Bilateraal akkoord EU- Cuba wordt 12 december ondertekend

De Europese Unie zal op 12 december een bilateraal akkoord met Cuba ondertekenen. Die dag komen de EU-Ministers van Buitenlandse Zaken bijeen. Ook het Nederlandse Ministerie van Buitenlandse Zaken houdt rekening met ondertekening. Cubaanse leden van de oppositie waaronder de winnaars van de Sacharov Prijs van het Europees Parlement, Guillermo Fariñas en de mensenrechtengroep Damas de Blanco bekritiseren de aankondiging van Portocarero vanwege verzet bij delen van het Europarlement.

portocarero-herman

Herman Portocarero

Herman Portocarero, ambassadeur van de EU in Havana, deed de aankondiging woensdag tijdens een gesprek met de pers op de Grote Beurs van Havana FIHAV (2016). Hij noemde het aanstaande akkoord (Acuerdo de Diálogo Político y Cooperacion) ‘een daad van vertrouwen’ die ‘de monoloog vervangt door de dialoog’ en die ‘een legale, solide en bilaterale basis legt op het terrein van de globale relaties tussen de EU en Cuba.’ (…) ‘ Het akkoord dat wij op 12 december in Brussel hopen te tekenen bevat veel aspecten van een dialoog, inclusief politieke aspecten en zaken op het terrein van de mensenrechten, maar ook een dialoog van samenleving tot samenleving’, aldus de diplomaat.

Common Position
Sinds 1996 werden de relaties tussen Cuba en Europa bepaald door de zogeheten Common Position, een initiatief van de toenmalige Spaanse regering geleid door José María Aznar. Dit EU beleid voorzag in de versterking van de relaties tussen EU-landen en Cuba onder voorwaarde dat vooruitgang zou worden geboekt in het democratiseringsproces en de situatie van de mensenrechten. Ook werden directe contacten tussen EU-regeringen en dissidenten aangemoedigd. Havana veroordeelde dit beleid en beschouwde het als inmenging in interne aangelegenheden. In september 2016 riep de Europese Commissie de landen van de EU op de Common Position vaarwel te zeggen en een nieuwe stap te zetten in de relaties met het eerste bilaterale akkoord tussen Cuba en de EU. De onderhandelingen daarover waren in april 2014 en beide partners ondertekenden op 11 maart 2016 in Havana in aanwezigheid van de EU-Minister voor Buitenlandse Zaken, Federica Mogherini, het akkoord. Portocarero benadrukte dat dit akkoord ‘meer poorten’ sluit en leidt tot een ‘meer complete, meer vertrouwenwekkende relatie, tot stand gekomen gekomen door gezamenlijke onderhandelingen en niet door eenzijdig opgelegde posities.’

farinas-berta-soler

Fariñas met Berta Soler

Medeplichtigheid
Dissidenten in Cuba bekritiseren de aankondiging van Portocarrero. De winnaars van de Sacharov Prijs, Guillermo Fariñas en de Damas de Blanco, noemen die voortijdig. Fariñas was vorige maand in Brussel en sprak daar met diverse groepen in het parlement o.a. over de schendingen van de mensenrechten in Cuba. Hij zegt in een verklaring dat hij de belofte heeft van zes politieke groeperingen dat zij het akkoord in de huidige vorm  niet zullen tekenen. Fariñas noemt de aankondiging van Portocarero een drukmiddel op deze groepen binnen de EU om alsnog het akkoord goed te keuren. Portocarero heeft, aldus Fariñas, ‘openlijk zijn medeplichtigheid getoond met de Cubaanse regering en tracht voor deze regering de kastanjes uit het vuur te halen zonder dat de noodzaak van democratische veranderingen en vrijheid te schenken aan Cubaanse burgeres, worden beklemtoond’. Hij wijst erop dat de 28 parlementen van de EU het akkoord moeten ondertekenen en ratificeren. ‘Het is een lang proces dat zij verborgen houden om de internationale publieke opinie te manipuleren,’ aldus Fariñas. Berta Soler van de Damas de Blanco is van mening dat het akkoord niet waardevol kan zijn omdat ‘het respect voor mensenrechten niet op de eerste plaats komt.’ Zij wijst op de toenemende repressie tegen opposanten van het regime en het zwijgen van de EU-vertegenwoordiger Portocarero. Deze blijkt, aldus Soler, ‘niet in staat te zijn een oproep te doen en zijn bezorgdheid te tonen, zoals de Amerikaanse ambassade in Havana dat wel doet’. Vorige maand klaagde Fariñas nog over het feit dat hij tot viermaal toe tevergeefs om een gesprek met de EU-ambassadeur in Havana had verzocht. Ook tijdens recente bezoeken van de Nederlandse ministers Ploumen en Koenders aan Cuba werden leden van de politieke oppositie niet uitgenodigd voor gesprekken.

