Raúl Castro weg, wie volgen?

In april treedt Raúl Castro (86) terug als president van de Staatsraad en de Raad van Ministers. Over de politieke toekomst van nog drie andere historische leiders, de commandanten José Ramón Machado Ventura (87), Ramiro Valdés Menéndez (85) en Guillermo García Frías (90), wordt gespeculeerd. Alle drie kregen op 24 februari jl. uit handen van president Raúl Castro de onderscheiding Held van de Arbeid opgespeld in het pas gerestaureerde Capitool. Hun vertrek uit de Staatsraad / Consejo de Estado, het uitvoerend orgaan van de wetgevende macht, de Nationale Assemblee Poder Popular, lijkt nabij.

ventura-87-jose-ramon-machado-ventura

José Ramón Machado Ventura (87), de huidige vicepresident en tweede secretaris van de Communistische Partij van Cuba, krijgt de onderscheiding Held van de Arbeid opgespeld.

Op de website Cubanet schreef de voormalig politieke gevangene en advocaat René Gómez Manzano dat ‘Raúl Castro zijn toppositie als regeringsleider niet alleen wil verlaten, maar samen met drie oude bondgenoten. Anders zou deze plechtige ceremonie weinig zin hebben. In de communistische liturgie is de toekenning van medailles meestal de proloog naar demotie en pensionering.’ Machado wordt beschouwd als een vooraanstaand en invloedrijk figuur. Hij was eerder vicevoorzitter van de Staatsraad (2008-2013) en blijft tweede secretaris van de Cubaanse Communistische Partij (PCC), steeds de nummer 2 naast Castro. Machado en Valdés blijven lid van het Politbureau van de PCC. Valdés (85) was jarenlang Minister van Binnenlandse Zaken, belast met de binnenlandse en nationale veiligheid en Cuba’s inlichtingendiensten. García (90) is lid van de Staatsraad en van het centraal comité van de PCC. Machado en Valdés worden verondersteld deel uit te maken van een conservatieve factie binnen de regering, die met argwaan kijkt naar de hervormingen die Castro op gang bracht nadat hij zijn zieke broer Fidel in 2006 verving. Vooral de verbeterde betrekkingen met Amerika stoorden deze fractie. Hun vertrek zou kunnen helpen om de weg vrij te maken voor Castro’s opvolger met een hervormingsgezinde agenda om de ernstige problemen van het eiland op te lossen: een economie die is vastgelopen door de crisis in Venezuela, het systeem van de dubbele munt, een verouderde bevolking, weinig buitenlandse investeringen, gespannen betrekkingen met Washington en een jongere generaties die meer verandering willen.

comandante-raul-guillermo-frias-ramiro-valdes

De Cubaanse leider Raúl Castro, rechts, omhelst de commandanten Guillermo García Frías, midden, en Ramiro Valdés Menéndez, links , tijdens een manifestatie in 2012. Machado, Valdés en García namen allen deel aan de eerste fase van de revolutie van Fidel Castro en hebben in de afgelopen 60 jaar een reeks topfuncties bekleed en net als Raúl Castro zijn ze ouder dan 85 jaar.

‘De hele historische generatie is dan met pensioen. Dat was de bedoeling. En dat is gezond en belangrijk. Laat een nieuwe generatie jonge mensen op de proppen komen,’ zegt iemand die dicht bij de Cubaanse regering staat en die liever anoniem wil blijven. ‘Wie ook de opvolger van Raúl wordt, er is veel hoop’.

Generatiewisseling
In de afgelopen jaren heeft Raúl Castro publiekelijk gepleit voor een generatiewisseling aan de top, ondermeer om de continuïteit van het communistisch systeem te waarborgen. In 2013 kondigde Castro aan dat hij in 2018, aan het einde van zijn tweede ambtstermijn van vijf jaar, met pensioen zou gaan als voorzitter van de Staatsraad. Machado werd vervolgens als eerste vicepresident van de Staatsraad vervangen door Miguel Díaz-Canel. Deze ex-ingenieur is 57 jaar oud, heeft een lange staat van dienst in de partij en bij de overheid en geldt als opvolger van Raúl.

