Wie schreeuwt het hardst in Lima?

President Trump zal vrijdag 13 en zaterdag 14 de VIIIe Top van de Amerika’s bijwonen die in Lima, Peru zal plaatsvinden. Hij zal er o.a. spreken met de Peruaanse president Martin Vizcarra. Na deze Top zal Trump nog zijn collega Juan Manuel Santos in Bogota bezoeken. De Venezolaanse president Maduro is niet uitgenodigd door Peru. Over de aanwezigheid van president Castro bestaat geen zekerheid. Wel landde zondag een vliegtuig met ruim 100 Castrogezinden op het vliegveld van Lima. Zij willen initiatieven van leden van de Cubaanse mensenrechtenbeweging onmogelijk maken. Havana zelf heeft verschillende vooraanstaande dissidenten verboden naar Peru te reizen. De Top van de Amerika’s vindt elke drie jaar plaats en is een initiatief van president Clinton.

NB: Inmiddels is bekend geworden dat president Trump niet naar Lima gaat. In zijn plaats komt vice-president Mike Pence.

lima-delegatie-oficialismo10042018

Aankomst officiële delegatie van de zogenaamde ware ‘civil society’, 8 april 2018 in Lima

De ruim 100 Cubanen, die actie voeren onder de leus Con Cuba no se metan / Van Cuba blijf je af zijn o.a. actief in de officiële organisatie van juristen Unión Nacional de Juristas de Cuba (UNJC), de staatsorganisatie voor jeugdcultuur Asociación Hermanos Saíz en de studentenvakbond Federación Estudiantil Universitaria (FEU). Yamila González Ferrer, vicepresident van de UNJC, benadrukte in maart jl. dat ‘de Cubaanse civil society geen ruimte zal delen met huurlingenorganisaties.’ De Cubaanse media schenken zeer veel aandacht aan de activiteiten van deze groepen die worden omschreven als ‘de ware civil society’. Zij ‘accepteren geen provocaties’ van de zijde van ‘huurlingen’ of figuren ‘met terroristische banden’ die trachten zich de naam en faam van Cuba ‘wederrechtelijk toe te eigenen.’ Het parallele forum voor groepen van de civil society vindt plaats tussen 10 en 12 april.

lima-spandoek-cuba-basta-ya

Spandoek in Lima tegen de schending van mensenrechten in Cuba

Reisverboden
De afgelopen dagen is het aantal reisverboden voor Cubaanse activisten, dissidenten en onafhankelijke journalisten sterk gestegen hoewel de staatsmedia in Cuba daar geen melding van maken. Zaterdag kregen Juan Antonio Madrazo Luna en Martha dela Tamayo González, beiden lid van het Comité Ciudadanos por la Integración Racial (CIR), een reisverbod. De onafhankelijke journalisten Ileana Álvarez en Pedro Manuel González, evenals de musicus Gorki Águila en de dramaturg Adonis Milán overkwam hetzelfde. Geen van hen ontving enige uitleg voor de weigering. Zij zelf zeggen dat de reisverboden werden opgelegd omdat de autoriteiten vrezen dat zij naar Lima zullen reizen om deel te nemen aan het Forum. Tijdens de vorige Top van de Amerika’s in 2015 in Panama kwam het tot heftige botsingen tussen de ‘officiële Cubanen’ en de (ballingen)vertegenwoordigers van mensenrechtengroepen.

logo-top-amerikas-2018Linken
* YouTube: Aankomst van de Castrosympathisanten in Lima, 9 april 2018, 2 minuten
* Website Havana Times: Cubans Citizens blocked from travel abroad, 6 april 2018
* Officiële Verklaring (Spaanstalig) van Cubaanse delegatie aan deelnemers parallelle Fora in Lima, 8 april 2018
* Lees ook op deze Cubaweblog, 8 april 2015: Obama en Castro einde deze week op top van Amerikaanse landen
* Mary Anastasia O’Grady in The Wall Street Journal If Trump Meets Castro. At the Lima summit, the president can tell Raúl what the State Department won’t, 8 april 2018.
Persbureau Prensa Latina, 10 april 2018: Cuba will show its business capabilities at the summit of Lima.

Nieuwe foto’s: ‘Fidel is super’

fidel-castro-randy-perdomo-presidente-feu23012015Staatsmedia in Cuba publiceerden gisteren diverse foto’s van de ontmoeting op 23 januari jl. tussen Fidel Castro met de studentenleider Randy Perdomo.

Perdomo werd door de dictator op bezoek genodigd vanwege festiviteiten die de studentenbond Federación de Estudiantes Universitarios (FEU) organiseerde. Daarbij wordt herdacht dat Fidel zich 70 jaar geleden inschreef aan de Universiteit van Havana. fidel-castro-randy-perdomo-presidente-feu23012015-2Het gesprek duurde drie uur volgens een verslag (‘Fidel is super’) dat Perdomo zelf schreef. Op de website van Cubadebate zijn 20 foto’s te zien van Perdomo, Fidel en zijn vrouw Dalia. Fidel Castro (88) verscheen sinds januari 2014 niet meer in het openbaar en de laatste foto’s dateren van augustus 2014 toen hij de president van Venezuela, Nicolás Maduro ontmoette.

