Rosa Maria Payá: ’EU pleegt verraad aan democratie’

Vandaag vindt in Brussel de eerste Primer Consejo Conjunto Cuba-Unión Europea (UE) / Gezamenlijke Raad Cuba –  EU plaats, een jaar nadat de EU en Cuba een bilateraal samenwerkingsakkoord sloten. Namens Cuba zal de Cubaanse kanselier, Bruno Rodríguez aanwezig zijn; de EU wordt vertegenwoordigd door Federica Mogherini, buitenlandchef van de EU. De oppositiegroep CubaDecide, geleid door Rosa María Payáؘ, roept de landen van de EU op alsnog het akkoord af te wijzen en dit niet te ratificeren omdat het ‘de dictatuur in Cuba legitimeert.’
María Payá: ‘Dit is de allerlaatste boodschap die wij van de EU verwachten, een boodschap die het Cubaanse volk in de steek laat en verraad pleegt aan wat wij in de wereld als democratie beschouwen’, concludeert zij.

rosa-maria-paya-2017-

Rosa Maria Payá

Payá, dochter van de bij een auto-ongeval in 2012 omgekomen Oswaldo Payá, zei gisteren tijdens een persconferentie in Brussel, dat het Cubaanse regime de onderhandelingen gebruikt als ‘legitimatie van haar macht, een legitimatie die Cubaanse bevolking haar nooit via de stembus heeft gegeven.’ Zij is van mening dat de vragen van de Cubaanse burgers in Brussel niet gehoord zullen worden, noch door de Minister van Buitenlandse Zaken van de dictatuur, noch door iemand die de dictatuur omschrijft als ‘democratie in een één-partijdictatuur,’ aldus de woordvoerder van CubaDecide, die verwijst naar eerdere uitspraken van EU-officials. In een verslag in 2016 noemde de EU-dienst Servicio Europeo de Acción Exterior de Cubaanse regering  ‘een één-partijdictatuur waar verkiezingen zijn op gemeentelijk, provinciaal en nationaal niveau.’

Samenwerkingsproject 40 miljoen dollar
Payá zei geen begrip te hebben voor een samenwerking van de EU met de dictatuur in Cuba, die geen aandacht schenkt aan ‘het beëindigen van de onderdrukking, de vrijlating van politieke gevangenen en de erkenning van het Cubaanse volk’. CubaDecide roept op tot een bindende volksraadpleging, zodat Cubanen kunnen beslissen onder welk politiek systeem ze willen leven. De bilaterale overeenkomst tussen de EU en Havana maakt het juridisch mogelijk de betrekkingen te regelen; een vergelijkbaar verdrag heeft de EU ook met andere landen in de regio. Het eerste resultaat is het opzetten van projecten in Cuba ter waarde van bijna 40 miljoen dollar. Payá is van mening dat ‘de Europese democraten rekening moeten houden met andere spelers in Cuba, de Cubaanse burgers en het maatschappelijk middenveld, en niet de suggestie moeten wekken dat de enige factor in Cuba de dictator is.’ Vijftien van de 28 EU-lidstaten waaronder Nederland, hebben de overeenkomst tussen de EU en Cuba nog niet op nationaal niveau geratificeerd, en Payá deed een beroep op hen om dit ook niet te doen, tenzij aan de voorwaarden voor de tenuitvoerlegging van de overeenkomst is voldaan. Zij riep met nadruk op een einde te maken aan de repressie, de vrijlating van politieke gevangenen, die zij op ‘ongeveer 115’ schat.

touwtje-trekken-raul-canel-fernando-pinilla

Cartoon van Fernando Pinilla

Activisten
Tijdens de persconferentie vergezelden twee Cubaanse activisten Payá. Zij wilden anoniem blijven uit angst voor mogelijke represailles bij terugkeer naar het eiland. Zij bekritiseerden het feit dat de Cubanen ‘geen stem hebben’ en dat ‘de onderdrukking en terreur die het Castro-regime op het eiland blijft uitoefenen, is toegenomen’. Volgens de activisten verandert de komst van Miguel Díaz-Canel als president niets aan de situatie, want op het eiland ‘heerst en regeert Raúl Castro’, terwijl Díaz-Canel ‘een marionet’ is. Payá benadrukte dat CubaDecide ‘niet vraagt om een foto met Mogherini’, maar ‘deel wil uitmaken van het proces van besluitvorming.’

