Europees Parlement wil ‘internationaal en onafhankelijk’ onderzoek naar dood van Payá

Het Europees Parlement wil een ‘internationaal en onafhankelijk’ onderzoek naar de dood van Cubaanse dissident Oswaldo Payá, die op 22 juli 2012, samen met de mensenrechtenactivist Harold Cepero het leven verloor bij een verkeersongeval. De Nederlandse stichtingen Glasnost in Cuba en Cuba Futuro willen dat minister Timmermans tijdens zijn aanstaande bezoek aan Cuba deze zaak bij de autoriteiten aan de orde stelt.

op 3 oktober 2003 bood Paya 14.000 handtekeningen aan bij de Poder Popular in Havana

Op 3 oktober 2003 bood Oswaldo Payá 14.000 handtekeningen aan bij de Poder Popular in Havana

Volgens de officiële versie van de Cubaanse autoriteiten werd het ‘verkeersongeval’ veroorzaakt door het onzorgvuldig rijgedrag van de Spaanse chauffeur en Spaanse politicus Angel Carromero. De familie Payá verwerpt deze versie en zegt dat een regeringsauto de auto met de beide mensenrechtenactivisten volgde en vervolgens ramde. Dat zou de reden zijn van de dood van Payá en Cepero.

Onafhankelijk
Het Europees Parlement vraagt de Hoge vertegenwoordiger voor Buitenlandse Zaken en Veiligheidsbeleid, Catherine Ashton, te bevorderen dat de Verenigde Naties het initiatief nemen tot de instelling van een comité dat de oorzaak van de dood van Cepero en Payá onderzoekt. Het verzoek van het Europees Parlement is onderdeel van een verslag dat inmiddels door de leden van het EP is ondertekend. Volgens deze tekst moeten respect voor democratie en mensenrechten een prioriteit zijn in de betrekkingen van de Europese Unie (EU) met buitenlandse partners. Ook wordt zorg uitgesproken over ‘de repressie van journalisten en activisten’ op het eiland en waarschuwt men voor de positie van de gewetensgevangenen in Cuba, die op ‘valse beschuldigingen veroordeeld zijn en in voorlopige hechtenis worden gehouden.’ Oswaldo Payá ontving in 2002 de Sacharovprijs van het Europees Parlement voor de vrijheid van geweten.

telefonoBrief aan minister Timmermans
De stichtingen Glasnost in Cuba en Cuba Futuro vragen minister Timmermans in een brief tijdens ‘uw aanstaande bezoek aan Cuba in gesprek met de Cubaanse autoriteiten het belang van zo’n onafhankelijk onderzoek te benadrukken. Wij zijn, evenals u, voorstanders van engagement mét en tegenstander van een isolement van Cuba opdat een civil society waarin burger- en economische rechten gegarandeerd zijn, meer kansen krijgt. Tegelijkertijd constateren wij dat er weliswaar sprake is van enkele positieve economische veranderingen in Cuba, maar het geweld tegen de oppositie onverminderd voortduurt en de mogelijkheden van dissidente personen en groepen hun kritisch geluid te laten horen, minimaal zijn gebleven. Dat bleek deze week op 10 december opnieuw tijdens de herdenking in Cuba van de 65ste verjaardag van de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens. Opnieuw was er sprake van grof geweld en wreed politieoptreden tegen mensenrechtenactivisten. En opnieuw bleken de Cubaanse autoriteiten intimiderende en gewelddadige acties van burgers tegen leden van vreedzame mensenrechtenactivisten, te gedogen en aan te moedigen. De hervormingsgezinde krachten hebben die publiekelijke steun nog steeds hard nodig.’’

europeseunievlaggenEU stelt besluit over Cuba uit
De Europese Unie heeft besloten pas volgend jaar een definitief besluit te nemen over onderhandelingen met Cuba. Aanvankelijk werd verwacht dat de 27 Ministers van Buitenlandse Zaken op 16 december een mandaat zouden goedkeuren waardoor gesprekken kunnen volgen die leiden tot een bilateraal akkoord met Cuba. Deelnemers aan het overleg spreken over ‘technische vragen’ die nog zouden moeten worden opgelost. De eerste ministersbijeenkomst in 2014 staat gepland voor 20 januari 2014.

