplomatiek relaties te herstellen.  De Amerikaanse president Barack Obama brengt 21 en 22 maart een bezoek aan Cuba. Hij is de eerste Amerikaanse president die dat doet sinds Calvin Coolidge begin 1928. Obama’s bezoek markeert het einde van het beleid waarmee Washington het communistische eiland totaal wilde isoleren.

bandera-cuba-vs-jongen-shirt

De Amerikaanse departementen van Financiën en Handel hebben enkele concrete maatregelen toegelicht die moeten bijdragen tot soepeler handelsstromen tussen beide landen. Het wordt ook gemakkelijker om producten te importeren vanuit Cuba naar de VS. Obama’s adviseur Ben Rhodes, de belangrijkste architect van het nieuwe Cuba-beleid, zei dat Cuba zelf kan bevorderen dat de afgekondigde maatregelen meer effect sorteren. Zo zou de 10% belasting die nu nog geldt voor het inwisselen van Amerikaanse dollars in convertibele CUC’s (de deviezenmunt in Cuba, redactie) kunnen worden opgeheven en zouden Amerikaanse firma’s zonder tussenkomst van de Cubaanse staat, hun personeel moeten kunnen aanstellen. ‘Dit lijkt op een historische verandering,’ zegt James Williams, president van Engage Cuba, een organisatie die de normalisering van de handel en het reizen naar Cuba steunt. ‘De nieuwe maatregelen zullen een proces versnellen dat nu al onvermijdelijk is. En nu is het Congres aan zet om de klus af te maken en de wil en wensen van de meerderheid van het Amerikaanse volk te respecteren door een einde te maken aan de ban op handel en toerisme naar Cuba,’ aldus Williams.

Nieuwe vliegroutes
De VS hoopt met deze maatregel de vraag naar vliegtuigtickets naar Cuba aan te zwengelen. Verschillende Amerikaanse luchtvaartmaatschappijen zijn van plan om de komende maanden rechtstreekse vluchten naar Cuba aan te bieden. In februari kwamen Washington en Havana overeen om het commerciële luchtvaartverkeer van de VS naar Cuba voor het eerst sinds vijftig jaar te hervatten. Er zouden 110 vluchten per dag worden uitgevoerd, waarvan 20 naar de Cubaanse hoofdstad Havana. Na de communistische staatsgreep van Fidel Castro in 1959 richtte het land zich op de Sovjet-Unie. In 1961 verbraken VS daarom de betrekkingen en stelde Washington een strikt handelsembargo in tegen Cuba.

old-timer-toeristenbus-malecon

Maatregelen op een rijtje
* Individuele reizen.

Niet langer is deelname aan een groepsreis vereist voor een bezoek van een Amerikaanse burger aan Cuba. Er blijft echter sprake van ‘people-to-people-contacts’; enkel en alleen alle dagen aan het strand verkeren is er (nog) niet bij.
* Bankmaatregelen.
Het bankverkeer met Cuba wordt versoepeld. Amerikaanse financiële instituties mogen nu ook Cubaans cash geld, travellercheques en dergelijke verwerken.
* Bankrekening.
Cubanen kunnen een rekening openen bij Amerikaanse banken. Dat kan vooral aantrekkelijk zijn voor Cubaanse schrijvers, kunstenaars en sportlieden.
* Transacties voor Cuba in derde-landen
Deze worden gedecriminaliseerd. Dat betekent dat er een einde komt aan de boetes die de VS oplegden aan niet-Amerikaanse bedrijven voor transacties met Cuba. O.a. ING en Paribas werden hiervan in het verleden slachtoffer. Ben Rhodes zelf zei hierover dat ‘Cuba daardoor uitgesloten werd van delen van de internationale financiële gemeenschap’. De nieuwe maatregelen moeten ook bijdragen tot ‘grotere efficiëntie en snelheid van de transacties tussen Cuba en de VS’. Amerikaanse toeristen kunnen nu zonder dat zij de kans lopen beboet te worden, Cubaanse producten (rum) vanuit Europa invoeren in de VS.  Schepen die een geautoriseerde vracht naar Cuba vervoeren mogen voortaan ook doorreizen naar een andere haven met een ander deel van hun lading.
* Amerikaanse bedrijven
Amerikaanse bedrijven kunnen Cubanen met een Cubaanse nationaliteit aantrekken om in de VS te werken zonder dat daarvoor extra betalingen worden verricht aan de Cubaanse regering. Sportlieden, kunstenaars en anderen die de vereiste visa hebben, kunnen in de VS werken en er een salaris verdienen hoger dan de minimale uitkering die men nu ontvangt voor de dagelijkse kosten van levensonderhoud. De honkbalbond Major League Baseball overlegt al met Cubaanse spelers over directe en persoonlijke contracten met Amerikaanse teams waardoor er ook een einde kan komen ‘deserties’ van vooral sportmensen.
* Bedrijven in Cuba.
Al eerder werden de regels voor Amerikaanse bedrijven om kantoren te openen in Cuba versoepeld. Amerikaanse Telecombedrijven kregen al toestemming relaties met Cubaanse zusterbedrijven aan te gaan. correos-cuba-brievenbusNu mogen ook ondernemers die post, vrachtgoed en transportdiensten leveren in Cuba aanwezig zijn en eventueel een joint-venture of franchise opzetten met Cubaanse individuen of bedrijven.
* Export.
Amerikaanse bedrijven mogen goederen exporteren en doorvoeren naar Cuba om hun kantoren te kunnen vestigen en in te richten. De VS zullen van geval tot geval beoordelen welke producten uit de VS in Cuba kunnen worden ingevoerd waarbij vooral gekeken wordt of deze een steun betekenen voor de jonge particuliere sector in Cuba.
* Beurzen.
Cubanen komen nu in aanmerking voor studiebeurzen en prijzen in de VS.
Gisteren gingen de nieuwe maatregelen in.

Linken
De Spaanse krant El Pais bericht over de nieuwe maatregelen
* Engage Cuba stelde een tijdlijn samen waarin vanaf 17 december 2014 alle feiten worden vermeld die van belang zijn bij het proces van toenadering tussen Cuba en de VS.

Bijlage
Document (4pgs) met  de maatregelen  van het Department of the Treasury’s Office of Foreign Assets Control (OFAC) en het Department of Commerce’s Bureau of Industry and Security (BIS) in Washington, 15 maart 2016.