Bron
* Website Diario de Cuba, 14 mei 2018

Mevrouw Mogherini, wij leven nog steeds in onvrijheid

De Hoge Vertegenwoordiger van de Europese Unie, Federica Mogherini, was gisteren en vandaag voor een officieel bezoek in Havana. Op de dag dat zij met haar Cubaanse ambtgenoot Bruno Rodriguez, namens de 28 lidstaten van de EU de overeenkomst inzake de Politieke Dialoog en Samenwerking met Cuba ondertekende, laat de Cubaanse blogger en journalist Yoani Sánchez haar weten: ‘Mevrouw Mogherini, wij leven nog steeds in onvrijheid.’
Hierna volgt de tekst van Sánchez.

Mogherini toured the historic center of Havana

Federica Mogherini maakte woensdag een wandeling door Oud-Havana met stadshistoricus Eusebio Leal Spengler (r) en de ambassadeur van de EU in Cuba, Alberto Navarro (l)

Is een schip dat al zijn onderdelen heeft laten vervangen nog steeds hetzelfde schip? De vraag staat bekend als de Paradox van Theseus en illustreert het dilemma van de Europese Unie met Cuba: blijft een dictatuur die haar diplomatieke taal matigt, probeert vrede te sluiten met haar vijand en de persoonlijkheid als leider van een cultus verliest, een dictatuur? De voorvechters van toenadering tussen de Europese Unie en het Plein van de Revolutie zeggen dat de planken die aan het schip van het castrisme zijn toegevoegd, uiteindelijk de aard ervan hebben veranderd. Dit vertrouwen in de vernieuwing van politieke processen is van alle tijden; er verschijnen nieuwe acteurs op het toneel en men past zich aan de internationale context. Dat brengt Federica Mogherini naar het eiland.

Toenadering
Mogherini, de EU-chef voor Buitenlandse Zaken en Veiligheidsbeleid, begint na de ondertekening van de eerste overeenkomst tussen de EU en Cuba, met een officieel tweedaags bezoek om de bilaterale betrekkingen te bevorderen. De haast om de betrekkingen te versterken en de intentie om eerst te tekenen en dan pas te vragen, kan het beeld van de Europese diplomatie schaden. De tekst van de overeenkomst tussen Brussel en Havana die op 1 november 2017 in werking trad, ademt de geest van toenadering. De opvatting bestaat dat de EU slechts invloed kan uitoefenen op de levensloop van de 11 miljoen mensen in deze natie, door toenadering tot regering van Raúl Castro, met solide diplomatieke banden en een soepel communicatiekanaal.

bertasoler-gearresteerd

Berta Soler, de leider van de mensenrechtengroepering Vrouwen in het Wit werd woensdag gearresteerd, vlak bij de  woning van de Damas de Blanco. De vrouwen kregen in 2003 de Sacharovprijs van het Europees Parlement (archieffoto)

Mensenrechten
Met de ondertekening van de overeenkomst inzake de Politieke Dialoog en Samenwerking willen de 28 lidstaten van de EU de uitwisselingsprogramma’s en de invloed die in Cuba verloren is gegaan met de toepassing van het beleid van de Common Position uit 1996, weer terug veroveren. Het beleid van de Common Position stelde als voorwaarde voor de betrekkingen tussen de EU en Cuba een verbetering van de mensenrechtensituatie op het eiland. Die benadering kan echter ook worden beschouwd als een gebaar van steun en solidariteit met de Cubaanse regering. Zo wordt het tenminste gepresenteerd door de propaganda van de regering op het eiland, waarbij ze geen enkele kans heeft laten liggen om te herhalen dat de regering van Raúl Castro het niet eens is met de voorwaarden betreffende mensenrechten en dat ze ‘inmenging van welke aard dan ook’ niet zal accepteren.