Bron
* Diario de Cuba, 3 november 2016

Link
* Diario de Cuba, Engelstalig interview met Fariñas na zijn bezoek vorige maand aan de EU: ‘I am hopeful as I bid Europe farewell’.

Fariñas: Nee tegen akkoord EU en Cuba

De Cubaanse dissident Guillermo Fariñas heeft het Europese Parlement afgelopen week verzocht het akkoord over de samenwerking en de politieke dialoog tussen Cuba en de 28 landen van de EU niet te ondertekenen. Hij zei dit woensdag in een bijeenkomt in Brussel met leden van de Mensenrechtencommissie van het Europees Parlement. Fariñas, in 2010 geëerd door hetzelfde parlement met de Sacharov Prijs, benadrukte dat de Cubaanse politieke oppositie tijdens de onderhandelingen tussen de EU en Cuba niet is gehoord. Tijdens het overleg bleek dat Fariñas viermaal de ambassadeur van de EU in Havana, Herman Portocarera, zonder succes had gevraagd om een gesprek.

farinasinmiami29052013

Guillermo Fariñas

Guillermo ‘El Coco’ Fariñas vroeg het parlement tegen het ontwerpverdrag te stemmen opdat heronderhandelingen tussen de EU en Cuba mogelijk worden gemaakt waarin meer aandacht wordt besteed aan garanties voor de bescherming van de vreedzame oppositie en de mensenrechten meer aandacht krijgen. In september legde de Europese Commissie het akkoord voor aan de 28 lidstaten van de EU. De Europese Commissie streeft er naar dat het akkoord dit jaar wordt goedgekeurd door het Europees Parlement en de aangesloten landen. De tekst kwam op 11 maart 2016 tot stand kwam en werd toen in Havana getekend door de Hoge Commissaris van de Mensenrechten, Mogherini, en de Cubaanse Minister van Buitenlandse Zaken, Bruno Rodriguez. Daarmee zou ook een einde komen aan het beleid van de Common Position dat sinds 1996 het EU-beleid bepaalde en waarbij economische samenwerking gekoppeld werd aan voortgang op het gebied van de mensenrechten. Het nieuwe akkoord voorziet in een permanente en formele dialoog over de situatie van de mensenrechten. Fariñas: ‘De Europese Unie is een essentiële factor voor het Cubaanse regime op dit verwarrende moment in de Cubaanse geschiedenis (…), zeker op een moment dat de hulp en subsidie uit Venezuela zullen stoppen.’ Hij benadrukte dat de veranderingen in Cuba niet zullen plaatsvinden via de weg van de economie want die wordt ‘gedomineerd door een familie-elite en door militairen, dichtbij Fidel en Raúl Castro.’

eu-buitenlandchef-federica-mogherini

De buitenlandchef van de EU, Federica-Mogherini

EU-ambassade Havana negeert viermaal verzoek Fariñas
Mevrouw Mogherini, soms wel de Minister van Buitenlandse Zaken van de EU genoemd, ontving deze week een boze brief van enkele leden van het Europees Parlement, onder wie de Nederlander Bas Belder. Tijdens de ontmoeting woensdag bleek dat Fariñas in Havana tot vier maal toe tevergeefs gevraagd had om een gesprek met de EU-ambassadeur in Havana, Herman Portocarero.

