Ex-spion Fernando González maakt carrière

Het was voor politieke intimi geen geheim dat de voormalige Cubaanse spion Fernando González Llort de volgende president van het Instituto Cubano de Amistad con los Pueblos  / Cubaans Instituut voor Vriendschap onder de Volkeren (ICAP) zou worden. Sinds zijn terugkeer naar Cuba, na 15 jaar Amerikaanse gevangenschap, werd hij in juni 2014 benoemd tot vicevoorzitter van de ICAP. Deze week werd bekend dat hij de huidige ICAP-voorzitter Kenia Serrano Puig zal opvolgen.

cuban-five-Fernando-Gonzalez-Llort

Fernando González Llort

Het officiële persbericht over de opvolging van Serrano Puig is zuinigjes en bevat niet de geijkte zinsnede over ‘het vervullen van andere verantwoordelijkheden’ over Serrano. De tekst vermeldt ook niet hoe ‘excellent deze zijn taken voor het ICAP uitvoerde’, een vaak voorkomende zinsnede in dergelijke berichten. Dat belooft weinig goeds voor de scheidende ex-voorzitter.

Cuban Five
Sinds hun terugkeer uit Amerikaanse gevangenissen, vervullen alle leden van het spionagenetwerk van de Cuban Five functies in instellingen van de staat, de meesten als vicevoorzitters. González Llort is de eerste die zo’n instelling gaat leiden. Llort behaalde in 1987 het zogeheten Gouden Diploma als afgestudeerd specialist in Internationale Politieke Relaties. Later leidde hij een tankeenheid in Angola waar het Cubaanse leger bij de oorlog daar was betrokken. De rest van zijn levensbeschrijving bestaat uit zijn deelname aan het spionagenetwerk Red Avispa / Rode Wesp en die deelname eindigde in zijn aanhouding en gevangenschap in de VS. González Llort is officieel Held van de Republiek Cuba.

icap-kantoor-havana

Kantoor van ICAP in Havana

Solidariteit
ICAP is de Cubaanse organisatie die een grote rol speelt bij de organisatie van werkkampen, officiële congressen uit solidariteit met de Cubaanse Revolutie en de ontvangst van vertegenwoordigers en personen uit bevriende landen. Deze week verwelkomde ICAP bijvoorbeeld een delegatie van de Vriendschapsvereniging Cuba-Iran. ICAP heeft zich ontwikkeld als de bekende vriendschapsinstituten die bestonden in de voormalige communistische wereld. Bij de initiatieven en activiteiten van ICAP wordt het accent gelegd op de vriendschap tussen de volkeren en wordt marxistisch-leninistisch woordgebruik gemeden. De functie van voorzitter van ICAP biedt de mogelijkheid tot maatschappelijke stijging binnen de Cubaanse instituten. Oud-voorzitter Sergio Corrieri was lid van het Centraal Comité van de partij en lid van de Staatsraad. De nu vervangen voorzitter Kenia Serrano was ooit lid van het Nationaal Bureau van de communistische jeugdbeweging (UJC) en kwam niet verder dan een zetel in het Cubaans parlement.

Bron
* Marcelo Hernández, Cubaanse internetkrant 14ymedio, 29 maart 2017

Link
* Website ICAP

Ex-spion Fernando González voorzitter solidariteitsbeweging ICAP

De geheim agent Fernando González Llort, een van de vijf Cubaanse agenten die vanwege hun spionageactiviteiten in de VS werden veroordeeld, wordt de nieuwe vicevoorzitter van het Cubaanse Instituut van de Vriendschap met de Volkeren / Instituto Cubano de Amistad con los Pueblos (ICAP). Deze overheidsinstantie, onderdeel van het Ministerie van Binnenlandse Zaken, werd in 1960 opgericht om officiële activiteiten van internationale solidariteit te bevorderen zoals de toen bekende werkkampen waar internacionalistas meededen aan de suikerrietoogst of huizen bouwden.

nando González in Cuba met zijn moeder Magaly Llort op de achtergrond

Fernando González in Cuba met zijn moeder Magaly Llort op de achtergrond

In een persbericht van ICAP, zegt voorzitter Kenia Serrano Puig: ‘Dit nieuws geeft ons allemaal kracht; wij kennen de uitdaging van zijn gevangenschap in de VS die 16 jaar duurde en moeten nu een nieuw doel realiseren namelijk de vrijlating van Tony, Ramón en Gerardo.’ Serrano looft de persoonlijkheid van González Llort ‘vanwege zijn bescheidenheid, overtuigingskracht en koelbloedigheid; de diepgang van zijn analyses rond internationale thema’s, zijn vastbeslotenheid en discipline; zijn trouw tot elke prijs’. González Llort keerde op 28 februari naar Cuba terug na een verblijf van 17 jaar en 9 maanden in een Amerikaanse gevangenis. Bij zijn terugkeer werd hij verwelkomd door president Raúl Castro en de meeste leden van de Staatsraad en het Ministerie van Binnenlandse Zaken. González Llort was de tweede van de zogeheten Cubaanse Vijf die vrij kwam. In april 2013 overkwam René González hetzelfde. Op dit moment zitten nog drie leden van het spionage-netwerk Red Avispa/Netwerk Wesp, in Amerikaanse gevangenschap: Ramón Labañino, Gerardo

De Cubaanse Vijf zullen terugkeren!
De Cubaanse Vijf zullen terugkeren!