cuentapropista-schoenmaker4Veranderingen
Vanaf dat moment heeft het nationale ‘schip’ verschillende transformaties ondergaan. Daaronder valt de machtsoverdracht tussen El Comandante, Fidel Castro, en zijn opvolger, El General, Fidel Castro’s broer Raúl Castro. Met de laatste aan de macht, werd het werken als eigen baas of cuentapropista bevorderd. Het is het officiele eufemisme om de privésector aan te duiden, maar alleen op kleine schaal van een pizzabakker, een schoenmaker of, in de meest  vergaande gevallen, een restaurant. Het Cubaanse vlot is ook veranderd door veranderingen van het immigratiebeleid, vooral toen de schandalige eis voor een uitreisvergunning om het land te mogen verlaten in januari 2013 werd ingetrokken. De versoepeling maakte echter geen einde aan de selectieve reisbeperkingen tegen activisten en het volledig herstel van het recht voor ballingen hun geboorteland te bezoeken. Vandaag de dag kunnen Cubanen contracten sluiten voor een mobiele telefoonlijn, verblijven in hotels, coöperaties oprichten, verbinding maken met het internet vanuit de Wi-Fi zones die in het hele land zijn geïnstalleerd en een stuk grond voor landbouwdoeleinden in bruikleen krijgen. De dood van de Grote Roerganger maakte een einde aan de waanzinnige besluiten van één man die machtsbelust was en een obstakel vormde op weg naar normalisering van de betrekkingen met de Europese Unie. Maar net als bij het schip van Theseus bepalen niet alleen de planken en de navigatieaccessoires het ‘karakter’ van een schip. De naam aan de zijkant van het schip, de vlag aan de mast, het doel dat de kapitein voor ogen heeft en de prestaties van de zeilers zijn doorslaggevender dan de kiel, nieuwe zeilen of een glanzend anker.

orwell1984Orwell
Dit land, waar Federica Mogherini vandaag aankomt, wordt nog steeds geregeerd als een dictatuur. Het bewijs daarvan is het ontbreken van politiek pluralisme, de criminalisering van meningen, de willekeurige arrestaties van tegenstanders en gevangenisstraffen die duidelijk politiek gemotiveerd zijn, het monopolie van de partij op de pers, de straffeloosheid waarmee de staatsveiligheid werkt en de voortdurende controle van elk aspect van het leven. Deze controle-instrumenten worden zichtbaar wanneer ze gericht zijn tegen activisten, maar ze bepalen elk detail van de samenleving en raken iedereen. Angst, het simuleren van gewenst gedrag, opportunisme en zelfcensuur zijn enkele van de vele effecten die worden opgeroepen door deze permanente Orwelliaanse controle over het leven van elke Cubaan.

vrijheid-meningsuitingVrijheid
Deze woensdag zal de heersende partij zich tot het uiterste inspannen opdat Mogherini niet kan nagaan hoeveel van de oude totalitaire structuur van het castrisme nog steeds bestaat. Zij zullen alles doen zodat zij niet over boord kijkt, niet kijkt naar de horizon. Zij zal niet ontdekken dat ondanks het nieuwe verfje en de cosmetische aanpassingen, het kompas waarmee de regering dit land leidt niet wijst in de richting van vrijheid.

Bron
* Yoani Sánchez, website 14ymedio, 3 januari 2018

Linken
* De Telegraaf, 4 januari 2018, EU-chef uit kritiek op isoleren Cuba
* De Morgen, 3 januari 2018: EU wil “bruggen bouwen” met Cuba en bekritiseert isolationistisch beleid

Cubaanse dissidenten wijzen akkoord EU en Cuba af

Cubaanse dissidenten verwerpen het akkoord dat Cuba en de Europese Unie gisteren sloten. ‘Wij zijn geen tegenstanders van een akkoord tussen ons land en de EU dat ten voordeel strekt aan onze volkeren, maar verwerpen deze overeenkomst omdat het de uitoefening van de fundamentele vrijheden door de Cubanen niet beschermt,’ schrijven een 40-tal tegenstanders van het regime in een brief aan de EU-buitenlandchef Federica Mogherini. Zij sloot gisteren namens de Europese Unie een verdrag dat moet leiden tot samenwerking en normalisering van de betrekkingen tussen Cuba en de EU. Volgens EU-buitenlandchef Frederica Mogherini krijgen mensenrechten, klimaat, drugsbestrijding en terrorisme daarin bijzondere aandacht.

