Onafhankelijke kandidaten gemeenteraden gedwarsboomd

Hoewel de gemeenteraadsverkiezingen vanwege de orkaan Irma zijn uitgesteld tot 26 november, gaat de kandidaatstelling gewoon door. Onafhankelijke kandidaten die pleiten voor vrije en pluriforme verkiezingen, worden systematisch tegengewerkt, aldus Manuel Cuesta Morúa, voorman van het Platform #Otro18. Het overkwam o.a. de kandidaat Yusniel Pupo Carralero. Hij werd door leden van de staatsveiligheidsdienst ontvoerd toen hij in de gemeente San Juan y Martínez in Pinar del Rio op weg was naar een vergadering waar kandidaten werden voorgedragen. Aimara Peña (27), een onafhankelijke  kandidaat in Sancti Spiritus, heeft tot nu toe minder tegenwerking ervaren, maar militanten van de communistische partij zijn al een roddelcampagne tegen haar begonnen. Stemmen over de kandidaten gebeurt bij handopsteken; een ernstig nadeel voor de onafhankelijke kandidaten.

verkiezingen-Yusniel-Carralero-Pinar

Yusniel Carralero in Pinar del Río

Pupo Carralero besloot zich enkele maanden geleden kandidaat te stellen als volksvertegenwoordiger om ‘te werken in het belang van de bevolking en te proberen oplossingen te vinden.’ Hij wordt in zijn wijk al langer aangeklampt als er problemen zijn en stond al vaker tegenover de officiële volksvertegenwoordiger van de Poder Popular. Toen hij vorige week woensdag naar de vergadering zou gaan die bij de staatswinkel La Estrella zou worden gehouden, ‘werd ik aangehouden en in een groenkleurige auto gestopt met een nummerbord van een particulier. Twee uur lang reed men mij rond en na afloop werd ik uit de auto geduwd, ongeveer 14 kilometer verwijderd van de stad, bij Punta de Carta’.

Reputatie schaden
Al enkele weken eerder had Carralero gehoord dat er een bijeenkomst had plaatsgevonden, georganiseerd door kapitein Ayala van de geheime dienst met enkele leden van de Comités ter Verdediging van de Revolutie, gepensioneerde legerofficieren en militanten van de communistische partij bedoeld om zijn kandidatuur in een kwaad daglicht te stellen. O.a. werd verteld dat Carralero actief was in een oppositionele boerengroepering.

Tegen de kieswet
Volgens Manuel Cuesta Morúa van het Platform #Otro18 zijn dergelijke activiteiten in strijd met de Cubaanse kieswet: ‘De regering lijkt vastbesloten te voorkomen dat het de burgers zijn die tijdens vrije verkiezingen hun kandidaten kiezen’. Tijdens de vergadering waar Pupo Carralero door de ontvoering van de geheime dienst, niet kon aanwezig zijn, probeerde een buurman Rodolfo Pérez Mena ‘andere aanwezigen te bewegen Carralero als kandidaat voor te dragen’, maar een politieagent uit de wijk ‘intimideerde hem en beviel hem zijn mond te houden’. Sinds dit incident zijn er buren die de activist op straat niet meer groeten. ‘Zelfs mijn familie heeft angst. Soms wordt het leven in de buurt door bedreigingen gecompliceerd, maar men moet de strijd voortzetten’, aldus Carralero.