Link
* Chauffeur Payá verbreekt stilzwijgen over het auto-ongeluk, Zie deze Cubaweblog, 8 maart  2013

Bijlagen
* Brief aan Minister Timmermans van Cuba Futuro en Glasnost in Cuba, 12 december 2013
* In juli van dit jaar richtten 125 prominente leiders zich tot de VN met het verzoek een onderzoek te verrichten naar de achtergronden van de dood van Payá en Cepero. Onder hen bevonden zich leden van het Europees Parlement, voormalige presidenten, ambassadeurs, dissidenten en mensenrechtenactivisten. Ook bisschop Desmond Tutu was een van de ondertekenaars. 125 Leaders Urge UN paya23072013

Outgames Antwerpen weert Cubaanse presidentsdochter als medevoorzitter mensenrechtenconferentie

Cuba zal niet deelnemen aan de komende Outgames (3 tot 11 augustus) in Antwerpen omdat de dochter van president Raúl Castro, Mariela Castro, niet is geaccepteerd als covoorzitter van de Mensenrechtenconferentie tijdens deze Outgames. Mariela Castro zegt ‘vanwege haar politieke ideeën te worden gediscrimineerd’ en benadrukt dat zij een strijder is voor de insluiting van alle menselijke wezens.’ Zij weigert nu ook de Outgames bij te wonen. In een reactie suggereert zij dat het besluit zou zijn ingegeven door ‘buitenlandse druk uit Nederland of Miami’.

Maria Castro voert de mars tegen homofobie aan op 13 mei jl. in Havana

Maria Castro voert de mars tegen homofobie aan op 11 mei jl. in Havana

Critici zoals de stichting Glasnost in Cuba in Nederland, erkennen haar inzet voor de emancipatie van LHTB’ ers, maar veroordelen het feit dat zij als presidentsdochter haar progressieve standpunten beperkt tot ‘homo’s, lesbo’s en transgenders. Alle anderen die afwijken in Cuba zoals dissidenten, onafhankelijke bloggers en journalisten worden door haar omschreven als ‘minderwaardige parasieten,’ aldus Kees van Kortenhof, woordvoerder van Glasnost in Cuba.

Cuba kent vijf onafhankelijke LGBT-projecten zoals de Observatorio Cubano por los Derechos LGBT, het Plataforma LGBT Cubana, het Proyecto de Integración Comunitario Shui Tuix, het project Arcoíris, stichting Puertas Abiertas / Open Deuren, de Liga Cubana contra el Sida/ Liga tegen Aids. Zij hebben gemeen dat zij zich verzetten tegen de emancipatie die hen door het regime en Mariela Castro wordt opgelegd. Het Cubaanse Ministerie van Justitie weigert deze organisaties te erkennen. Tijdens de Actiedag tegen Homofobie op 11 mei hebben deze groepen gepoogd Mariela Castro een uitnodiging tot een gesprek aan te bieden. Zij kwamen  niet veel verder dan een medewerker van Mariela Castro. De laatste had inmiddels de bijeenkomst verlaten en vertrok in haar  zilverkleurige Peugeot bestuurd door haar man Paolo Tito.

Een beeld van de Actiedag op 11 mei jl. tegen Homofobie georganiseerd door Mariela Castro (in het rood. Cuba kent vijf onafhankelijke LGBT-projecten zoals de Observatorio Cubano por los Derechos LGBT, het Plataforma LGBT Cubana, het Proyecto de Integración Comunitario Shui Tuix, het project Arcoíris, stichting Puertas Abiertas / Open Deuren en de Liga Cubana contra el Sida/ Liga tegen Aids. Zij hebben gemeen dat zij zich verzetten tegen de emancipatie die hen door het regime en Mariela Castro wordt opgelegd. Het Cubaanse Ministerie van Justitie weigert deze organisaties te erkennen. Tijdens de Actiedag tegen Homofobie hebben de 5 groepen geprobeerd Mariela Castro een uitnodiging tot een rondetafelgesprek te overhandigen. Zij kwamen niet veel verder dan een medewerker. Mariela Castro had inmiddels de bijeenkomst verlaten en vertrok in haar zilverkleurige Peugeot bestuurd door haar man Paolo Tito.

Terechte beslissing
Glasnost in Cuba acht de beslissing van Outgames ‘zeer terechtMariela Castro heeft nooit kritiek willen leveren op de jarenlange vervolging van politieke dissidenten in Cuba, een beleid waar haar vader de eerst verantwoordelijke voor is. Het zou een aanfluiting zijn voor de Outgames Mensenrechtenconferentie als zij deze als co-voorzitter zou leiden,’ aldus Van Kortenhof.

