EU houdt tekst van akkoord met Cuba geheim

De diplomatieke afdeling van de Europese Unie weigert de tekst te publiceren van het bilaterale akkoord dat op 11 maart jl. werd getekend tussen de EU en Cuba. Dat staat te lezen in een brief die Visentin, een hoge ambtenaar van de EU, op 27 april zond aan de directeur van de Latijns-Amerikaprogramma’s van Civil Rights Defenders, Erik Jennische. Deze had om die tekst verzocht. Publicatie zou ‘het proces kunnen ondermijnen’ en ‘de relaties tussen de EU en Cuba schade toebrengen.’

bruno-rodrigeuz-mogherini11032016

EU-buitenlandchef Federica Mogherini en de Cubaanse Minister van Buitenlandse Zaken Bruno Rodríguez tekenden op 11 maart 2016 de tekst van het akkoord.

Volgens Visentin zou de tekst van het verdrag ‘nog voorlopig van aard zijn en deel uitmaken van onderhandelingen die nog lopen’. Hij beroept zich op Europese regelingen die gehele of gedeeltelijke publicatie van de tekst onmogelijk maken. Het akkoord was het resultaat van onderhandelingen door een team van de EU geleid door Christian Leffler en het Cubaanse team geleid door de vice-minister van Cuba, Abelardo Moreno. De handtekeningen werden in maart gezet door de EU-buitenlandchef Mogherini en de Cubaanse Minister van Buitenlandse Zaken, Bruno Rodríguez Parrilla. (zie foto)

Volgzaam
Erik Jennische van Civil Rights Defenders zegt dat het verbod strijdig is met het ‘principe van transparantie van de EU’ en signaleert een tegenstrijdigheid: de tekst van het verdrag zou voorlopig zijn, maar het akkoord werd in maart jl. wel in de volle openbaarheid en in aanwezigheid van persfotografen, aangekondigd. Jennische betreurt de uitzondering die de EU maakt voor Havana: ‘Als de EU een vergelijkbaar akkoord zou tekenen met een democratisch land in Latijns-Amerika, zou het geen probleem zijn de tekst van het document in te zien.’ Hij spreekt van een volgzame houding van de EU tegenover Cuba waardoor dit land blijkbaar bepaalt wat de EU wel of niet kan doen, ‘een land dat zijn eigen burgers uitsluit van elk debat’. Eerdere akkoorden met Midden-Amerikaanse staten en de EU kwamen tot stand met deelname van mensenrechtenorganisaties bij de onderhandelingen. ‘Dat is de juiste manier van werken,’ aldus Jennische. In het geval van Cuba werden Europese en Cubaanse mensenrechtenorganisatie uitgesloten van deelname aan het proces van onderhandelen. ‘Men suggereert dat het akkoord moet leiden tussen toenadering tussen de volkeren, maar hoe wil je dat bereiken als men geen kennis kan nemen van de inhoud?’ aldus Jennische.

Bron
* Diario de Cuba

Link
* Diario de Cuba van 11 maart 2016 over de ondertekening van het samenwerkingsverdrag