rodriguez-federica-mogherini-ministers-eu-12122016

Minister Rodriguez, Federica Mogherini en de EU-ministers van Buitenlandse Zaken poseerden gisteren na de ondertekening van het verdrag. Minister Koenders ontbreekt op de foto.

De vreedzame oppositie stelt vast dat ‘de Cubaanse regering verantwoordelijk is voor de opsluiting van veel Cubanen,’ aldus de leden van de vreedzame oppositie in Cuba. Zij constateren dat ‘de gewelddadige onderdrukking in Cuba doorgaat en elke dag intenser wordt.’ Zij vragen de 28 landen van de EU om ratificatie door Havana te eisen van internationale mensenrechtenpacten en een einde te maken aan de politieke repressie en aan de gewelddadige praktijken tegen vreedzame opposanten en de Cubaanse burger in het algemeen. De brief werd o.a. ondertekend door Iván Hernández Carrillo (Asociación de Sindicalistas Independientes de Cuba), René Gómez Manzano (Corriente Agramontista), rockzanger Gorki Águila, Rosa María Payá, dochter van de overleden leider Oswaldo Payá, Carlos Alberto Montaner (Interamerican Institute for Democracy), Henry Constantín (La Hora de Cuba) en Eliecer Ávila van de groepering Somos+. Het verdrag tussen de EU en Cuba kwam tot stand zonder dat één formele bijeenkomst plaatsvond met de politieke oppositie in het land. Ook is de Cubaanse oppositie geen rol toebedeeld bij de naleving van de afspraken.

Nieuwe fase
De Cubaanse minister van Buitenlandse Zaken Bruno Rodríguez Parrilla noemt het akkoord een ‘nieuwe fase’ in de betrekkingen tussen Europa en het Caribische eiland. ‘De dialoog over mensenrechten gebeurt zonder taboes, in volle respect en in vriendschap’, aldus Mogherini na de ondertekeningsceremonie in Brussel.

ambassade-eu-havana

De EU-vertegenwoordiging in Havana

Modernisering
In maart kwamen de EU en Cuba in Havana overeen de banden te normaliseren en aan te halen, en de weg vrij te maken voor nauwere economische samenwerking. Daarbij wil de EU Cuba helpen economisch en sociaal te moderniseren. De overeenkomst voorziet niet in een vrije handelszone tussen de EU en Cuba.

Bron
* ANP en anderen

Bijlagen
De Engelstalige tekst van het verdrag tussen Cuba en de EU: political-dialogue-and-cooperation-agreement-november-2016
*  Rapport van Civil Rights Defenders met een kritische analyse van het gesloten verdrag: nothing-but-a-dialogue-on-human-rights-december-2016

Fariñas: Nee tegen akkoord EU en Cuba

De Cubaanse dissident Guillermo Fariñas heeft het Europese Parlement afgelopen week verzocht het akkoord over de samenwerking en de politieke dialoog tussen Cuba en de 28 landen van de EU niet te ondertekenen. Hij zei dit woensdag in een bijeenkomt in Brussel met leden van de Mensenrechtencommissie van het Europees Parlement. Fariñas, in 2010 geëerd door hetzelfde parlement met de Sacharov Prijs, benadrukte dat de Cubaanse politieke oppositie tijdens de onderhandelingen tussen de EU en Cuba niet is gehoord. Tijdens het overleg bleek dat Fariñas viermaal de ambassadeur van de EU in Havana, Herman Portocarera, zonder succes had gevraagd om een gesprek.