verkiezingen-Aimara-Pena-espirituana-presentara-elecciones

Aimara Pena in Sancti Spiritus

Jeugdige tegenkandidaat
In de wijk Las Tozas (Sancti Spíritus) wil Aimara Peña (27) zich kandidaat stellen. Zij behaalde al op haar 16e een onderwijsbevoegdheid maar werd in het laatste semester van de pedagogische opleiding van school verwijderd vanwege haar politiek activisme. Tijdens de kandidaatstellingsvergadering moet zij worden voorgedragen door de 2.000 bewoners van Las Tozas, waar zij samen met haar man en twee zonen van vier en negen jaar woont. Zij kent de noden in de buurt waar de laatste bus naar de provinciehoofdstad Sancti Spiritus om 6 uur vertrekt en waar geen particulier vervoer is. ‘Ik wilde altijd al Delegada/Afgevaardigde  worden om aan te tonen dat het werk dat we deden als activisten compleet legaal is.’ Zij bekritiseert het geringe politiek gewicht van de gemeenteraad die tot nu toe door de regering wordt gebruikt als een kanaal om informatie door te geven, maar zou moeten functioneren als ‘kanaal om de regering te informeren over wat de bevolking wil.’ Tot nu toe heeft zij nog geen last van dreigementen of bezoeken van partijfunctionarissen aan huis, maar ze heeft wel aanwijzingen dat afdelingen van de partij negatieve geruchten over haar kandidaatstelling verspreiden en over haar persoon. De benoeming van kandidaten vindt niet schriftelijk plaats maar bij handopsteken en de angst voor negatieve gevolgen is groot ‘want het kan gevolgen hebben voor je gezin, maar mijn ouders en mijn man steunen me,’ aldus Asmara Peña. Wanneer zij eenmaal een meerderheid bij handopsteken verkrijgt, verschijnt de naam van Peña op een kieslijst en vervolgens op het stembiljet. Uiteindelijk beslissen de 754 stemgerechtigde kiezers van het kiesdistrict 23 van Las Tozas.

Bronnen
* Diario de Cuba, 20 september 2017
* 14ymedio, 16 september 2017

Advertenties

Cubaans verkiezingsproces begonnen

In geheel Cuba komen burgers de gehele maand september bijeen om kandidaten voor te dragen voor de komende gemeenteraadsverkiezingen, die op 22 oktober plaatsvinden. Cubaanse media zeggen dat door 12.515 districten kandidaten zullen worden voorgedragen voor deze gemeenteraadsverkiezingen. Elke vijf jaar vinden in Cuba verkiezingen plaats.

verkiezingen-2017-schema

Het verkiezingsproces door de website Cubadebate in beeld gebracht

Daarna zullen in de tweede fase de kandidaten worden geselecteerd voor de verkiezingen van de leden van de provinciale assemblee en het parlement, de Nationale Assemblee. De commissie die de kandidaten selecteert bestaat uit leden van de zogeheten massaorganisaties, zoals de vakbond CTC, de vrouwenbond FMC, de studentenbond FEUU en de wijkcomités CDR. Wanneer de verkiezingen voor de provinciale assemblees en de nationale assemblee plaatsvinden is nog niet bekend.

Opvolging Raúl
Wel is duidelijk dat de leden van de Nationale Assemblee in februari de leden kiezen van de Staatsraad waaronder de nieuwe president, de opvolger van Raúl Castro. Castro heeft eerder gezegd dat hij het voorzitterschap tegen die datum zal neerleggen, maar dat hij naar verwachting hoofd van de Cubaanse Communistische Partij zal blijven. Zijn invloed en macht blijven dan ook groot. De nieuwe president van Cuba is naar verwachting de 57-jarige en huidige eerste vicepresident Miguel Diaz-Canel.

Protest
Een coalitie van oppositiegroepen verwacht dat 170 personen zich kandidaat zullen stellen als alternatief voor de voorgedragen kandidaten van de partij en de massaorganisaties.

Bronnen
* Cubadebate, persbureau AP, 5 september 2017

Link
* De officiële website Cubadebate (Spaanstalig) gaat dieper in op de details van de Cubaanse verkiezingen. Het schema hiernaast is ook afkomstig van deze website.