400 arrestaties per maand
Glasnost in Cuba wijst op recente rapporten van Amnesty International en Human Rights Watch. In het jaarverslag 2013 van AI wordt aangegeven hoe de Castro-dictatuur politieke oppositie onmogelijk maakt; maandelijks worden 400 kritische Cubanen om die reden voor korte tijd opgepakt. Volgens Human Rights Watch is Cuba ‘het enige land in Latijns-Amerika dat feitelijk elke vorm van politieke dissidentie onderdrukt’.

logopuertas-abiertas-gayblogPolitieke manipulatie
Mariela Castro, directeur van het Centro Nacional de Educación Sexual/ Nationaal Centrum voor Seksuele Hervorming, heeft zich de afgelopen jaren ingezet voor de emancipatie van homoseksuelen, biseksuelen en transgenders in Cuba. Zij liet zaterdag in Havana weten niet naar Antwerpen te zullen afreizen vanwege deze afwijzing; eerder was zij wel bij de Outgames in Montreal. Zij suggereerde dat het besluit zou zijn ingegeven door ‘buitenlandse druk uit Nederland of Miami’. Zij sprak in dit verband van ‘politieke manipulatie’, maar lichtte dit niet verder toe

logowordloutgamesIIILinken
* De reactie van Outgames vindt u in Facebook van ZizoMagazine
* Gay Star News 25 mei 2013
* Website Volkskrant over bezoek Mariela Castro aan Nederland, oktober 2011 

* Website World Outgames 2013

Dochter Raúl Castro weigert vragen over Damas de Blanco te beantwoorden

Mariela Castro, directeur van het Cubaanse Centro Nacional de Educación Sexual (Cenesex), heeft na afloop van haar lezing in de Zuiderkerk in Amsterdam geweigerd vragen te beantwoorden over de onafhankelijke homobeweging Observatorio Cubano de los Derechos LGTB in haar land en over de mensenrechtengroepering Damas de Blanco. Een in Nederland woonachtige Cubaanse vrouw,  die Mariela na afloop van de bijeenkomst de vraag stelde waarom de Damas de Blanco niet ook de mogelijkheid hebben om Nederland te bezoeken en in Europa rond te reizen, kreeg slechts een Cubaanse krachtterm naar het hoofd geslingerd.

Mariela Castro

De bijeenkomst werd door ongeveer 120 belangstellenden bijgewoond:  studenten van de Universiteit van Amsterdam en het Latijns Amerika Instituut Cedla en enkele vertegenwoordigers van de vakcentrale CNV, Glasnost in Cuba en Cuba Futuro. Mariela Castro ging in een lang betoog in op de ontwikkelingen rond de seksuele opvoeding in Cuba sinds 1959 en in het bijzonder op de verbeterde positie van homo’s, lesbo’s, transseksuelen en transgenders. Zij noemde zichzelf ‘een dissidente van de leugen die het onrecht en de misdaden door de machten van de hegemonie (bedoeld wordt de VS) wil aanklagen’. Na afloop werden vragen gesteld over de positie van aidspatiënten, het socialisme en de homobevrijding en de rol van de katholieke kerk.

Geen antwoorden
Kees van Kortenhof (voorzitter van de Stichting Glasnost in Cuba) legde Mariela Castro een vraag voor over de bijzonder positie van de onafhankelijke homogroep Observatorio Cubano de los Derechos LGTB. Tot nu toe weigert Mariela Castro met deze dissidente groepering in gesprek te treden en hen te laten participeren in een historisch onderzoek naar de UMAPS (Unidades Militares de Ayuda a la Producción). In deze strafkampen moesten tussen 1965 en 1968 onder directe verantwoordelijkheid van o.a. Fidel en Raúl Castro, 25.000 voornamelijk jonge mensen, onder wie veel homoseksuelen (door het regime destijds om schreven als uitschot, parasieten en anti-socialen) dwangarbeid verrichten. Bovendien wil de Observatoriogroepering eerherstel voor de vervolgde homoseksuele schrijver Reinaldo Arenas, wiens boeken in Cuba nog steeds verboden zijn. Na een kort overleg met de aanwezige Cubaanse ambassadeur in ons land, besloot Mariela Castro deze vragen niet te beantwoorden en riep slechts: ‘Kom zelf kijken in Cuba en laat je niet manipuleren door de Noord-Amerikanen.’  Deze reactie leidde bij sommige aanwezigen tot verbazing omdat de Cubaanse voorvechter van LGBT-rechten in haar presentatie juist ‘het wederzijdse respect en de transparantie’ had benadrukt. Liduine Zumpolle (Cuba Futuro) concludeerde dat  ‘wat een dialoog had moeten worden, een puur propagandapraatje was waarbij Mariela Castro als excuus moet dienen voor de harde dictatuur in Cuba waar haar vader aan het hoofd staat.’

