Kleine zelfstandigen vleugellam

cuentapropistas-vleugellam-garincha

De nieuwe maatregelen van president Raúl Castro maken de kleine zelfstandigen/cuentapropistas vleugellam en schaden de Cubaanse economie. Cartoon: Garrincha

 

De jeugd corrumperen………………….

Machado Ventura: 'De enige reden waarom ze ons gratis internet willen geven, is ons jeugd corrumperen.' Raul Castro: 'Goed gezegd.' De Communistische Partij is de enige die dat mag doen

Machado Ventura: ‘De enige reden waarom ze ons gratis internet willen geven, is om onze jeugd te corrumperen.’
Raúl Castro: ‘Goed gezegd.’  ‘De Communistische Partij is de enige die dat mag doen”.’
Cartoon: Garrincha

Naar aanleiding van uitspraken van de Cubaanse vice-president Machado Ventura over de gevaren van internet en andere sociale media. Zie ook deze Cubaweblog van 11 juli 2015: Tweede man van de partij waarschuwt jeugd voor consumentisme.

Crisis Venezuela kan Cuba hard treffen

Vanwege de voortdurende chaos in Venezuela, hangt een stabiele economische toekomst voor Cuba aan een zijden draadje. Zelfs als president Maduro de gewelddadige confrontaties en de 57% inflatie jaarlijks, zou overleven, is de voortzetting van de hulp aan Cuba twijfelachtig. Dat is de conclusie van Silvana Ordonez van de News Associate.

Weg met de Cubanen!  Beeld in de straten van Caracas

Weg met de Cubanen! Beeld in de straten van Caracas

In de afgelopen 10 jaar voorzag Venezuela voor 60% in de vraag naar olie van Cuba. In ruil daarvoor zond Cuba 30.000 artsen naar Venezuela, aldus Pavel Vidal, een voormalige medewerker van de Cubaanse Centrale Bank en nu hoogleraar aan de Universidad Javeriana in Cali, Colombia. Veertig procent van de Cubaanse handel oftewel 18% van het Bruto Nationaal Product gaat naar Venezuela. Als Venezuela Cuba loslaat kan dit een schade aan Cuba’s economie opleveren, aldus Vidal, van 4 tot 7,7%. ‘Cuba is afhankelijk van de politieke ontwikkelingen in Venezuela, en juist nu is Venezuela onvoorspelbaar,’zegt deze. Cuba is zich zeer bewust van de eigen kwetsbaarheid en het is niet de eerste keer, signaleert Vidal, dat het eiland met een dergelijke situatie wordt geconfronteerd. Denk aan de val van het Sovjetrijk in de jaren negentig toen de Cubaanse economie met 35% inkromp. De Sovjet Unie was de belangrijkste bondgenoot maar ook de grootste subsidiegever, die borg stond voor 28% van de Cubaanse economie.

Geringer vermogen tot aanpassen
Wie naar de cijfers kijkt, kan concluderen dat de gevolgen op de Cubaanse economie van een mogelijk verlies van Venezolaanse steun, veel minder groot zijn dan toen, maar daarmee wordt de pijn van het lijden niet verzacht. De gevolgen kunnen alsnog desastreus zijn voor de Cubaanse economie die nog in een herstelfase verkeert en niet klaar is voor een nieuwe opdonder. Volgens Vidal kan het land in een recessie terechtkomen: ‘Vandaag verkeert de Cubaanse economie in een slechtere conditie om aanpassingen ten gevolge van zo’n schok te overleven. Het zal ook veel gecompliceerde worden om deze te managen.’