Citaat:
‘Ik heb vandaag Guillermo Fariñas, winnaar van de Sacharov Prijs 2010 gesproken en andere mensenrechtenactivisten en met hen gesproken over de zorgen die er bestaan met betrekking tot het aanstaande bilaterale akkoord tussen Cuba en de EU. Wij kwamen tot de conclusie dat de EU zich adequater zou moeten uitspreken over mensenrechtenkwesties. Ik was geschokt om te horen dat Mr. Fariñas tot vier keer toe een gesprek had gevraagd met de EU-ambassadeur in Cuba, Portocarero en nooit een antwoord ontving. Dat antwoord bleef ook uit, toen Fariñas hem uiteindelijk persoonlijk een handgeschreven verzoek overhandigde. Ik begrijp dat veel factoren een rol spelen als de heer Portocarero een besluit neemt over afspraken maar vind het belachelijk dat Fariñas zelfs geen brief kreeg waarin de weigering voor een gesprek werd uitgelegd en dat zijn verzoek volledig werd genegeerd. Ik vraag u deze zaak te bezien, ook ter wille van de geloofwaardigheid van onze instituties.’

Bron
* Persbureau EFE o.a.

Bijlagen
* Tekst overeenkomst EU en Cuba: political-dialogue-and-cooperation-agreement-21092016

* Persbericht Europese Commissie, 22 september 2016

‘Amendement Fariñas’ heeft nooit bestaan

Het Amendement Fariñas heeft nooit bestaan en geen enkele Europarlementarier heeft er maandag het woord over gevoerd. Dinsdag had Fariñas telefonisch contact met de EU en werd de winnaar van de Sacharov Prijs 2010 duidelijk gemaakt dat ook de berichten over zijn benoeming als adviseur in twee Cuba-commissies vals waren. Hij zal echter zijn 54-dagen durende hongerstaking niet hervatten en zet zijn proces naar herstel voort.

farinas-enmienda-farinas-fakewebsite

De fake-website

De Europese Unie heeft de afgelopen weken herhaalde malen blijk gegeven van haar bezorgdheid over de hongerstaking van de politieke opposant Guillermo Fariñas en voorman van de dissidente beweging FANTU. Martin Schulz, de voorzitter van het Europees Parlement, drong er vorige week nog bij hem op aan zijn leven niet in gevaar te brengen.Maar Alain Bothorel, diplomaat bij de EU-zetel in Havana, benadrukt dat toen geen enkele toezegging  is gedaan.

farinas-enmienda-website-weg

Fake website is niet meer bereikbaar

Woordvoerder Artie Montiel van de FANTU speculeert dat de Cubaanse autoriteiten de makers zouden kunnen zijn van de fakewebsite die ondergebracht was bij WordPress, maar bewijzen ontbreken daarvoor. Dinsdag verdween de fake-website.

Bron
* Website krant 14ymedio

Guillermo Fariñas stopt hongerstaking na ‘beloften’ EU op fakeweblog

Guillermo Fariñas, politiek opposant van het Castroregime en winnaar van de Sacharovprijs 2010, heeft gisteren besloten na 54 dagen zijn hongerstaking te beëindigen. Fariñas wilde met zijn actie bewerkstelligen dat Raúl Castro een einde zou maken aan de onderdrukking van opposanten op het eiland. Doorslaggevend voor Fariñas zijn hongerstaking te beëindigen was de aanname in het Europees Parlement van het zogeheten Fariñas Amendement. Woordvoerders van de EU weigeren de toezeggingen van het Europees Parlement (EP) te bevestigen. Er is eerder sprake zijn van bewuste misleiding door een onbekende en valse weblog. Europarlementarier Bas Belder (Christen Unie/SGP) bevestigde dat tegenover de redactie van deze Cubaweblog.