Leeftijden
Tijdens het partijcongres in 2017 stelde Raúl Castro ook een maximum leeftijd vast van 70 en werden maximaal twee termijnen vastgesteld voor de leden van het Centraal Comité van de partij. Deze veranderingen zouden deel uitmaken van veranderingen in de Cubaanse grondwet, maar die hervorming vond tot nu toe niet plaats. De maximumleeftijd zal niet gelden voor de Nationale Assemblee. Twee historische kandidaten Machado en Valdes zijn al verzekerd van een zetel in de nieuwe wetgevende vergadering c.q. parlement. Ook als Raúl Castro zijn belofte nakomt en in april het voorzitterschap van de Staatsraad neerlegt, kan hij ‘als gewone volksvertegenwoordiger’ doorgaan.

logo-pccPartij
Op 18 maart komt het Centraal Comité van de partij bijeen. Volgens de partijkrant Granma, is de agenda gericht op ’verdieping…….de strategische projectie voor de komende jaren’. Tijdens deze vergadering zal naar verwachting Machado als tweede secretaris worden vervangen door Diaz-Canel. Verwacht wordt dat Raúl Castro partijvoorzitter blijft tot 2021 wanneer het volgende partijcongres wordt gehouden. Volgens William LeoGrande, een Amerikaanse universitaire docent en Cubakenner, zullen verregaande verandering beperkt blijven tot de regering. De partij zal worden ontzien omdat deze door Raúl Castro de stabiliserende factor in de transitie moet zijn. ‘Het zal mij verbazen als zij (Valdés and Machado) worden vervangen in het Politburo van de partij. Raúl laat de wisseling van de generaties juist soepel verlopen door enkele senioren op hun plek te handhaven en jongere mensen aan te moedigen zodat het leiderschap uit deze twee elementen kan bestaan,’ zegt LeoGrande.

Buitenwacht
Het vertrek van de oude garde kan ook worden uitgelegd als een signaal naar de buitenwereld. De Amerikaanse Minister van Buitenlandse Zaken, Rex Tillerson, suggereerde in februari dat de toekomstige bilaterale relaties tussen de VS en Cuba – op dit moment in slecht weer vanwege de vermeende aanvallen op de gezondheid van Amerikaanse diplomaten in Havana – zullen afhangen van wat er gebeurt met het leiderschap in transitie. ‘Cuba heeft de kans om bij haar transitie na tientallen jaren van een Castro-regime, een nieuwe richting in te slaan,’ aldus Tillerson. ‘De toekomst van onze relatie ligt in handen van Cuba en de VS zullen doorgaan met de steun aan het Cubaanse volk in haar strijd voor vrijheid.’

logo-campagne-mas-castrismo
‘Waarom nog meer castrisme?’

Kritiek en debat
Dissidenten zijn een campagne begonnen Más castrismo para qué / Waarom nog meer castrisme? om de ‘verkiezingsfarce’ te kritiseren. Zij wijzen op de machtspositie van de familie Castro en met name op de rol van Raúl’s zoon, kolonel Alejandro Castro Espín die de machtige Nationale Defensie Commissie leidt. Hij is geen kandidaat voor de Nationale Assemblee en kan onder de huidige wetgeving geen president worden. Ook Cubanen die geen dissident zijn, stellen het huidige kiesstelsel ter discussie en zetten vraagtekens bij de rol van de Kandidatencommissie, benoemd door de regering, die de kandidaten selecteert voor de verkiezing van de Nationale Assemblee. De officiële website Cubadebate organiseerde een on-line-discussie met de volgende vragen: ‘Zou een scheiding der machten nuttig zijn voor het land? Waarom zijn de Kandidatencommissie en de Kiescommissie niet onafhankelijk en niet langer onderdeel van de Nationale Assemblee? Waarom zijn er bij het selectieproces voor de kandidaten van de Nationale Assemblee kandidaten die niet zijn gekozen (maar voorgedragen, redactie) door de kiezers aan de basis? Waarom moeten we kandidaten handhaven die een grote staat van dienst hebben, maar de 80 ruim zijn gepasseerd?’

