Voorbehoud Cubaanse strijdkrachten homo’s

Het Cubaanse parlement / Asamblea Nacional del Poder Popular dat in juni jongstleden bijeenkwam, debatteerde o.a. over drugs, internetgebruik, de productie van speelgoed en particulier ondernemerschap. Hoewel de officiële media erover zwegen werd in één werkgroep ook gesproken over de positie van homoseksuelen in militaire dienst. De details werden gisteren geopenbaard dankzij de officialistische journalist Francisco Rodríguez Cruz, beter bekend als Paquito el de Cuba. Hij beschikte over de geluidsopnamen. Hij vroeg zich na beluistering af wat nu belangrijker was: het feit dat een volksvertegenwoordiger vragen stelde over homoseksuelen in militaire dienst of dat een brigadier-generaal deze vragen beantwoordde zonder overigens maar één keer het woord ‘homoseksueel’ uit te spreken.

soldaten-marsOp 10 juni 2017 stelde een van de volksvertegenwoordigers Joaquín Lázaro Cruz Martín, tijdens een bijeenkomst van de werkgroep over de nationale defensie de vraag ‘wat het beleid moet zijn voor jonge homoseksuelen en biseksuelen in militaire dienst.’ Hij kreeg antwoord van de voorzitter van de werkgroep, brigadegeneraal Juan Rafael Ruiz Pérez. Deze slaagde erin antwoord te geven zonder ook maar eenmaal het woord homoseksueel te gebruiken. Ruiz Pérez legde uit dat als deze persoon zich om wat voor reden niet in staat achtte, zijn dienstplicht te vervullen, hij zichzelf uitsloot. Voor jongeren die juist wel in militaire dienst willen bestaan er ‘alternatieve vormen.’  Zo iemand zou verpleger, medewerker in een ziekenhuis, inclusief militaire hospitalen, kunnen worden, aldus brigadegeneraal Pérez die vaststelde dat dit ‘tegemoetkomt aan de uitoefening van de dienstplicht, overeenkomt met de Wet en in overeenstemming met het Vaderland’ en ‘in deze situatie is dat gepaster’, een voorzichtige verwijzing naar de seksuele oriëntatie van de recruut.

Taboewoord
In de geluidsopname laat de brigadegeneraal regelmatige lange pauzes vallen en voorkomt keer op keer dat het taboewoord homoseksueel valt. Hij wijst ook op de specifieke situatie in militaire dienst en spreekt over ‘barakken met 80 man die allemaal een andere voorkeur hebben.’ Wanneer pas na intreding in militaire dienst, de seksuele oriëntatie wordt ontdekt, verandert de situatie en kan de rekruut uit militaire dienst worden ontslagen, alternatieve dienst volgen of naar huis worden gestuurd. ‘Het moet duidelijk zijn dat niemand om deze reden wordt uitgesloten van het recht zich voor te bereiden op de verdediging van zijn vaderland,’ aldus Ruiz.

soldaten-toortsen-nacht-van-de

Havana: Nacht van de Toortsen op 27 januari, een dag voor de geboortedag van José Martí

Discriminatoir
Volgens de journalist Francisco Rodríguez Cruz / Paquito el de Cuba die de geluidsopnamen beluisterde, zijn de antwoorden van de brigadegeneraal vaag en blijven veel vragen onbeantwoord. Het huidige beleid heeft ‘duidelijk discriminatoire trekken’, niet alleen over de plaats van homoseksuele rekruten, maar ook over ‘de rechten van homoseksuelen soldaten die hogere functies ambiëren of deze al bezitten.’ In Cuba is de officiële strijd voor LHBTI-rechten in handen van Mariela Castro Espín, de dochter van de president van het land, die tot nu toe het heikele thema over het Cubaanse leger en homoseksualiteit vermeed.

Bron
* Diario de Cuba, 9 augustus 2017
Link
* De transciptie van de geluidsopnamen van de Werkgroep Nationale Defensie

Advertenties

Minister van Binnenlandse Zaken: geen homo’s bij politie

De Cubaanse Minister van Binnenlandse Zaken, Abelardo Colomé Ibarra, heeft volgens een politie-official in Havana, duidelijk gemaakt dat de Cubaanse politie geen homo’s binnen haar gelederen of op haar ministerie zal accepteren. De official maakte dit duidelijk aan een groepje jongeren, dat bijeenkwam  op de hoek van 23 en de Malecon, een bekende plek in de hoofdstad waar veel gays hun tijd doorbrengen. Dat schrijft Leannes Imbert, voorzitter van de alternatieve homobeweging in Cuba, op de website Cubanet.

De politie-official Yuri (identiteitsnummer 06146), zei gehoord te hebben dat Mariela Castro ontkende dat er sprake was van homofobie binnen de leiding van dit ministerie. Desondanks deed minister Ibarra deze order uitgaan. ‘Wij accepteren binnen onze kringen geen politie-agenten die met andere mannen slapen,’ aldus Yuri. Op de afgelopen conferentie van de Cubaanse Communistische Partij, zei president Raul Castro dat men alle vormen van discriminatie, waaronder die van de seksuele orientatie en identiteit, zou bestrijden. Ook zijn dochter Mariela Castro, directeur van het Centro Nacional de Educación Sexual (CENESEX), heeft herhaaldeijk gewezen op de positieve effecten van de voorlichtingsactivteiten van dit instituut onder politie-agenten om zo agressie van de politietegen homo’s te bestrijden.