farinasinmiami29052013

Guillermo Fariñas

Guillermo ‘El Coco’ Fariñas vroeg het parlement tegen het ontwerpverdrag te stemmen opdat heronderhandelingen tussen de EU en Cuba mogelijk worden gemaakt waarin meer aandacht wordt besteed aan garanties voor de bescherming van de vreedzame oppositie en de mensenrechten meer aandacht krijgen. In september legde de Europese Commissie het akkoord voor aan de 28 lidstaten van de EU. De Europese Commissie streeft er naar dat het akkoord dit jaar wordt goedgekeurd door het Europees Parlement en de aangesloten landen. De tekst kwam op 11 maart 2016 tot stand kwam en werd toen in Havana getekend door de Hoge Commissaris van de Mensenrechten, Mogherini, en de Cubaanse Minister van Buitenlandse Zaken, Bruno Rodriguez. Daarmee zou ook een einde komen aan het beleid van de Common Position dat sinds 1996 het EU-beleid bepaalde en waarbij economische samenwerking gekoppeld werd aan voortgang op het gebied van de mensenrechten. Het nieuwe akkoord voorziet in een permanente en formele dialoog over de situatie van de mensenrechten. Fariñas: ‘De Europese Unie is een essentiële factor voor het Cubaanse regime op dit verwarrende moment in de Cubaanse geschiedenis (…), zeker op een moment dat de hulp en subsidie uit Venezuela zullen stoppen.’ Hij benadrukte dat de veranderingen in Cuba niet zullen plaatsvinden via de weg van de economie want die wordt ‘gedomineerd door een familie-elite en door militairen, dichtbij Fidel en Raúl Castro.’

eu-buitenlandchef-federica-mogherini

De buitenlandchef van de EU, Federica-Mogherini

EU-ambassade Havana negeert viermaal verzoek Fariñas
Mevrouw Mogherini, soms wel de Minister van Buitenlandse Zaken van de EU genoemd, ontving deze week een boze brief van enkele leden van het Europees Parlement, onder wie de Nederlander Bas Belder. Tijdens de ontmoeting woensdag bleek dat Fariñas in Havana tot vier maal toe tevergeefs gevraagd had om een gesprek met de EU-ambassadeur in Havana, Herman Portocarero.

Citaat:
‘Ik heb vandaag Guillermo Fariñas, winnaar van de Sacharov Prijs 2010 gesproken en andere mensenrechtenactivisten en met hen gesproken over de zorgen die er bestaan met betrekking tot het aanstaande bilaterale akkoord tussen Cuba en de EU. Wij kwamen tot de conclusie dat de EU zich adequater zou moeten uitspreken over mensenrechtenkwesties. Ik was geschokt om te horen dat Mr. Fariñas tot vier keer toe een gesprek had gevraagd met de EU-ambassadeur in Cuba, Portocarero en nooit een antwoord ontving. Dat antwoord bleef ook uit, toen Fariñas hem uiteindelijk persoonlijk een handgeschreven verzoek overhandigde. Ik begrijp dat veel factoren een rol spelen als de heer Portocarero een besluit neemt over afspraken maar vind het belachelijk dat Fariñas zelfs geen brief kreeg waarin de weigering voor een gesprek werd uitgelegd en dat zijn verzoek volledig werd genegeerd. Ik vraag u deze zaak te bezien, ook ter wille van de geloofwaardigheid van onze instituties.’

Bron
* Persbureau EFE o.a.

Bijlagen
* Tekst overeenkomst EU en Cuba: political-dialogue-and-cooperation-agreement-21092016

* Persbericht Europese Commissie, 22 september 2016

EU houdt tekst van akkoord met Cuba geheim

De diplomatieke afdeling van de Europese Unie weigert de tekst te publiceren van het bilaterale akkoord dat op 11 maart jl. werd getekend tussen de EU en Cuba. Dat staat te lezen in een brief die Visentin, een hoge ambtenaar van de EU, op 27 april zond aan de directeur van de Latijns-Amerikaprogramma’s van Civil Rights Defenders, Erik Jennische. Deze had om die tekst verzocht. Publicatie zou ‘het proces kunnen ondermijnen’ en ‘de relaties tussen de EU en Cuba schade toebrengen.’

bruno-rodrigeuz-mogherini11032016

EU-buitenlandchef Federica Mogherini en de Cubaanse Minister van Buitenlandse Zaken Bruno Rodríguez tekenden op 11 maart 2016 de tekst van het akkoord.