Geen opposanten in Cubaanse gemeenteraden

Bij de gemeenteraadsverkiezingen van zondag jl. brachten 88,3% van de 8 miljoen stemgerechtigden hun stem uit. Dat waren 6% stemmen minder dan in 2012. Bijna 5% van de stemmen bleek ongeldig en 4,54 % was blanco. Volgens de stemcommissie ligt de oorzaak van de daling aan de buitenlandse bezoeken van veel Cubanen. De twee enige kandidaten van de oppositie die deelnamen, Hildebrando Chaviano en Yuniel López kregen respectievelijk 138 en 233 stemmen en werden niet verkozen.

Hildebrando Chaviano en zijn vrouw

Hildebrando Chaviano en zijn vrouw

Alina Balseiro, voorzitter van de Kiescommissie, maakte gisteren bekend dat 57,5 miljoen Cubanen hun stem uitbrachten en dat 11.425 personen een zetel in de gemeenteraad behaalden. 27.379 kandidaten waren door bewoners van wijken en buurten voor deze verkiezingen voorgedragen. De twee leden van de oppositie erkenden gisteren hun nederlaag. De 65-jarige jurist Hildebrando Chaviano (65), lid van de onafhankelijke advocatengroep Corriente Agramontista en Yuniel López (26), lid van Partido Cuba Independiente y Democrática/ Partij voor een Onafhankelijk en Democratisch Cuba, behaalden resp.138 en 233 stemmen. Chaviano liet drie kandidaten achter zich met minder stemmen. Chaviano werd tweede; in zijn wijk kreeg de winnaar 576 stemmen.

Tegen systeem
Volgens Chaviano is het tellen van de stemmen eerlijk verlopen. ‘De mensen willen geen verandering. Maar hoe dan ook, was onze kandidatuur een succes. Men heeft ons leren kennen.’ En hij voegt eraan toe: ‘De bevolking is er niet klaar voor, er is veel gebrek aan kennis en er is verwarring gezaaid,’ aldus de kandidaat van de gemeente Plaza de la Revolución. Nadat de uitslag bekend werd, werd Chaviano doelwit van een georganiseerde haatdemonstratie door sympathisanten van het regime.

Yusniel López

Yusniel López

De jongen informaticus López in de gemeente Arroyo Naranjo zei dat de strijd moeilijk was want ‘we moesten concurreren met het hele systeem en zijn manipulaties en campagnes. Mensen in mijn buurt kregen bezoek thuis en hen werd aangeraden niet op mij te stemmen.’ Zijn buren feliciteerden López ondanks de nederlaag terwijl aanhangers van de winnaar Julio César Chaldrán een Cubaanse vlag ontrolden, het volkslied zongen en ‘Viva la Revolución’ en ‘Viva Fidel’ riep. López’ aanhang riep: ‘Yuniel, tranquilo, el pueblo está contigo / Yuniel, rustig maar, het volk is met jou.’

Manipulatie
Voor de verkiezingen bekritiseerden Chaviano en López de manipulatie van hun biografieën. Kandidaten in Cuba mogen geen campagne voeren maar worden op affiches gepresenteerd met foto en een korte biografische schets. Chaviano en López werden gepresenteerd als ‘contrarevolutionairen’, die door het buitenland werden betaald en een gevaar vormden voor de revolutie.

Link
* Youtube: beelden van de enthousiaste steunbetuigingen van de buurtbewoners aan de kandidaat van de oppositie, Yuniel, 1 minuut

* BBC World, 20 april 2015 Two Cuban dissidents concede defeat in local elections

Waarnemers niet gewenst bij gemeenteraadsverkiezingen

De Kiescommissie voor de gemeenteraadsverkiezingen (Asamblea Municipal del Poder Popular) van gisteren, heeft waarnemers van de oppositie verboden het stemproces te controleren. Twee – niet-officiële – waarnemers , Augusto Guerras Márquez en Oswaldo Herrera Hernández, zijn zaterdagavond gevangen genomen. Aan deze gemeenteraadsverkiezingen namen 27.379 kandidaten deel waarvan 2 deel uitmaakten van de oppositie.