farinas-portret

Guillermo Farinas

Rondom dit amendement en de benoeming door het EP van Fariñas, leider van het Verenigd Antitotalitair Forum / Foro Antitotalitario Unido (FANTU), tot adviseur mensenrechten over het thema: de civil society in Cuba, ontstond in de loop van de maandag grote onduidelijkheid. Toen bleek dat dit bericht was gebaseerd op informatie afkomstig van een valse website https://europarlamentos.wordpress.com Deze website meldde dat het Europese Parlement die maandag ‘met een krappe meerderheid’ het amendement Fariñas aannam, ingediend door het Europarlementslid Alexander Graf Lambsdorff. In het amendement worden economische projecten gekoppeld aan humanitaire voorwaarden die ook vooraf besproken dienen te worden tussen de regering van Cuba en de EU. Lambsdorff zou daarbij hebben verwezen naar de humanitaire voorwaarden die de EU stelt met handel met landen in Afrika. De motie Fariñas kon, aldus het ‘verslag’ op deze fakewebsite, rekenen op forse tegenstand van Verenigd Links in het Europees Parlement. Vooral Javier Couso, ook vicevoorzitter van de Buitenlandcommissie van het Europees Parlement, zou zich verzet hebben. Hij sprak over de hongerstaking als ‘antidemocratische pressie’ en over ‘een element zonder precedent.’ Bernd Lange, de Duitse sociaaldemocraat, was een van de indieners van de motie en zou benadrukt hebben dat het legitiem is economische relaties te onderwerpen aan humanitaire voorwaarden en de Cubaanse regering te confronteren met de eisen van de politieke opposant Guillermo Fariñas, aldus de fake website. Officials van de EU lieten weten dat zij geen informatie hadden over het zogeheten Fariñas Amandement en de Cuban American Foundation liet weten dat de informatie vals was en dat de  weblog aan het einde van de maandagmiddag alweer uit de lucht was. Ook EU-vertegenwoordigers die in Havana werkzaam zijn, wilden de voorgenomen plannen van het Europees Parlement met Fariñas niet bevestigen. ‘Wij hebben op dit moment geen informatie die ons in staat stelt dit te bevestigen’, zei Alain Bothorel, chef politiek van de EU-ambassade in Havana tegen het persbureau AFP. Europarlementarier Bas Belder bevestigt tegenover de redactie van deze Cubaweblog dat er sprake was van een fakesite en Lambsdorff die ochtend met geen woord over Cuba had gesproken, maar over de situatie in Jordanie. ‘Ook over een Fariñas Amendement is geen woord gezegd,’ aldus Belder.

farinas-i-like-to-speak-plainly-farinas-50-plus-day-hunger-strike-is-a-fraud-fraud-is-being-in-power-for-50-years-and-yet-a-hunger-strike-is-insulting

‘Ik ben eerlijk. De 50-dagen durende hongerstaking van Fariñas is een leugen.’ ‘Een leugen? Weet je wat een leugen is? Vijftig jaar aan de macht zijn en dan een hongerstaking een belediging noemen.’

Overwinning
Ondertussen werden de vermeende toezeggingen door de EU door woordvoerder Artiles van FANTU als een overwinning binnengehaald: ‘Wij geloven dat dit een belangrijke zaak is maar hebben twee uur met hem moeten spreken, samen met zijn familie, om hem te overtuigen de actie te beëindigen. In een persreactie liet de leiding van FANTU weten ingenomen te zijn met het besluit van het Europese blok om ‘twee commissies te vormen die het geweld zullen onderzoeken tegen niet-gewelddadige opposanten en tegen Cubaanse cuentapropistas of kleine zelfstandigen.’ Vanaf maandag neemt Fariñas weer vocht tot zich. De dochter van Farinas, Alicia Fariñas, laat op Facebook weten: ‘We kunnen zeggen gewonnen te hebben. Coco (de bijnaam van Fariñas) is er weer voor lange tijd. God is goed en hij weet dat mensen zoals hij niet mogen sterven. Hij is vandaag herboren’. Fariñas zelf liet weten in oktober een bezoek te willen brengen aan het Europees Parlement

Bron
* Diverse media

Link
* Website FANTU

Bezorgdheid over lot hongerstaker Guillermo Fariñas

De Europese Unie heeft haar bezorgdheid geuit over de gezondheid van de Cubaanse regimecriticus Guillermo Fariñas (54), die al ruim een maand in hongerstaking is en daarmee het recht op vrijheid van meningsuiting en het recht op vergadering wil afdwingen voor de Cubaanse samenleving. Al eerder toonden de VS en het Vaticaan hun zorgen; een vertegenwoordiging van de Europese ambassadeurs in Havana bezocht afgelopen week de hongerstaker in zijn woning in Santa Clara.

farinas-augustus-2016

Guillermo Fariñas tijdens zijn hongerstaking

‘De Europese Unie volgt het verloop van de hongerstaking van de Cubaanse activist en winnaar van de Sacharov Prijs 2010. Wij hebben onze zorgen voorgelegd over de gezondheid en het welzijn van de heer Fariñas aan de Cubaanse autoriteiten,’ aldus een woordvoerder van de Europese Commissie. ‘De EU verdedigt de universele mensenrechten, inclusief het recht op meningsuiting en vereniging, essentiële aspecten voor een open, dynamische en participatieve samenleving,’ voegde de woordvoerder er aan toe.Volgens de Cubaanse Commissie van Mensenrechten en Nationale verzoening /  Comisión Cubana de Derechos Humanos y Reconciliación Nacional (CCDHRN), werden in 2016 tot nu toe 7.300 arrestaties plaats op basis van politieke motieven.

