Kunstenaarsbond uitgesloten van debat over nieuwe grondwet

De officiële kunstenaarsbond Unión de Escritores y Artistas de Cuba, UNEAC, heeft gisteren laten weten niet deel te nemen aan het landelijk debat over de komende nieuwe grondwet. Zij roept de leden op zich aan te sluiten bij de debatten in de wijken en bedrijven. Volgens de Cubaanse autoriteiten hebben 7,3 miljoen mensen aan deze debatten deelgenomen die op 15 november worden afgesloten. In de afgelopen weken hebben leden van de UNEAC geprotesteerd tegen het feit dat de organisatie geen rol mag spelen in het debat over de nieuwe grondwet.

uneac-naamplaatjeDe UNEAC zegt in een verklaring: ‘In tegenstelling tot de volksraadplegingen van de afgelopen jaren, nemen de politieke en massaorganisaties die deel uitmaken van onze civil society, niet als zodanig deel aan dit proces’, aldus een communiqué van de leiding van de UNEAC op de website. In de voorbije weken hebben diverse leden van de UNEAC o.a. via hun Facebook geprotesteerd tegen de weigering deel te nemen aan de besprekingen over een nieuwe grondwet. Onder hen is de hoogleraar Economie, Esteban Morales. Hij schreef vorige week een brief aan de vice-minister van Cultuur, Fernando Rojas, waarin hij o.a. een tweet van de vice-minister bekritiseerde. Vice-minister Rojas zei ‘elke elitaire visie die ons probeert te scheiden van ons volk te verwerpen, evenals onverantwoorde criteria en manipulaties die proberen de vermeende schending van de mensenrechten in Cuba, met name die van intellectuelen, te framen.’  In de verklaring van de UNEAC wordt geconstateerd dat de critici die aandringen op debat binnen de bond ‘de autoriteit en het prestige van UNEAC in twijfel hebben getrokken.’ De bond zegt nooit ‘het debat te hebben ontweken, hoe complex het ook mag zijn’ en altijd ‘de cultuur verbonden aan een Revolutie die ruimte biedt voor authentieke artistieke creaties, te hebben verdedigd’. Ook verwerpt de bond ‘de gewetenloze wijze waarom media betaald door de vijand de debatten proberen te beïnvloeden’. De bond spreekt van ‘gezagsondermijnende projecten die proberen ons te verdelen’ en noemt dit ‘een globale koloniale vloedgolf’.

barnet-miguel-uneac

De voorzitter van de UNEAC, Miguel Barnet, is een getrouwe volgeling van het regime.

Kritiek
Esteban Morales noemt het ‘een gigantische politiek fout’ om de kunstenaarsbond UNEAC geen rol te laten spelen in het debat. De historica Gladys Marel García beschuldigt in een protestbrief president Díaz Canel en de leiding van de partij ervan Miguel Barnet (voorzitter van de UNEAC) opdracht te hebben gegeven te voorkomen dat de UNEAC aan het debat deelneeemt. ‘Hij die dit besluit neemt discrimineert ons en schendt de rechten van de collega’s van de schrijversbond’. Schrijver en journaliste Gisela Arandia Covarrubias schreef ook een brief waarin zij de gang van zaken bekritiseerde. Zij wijst erop dat de UNEAC als ngo ‘evenals andere groepen in de samenleving zoals docenten, artsen, juristen, boeren, arbeiders, wetenschappers, studenten, kleine ondernemers, kerken of huisvrouwen’ dezelfde rechten hebben. Arandia benadrukt dat het hier niet om ‘een voorrecht noch een privilege gaat, maar om het recht van deelname.’

grondwet-tekst-vrouwenVolksraaadpleging
Zodra de volksraadpleging op 15 november is afgerond, worden de voorstellen aangeboden aan de Nationale Commissie voor de Grondwetshervorming. Deze zal een nieuw document opstellen en aanbieden aan de Nationale Assemblee die daarover discussieert en haar goedkeuring zal verlenen. In februari zal dit document tijdens een volksraadpleging aan de Cubaanse burgers ter beoordeling worden voorgelegd.