 

Hernández en Antonio Guerrero.Toen het spionagenetwerk in 1998 werd opgerold werden niet vijf, maar in totaal een 20-tal agenten uit Cuba aangehouden. Vier van hen werkten samen bij het onderzoek, en kregen straffen van 3,5 tot 7 jaar, anderen ontvluchtten tijdig de VS. Het duurde drie jaar voor de Cubaanse autoriteiten erkenden dat de vijf spionnen waren. Uiteindelijk bevestigde Havana hun status en zei dat de Cubanen opdracht hadden in de VS te infiltreren om gewelddadige acties van rechtse Cubaans-Amerikaanse groepen als Alpha 66, de F4 Commandos, Cuban American National Foundation en Brothers to the Rescue te voorkomen.

Linken
* ICAP
* In Nederland is de Stichting Cuba Vive sinds 1990 betrokken bij de activiteiten van ICAP. Onder leiding van Arnold van Wezel worden werkbrigades georganiseerd; het laatste verslag van zo’n reis op de website dateert van 2003.

* Fernando González dankt voor solidariteit, You Tube juni 2014, 2 minuten. 

Cubaanse spion Fernando González Llort terug in Cuba

De Cubaanse spion Fernando González Llort is na zijn vrijlating op donderdag jl., een dag later door president Raúl Castro op het vliegveld van Havana welkom geheten. González Llort ontmoette er behalve Castro en andere leiders van het regime, zijn vrouw, moeder en zijn twee zussen. De Cubaanse agent verliet donderdag de correctionele instelling van Safford in Arizona, werd volgens de procedures overgedragen aan de immigratie-autoriteiten en is direct naar Havana gevlogen.

Fernando González begroet de minister van Binnenalndse Zaken Abelardo Colomé Ibarra. Rechts: José Ramón Machado Ventura, tweede partijsecretaris.

Fernando González begroet de minister van Binnenlandse Zaken Abelardo Colomé Ibarra. Rechts: José Ramón Machado Ventura, tweede partijsecretaris.

De Cubaanse media gaven pas ruchtbaarheid aan de thuiskomst van González, nadat deze had plaatsgevonden en de buitenlandse media mochten niet aanwezig zijn op het vliegveld van Havana. González en vier andere agenten maakten deel uit van een spionagenetwerk dat in 1998 werd opgerold toen de vijf in Florida werden gearresteerd en later bekend werden als de Cuban Five. De Vijf worden door het regime in Cuba en hun aanhangers beschouwd als Helden. Vanavond vindt in de Universiteit van Havana een concert plaats ter ere van González’ vrijlating.

Nog drie leden Cuban Five
Met de vrijlating van Fernando González zijn nu twee leden van de Cuban Five vrij. In october 2013 liep de straf (15 jaar) van René González af, die naar Cuba terugkeerde en werd ontvangen als een held. Fernando González werd aanvankelijk tot 19 jaar gevangenisstraf veroordeeld, maar in hoger beroep werd de straf in 2009 teruggebracht tot 15 jaar omdat hij onterecht genoemd zou zijn als supervisor van de andere vier spionnen voor bepaalde werkzaamheden. De straffen van twee van de vijf spionnen werden toen ook gereduceerd en dat betekent dat Antonio Guerrero in september 2017 vrijkomt en Ramón Labañino op 30 de oktober 2024. De leider van het netwerk, Gerardo Hernández kan alleen vrijkomen wanneer zijn gevangenisstraf (tweemaal levenslang) wordt gewijzigd door een nieuwe justitiële uitspraak of door een speciaal pardon door het Witte Huis. Gerardo Hernández is veroordeeld vanwege zijn betrokkenheid bij de aanslag op 24 februari 1996 van een Cubaans-Amerikaans vliegtuig. Het vliegtuig werd in internationale lucht aangevallen door Cubaanse MIG’s, stortte neer en vier bemanningsleden overleefden dit niet.

De meest recente foto van Fernando González die werd genomen tijden een familiebezoek tussen 14 en 28 januari. Naast hem staan zijn moeder Magali González Llort en zijn beide zussen Marta y Lourdes.

Fernando González tijdens een familiebezoek in de gevangenis in de VS tussen 14 en 28 januari. Naast hem staan zijn moeder Magali González Llort en zijn beide zussen Marta en Lourdes.

Kritiek Miami
In Miami is kritiek geuit op de vrijlating van Fernando González en ballingenvertegenwoordigers beschuldigen hem er van als spion ‘misbruik te hebben gemaakt van een juridisch systeem met garanties.’ Omar López Montenegro van de Fundación Nacional Cubano Americana (FNCA), zei het ‘ironisch’ te vinden dat deze gevangenen gebruik maken van ‘een democratie en een scheiding der machten die in Cuba niet bestaat, en van een gevangenissysteem dat garanties biedt zoals het regelmatig bezoek van familieleden die uit Cuba kwamen.’

Fernando Gonzalez vrijdag bij aankomst in Cuba

Fernando Gonzalez vrijdag bij aankomst in Cuba

Tweemaal levenslang
Fernando González (50) werd op 12 september 1998 gearresteerd en in 2001 veroordeeld tot 19 jaar gevangenisstraf onder beschuldiging van 26 maal verraad, het hebben van een valse identiteit en samenzwering teneinde als niet-geregistreerde buitenlandse agent op Amerikaans grondgebied te kunnen opereren. Hij was betrokken bij het zogeheten netwerk Red Avispa, gebruikte o.a. de namen Rubén Campa en aliassen als Vicky, Camilo en Oscar.

Bronnen
* Cafe Fuerte, Cubadebate, El Pais

Link
* Fernando González, terug in het Vaderland. Website Cubadebate met video en 24 foto’s.