venezuela-cuba1Sneller hervormen
‘Het zou een economische ramp zijn,’ zegt Jorge R. Piñon, interim directeur van het Center for International & Environmental Policy aan de universiteit van Texas, die eraan toevoegt dat Cuba zou terugvallen tot post-Sovjettijden. ‘Cuba heeft nu al zijn eieren in één mandje gelegd. Vroeger was dat het mandje van Rusland, nu is dat van Venezuela.’ Daar is de Cubaanse econoom en journalist Roberto Alvarez Quiñones het mee eens. Zonder de Venezolaanse olie en de subsidies ‘worden de industriële productie, de handel, het transport, de landbouw en de complete economie dramatisch getroffen. De middeleeuwse nachten uit de jaren negentig kunnen terugkeren met apagones (elektriciteitsonderbrekingen) tot 14 uur in bepaalde regio’s,’ schrijft Alvarez Quiñones in Diario de Cuba. Maar er zit, op langere termijn, ook een positieve kant aan het verhaal. Als Venezuela breekt met Cuba kan president Raúl Castro gedwongen worden de economische hervormingen te versnellen en de deur te openen voor meer buitenlands kapitaal. ‘Zij zijn zich bewust wat er kan gebeuren als Venezuela verdwijnt en dat ze hun model versneld moeten invoeren’, zegt Piñon, een Latijns-Amerikaanse analist uit de olie-industrie. Volgende maand zal de Nationale Assemblee in Havana de nieuwe wet op buitenlandse investeringen bespreken. De bedoeling is dat Cuba opener en flexibeler met buitenlands kapitaal kan omgaan. ‘Cuba is klaar voor de eventuele opheffing van het Amerikaans embargo,’ zegt Piñon die zegt dat iedereen zich klaar maakt voor de periode na het embargo.

De Braziliaanse president Dilma Rousseff bij een bezoek aan cuba in 2012

De Braziliaanse president Dilma Rousseff bij een bezoek aan Cuba in 2012

Brazilië helpt
Brazilië wordt een steeds belangrijker partner voor Cuba. Het land versterkte zijn relaties met het eiland door de betrokkenheid bij de aanleg van het haven- en containerproject van Mariel, een investering van bijna één miljard, dat bijna geheel door Brazilië wordt gefinancierd. Cuba is inmiddels begonnen met de inzet van Cubaanse artsen in Brazilië omdat het land een tekort heeft aan gezondheidswerkers. ‘Brazilië gokt op de potentiële kracht van het havenproject van Mariel dat ook handel en verkeer tussen de VS en Cuba kan stimuleren,’ aldus Julia E. Sweig, specialiste voor Latjns Amerikaanse studies bij de Raad voor Buitenlandse relaties/  Council on Foreign Relations. Sweig: ‘Het is een pragmatisch en strategisch plan van Brazilië zijn investeringen en de politieke en economische aanwezigheid in Cuba te versterken omdat daar mogelijkheden liggen,’ aldus Sweig. ‘Het is een gok omdat we niet weten hoe de nieuwe wet voor buitenlandse investeringen er uit komt te zien. Dat wordt een belangrijke graadmeter voor de mogelijkheden die ontstaan in Cuba, niet alleen voor Brazilië maar ook voor andere landen.’

Cartoon van Garrincha over het zwijgen van de OAS/OAE ‘Oh, nee, ik kan niet spreken over de situatie in Venezuela want ik ben een jong en onschuldig meisje, dat over niemand iets kwaads wil zeggen.’ Op 21 maart was de Venezolaanse oppositieleider Maria Corina Machado uitgenodigd om te spreken tijdens een bijeenkomst van de Organisatie van Amerikaanse Staten (OAS). Panama had haar hiertoe uitgenodigd. De oppositie in Venezuela bekritiseert al enige tijd het voortdurende stilzwijgen van de OAS over het geweld in Caracas. Na druk van Venezuela en bondgenoten werd kreeg de bijeenkomst het karakter van een particuliere vergadering waar geen publiek en pers bij aanwezig mochten zijn. Venezuela kreeg hiervoor de steun van Brazilië Nicaragua, Uruguay, El Salvador, Argentinie, Bolivia en de landen van de CARICOM, waaronder Suriname.  Canada, Chili, Colombia, Mexico, Paraguay, Peru, Costa Rica, Guatemala en Honduras waren voorstanders van een openbare zitting met de opposanten uit Venezuela.

Cartoon van Garrincha over het zwijgen van de OAS/OAE:
‘Oh, nee, ik kan niet spreken over de situatie in Venezuela want ik ben een jong en onschuldig meisje, dat over niemand iets kwaads wil zeggen.’
Op 21 maart was de Venezolaanse oppositieleider Maria Corina Machado door lid-organisatie Panama uitgenodigd om te spreken tijdens een bijeenkomst van de Organisatie van Amerikaanse Staten (OAS). De oppositie in Venezuela bekritiseert al enige tijd het voortdurende stilzwijgen van de OAS over het geweld in Caracas. Na druk van Venezuela en bondgenoten kreeg de bijeenkomst het karakter van een particuliere vergadering waar geen publiek en pers bij aanwezig mochten zijn. Venezuela kreeg hiervoor de steun van Brazilië, Nicaragua, Uruguay, El Salvador, Argentinie, Bolivia en de landen van de CARICOM, waaronder Suriname. Canada, Chili, Colombia, Mexico, Paraguay, Peru, Costa Rica, Guatemala en Honduras waren voorstanders van een openbare zitting met de opposante uit Venezuela.