Bronnen
* Persbureau EFE en de website 14Ymedio, 5 november 2018

Linken
* Commentaar van de site Diario de Cuba: Why are members of the UNEAC being left out of discussions on the new Constitution? 31 oktober 2018
De Open Brief van Esteban Morales aan vice-minister Rojas, 30 oktober 2018

Dissidenten en regeringsdelegatie ontmoeten elkaar op racismeconferentie in Washington

Vrijdag jongstleden ontmoetten Cubaanse activisten tegen raciale discriminatie elkaar in Washington tijdens de grote LASA-Conferentie die daar wordt gehouden. Niet alleen was een delegatie van het officiele Cuba aanwezig zoals voorgaande jaren, maar ook namen dissidenten voor de eerste maal aan deze conferentie over de Afro-Cubaanse aspecten in de Cubaanse cultuur, deel.

zwartecubanenNaast de politieke dissident Manuel Cuesta Morúa (oppositiepartij Arco Progresista) was bijvoorbeeld ook Gisela Arandia, journalist en onderzoekster en lid van de overheidsdelegatie, aanwezig. Morúa noemde de conferentie ‘bijzonder’ en benadrukte het belang van de uitwisseling tussen academici van het hele continent, die nu ook de stem konden horen van een alternatief Cuba. ‘Tot nu toe kon op LASA-congressen slechts het geluid van het officiële Cuba worden beluisterd’.

Manuel Cuesta Morúa (staand) met Rafael Campoamor en Leonardo Calvo tijdens het LASA Congres in Washington, 31 mei 2013.

Manuel Cuesta Morúa (staand) met Rafael Campoamor en Leonardo Calvo tijdens het LASA Congres in Washington, 31 mei 2013

Cuesta Morúa benadrukte dat ondanks de felle debatten tussen leden van de oppositie en die van Cuba’s officiele delegatie de toon van het academisch debat beschaafd bleef. De officiele onderzoeker Gisela Aranda belichtte de marginalisering van de zwarten in het in het revolutionaire Cuba en zei de opvatting van de ook aanwezige dissident Leonardo Calvo over dit betreurde fenomeen, te delen. Een andere dissident Leonardo Calvo behandelde de geschiedenis van de Cubanen met een Afrikaanse achtergrond en Rafael Campoamor de relaties tussen de Afrogemeenschappen in de Amerika’s en de landen van herkomst. Ook de activist Juan Antonio Madrazo, de blogger Orlando Luis Pardo Lazo, Ted Henken, docent sociale netwerken aan het Baruch College van de Universiteit van New York en de Cubaanse historicus Rafael Rojas waren aanwezig op deze conferentie.

logolapolemicaBloggers
Tijdens een andere deelconferentie hield Elaine Díaz, docent aan de Universiteit van Havana en auteur van de weblog La Polémica Digital, een inleiding over de communicatie binnen de sociale netwerken in Cuba. Diaz zei dat er nu een 820 weblogs in Cuba bestaan en bekritiseerde een eerdere uitspraak van Orlando Luis Pardo dat men in de Cubaanse blogosfeer slechts voor of tegen de regering kan zijn. Ook zei ze dat de meerderheid van de Cubaanse bloggers de noodzaak van een grotere toegankelijkheid van het internet wil bediscussiëren. De dialoog tussen de bloggers die voor en die tegen het huidige politiek systeem in Cuba zijn, noemde ze ‘praktisch nul.’

Linken
* De website van LASA
* Gesprek met Manuel Cuesta, 2 minuten
Noot
* LASA ,The Latin American Studies Association, telt 7.000 leden waarvan 45% afkomstig uit de VS en wordt beschouwd als de grootste groepering ter wereld voor individuele personen en instituties die Latijns Amerika bestuderen.