Volgens Visentin zou de tekst van het verdrag ‘nog voorlopig van aard zijn en deel uitmaken van onderhandelingen die nog lopen’. Hij beroept zich op Europese regelingen die gehele of gedeeltelijke publicatie van de tekst onmogelijk maken. Het akkoord was het resultaat van onderhandelingen door een team van de EU geleid door Christian Leffler en het Cubaanse team geleid door de vice-minister van Cuba, Abelardo Moreno. De handtekeningen werden in maart gezet door de EU-buitenlandchef Mogherini en de Cubaanse Minister van Buitenlandse Zaken, Bruno Rodríguez Parrilla. (zie foto)

Volgzaam
Erik Jennische van Civil Rights Defenders zegt dat het verbod strijdig is met het ‘principe van transparantie van de EU’ en signaleert een tegenstrijdigheid: de tekst van het verdrag zou voorlopig zijn, maar het akkoord werd in maart jl. wel in de volle openbaarheid en in aanwezigheid van persfotografen, aangekondigd. Jennische betreurt de uitzondering die de EU maakt voor Havana: ‘Als de EU een vergelijkbaar akkoord zou tekenen met een democratisch land in Latijns-Amerika, zou het geen probleem zijn de tekst van het document in te zien.’ Hij spreekt van een volgzame houding van de EU tegenover Cuba waardoor dit land blijkbaar bepaalt wat de EU wel of niet kan doen, ‘een land dat zijn eigen burgers uitsluit van elk debat’. Eerdere akkoorden met Midden-Amerikaanse staten en de EU kwamen tot stand met deelname van mensenrechtenorganisaties bij de onderhandelingen. ‘Dat is de juiste manier van werken,’ aldus Jennische. In het geval van Cuba werden Europese en Cubaanse mensenrechtenorganisatie uitgesloten van deelname aan het proces van onderhandelen. ‘Men suggereert dat het akkoord moet leiden tussen toenadering tussen de volkeren, maar hoe wil je dat bereiken als men geen kennis kan nemen van de inhoud?’ aldus Jennische.

Bron
* Diario de Cuba

Link
* Diario de Cuba van 11 maart 2016 over de ondertekening van het samenwerkingsverdrag

Gesprekken Cuba en EU in stroomversnelling

Maandag en dinsdag aanstaande spreken onderhandelaars van de EU en Cuba in Brussel opnieuw over de sluiting van een akkoord over een politieke en samenwerkingsdialoog, bedoeld om de relatie tussen het Europees blok en Havana te verbeteren en te normaliseren.

Federica Mogherini

Federica Mogherini

De Cubaanse vicepremier Díaz-Canel zei eerder deze week tijdens zijn bezoek aan Brussel dat de ‘Europese Unie een belangrijke economische partner voor Cuba is die ruimte heeft om ons te begeleiden in onze ontwikkeling’ en hij adviseerde tegelijkertijd dat het ‘noodzakelijk is het huidige systeem van overheersing, hegemonie, roof van rijkdommen en financiële speculatie af te breken.’

Nog vóór 2016
De verwachting is dat Brussel en Havana aan het einde van de maand – wellicht 25 juni – ‘een gestructureerde dialoog’ starten over mensenrechten. Tijdens haar bezoek in maart heeft de EU-Commissaris voor Buitenlandse Zaken, Federica Mogherini haar Cubaanse collega Bruno Rodríguez beloofd het ritme van de besprekingen op te voeren zodat nog voor het einde van het jaar een akkoord mogelijk wordt. De snelle toenadering tussen Cuba en de VS zou daar mede mee te maken hebben. Als een  akkoord werkelijkheid wordt, komt er een einde aan de zogeheten Common Position waarbij de EU haar relatie met Havana relateert aan het respect voor de mensenrechten en de democratie.