Bron
* Miami Herald, Nora Gámez Torres, 2 maart 2018

Link
* YouTube, Campagne Más castrismo para qué, 2 minuten

Het feestje van de ministers- en generaalsfamilie Colomé Ibarra

De militaire top in Cuba verrijkt zich brutaalweg voor het oog van de Cubaanse burgers. In het huizenblok tussen Calle B, C, 29 en Zapata, gaat het familiebezit schuil van de generaal van de strijdkrachten, Abelardo Colomé Ibarra, beter bekend als Furry. Hij is ook Minister van Binnenlandse Zaken. De zaken lopen voorspoedig vooral sinds er het luxe restaurant Starbien gevestigd is, dat de generaal en minister geschonken heeft aan zijn zoon José Raúl. Onafhankelijk journalist León Padrón Azcuy publiceerde een artikel over de rijkdom van de Colomé’s en kreeg enkele dagen later zoon José Raúl Colomé persoonlijk op bezoek. Het artikel werd op 10 januari gepubliceerd op website Cubanet

Restaurant Starbien

Restaurant Starbien dat de minister aan zijn zoon cadeau gaf

Het huis dat José Raúl Colomé cadeau kreeg van zijn vader, telt twee verdiepingen en het restaurant Starbien is inmiddels uitgegroeid tot een veel bezocht restaurant voor de elite van Havana. Gelegen aan Calle 29 tussen B y C, No 205, werd dit restaurant recent gerenoveerd en kan zich wat prijs en kwaliteit betreft meten met de beste restaurants van de hoofdstad. De waarde wordt na een kostbare verbouwing geschat op 100.000 CUC, een stevige basis voor verdere groei die ondersteund wordt door professionele marketing en promotie. Het past binnen de plannen van Havanatur en Cubatur – bedrijven waar militairen ook een stevige invloed hebben – om prestigieuze restaurants in Havana te vestigen zoals La Guarida en Gringo Viejo.

logostarbienBeschamend
Elke avond loopt Starbien vol met bussen toeristen en de omwonenden zien luxe auto’s passeren van het corps diplomatique in Havana, bekende artiesten, sportlieden en andere prominenten die graag komen eten. Enkele buren die er werk hebben gevonden, willen liever geen commentaar geven uit angst hun baan te verliezen, dat opvallende beter wordt betaald dan in de staatsrestaurants. Eén van hen zegt anoniem dat het ‘beschamend is om te zien hoe kleine onderneminkjes en winkeltjes van gewone Cubanen moeten sluiten vanwege alle regelingen en beperkingen, terwijl de ondernemingen van militairen als paddestoelen uit de grond schieten.’

Generaal en minister Colomé Ibarra Abelardo

Generaal en minister Colomé Ibarra Abelardo (midden)

Meer appartementen
Terwijl aanzienlijke aantallen huizen in Havana in elkaar storten, bezit de familie van generaal Colomé, altijd trouw geweest aan de dictatuur van Castro, diverse luxe appartementen zoals het eerder genoemde. Maar ook het comfortabele appartement Edificio 706 aan Calle B tussen 29 en Zapata, door zoon José Raúl geschonken aan zijn moeder, waar Engelse lessen worden gegeven aan de kinderen van de communistische elite en dat soms ook wordt verhuurd. Het is een aanfluiting dat deze generaals in dienst van een communistisch Cuba, ons land verdelen alsof er sprake is van een piñata*, terwijl het uitgehongerde volk, slechts de aangevreten leus Socialismo o Muerte / Socialisme of de Dood overblijft.

Noten

Ingeschreven in Madrid

Ingeschreven in Madrid

* Inmiddels heeft journalist León Padrón Azcuy maandag j.l bezoek gekregen van de zoon van generaal Colomé Ibarra. José Raúl Colomé deelde de auteur mee dat zijn vader zeer ontstemd was over dit artikel en dat hij persoonlijk stappen zou ondernemen. Colomé zei door het artikel geschaad te zijn. Journalist Padrón Azcuy  had rekening gehouden met een onderhoud van de politie of geheime dienst na publicatie, maar niet met een persoonlijk bezoek van de hoofdpersoon uit het artikel. Gisteren publiceerde Cubanet documenten waaruit blijkt dat José Raúl Colomé het bedrijf Starbien ook in Madrid heeft ingeschreven onder de naam Starbien Investment SL.