De cartoonist Guama maakte een prent over Mariela’s bezoek aan de rode buurt van Amsterdam. Onderschrift: In elke rode buurt een wijkcomité

Moeders voorbeeld
Het incident rond Mariela Castro roept herinneringen op aan een vergelijkbaar incident in New York waarbij Mariela’s moeder Vilma Espín, toen voorzitter van de communistische vrouwenbond FMC, was betrokken. Zij bedreigde een journalist die haar op de roltrap in het gebouw van de Verenigde Naties vragen stelde over de behandeling van de toen gevangen zittende dissident Vladimiro Roca en de indoctrinatie op de Cubaanse scholen. ‘Nee, jongeman, wij gaan niet praten over dit soort smerigheden. Doe het niet of je verliest je baan.’  Toen ze zag dat de journalist van Univisión ook nog een microfoon bij zich had en het gesprek opnam, riep ze hem toe dit ‘onmiddellijk te wissen’ (…) ‘Geef me de opname, geef hier. Oh, nee! Je bent een contrarevolutionair’, aldus de tevergeefse bevelen van Vilma Espín die zich in het gebouw van de Verenigde Naties niet kon gedragen als de sterke vrouw van Cuba.

Linken
* Video: Gisteren bezocht Mariela Castro enkele Amsterdamse prostituees en voerde een gesprek met hen

* Mariela Castro in de Amsterdamse hoerenbuurt. Website Diario de Cuba

* AT5: dochter van dictator in Amsterdam

* Het artikel op de site van de Volkskrant Mariela zoekt dialoog in Nederland die ze in Cuba afwijst telt inmiddels 5 reacties

CubaTips: Zojuist terug uit Cuba

Neem een gratis abonnementKees van Kortenhof, voorzitter van de Stichting Glasnost in Cuba en redacteur van het wekelijkse E-Magazine CubaTips, was de afgelopen maand in Cuba. CubaTips van vandaag bevat veel informatie, die met zijn bezoek verband houdt.

Zo bezocht hij in Havana o.a. de echtgenoot van de overleden Laura Pollán (item 2). Ook sprak hij met de econoom Oscar Chepe en zijn vrouw, de publiciste Miriam Leiva. Daarbij kwam de blokkade van Cuba door de VS ter sprake (itemr 4). Verder legde hij contacten met de Damas de Blanco, de onafhankelijke journalisten van Hablemos Press, de scherp vervolgde baptistendominee Barroso bij Santa Clara, met activisten van de onafhankelijke homobeweging Directorio, met dissidenten als Vladimiro Roca, Elizardo Sánchez en Aida Valdés Santana ( Coordinadora Nacional de Presos y Ex Presos Políticos) en met de bloggers Claudia Cadelo, Yoani Sánchez (item 6 en item 10) en Gustavo Lardo Pardo. Ook woonde hij het Nederlands Filmfestival in Havana bij (zie eerdere CubaTips) en was bij de ontvangst op zondag 9 oktober door de bevolking van Guanajay van de Maagd van Cobre / Virgin de Caridad, die de afgelopen weken alle grote plaatsen in Cuba aandeed (item 10)

Volledige inhoud
De volledige inhoud van het nummer van vandaag:
1. Zojuist terug uit Cuba
2. Bezoek aan Héctor Maseda, echtgenoot van Laura Pollán
3. Slechts 10 van 18 kilo in postpakket bereikt Cuba
4. Circus rond ‘de Amerikaanse blokkade’ is weer begonnen
5. Architectuur in Cuba
6. Twee treffende tweets
7. Cuba en (homo)seksualiteit: Conferentie op 14 november in Gent
8. Amsterdam: Fiesta Cubana
9. Culturele Cuba-Agenda
10. Laatste nieuws uit Cuba

Iedere week gratis
CubaTips verschijnt wekelijks in uw mailbox. Een abonnement is geheel gratis en zonder enige verplichting. Kik hier voor uw opgave

Nieuws uit en over Cuba via Twitter

De Cuba-weblog van onze Stichting Glasnost in Cuba publiceert haar nieuwsberichten nu tijdelijk via deze weblog en via Twitter.

De Cubaweblog is al enige tijd ‘uit de lucht’, omdat de provider web-log-nl.bezig is met een ‘ migratie’ van haar duizenden weblogs, die de nodige problemen oplevert en dus weinig succesvol verloopt.

Klik hier voor het laatste nieuws op Twitter

CubaTips wekelijks gratis in uw mailbox

CubaTips is een uitgave van de Stichting Glasnost in Cuba. De Stichting is opgericht in 1989 en steunt de vreedzame mensenrechtenbeweging in Cuba. CubaTips verschijnt wekelijks en is een aanvulling op de Cuba-weblog, die dagelijks actueel nieuws uit en over Cuba bevat.

Gratis abonnement
Geïnteresseerden kunnen zich voor een gratis abonnement aanmelden. Klik hier 

Alle nummers
Alle voorgaande nummers van CubaTips zijn op internet te lezen. Klik hier