gemeenteraad-Colegios-electorales-CubaOp de stemlijsten stonden de namen van twee leden van de oppositie. Tegen de verwachting van de autoriteiten in, was het deze twee leden van de oppositie, Hildelbrando Chaviano (gemeente Plaza de la Revolución in Havana) en Yuniel López O´Farrill (gemeente Arroyo Naranjo), gelukt zich kandidaat te stellen. Zij konden rekenen op steun in hun buurt en werden vervolgens bij hun gemeentelijk kiescomité ontboden. Hen werd medegedeeld dat ze als ‘contrarevolutionairen’ bestempeld zouden worden in de persoonsbeschrijving voor de kandidatenlijst. Yuniel López was gisteren onbereikbaar; zijn woning werd door een politiemacht in de gaten gehouden. Het Cubaanse regime heeft dit jaar ook zelf het fenomeen van ‘waarnemers’ ingesteld die moeten tussenbeide komen bij de benoeming van kandidaten en op de dag van de verkiezingen zelf ‘toezien op ‘de strikte naleving’ van de Kieswet.

Fidel Castro kon zijn stem thuis uitbrengen

Fidel Castro kon zijn stem thuis uitbrengen

Openheid
Diverse internationale media zoals de BBC en El País meldden het afgelopen weekend de deelname  van de twee kandidaten van de oppositie aan de gemeenteraadsverkiezingen en noemden hun deelname ‘historisch’ en een ‘teken van openheid’. De Cubaanse staatsmedia vermeldden dit feit als een bewijs dat het verkiezingsproces in Cuba werkelijk vrij is en geen valse façade waarachter een één-partijsysteem schuil gaat. De lokale zender Radio Habana: ‘De uitzondering vormt de regel en de regel is en zal de overweldigende steun zijn aan het politieke en sociale systeem zijn dat zijn integriteit beschermt.’ (…).’En de uitzondering bevestigt in dit geval ook de democratie van ons verkiezingssysteem. Dat is voor verbetering vatbaar, zoals elk menselijk handelen’.

Nederlaag
Inmiddels zijn de stemmen geteld en hebben de twee oppositieleden – de advocaat Hildelbrando Chaviano en Yuniel López O´Farrill, een activist voor een verboden politieke partij – hun nederlaag erkend. (Zie ook de reportage uit Havana van BBC World, 1 minuut)

Link
* Deze weblog op 31 maart 2015: Contrarevolutionairen die kandidaat zijn bij gemeenteraadsverkiezingen

‘Contra-revolutionairen’ kandidaat bij gemeenteraadsverkiezingen

Tegen de verwachting van de autoriteiten in, lukte het twee leden van de oppositie, Hildelbrando Chaviano (gemeente Plaza de la Revolución in Havana) en Yuniel López O´Farrill (gemeente Arroyo Naranjo), zich kandidaat te stellen voor de gemeenteraadsverkiezingen in Cuba op 19 april aanstaande. Afgelopen zondag werden deze kandidaten, die kunnen rekenen op steun in hun buurt, bij hun gemeentelijk kiescomité ontboden en werd hen gezegd dat ze als ‘contra-revolutionairen’ bestempeld zullen worden op de kandidatenlijst. De kritische internetkrant 14ymedio sprak beide kandidaten. Van dit gesprek volgt hier een samenvatting.