* Pinata is een felgekleurde figuur gemaakt van papier of papiermaché en gevuld met snoep, fruit en cadeautjes. Wordt in Cuba gebruikt bij kinderfeesten.

* Youtube; promotiefilm (1 minuut) van Starbien
Adres: Calle 29 # 205 entre B y C, Vedado, La Habana

* Op 31 mei 2012 publiceerde deze Cubaweblog over de ontwikkelingen op een landerij van een andere Commandante van de Revolutie, Guillermo García Frías, met de titel: Koeien stelen van ‘Commandant van de Revolutie.

Koeien stelen van ‘Commandant van de Revolutie’

Zaterdag 5 mei werden minstens 3 koeien gestolen op een landerij van een van de nog in leven zijnde Commandanten van de Revolutie, Guillermo García Frías. Zijn boerderij lig ten zuidwesten van de hoofdstad. De volgende ochtend werden 3 patrouillewagen en 2 wagens van Medicina Legal (o.a. voor onderzoek naar vingerafdrukken en DNA) bij de boerderij gesignaleerd.

De Comandante van de Revolutie, Guillermo García Frías bij de presentatie van zijn boek Encuentro con la verdad / Ontmoeting met de Waarheid.

Een van de functionarissen, Alexander Bordero, liet zich ontvallen dat ‘de mensen nergens meer voor terugdeinzen. Ze stelen nu al van een commandant.’ De onderzoekers namen foto’s en video-opnamen op de plaats delict, aldus enkele buren. Hoewel meer boeren in de afgelopen periode de diefstal van hun koeien hadden gemeld, besteedde de politie daar toen geen aandacht aan. Het ontvreemden van koeien komt vaker voor in dit gebied en er staan zware straffen op. ‘Maandag 7 mei jl werd een van mijn paarden gestolen. Ik meldde dit aan de politie-eenheid en nog steeds wacht ik op een onderzoek,’ zegt Alfonso Chaviano, beter bekend als Chichi, die er aan toe voegt dat een paard in Cuba meer dan 1.000 dollar kan opbrengen.

De bloem van de moringaboom

Modelbedrijf
De coöperatie Fernando García Rosales is meer dan 400 ha groot, behoort aan het Nationaal Bedrijf voor de Bescherming van Flora en Fauna, dat door commandant García Frías wordt geleid. Ze beschikt over allerlei faciliteiten en wijdt zich met name aan de teelt van suiker en moringa (boomsoort met medicinale mogelijkheden) maar deze coöperatie legt zich vooral toe op veeteelt. Osiris, een van de dorpsbewoners die niet wil dat zijn naam wordt gepubliceerd, sprak ooit met de administrateur van de landerij, Miguel Vale: ‘Hij nam me mee voor een ritje in zijn eigen jeep en vertelde over zijn vele reizen naar Mexico en Brazilië, die vooral waren bedoeld om volbloed vee aan te kopen.’ Cubaanse burgers hebben verder geen mogelijkheden om deze investeringen en hun mogelijke winstgevendheid te controleren want alles gebeurt met instemming van Fidel Castro persoonlijk, die in januari het landgoed nog bezocht. Volgens landbouwdeskundigen levert zo’n gestolen beest 1.300 dollar op. Volgens functionarissen gaat het om volbloeddieren, die tussen de 350 en 450 kilo wegen. Tot nu toe is er geen enkele verdachte aangehouden.

Bron
* Yaremis Flores is medewerker van het weblog Jurisconsulto en schenkt aandacht aan de politiek-juridische aspecten van de Cubaanse samenleving. Jurisconsulto wil de Cubanen bewust maken van hun fundamentele rechten. Redacteur van Jurisconsulto de Cuba is Laritza Diversent, een onafhankelijk advocate die wil dat de Cubaan zijn rechten kent en zich kan verdedigen tegen de absolutie macht van de socialistische machthebbers.