Randy Perdomo, Dalia Sotto del Valle en Fidel Castro

Randy Perdomo, Dalia Sotto del Valle en Fidel Castro

Link
* Cubadebate, 2 februari 2015

Díaz-Canel waarschuwt jeugd voor ‘valse consumptiebehoeften’

De Cubaanse vicepresident Miguel Díaz-Canel heeft tijdens een bijeenkomst van de officiële studentenbond Federación Estudiantil Universitaria (FEU) een oproep gedaan om ‘heersende culturele patronen die er bestaan’ ter discussie te stellen. Díaz-Canel benadrukte ook het belang van het ‘stimuleren van plekken van recreatie’ voor de jeugd. De officiële partij- en staatsinstanties hebben steeds meer moeite Cubaanse jongeren te betrekken bij hun activiteiten en het ‘revolutionair bewustzijn’ onder nieuwe generaties levendig te houden.

De vice-president spreekt de studenten toe

De vice-president spreekt de studenten toe

Ook riep Díaz-Canel op de rol van Cubaanse studenten ‘te heroverwegen en te identificeren’ tegen de achtergrond van een proces van globalisering dat vooral wordt gekenmerkt door ‘de toename van banale inhouden en de promotie van valse consumptiebehoeften,’ aldus het staatspersbureau Agencia de Información Nacional (AIN). Volgens dit verslag ‘spraken de studenten uitvoerig over hun eigen rol om dit inadequate consumptiegedrag te wijzigen evenals te zoeken naar alternatieve vormen van recreatie.’ De voorzitter van de FEU, Antonio Darias, riep op ‘de Cubaanse identiteit te verdedigen elk vanuit zijn eigen opleidingsinstituut.’ Ook waarschuwde hij voor culturele breuken tussen de generaties die ‘negatieve gevolgen kunnen voeden’. Alberto Periche van de Universiteit van Holguín, vroeg de wijze van vrijetijdsbesteding te herzien ‘zonder studenten bepaalde vormen van recreatie op te leggen of hen te verplichten bepaalde artistieke manifestaties bij te wonen.’ Tijdens de discussie werd erop gewezen dat andere manieren van recreatie niet slaapverwekkend en vol verboden mogen zijn en dat zaken dienen te worden uitgelegd omdat men anders de betekenis van bepaalde projecten niet begrijpt.

Jongeren in Havana hebben hun eigen hanglekken zoals de befaamde Calle G in de wijk Vedado

Jongeren in Havana hebben hun eigen hangplekken zoals de befaamde Calle G in de wijk Vedado

Liever een hangplek
De Cubaanse autoriteiten maken zich al langer zorgen over het gedrag van de jongere generatie. Hun betrokkenheid bij de officiële jongerenorganisaties van staat en partij wordt openlijk bediscussieerd. Veel jongeren geven de voorkeur aan hun eigen hangplekken en verzamelen zich zoals in Havana in de weekends aan de Calle G. Anderen brengen een groot deel van hun tijd door met het weliswaar illegale maar wijdverspreide El Paquete, het film- en muziekaanbod via usbsticks met vooral buitenlandse tijdschriften, muziekclips, films en clips. De vorige minister van Cultuur, Abel Prieto – adviseur van Raúl Castro – heeft al enige malen tegen El Paquete gewaarschuwd, maar ook laten weten dat een verbod ervan contraproductief is. Maar door de staat gecreeërde alternatieven worden door de meeste jongeren genegeerd. Abel Prieto was tijdens de bijeenkomst van de FEU een van de sprekers evenals de eerste secretaris van de jonge communisten Yuniasky Crespo en de huidige Minister van Cultuur, Julián González.

Bronnen
* Diario de Cuba en Juventud Rebelde
Link
Juventud Rebelde over de FEU-bijeenkomst
*  In dezelfde krant Juventud Rebelde staat een verslag van een ontmoeting van de leiders van de FEU met vertegenwoordigers van ministeries die met onderwijs te maken hebben.

Oprichter studentenbond Molina Cobas van universiteit verwijderd

In Santiago de Cuba is San Miguel Molina Cobas (20), student medicijnen aan de Universiteit aldaar, verwijderd omdat hij een onafhankelijke studentenorganisatie wilde oprichten. In een bijeenkomst van docenten en studenten medicijnen is aangedrongen op een strengere selectie zodat ‘contrarevolutionairen’ beter geweerd kunnen worden. ‘Ik ben verwijderd om politieke redenen,’ zegt Molina.