Bronnen
* Diverse persbureaus

Europese Unie start bijzondere dialoog mensenrechten met Cuba

Na enkele maanden vooral indirect over het beladen thema van de mensenrechten te hebben gesproken tijdens de dialoog tussen de EU en Cuba, heeft de EU-vertegenwoordiger voor Buitenlandse Zaken, Federica Mogherini, woensdag in aanwezigheid van de Cubaanse Minister van Buitenlandse Zaken, Bruno Rodríguez aangekondigd dat vanaf juni aanstaande ‘een gestructureerde dialoog over mensenrechten’ zal plaats vinden.

De Cubaanse Minister van Buitenlandse Zaken Bruno Rodríguez met de hoogste vertegenwoordiger voor Buitenlandse Zaken van de EU, Federica Mogherini

De Cubaanse Minister van Buitenlandse Zaken Bruno Rodríguez met de hoogste vertegenwoordiger voor Buitenlandse Zaken van de EU, Federica Mogherini

Rodriguez zei tijdens een persconferentie dat er al vele jaren intensieve uitwisseling over mensenrechten plaats vindt en dat ‘Cuba bereid is tot een bredere samenwerking’ op dit terrein. Een maand geleden bezocht Mogherini Cuba en sprak er twee uren met Castro. Men kwam overeen het politieke en samenwerkingsakkoord tussen EU en Cuba sneller tot stand te brengen. Die spoed werd mede mogelijk omdat de aarzeling die er bestond bij EU-landen in Oost-Europa over een nauwere samenwerking met Cuba was verminderd door de verrassende toenadering tussen Cuba en de VS. Met name Spanje, de eerste investeerder in de EU, wil meer vaart in de onderhandelingen. Nu wordt verwacht dat het samenwerkingscontract tussen Cuba en de EU nog dit jaar tot stand komt. Mogherini riep de EU-landen op niet ‘timide ten opzichte van Cuba te zijn, maar te vertrouwen op ‘een lange traditie van bilaterale vriendschap.’ De discussie over mensenrechten zal worden geleid door de speciale vertegenwoordiger van de mensenrechten, Stavros Lambrinidis.

Bronnen
* Persbureaus AP en EFE

Cuba en de EU willen voor eind 2015 akkoord sluiten

Federica Mogherini, de hoogste vertegenwoordiger van de Europese Unie, heeft gisteren in Havana het overleg tussen de EU en Cuba afgesloten met een persconferentie in Hotel Nacional. Hoewel Mogherini tijdens deze conferentie zei dat de dialoog met de civil society in Cuba wordt voortgezet, werd het een onafhankelijk journalist van de internetkrant 14Ymedio verboden haar persconferentie bij te wonen. Het bezoek van de hoge vertegenwoordiger van de EU vond plaats enkele weken na het bezoek van de Italiaanse minister van Buitenlandse Zaken, Paolo Gentiloni, en vóór het bezoek in mei aanstaande van de Franse president François Hollande.

Gisteren ontmoette Mogherini president Raúl Castro

Gisteren ontmoette Mogherini president Raúl Castro

Cuba en de Europese Unie versnellen hun overleg en streven naar een akkoord over een politieke dialoog en samenwerking voor het einde van het jaar, aldus Mogherini bij het einde van haar eerste officiële bezoek aan Cuba. Onafhankelijk journalist Reinaldo Escobar van 14Ymedio werd bij de ingang van Hotel Nacional tegengehouden. Mogherini zei na afloop van de persconferentie dit incident te betreuren en door toedoen van de EU-ambassadeur Herman Portocarrero kon Escobar toch enkele vragen stellen aan Mogherini. In dit korte interview liet Mogherini weten dat er geen verwijdering zal ontstaan tussen Europa en de civil society in Cuba: ’De Europeanen, de Europese Unie, zullen altijd met de civil society in contact blijven, met de hele civel society,’ benadrukte zij. Op een vraag of de Cubaanse regering binnenkort het VN-Pact voor Burger en Politieke Rechten en dat voor Economische, Sociale en Culturele Rechten zal ondertekenen, gaf Mogherini geen antwoord: ’Het thema is in discussie, maar ik kan er niet over spreken. Ik kan niet in naam van de Cubaanse regering spreken.’