Vervolging
Minister Abelardo Colomé Ibarra behoort tot de oud-gedienden van de revolutie en vocht aan de zijde van Fidel, Raul, Camilo en Che. Hij speelde een belangrijke rol in de opbouw van de Cubaanse geheime diensten en de politieke politie. Hij was in die functie betrokken bij de vervolging van homoseksuelen en anderen die ‘afweken’ in de eerste jaren van de Cubaanse Revolutie. Voor hen werden strafkampen ingericht, de zogeheten Unidades Militares de Ayuda a la Producción (UMAP).

Bron
* Website Cubanet

Castro’s dochter Mariela en bekende blogger Yoani botsen via Twitter

De controversiële dochter van Raúl Castro, Mariela, die enkele weken geleden nog een bezoek aan Nederland bracht, heeft zich nu ook op Twitter begeven. En net als destijds in Amsterdam – waar ze enkele gevoelige vragen weigerde te beantwoorden – heeft ze ook nu moeite met kritiek. Bv. met de Tweet  van de dissidente blogger Yoani Sánchez. Zij noemt haar en collega-dissidenten in een Tweet zelfs ‘minderwaardige parasieten.’

De Tweet is waarschijnlijk de eerste rechtstreekse uitwisseling van contact tussen dissidenten en een familielid van de Castro’s na jaren van animositeit. Sánchez is, in en buiten Cuba, bekend geworden door haar blog Generación Y. Zij gaf maandag de aftrap voor het Twitterdispuut toen ze Mariela Castro welkom heette in de wereld van ‘pluraliteit van Twitter waar men mij níet het zwijgen op kan leggen, mij níet kan verbieden te reizen of de toegang te versperren.’  (…) ‘Wanneer zullen wij Cubanen in staat zijn uit de kast te komen?’ vraagt ze Mariela, die zich inzet voor de rechten van gays, lesbo’s en transgenders. Mariela is directeur van Cenesex, het bureau van seksuele hervorming in Cuba. ‘Tolerantie is totaal of ze is niet,´twittert Yoani.’

Mariela: ‘Minderwaardige parasieten’
Castro (49), reageert koel met de opmerking: ‘Uw focus van tolerantie reproduceert de oude machtsverhoudingen,’ . Ze krijgt vervolgens nog enkele tweets van dissidenten. ‘Wat kunnen we van jou verwachten, Mariela als je probeert de gays in Cuba probeert te manipuleren?,  twittert de homoactivist Ignacio Estrada. Hij is de echtgenoot van de transseksueel Wendy Ieriepa die door Mariela gedwongen werd haar werk bij Cenesex te beëindigen omdat ze met een dissident trouwde. Dan valt Mariela uit: ‘Verachtelijke parasieten; ontvingen jullie opdracht om mij vragen en opmerkingen voor te leggen,  die allemaal identiek zijn? Wees creatief!’, schrijft ze in een verwijzing naar de officiële opvatting van de Cubaanse machthebbers dat dissidenten werkzaam zijn voor de aartsvijand van Cuba, namelijk de VS. Mariela Castro is waarschijnlijk de eerste in de familie Castro die direct en publiekelijk reageert via Twitter; haar oom Fidel (85) en haar vader Raúl hebben ook twitteraccounts, maar die bevatten slechts officiële teksten of verwijzingen ernaar.

Reactie Yoani
De blogger Yoani Sánchez reageert op de website van BBC Mundo. ‘Bij Twitter leest niemand elkaar de les. Presidenten presenteren er niet hun boodschappen aan de burgers en bekende persoonlijkheden doen dit ook niet aan minder bekenden. Allen leren we van elkaar,’ aldus Sánchez die opmerkt dat een dergelijk debat dat zich nu op Twitter afspeelt ondenkbaar is in de Cubaanse publieke ruimte.’(…) “Hoe dan ook, de vragen die ik stelde kwamen voort uit respect zoals ik altijd respect heb getoond tegenover haar (Mariela Castro) en dat blijft zo tot we ooit een keer oog in oog met elkaar debatteren’. Sánchez wijst er nog op dat zij tot nu toe geen toegang krijgt tot de conferenties van Cenesex vanwege mogelijke ongemakkelijke vragen van haar kant.

Cartoonist Garincha over het bezoek van Mariela aan de Amsterdamse Wallen en de ´frisse plannen´ waarmee ze thuiskomt en voorhoudt aan de mannen en vrouwen die zich ophouden aan de Malecón in Havana

Herziene versie van Wallenbezoek
Na haar botsing met Sánchez, postte Mariela vandaag een link naar een nieuw interview met haar over haar bezoek aan Nederland waar ze o.a. een bezoek bracht aan het Wallengebied in Amsterdam. Bij Cubanen – o.a. in Nederland – leidde een van haar uitspraken in dat interview tot grote ergernis. Mariela constateert dat er op Cuba vrouwen zijn die zich prostitueren om de aanleg van hun bad en toilet te kunnen bekostigen.’ Attent gemaakt op deze kritiek, twittert Mariela dat er ‘als altijd met haar commentaren wordt gemanipuleerd.’ Vervolgens beschuldigt zij Radio Nederland Wereldomroep ervan haar gesprek met Mariska Majoor, belangenbehartiger van Amsterdam prostituees, stiekem te hebben opgenomen en te hebben uitgezonden. Cenesex plaatste vandaag een zelfgemaakt interview, waarin Mariela op een geheel andere manier terugkijkt op haar bezoek aan de Wallen dan een twee weken geleden. Zo blijkt ze plotseling een aanhanger van de Zweedse aanpak van de prostitutie .(zie de beide interviews hieronder)

Bron: Jeff Franks, Reuters, 8 november 2011

Linken
Twitter MarielaTwitter Yoani
Mariela twee weken geleden bij Radio Nederland Wereldomroep, 4 minuten
Mariela maakte deze week een eigen videoverslag, 6 minuten
BBC Mundo over het Twitterdebat, 9 november 2011