Bezoek VS
Gisteren bezocht de Chef van de Politieke en Economische Sectie van de Amerikaanse ambassade in Havana, Dana Brown, voor de tweede maal tijdens zijn actie Fariñas. Brown sprak enige tijd met de actievoerder, informeerde naar zijn gezondheid en legde uit dat haar regering van mening was dat, gezien de gevolgen en effecten wereldwijd van de hongerstaking, hij de hongerstaking zou kunnen beëindigen. Maar Fariñas benadrukte dat hij de actie voortzet ‘tot de uiterste consequenties.’

Bezoek EU
Woensdag jl. bezochten twee vertegenwoordigers van de Europese Unie de woning van Guillermo Fariñas Hernández. Vela Nikolaus Buzasi, cultureel attaché van de Duitse ambassade en  Carlos Pérez Padilla, politiek adviseur van de EU, toonden hun belangstelling voor de gezondheid van Fariñas en informeerden naar de manier om hem te kunnen helpen.

Bron
* Diverse perspublicaties

Youtube (35 seconden, hierboven): Al2, lid van de rapgroep Los Aldeanos en Silvito El Libre spreken hun onvoorwaardelijke steun uit voor Fariñas. Silvito de Vrije, is de zoon van de bekende Cubaanse zanger Silvio Rodriguez, die vorige maand nog de lof zong op de 90 jaar geworden dictator Fidel Castro. 

Hongerstaker Fariñas verloor opnieuw bewustzijn

Guillermo Coco Fariñas is donderdagmiddag opnieuw opgenomen in het ziekenhuis van Santa Clara nadat hij het bewustzijn verloor, de derde maal sinds hij op 20 juli zijn hongerstaking begon. Fariñas wil de toezegging van het regime dat er een einde komt aan het geweld en de vervolging van de oppositie. Op dit moment is hij weer thuis.

farinas-naar-ziekenhuis-18082016

Leden van de Antitotalitaire Beweging Eenheid / Frente Antitotalitario Unidos (FANTU) vervoerden Fariñas naar het ziekenhuis Arnaldo Milián in Santa Clara

Volgens zijn moeder, Alicia Hernández werd Fariñas vocht toegediend en was hij daarna rustig en bij bewustzijn. De afgelopen dagen klaagde hij over veel pijn in zijn gewrichten en over hoofdpijn. De politieke dissident was ook niet meer in staat op te staan. Volgens zijn moeder is de gezondheid van haar zoon aanzienlijk verslechterd. Hij weigert doktershulp maar toen hij het bewustzijn verloor kon hij niet voorkomen dat personen uit zijn directe omgeving hem naar het ziekenhuis overbrachten. De andere beide keren dat hij het bewustzijn verloor en hij weer bijkwam, was het eerste verzoek om hem weer thuis te brengen.

Einde vervolging
Fariñas, winnaar van de Sacharov Prijs 2010 wil met zijn hongerstaking forceren dat de Cubaanse autoriteiten een einde maken aan het geweld en de vervolging van politieke opposanten en cuentapropistas (kleine zelfstandigen). In totaal heeft de 54-jarige Fariñas twintigmaal een hongerstaking gehouden, de laatste duurde meer dan 100 dagen. Binnen de Cubaanse oppositie bestaan twijfels over het middel van de hongerstaking en hoopt men dat Fariñas zijn strijd voor meer politieke vrijheid in het land levend kan voortzetten. Hijzelf laat zich leiden door een uitspraak van Gandhi: ‘De machthebbers negeren je eerst, dan lachen ze je uit, dan bestrijden ze en vervolgens win je.’