De Cubaanse autoriteiten verhinderden de aanwezigheid van de onafhankelijk journalist Reinaldo Escobar aan de perscoferneite. Mogherini zei later dit incietn te betreuren.

De Cubaanse autoriteiten verhinderden de aanwezigheid van de onafhankelijk journalist Reinaldo Escobar aan de persconferentie in Hotel Nacional. Mogherini zei later dit incident te betreuren.

Gespreksthema’s
Tijdens haar bezoek aan Cuba sprak de Hoge Commissaris voor Buitenlandse Zaken en Veiligheid van de EU o.a. met president Raúl Castro, de Minister van Buitenlandse Zaken, Bruno Rodríguez, die van Economie en Commercie en Buitenlandse Investeringen en met kardinaal Jaime Ortega en vertegenwoordigers van de civil society. ‘Ik ben heel tevreden’. (…) ‘Als het doel van mijn reis was de relaties tussen Cuba en de EU te verbeteren, is het resultaat heel positief geweest’. Een van de thema’s die zij met de Cubaanse autoriteiten had besproken was dat van de mensenrechten. ‘Wij spraken over de mensenrechten die zowel in Cuba als in Europa gerespecteerd moeten worden. Maar ik leg er de nadruk op dat we geen lessen willen geven, maar onze standaarden over individuele, sociale en economische mensenrechten willen delen.’ Om de contacten te intensiveren en het onderhandelingsproces te versnellen is een bezoek voorzien van minister Bruno Rodríguez aan Brussel op 22 april. Mogherini herinnerde er tijdens de persconferentie opnieuw aan dat de EU op dit moment de belangrijkste handelspartner van Cuba is, de eerste buitenlandse investeerder en de derde leverancier van toeristen. Bovendien biedt de EU het eiland hulp ter waarde van 110 miljoen euro.

Bron
* Onafhankelijke internetkrant 14Ymedio

‘EU-minister van Buitenlandse Zaken’ naar Cuba

Volgende week maandag en dinsdag zal de hoogste vertegenwoordiger van de Europese Unie, Federica Mogherini, een bezoek brengen aan Cuba. Het is de eerste maal dat de hoogste diplomatieke vertegenwoordiger van de EU het eiland bezoekt.

Federica-Mogherini

Federica Mogherini

Volgens de EU vindt het bezoek plaats op ‘een cruciaal moment van de onderhandelingen tussen de EU en Cuba.’ In een verklaring deelt de EU mee dat Mogherini zal spreken met ‘de Cubaanse partners’ van Europa over recente ontwikkelingen in het land en de ‘vooruitzichten van samenwerking tussen de achtentwintig EU-landen en Cuba’ (…) ‘Cuba maakt een interessante periode door en de EU wenst te bezien hoe we de relaties duidelijk kunnen versterken’. (…) ‘De EU heeft van nabij de ontwikkelingen in Cuba gevolgd en haar relaties met belangrijke internationale hoofdrolspelers, die een nieuwe dynamiek veroorzaken in de regio en in Cuba zelf en die iedereen nieuwe mogelijkheden biedt’, aldus de EU-verklaring.

Gesprekken met middenveld
Mogherini zal in Havana o.a. spreken met haar collega van Buitenlandse Zaken, Bruno Rodríguez, met andere Cubaanse topambtenaren en met de Cubaanse kardinaal Jaime Ortega. Ook staan ontmoetingen met vertegenwoordigers van de civil society op de agenda; verdere precisering, wie dat zijn ontbreekt. De EU en Cuba begonnen hun onderhandelingen, bedoeld om een eerste bilateraal akkoord te kunnen sluiten, in april vorig jaar. Op 4 en 5 maart jl. vond de derde ronde plaats. In april zullen de ministers van Buitenlandse Zaken van de Europese Unie hun relaties met Latijns-Amerika en in het bijzonder de gesprekken met Cuba agenderen.

Bron
* Persbureau EFE