gemeenteraadsverkiezingen-2015-Hildebrando-Chaviano-Yuniel-Lopez-OFarrill

Hildebrando Chaviano (links) en Yuniel Lopez OFarrill

De kandidaten worden met korte biografische teksten voorgesteld en bij Hildebrando Chaviano is vermeld dat hij ontslagen is bij het Ministerie van Binnenlandse Zaken en wordt opgemerkt dat wie op hem stemt ‘voor kleine contrarevolutionaire groepen’ kiest. Tijdens het gesprek met de kiescommissie wees Chaviano erop dat mensen uit de buurt hem hadden verzocht zich kandidaat te stellen. Hij bekritiseert de willekeur van de Commissie die ‘zich verbergt achter het woord Revolutie om excessen te verzwijgen. Als onafhankelijk journalist schreef ik niet tegen de revolutie, maar tegen fouten gemaakt door Fidel Castro, Raúl Castro, Marino Murillo en anderen.‘ Chaviano constateert dat de vervalsing van de feiten in de biografische gegevens leidt tot ‘radicalisering van het electoraat’ en dat dit ‘mijn populariteit vergroot en tot meer steun leidt bij de kiezers die moe zijn van het oude.’

Geld uit het buitenland
Tijdens een tweede bijeenkomst waar Yuniel López O´Farrill zich moest verantwoorden, werd duidelijk dat men allerlei biografische gegevens die hij had geleverd had, waren  weggelaten. Zo werd niet vermeld dat hij een kinderopvangproject in de gemeente leidt. Wel werd vermeld dat hij een contrarevolutionair is en geld uit het buitenland kreeg voor zijn projecten. De kiezers wordt ook voorgehouden dat Yuniel López O´Farrill zich bezighoudt met ‘illegale activiteiten op het gebied van de informatica’. López O´Farrill vroeg de leden van de kiescommissie wat de exacte betekenis is van ‘revolutionair’ en ‘contrarevolutionair’, maar daarop bleven zij het antwoord schuldig. De kandidaat benadrukte dat hij wordt geleid door de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens, die Cuba ondertekende en waarin het recht wordt erkend op het oprichten van politieke partijen, een recht dat jullie schenden,’aldus Yuniel López O´Farrill. Hij noemt de bijeenkomst van zondag een poging om mensen angst aan te jagen, maar hij denkt niet dat zij daarin zullen slagen.

De stembus tijdens eerdere gemeenteraadsverkeizingen

De stembus tijdens eerdere gemeenteraadsverkiezingen

Massa-organisaties
Meer dan 27.300 mensen zijn gekandideerd voor de gemeenteraadsverkiezingen (Asambleas Municipales del Poder Popular) waarvan op 19 april de eerste ronde plaatsvindt. In 168 gemeenten werden vanaf eind februari kandidaten voorgedragen. De enige partij die deelneemt aan deze verkiezingen is de Cubaanse Communistische Partij / Partido Comunista de Cuba (PCC). Kandidaten hoeven niet per se lid van de PCC te zijn, maar moeten wel aangesloten bij een van de massa-organisaties zoals de officiële vakbond, studentenbond, boerenbond of vrouwenbond van het regime. Kandidaten voeren geen campagne, maar de overheid zorgt voor een persoonsbeschrijving van alle kandidaten waaruit gekozen kan worden. Bij de vorige gemeenteraadsverkiezingen in oktober 2012 namen meer dan 8,1 miljoen kiezers, 91,9% van de Cubanen, deel. Een week later op 26 april volgens dan nog de verkiezingen voor de Asamblea Nacional del Poder Popular.

Bron
* 14ymedio, La Habana, 29 maart 2015

Linken
Unanimiteit; vals en schadelijk (1)
Unanimiteit; vals en schadelijk (2)
In de aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen van 25 april 2010 beschreef de toenmalige correspondent van de BBC in Havana, Fernando Ravsberg in boenstaande artikelen het Cubaanse verkiezingssysteem. ‘De partijdiscipline maakt dat eenmaal verkozen volksvertegenwoordigers nooit volop voor de rechten van hun kiezers kunnen opkomen omdat voortdurend het ‘concept van de eenheid’ overheerst. Men wordt immers verwacht de partijlijn te volgen. Ravsberg constateert dat in de 35 jaar dat het Cubaans parlement nu bestaat, nog nooit 1 van de officiële voorstellen door de volksvertegenwoordigers werd afgewezen.’