Advocaten en activisten klagen bij procureur-generaal (1)

Diverse Cubaanse advocaten en het onafhankelijke forumproject Estado de Sats hebben vrijdag jl. de procureur–generaal van de Republiek een klacht overhandigd over ‘ontelbare arbitraire aanhoudingen’, inclusief enkele ‘gewelddadige aanhoudingen’ die tussen 24 juli en 24 september 2012 op het eiland plaatsvonden. De auteurs spreken over schendingen van de Cubaanse grondwet en van Cubaanse wetten o.a. door politieagenten en leden van de geheime dienst. Zij vragen de procureur-generaal om een onderzoek en dringen aan op ‘disciplinaire maatregelen voor de schade die aan de vervolgden’ is toegebracht’.

‘De arrestaties werden uitgevoerd door de Staatsveiligheidsdienst en de Nationale Revolutionaire Politie (PNR), en zijn bedoeld om te voorkomen dat burgers gebruikmaken van hun recht zich te verenigen, bijeen te komen, zich te manifesteren en vrij te uiten,’ zeggen de advocaten Laritza Diversent Cambara, Yaremis Flores Marin, Barbara en Veizant Boloy Gonzalez en de voorzitter van het Cubaans Juridisch Verbond / Asociación Jurídica Cubana, Wilfredo Vallín Almeida, en de directeur van het onafhankelijke Forum Estado de Sats, Antonio González-Fernández Rodiles. De samenstellers van de klacht beroepen zich op Artikel 63 van de Cubaanse Grondwet,*  waarin staat dat ‘elke burger het recht heeft om klachten en verzoekschriften in te dienen bij de autoriteiten en ‘dat deze aandacht krijgen en worden beantwoord, volgens de wet.’ En zij wijzen op Artikel 26 waarin wordt erkend dat ‘elke persoon die schade lijdt die onterecht veroorzaakt is door overheidsfunctionarissen en samenhangt met het uitoefenen van hun functies, aanspraak kan maken op en het verkrijgen van een overeenkomstige schadeloosstelling of vergoeding”.

Tijdens de begrafenis van Osvaldo Payá op 24 juli werden tientallen dissidenten gearresteerd

Geweld tijdens begrafenis
In het document worden een aantal arrestaties genoemd, zoals die met geweld van Rodiles zelf en die van de dissident Guillermo Fariñas Hernández, lid van het forum Estado de Sats Ailer Mena González en de onafhankelijke journalist Julio Antonio Aleaga Pesant op 24 juli toen zij aanwezig wilden zijn bij de begrafenis van de overleden  oppositieleider Oswaldo Paya.

Inval in woningen
Ook de arrestatie van verschillende leden van de oppositie Union Patriotica de Cuba / Patriottische Unie van Cuba (UNPACU) op 23 augustus tijdens een grootscheepse operatie in Santiago de Cuba, wordt genoemd. In deze provincie werden de leider van UNPACU, Jose Daniel Ferrer, samen met andere leden van zijn organisatie, zoals Arsenio Molina, Rafael Leyva, Franklin Peregrin del Toro, Samuel Leblanc Guillermo Cobas Reyes en Antonio Blanco Anyer ’s ochtends om 6 uur van hun bed gelicht.

José Daniel Ferrer , oud-lid van de Groep van 75 en actief in de beweging UNPACU die vooral in Ost Cuba actief is

‘In het huis van José Daniel Ferrer en Belkis Cantillo Ramirez begon de inval om 6 uur toen zich 15 mannen en 10 vrouwen in politie-uniform presenteerden en een man in burger met een document. Niemand kreeg de gelegenheid dit document te lezen en met geweld viel men de woning binnen,’ aldus de aanklacht. ‘Een medewerker van de politie voor jeugdigen, sloeg de 14-jarige Martha Beatriz Ferrer Cantillo, de dochter van Jose Daniel Ferrer en Belkis Cantillo Ramirez. Het was al de tweede maal dat deze agente haar mishandelde. Zij wilde het kind fouilleren omdat deze een mobiele telefoon verborgen hield. Om deze te ontfutselen werden de 10 geüniformeerde vrouwen ingezet die haar sloegen tot ze bijna geen adem meer had en om hulp riep.’ De tekst vermeldt ook de ‘gewelddadige en arbitraire’ arrestatie op 1 september van de schrijver en blogger Orlando Luis Pardo, samen met zijn vriendin Silvia Corbelle Batista, ‘zonder dat een reden werd vermeld’ en zonder te melden ‘naar welke plek zij werden overgebracht’.