Sneller betere relatie met VS?
Maar kan nieuwe wetgeving de weg banen voor een andere relatie tussen Cuba en de VS? ‘Ik ben daar sceptisch over,’ zegt Sweig. ‘Het zal niet leiden tot gigantische veranderingen in de politiek van Washington tegenover Cuba totdat men in staat blijkt de tegenstanders van veranderingen in het Amerikaans Congres te marginaliseren.’ Maar Piñon is optimistischer: ‘Ik denk dat het embargo binnen vijf jaar is opgeheven. Wat de katalysator gaat worden, weet ik niet. Een economisch of een politiek feit? Ik denk een combinatie van beiden.’ Maar anderen zeggen dat het politiek systeem in Cuba een grotere rol in de besluitvorming zal spelen dan mogelijke vooruitgang op economisch gebied.

Helms-Burtonwet
‘De Helms-Burtonwet stelt dat Cuba zijn politiek systeem dient te veranderen en niet dat het opener moet zijn door een nieuwe wet op de buitenlandse investeringen. De wet spreekt over een mogelijk vrij en democratische Cuba,’ zegt Jaime Suchlicki, hoofd van het  Institute for Cuba and Cuban American Studies aan de Universiteit van Miami. The Helms-Burton Act uit 1966 versterkte juist het Amerikaanse embargo tegen Cuba en zocht naar de mogelijkheid de druk op Castro op te voeren zodat een transitie naar democratie mogelijk werd. De wet eist zelfs het aftreden van Raúl en Fidel Castro en de vrijlating van alle politieke gevangenen. ’Suchlicki wijst nog op een bijkomend punt: ‘Cuba is een bondgenoot van Iran en Rusland…………….Cuba is geen vriend van de VS.’

Bron
* Silvana Ordonez van de News Associate, 18 april 2014

Cubaanse rantsoenering met ‘libreta’ bestaat 50 jaar

Gisteren was het vijftig jaar geleden dat de Cubaanse regering de rantsoenering van levensmiddelen invoerde. Op 12 juli 1963 openden honderden winkels of bodega’s voor  het eerst de deuren voor elke Cubaan met een bonnenboekje of libreta.

rantsoeneringsboekjeVolgens president Raúl Castro is dit systeem van voedselbonnen ‘paternalistisch, irrationeel en onhoudbaar.’ Het kost de Cubaanse staat ongeveer 1 miljard euro. Voor veel Cubanen is deze libreta echter nog een kwestie van overleven alhoewel men er steeds minder voor kan krijgen; wat rijst, brood, tomatenpuree, eieren en suiker en melk. Maar aardappelen, kikkererwten, sigaren, tabak, zeep en tandpasta zitten niet meer in het bonnenboekje en moeten op de vrije markt tegen hogere prijzen worden aangekocht. Maar voor Cubanen die geen beroep kunnen doen op de dollars van hun uitgeweken vrienden en familieleden in de VS, is dat geen oplossing.

Raul tegen een oude Cubaanse:

Het aarzelende beleid van Raúl met de rantsoenering. vastgelegd in een cartoon van Garrincha. Raúl tegen een een oude Cubaanse: ‘Ik zeg niet dat ik het doe maar als ik zou willen, gebeurt het en moet je rekening houden met de afschaffing van de rantsoenering.’

De afschaffing  van de libreta  is dan ook een kwestie die regelmatig op partijbijeenkomsten aan de orde wordt gesteld, maar president Raúl Castro heeft nog geen knopen doorgehakt omdat ‘het ingewikkeld is vast te stellen onder welke voorwaarden dat dan moet geschieden,’ aldus de Cubaanse leider. (zie cartoon hier naast)

Link
*  The Miami Herald over het 50-jarig bestaan van de rantsoenering.
Kort straatinterview
over de libreta, 2 minuten.