San Miguel Cobas medina

San Miguel Molina Cobas

De problemen van Molina begonnen in november vorig jaar toen hij besloot zich aan te sluiten bij de oppositionele beweging Unión Patriótica de Cuba (UNPACU) / Patriottische Unie van Cuba. Zijn vader was lid van deze organisatie en zit op dit moment gevangen. ‘Vanaf dat moment, begon men mij in de gaten te houden, mij te vervolgen en elke stap die ik zette te controleren.’ Hij moest zich verantwoorden voor een ‘commissie van discipline’ die hem van de universiteit verwijderde waarop leden van de politieke politie hem onder druk zetten om afstand te nemen van zijn politieke opvattingen. Molina zegt dat de geheime politie en de leiding van de faculteit vooral gebeten waren op zijn voornemen een onafhankelijke studentenbond op te richten, de zogeheten Federación Estudiantil Universitaria Auténtica (FEUA). Cuba kent slechts de communistische studentenbond Federación Estudiantil Universitaria (FEU) / Federatie van Universitaire Studenten.

Medici tegen politiek
De FEUA werd op 1 oktober opgericht en vier dagen later werden de initiatiefnemers met hun ouders op school geboden,’ aldus Molina. Dezelfde dag organiseerde de leider van de faculteit en de Communistische Partij een soort ‘publieke lynchpartij’ waaraan docenten en leerlingen van het centrum deelnamen. Een journalist in dienst van de staatsmedia, Carmelina Ruiz Pérez, plaatste een video op YouTube over deze bijeenkomst. (zie hieronder) De aanwezigen zagen beelden uit een video van Unpacu waarin studenten medicijnen zich kritisch uitlieten over hun toekomstverwachtingen en klaagden over het feit dat hun opleiding ‘veel meer politiek was dan medische scholing bevatte.’ Na de woorden van deze studenten, barst tijdens deze bijeenkomst de kritiek los en studenten en docenten wedijveren in de meeste harde kritiek op Molina. Men herinnert aan zijn eenvoudige afkomst, het feit dat hij zwart is en dat zijn vader gevangen zit. Ook wordt om een aanscherping van het beleid gevraagd om te garanderen dat de universiteit er ‘enkel is voor revolutionairen’. Ook uit men zijn ‘bezorgdheid’ over de aanwezige buitenlandse studenten die wel eens zouden kunnen gaan denken dat er iets met de revolutie aan de hand is en men roept op Molina Cobas uit te stoten.

De Universiteit van Santiago de Cuba

De Universiteit van Santiago de Cuba

De rijen sluiten
‘Wij zijn bang dat de buitenlandse studenten, die weten hoe onze revolutie is, er door in verwarring kunnen worden gebracht,’ aldus een docent filosofie. ’Wij moeten de rijen sluiten, wij moeten krachtiger optreden’, schreeuwt een ander. ‘Zo’n student kan niet op onze universiteit verblijven, want hij ronselt en zet de deur open voor meer vijanden,’ zegt een andere professor. ‘Onze universiteiten behoren aan de revolutionairen. Als er personeel is dat niet revolutionair is op onze universiteiten, moet het verdwijnen,’ zegt een andere leraar. Een studente, die de goede prestaties van Molina erkent, voegt er aan toe ‘dat hij wel het voorrecht heeft gehad medicijnen te studeren ondanks zijn eenvoudige achtergrond en ondanks het feit dat zijn vader een gevangene is.’

Leve de partij
‘Dit toont aan dat wij het proces van selectie van jongeren die naar de universiteit gaan, moeten aanscherpen;’ aldus een professor. Diverse interventies worden onderbroken met leuzen als Leve de regering, Leve de Communistische partij en Leve de Castro’s. In Cuba worden studenten ‘niet gewaardeerd op basis van hun intellectueel niveau, maar op basis van hun politieke stellingname, dat leidt ook tot grote misstappen onder betrokken docenten’, zegt  Molina in een reactie op de website Diario de Cuba waarin hij verzekert door te gaan met zijn activisme in Unapacu. ‘Mijn doel was altijd arts te worden, maar dat zal in dit land niet lukken want het totalitaire systeem laat me niet toe in deze beroepsgroep. Daarom is de jeugd ook zo teleurgesteld in Cuba, daarom groeit het geweld in onze samenleving en zitten de gevangenissen overvol met jongeren wier leven vernield is.’

Viva-la-revolucion3Link
* Video Universiteit Santiago 16 minuten: Studenten en docenten van de Faculteit Medicijnen in Santiago de Cuba zetten tijdens een vergadering de aanval in op Molina, ‘opnieuw een zoon uit deze streek die het spel van de vijand meespeelt, San Miguel Molina Cobas, die zijn ziel verkocht aan de Unapacu, een contrarevolutionaire organisatie die zich wijdt aan interne subversie.’ Tijdens de bijeenkomst worden slechts critici van Molina Cobas aan het woord gelaten en worden de getuigenissen regelmatig onderbroken voor het schreeuwen van regimegezinde leuzen.