Noot
* Artikel 63 van de Cubaanse Grondwet luidt:  ‘Every citizen has the right to direct complaints and petitions to the authorities and to receive the appropriate attention or responses in a timely manner, according to law.

 Link
De website Estado de Sats (zowel in het Engels als het Spaans) bevat o.a. videodiscussieprogramma’s over de situatie in Cuba, de toekomst en de politieke en culturele ontwikkelingen. De zogeheten ‘traditionele dissidenten’ en de jongere generatie van kunstenaars, bloggers en schrijver ontmoeten elkaar daar.

Guillermo Fariñas geslagen en weer vrijgelaten

De Cubaanse opposant en winnaar van de Sacharovprijs 2010, Fariñas, is donderdag vrijgelaten zonder formele aanklacht en na een verblijf in de cel van 40 uur. Hij wilde Alcides Rivera Rodríguez, een dissident bezoeken die vanwege een hongerstaking in een ziekenhuis in Villa Clara verbleef. Ook Jorge Luis García Pérez (Antúnez) en Yris Pérez Aguilera werden vrijgelaten

Guillermo Fariñas

De psycholoog en journalist Fariñas (49) werd dinsdag bij de ingang van het ziekenhuis  Arnaldo Milián Castro tegengehouden toen hij Alcides Rivera Rodríguez, wilde bezoeken die sinds 28 september in hongerstaking is als protest tegen het geweld tegen dissidenten. Hij werd daarbij door bewakingspersoneel van het ziekenhuis tegengehouden en mishandeld. Fariñas verzekerde dat hij toestemming van de directrice van het ziekenhuis had om Rivera te bezoeken, maar ‘ik werd op het hoofd en op de schouders geslagen (…) en ze bedreigden me met de dood.’ Hij werd vervolgens geboeid en naar een ziekenhuis gebracht. Zijn verzoek om water en voedsel en medicijnen werd genegeerd. Ook een onderzoek door doktoren en verpleegster werd niet toegestaan. Fariñas kondigde aan dat hij, na zijn herstel, een aanklacht wegens doodslag tegen de bewakers van het ziekenhuis zal indienen. Op dezelfde donderdag werden twee andere dissidenten, Jorge Luis García Pérez (Antúnez) en Yris Pérez Aguilera, eveneens vrijgelaten. Zij zaten sinds maandag 31 oktober gevangen omdat zij de hongerstaker Alcides Rivera bijstonden. De dissidenten maken deel van het Verenigd Antitotalitaire Front / Frente Antitotalitario Unido en eisten begin van de week in een mars naar het hoofdbureau van de geheime dienst in Santa Clara vrijlating van alle gevangen dissidenten.

Cuba laat dissident Fariñas weer vrij

De Cubaanse autoriteiten hebben vandaag dissident Guillermo Fariñas vrijgelaten. Hij was gisteren met nog 30 andere dissidenten opgepakt om te voorkomen dat ze een demonstratie zouden houden. Dat had de Cubaanse Commissie voor de Mensenrechten en Nationale Verzoening (CCDHRN) vrijdag laten weten. Guillermo Fariñas ging de laatste 15 jaar meer dan 20 keer in hongerstaking. Het Europees parlement kende Fariñas vorig jaar de Sacharovprijs toe. In dat jaar was hij 135 dagen in hongerstaking om de vrijlating van politieke gevangenen af te dwingen.

Guillermo Fariñas

Fariñas’ vrouw meldde gisteren de arrestatie van haar man. Fariñas liet vandaag vanuit zijn woning in Santa Clara weten dat, volgens informatie van leden van de geheime dienst, de andere dertig in de komende uren zullen worden vrijgelaten. Volgens de 49-jarige psycholoog was het voorgenomen protest bedoeld om de regering te vragen de beide VN-conventies voor mensenrechten en sociale rechten te ondertekenen en om een einde te maken aan de vervolging van leden van de oppositie. In 2008 ratificeerde de toenmalige Cubaanse minister van Buitenlandse Zaken, Perez Roque, tijdens zijn bezoek aan de VN in New York beide conventies. Het Cubaanse regime voert een reeks van economische hervormingen door, maar van liberalisering op politiek vlak is nog geen sprake.